Hvornår er en handel en insiderhandel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår er en handel en insiderhandel?"

Transkript

1 Hvornår er en handel en insiderhandel? Foredrag for Dansk Investor Relations Forening den 24. marts 2010 David Moalem, advokat, ph.d. Partner, Leder af Legal Services & Kapitalmarkedsretsgruppen

2 Kort om David Moalem Highlights Partner, Leder af Legal Services & Kapitalmarkedsretsgruppen i Deloitte Kontakt Telefon Primære rådgivningsområder er selskabsret, børsret og finansiel regulering Mobil Advokat & Ph.D. i kapitalmarkedsret Medlem af Regeringens Insiderudvalg og EU-specialudvalg for den finansielle sektor Medlem af Advokatrådets Lovudvalg - ekspertpanelet for selskabsret, børsret og finansiel regulering Repræsentant for Advokatrådet ved implementeringen af markedsmisbrugsdirektivet, prospektdirektivet, takeoverdirektivet, transparensdirektivet og MiFID-direktivet

3 En lille quiz og lidt statistik 2010 Deloitte

4 Gæt hvor citaterne er fra! The most valuable commodity I know of is information I don't throw darts at a board. I bet on sure things. Read Sun-tzu, The Art of War. Every battle is won before it is ever fought The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit Gordon Gekko (Michael Douglas) i Wall Street (1987)

5 The crime of being something in the city! Lidt statistik på den foreliggende praksis I 11 ud af 13 sager om insiderhandel var tiltalte et ledelsesmedlem I 13 ud af 19 sager om kursmanipulation var tiltalte hr. og fru Danmark en interessant forskel!

6 Hvad er insiderhandel? Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen. (VPHL 35) 2010 Deloitte

7 Leading cases! ISS-dommen (UfR H) Midtbank-dommen (UfR H) Georgakis-dommen (EF-Domstolens dom i sag C-391/04 af 10. maj 2007) Spector-dommen (EF-Domstolens dom i sag C-45/08 af 23. december 2009)

8 Hvad er formålet med forbuddet mod insiderhandel? EF-Domstolens præmisser i Spector-sagen Karakteristika ved insiderhandel Formålet med [forbuddet mod insiderhandel i markedsmisbrugsdirektivet] er således at sikre, at medkontrahenterne stilles lige i en børstransaktion, hvorved man undgår, at en person, som er i besiddelse af intern viden og dermed befinder sig i en fordelagtig stilling i forhold til andre investorer, profiterer heraf til skade for den, som ikke er i besiddelse af intern viden. (Præmis 48) Direktivforslaget byggede således på et ønske om at forbyde insidere at drage fordel af intern viden i forbindelse med foretagelse af en markedstransaktion til skade for andre aktører på markedet, som ikke er i besiddelse af en sådan viden. (Præmis 49) Insider har intern viden som medkontrahent ikke har Intern viden giver insider en fordelagtig stilling, dvs. mindre risiko ved at handle Insider drager fordel af sin interne viden i den konkrete handel Skadelig indvirkning på finansmarkedernes integritet og investorernes tillid

9 Hvad er indholdet af forbuddet mod insiderhandel? To krav: Besiddelse af intern viden Benyttelse (misbrug) af intern viden

10 Hvornår er man i besiddelse af intern viden? Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. (VPHL 34, stk. 2) 2010 Deloitte

11 Tre krav til intern viden Ikke-offentliggjorte oplysninger Om udstedere af værdipapirer eller værdipapirer Må antages at få mærkbar betydning for kursdannelsen

12 Nogle praktiske spørgsmål om intern viden! Spørgsmål Svar Vil Danske Markets ikke-offentliggjorte investeringsanalyse om Novo være intern viden? En togpassager ser Vestas væsentligste fabrik nedbrænde. Har han intern viden om Vestas? Vil en oplysning om B&O, der kun er offentlig tilgængelig i UK være intern viden?

13 Hvad betyder det, at man er i besiddelse af intern viden? Optages på insiderliste Særlige krav i interne regelsæt Intern viden Forbud mod insiderhandel Forbud mod videregivelse Oplysningspligt hvis realitet

14 Hvornår benytter man den interne viden? 2010 Deloitte

15 Hvem overtræder forbuddet mod insiderhandel? A har positiv intern viden om, at aktien snart vil stige. A køber 100 aktier til kurs 200. B har (ligesom A) positiv intern viden om, at aktien snart vil stige. B sælger 100 aktier til kurs 200. dvs. alene benyttelse, hvis insideren søger at realisere den fordel, som den interne viden giver!

16 Indholdet suppleres dog med en formodningsregel! EF-Domstolens præmisser i Spector-sagen Formodningsreglen indebærer at: Heraf følger, at den omstændighed, at en [ ] insider, som er i besiddelse af intern viden, foretager en markedstransaktion [ ], med forbehold for overholdelse af forsvarsrettighederne og særligt retten til at kunne afkræfte denne formodning, er ensbetydende med, at personen benytter denne viden [ ]. (Præmis 54) For ikke at udvide forbuddet mere, end hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at opfylde formålene [ ], kan visse situationer dog kræve en tilbundsgående prøvelse af de omstændigheder, hvoraf det kan fremgå, om brugen af intern viden rent faktisk har den utilbørlige karakter, som [markedsmisbrugsdirektivet] har til formål at forbyde af hensyn til finansmarkedernes integritet og investorernes tillid. (Præmis 55) Besiddelse af intern viden skaber en formodning for, at den er benyttet! Denne formodning kan insideren afkræfte ved konkret at føre bevis for, at den interne viden ikke har haft indflydelse på beslutningen om at handle Ikke omvendt bevisbyrde, men vi nærmer os! Derfor fornuftig sikkerhedsventil i præmis 55, hvorefter formodningsreglen konkret kan tilsidesættes af domstolene, og hvor der i stedet foretages en tilbundsgående prøvelse af, om den pågældende adfærd krænker formålet med insiderforbuddet

17 Hvad er det nærmere indhold af forbuddet? 2010 Deloitte

18 Hvilke transaktioner er omfattet af køb og salg? Spørgsmål Svar Bytte? Tegning? Tildeling? Udnyttelse? Afståelse fra at handle?

19 Hvad er reglernes geografiske anvendelsesområde?

20 Nogle praktiske eksempler 2010 Deloitte

21 Praktiske eksempler Spørgsmål Svar To storaktionærer deler den samme interne viden (informationsparitet). Må de handle med hinanden? En tilbudsgiver på et børsnoteret selskab får adgang til due diligence og dermed intern viden. Må tilbudsgiver afgive et overtagelsestilbud til aktionærerne i målselskabet? En direktør har negativ intern viden om en kommende retssag mod selskabet. Må han sælge en del af sine aktier i selskabet? En panthaver har intern viden om de pantsatte børsnoterede aktier. Må panthaver realisere pantet, hvis pantsætter misligholder? En bank har indrettet sig med Chinese Walls mellem sine afdelinger. Må aktiehandelsafdelingen handle i en børsnoteret aktie, som kreditafdelingen har intern viden om?

22 Flere praktiske eksempler Spørgsmål Svar Et selskab indgår en aftale med en bank om at købe egne aktier for selskabet iht. et diskretionært mandat. Kan banken købe aktier på et tidspunkt, hvor selskabet har intern viden? En værdipapirhandler kommer i besiddelse af intern viden om en given aktie. Herefter ringer en kunde og beder om at købe stk. aktier. Må handleren udføre ordren? En storaktionær indgår en future på at købe aktier en måned senere. Kan han indfri futuren på udløbstidspunktet, selvom han har fået intern viden? En værdipapirhandler får en større købsordre i en illikvid aktie, som derfor kan rykke kursen opad. Handleren køber derfor aktier, førend han gennemfører ordren. Må han det? En direktør har intern viden på det tidspunkt, hvor han kan udnytte sin optionsordning med børsselskabet. Må direktøren udnytte optionsordningen og derved modtage aktier i Selskabet?

23 Spørgsmål & kommentarer

24 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu.

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Nyt dansk insiderregister

Nyt dansk insiderregister Nyt dansk insiderregister - Skærpede pligter for selskaber og insidere Af advokat, Torsten Hoffmeyer, Lindh Stabell Horten, Ph.d.-stipendiat David Moalem, Syddansk Universitet og adv.fm./ph.d.-stipendiat

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere