Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013"

Transkript

1 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...11 Danske Aktier KL...11 Globale Aktier KL...13 Foreningens noter...15 Anvendt regnskabspraksis...15 Hoved- og nøgletalsoversigt...16 Nærværende halvårsrapport for 2013 for Specialforeningen BLS Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen BLS Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen BLS Invest blev stiftet den 7. november Medio 2013 omfattede foreningen 2 afdelinger: Danske Aktier og Globale Aktier. Specialforeningen BLS Invest Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: CVR nr: Finanstilsynets reg.nummer: bls-invest.dk Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Poul Almlund (formand) Chris Bigler Flemming Duus Mikael Øpstun Skov Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Porteføljerådgiver BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 2 Specialforeningen BLS Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2013 for Specialforeningen BLS Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar juni Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 27. august 2013 Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Bestyrelse Poul Almlund Chris Bigler Flemming Duus Formand Mikael Øpstun Skov Specialforeningen BLS Invest 3

6 Ledelsesberetning BLS Invest 2013 og forventninger til fremtiden. Et godt BLS Invest halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i første halvår BLS Invests afdeling Danske Aktier KL opnåede et afkast på 9,2 procent efter alle omkostninger, og BLS Invests afdeling Globale Aktier KL opnåede et afkast på 11,6 procent efter alle omkostninger. De højeste afkast i BLS Invests afdeling Danske Aktier KL opnåede SimCorp, Københavns Lufthavne og Ringkjøbing Landbobank, mens American Express, amerikanske Bed, Bath & Beyond og SimCorp opnåede de højeste afkast i BLS Invests afdeling Globale Aktier KL. De minerelaterede selskaber i foreningens afdelinger FLSmidth i BLS Invests afdeling Danske Aktier KL og det chilenske kobbermineselskab Antofagasta i BLS Invests afdeling Globale Aktier KL - oplevede som de eneste selskaber væsentlige negative afkast i halvåret. Siden etableringen den 26. februar 2008 har BLS Invests afdeling Danske Aktier KL opnået et afkast inklusive geninvesterede udbytter på 51,7 procent efter alle omkostninger. Afdelingen har intet benchmark, men til sammenligning er OMX Copenhagen Capped indekset (inklusive reinvesterede dividender) i samme periode kun steget med 4,9 procent. Det er også værd at fremhæve, at afdelingen siden etableringen har opnået det højeste afkast blandt samtlige investeringsforeninger og specialforeninger med fokus på danske aktier. BLS Invests afdeling Globale Aktier KL har siden etableringen den 30. september 2008 givet et afkast efter omkostninger på 85,8 procent. Afdelingen har intet benchmark, men til sammenligning er MSCI verdensindekset (inklusive reinvesterede dividender) blot steget med 40,2 procent. BLS Invests afdeling Globale Aktier KL har ligeledes siden etableringen opnået det bedste afkast blandt alle danske investeringsforeninger og specialforeninger med fokus på globale aktier. Godt nyt fra Japan men er det godt nok? Efter en årrække med en svag kursudvikling blev Japan det aktiemarked, der klarede sig bedst i første halvår med en stigning på godt 17 procent i danske kroner og betydeligt mere i japanske yen. De udenlandske investorers fornyede interesse for japanske aktier blev udløst af den nye men dog genvalgte - regeringschef Abes signal om gennemførelsen af en mere lempelig pengepolitik med en voldsom udvidelse af pengemængden. Denne ændring i den japanske pengepolitik udløste en markant svækkelse af den japanske yen på 12 procent i første halvår og hele 23 procent de seneste 12 måneder. Japanske eksportvirksomheder har med den svækkede japanske yen oplevet en forbedret konkurrenceevne. Og de stigende inflationsforventninger efter en årrække med nul inflation har stimuleret det indenlandske forbrug. BLS Invest har i 2013 ikke været eksponeret mod japanske aktier, fordi meget få japanske selskaber lever op til de udvælgelseskriterier, BLS Invest har for attraktive langsigtede investeringer. Vores rådgivers forbeholdne vurdering af de japanske selskaber skyldes især de lave kapitalafkast og aktionærudlodninger - og ikke mindst den manglende fokus på værdiskabelse og svage corporate governance. Japans gamle og aldrende befolkning, samt et faldende befolkningstal vurderes fremover at give Japan en større demografisk udfordring, end det er tilfældet i de øvrige udviklede lande. Det går bedre i USA end i Europa Amerikanske aktier leverede i første halvår solide kursstigninger på hele 13,8 procent, baseret på en stabilisering af boligmarkedet, en svagt stigende beskæftigelse og en fortsat voldsom ekspansiv pengepolitik. BLS Invests afdeling Globale Aktier KL har aktuelt investeret godt 50 procent af porteføljen i amerikanske aktier. På trods af en ligeledes ekspansiv pengepolitik leverede europæiske aktier kun et marginalt positivt afkast på godt 4 procent. Det skal dog ses i lyset af Europas fortsatte vækst- og beskæftigelsesproblemer, den politiske ustabilitet i flere sydeuropæiske lande samt en fortsat svag banksektor. Negativ udvikling i udviklingsmarkederne Udviklingsmarkederne (emerging markets) har givet de laveste aktieafkast i første halvår 2013 med samlede kursfald udtrykt ved MSCI Emerging Markets på 8 procent i danske kroner. De tidligere så populære BRIK udviklingslande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) oplevede alle kursfald i halvåret, hvor de brasilianske aktier måtte indkassere det største fald på godt 27 procent. BLS Invest har ingen direkte eksponering i BRIK landene, men har dog en markant og stigende indirekte eksponering gennem selskaber med betydeligt salg i disse lande. 4 Specialforeningen BLS Invest

7 Ledelsesberetning Kinas vækstrate bekymrer igen, igen De lavere vækstrater i Kina har været en løbende bekymring gennem de seneste år og har bidraget til den svage kursudvikling for kinesiske aktier. Det på trods af en forventet vækstrate på 7-7,5 procent, der fortsat er ganske pæn set i forhold til Europa, USA og Japan. At den absolutte størrelse af den kinesiske vækst er betydelig kan illustreres ved, at den absolutte tilvækst i Kinas nationalprodukt ville kræve 4 procents vækst i verdens største økonomi den amerikanske for at skabe en tilsvarende absolut økonomisk fremgang. Det politiske systemskifte i Kina, med de nye magthaveres ændrede politiske agenda, har trukket overskrifter, særligt med en skærpet bekæmpelse af åbenlys korruption. Bekymringer omkring fokus på korruptionsbekæmpelsen i Kina har ramt luksusaktier som LVHM, Swatch, Richemont/Cartier og i mindre omfang spiritusproducenter som Diageo på grund af de kinesiske forbrugeres store bidrag til disse selskabers vækst det seneste årti. Men selv om salget til de kinesiske forbrugere ligger på et lavere niveau end tidligere, så oplever selskaberne fortsat en solid salgsvækst. BLS Invest tror på udviklingsmarkederne BLS Invest ser fortsat positivt på vækstmulighederne og en øget værdiskabelse i foreningens selskaber, som har betydelig salgseksponering i emerging markets. Den fortsat svage kursudvikling har vi derfor udnyttet til at øge BLS Invests eksponering mod den langsigtede vækst i udviklingsmarkederne. Som nævnt er BLS Invest ikke direkte eksponeret mod udviklingsmarkederne, men har betydelige indirekte investeringer rettet mod disse vækstmarkeder. Det foregår gennem vestlige selskaber med gennemskuelige selskabsstrukturer, som agerer rationelt og har en tillidvækkende ledelse, der fokuserer på værdiskabelse. De Hongkong baserede selskaber, der indgår i BLS Invests afdeling Globale Aktier KL s portefølje, har alle igennem en længere årrække konsistent udloddet den altovervejende andel af selskabernes indtjening til aktionærerne gennem udbytter. Det reducerer selskabernes muligheder for at manipulere med regnskabet og den rapporterede indtjening ganske betydeligt. Vores selskaber i Hongkong Foreningens investering i den Hongkong noterede kosmetikkæde Sasa International leverede et afkast på over 20 procent i halvåret og kasinooperatøren SJM Holdings leverede et afkast på knap 10 procent. I begge selskaber var fremgangen drevet af forbedret indtjening hos selskaberne, trods en generel svag udvikling for de kinesiske aktier. Efter rådgivers vurdering er det ikke afgørende for vores investeringers langsigtede værdiskabelse, om den kinesiske økonomiske vækst i 2013 bliver lavere end centralregeringens målsætning på 7,5 procent. For vi skønner, at centralregeringen fortsat har et bredt manøvrerum omkring finans- og pengepolitikken. Sektorernes tabere og vindere Forbrugsaktier i bred forstand og aktier fra sundhedssektoren blev de bedst ydende globale aktier i første halvår I BLS Invests afdeling Globale Aktier KL udgør forbrugsaktier omkring 50 procent, mens sundhedssektoren har været begrænset repræsenteret. Til gengæld har BLS Invests afdeling Danske Aktier KL haft en betydelig eksponering mod sundhedssektoren gennem beholdningerne i Coloplast, William Demant og Novo Nordisk. Aktier fra råvaresektoren oplevede den svageste kursudvikling med et fald på 11 procent, afledt af lavere vækstudsigter for udviklingsmarkederne og de deraf følgende bekymringer for, at det seneste årtis råvareboom kan være slut. Energi- og forsyningsselskaber var den næst dårligste sektor med svage, men dog positive afkast. BLS Invest har ikke været eksponeret mod energi- og forsyningsselskaber. Hvad sker der med FLSmidth? FLSmidth som indgår i BLS Invests afdeling Danske Aktier KL har oplevet en skuffende kursudvikling i 2012, og det er fortsat ind i første halvår Det skyldes dels FLSmidths betydelige rolle som underleverandør til råvareindustrien, dels egne interne problemer med de seneste års betydelige selskabsopkøb. FLS nye administrerende direktør Thomas Schultz har signaleret, at den rigtige medicin for FLSmidth er intern fokus på forbedring af indtjeningsmarginer og afkastet af den investerede kapital. BLS Invests rådgiver har - på trods af de interne integrations- og styringsmæssige problemer - tillid til FLSmidths forbedrede værdiskabelse og fremtidige po- Specialforeningen BLS Invest 5

8 Ledelsesberetning tentiale. Trods aktiemarkedets aktuelle skepsis over for FLSmidth tilbagekøbte selskabet i første halvår knap 3 procent af egne udestående aktier for 550 millioner kroner. En god handel, fordi prisen efter vores opfattelse ligger væsentligt under FLSmidths fundamentale værdi. Guld er ikke altid guld værd Det var ikke kun de råvarer, der er tæt knyttet til den økonomiske aktivitet - som jernmalm og kobber - der oplevede faldende priser. Også den spekulative guldpris faldt hele 27 procent i første halvår Guld har en begrænset funktionel anvendelse og nul til svagt negative løbende afkast (på grund af omkostningerne ved opbevaring). På trods af det har der været en stigende spekulation, fordi mange fortsat tror på guldets evne til at beskytte realværdier i en omskiftelig og usikker verden. Det drev guldprisen op til et rekordniveau på USD per troy ounce i foråret 2013, hvilket skal sammenholdes med et niveau på under 400 USD per troy ounce 10 år tidligere. Det forekommer os særdeles spekulativt at basere beskyttelsen af realværdi på tiltroen til, at andre er villige til at betale en højere pris i fremtiden. Hvor fysisk guld kan have visse herlighedsværdier, så opleves guldspekulation, foretaget gennem finansielle kontrakter, ikke med et formildende skær af disse glæder. Da guldet faldt, steg indtjeningen Blandt luksus-luksus mærkerne i BLS Invests portefølje finder vi Tiffany s, det LVMH ejede Bulgari og det Cartier ejede Van Cleef & Arples. Vi vurderer, at forretningsmodellen hos disse high-end juvelerer vil nyde godt af lavere priser på guld. For uanset udviklingen vil priserne på de stærke globale brands hele tiden stige. De lavere omkostninger på guld vil derfor medføre højere indtjeningsmarginer hos mærkevareejerne. Den nye tids pengepolitik tegner nye mønstre Centralbankerne i USA og EU fortsatte deres meget lempelige pengepolitik gennem halvåret for at stimulere en øget investeringslyst, økonomisk vækst og beskæftigelse. Den japanske centralbank har lempet pengepolitikken massivt og har signaleret en fortsat markant øget pengemængde. Den lempelige pengepolitik og de historisk lave renteniveauer har været stimulerende for de finansielle markeder. Særligt de seneste års efterspørgsel efter kreditobligationer har været drevet af mange nye investorers jagt på et højere afkast end det nul-afkast, der fås ved bankindskud og i korte statsobligationer. Disse forhold har drevet kreditspændene ned mod historisk lave niveauer. Aktier med høje udbytteniveauer er utvivlsomt også blevet begunstiget af finansielle investorers jagt på løbende direkte afkast. Det har betydet, at de globale selskaber, som overvejende foretager deres aktionærudlodninger gennem udbytter, i dag er historisk højt relativt prisfastsat i forhold til de selskaber, som foretager aktionærudlodningerne gennem aktietilbagekøb. Men efter vores rådgivers bedste overbevisning er det en risikabel strategi at vurdere aktier alene på baggrund af et aktuelt dividendeniveau. Fordi udsigterne for de fremtidige frie pengestrømme er afgørende for, om et selskab også langsigtet kan udbetale store og stigende årlige dividender. Stats- og kreditobligationer leverede i halvåret beskedne afkast, og udsigten til, at der fremtidigt skulle forekomme mere attraktive afkast, synes ret beherskede. Især når man ser disse investeringer i længere løbende fast forrentede fordringer i sammenhæng med de lave aktuelle niveauer for renter og kreditspænd. BLS Invests krav til et dreamteam er uændrede BLS Invests rådgiver er begejstret for selskaber med en disciplineret kapitalanvendelse, hvor frie pengestrømme udloddes til os som medejere. Hvis ledelsen da ikke har fundet en nærliggende mulighed for en virkelig god investering. Det vil sige at investere de overskydende pengestrømme for at opnå et afkast, som ligger klart over selskabets kapitalomkostninger. Alle selskaber i begge foreningens afdelinger har positive frie pengestrømme før eventuelle opkøb, ligesom gældsætningen i selskaberne er behersket, hvorfor udlodningsmulighederne fra foreningens selskaber er betydelige. Det er ikke afgørende, om et selskabs udlodning sker gennem udbytter eller aktietilbagekøb, men aktietilbagekøb bør man kun foretage, når et selskabs aktiekurs ligger under selskabets langsigtede fundamentalværdi. En række af BLS Invests selskaber foretager hvert år aktietilbagekøb, som årligt reducerer antallet af udestående aktier i selskaberne. Det betyder for os som langsigtede medejere af disse selskaber, at vi for hvert år ejer en større andel af de tilbagekøbende selskaber. Det er naturligvis kun fordelagtigt, hvis aktietilbagekø- 6 Specialforeningen BLS Invest

9 Ledelsesberetning bene kan foretages til en pris under selskabernes langsigtede fundamentale værdi. Et kontant eksempel En god illustration af dette forhold finder vi i holdingselskabet UIE, som indgår i begge BLS Invests afdelinger. UIE har gennem første halvår 2013 erhvervet egne aktier til kurser under kroner per aktie. Dette skal sættes i forhold til en fundamental værdi på ikke under kroner per aktie. Fundamentalværdien er ganske simpel at opgøre det er summen af UIE s likvide beholdninger plus markedsværdien af UIE s børsnoterede aktiebesiddelser. Vi kan glæde os over, at det lykkedes for UIE s ledelse at erhverve ikke mindre end stk. egne aktier på de nævnte kursniveauer, det svarer til godt 7 procent af selskabets udestående aktier. Den frie pengestrøm er kubens honning Dividenderne fra BLS Invests porteføljeselskaber forventes at blive øget for godt 2/3 af selskaberne i begge afdelinger. Godt 50 procent af selskaberne i BLS Invests afdeling Danske Aktier KL og 75 procent af selskaberne i BLS Invests afdeling Globale Aktier KL har eller forventes at igangsætte aktietilbagekøb i De samlede frie pengestrømme i begge porteføljer ligger omkring 5 procent af markedsværdien efter at der er foretaget ekspansive anlægsinvesteringer og en øget kapitalbinding i tilgodehavender og varelagre, som har været nødvendige på grund af selskabernes udvidede forretningsomfang. Det er glædeligt, at ledelserne i foreningens porteføljeselskaber er ansvarlige omkring anvendelsen af de markante og stigende frie pengestrømme, som selskaberne løbende frembringer. BLS Invests rådgiver vurderer, at porteføljeselskaberne er i god økonomisk form, hvilket er afspejlet i en indtjenings- og udlodningsfremgang, trods den beherskede, men dog svagt forbedrede økonomiske vækst i de udviklede lande samt den lavere vækstrate i udviklingslandene. Porteføljer i superligaen De realiserede og forventede vækstrater i omsætning, indtjening og frie pengestrømme for BLS Invests porteføljeselskaber ligger over den tilsvarende gennemsnitlige sammensætning for det globale aktiemarked. Trods porteføljeselskabernes højere realiserede vækst og fremtidige vækstpotentiale ligger aktionærudlodningerne gennem udbytter og aktietilbagekøb fra BLS Invests porteføljeselskaber på niveau med det generelle marked. Det skyldes rådgivers forkærlighed for kapitallette forretningsmodeller, som forudsigeligt og vedvarende skaber aktionærværdi gennem et højt afkast af selskabernes beskedne kapitalapparat. Det er også af afgørende betydning, at forretningsmodellerne i selskaberne gennem branding eller produktspecialisering besidder pricing power. Pricing power vil sige, at selskabet er i en styrkeposition, hvor man selv kan sætte sin pris og regulere den efter behov. Det indebærer nemlig, at selskabernes indtjeningsevne og afkast på kapitalapparatet kan fastholdes i situationer med stigende inflationsniveau. Den kræsne rådgiver BLS Invests rådgiver holder et skarpt øje på de enkelte porteføljeselskabers forudsigelighed og robustheden i deres langsigtede potentiale til at skabe værdier. Efter foreningens rådgivers opfattelse har den aktuelle makroøkonomiske situation kun begrænset indflydelse på selskabernes langsigtede potentiale og fundamentalværdi. Rådgiver forsøger løbende at udnytte aktiemarkedets til tider kortsigtede depressive eller euforiske reaktion på makroøkonomiske nyheder - og de heraf afledte hektiske kursudsving. Nyhederne har som oftest beskeden indflydelse på porteføljeselskabernes langsigtede frie pengestrømme og forretningsmæssige værdi. I første halvår har BLS Invests rådgiver udnyttet de muligheder, som aktiemarkedets ofte irrationelle humørdrevne prissætning giver, til at købe aktier i gode langsigtede værdiskabende selskaber til særdeles fornuftige priser. Den robuste forretningsmodel, forudsigeligheden og stabiliteten i de fremtidige frie pengestrømme udgør den konkrete værdi af BLS Invests porteføljeselskaber. Efter vores rådgivers vurdering giver netop denne værdi den bedste langsigtede beskyttelse af ejernes realværdier. Rådgivers høje krav til udvælgelsen gør, at en mængde selskaber ikke finder vej til BLS Invests porteføljer. Det drejer sig for eksempel om selskaber i brancher med begrænset konsolideringsgrad, stor afhængighed af begivenheder udenfor selskabernes egen kontrol, stort (uforudsigeligt) spektrum for selskabets udvikling eller blot svag ledelsesfokus på værdiskabelse. BLS Invest insisterer på kvalitet i foreningens porteføljeselskaber. Det reducerer den langsigtede risiko for ubehagelige overraskelser med følgende tab og skuffelser. Men samtidig indebærer det dog også, at BLS Invest ikke er medejer af kortsigtede kurshøjdespringere, som i perioder nyder opsigt og popularitet i aktiemarkedet. Det har især været gældende for selskaber med Specialforeningen BLS Invest 7

10 Ledelsesberetning helt uforudsigelige eller ikke eksisterende frie pengestrømme indenfor bioteknologi eller alternativ energi. Sikkerheden omkring fundamentalværdien af de fremtidige frie pengestrømme og det enkelte porteføljeselskabs finansielle styrke er helt afgørende for alle BLS Invests investeringer. Banker i BLS Invest Banksektoren er blevet styrket finansielt, men efter BLS Invests rådgivers opfattelse betyder det ikke, at sektoren - med den betydelige finansielle gearing og uigennemsigtig risiko - er blevet mere interessant at investere i. Det er fortsat rådgivers opfattelse, at BLS Invests porteføljeselskaber er attraktivt prisfastsat på de nuværende kursniveauer. Indtjeningsfremgangen i BLS Invests porteføljeselskaber betyder, at de højere kurser overvejende er drevet af forbedrede indtjeningsniveauer. Således er porteføljeselskaberne ikke blevet væsentligt højere prisfastsat i forhold til selskabernes aktuelle indtjening og indtjeningsudsigter. Banker i bedring Banksektoren er globalt i glædelig bedring, hvilket er en afgørende forudsætning for forbedret økonomisk vækst. Der er stadig diskussioner om den fremtidige regulering af banksektoren, og myndighederne forsøger gennem ny regulering at reducere den fremtidige risiko for nye bankkriser - med deraf følgende behov for statsstøtte. Man gør det først og fremmest ved at stille større krav til kvaliteten af banksektorens kapitalisering og langsigtede finansiering. Egenkapitalen i banksektoren i forhold til sektorens samlede aktiver er dog fortsat meget lav, set i forhold til alle andre sektorer udenfor den finansielle sektor. De senest foreslåede krav fra de amerikanske myndigheder er en minimum egenkapital på 5 eller 6 procent af bankernes samlede aktiver, og det er vel at mærke ikke kun et kapitalkrav i forhold til bankernes egne opgørelser af risikovægtede aktiver. BLS Invests eksponering mod banksektoren er alene sket gennem Ringkjøbing Landbobank i BLS Invests afdeling Danske Aktier KL og American Express i BLS Invests afdeling Globale Aktier KL. I 2013 forventes Ringkjøbing Landbobank at levere endnu en Danmarks rekord i omkostningseffektivitet og egenkapitalforrentning i øvrigt på et mere konservativt kapitalgrundlag end den øvrige danske banksektor. En bedre kreditkvalitet og øget forbrugsvillighed blandt velstående amerikanere har begunstiget BLS Invests afdeling Globale Aktier KL s investering i kreditkortselskabet American Express, hvor egenkapitalforrentningen aktuelt ligger i et niveau omkring 25 procent og således væsentligt over de bedste større amerikanske bankers forrentning af egenkapitalen. Både American Express og Ringkjøbing Landbobank har øget deres dividendeudbetalinger til knap 2 procent, og i 2013 tilbagekøber de egne aktier for et større beløb end selskabernes dividendeudlodninger. Dovne eller vågne investeringer BLS Invest har fulgt debatten i dagspressen omkring de danske investeringsforeningers mere eller mindre aktive investeringsstrategier. De amerikanske banker fremstår fortsat som de klart bedst kapitaliserede, ligesom egenkapitalforrentningen for en række af de større amerikanske banker igen er bragt på to-cifrede niveauer. I Europa kæmper bankerne fortsat med at reetablere kapitalgrundlagene og forbedre kreditratings. De arbejder hårdt på at etablere et stabilt langsigtet likviditetsgrundlag, men indtjeningsevnen er fortsat utilfredsstillende og forretningsvolumen faldende. Den kinesiske banksektor står overfor problemer med betydelige urentable udlån, som utvivlsomt reelt set er højere end det, der fremgår af bankernes egne regnskaber. Og så har en stærk statslig regulering af udlånsaktiviteten og begrænsninger vedrørende fastsættelsen af rentesatser sandsynligvis øget de kinesiske bankers udfordringer. En række investeringsforeninger er markedsført som aktive investeringsforeninger. Virkeligheden er dog ofte, at disse i høj grad afspejler markedssammensætningen, og de aktive investeringsmæssige til- og fravalg i foreningerne er beskedne. Det er BLS Invests bestyrelses opfattelse, at BLS Invests aktive investeringsstrategi skaber de bedst mulige rammer for, at vi opnår virkelig attraktive langsigtede afkast. Ethvert af BLS Invests porteføljeselskabers kvaliteter og prissætning analyseres nøje forud for foreningens investering, og selskaberne overvåges løbende af foreningens rådgiver. Således indgår INTET porteføljeselskab i foreningens porteføljer på baggrund af størrelsen af selskabets markedsværdi eller benchmarkvægt. 8 Specialforeningen BLS Invest

11 Ledelsesberetning Bestyrelsens finder det glædeligt, at debatten om danske investeringsforeninger ikke længere alene er en diskussion om omkostninger. Der er selvsagt væsentlige forskelle på de forskellige investeringsforeningers historiske nettoafkast, som klart overstiger omkostningsforskelle mellem foreningsudbuddet med sammenlignelige investeringsuniverser. En bil er en bil eller hvad? Basalt set er alle biler ens, de har fire hjul, et rat og en motor. Og de forskellige bilmærkers primære funktion som transportmiddel er ens. Alligevel vil de færreste anfægte, at der er prisforskel på en Peugeot 108 og en Audi A6, fordi der på en række områder er forskelle i de to bilers kvaliteter. En sammenligning af investeringsforeninger kræver naturligvis tilsvarende en mere nuanceret analyse end blot et hastigt blik på en given forenings omkostninger eller seneste 12 måneders afkast. den generelle villighed til at forbruge og investere. Efter rådgivers opfattelse har de markedsledende selskaber i BLS Invest styrket deres markedsposition gennem de seneste år. De fremstår således trimmede og velforberedte til at drage fordel af fremtidens højere økonomiske vækst. Selskabernes robuste forretningsmodeller har tidligere vist sig resistente gennem kriseårene 2008 og 2009, og BLS Invest selskabernes generelle balancestyrke kan kun vurderes som en langsigtet strategisk styrke. BLS Invests investeringer tager ikke udgangspunkt i mere eller mindre kvalificerede gæt om den samfundsøkonomiske vækst, men styrken af de enkelte selskabers forretningsmodel og evne til at skabe forudsigelig langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Vi lægger først og fremmest vægt på forudsigelig organisk vækst, fleksible omkostningsstrukturer, lave kapitalinvesteringer og en robust balancestyrke. BLS Invests bestyrelse vurderer det særdeles tilfredsstillende, at foreningens aktive langsigtede investeringsfilosofi siden BLS Invests stiftelse har opnået de højeste afkast efter omkostninger blandt danske investeringsforeninger og specialforeninger inden for både danske og globale aktier. Investeringer i fremtiden Verdens centralbanker fører en særdeles lempelig pengepolitik. Som tidligere nævnt har det blandt andet ført til pæne kursstigninger på kreditobligationer og historisk lave kreditspænd. Efter rådgivers vurdering vil det fortsat stimulere risikovilligheden hos de finansielle investorer, der jagter højere afkast end de nuværende negative realrenter. De vil i stigende grad søge mod andre aktivklasser herunder aktier. Rådgiver ser stadig betydelige risici ved at investere i lange fastforrentede fordringer. Centralbankernes rundhåndede udpumpning af likviditet kan nemlig brat ændre inflationsforventningerne, og så opstår en stor risiko for kurstab. Det er rådgivers overbevisning, at BLS Invests selskaber har pricing power og stigende cash flows. Dette gør dem til et inflationssikret alternativ eller supplement til investering i nominelle obligationer. Prisen De pæne kursstigninger i 2013 for BLS Invests porteføljeselskaber har først og fremmest baggrund i en stigende indtjening, så prissætningen af BLS Invest porteføljerne er ikke blevet væsentligt dyrere i forhold til indtjeningen ved indgangen til året. BLS Invests selskaber kan generelt karakteriseres ved tre ting: De er solide, de er forudsigelige og de genererer voksende frie pengestrømme. Foreningens rådgiver vurderer, at værdiansættelsen af foreningens selskaber er attraktiv, ikke mindst set i forhold til afkastene ved alternative investeringsmuligheder. Risikofaktorer Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdeling Danske Aktier KL s ugentlige afkast har de seneste fem år været 23,8% p.a., svarende til risikoniveau 7 på CIrisikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj. Risikoen målt ved standardafvigelsen på afdeling Globale Aktier KL s ugentlige afkast har de seneste fem år været 16,5% p.a., svarende til risikoniveau 6 på CIrisikoskalaen. Risikoprofilen i afdelingen anses som værende høj. Set ovenfra og fremad Udviklingen i BLS Invests porteføljeselskaber har i 2013 været gunstig. Det gælder både salg, indtjening, cash flow og dividende. Dette er til trods for en lav samfundsøkonomisk vækst, der har lagt en dæmper på De primære risikofaktorer for afdeling Danske Aktier KL og afdeling Globale Aktier KL er markedsrisiko samt selskabsspecifik risiko. Da afdeling Danske Aktier KL s investeringsunivers er begrænset til Danmark, anses afdelingens markedsrisiko som værende højere end for Specialforeningen BLS Invest 9

12 Ledelsesberetning investeringer i det globale aktiemarked. Afdeling Globale aktier KL indeholder derudover valutarisiko, dvs. risiko for at værdien af selskaber noteret i anden valuta end danske kroner, reduceres som følge af svækkelse af den fremmede valuta i forhold til danske kroner. Afdelingernes markedsrisiko og valutarisikoen i afdeling Globale aktier KL søges ikke begrænset, idet der ikke anvendes afledte finansielle instrumenter til afdækning, ligesom kontantbeholdningen normalt holdes på et minimum. Selskabsspecifik risiko søges begrænset ved at sprede investeringerne i afdelingerne på en række selskaber fordelt på flere brancher. Spredningen sker efter de regler, som er påkrævet for afdelinger i en specialforening som BLS Invest i lov om investeringsforeninger m.v. Overholdelse heraf overvåges løbende af foreningens ledelse. Risikofaktorerne er beskrevet nærmere i foreningens årsberetning for Øvrige forhold I den efterfølgende gennemgang af de enkelte afdelingers regnskab er indeholdt en beskrivelse af afdelingsprofilen, aktivernes procentvise fordeling efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyntagen til afdelingernes investeringspolitik. Disse beskrivelser indgår som en del af den samlede ledelsesberetning. Ledelsesforhold På foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2013 ønskede Soulaima Gourani ikke at modtage genvalg og udtrådte af bestyrelsen. I stedet blev adm. direktør Mikael Øpstun Skov valgt til bestyrelsen. Samarbejdsaftaler Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S med sigte på at øge serviceringen af foreningens medlemmer samt potentielle og nye investorer. Aftalen vedrører særligt forpligtelsen for BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S til at orientere nuværende og potentielle medlemmer om foreningens investeringer. Usikkerhed ved indregning eller måling Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen. Begivenheder efter halvårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. 10 Specialforeningen BLS Invest

13 Danske Aktier KL Investeringsområde og profil Sektorfordeling Afdeling Danske Aktier har til formål at investere i selskaber handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt i selskaber, hvis aktier handles på et andet reguleret marked i Danmark. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Varige forbrugsg. Informationstek. Konsumentvarer Finans Sundhedspleje Industri Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Specialforeningen BLS Invest 11

14 Danske Aktier KL Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 89,3 98,3 Øvrige finansielle instrumenter 10,7 1,7 Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal Periodens afkast i procent 9,24 24,33 15,07 2,01 8,58 Indre værdi pr. andel 1.356, , , ,80 966,63 A conto udlodning pr. andel - 100, Omkostningsprocent *) 1,45 2,45 1,05 0,71 0,46 Sharpe ratio 0,32 0,23 0,17 0,19 - Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) *) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år. 12 Specialforeningen BLS Invest

15 Globale Aktier KL Investeringsområde og profil Sektorfordeling Afdeling Globale Aktier har til formål at investere globalt i aktier handlet på regulerede markeder. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Likvider Materialer Sundhedspleje Industri Konsumentvarer Informationstek. Finans Varige forbrugsg. Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Specialforeningen BLS Invest 13

16 Globale Aktier KL Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 98,2 97,4 Øvrige finansielle instrumenter 1,8 2,6 Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal Periodens afkast i procent 11,56 20,69 10,12 3,37 3,45 Indre værdi pr. andel 1.593, , , , ,25 A conto udlodning pr. andel - 50, Omkostningsprocent *) 1,74 3,18 1,58 0,75 0,77 Sharpe ratio 0,89 0,78 0, Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) *) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år. 14 Specialforeningen BLS Invest

17 Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinjer fra InvesteringsForeningsRådet. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2012 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i perioden. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo perioden med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo perioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for perioden divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i perioden. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. Specialforeningen BLS Invest 15

18 Foreningens noter Hoved- og nøgletalsoversigt Periodens afkast i procent Danske Aktier KL 9,24 24,33 15,07 2,01 8,58 Globale Aktier KL 11,56 20,69 10,12 3,37 3,45 Indre værdi pr. andel Danske Aktier KL 1.356, , , ,80 966,63 Globale Aktier KL 1.593, , , , ,25 A conto udlodning pr. andel (i kr.) Danske Aktier KL - 100, Globale Aktier KL - 50, Omkostningsprocent Danske Aktier KL *) 1,45 2,45 1,05 0,71 0,46 Globale Aktier KL *) 1,74 3,18 1,58 0,75 0,77 Sharpe ratio Danske Aktier KL 0,32 0,23 0,17 0,19 - Globale Aktier KL 0,89 0,78 0, Periodens nettoresultat (i kr.) Danske Aktier KL Globale Aktier KL Medlemmernes formue ultimo (i kr.) Danske Aktier KL Globale Aktier KL Andele ultimo (i stk.) Danske Aktier KL Globale Aktier KL * ) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år. 16 Specialforeningen BLS Invest

19

20 Specialforeningen BLS Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax bls-invest.dk

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2014 Kære medinvestor, Business as usual hos BLS endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2006 CVR-nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Investin EUROTOP Sustainability 9 Investin

Læs mere