Digitalt image. Problemstillinger og forslag til løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt image. Problemstillinger og forslag til løsninger"

Transkript

1 Digitalt image Problemstillinger og forslag til løsninger Den digitale tænketank CIO Innovation Forum blev stiftet i 2006 og har som formål at formulere eller gennemføre initiativer, der styrker Danmark digitalt. Forummet behandler seks emner: Digitale kompetencer, digital forvaltning, det digitale samfund, digital virksomhed, digitalt image og digital forretning. Mødet vedr. digitalt image fandt sted den 31. oktober Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 1

2 Styregruppen for CIO Innovation Forum Styregruppen består af personer med varieret baggrund i alle relevante dele af det danske samfund og står for at tilrettelægge de åbne møder i forummet: Lars Mathiesen, formand, direktør, koncernudvikling og it, Nykredit Jørgen Bardenfleth, adm. direktør, Microsoft Jesper Bove-Nielsen, partner og forfatter, betahq Peter Bruun, professor, Danmarks Tekniske Universitet Allan Fischer-Madsen, partner, Devoteam Torben Flensby, direktør, Flensby & Partners Klaus Kvorning Hansen, direktør, Pen-Sam Jan Horsager, erhvervsredaktør, Computerworld Henrik Jeberg, CSO, IT FACTORY Ejvind Jørgensen, underdirektør, Rambøll Management Lisbeth Knudsen, chefredaktør, Berlingske Tidende Mikael Lindholm, chefredaktør, Computerworld Lars Monrad-Gylling, adm. direktør, KMD Kenneth E. Schmidt, it-direktør, Danfoss Michael V. Skånstrøm, fagdirektør f. it-management, Lundbeck Mads Tofte, rektor, IT-Universitetet Kim Østrup, vicedirektør, IBM Tony Franke, direktør, Michael Bach Petersen, afdelingschef og Katja Krabbe, politisk konsulent, DANSK IT (sekretariat) Styregruppen organiserer sig med arbejdsgrupper for hvert af områderne digitale kompetencer, digital forvaltning, digitalt image, det digitale samfund, digital virksomhed og digital forretning. Hver gruppe har deltagelse af et mindre antal af forummets medlemmer og eventuelle eksterne ressourcepersoner. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 2

3 Resumé It har et svagt image i befolkningen. Det får mange unge - og kvinder - til at vælge it-uddannelser og it-job fra, samtidig med at mange beslutningstagere nedprioriterer eller helt bagatelliserer it s anvendelsesmuligheder. Konsekvensen er svækkede danske it-kompetencer og et udhulet innovationsgrundlag på et tidspunkt, hvor it dels åbner for flere anvendelsesmuligheder end nogensinde før, dels bidrager i betydelig grad til Danmarks vækst og eksport. En mere håndgribelig konsekvens er ledige it-stillinger og et skønnet økonomisk tab som følge heraf på ca. 4,5 mia. kr. alene i Samtidig opleves betydelige vanskeligheder for it-afdelinger og itleverandører med at gennemføre projekter til den planlagte tid og kvalitet, bl.a. på grund af manglende eller flygtig kompetent arbejdskraft. Der er behov for et massivt og bredt fremstød, der styrker it s omdømme i befolkningen. En høring med gymnasieelever, erhvervsledere og eksperter i regi af CIO Innovation Forum viste, at de unge stort set ingen ide har om, hvad it i grunden handler om, og hvad en it-uddannelse går ud på; hvad man kan blive og udrette, hvis man læser it. Eftersom it-gerningen ikke eksisterer som begreb og ord, er der heller ikke status forbundet med den. Tilsvarende eksisterer hverdagens it-helte heller ikke for de unge. I modsætning til søfarten, forsvaret og ingeniørerne er det ikke lykkedes for it-sektoren at synliggøre it-jobbet hverken på skolerne eller i medierne. Bill Gates og Janus Friis er nok blevet milliardærer på it, men som mennesker - forbilleder - siger de ikke de unge meget. Følgelig har de færreste unge it i tankerne, når de skal træffe deres studievalg, hvilket forplanter sig til alt for få danskere med stærke itkompetencer - og en voksende mangel på de nøglemedarbejdere, der skal skabe fremtidens digitale produkter og løsninger. Det digitale Danmark bygger på stærke it-kompetencer. Uden dem, hjælper resten ikke meget. Det er derfor afgørende for en dansk it-politik, at it fremstår som en kompetence, som danskerne både ønsker at tilegne sig og rent faktisk tilegner sig. Derfor har CIO Innovation Forum formuleret en målsætning for it s image: Ingen unge i Danmark må forpasse muligheden for at vælge en it-uddannelse på grund af fejlagtigt eller manglende kendskab til it-uddannelsernes indhold og efterfølgende jobindhold. Erhvervsledere, eksperter og studerende udarbejdede på CIO Innovation Forums høring i fællesskab et idekatalog til, hvordan it kan tiltrække særligt flere unge til it-jobs. På den baggrund peger forummet på følgende hovedelementer til erhvervslivets - såvel it-branchen som erhvervslivets store it-brugere fremstød for i alliance med politikere, skoler og eksperter at tiltrække flere unge til it-uddannelserne og it-faget: Sprog. Der er behov for at synliggøre it med nye begreber og et sprog for, hvad it er, kan og gør, så de unge kan sige, hvad de gerne vil være og skabe, og så de voksne lettere vælger et it-job til. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 3

4 Rollemodeller. Der er behov for, at rollemodeller og foredragsholdere besøger landets skoler for at fortælle om hverdagens it-helte i klart definerede job f.eks. indenfor ledelse, udvikling og design. Reklamer. Der er behov for reklamekampagner, der som det danske forsvar sælger itjobbet som spændende, og film eller tv-serier, der som Ally McBeal med advokater eller Ørnen med politifolk gør it-jobbet populært både blandt de unge og deres mødre. Praktikpladser. Der er behov for, at it-virksomhederne og virksomheder med it-afdelinger skaber langt flere praktikpladser end i dag, så flere unge kan opleve, hvad it er og gør. IT i skolen. Der er behov for, at it bliver defineret og langt mere integreret i undervisningen i hverdagen, så det skabende element kommer ind i undervisningen, ligesom der er behov for langt bedre it-udstyr på skolerne, end de fleste har i dag. Lærere og studievejledning. Der er behov for flere inspirerende lærere, der tænder elevernes interesse for it som disciplin og teknologi, og bedre studievejledning i hvad ituddannelser handler om. I det følgende bliver analyserne og forslagene til at styrke forståelsen for it s rolle og betydning som profession og teknologi i det moderne samfund uddybet nærmere. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 4

5 1. Indledning Der publiceres løbende undersøgelser, der dokumenterer, hvor godt eller mindre godt det står til med antallet af it-studerende og efterspørgslen på it-medarbejdere i Danmark. Men læser man overskrifterne på de it-relaterede artikler gennem den seneste tid, ser det ikke lysende ud for itfaget. Der er mangel på kvalificeret it-arbejdskraft, der tiltrækkes ikke nok kvinder inden for it-faget og it opfattes generelt som kedeligt og nørdet. Billedet så noget anderledes ud i år 2000, hvor et it-job var anderledes attraktivt. Dengang bragte medierne historier om medarbejdere, der opsagde deres gode job i traditionelle virksomheder for at skabe nye produkter og forretninger med it. Men billedet har siden ændret sig meget. It har i de senere år mistet tiltrækningskraft, både i den brede befolkning og blandt beslutningstagere. Det dårlige omdømme betyder, at mange unge - og især kvinder - vælger it-uddannelser og it-job fra, samtidig med at mange beslutningstagere nedprioriterer eller helt bagatelliserer it s anvendelsesmuligheder. Konsekvensen er svækkede danske it-kompetencer og et udhulet innovationsgrundlag på et tidspunkt, hvor it dels åbner for flere anvendelsesmuligheder end nogensinde før, dels bidrager i betydelig grad til Danmarks vækst og eksport. En mere håndgribelig konsekvens er ledige it-stillinger og et skønnet økonomisk tab som følge heraf på ca. 4,5 mia. kr. alene i Samtidig opleves betydelige vanskeligheder for it-afdelinger og itleverandører med at gennemføre projekter til den planlagte tid og kvalitet, bl.a. på grund af manglende eller flygtig kompetent arbejdskraft. Imidlertid er en rigtig og innovativ anvendelse af it afgørende for at fremtidssikre det danske samfund, både i forhold til økonomisk vækst og til sikring af velfærden. Det er derfor påkrævet, at it-områdets potentiale for alvor bliver kendt. Af denne årsag satte CIO Innovation Forum det digitale image på dagsordenen på et møde den 31. oktober Udgangspunktet for mødet var at søge at skabe et retvisende billede af it-fagets indhold og muligheder for at øge de åriges interesse for it-faget og dermed tiltrække flere til ituddannelserne. Mødets omdrejningspunkt var derfor spørgsmålet om, hvad de unge i dag vil, hvordan de kan blive tiltrukket af it-faget og dermed søge mod en it-karriere. Der blev sat fokus på initiativer, der kan styrke it s image blandt særligt den yngre generation og i befolkningen generelt. Med dette notat giver CIO Innovation Forum sit bud på, hvorfor kun få unge vælger it-uddannelser, hvorfor it savner tiltrækningskraft som profession i befolkningen, og hvad der kan og bør gøres for at ændre herpå. 2. Definition og perspektiver It s rolle har ændret sig markant over de seneste 5 år, og betydningen af it i forretningsudviklingen for både den offentlige og private sektor er stærkt stigende. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 5

6 IT i praksis , viser, at toplederne overordnet er meget bevidste om potentialerne ved it, når det gælder innovation og forretningsudvikling i bredeste forstand. Der er således i højere grad end tidligere en forventning om, at it-organisationen spiller proaktivt ind med viden og kompetencer, og mange virksomheder arbejder intenst med nye strukturer og modeller, der kan facilitere itorganisationens varetagelse af denne rolle. IT i praksis 2007 viser ligeledes, at it-organisationen er et godt sted at se hen, når tværgående projekter skal ledes og bemandes. Virksomhedens bedste program- og projektledere sidder ofte i itorganisationen, og publikationen viser, at både forretningsledelsen og it-ledelsen mener, at itorganisationen er den organisatoriske enhed i virksomheden, der er mest kompetent til at understøtte tværorganisatoriske ændringer i virksomhedens forretningsprocesser. I tillæg til ovennævnte eksempler på it s nye rolle kommer, at den enkelte borgers anvendelse af it er støt stigende. WEB 2.0-bølgen vil i de kommende år yderligere forstærke denne udvikling. Ikke desto mindre viste mødet den 31. oktober 2007, hvori også en gruppe gymnasieelever deltog, at stort set ingen af de unge havde en idé om, hvad it i grunden handler om, hvad en it-uddannelse går ud på, eller hvad man kan blive og udrette som it-professionel. Hvis man læser medicin, kan man være med til at redde liv. Men hvad kan man med it? Der eksisterer ikke it-helte. Det er således indtil videre ikke lykkedes it-faget at synliggøre it-jobbenes indhold eller muligheder, hverken i uddannelsessystemet eller i medierne. Følgelig har de færreste unge it i tankerne, når de skal træffe deres studievalg. Resultatet heraf er et underskud af danskere med stærke it-kompetencer og dermed en stadig større mangel på de medarbejdere, der skal skabe fremtidens digitale produkter og løsninger. 2 Det er afgørende vigtigt for Danmarks fremtid, at it fremstår som en karrierevej, flere unge vil vælge i fremtiden. De unge i dag De unges situation i dag er bl.a. kendetegnet ved, at de - i modsætning til tidligere generationer - stiller store krav til deres arbejde og arbejdsplads. For mange unge hænger arbejdslivet og den personlige udvikling nøje sammen. De skal i højere grad have lyst til at gå på arbejde, og de vil have noget personligt ud af arbejdet og arbejdspladsen. Mange søger derfor et arbejde, der giver dem mulighed for selvrealisering og selvudfoldelse. Som følge heraf skal arbejdet for mange unge være fagligt udfordrende og varierende samtidig med, at det skal stimulere og interessere dem personligt. De vil gerne føle, at de gør en forskel gennem deres arbejde, og at denne forskel anerkendes. Dette stiller krav til virksomhederne om at kunne tilbyde et stimulerende og udviklende jobindhold, idet de ellers vil få svært ved at rekruttere unge medarbejdere. De unges krav til deres fremtidige arbejde afspejles også i deres forhold til uddannelse. Uddannelsen bliver således ikke kun valgt på baggrund af, at den leder dem frem til et udfordrende 1 Udgivet af Rambøll Management og DANSK IT, august Jf. CIO Innovation Forums notat om Digitale Kompetencer, 2007 Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 6

7 og bekræftende arbejde. Mange unge overvejer således løbende, om uddannelsen i sig selv nu også giver dem mulighed for at udvikle sig menneskeligt og fagligt, og om de nu får det ud af den, som de gerne vil have. De ved, at der er mange forskellige uddannelser og at de selv skal vælge den, der giver dem den ønskede identitet. Er de ikke tilfredse med uddannelsesforløbet er det naturligt for dem at springe fra og vælge et andet ligesom det er med deres arbejde. 3. Vision. Der er CIO Innovation Forums vision, at ingen unge i Danmark forpasser muligheden for at vælge en it-uddannelse på grund af fejlagtigt eller manglende kendskab til it-uddannelsernes indhold og efterfølgende jobmuligheder. For at forummets vision kan realiseres, må it-fagets muligheder formuleres klarere i forhold til målgrupperne (dvs. de unge selv samt forældre, lærere, studievejledere mv.) og kommunikeres både bredere og mere intensivt. Problemet ifølge de unge, der deltog på CIO Innovation Forums møde den 31. oktober, er ikke, at it har et dårligt image, idet de unge ikke har det store kendskab til ituddannelserne og deres muligheder. It har altså med andre ord ikke noget image. Spørgsmålet er derfor, dels hvordan it-faget overhovedet får skabt sig et konkret image, og dels hvad der i øvrigt skal til for, at de unge begynder at søge en karriere inden for it? Først og fremmest skal der gøres op med det tekniske og nørdede image, som it-faget er præget af. Selvom de unge ikke kender meget til it-faget, har de alligevel en forestilling om, at det er teknisk og nørdet. Dette illustreredes ved en afstemning blandt deltagerne og de tilstedeværende Fodnote: Der var i alt 65 deltagere i forummets møde, heraf 23 gymnasieelever fra Virum gymnasium. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 7

8 gymnasieelever. Her viste det sig, at der var stor forskel på, hvad de unge mente var karakteristisk for et it-job i forhold til de øvrige deltagere. De unges opfattelse af it-faget kan illustreres af en kommentar fra en af de tilstedeværende unge: Det eneste it-faglige job, vi kender, er it-supporteren, som kommer og hjælper, når læreren ikke kan finde ud af det. 3.1 Unges forestillinger om uddannelse og arbejdsliv Spørgsmål som hvad er mine krav til et fremtidigt arbejdsliv? og hvad er et godt arbejde?, trænger sig på for de unge, når de står over for at vælge uddannelsesforløb. De unges tanker om det forestående uddannelses- og erhvervsvalg er præget af forestillinger og drømme om fremtiden. Springet fra gymnasiet opleves af mange unge som et stort spring, og valget er for mange svært. 3 Uddannelse og arbejde skal være noget, man brænder for, og hvor man kan udvikle sig som person. Uddannelsesvalget bliver derfor for mange et spørgsmål om identitet og del af den personlige dannelsesproces. Derimod forekommer det konkrete arbejdsliv for mange unge som noget fjernt, hvorfor det ikke nødvendigvis er arbejdsperspektivet, der primært præger de unges uddannelsesvalg. Uddannelsesperspektivet Det er således de konkrete uddannelser, der i vid udstrækning er bestemmende for de unges uddannelsesvalg, og her spiller udannelsernes navn, forløb og studiemiljø ind. Eksempelvis vil uddannelsen datalogi af mange unge kunne opfattes som teknisk og nørdet og vil dermed ikke virke appellerende. Det vil derfor være gavnligt, hvis det af it-uddannelsernes benævnelser klart fremgår, hvad indholdet er, og gerne hvad uddannelserne dermed kan bruges til. Ligeledes er mange it-uddannelsesmiljøer rå i deres fysiske fremtoning, hvilket understreger opfattelsen af en teknisk og nørdet uddannelse, der særligt over for kvinder virker afskrækkende. Arbejdsperspektivet Selvom arbejdsperspektivet ikke er det, der fylder mest i de unges bevidsthed, er det alligevel ikke fuldstændig fraværende. Ifølge en undersøgelse foretaget af IDA 4 er de unges billede af, hvilket arbejdsliv de foretrækker forholdsvis enslydende, og det er primært interesse, afveksling, plads til forandring, frihed, udfordring og selvudfoldelse der fremhæves. Ligeledes er det udsagn om at skabe noget og at gøre en forskel. Det, de frygter mest er at komme til at sidde fast og kede sig, hvorfor rutine og ensformighed er det største skræmmebillede, de unge kan komme på. For mange unge er det sociale og det menneskelige aspekt i arbejdet vigtigt. De understreger det vigtige i at have omgang med andre mennesker, enten i form af kolleger eller som en del af arbejdet. Arbejdet må også meget gerne have karakter af, at det har noget med mennesker at gøre. Mange unge distancerer sig derimod typisk fra et arbejde, hvor fokus er teknik, maskiner og computere, idet det forbindes med et ensomt arbejde, hvor man sidder alene, og der er en risiko for, at man kommer til at sætte arbejdet højere end menneskelige relationer. 5 3 IDA maj 2001, s. 9 4 IDA maj 2001, s IDA maj 2001, s. 16 Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 8

9 Ifølge IDA s undersøgelse stiller de unge store krav til arbejdets indhold, og det må gerne fylde meget i deres liv og blive en integreret del af deres tilværelse. Prestige og penge er dog ikke det, de fleste primært forbinder med deres arbejdslivsdrømme. Det primære drivkraft er derimod at brænde for det, man laver Hvem påvirker de unge? På forummødet den 31. oktober 2007 blev deltagerne også spurgt om, hvad de primært mener har indflydelse på de unges interesse for it i dag. Her viste det sig, at der endnu en gang var stor forskel på de unges og resten af deltagernes opfattelse: Fodnote: Der var i alt 65 deltagere i forummets møde, heraf 23 gymnasieelever fra Virum gymnasium. Ifølge de unge, der deltog på mødet, er det primært gennem en styrket brug af it i skolen samt de moderne medier, at der bedst skabes en øget interesse for it. Men ovenstående figur illustrerer ikke alle de aktører/elementer, som de unge påvirkes af, når de fx står overfor at skulle vælge uddannelse og efterfølgende arbejde. Nedenfor følger en række nøglepersoner, områder og input, som må antages at spille en rolle i de unges uddannelsesvalg. Forældrenes rolle De fleste forældre er interesserede i at følge med i de unges overvejelser omkring fremtiden. Forældrene spiller derfor en central rolle i de unges valg, men forældrene mangler generelt viden om uddannelsesmulighederne 6. Konkret mangler de overblik over - og viden om - de forskellige ungdomsuddannelser samt sammenhængen mellem uddannelserne og senere erhvervsmuligheder. Det er derfor væsentligt at forbedre forældrenes viden om de forskellige it-uddannelser og uddannelsernes muligheder. 6 CEFU 2007, s. 13 Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 9

10 Vejledernes rolle Alle unge taler som udgangspunkt med en vejleder i 9. klasse gennem rutinemæssige samtaler. Vejlederen forbindes ofte med selve uddannelsesvalget og det er derfor vigtigt, at vejlederen forstår at holde uddannelsessystemets muligheder og kendskabet til den enkeltes styrker/svagheder op mod hinanden. Derudover er det vitalt, at de unge oplever vejlederen som tilgængelig og vidende. Den væsentligste faktor for, at der sættes gang i refleksions- og afklaringsprocesser i relation til uddannelsesvalget er, at der skabes sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter, dvs. mellem uddannelsesbogen, uddannelsesplanen, uddannelsespraktikker, erhvervspraktik og vejledningssamtale 7. Praktikkens rolle Uddannelsespraktik er en vigtig vejledningsaktivitet for de unge, og den giver dem mulighed for selv at erfare, hvad det vil sige at være på en ungdomsuddannelse samt få en vurdering af lærerne og ungdomskulturen på den pågældende uddannelse. Erhvervspraktikkens betydning afhænger i sagens natur i høj grad af praktikstedet. Men det største problem er oftest at skaffe en relevant praktikplads. Der ligger derfor et stort potentiale i, at it-virksomheder og it-afdelinger åbner op for en væsentlig øget brug af praktikpladser. Det må dog samtidig erkendes, at mange it-virksomheder har svært ved skabe et meningsfyldt indhold i it-praktikpladser. Sprogets rolle Der er et stort behov for at forklare, hvad it rummer af muligheder med nye begreber for, hvad itanvendelse går ud på, og hvad it kan bruges til. Et banalt eksempel er fx at kalde en programmør for it-udvikler. Dette vil bevirke, at de unge bedre vil kunne forstå it-fagets muligheder, og der vil derfor være et større incitament til at vælge en it-uddannelse og dermed en it-karrierevej. Reklamernes rolle Reklamekampagner målrettet de unge kan være med til at øge interessen for it-faget. Det kunne fx også være en spændende film eller tv-serie, hvor hovedpersonen er en trendy it-ekspert. Dette kunne også appellere til de unges mødre, som ifølge flere undersøgelser har stor indflydelse på de unges valg af uddannelse. Skolens rolle Der er - ud over de unges private brug af it - et behov for, at it bliver mere integreret i skoleundervisningen, herunder gerne som skabende element. Derudover vil det være hensigtsmæssigt, at itudstyret på skolerne generelt er tidssvarende, og at lærerne dels selv forstår, hvad it kan bruges til, dels på en inspirerende måde formår at undervise med it. Mediernes rolle Medierne har en stor rolle at spille med hensyn til at give ikke blot de unge, men også deres forældre, lærere, studievejledere og befolkningen generelt, et retvisende og dækkende billede af itfaget og dets muligheder. Desværre har mange medier en generel tendens til at give et stereotypt og nørdet billede af it og de mennesker, der arbejder med it, som i bedste fald bunder i uvidenhed om it s potentiale. Der er derfor behov for, at medierne i højere grad lever op til deres professionelle forpligtelse om at sætte sig ind i - og løbende holde sig opdateret om - det stofområde, de dækker. 7 CEFU 2007, s. 14 Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 10

11 3.3 Hvem kan gøre noget ved it s dårlige image? Ifølge de unge, der deltog på CIO Innovation Forums møde, er det først og fremmest medierne og dernæst lærerne, der kan ændre ved it s dårlige image. Dette var imidlertid ikke opfattelsen blandt resten af deltagerne, der i stedet mente, at det først og fremmest var erhvervslivet, der kunne rette op på det dårlige image. Fodnote: Der var i alt 65 deltagere i forummets møde, heraf 23 gymnasieelever fra Virum gymnasium. De unge pegede på medierne, men også på lærere, studievejledere mv., som dem, der var skyld i it s dårlige image. De øvrige deltagere pegede samtidig primært på erhvervslivet som de skyldige. 4. Problemstillinger og udfordringer for de kommende år Nedenfor følger en oversigt over de problemstillinger og udfordringer, som CIO Innovation Forum mener det pt. er vigtigst at fokusere på It-faget/it-branchen It-organisationer, it-virksomheder og it-afdelinger bør overveje at gå videre med følgende: Generelt markedsføringsfremstød over for de unge og befolkningen bredt, herunder også medierne. Beskrivelse - i forståeligt sprog - af et antal generelle stillingsbetegnelser, der samlet dækker hovedparten af it-stillingerne. Opstilling af rollemodeller for it-stillingerne. Kryds-mapping af stillingerne og de uddannelsesveje, der mest naturligt leder frem til dem. Etablering af relevante statistikker for løn-, beskæftigelses-, brancheforhold mv. for stillingerne. Oprettelse af praktikpladser mv. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 11

12 Samarbejde mellem lokale it-virksomheder og skoler, dels med henblik på praktik, men også i forbindelse besøg, undervisning mv De videregående uddannelser I forummets optik bør de videregående uddannelser gennemgå de enkelte it-uddannelser for at sikre, at der udbydes de it-uddannelser, der efterspørges, og at de har et retvisende og tidssvarende navn. Dette vil passende kunne ske i dialog med aftagerne, dvs it-organisationer, it-virksomheder og itafdelinger. Herved vil der kunne skabes klarhed over it-uddannelsernes reelle indhold, og hvad de kan bruges til efterfølgende, fx i forhold til stillingsbetegnelser som it-udvikler, it-arkitekt, itprojektleder, it-driftleder mv. Endvidere kunne det være gavnligt, at der opstilles rollemodeller for de enkelte uddannelser, der kan medvirke til at fortælle om deres indhold og muligheder. Ambitionen må altså være, at det står klart, hvilket indhold og hvilken attraktion de enkelte it-uddannelser har, og hvad de kan bruges til karrieremæssigt, som det fx er tilfældet med medicinstudiet eller jurastudiet Undervisningssystemet i øvrigt Undervisningsministeriet og folkeskoler/gymnasier bør iværksætte tiltag for at udbrede den information, der er tilvejebragt under 4.1, evt. i samarbejde med it-organisationerne. Dette kan dels ske gennem det eksisterende studie- og erhvervsvejledningssystem, dels gennem øget fokus på erhvervspraktik i it-erhvervet Medierne Gymnasieeleverne mener klart, at først og fremmest medierne kan hjælpe til at forbedre/korrigere it s omdømme. Det vil således være væsentligt, at medierne påvirkes til at lægge deres ofte stereotype nørd-opfattelse af it-faget og dets udøvere bag sig og opfordres til at opdatere deres dækning af faget i forhold til den rette virkelighed i faget. CIO Innovation Forum vil på den baggrund iværksætte initiativer, der sætter fokus på mediernes uheldige og misvisende rolle i forhold til at påvirke dagens unge, for så vidt angår opfattelsen af itfaget og dets udøvere. 5. Konklusioner og fremadrettede forslag CIO Innovation Forum ser det som afgørende vigtigt, at de unge forstår, at al it-anvendelse handler om mennesker, forandringer, kommunikation, ledelse mv. De unge skal i forummets optik derudover have en bedre og bredere indsigt i it-fagets indhold og anvendelsesmuligheder, fx gennem praktikordninger, uddannelsesmesser og andre tilbud, hvor de unge kan få mere konkret erfaring med faget og dermed i højere grad indtænker it-uddannelser i deres uddannelsesvalg. Flere af de unge på forummødet den 31. oktober 2007 undrede sig over, at de ikke havde mødt personer, der beskæftigede sig med it i forbindelse med deres uddannelsesforløb. En afgørende lære heraf er, at hvis optaget på it-uddannelserne skal øges må it-faget/it-branchen ud af hullerne og fortælle om de mange muligheder, der ligger inden for it-området. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 12

13 Undersøgelser har vist, at sådanne tiltag har en afklarende effekt for mange unge. Dvs. at hvis de unge orienteres om it-uddannelsernes reelle indhold og muligheder, så vil der være flere, der tiltrækkes af it-faget. Det er i den forbindelse vigtigt med budskabet om, at it ikke er et fag kun for mænd. For også at tiltrække kvinderne til faget bør det tilstræbes, at der på hvervemøder mv. både optræder mænd og kvinder. Dette notat viser, at der er et behov for at skabe billeder og identifikationsfigurer fra it-faget, som de unge kan gribe og inspireres af. Billeder, der kan bryde det stereotype billede af et fag, som i for høj grad opfattes som koldt og ukreativt, og derfor ikke på en positiv måde formår at fange de unges opmærksomhed. Der skal skabes klarhed over, hvilke muligheder der er inden for de forskellige itroller og hvilke uddannelser, der er relevante for den enkelte rolle. Medierne har en ikke uvæsentlig rolle at spille her, da mange mediers dækning af it-stoffet ikke giver et tidssvarende billede af informationsteknologiens anvendelsesmuligheder og af dens samfundsmæssige og -økonomiske rolle. Et væsentligt element for et øget optag til it-uddannelserne og it-faget er en mere klar og tydelig beskrivelse af de arbejdsfunktioner, som en it-uddannelse giver mulighed for. For rekrutteringen vil det således være vigtigt, om den type stillinger, som uddannelsen fører frem til, er af en sådan karakter, at det lever op til moderne unges forventninger til deres fremtidige arbejdsliv. Dvs. forventninger der primært drejer sig om meningsfulde personlige udfordringer samt et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, foruden et godt og tidssvarende studiemiljø. Hvordan disse kulturelle billeder konkret kan ændres, og hvordan man kan gøre it-faget mere synligt og attraktivt blandt de unge, må primært være op til it-faget/it-branchen og it-uddannelsesinstitutionerne at tage sig af. 6. Appendiks Drøftelsen på mødet i CIO Innovation Forum den 31. oktober 2007 viste, at der er en lang række aktører, der kan medvirke til at forbedre det digitale image: It-brancheforeninger, it-virksomheder, it-afdelinger, uddannelsesinstitutioner, medierne mv.. Mødet viste også, at målgruppen for deres indsats i første omgang er de unge selv, men at deres forældre, lærere, studievejledere ligeledes er relevante at sigte mod. Medierne er på én og samme tid både aktør og målgruppe. Under mødet fremkom følgende bruttoliste over forslag og initiativer til fremme af it s image: Virksomhederne: - Møde de unge på uddannelsesstederne og præsentere it-fagets indhold og muligheder. - Invitere de unge ind på alle niveauer i virksomhederne: erhvervspraktik, lærlinge, trainees, hovedopgaver, prisopgaver mv. - Invitere studievejledere til at få indsigt i it-faget gennem virksomhedsbesøg mv. - Adoptere lokale skoler. - Stille medarbejdere til rådighed med henblik på at understøtte og informere studievejledere. - Iværksætte kampagner med de gode historier om it-fagets indhold og muligheder. - Synliggøre vigtigheden af it i dagligdagen og det faktum at it bruges i alle job og brancher. - Skabe fælles selvforståelse og forenkle it-stillingsbetegnelser, så jobindholdet forstås. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 13

14 - Lave en opdeling af jobtyper inden for relevante grupper (fx ledelse, udvikling, design, drift). - Sætte fokus på it gennem forskellige arrangementer som It-natten mv. - Gå i dialog med medierne om it s anvendelsesmuligheder og indholdet i it-jobs. - Kommunikere med offentligheden og medierne om it s samfundsmæssige betydning, herunder for vækst og eksport. Undervisningssystemet - Synliggøre uddannelsespolitisk hvad it er, og hvad it kan bruges til. Uddannelsesinstitutionerne - Datalogiuddannelsen skal redesignes, således at der på overbygningen skabes retninger, der retter sig mod konkrete jobtyper (f.eks. it-arkitekt, drift, udvikler etc.). - Lærere og studievejledere skal i højere grad kende til it-fagets indhold og muligheder for at kunne udøve en bedre studie- og erhvervsvejledning. - Studievejledere skal være karrierecoaches. - Uddannelsesguiden skal opdateres på it-området. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal inddrages i kommunikationen. - Erhvervsrettet kontakt mellem erhvervslivet og eleverne som integreret del af i undervisningen. - Flere ressourcer til it på skolerne - Lærerne skal undervises i brugen af it, så de bedre og mere inspirerende kan undervise i brugen af it. - It skal gøres til en naturlig del af undervisningen. - Studierne bør designe og udbyde deres uddannelser i forhold til relevante grupper (fx ledelse, udvikling, design, drift). - Omdøbe it-uddannelserne (fx datalogi, hvis nuværende navn ikke appellerer til mange unge) og sikre et studiemiljø, der i højere grad appellerer til kvinder. - It-faget og it-jobs skal gøres mere synlige på uddannelsesportalen - måske i form af en selvstændig it-uddannelsesportal. Medierne - Medierne skal i højere grad leve op til deres professionelle forpligtelse om at sætte sig ind i - og løbende holde sig opdateret om - det stofområde, de dækker. Om rollemodeller - Rollemodellerne skal være jordnære, ikke fjerne og uopnåelige. Må gerne vise sammenhæng til medicin, miljø, biotek mv. - Rollemodeller kan opstilles inden for alle fire jobtyper (ledelse, udvikling, drift og design). - Rollemodeller skal bruges aktivt i forhold til besøg ved uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med kampagner mv. Digitalt image problemstillinger og forslag til løsninger 14

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur - Unges tilgange til valg af videregående uddannelse Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus universitet www.cefu.dk Rationalet

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere