Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus"

Transkript

1 Danmarks økonomi Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus 1

2 1. Befolkning stagnerende, levealder op (obs.!) 2. Nationalproduktet: Erhvervsfordeling: store ændringer: Landbrug ned, industri konstant el ned, service-erhverv op især: Off. 3. Nationalproduktet: På langt sigt: rigt længe, konvergens mere og mere lig andre rige lande 4. Offentlig sektor op høje skatter. Den svære balance 1. Off vs privat 5. Relativt godt styret: U lav, Gæld rel. Lille. Fordeling, lykke, tillid, korruption. Dog 6. Fordeling: Svære balance 2. Tvang vs lighed 2

3 Befolkningen og befolkningsvæksten OBS: tegning med logaritmisk y-akse konstant vækst ret linje 1% vækst fra år 1800 til 1950, det er 4,4 gange op Siden 1950 aftagende vækst nu svag mest pga at vi bliver ældre. Indvandring: / = 0,3 % Kumuleret 10% men en del intra-eu 3

4 Befolkningen. Runder 1 mio lige efter

5 I sammenligning: som andre rige lande uden krige 5

6 Beregnet levetid ved fødslen: Dødeligheds-tabel hvert år 6

7 Kommentar: Vi hører fra mange, at vi bliver stadigt mere forgiftede af miljøgifte det har ikke hidtil kunnet ses på tallene. OBS: stenalderkost! Hvor længe kan det blive ved? Ingen tegn på udfladning. Men der må være en grænse et sted!? Prognose: Hvilke linje skal forlænges? Prognose 50 år frem: Projekter med sidste 20 år + 12 år Projekter med sidste 50 år + 7 år 7

8 Prognoser: 8

9 Hvad betyder +7 for kvinder og +8 for mænd Mænd 78+8 = 86. Kvinder 82+7 = 89. Mange over 100! Halvdelen over Do Hvornår bliver vi plejekrævende i snit? Efter 85? Nok før! Ikke med i tabel Befolkningspyramiden fra 80 til 87 + lige mange i hver generation. Tabel: Ren effekt på antal pensionister P-alder Levetid nu 80% 18,8% Om 50 år 87,5% 25,7% 23,4% 20,0% 17,7% 9

10 Nationalregnskabet Registreringssystem for produktion og aflønning Lavet så vi kan udtrække alt muligt Næsten alt, hvad vi kan nævne, er relateret til BNP På langt sigt transitioner i alle socioøkonomiske variable Vækst er derfor en proces, der ændrer alt i samfundet Ofte, men ikke altid, til det bedre 10

11 Nationalregnskabet Imilliarder 2013 I procent Ialt 1551, ,0 Landbrug, skovbrug og fiskeri 17,981 1,2 Råstofindvinding (olie og gas mv) 32,874 2,1 Industri (snævert) 223,314 14,4 Forsyningsvirksomhed (el, gas, vand) 37,299 2,4 Bygge og anlæg 68,629 4,4 Erhvervsservice (advoktaer ol, forskning, reklame, rejse,) 139,398 9,0 Information og kommunikation (forlag, medier, IT) 77,944 5,0 Finansiering og forsikring 87,452 5,6 Ejendomshandel og udlejning af erhvervs ejendomme 33,306 2,1 Handel og transport mv. 298,322 19,2 Boliger (leje + tilregnet) 120,031 7,7 Kultur, fritid og anden service 53,275 3,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 367,069 23,7 11

12 Nogle sektorer: Ren produktion Landbrug, skovbrug og fiskeri. I dag 1,2%. OBS Ned fra ca 25 i Landbrugstransitionen. Hvorfor: Enorm produktivitetsfremgang vs begrænset appetit afvandring fra erhverv. Olie + gas. Op til max på 3% af BNP så langsomt ned Nogen siger, at det ikke er netto, men forbrug af endelig ressource Industri: 14,4%. Top på 24% for 40 år siden OBS OBS: Fald overdrives: Erhvervsservice 9% er vækstsektor Information og IT 5% Omdefineringer gør produktion mindre. 12

13 Serviceproduktion Offentlig ca 24% Privat ca 45% Til sammen næsten 70% En inhomogen gruppe: Rengøringsassistenter, advokater, it-konsulenter, revisorer Lønningerne meget følsomme for human kapital, dvs uddannelse 13

14 Faktorfordelingen Produktion løn, kapitalaflønning og profit Løn er løn for arbejdskraft og human kapital Grove tal: lønsum er 75% af BFI: ,75 = 1164 Lønsum indeholder tilregnet løn til selvstændige Realkapitalen er ca 4 gange BNP 4 x 5 = ca 20% af BNP Rest er profit. En gnn-løn 1164/3 = Hvor meget for en arbejder, uden uddannelse: de er for human kapital. Det er 60% af lønsummen eller 45% af BNP. 14

15 Faktorfordeling: af BNP Løn 75% delt i Løn for arbejde 25% Løn for human kapital 45% Løn for kapital 25% delt i Løn for finanskapital 20% Profit 5% Grove skøn: profit er nok lidt mindre 15

16 BNP, udvikling 16

17 Her er den logaritmisk nogle få rette linjer 17

18 Her den fra

19 Sakker vi bagud? Nej vi konvergerer 19

20 Her er det store billede af konvergens 20

21 Vil væksten høre op? Teknologi: indhentning eller innovationer Ikke egne innovationer men fra alle især på toppen Pointer: Vi kan ikke indhente vi er med i front Innovationer laves af innovationsafdelinger Antal med rette uddannelse går op 5 gange næste 50 år. God brug for innovationer ud af olie mv Der vil ske meget. Også vækst. Hvad angår BNP samme som andre rige lande 21

22 Arbejdsløshed EU def. 3-års gnn 2013 Mange definitioner i brug EU forsøger at bruge samme Austria 4,5 Finland 7,9 Cyprus 11,9 Luxembourg 5,3 Sweden 7,9 Bulgaria 12,2 Netherlands 5,5 UK 7,9 Lithuania 13,5 Germany 5,6 Slovenia 9,1 Slovakia 14 Malta 6,4 France 9,8 Ireland 14,2 Czech Rep 6,9 Poland 10 Latvia 14,4 Romania 7 Estonia 10,3 Portugal 15 Denmark 7,4 Italy 10,4 Croatia 15,8 Belgium 7,7 Hungary 10,7 Greece 23,3 Spain 24,1 22

23 Spain Greece Croatia Portugal Latvia Ireland Slovakia Lithuania Bulgaria Cyprus Hungary Italy Estonia Poland

24 France Slovenia UK Sweden Finland Belgium Denmark Romania Czech Rep Malta Germany Netherlands Lux. Austria

25 Ganske flot men ikke super Gnn siden 1960: 6.2% Super perioder: ca 2%, ca 2% På langt sigt: De 6% er nok det, vi kan regne med Langtids friktionsarbejdsløshed? Aktiv arbejdsmarkeds politik: Virker det? Lidt ligesom u-landshjælp. Vi gør det for at få god samvittighed. 25

26 Forholdet til udland Udenrigshandel: varer + tjenester. Pænt overskud Eksport ca 40% af BNP stort men balanceret med import ca 38% Gæld til udland: nul FDI-balancen: Svært at finde ud af, men nok nær nul OBS: Olie har flyttet ca 2% fra import og måske 1% til eksport. Det hører op. 26

27 Globalisering Varer og tjenesteydelser Finansielle strømme Information Politisk samarbejde KOF index 27

28 Danmark og vesten i snit 28

29 Danmark og Norden 29

30 Velfærdsstaten: stor Dk højeste skatteryk Off beskæftigelse og transfereringer begge ca 25% Tyskland begge ca 20%. Lidt mindre Transfereringer meget let op med 5% pga. ældrebyrden + mange flere plejekrævende. Pleje er off beskæftigelse Se på off ansatte: 30

31 Offentlige beskæftigelse 31

32 Tallene er meget vilde Andelen op fra 7 % til 28% det er 4 gange! Stigningen fra 1962 til 1982 helt uholdbar Kvinder ud på arbejdsmarkedet institutioner til børn + gamle + enorm stigning uddannelse Kan ikke gentages: (i) Alle kvinder er ude (ii) Intelligens-reserverne er opsuget, rest blandt indvandrere fra u-lande (dog kun 6 %) Hård opbremsning først i 1980erne Men stadig op-drift PS: Offentlig produktivitet. 32

33 Off produktivitet: Gamle tal, nye tal lidt bedre 33

34 Prognose 50 år frem obs + transfereringer % 34

35 Dvs: prognose: + 5 % flere off ansatte + 5 % flere transfereringer Det er 10 % op til skattetryk 60 %. Er det muligt? + klimamål mange store nye vindmøller % + ny infrastruktur mange tog mv % + mange visioner, Også nye sociale tiltag? Skattetryk 70 % umuligt. Noget vil give sig 35

36 1 ste svære balance: Off. vs privat Det vi har diskuteret + Baumols mekanisme Off produktivitet vokser langsommere: Hvis samme løn, vokser andelen, når privat produktet vokser skattetryk op. Hvis skattetryk konstant skal off. produktion reduceres ca med forskellen produktivitet Stor politisk opgave. 36

37 Ansvarlig politik: Off budget balancerer på langt sigt Keynes-politik: Et realistisk valg af U* (gnn 6.2%) Når det går godt U < U* overskud gæld ned Når det går skidt U > U* underskud gæld op Uansvarlig Keynes-politik U* vælges for lavt gæld op på langt sigt Kritikere af Keynes: Politikere er uansvarlige, de er under pres for ekspandere for meget, dvs U* for lav Test: går gælden ned i gode tider: Dvs. før 2007? 37

38 USA + Euro området uansvarlige: Danmark OK 38

39 Nogle vilde: Bemærk y-aksen ændret 39

40 Lande kan være vilde vi er det ikke Politik af lave: Tænk på USA Republikanere: Libetarister + Gud. Krav skat ned! Når man ser på Washington DC fra Iowa eller Texas! Demokrater: Blødere, vil gerne reducere ulighed og have off. Programmer. Krav udgifter op Meget hårde kampe mellem de to: Hvad giver sig? Budgettet: Underskud op gæld op Danmark: Til syvende og sidst koalitions henover midten 40

41 Man kan også se på inflation - kedeligt 41

42 Indkomstfordelingen: Mange mål vi ser på Gini 42

43 Danmark Gini = 25 Historie: Mit gæt 1800 var Gini på ca 70 (ekstremt) Feudalt samfund 0,7 godsejere fik 40% i fæste Jordreformer Gini ned gradvist næsten ret linje I 1960 ca 25 siden da ikke ret meget Dog i 1975 ca 22 krise fordi profit negativ Siden tilbage til 25 EU lande flest på ca 30. For EU samlet 45? USA lavest i 1975 ca 32 nu op til ca 40 regionalt 5-10 Afrika-Latinamerika Værste Brasilen og SA 60 43

44 P.g.a. markedskræfter Skævheder P.g.a. institutioner og reguleringer Hvis helt liberal økonomi Gini 30??? Gamle imperfektioner: Uddannelse skævt fordelt i fh til efterspørgslen: Mange vil være kunstnere Omfordeling via skatter Gini 20??? I Danmark Gini før skat 34, efter sket 25 Rents og rent seeking: mange reguleringer giver rents 44

45 Forbedring af fordelingen Markedsrette: Bedre tilpasning af humankapital til efterspørgslen afskaffelse af rents (profitter pga regulering) Længere kræver reguleringer: Mere progressiv og højere skat. Boligskatter, Tvangsforanstaltninger Lighed i skolesystemet ufrit skolevalg Lighed i lægebehandling læger jævnt fordelt tvangsflytning til Nakskov og Tarm 45

46 Trade-off mellem tvang og lighed USA: Republikanere bliver flere, også i fattige stater De er mod reguleringer og accepterer ulighed Washington DC langt væk: Vi vil ikke reguleres af dem Spanien: De rige regioner vil være selvstændige Solidaritet kræver en vis homogenitet 46

47 Høje tal: Lykke, tillid og ærlighed Kompleks der hænger sammen: Skyldes det jævn indkomsfordeling og velfærdsstat, eller er det omvendt? Lykkemål ved spørgeskemaundersøgelser: Mest brugte: Hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? 10 svarmuligheder: Lykke er gennemsnitlige svar Mange lande og over 35 år DK er i top, fordeling på næste side 47

48 Her er lykkemålet (fra ESS): 48

49 Generelt tillidsmål: Mest brugte: Har du tillid til folk du ikke kender eller mener du at man ikke kan være forsigtig nok? Dk er også i top her PS: indvandrere har også tillid til danskere Speciel tillid: (1) Tillid til regering: Meget høj især til systemet (2) Tillid til politi og domstole ekstremt høj Når vi rejser ude i verden har vi svært ved at forstå hvor lille (1) og (2) er. Mange ting danskere siger om regering og politi opfattes som ufatteligt naivt. 49

50 Ærlighed/korruption Mange spørgeskeama-undersøgelser TI sammenfatter. Tal fra 0 ærlighed til 10 Mønstret er Højest 9,5: Danmark, Finland Til 9: New Zealand, Sverige, Singapore Island Til 8,5: Holland, Canada, Svejts, Norge, Australien, Lux Til 7,5: UK Hong Kong, Tyskland, Østrig, Irland, USA Se på 27 EU lande 50

51 De 27 EU lande: Top Dk Fin Sver. I bund Bul og Rom 51

52 Til sidst: Er vi socialister? Vi er for velfærdsstaten, men ikke socialister: Economic Freedom Index 52

53 Så: Vi er en liberal velfærdsstat De blå ville have (b1) et liberalt samfund (b2) en lille offentlig sektor De røde ville have (r1) en stor velfærdsstat (r2) socialisme Kompromis: (b1) og (r1) 53

54 Det er en fin blanding. Hvis: Vi kan holde de to balancer og er ansvarlige Slut! 54

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.

Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam. Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam.dk 1 Hovedemner Befolkningen: stiger langsomt Samfundssystem: rig, kapitalistisk,

Læs mere

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk Danmarks udvikling dikli i de næste 50 år Baseret påkapitel tilbog bog, der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk 1 Indhold: 1. Indledning 2. Nogle rammer for

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Danmarks udvikling i de næste 50 år

Danmarks udvikling i de næste 50 år Danmarks udvikling i de næste 50 år Martin Paldam 1. Indledning Når man overvejer, hvad de næste 50 år vil bringe, må man benytte en tre-trins-metode. Først fremskrives de sidste 50 års udvikling. Dernæst

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden Mønstret i demokratiets udbredelse i verden 22-6-06 (19/10) Trykt i Økonomi og Politik 79 (3), 33-50, oktober 2006 Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 For nogle lande er der ingen

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN OG EFFEKTEN HERAF FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI - beregninger for Bornholms Regionskommune af Konsulent Steen Schønemann og Professor Bjarne Hartz Madsen Rapporten

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere