KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010"

Transkript

1 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået. Det kan dog konstateres, at krisen har sat sine tydelige spor på it-chefernes dagsorden. DANSK IT har spurgt de danske it-chefer, hvordan krisen opleves netop nu. Spørgsmålet, DANSK IT har ønsket at få besvaret, er: hvilken indvirkning har krisen haft på danske it-chefers dagsorden? DANSK IT sætter i dette CIO Viewpoint fokus på, hvordan danske it-chefer oplever krisen og de aktuelle effekter heraf. RESUME Undersøgelsen blandt it-cheferne i DANSK IT s it-chefpanel viser tydeligt, at krisen både har gjort og fortsat gør ondt på mange virksomheder offentlige som private. Hver fjerde af undersøgelsens it-chefer forventer faldende i Til sammenligning forventede kun 4 pct. af it-cheferne i 2008 fald i ne en forskel på ca. 20 procentpoint. Flere it-chefer fra små virksomheder forventer i 2010 stigninger i ne på mere end 10 pct. i forhold til deres kollegaer i de store virksomheder. Hele godt 18 pct. af it-cheferne i de små virksomheder forventer stigninger i itinvesteringerne på mere end 10 pct., mens kun ca. 8 pct. af it-cheferne i de store virksomheder forventer stigninger i denne størrelsesorden. Offentlige falder i forhold til ne i det private. Fra 2009 til 2010, er der færre it-chefer fra det private, der forventer faldende, mens flere offentlige it-chefer forventer faldende. Manglen på it-kompetencer skader i højere grad de små virksomheder end de store virksomheder. Ca. 40 pct. af it-cheferne i de små virksomheder oplever, at arbejdsopgaver ikke kan udføres pga. af manglende it-kompetencer hos it-medarbejderne. Blandt de store virksomheder er det kun godt 20 pct. som oplever dette.

2 Side 1 af 7 Krisen kan mærkes også i it-afdelingen I årene frem til den markante økonomiske opbremsning i anden halvdel af 2008, pegede vækstkurver kun i positiv retning. Nu peger pilen den anden vej. Fra at 74 pct. af it-cheferne i DANSK IT s it-chefpanel forventede øgede i 2008, var dette tal mere end halveret til 33 pct. i Hvor kun 4 pct. af it-cheferne i 2008 forventede faldende, forventer hele 23 pct. af it-cheferne i 2010 eller godt hver fjerde faldende. Af de 24 pct. af it-cheferne som i 2009 forventede faldende, var andelen af it-cheferne som forventede fald på mere end 10 pct. på hele 41 pct % It-chefernes forventninger til itinvesteringerne Forventer stigende 22% 4% Forventer uændrede 33% 43% % Forventer faldende Figur 1: It-chefernes generelle forventninger til virksomhedens itinvesteringer (allokerede midler til it). Samlet illustrerer den store forskel på it-chefernes forventninger i år 2008 og årene 2009/2010, hvor markant krisen har påvirket mange it-chefers hverdag. 3 2 Andel af it-chefer som forventer faldende Offentlige 28, 12, Private 24, 18,2% Figur 2: It-chefernes forventninger til ne fordelt på henholdsvis offentlige og private. Grafen viser henholdsvis en reduktion i antallet af itchefer fra det private som oplever fald i, samt en stigning i itchefer fra det offentlige som oplever et fald i ne. De små virksomheder investerer mere offensivt It-cheferne i de små virksomheder forventer i højere grad end deres kollegaer i de store virksomheder stigninger i ne på mere end 10 pct. i Det fremgår af tabellen herunder (figur 3), at hele 18,8 pct. af it-cheferne i de små virksomheder forventer stigninger i ne på mere end 10 pct., mens kun 8,5 pct. af it-cheferne i de store virksomheder forventer stigninger i denne størrelsesorden. Virksomhedsstørrelse År 2009 År 2010 Små/mindre (indtil 250 ansatte) 21,8 pct. 18,8 pct. Store (over 250 ansatte) 10,1 pct. 8,6 pct. Figur 3: Procentmæssig fordeling af it-chefer som forventer stigninger i itinvesteringerne på mere end 10 pct. fordelt på år. Flere offentlige it-chefer forventer faldende itinvesteringer det er omvendt for de private itchefer I 2009 oplevede 28,8 pct. af it-chefer ansat i den private sektor faldende mod kun 12 pct. af de offentlige it-chefer. Når it-cheferne bliver spurgt til deres forventninger til 2010, reduceres forskellen på disse to gruppe af it-chefer. Procentdelen af it-chefer fra det private som forventer faldende er faldet fra 28,8 pct. i 2009 til nu 25 pct. i Dette skal ses i forhold til at 18,2 pct. af de offentlige it-chefer forventer et fald i ne i 2010, mens kun 12,5 pct. af de offentlige it-chefer forventede fald i ne i 2009.

3 Side 2 af 7 Fyringerne er overstået i 2009 i 2010 gælder det kompetencerne Det kan af DANSK IT s undersøgelse aflæses, at fyringsrunderne i it-afdelingerne generelt er aftagende fra 2009 til Endvidere viser resultatet, at it-cheferne nu i højere grad koncentrerer sig om at øge kompetencerne hos de tilbageværende it-medarbejdere samt at gøre mere for at fastholde itmedarbejderne. Der er imidlertid forskel på, om man er ansat i det offentlige eller det private. It-chefernes udfordringer i forhold til it-medarbejderne Rekruttering Opkvalificering Fastholdelse Afskedigelse Andet Alle (2009) 46% 22% 12% Offentlige (2009) 6 2% 16% Private (2009) 33% 24% År 2009 Faldende itinvesteringer (2009) 1 33% Uændrede itinvesteringer (2009) 5 2 (2009) 54% 13% Alle (2010) 4 12% Offentlige (2010) 54% Private (2010) Faldende itinvesteringer (2010) 44% 41% 26% 2 13% År 2010 Uændrede itinvesteringer (2010) 5 (2010) 46% 6% Figur 4: It-cheferne er her blevet bedt om, at pege på den udfordring de anser som den største i forhold til it-medarbejderne. Bemærk at segmenteringen af it-chefer som oplever faldende, uændrede eller stigende er segmenteret på 2009 tallene, således at grupperne for 2009 til 2010 tallene er den samme. De fire { markerer segmenter for henholdsvis Offentlig/Privat samt Faldende/Uændrede/Stigende. Som det fremgår af figur 4 ovenfor har flest it-chefer udfordringer med opkvalificering af itmedarbejderne dette gælder både for 2009 og En anden generel trend er, at antallet af it-chefer, som peger på afskedigelser som deres største udfordring i forhold til it-medarbejderne, er faldet med 10 procentpoint fra 2009 til 2010 svarende til næsten en halvering. Men dette dækker over, at de offentlige it-chefer fra 2009 til 2010 i højere grad forventer afskedigelser, mens deres kollegaer i den private sektor i mindre grad forventer at skulle afskedige. Andelen af it-chefer i det private, som mener at afskedigelser bliver deres største udfordring er således faldet fra 24 pct. i 2009 til 9 pct. i Grafen viser endvidere, at 68 pct. af de offentlige it-chefer i 2009 oplevede udfordringer med opkvalificering af it-medarbejderne, mens 54 pct. af de offentlige it-chefer oplever denne udfordring i Langt flere private it-chefer er i 2010 udfordret i forhold til opkvalificering (44 pct.) og fastholdelse af it-medarbejderne (26 pct.) i forhold til 2009, hvor tallene var henholdsvist 33 pct. og 15 pct. It-chefer som i 2009 forventer faldende oplever i mindre omfang at være udfordret med at skulle foretage afskedigelser, end tilfældet var i 2009 et fald fra 33 pct. i 2009 til 10 pct. i Derimod har disse it-chefer i 2010 fokus på opkvalificering og fastholdelse af it-medarbejderne.

4 Side 3 af 7 Ligeledes vurderer færre it-chefer med stigende itinvesteringer, at deres største medarbejderudfordring bliver at afskedige itmedarbejdere. Der kan således registreres et fald fra 2009 (13 pct.) til 2010 (6 pct.) på 7 procentpoint. Dog forventer denne gruppe af it-chefer i højere grad udfordringer med fastholdelse af medarbejdere på bekostning af opkvalificering af medarbejderne. Små virksomheder lider mest under manglende itkompetencer Undersøgelsen viser, at opkvalificering af itmedarbejdere er særlig vigtigt i mindre virksomheder (figur 5). Af it-cheferne i gruppen af små virksomheder angiver hele 39 pct., at der i nogen grad har været opgaver som de ikke har kunnet løse pga. manglende kompetencer hos itmedarbejderne. Dette tal er for de store virksomheders vedkommende 20 pct. Til gengæld er der flere af it-cheferne fra de store virksomheder, som i mindre grad oplever itmedarbejdernes manglende kompetencer som en hindring for at kunne løse arbejdsopgaver. Kun få virksomheder oplever i høj grad manglende itkompetencer hos it-medarbejderne som en hindring for at løse opgaver. Kun godt hver fjerde virksomhed har ikke oplevet manglende kompetencer hos it-medarbejderne som et barriere for at løse en opgave (figur 5). It-chefer som har oplevet ikke at kunne løse en opgave pga. manglende kompetencer blandt itmedarbejderne % 2% 3 34% 5 2 Små virksomheder Store virksomheder I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Figur 5: It-cheferne er delt op i henholdsvis små virksomheder og store virksomheder. Set over tid har it-chefernes forventninger til udviklingen i it-medarbejderstaben også gennemgået en markant udvikling. På figur 6 herunder fremgår det, at mens hele 42 pct. af itcheferne i 2007 forventede flere ansatte i itafdelingen, forventer under halvdelen (18 pct.) af itcheferne i 2010 flere ansættelser. Dette er samtidig det laveste niveau i de sidste seks år Udviklingen i it-medarbejderstaben It-chefernes forventninger til vækst i it-medarbejderstabens udvikling 22% 3 32% 42% Figur 6: Procentsatserne angiver andelen af it-chefer, som forventer at medarbejderstaben vil vokse - fordelt på år. Bemærk: Data fra året 2009 mangler. Topledelsen er stadig den største barriere for it-baseret innovation DANSK IT s CIO-viewpoint viser, at 32 pct. af it-cheferne peger på topledelsens manglende forståelse for som den største barriere for it-baseret innovation. Af undersøgelsens resultater kan endvidere aflæses, at it-cheferne i virksomheder med faldende i højere grad ser topledelsen som en barriere for at skabe innovation, mens denne tendens er langt mindre i virksomheder med øgede itinvesteringer. Således peger hele 46 pct. af it-cheferne med faldende på topledelsen som den største barriere for at skabe innovation, mens kun 19 pct. af it-cheferne med stigende peger på topledelsen som i barriere for innovationen. It-chefers angivelse af den største barrier for at skabe innovation ved hjælp af it % 32% Alle 3% 1 46% 6% 4% 34% 6% 1 Faldende itinvesteringeinvesteringer Uændrede it- Andet Mangel på kapital -Mangel på it medarbejdere Medarbejderne mangler forståelse for Mellemledelsen mangler forståelse for Topledelsen mangler forståelse for Figur 7: It-cheferne angiver hvilken én af fem barrierer som er størst for at fremme it-båren innovation. I gruppen af it-chefer, der oplever stigende itinvesteringer, peger 21 pct. på mellemlederniveauet som en barriere for innovation.

5 Side 4 af 7 I gruppen af it-chefer med uændrede oplever man også topledelsen som den største barriere, men peger også på manglen på kapital som en markant barriere for at fremme innovationen. Til gengæld oplever it-cheferne sjældent medarbejderne som en barriere for innovationen. I gennemsnit peger kun 5 pct. af it-cheferne på medarbejdernes forståelse af teknologien som en barriere for innovationen. It-chefernes fokus i den daglige prioritering Flertallet af it-cheferne prioriterer stabil drift først, mens andelen af it-chefer, som vælger at prioritere nyudvikling først, kun udgør en mindre gruppe. Figur 9 herunder viser it-chefernes prioritering i pct. af it-cheferne angiver stabil drift som deres første prioritet, 54 pct. af it-cheferne angiver effektivisering som anden prioritet og 65 pct. af it-cheferne har nyudvikling som tredje prioritet. Topledelsen og mangel på kapital er en barriere for at skabe it-basseret effektivisering Det synes at forholde sig anderledes, når it-cheferne bliver spurgt til barrierer for effektivisering. Her peger 17 pct. af de it-chefer, som oplever stigende, på medarbejdernes manglende forståelse for som en barriere. I kontrast til dette oplever kun 8 pct. af itcheferne med både faldende og uændrede itinvesteringer medarbejdernes forståelse for teknologien, som en barriere for at skabe effektivisering % It-chefens prioritering. (Offentlige og private) Stabil drift Nyudvikling Effektivisering 12% 2 24% 22% 54% 6 1 Endvidere synes der også at være en generel tendens til, at mellemledernes manglende forståelse for it kan udgøre en barriere for effektivisering. I gennemsnit peger 19 pct. af it-cheferne på mellemlederne som en barriere for at skabe effektivisering, mens det kun er 13 pct., når det handler om at skabe innovation ved hjælp af it. 10 It-chefers angivelse af den største barrier for at skabe effektivisering ved hjælp af it % 1 Alle 3% 31% 31% 14% 1 2 Faldende itinvesteringeinvesteringer Uændrede it- Andet Mangel på kapital -Mangel på it medarbejdere Medarbejderne mangler forståelse for Mellemledelsen mangler forståelse for Topledelsen mangler forståelse for Figur 8: It-cheferne angiver hvilken én af fem barrierer, som er størst for at fremme it-båren effektivisering. 31 pct. af it-cheferne, der oplever faldende itinvesteringer angiver topledelsen manglende forståelse for som den største barriere for at skabe effektivisering ved hjælp af it, mens kun 10 pct. af it-cheferne med stigende peger på topledelsen. Første prioritet Anden prioritet Tredje prioritet Figur 9: It-chefernes prioritering i forhold til tre overordnede fokus: Stabil Drift, Nyudvikling og Effektivisering. It-chefernes prioriteringer af indsatsområder Konklusionen er klar: Forretningsudvikling topper itchefernes prioritering med i alt 405 point, mens området generel administration var bundskraber med i alt kun 22 point 1. Den samlede top fem for it-chefernes prioritering af generelle it-områder er (se også figur 10 og 11 herunder): Placering 2010 It-område 1 Forretningsudvikling 2 Drift og vedligeholdelse 3 Projekt og porteføljemanagement 4 It-governance 5 Support Figur 10: It-chefernes top fem it-indsatsområder i 2010 Markant er det, at 60 ud af 168 knap 36 pct. it-chefer peger på forretningsudvikling som det væsentligste prioriteringsområde. 1 It-cheferne er blevet bedt om at udpege de områder, som de mener, er de vigtigste områder ud af 15 generelle it-områder. It-cheferne er her blevet bedt om at angive de fem vigtigste it-områder med tallene 1 til 5, hvor 1 tæller for fem point og er vigtigst i den efterfølgende sammentælling, mens 5 kun tæller for ét point og altså er det femtevigtigste område. De 15 områder it-cheferne er blevet bedt om at angive de 5 vigtigste af, er en lang række klassiske it-områder, herunder brugeradministration, projekt og porteføljemanagement, it-servicemanagement, sikkerhed, data-håndtering, etc.

6 Side 5 af 7 Der er sket en større udvikling i, hvilke områder itcheferne prioriterer. Som eksempel er It-Service Management gået fra en andenplads i 2008 til en niendeplads i 2010 et it-område som der eller har været en del opmærksomhed på (ex: ITIL) (se figur 11). It-chefernes top fem prioritering Forretningsudvikling Drift og vedligeholdelse Projekt og porteføljemanagement (PPM) It-governance Support 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point Figur 11: Søjlerne angiver den samlede pointscore for hvert it-område i top fem opdelt i akkumulerede pointmængder, hvor prioritet 1 tæller for 5 point, prioritet 2 tæller for 4 point, etc.. Mens Forretningsudvikling er det suverænt vigtigste område for it-cheferne i både 2008 og 2010, bliver It- og Forretningsarkitektur nu prioriteret ottendehøjest, mod tredjehøjest i Placering 2008 It-område Placering Forretningsudvikling 1 2 It-Service Management 9 3 It- og Forretningsarkitektur (EA) 8 4 Sikkerhed 7 5 Brugeradministration 13 Figur 11: It-chefernes top fem fra 2008 er sammenlignet med itområdernes placering i Disciplinerne PPM og It-governance er nu med i it-chefernes top fem prioriteringsområde (figur 10 og 11). Det vidner om en konsoliderende tilgang til it-området generelt man ønsker en mere formel styring. Men samtidig er det også discipliner som traditionelt bringer forretningen (alle andre områder end it-området) tættere på it-området, og herved skaber større sammenhæng mellem itunderstøttelsen og selve eksekveringen i virksomheden. Endvidere bidrager denne samling til virksomhedens forståelse af den generelle værdi, virksomheden skaber med anvendelsen af it. Dette ændrede fokus skal nok kun delvis tilskrives krisen, men er nok også et udtryk for en generel modning af danske virksomheders syn på it.

7 Om CIO Viewpoint 2010 CIO Viewpoint er baseret på en undersøgelse i DANSK IT s it-chefpanel. Dette års udgave af undersøgelsen er gennemført i perioden februar til marts It-chefpanelet består af 426 it-chefer i både offentlige og private virksomheder samt store som små virksomheder. I denne undersøgelse har 168 it-chefer deltaget, hvoraf ca. 1 / 3 kommer fra den offentlige sektor, mens godt 2 / 3 kommer fra den private sektor. It-cheferne i undersøgelsen repræsenterer en omsætning på over 55 milliarder kr. og over ansatte. Andre bemærkninger Virksomhedsstørrelse: I undersøgelsen her er små virksomheder defineret som virksomheder med under 251 ansatte, hvor store virksomheder er defineret som virksomheder med mere end 250 ansatte. Der er således ikke taget højde for virksomhedens omsætning. CIOViewpoint 2010 For yderligere information kontakt: Benjamin Willum Funder politisk konsulent Tlf.: DIT (DANSK IT) er en interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at samle folk, der arbejder professionelt med it, samt udbrede kendskabet til informationsteknologien og dens anvendelse til gavn for samfundet og den enkelte borger Det er tilladt at bruge alle elementer i undersøgelsen så længe DANSK IT angives som kilde.

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011 CIOViewpoint 2011 Industrivirus og industrispionage It-sikkerhed 2011 Formålet med denne undersøgelse er at afdække i hvor stort omfang danske virksomheder oplever industrispionage samt angreb mod basis

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Første halvår skuffede i malerfaget (side 2) Den første halvdel af bød på en gedigen overraskelse,

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

It-sikkerhed i danske virksomheder

It-sikkerhed i danske virksomheder It-sikkerhed i danske virksomheder Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2012 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2012 Resume Pæn vækst i malervirksomhederne i (side 2) Malervirksomhederne oplevede en pæn vækst

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Finanskrisen rammer fortsat hverdagen

Finanskrisen rammer fortsat hverdagen Finanskrisen rammer fortsat hverdagen Finanskrise. Hver tredje borger i borgerpanelet oplever fortsat tegn på finanskrisen i form af f.eks. bekymringer over at miste job og have færre penge. Ganske få

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 15. december 2015 15/09000-2 Click here to enter text. Samråd i LIU den

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere