Nordisk Klimadag Lærerguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Klimadag Lærerguide"

Transkript

1 Nordisk Klimadag Lærerguide Webquiz for de årige Målgruppe: Elever i grundskole fra år Elevernes opgave er at svare rigtigt på 12 klimarelaterede spørgsmål. Spørgsmålene er på en blanding af dansk, norsk og svensk, så eleverne samtidig kan få kendskab til de skandinaviske sprog. Webquizzen er opbygget som en multiple chioice quiz med 3 svarmuligheder, som eleverne kan tage alene eller i grupper. Svarene findes på en spændende rundtur til en række nordiske hjemmesider. Du kan selv teste quizzen og eleverne må gerne gennemføre den flere gange. 1. præmie: Én nordisk hovedpræmie á DKK præmie: Én national præmie á DKK 1000 i hvert nordisk land Vinderne findes ved lodtrækning blandt de, der har flest rigtige svar i webquizzen. Deadline for deltagelse i webquizzen er 11. november 2010 kl. 24 Spørgsmål 1 Drivhuseffekt på Viten.no (Eleverne får spørgsmålet på norsk) Drivhuseffekten er, når en række gasser i atmosfæren lægger sig som et lag rundt om jorden og virker ligesom glasset i et drivhus. Så kan solens stråler let gå gennem laget og varme jorden op, men ikke så let forsvinde ud i rummet igen. Bør vi mennesker være glade for drivhuseffekten? 1. Nej, drivhuseffekten forhindrer solens stråler i at varme jorden 2. Vi er ligeglade. Drivhuseffekten påvirker os ikke 3. Ja, drivhuseffekten regulerer temperaturen her på jorden. Uden den ville der kun være 18 C på jorden Viten.no er en norsk hjemmeside. På kan eleverne ved hjælp af animationer og interaktive opgaver lære om drivhusgasser og drivhuseffekten. Ved oprettelse af et gratis login kan eleverne får endnu mere at vide om global opvarmning og hvordan forskere bruger klimamodeller for at forudsige, hvordan klimaet kan blive i fremtiden.

2 De får også mulighed for at prøve en enkel klimamodel og på baggrund af dette, se hvordan klimaet i Arktis kan blive frem til år Viten er et forskningsprojekt, som udvikler gratis, netbaserede undervisningsprogrammer i naturfag og forsker i brugen af disse i skolen. Målgruppen er elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Driften af Viten og udvikling af nye programmer styres af Nationalt center for naturfag i oplæringen i Olso, Norge. Spørgsmål 2 Drivhusgasser på Videnomenergi.dk (Eleverne får spørgsmålet på dansk) Drivhusgasser er de luftarter, der har evnen til at holde varme inde i atmosfæren. Drivhusgasser kan både findes naturligt og være menneskeskabte. Hvilken naturlig drivhusgas er den vigtigste? 1. Lattergas 2. CO 2 3. Vanddamp Videnomenergi.dk er en dansk hjemmeside. På kan eleverne lære om de vigtigste drivhusgasser og deres oprindelse. Siden om drivhusgasser er en underside til et tema om klimaforandringer i et stort leksikon. I leksikonet, finder du både tekster, film og animationer om energi og klimaforandringer. Informationerne henvender sig til alle aldre. Der findes også et laboratorie, hvor du kan finde forsøg og eksperimenter, så dine elever bedre kan forstå, hvad der styrer klimaet, og hvad deres egen rolle er. I laboratoriet, kan eleverne bruge den baggrundsviden, de får på leksikonsiderne. Videnomenergi.dk er udviklet af videns og oplevelsescenteret Økolariet, NRGI Skolekontakten og Grundfos i Danmark. Den faglige viden i hjemmesidens leksikon del er lavet på baggrund af Økolariets flerårige videnindsamling på klimaområdet. Spørgsmål 3 Fossile brændstoffet på Elmuseet.net (Eleverne får spørgsmålet på dansk) Kul og olie er de mest udbredte energikilder på jorden i dag. Kul og olie kaldes også fossile brændstoffer. Ved afbrænding af fossile brændstoffer sender vi på kort tid

3 enorme mængder af CO 2 ud i atmosfæren, som ellers har været lagret i undergrunden i millioner af år. Hvad er konsekvenserne af mere CO 2 i atmosfæren? 1. Større drivhuseffekt og varmere klima 2. Vi får sværere ved at trække vejret på jorden 3. Luften kommer til at lugte Eleverne skal finde svaret i en dansk animationsfilm á 3 minutter her: Elmuseet i Danmark har en dansk internetside. På kan eleverne se en 3 minutter lang animationsfilm om kul og olie. Filmen forklarer på en let forståelig måde om, hvor kul og olie stammer fra, hvordan vi udnytter det til energi, og hvilke konsekvensker det har for klimaet. Elmuseet har også en side med links til undervisningsmaterialer om energi og klima og om deres særudstilling om Folk og Klima et fælles ansvar. Se mere på Elmuseet er et dansk statsanerkendt og landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum. De udvikler en række undervisningsmaterialer om energi og klima som de udbyder gratis via deres hjemmeside. Spørgsmål 4 Temperaturstigning på Ilmastonmuutos & Kehitys (Eleverne får spørgsmålet på svensk) Klimaet forventes at blive varmere med årene. I gennemsnit er temperaturen på jorden steget med ca. 0,5 C siden år Hvor mange grader celsius forventes jordens middeltemperatur at stige med fra år 1990 til år 2100? 0,4 0,7ºC 1,1 6,4ºC 7,2 11,3ºC =3&culture=sv FI Ilmastonmuutos & Kehitys er en finsk hjemmeside, der både findes på svensk og finsk.

4 På =3&culture=sv FI kan eleverne lære om hvad klimaforandringer betyder, hvad de beror på og hvad de indebærer på en faktuel side kaldet Klimaforandringens ABC. Hjemmesiden beskriver klimaforandringernes påvirkninger særligt set fra udviklingslandenes perspektiv. Påvirkninger som ekstreme vejrfænomener, vandmangel og varmere økosystemer præsenteres, som 5 udfordringer med dertil hørende løsningsforslag. Løsningsforslagene tager udgangspunkt i, hvad Finland gør for at bekæmpe klimaforandringer eller forebygge følgerne af dem i udviklingslandene. Siden er produceret af Utrikesministeriets udviklingspolitiske information i samarbejde med det Meteorologiske Institutet og Finlands miljøcentral. Spørgsmål 5 Isen smelter på MiljøStatus Norge (Eleverne får spørgsmålet på norsk) Når temperaturen stiger, smelter is og sne, og opvarmningen får havvandet til at udvide sig. Smeltning af land og indlandsis og udvidelse af vand får vandstanden i havet til at stige. Havis smelter også, men hvad er konsekvensen af det? 1. Smeltning af havis får vandstanden i havet til at stige 2. Der bliver mindre isdækkede områder, som kan reflektere solens stråler, derfor opvarmes havet og mere is smelter 3. Isbjørnen får lettere ved at finde føde, når der er mere vand Eleverne skal finde svaret i det elektroniske klimaæfte i kapitlet Isen smelter her: Miljøstatus i Norge er en norsk hjemmeside. På finder du et elektronisk klimahæfte Alt hænger sammen med alt. Det er et arbejdshæfte for mellemtrin og ungdomsuddannelser. Hæftets formål er at inspirere til at tage dagsaktuelle klimaproblemstillinger op i undervisningen. Det kan bruges, som et værktøj, til at få mere viden om klimaændringerne og til at blive mere miljøbevidst. Klimahæftet indeholder også opgaver som kan bruges i undervisningen. På Miljøstatus Norge findes også et andet elektronisk hæfte med information og opgaver om klima og miljø kaldet Miljøjournalisten. Se: Miljostatus/Miljostatus og skolen/. Miljøjournalisten er et arbejdshæfte, der kort omtaler vigtige miljøtemaer med udgangspunkt i Miljøstatus i Norge. Samtidig gives en indføring i journalistiske arbejdsmetoder.

5 Miljøstatus Norge er udviklet af Miljødirektoratene på opfordring af Miljøværnsdepartementet. Klima og forureningsdirektoratet er ansvarlig redaktør. Spørgsmål 6 Iskerner på Climate Greenland (Eleverne får spørgsmålet på dansk) Indlandsisen og Antarktis danner en slags arkiv af is, som er skabt af sne, der faldt år for år gennem årtusinder. Forskere kan tage prøver af isen ved at udbore iskerner. Hvad er klimaforskerne interesserede i at vide, når de undersøger iskernerne? 1. De vil tælle antallet af vulkanudbrud i de tidligste tider 2. De vil tælle antal solskinsdage gennem tiden 3. De vil vide noget om temperaturskift og mængden af drivhusgasser gennem tiden Climategreenland.gl er en grønlandsk hjemmeside, der både findes på dansk og grønlandsk. Climategreenland.gl beskæftiger sig med klimaforandringer på Grønland og i Arktis. Den indeholder en række information om forskellige emner inden for klima og klimaforskning og giver et indblik i, hvad klimaforskere undersøger i de kolde egne. Blandt andet kan eleverne på tilegne sig specifik viden om iskerner og hvad disse kan fortælle om klimaet. Det er også muligt at lære om, hvad der sker, når is og sne smelter, når gletsjerne forsvinder og hvordan det grønlandske samfund påvirkes. Climategreenland er oprettet af Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik, og blev til i forbindelse med COP15. Siden opdateres ikke længere, men indeholder stadig tilgængelig og værdifuld information. Spørgsmål 7 Udrydning af arter på CICERO (Eleverne får spørgsmålet på norsk) Den globale opvarmning har konsekvenser for både natur, mennesker og dyr. Hvis den globale temperatur stiger 1,5 C 2,5 C over dagens niveau, hvor stor en procentdel af plante og dyrearter vil da blive udryddet? % % %

6 Cicero.uio.no er en norsk hjemmeside. På kan eleverne opnå viden fra 10 faktaark omhandlende klimasystemet, klimakonsekvenser og klimapolitik. Faktaarkene kan læses på internettet eller hentes ned i et udskriftsvenligt pdf format. På findes faktaark 6, hvor eleverne kan finde svar på spørgsmål 7. Det omhandler konsekvenser for mennersker og natur og beskæftiger sig med havstigning, plantevækst, dyrearter og forsuring af havet. CICERO Center for klimaforskning blev grundlagt af regeringen i 1990 og oprettet af Universitetet i Oslo. CICERO er en fritstående forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. CICERO har en national opgave, når det gælder information og formidling af klimaforskning til en række målgrupper som medier, elever, studenter, lærere, forskere, politikere, forvaltning og næringsliv. Spørgsmål 8 Nye fisk på Natur.gl (Eleverne får spørgsmålet på dansk) Klimaændringer kan have andre konsekvenser end, at dyr udryddes. De kan betyde, at dyr får mulighed for at leve i nye områder, de ikke kunne før. Ved Grønland har forskerne opdaget 57 nye fiskearter. Det er svært at sige om, de nye fisk er kommet pga. klimaændringer, eller er fundet, fordi fiskerne er blevet bedre til at fiske på dybt hav. Men hvilken fisk er med stor sandsynlighed kommet til Grønland pga. klimaændringer? 1. Laks (Salmo salar) 2. Klapmyds (Cystophora cristata) 3. Havtaske (Lophius piscatorius) Natur.gl er en grønlandsk hjemmeside, der både findes på dansk og grønlandsk. På kan eleverne få viden om, at klimaforandringer ikke kun kan være en trussel mod dyrearter, men også kan medføre, at dyrearter, som i dette tilfælde er fisk, får mulighed for at etablere sig i områder, der før var for kolde eller på anden måde ubeboelige for dem. Under fanen Viden om natur ligger en masse faktuel viden om Grønlands fauna. Her kan eleverne vælge et dyr og læse om dettes biologi.

7 Natur.gl er Grønlands Naturinstituts hjemmeside. Grønlands Naturinstitut varetager bl.a. monitering af dyrebestande i og omkring Grønland og formidler viden til beslutningstagere og samfundet generelt. Derudover er der ved instituttet oprettet et klimaforskningscenter. Spørgsmål 9 Hvordan påvirkes et land i Norden? på Naturvardsverket.se (Eleverne får spørgsmålet på svensk) Klimaændringerne påvirker områder forskelligt. Hvordan vil et nordisk land som Sverige blive påvirket? 1. Der opstår istid i hele Sverige 2. Tyfoner vil hærge i det nordlige Sverige 3. Der vil blive vandmangel og tørke i det sydlige Sverige i forandring/sa forandras klimatet/sapaverkas Sverige/ Naturvardsverket.se er en svensk hjemmeside. På i forandring/sa forandras klimatet/sapaverkas Sverige/ kan eleverne få indblik i, hvordan et nordisk land, som Sverige, påvirkes og vil blive påvirket af klimaforandringer. På den måde vil eleverne bedre kunne forholde sig til, at klimaproblemerne også berører dem på tætteste hold. Siden er en af de sværere sider for målgruppen, men svaret på spørgsmål 9 tager udgangspunkt i en overskrift for at lette opgaven for ikke svensksprogede elever. Hjemmesiden indeholder, som så mange andre sider, generel information om klimaforandringer. Men de har et spændende afsnit om national klimapolitik, international klimapolitik og EU klimapolitik, som kort introducerer eleverne til den politiske dagsorden på klimaområdet. Se mere på iforandring/klimatpolitiken/ Naturvårdsverket er den centrale miljømyndighed i Sverige og arbejder under den svenske Riksdag og regeringen. De har til opgave at se til, at miljøpolitiken gennemføres effektivt. De tager aktiv del i EU arbejdet og i det internationale miljøarbejde. Spørgsmål 10 Mennesker på Global.finland.fi (Eleverne får spørgsmålet på norsk) Der er stor forskel på hvilke mennesker der rammes hårdest af klimaforandringer. Det er afhængig af, hvor på jorden de bor, og hvor mange ressourcer de har til at tilpasse sig. Hvilke mennesker rammes hårdest af klimaforandringer?

8 1. Mennesker i U landene fordi naturen er sårbar og landene har vanskeligt ved at betale for klimatilpasninger 2. Mennesker i I landene fordi folk der har flere huse, biler, cykler osv., der kan gå i stykker, når der kommer orkaner. 3. Mennesker i arktis og antarktis fordi der smelter mest is og sne de steder. FI Global.finland.fi er en finsk hjemmeside, der både findes på svensk og finsk. På FI kan eleverne opnå viden om klimaforandringernes påvirkning af udviklingslandene og hvordan Finland deltager i U landsarbejde for at bekæmpe og forebygge klimaforandringer. Hjemmesiden indeholder også materialer om klima og udviklingslandene, fremstillet af Utrikesministeriet, til undervisningsbrug og som baggrundsinformation til skoler. Se materiale vedrørende klimaforandringer: FI og materiale vedrørende klimaflygtninge: FI Bag global.finland.fi står Udviklingskommunikationen, som er under Utrikesministeriet. Deres opgave er at informere primært finnerne om udviklingssamarbejde og hvilke udfordringer mennesker i U landene står overfor. Spørgsmål 11 Hvad kan du selv gøre? på Klimatforandringen.nu (Eleverne får spørgsmålet på svensk) Vi kan alle være med til at gøre noget for at bremse udledningen af CO 2 i atmosfæren ved at leve klimavenligt hver dag. Hvad kan du selv gøre for at leve klimavenligt og nedbringe dit eget CO 2 udslip? 1. Blive kørt i bil til skole 2. Lave mad af lokalt producerede varer 3. Lade dine elektroniske apparater stå på standby, når de ikke benyttes Klimatförandringen.nu er en svensk hjemmeside. På kan eleverne få et nemt overblik over hvad er klimaforandringer, deres årsager, konsekvenser og løsninger. Kilder til teksterne findes ikke i teksten, men på en særskilt side, der linkes til nederst på hjemmesiden (Källor & Länkar). Hjemmesiden er udviklet i forbindelse med en konkurrence, hvor

9 målet var at lave en hjemmeside af høj kvalitet, der tydeligt overskueliggører klimaemnet for elever fra 6. klasse gymnasiet. Siden er fremstillet af Martin Hagberg og hostes af Hagberg Media AB. Spørgsmål 12 Mad og Klima på Naturskyddsforeningen.se (Eleverne får spørgsmålet på svensk) Mad er en af de største CO 2 bidragere der findes. Men der er forskel på, hvor meget CO 2 forskellige madvarer bidrager med til atmosfæren. Hvilke madvarer bidrager med mest CO 2 til atmosfæren? 1. Grove grøntsager 2. Kød 3. Brød Eleverne skal finde svaret i onlinevideoen her: guide/ata/klimatsmart i affaren/ Naturskyddsforeningen.se er en svensk hjemmeside. Naturskyddsföreningen har på sin hjemmeside en Grøn guide, guide/ata/klimatsmart i affaren/, der giver gode råd til, hvordan du spiser og handler klimavenligt, så du kan være med til at mindske CO 2 udslip. I den grønne guide kan eleverne læse om forskellige fødevarer og hvordan disse påvirker miljø og klima, samt hvilke typer fødevarer der er de mest klimavenlige. Siden inderholder også en informativ video om mad og klima, hvor eleverne skal finde svar på spørgsmål 12. På den måde får eleverne også mulighed for at lytte til det svenske sprog. For de ældre elever er det muligt at teste, hvor meget CO 2, de selv slipper ud: Naturskyddsföreningen er en miljøorganisation. Der spreder viden, tager de miljøaktuelle emner op til debat, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder såvel nationalt som internationalt. Deres vigtigste arbejdsområder er klima, hav, skov, og jordbrug.

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Sustainable.dk. - lærervejledning

Sustainable.dk. - lærervejledning Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Sustainable.dk

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ALLE FOLKESKOLER OKTOBER 2014 UNDERVISNINGSMATERIALE PRODUCERET styrpaaklimaet.dk Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at lade stå til. I denne

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov?

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? Levende Natur Årgang 31 TEMA: klima Kloden koger uret tikker TEMPERATUREN STIGER Verden har kurs mod 4 graders opvarmning VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? PIRATFISKERI

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

- grønne afgifter og grøn adfærd

- grønne afgifter og grøn adfærd Økonomi og miljø hænger sammen - grønne afgifter og grøn adfærd fremtidens miljø skabes i dag Tekst: Anne-Mette Wehmüller og Asbjørn Wejdling, Det Økologiske Råd Tak til Christian Ege for faglige råd,

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence 2008/09 Varm vandet Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence Varm vandet Indhold 2 Indledning Varm vandet 3 Lærervejledning 7 Specifik lærervejledning 10 Varmt vand med solenergi 14

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

Klima APV Avisen. Klimaforbedringer. begynder på arbejdspladsen. Vent ikke på at andre gør noget. Tag selv fat på din egen arbejdsplads.

Klima APV Avisen. Klimaforbedringer. begynder på arbejdspladsen. Vent ikke på at andre gør noget. Tag selv fat på din egen arbejdsplads. Klima APV Avisen Klima APV så let at gennemføre En Klima APV på en virksomhed, skal det være let at gå til. Det skal føre til konkrete forbedringer. For de ansatte. Men virksomhedernes ledelser skal også

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere