Årsbrev til medinvestorerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen BLS Invest opnåede positive afkast i Afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 24,3% efter omkostninger, og afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 20,7% efter omkostninger. Det skal bemærkes at det historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. De højeste afkast i afdeling Danske Aktier opnåede Coloplast, Simcorp, UIE og DSV, mens kosmetikkæden Sa Sa International, kreditvurderingsbureauet Moody s, elevatorproducenten Kone samt kasinooperatøren SJM Holdings leverede de højeste afkast til afdeling Globale Aktier. Kun et enkelt selskab i afdeling Danske Aktier leverede negativt afkast i 2012, mens to selskaber i afdeling Globale Aktier trods indtjeningsfremgang i selskaberne leverede negative afkast i Aktieudvælgelsen i BLS Invest har fokus på forretningsmodeller med gennemskuelige og kvantificerbare risici samt en forudsigelig voksende langsigtet værdiskabelse. Det afgørende for BLS Capital er kvaliteten af det enkelte porteføljeselskabs forretningsmodel - og ikke nogen døgnaktuelle indtjeningspræstationer eller benchmark-spring. Det er egentlig på trods af de økonomiske vilkår i en række vestlige økonomier, at porteføljeselskaberne i BLS Invest opnåede en betydelig indtjeningsfremgang i det forløbne år. Kun to af de 26 selskaber i BLS Invest, afdeling Globale Aktier oplevede en mindre encifret tilbagegang i indtjeningen i Til gengæld opnåede mere end halvdelen af selskaberne i BLS Invest, afdeling Globale Aktier en indtjeningsfremgang på mere end 10% og fem selskaber nåede endda 20% eller højere. De ordinære aktionærudlodninger gennem dividender og tilbagekøb af egne aktier vurderer vi som minimum forbliver på et uændret niveau. Det gælder for alle selskaberne med en enkelt undtagelse. Hertil kommer, at vi forventer øgede aktionærudlodninger i mere end 2/3 af BLS 1

2 Invests porteføljeselskaber. Vi vurderer, at kursstigningerne gennem 2012 er fuldt understøttet af den forbedrede indtjeningsevne i BLS Invests selskaber, og kursstigningerne er således ikke udtryk for, at porteføljeselskaberne er blevet væsentligt dyrere prisfastsat på baggrund af selskabernes indtjeningsevne. Styringen af de frie pengestrømme BLS Invests porteføljeselskaber genererer hvert år betydelige og voksende frie pengestrømme. Når BLS Capital vurderer et porteføljeselskabs ledelseskvalitet, ser vi først og fremmest på, hvorledes selskabet anvender og placerer de frie pengestrømme. Væsentlige og stigende aktionærudlodninger gennem dividender og aktietilbagekøb vidner om en disciplineret værdiskabelse. Ledelsen kan også investere de frie pengestrømme i opkøb men kun såfremt værdien af det tilkøbte klart overstiger det alternative afkast, som kunne opnås gennem tilbagekøb af egne aktier eller udlodning af dividender. Opkøb er selvsagt forbundet med højere risiko end tilbagekøb af egne aktier, som jo er erhvervelse af et særdeles velkendt aktiv - selskabet selv - som ledelsen må antages at have en klar holdning til værdien af. Vi er i udgangspunktet skeptiske over for større virksomhedsopkøb. Men vi må også medgive, at i særlige tilfælde kan større opkøb ændre en virksomheds vilkår, så der opnås besparelser eller en forbedret konkurrencesituation. Flere af BLS Invests porteføljeselskaber har kunnet eliminere dobbeltomkostninger og dermed skabe væsentlig værdi gennem opkøb. Opkøb kan også være fordelagtig, hvor man kan optimere driften af mindre veldrevne selskaber. For BLS Invest er det som langsigtet medinvestor i vores porteføljeselskaber afgørende, at ledelsen søger de højeste risikojusterede afkast af de frie pengestrømme indenfor kerneforretningen. Og at ledelsen er sig klart bevidst om, at mange større opkøb ikke skaber de forventede synergier eller indtjening. Gode opkøb Gennem 2012 foretog flere af BLS Invests porteføljeselskaber større opkøb. Fødevareselskabet Nestlé erhvervede Pfizers modermælkserstatnings forretning, der komplementerer Nestlés egne markeder på området. Spiritusselskabet Diageo købte sig ind i Indiens markedsledende spiritusproducent United Spirits, Carlsberg købte minoritetsinteresser i det markedsledende russiske bryggeri Baltika, og FLS opkøbte det australske mineselskab Ludowici. Herudover foretog en række porteføljeselskaber mindre opkøb, hvor klare planer for omkostningsdeling og stordrift vil føre til en større værdi end den investerede kapital. Der er også en række selskaber, for hvem der ikke findes oplagte muligheder for værdiskabende opkøb. De har i stedet tilbagekøbt egne aktier i væsentlig omfang gennem Det gælder for eksempel AutoZone, Bed Bath & Beyond, McDonald s, MasterCard, Novo Nordisk, DSV og Topdanmark. 2

3 Noget om tilbagekøb af aktier I denne tid bugner selskabernes balancer med overskudslikviditet, og vi oplever en rekordagtig stigning i tilbagekøb af aktier. Det har den positive effekt, at vi er færre om at dele kagen. Når selskaberne tilbagekøber egne aktier og efterfølgende annullerer dem, så falder antallet af udestående aktier. Hvis et selskaber vælger at optage lån for at øge tilbagekøbet af egne aktier, så indebærer det en stigning i renteudgifterne. Under dagens lavrente-vilkår er der mindre fokus på regnskabernes rente-konti, men det kan naturligvis ændre sig radikalt. Det er vigtigt for ikke at sige helt afgørende at selskabets frie pengestrømme er stabile og stigende over tid, hvis man skal kunne retfærdiggøre at optage lån til at købe egne aktier tilbage. Et dobbelt råd fra Warren Buffett Berkshire Hathaway har to kriterier for aktietilbagekøb, som vi mener, mange selskaber burde følge: For det første at selskabet har ledig kapital ud over en rigelig likviditet til at finansiere de daglige operationer. For det andet at aktiekursen ligger på et fordelagtigt lavt niveau i forhold til selskabets indre forretningsværdi når man beregner stramt, med andre ord hvad selskabets tilbagediskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme sættes til, når man er rigtig konservativ. Det er især den sidste del af rådet, som vi mener at man skal være opmærksom på. Som tidligere nævnt er der lige nu rigelig ledig kapital, og netop derfor stiger risikoen for, at en beslutningstager bliver fartblind og foretager for dyre aktietilbagekøb. Kære beslutningstager, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre med kapitalen, så tilbagebetal gæld eller øg dividenderne! Jagten på en højere rente Centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik har ført til nul nominelt afkast på risikofrie korte statsobligationer. Det vil i virkeligheden sige negative korte realrenter, og det har drevet mange investorer på jagt efter højere afkast i mere risikofyldte aktiver. Den massive efterspørgsel efter kreditobligationer førte til særdeles høje afkast på alle kreditobligationer i 2012, fordi efterspørgslen og investorernes lavere krav til afkast medførte kursstigninger ud over kreditobligationens løbende rentebetalinger. Både investment grade og non-investment grade kreditobligationer gav høje afkast. Investment grade kreditobligationer er udstedelser fra selskaber med en høj vurdering (kreditrating) fra Standard & Poor s eller Moody s, og non-investment grade kreditobligationer er de mere risikofyldte udstedelser med en lavere vurdering (tidligere gik de under det mindre sælgende navn - Junk Bonds). Samlet leverede europæiske kreditobligationer i 2012 et afkast på 28,2% (Merrill Lynch European High Yield), mens det tilsvarende amerikanske afkast var 15,6% (Merrill Lynch US High Yield Master II) 3

4 Risikobelønning Kreditspænd er en belønning, som investor får for at tage den risiko, at han ikke får sine penge igen. Efter kursstigningerne i 2012 forekommer det svært at tro på yderligere indsnævring af de historisk lave kreditspænd. Men risikoen er åbenbart også historisk lav, formentlig fordi låntagerne nyder godt af det lave aktuelle renteniveau og de lave kreditspænd. Jagten på højere renter har ført til fornyet efterspørgsel efter komplicerede lånetyper med begrænset långiver-beskyttelse, som for eksempel kreditobligationer uden betaling af hverken rente eller afdrag i låneperioden. Disse obligationer nød også stor popularitet i forbindelse med de amerikanske private equity fondes virksomhedsovertagelser inden den finansielle krise, og medførte senere smertefulde tab for mange långivere. Ratingbureauerne forgyldte og forkætrede Mange virksomheder - specielt i USA - har udnyttet de markant faldende kreditspænd på kreditobligationer til at omlægge eksisterende højere forrentede lån til nye lån med længere løbetid samt optagelse af nye lån til styrkelse af det likvide beredskab. De boomende kreditobligations markeder har givet travlhed hos de udskældte ratingbureauer Standard & Poor s og Moody s til glæde for selskabernes aktionærer. Trods kritikken af ratingbureauernes kreditvurderinger forud for finanskrisen har konkurrencesituationen ikke ændret sig meget, og de fleste investorer i kreditobligationer tillægger fortsat bureauernes ratings stor betydning i vurderingen af de enkelte udstedere. Inflationsbeskyttelse er muligheden for at sende sorteper videre Inflationsbeskyttelse handler om at kunne overføre stigende inputomkostninger til salgspriserne. Vi ser det som et væsentligt element i vurderingen af brancher og det enkelte porteføljeselskabs forretningsmodel, hvor inflationsbeskyttelse er afgørende. BLS Invest har en stor andel af forbrugsaktier, som i høj grad besidder pricing power. Selskabernes pricing power beskytter den reelle værdi af selskabernes frie pengestrømme - i modsætning til for eksempel udbetalinger fra fastforrentede obligationsfordringer. Trods det beskedne aktuelle inflationsniveau forventes mere end 2/3 af BLS Invests porteføljeselskaber at øge udlodningerne til ejerne, hvor det samlede udlodningsniveau for 2012 fortsat udgør mellem 4 og 5% af selskabernes kursværdi. Renteindtægterne svandt ind Det globalt lave renteniveau svækker lige nu indtjeningen hos en række af BLS Invests porteføljeselskaber, men den langsigtede indtjeningsevne er fortsat intakt. Det er især selskaber, der ikke har nogen gældsætning, eller som har store løbende forudbetalinger fra kunderne, der rammes af de lave renteniveauer. Forsikringsselskaber, som eksempelvis BLS Invests porteføljeselskaber Topdanmark og Berkshire Hathaway, modtager forsikringspræmier fra forsikringskunderne længe før udbetalingen af skadeserstatninger det kaldes forsikrings float. Man kan sige, at forsikringsselskaberne låner rentefrit hos deres kunder, så længe 4

5 forsikringsselskaberne er i fortsat drift. De har således mulighed for at placere de forudbetalte midler og opnå et afkast af selskabernes rentefrie float, men som renteniveauet ligger nu, er indtjeningen på denne del af forsikringsselskabernes forretning blevet kraftigt beskåret. En række af porteføljeselskaberne i både BLS Invest, afdeling Danske Aktier og afdeling Globale Aktier ligger inde med betydelige likvide beholdninger, og i øjeblikket er afkastene af disse beholdninger beskedne. Over halvdelen af BLS Invests porteføljeselskaber er ikke gældsatte og har nettolikvide beholdninger. Når renten stiger Ovennævnte porteføljeselskaber i BLS Invest vil få en stærkt forbedret indtjening, når renterne igen stiger. Det er vores vurdering, at renteniveauerne er unaturligt lave blandt andet på grund af centralbankernes omfattende udpumpning af likviditet. Den nuværende situation med negative realrenter vil imidlertid næppe udvikle sig til en langsigtet permanent tilstand. BLS Capital vurderer, at den lempelige pengepolitik sandsynligvis vil føre til en højere inflationsudvikling på mellem eller lang sigt. Gennem de seneste par år er BLS Invests investeringer ikke blevet belønnet for balancepotentialet. Til gengæld giver den - efter vores vurdering dels en større sikkerhed i foreningens porteføljeselskaber, og dels udgør den et fremtidigt indtjeningspotentiale. BLS Invest i pengenes verden BLS Invest, afdeling Globale Aktier har gennem 2012 haft aktier i kreditkortudstederen American Express, investeringsbanken Goldman Sachs, kreditvurderingsbureauerne Moody s og Standard&Poor s/mcgraw-hill samt investerings- og forsikringsselskabet Berkshire Hathaway. BLS Capital har valgt at investere i American Express, Moody s og S&P/McGraw-Hill frem for traditionel amerikanske bankvirksomhed, fordi deres forretningsmodeller giver højere afkast og bedre vækstudsigter. American Express er det foretrukne kreditkort for velstående amerikanere med et gennemsnitligt årligt forbrug pr. udstedt kort, der er 3-4 gange højere end hos VISA eller MasterCard. American Express egenkapitalforrentning ligger omkring målsætningen på 25%, ligesom selskabet har som mål at øge indtægterne årligt med en høj encifret procent. I 2012 tilbagekøbte American Express 6-7% af selskabets udestående aktier og udloddede 1,5% af kursværdien i dividende. Det var endda i et år, hvor udlodningerne ikke vurderes at have været ekstraordinært høje. Kreditkortudstederen MasterCard indgår også i BLS Invest, afdeling Globale Aktiers portefølje. Ved udgangen af 2012 stod MasterCard for udstedelsen af godt 1,9 milliarder kredit- og debetkort samt behandlingen af de gennemførte korttransaktioner. MasterCard har ikke selv nogen egen kreditrisiko, som det er tilfældet hos American Express, da kreditrisikoen forbliver hos kundens pengeinstitut. Egenkapitalforrentningen hos MasterCard er meget høj. MasterCard tilbagekøbte i 2012 omkring 3% af selskabets udstående aktier og udbetalte en beskeden dividende, hvor de samlede aktionærudbetalinger i MasterCard var lavere end selskabets frie pengestrømme, trods selskabets markante likvide beredskab på omkring 5 milliarder US dollars. MasterCard fortsatte 5

6 selskabets høje indtjeningsvækst, der i 2012 udgjorde omkring 20%. Den udvikling er især drevet af en stigende andel af elektroniske betalinger og højere indtjeningsevne gennem en bedre udnyttelse af MasterCards kortinfrastruktur. BLS Invest, afdeling Danske Aktier har gennem 2012 været aktionær i Ringkjøbing Landbobank og Topdanmark, der begge har en klar og målrettet strategi, særdeles kompetent ledelse og historisk har leveret den højeste forrentning af kapitalgrundlagene i den danske finanssektor. Ringkjøbing Landbobank drives særdeles effektivt med Nordens laveste omkostningsprocent: 32%. Det lykkedes også i 2012 Landbobanken at øge indtægtsgrundlaget og erobre værdiskabende markedsandele, trods de udfordrende rammebetingelser for den danske banksektor med faldende udlånsvolumen. Den danske banksektors regnskaber er fortsat præget af relativt høje hensættelser til mindre og mellemstore erhvervsdrivende samt landbrug, ligesom egenkapitalforrentningen i sektoren fortsat er på et lavt niveau. BLS Invest og højteknologien Succesfulde Apple opnåede i 2012 titlen som selskabet med verdens højeste markedsværdi, idet Apple overtog titlen fra olieselskabet Exxon. Apple er ikke indgået i BLS Invests porteføljer på noget tidspunkt - trods Apples høje aktuelle egenkapitalforrentning og høje indtjeningsmarginaler. Vi anser konkurrencen for yderst intens, og kravene til en kontinuerlig høj innovationsevne vil være afgørende for, at Apple kan fastholde sine indtjeningsmarginaler. BLS Invest er generelt teknologiskeptiske på grund af branchens hastige omskiftelighed, men inden for området findes der forretningsmodeller med en stor grad af faste forudsigelige vedligeholdelsesindtægter dem finder vi interessante. BLS Invest har investeret i informationsteknologi-selskabet Simcorp. Simcorps robuste forretningsmodel med et stort element af faste licensindtægter har sikret et stigende omsætningsniveau i selskabet og pæne indtjeningsmarginaler, trods afmatningen hos Simcorps kunder, der hidtil i væsentlig grad har været europæiske. BLS Capital har længe haft den opfattelse, at Simcorp har potentiale til væsentligt højere indtjeningsmarginaler end de nuværende 22-23%, men det kræver en accelererende vækst i omsætningen og et skarpere fokus på Simcorps omkostningsbase. Vi er i stigende grad optimistiske omkring udnyttelsen af Simcorps potentiale. Dels fordi der er indløbet en stribe nye ordrer i USA, og dels fordi Simcorp har taget fat på sit første egentlige omkostningsreduktionsprogram. Det er sket efter ansættelsen af selskabets nye administrerende direktør Klaus Holse. Simcorps salg af yderligere licenser til eksisterende europæiske kunder ligger fortsat på et lavere niveau end tidligere, hvilket efter BLS Capitals vurdering ikke er udtryk for tab af konkurrencekraft, men udtryk for fortsat uklarhed omkring den fremtidige regulering, samt en række kunders fortsatte finansielle udfordringer. Simcorp har vedholdende fastholdt et investeringsniveau i forskning og udvikling på 22-24% trods den beherskede omsætningsvækst. Det giver gode muligheder for en fremtidig forbedret indtjening gennem accelererende omsætning og omkostningsbesparelser. 6

7 BRIC og BLS Invest Brasilien, Rusland, Indien og Kina de såkaldte BRIC lande betegnes som udviklingsmarkeder. I 2012 oplevede vi store forskelle i afkastet på disse landes aktiemarkeder. Hvor de kinesiske og indiske aktiemarkeder leverede pæne afkast på godt 10%, så tabte de brasilianske aktier mere end 20%. Emerging market aktier leverede samlet set et afkast på niveau med de globale aktiemarkeder i Men den kinesiske økonomi gik ned i et lavere væksttempo, og det lagde hen over sommeren 2012 et pres på de selskaber, der opererer i Kina. Det gælder blandt andre luksusselskaber som LVMH og Swatch samt råvareselskaber som FLSmidth og chilenske Antofagasta, der alle oplevede betydelige kursfald. BLS Invest øgede beholdningerne i de nævnte selskaber, da vi vurderer, at selskabernes langsigtede perspektiver stort set er uændrede og gode. Den økonomiske vækst i Kina blev i 2012 omkring 7,5%, hvilket er lavere end vækstraterne på henholdsvis 9% og 10% i 2010 og 2011, men efter vores opfattelse er det fortsat en særdeles attraktiv vækstrate. Systemskiftet i Kina i november 2012 satte landet i en slags politisk vakuum i måneder forud for indsættelsen af de nye magthavere. Men efter afholdelsen af den kommunistiske partikongres har den nye ledelse udstukket langsigtede politiske visioner for landet. Højt på den nye politiske agenda står bekæmpelse af social uro og korruption og det skal ske gennem fortsat økonomisk vækst. Efter vores opfattelse er vækstpotentialet i Kina fortsat betydeligt. De stigende forbrugsmuligheder for den voksende kinesiske middelklasse vil begunstige udviklingen i en stribe af BLS Invests selskaber. Den Hongkong baserede kosmetikkæde Sa Sa International og kasino-operatøren SJM Holdings opnåede begge godt 20% indtjeningsvækst i 2012, og begge er blandt BLS Invest, afdeling Globale Aktiers bedste 2012 investeringer. Investeringer i fremtiden Verdens centralbanker fører i øjeblikket en særdeles lempelig pengepolitik. Det har blandt andet ført til pæne kursstigninger på kreditobligationer og de historisk lave kreditspænd. Efter BLS Capitals vurdering vil det stimulere risikovilligheden hos de finansielle investorer, der jagter højere afkast end de nuværende negative realrenter. De vil i stigende grad søge mod andre aktivklasser herunder aktier. Der er betydelige risici ved at investere i lange fastforrentede fordringer. Centralbankernes rundhåndede udpumpning af likviditet kan nemlig brat ændre inflationsforventningerne, og så opstår en stor risiko for kurstab. Efter vores opfattelse har ganske mange af Specialforeningen BLS Invests selskaber stor pricing power og stigende cash flows. Det gør dem til et inflationssikret alternativ eller supplement til investering i nominelle obligationer. Set ovenfra og fremad Udviklingen i BLS Invests porteføljeselskaber har i 2012 været gunstig. Det gælder både salg, indtjening, cash flow og dividende. Det til trods for en lav samfundsøkonomisk vækst, der har lagt en dæmper på den generelle villighed til at forbruge og investere. Efter vores opfattelse har de 7

8 markedsledende selskaber i BLS Invest styrket deres markedsposition gennem de seneste år, og i dag fremstår de trimmede og velforberedte til at drage fordel af fremtidens højere økonomiske vækst. Selskabernes robuste forretningsmodeller viste sig også resistente gennem kriseårene 2008 og 2009, og Specialforeningen BLS Invests selskabers generelle balancestyrke kan man kun vurdere som en langsigtet strategisk styrke. BLS Invests investeringer tager ikke udgangspunkt i mere eller mindre kvalificerede gæt om den samfundsøkonomiske vækst, men i styrken af de enkelte selskabers forretningsmodel og evnen til at skabe forudsigelig langsigtet værdi for aktionærerne. Vi lægger først og fremmest vægt på forudsigelig organisk vækst, fleksible omkostningsstrukturer, lave kapitalinvesteringer og en robust balancestyrke. Vores dream team Man har sagt, at en bestyrelses eneste styringsmulighed er at ansætte og afskedige administrerende direktører. I en snæver juridisk tolkning er det rigtig, men det er også sat på spidsen, og alt for fattigt. I de bedste virksomheder foregår en løbende dialog mellem lederne og ejerne - direktionen og bestyrelsen i største gensidige tillid og respekt. En udveksling af inspiration, ideer og løbende strategiske justeringer af virksomhedens kurs. Og en fastholden af hinanden på selve selskabets eksistensberettigelse: At skabe værdi for ejerne selskabets aktionærer. Det er netop det loyale samarbejde om selskabets forretningsmodel og kerneværdier, der for os er magien. Det er det sæt egenskaber, der giver et selskab holdbarhed, forudsigelighed og stigende værdier. Og det er sådanne selskaber, BLS Capital ønsker at investere i langsigtet, måske endda evigt. Prisen De pæne kursstigninger i 2012 for BLS Invests porteføljeselskaber har først og fremmest baggrund i en stigende indtjening, så prissætningen af BLS Invest porteføljerne er ikke er blevet væsentligt dyrere i forhold til indtjeningen ved indgangen til året. BLS Invests selskaber kan generelt karakteriseres ved tre ting: De er solide, de er forudsigelige og de genererer voksende frie pengestrømme. Vi vurderer, at værdiansættelsen af foreningens selskaber er attraktiv, ikke mindst set i forhold til afkastene ved alternative investeringsmuligheder. Verden er af lave, men dagligdagen består Ofte kan man føle sig rendt over ende af denne verdens udsving og uventede begivenheder. Men ret beset består verden først og fremmest af en række solide hverdage. Verden er robust men ikke nok med det - den udvikler sig som følge af alle de påvirkninger, den til alle tider udsættes for. Vi skal nok vænne os til at se det større perspektiv - til tanken om, at udsving og uventede begivenheder, ja selv kaos er en del af hverdagen. Virkelighedens verden er den ubønhørligt 8

9 fremadskridende globale evolution. Det er i den verden, vi må søge og finde vores gode selskaber de langsigtede værdiskabere. I hverdagene vil der til alle tider være brug for at få dækket de basale menneskelige behov. Hvem vil holde op med at spise og drikke, at transportere sig eller at købe varer og tjenester, som man har brug for eller lyst til? Behovene for medicin og livsbetingede hjælpemidler forsvinder næppe. Lige som behovet for at bygge er uophørlig og umættelig, og energiforsyning er en daglig uomgængelig nødvendighed. Tøj, smykker, kosmetik og luksusgoder kan i nogen grad virke som overflødige dårskaber. Men i en umættelig materiel verden er de blevet selvfølgelige goder, som en stigende del af klodens befolkning efterspørger. Finansiering og betalingsformidling er dele af grundstrukturen i vores økonomiske system, så de er kommet for at blive; ligesom forsikring. Begejstringen - og Specialforeningen BLS Invest - vokser Vi er meget begejstrede for selskaberne i Specialforeningen BLS Invests porteføljer. Det er en daglig fryd for os at arbejde med den udsøgte kreds af virksomheder. At analysere dem, at følge med i deres liv og ikke mindst at placere den stigende strøm af midler, som vores kære medinvestorer i BLS Invest betror os. Vi er ikke i tvivl om, at vores selskaber om 10 år vil have skabt kolossale værdistigninger til alle os langsigtede investorer. Vi er efterhånden blevet en pæn stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, har vi nu rundet 1000 medinvestorer, og flere kommer til hver dag. I BLS Capital glæder vi os naturligvis over, at flere og flere ser fornuften i at investere langsigtet efter vores investeringsfilosofi. BLS Invests formue har i skrivende stund passeret 1,5 milliarder kroner det er mere end en 10- dobling siden begyndelsen i På glædelig gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde tirsdag den 23. april i forlængelsen af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Adressen er som de tidligere år Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K. 9

10 Med venlige hilsner, På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2014 Kære medinvestor, Business as usual hos BLS endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 %

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 % Halvårsorientering Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2011 Kære medinvestor, En stor del af første halvår 2011 har været karakteriseret ved et næsten dagligt mediemæssigt bombardement med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Skodsborg, april Årsbrev til medinvestorerne. Kære medinvestor

Skodsborg, april Årsbrev til medinvestorerne. Kære medinvestor Skodsborg, april 2009 Årsbrev til medinvestorerne Kære medinvestor Vi må konstatere, at vi i 2008 på ingen måde har opnået vores primære mål med vores virksomhedsinvesteringer, som er at skabe absolutte

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Halvårsorientering Specialforeningen BL&S Invest

Halvårsorientering Specialforeningen BL&S Invest Halvårsorientering Specialforeningen BL&S Invest Skodsborg, september 2009 Kære Medinvestor, Det har indtil videre været et særdeles turbulent 2009 overalt i samfundet og ikke mindste på de finansielle

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...11 Danske Aktier KL...11

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, 22. marts 2016 Kære Medinvestor, Vi i BLS Capital kunne i 2015 glæde os over en positiv udvikling for de virksomheder, vi sammen har investeret i. Og endnu mere glædeligt

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Skodsborg, marts 2010 Kære medinvestorer, Efter vinter kommer vår, og heldigvis kan vi sammen se tilbage på 2009 med en stor portion glæde. Virksomhederne i BL&S Invests afdelinger

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2012 Kære medinvestor, Hvad er det for en mærkelig mekanisme, der med mellemrum giver os kollektiv hukommelsestab? Selv om vi alle - gennem hele vores levetid

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 1/2011. Tilfredsstillende afkast på 34,6% og 22,6% for BL&S Invest

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 1/2011. Tilfredsstillende afkast på 34,6% og 22,6% for BL&S Invest FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 1/2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 1 af 35 11. februar 2011 Tilfredsstillende afkast på 34,6% og 22,6% for BL&S Invest Bestyrelsen har

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Skodsborg, marts 2011. Kære medinvestor, Masser af penge, men hvordan kan de anvendes bedst? Det er den lykkelige udfordring, som langt hovedparten af vores porteføljeselskaber

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere