Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsselskabernes løbende oplysningspligt"

Transkript

1 Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen

2 Kort om David Moalem Highlights Partner, Leder af Kapitalmarkedsgruppen i Deloitte Kontakt Telefon Rådgiver børsnoterede og finansielle virksomheder Mobil Advokat & Ph.D. i kapitalmarkedsret Medlem af Regeringens Insiderudvalg Medlem af Regeringens EU-specialudvalg for den finansielle sektor Repræsentant for Advokatrådet ved implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet, prospektdirektivet, takeoverdirektivet, transparensdirektivet og MiFID-direktivet 2

3 Agenda I løbet af de næste ca. 40 minutter at forsøge at give: et oprids af og status på debatten om oplysningspligten et overblik over tidspunkterne for oplysningspligtens indtræden en besvarelse af de spørgsmål, som I måtte have (undervejs) 3

4 I løbet af de næste ca. 40 minutter at forsøge at give: et oprids af og status på debatten om oplysningspligten et overblik over tidspunkterne for oplysningspligtens indtræden en besvarelse af de spørgsmål, som I måtte have (undervejs) 4

5 Debatten slaget om realitetsgrundsætningen Alternativ fortolkning (Finanstilsynet/Fondsrådet) Realitetsgrundsætningen (var og er gældende ret) Skønsmæssige oplysninger Intern viden om usikre oplysninger Intern viden om kendsgerninger Evt. formalisering af kendsgerning 5

6 Realitetsgrundsætningens forankring i dansk ret Fremgår direkte af ordlyden af VHPL 27, stk. 1, 2. pkt. og MAD (impl.dir.) artikel 2, stk. 2 forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt Udtrykkelig støtte i lovbemærkningerne til VPHL Både ved implementeringen af Markedsmisbrugsdirektivet (2005) og Transparensdirektivet (2007) Udtrykkelig støtte i retspraksis og administrativ praksis Et illustrativt eksempel er Jørn Vase-dommen (UfR H), hvor realitetsgrundsætningen lægges til grund af Nasdaq OMX, Fondsrådet, Østre Landsret og Højesteret Udtrykkelig støtte i samtlige juridiske hovedværker Lau Hansen: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, Werlauff & Moalem: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, Krüger Andersen & Jul Clausen: Børsretten 6

7 Finanstilsynets fortolkningsnotat Oplysningspligt indtræder udsættelsesadgang Skønsmæssige oplysninger Intern viden om usikre oplysninger Intern viden om kendsgerninger Evt. formalisering af kendsgerning Voldsom kritik fra juridiske professorer (Werlauff & Lau Hansen) Voldsom kritik fra Finansrådet, Dansk Industri og Rederiforeningen (fælles notat) Massiv og intens kritisk dækning i bl.a. Dagbladet Børsen Ministeren bad Finanstilsynet om en redegørelse Det afsløres, at notatet byggede på en hemmelig afgørelse fra Fondsrådet 7

8 Fondsrådets hemmelige afgørelse i TDC I-sagen = grøn = rød (WSJ) = orange (FT) Juli 2005 første følere TDC 17. august TDCs politik ikke at kommentere rygter FT 15. september NTC byder 355 kr. pr. aktie TDC 6. oktober TDC har modtaget og undersøger ikkebindende bud WSJ 15. november NTC afgiver bindende tilbud inden for få dage FT 17. november NTCs bud er under 380 kr. pr. aktie FT 29. november Købstilbud er nært forestående WSJ 17. august To konsortier interesseret i TDC WSJ 15. september Ét konsortium har afgivet bud WSJ 5. oktober Et nyt konsortium med i spillet WSJ 24. oktober NTC foretager due diligence på TDC WSJ 17. november NTC har budt 380 kr. pr. aktie WSJ 29. november NTC tæt på bud på TDC TDC 30. november NTC har fremsat tilbud på 382 kr. pr. aktie Fondsrådet anvendte den alternative fortolkning (efter indstilling fra Finanstilsynet) Traf afgørelse der fastslog, at TDC havde overtrådt oplysningspligten Men ingen sanktion, da TDC havde afstemt forløbet med Nasdaq OMX TDC uenig men ankede ikke, da (i) ingen sanktion, og (ii) fik lovet fortrolighed 8

9 Erhvervsankenævnets afgørelse i TDC II-sagen Faktum = grå = blå = grøn 31. August 2006 TDCs direktion får mandat til at iværksætte frasalg af 10. november 4. december 2006 TDC udsender procesbrev om første budrunde samt Information Memorandum 1. december 11. december 2006 TDC udsender procesbrev om anden budrunde samt udkast til købsaftale 15. januar 2007 TDC modtager reviderede bindende bud med budsum og mark-up af købsaftale 18. januar 2007 TDCs bestyrelse godkender salg til Mid Europa Partners kl oktober november 2006 TDC indgår fortrolighedsaftaler med potentielle købere og udsender teaser 27. november december 2006 TDC modtager indikative bud og udvælger købere til anden budrunde 28. december 2006 Dagbladet Børsen bringer artikel om forestående salg af Bité 15. januar januar 2007 TDC forhandler med visse bydere og udvælger Mid Europa Partners 19. januar 2007 TDC offentliggør selskabsmeddelelse om salg af Bité Nasdaq OMX håndhæver Finanstilsynets/Fondsrådets fortolkning Påtale til TDC for at have overtrådt oplysningspligten TDC anker afgørelsen til Erhvervsankenævnet (Finanstilsynet indtræder i sagen) Erhvervsankenævnet stadfæster realitetsgrundsætningen og frifinder TDC 9

10 Nasdaq OMX ændring af sit regelsæt Finanstilsynets fortolkningsnotat Erhvervsankenævnets afgørelse Nasdaq OMX tilpasser sit regelsæt og indfører lækage-regel i pkt Nasdaq OMX vælger at fastholde lækage-regel i pkt Der er forskel mellem oplysningspligtens indtræden efter værdipapirhandelslovens regler og Nasdaq OMX s regelsæt! 10

11 Finanstilsynet ogfondsrådet anvenderigen realitetsgrundsætningen Politianmeldelse af TORM Offentliggørelse når aftalen er indgået TORM bestrider, at aftalen var en realitet 11

12 EU-retlige aspekter af debatten European Securities Markets Expert Group har påpeget forskelle i implementeringer CESR har haft høringer men valgt at skubbe endelig afklaring over på EU Kommisionen Lau Hansen & Moalem + DI har gjort den danske model gældende i høringssvar til CESR Markedsmisbrugsdirektivet bliver inden længe taget op til revision Det sidste punktum i debatten er endnu ikke sat! 12

13 I løbet af de næste ca. 40 minutter at forsøge at give: et oprids af og status på debatten om oplysningspligten et overblik over tidspunkterne for oplysningspligtens indtræden en besvarelse af de spørgsmål, som I måtte have (undervejs) 13

14 Tidspunkterne for oplysningspligtens indtræden Ho: oplysningspligt (realitetsgrundsætningen) U1: begrænset oplysningspligt ved lækage U4: fuld offentliggørelse hvis udsat intern viden lækkes Skønsmæssige oplysninger Intern viden om usikre oplysninger Intern viden om kendsgerninger Evt. formalisering af kendsgerning U2: Nasdaq OMX kan kræve offentliggørelse ved markedsskade U3: offentliggørelse kan udsættes i ekstraordinære tilfælde Forbud mod insiderhandel og uberettiget videregivelse af intern viden beskytter markedet imod misbrug 14

15 I løbet af de næste ca. 40 minutter at forsøge at give: et oprids af og status på debatten om oplysningspligten et overblik over tidspunkterne for oplysningspligtens indtræden en besvarelse af de spørgsmål, som I måtte have 15

16 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Hvornår er en handel en insiderhandel?

Hvornår er en handel en insiderhandel? Hvornår er en handel en insiderhandel? Foredrag for Dansk Investor Relations Forening den 24. marts 2010 David Moalem, advokat, ph.d. Partner, Leder af Legal Services & Kapitalmarkedsretsgruppen Kort om

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014

Praktisk børsret. nyere praksis og kommende regler. Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014 Praktisk børsret nyere praksis og kommende regler Ved partner David Moalem Uddannelsesdagen 2014 2 Eftermiddagens á la carte menu Nr. 1 De seneste erfaringer og tendenser Nr. 2 Er det strafbart at være

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Nyt dansk insiderregister

Nyt dansk insiderregister Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere