Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser"

Transkript

1 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Infor mation Råd givn in g Kur ser

2

3 Indhold Om autisme... 4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.. 4 Ole Grangaard Olesen Områdeleder for Området for Autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Bo og aktivitetstilbud... 5 Med Kærlig Hilsen.. 6 Projekter... 7 For borgere og pårørende. 8 Det gode arbejdsliv.. 10 Kurser, ressourcer og foredrag... 12

4 UNGEINDSATS I Ikast-Brande Kommune er der indgået en aftale om samarbejde mellem Jobcentret, Arbejdsmarkedsafdeling og Psykiatri- og Handicapafdelingen om at tilrettelægge forløb med udgangspunkt i Ungeindsatsen. Om autisme H V A D E R A U T I S M E? Autisme er en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse og kan være medfødt eller opstå inden for barnets tre første leveår. Den påvirker evnen til at kommunikere, indgå i sociale sammenhænge, begrænser eller forstyrrer udviklingen af sprog. Skønt der er bred enighed om, at autisme forårsages af biologiske defekter, kan tilstanden i øjeblikket ikke henføres til påviselige biokemiske abnormiteter, kromosomafvigelser eller hjernemæssige læsioner. Foruden de specifikke kardinalsymptomer er autisme ofte ledsaget af sekundære adfærdsforstyrreler, i form af aggressivitet, hyperaktivitet, koncentrations - og opmærksomhedsforstyrrelser samt perceptions - og sansemotoriske forstyrrelser. Særligt Tilrettelagt Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autismespektret, som rummer flere forskellige diagnoser. De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger: Infantil autisme Aspergers syndrom Atypisk autisme Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret Fælles for alle 4 diagnoser er, at personer med autisme ofte har brug for at være i et meget struktureret miljø, hvor personalet har viden og et indgående kendskab til deres hverdag og rutiner. Læs mere på U D D A N N E L S E T I L U N G E M E D S Æ R L I G E B E H O V Ungdomsuddannelse KLUB ASPIE For unge som har behov for støtte til socialt samvær Klubben er for dig, der bor i ungdomsboligerne, er elev på STU Ikast Brande eller bor selvstændigt men får lidt hjælp. Man skal søge om at blive visiteret til Klub Aspie, men i september måned holder vi åbenthus. Det betyder at du må tage dine venner med i klubben. Klubben holder åbent to gange om ugen i 3-6 timer pr. gang henholdsvis tirsdag aften og lørdag eftermiddag. I klubben spiser vi aftensmad sammen. Der er adgang til en lille intern biograf, et multimedieværksted (er under opbygning), en hyggelig Cafe, en 'Lækker Lounge' (mest til pigerne) og i øvrigt er man velkommen til at bruge de faciliteter, der er på STU Ikast Brande. Blandt klubmedlemmerne er der flere, der er rigtig gode til musik og andre kreative ting. En klub aktivitet kan også være en tur ud af huset. Der tilrettelægges indsats med udgangspunkt i den lediges relevante behov og ved inddragelse af relevante aktører i Psykiatri- og Handicapafdelingen. Uddannelsens formål og navn Uddannelsen kaldes for Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forkortes STU. Intentionerne med den 3-årige uddannelse er, at det er den enkelte unges behov, der tages afsæt i. Hvem kan benytte uddannelsen Uddannelsen er målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse, EGU. Optagelse på den 3-årige ungdomsuddannelse 4 Uddannelsen tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge mellem år med særlige behov. Det kan være svære bevægelseshandicaps, multihandicappede, autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Hvis du mener at tilbuddet om ungdomsuddannelsen er noget for dig og ønsker at søge ind på uddannelsen kan du henvende dig til Ikast-Brande Kommunes STU-vejleder. Læs mere på Ungdomsboligerne og Klub Aspie Tlf:

5 Daglig ledere Bo og aktivitetstilbud Bøgehusene Maria Gyldenløve Bøgehusene Bøgehusene er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 afdelinger. Bøgehusene Fasanvej 3-5, 7430 Ikast Tlf Skovbjergparken Kai Kirkeby Skovbjergparken Skovbjergparken er et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 bo- enheder og ét Aktivitetscenter. Skovbjergparken Hagelskærvej 15, 7430 Ikast Tlf STU Ikast-Brande Vivian Pedersen Abreu Vaio Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ikast-Brande Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen år. STU er en 3- årig uddannelse for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU Hagelskærvej 15B, 7430 Ikast Tlf.:

6 Med kærlig hilsen Formidlingsgruppen Formål med projektet Projektet har til formål at give brugerne af Psykiatri- og Handicapafdelingens dagtilbud mulighed for at bidrage til det lokale fællesskab ved at løse små, men vigtige opgaver i det offentlige rum. Opgaver, som vil være til glæde for alle kommunens borgere, og som kan være med til at synliggøre handicappede som en værdifuld og særlig ressource. Hvad opnår brugerne? Identitetsdannelsen Selvværdfølelse Samarbejdsevner Inklusion i samfundet Små sejre i hverdagen Vokser med opgaven Oplevelse af at yde noget væsentligt i samfundet Hvad opnår samfundet? Inklusion i samfundet på trods af at alles forskelligheder Beskyttet beskæftigelse ude i samfundet Løse små men vigtige opgaver i samfundet Samarbejde på tværs af kommunens afdelinger Får udført ikke faktureret arbejdsopgaver Synliggørelse af mennesker med handicap som værdifulde og med særlige ressourcer Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Formål Formidlingsgruppen har til hensigt at bidrage til debat og inklusion af handicappede, gerne fortalt levende, provokerende, sjovt og seriøst. Baggrund Formidlingsgruppen udspringer af projektet "med kærlig hilsen". I den forbindelse har der været efterspørgsel på et korps af borgere, som kan fortælle om deres handicap - dels med det formål at afmystificere emnet, dels som et led i kommunens inklusionstankegang. Formidlingsgruppen har pr. august 2013 videreudviklet konceptet til det, det er i dag og fungerer endvidere som et interessebetonet undervisningstilbud under STU-Ikast-Brande, dog med deltagere fra både STU og psykiatrien. Sweepers Sweepers er også et af i alt 12 projekter, som Ikast-Brande Kommune har iværksat under navnet "Med kærlig hilsen". De unge fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse holder pladsen foran biblioteket og biografen ren og pæn. De rykker ud med koste og skovle for at gøre rent på den centrale plads midt i Ikast, hvor de bl.a. fejer blade sammen og samler cigaretskodder og andet snavs op. Dette har vist sig at være en rigtig god idé, da de unge herved får styrket selvværd gennem anerkendelse fra de lokale borgere, som nu ser de unge synlige i gadebilledet. "Folk kommer og klapper os på skulderen for vores arbejde", lyder det. På denne måde får de unge og trænet deres sociale færdigheder, når de gennem samarbejde løser opgaverne. Læs mere på Formidlingsgruppens egen hjemmeside: 6 Biografen giver biografbilletter for arbejdet, og en gang i mellem afholdes et arrangement i biografen særligt for dem, der er med i projektet.

7 Projekter Frisættende ledelse Der er tale om et projekt, der arbejder med både ledelsesudvikling, organisationsudvikling og medarbejderintegration i beslutningsprocesser. Det er blevet til på foranledning af lokalmed for 'området autisme og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse' efter inspiration fra bogen 'Frisættende Ledelse - medarbejderintegration i praksis! LokalMED har haft nedenstående begrundelser for projektet: LokalMED/Ledelsen ønsker at blive bedre til at se længere frem i tiden (1-5 år) Når ledelsen ser udfordringerne tidligere, så bliver der også bedre tid til at forberede sig, integrere medarbejderne i de strategiske og taktiske overvejelser og indstille sig på opgaverne. Når vi tager fat på udfordringerne tidligt, så bliver vi også bedre til at løse dem på den go-de måde, og når vi løser opgaverne godt, så får vi også en konkurrencefordel. LokalMED ønsker om, at det i højere grad bliver os selv, der sætter en dagsorden - frem for at vente på at andre gør det for os! Når vi selv sætter dagsordenen, så kan vi bedre sikre os, at den tager højde for de faglige hensyn, som vores særlige kerneydelse kræver. Der er et behov for, at alle os i området autisme og STU, får skabt det samme billede af de udfordringer vi står overfor og hvordan, vi har tænkt os at løse dem. Derfor skal vi have tegnet vores egen 'elefant'! I arbejdet med 'Frisættende Ledelse' som begreb har området arbejdet med at kvalificere en strategisk satsning på at kunne opnå organisere og definere sig, som et center med fokus på: Udbud af rådgivning og efteruddannelse internt og eksternt Kvalitetssikring, dokumentation og evaluering Information og markedsføring En væsentlig del af den bagvedliggende teori for frisættende ledelse knytter sig til en teori udviklet af Bo Vestergaard kaldet 'Fair Proces!' Læs mere på Aftaleholder I Ikast-Brande kommune har man dialogbaseret aftalestyring. Det betyder at byrådet hvert år, på baggrund af en dialog med de enkelte områder indgår en aftale med områdets ' aftaleholder'. Aftaleholderen er i dette tilfælde områdelederen for autisme og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Som aftaleholder har man ud over det økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar også ansvaret for, at de aftaler, der indgås mellem byrådet og aftaleholderen omkring konkrete indsats mål nås. Eksempler på aftaler: Omstilling af beskæftigelse på særlige vilkår Borgere i job med løntilskud Familie og venner - en aktiv del i borgerens liv Fritidsguider - hjælp til at dyrke sine interesser Magtanvendelse som nødvendig omsorg (hvordan undgås magtanvendelse) Differentierede takster, herunder: Indførelse af differentierede takster på dagtilbud Afdækning af differentierede taksters indflydelse på den socialpædagogiske praksis Supplering af ydelseskataloget (indhold i takstgrundlaget) Velfærdsteknologi som en del af kulturen Aftalerne betyder naturligvis at alle ledere og medarbejdere i området er forpligtiget på at medvirke til at de gennemføres i den ånd de er indgået. 7

8 Om livskvalitet Hvad er livskvalitet? Det kunne fx være, at vi lever livet og der skal være kvalitet i det. Livskvalitet har forskellig betydning for hver enkelt person. En af de faktorer, der tillægges stor betydning for oplevelse af livskvaltiet, er vore relationer til andre mennesker. Det er igennem netværket, at vi skaber vor identitet og selvopfattelse og derfor er det vigtigt, at relationerne indeholder følgende kvaliteter: Oplevelse af selvværd og accept Mulighed for selverkendelse Oplevelse af at være betydningsfuld Livskvalitet for voksne med autisme Forudsætninger: Dagen er forudsigelig og struktureret Tryghed og nærvær Kendte personaler At hverdagen indimellem byder på nye oplevelser Når borgerne får mulighed for at lære nyt Når der kan tilbydes borgere ekstra opmærksomhed Når der pludselig opstår stjernestunder Stjernestunder: Når en borger har overvundet sig selv og der er sket en udvikling Når en borger udviser glæde ved en aktivitet Når en borger udviser glæde ved det arbejde han/ hun laver 8 Livskvalitet set fra pårørendes perspektiv Søskendepar: At have noget at glæde sig til At have aftaler med familien i kalenderen At opleve billedkunst med tema At kunne deltage i forskellige arrangementer i kirker At komme på museumsbesøg - Hjerl Hede, Den Gamle By m.m At der er udflugter af alle slags inkl. indkøbsmuligheder At der er struktur i hverdagen At der er faste aftaler, som letter omgangen med vores søster, for os og for personalet At have et godt personaleteam omkring sig Forældrepar: At vores datter trives, fysisk og psykisk At hun har gode relationer til personale og familie At hun deltager i samfundet - så vidt det er muligt At hun oplever daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter, der giver livet indhold At opleve et personale, der har øje for vores datters behov Et personale, der er "varme", engagerede og har "tid" (ressourcer) til at tage sig af vores datter til enhver tid At der er udfordringer i dagligdagen og medinddragelse i diverse gøremål At der er tilstrækkelig med økonomiske midler i hverdagen At der er god kommunikation personale og pårørende imellem, til gavn for brugeren/ borgeren

9 Om myndighed Hvordan kommer jeg i kontakt med min sagsbehandler? Myndighedsområdet er en del af Psykiatri og Handicapafdelingen og varetager individuel rådgivning, vejledning og sagsbehandling ift.: bevillinger efter serviceloven, bl.a. bo støtte i eget hjem jvf. servicelovens 85 forbereder og forelægger sager til dag- og døgntilbud til afgørelse i visitationsudvalget. varetager det personrettede tilsyn med borgere på bo- og dagtilbuddene. Dog vil det være sådan, at hvis det drejer sig om en borger, der bor eller oprindeligt boede i en anden kommune, så er det den pågældende kommunes myndighedsafdeling du skal søge hjælp hos. Også selv om vedkommende bor på en af Ikast-Brande kommunes driftssteder. Hvis der er tale om visitation til STU eller den særlige Ungeindsats rettes i stedet henvendelse til UU vejledningen i Arbejdsmarkedsafdelingen. Overgang fra ung til voksen Den 'koordinerende sagsbehandler'! Det er vigtigt at være opmærksom på at der kan være stor forskel på, hvilken hjælp og støtte, der gives til børn og unge under 18 år og så de ydelser og de rettigheder, man kan få som voksen. Hvis du allerede har en sagsbehandler fra børneområdet, skal han/hun i samarbejde med dig og dine pårørende tage initiativ til, at din sag går videre til Psykiatri og Handicapområdet som varetager opgaverne omkring voksne med handicap. I voksenområdet vil du få tildelt en sagsbehandler der hjælper dig eller din pårørende i overgangen, men som udgangspunkt har du eller din pårørende ikke en fast sagsbehandler. I stedet vil du eller din pårørende blive tildelt en sagsbehandler fra 'sag til sag'. Tildelingen sker ved henvendelse til Når du henvender dig til den koordinerende sagsbehandler vil denne kunne se hvad der tidligere er truffet af afgørelser i sagen, herunder hvilke aftaler der er indgået. Du skal altså ikke forklare hele din sag forfra hver gang du henvender dig. Du skal derimod beskrive årsagen til hvorfor du henvender dig. Den koordinerende sagsbehandler vil spørge ind til sagen. I mange tilfælde vil den koordinerende sagsbehandler allerede i denne fase kunne give dig svar på din forespørgsel. Er det et mere komplekst spørgsmål som kræver en egentlig sagsbehandling vil den koordinerende sagsbehandler finde frem til den sagsbehandler som hurtigst kan gå i gang med at hjælpe dig. Det tilstræbes at ordningen fungerer meget smidigt og der lægges vægt på, at du får en korrekt og venlig betjening. Kontakt til koordinerende sagsbehandler Myndighedsområdet, Psykiatri- og Handicapafdelingen: Tlf mandag - fredag fra kl eller på mail NB: Hvis du eller din pårørende modtager støtte i et af dag- eller botilbuddene, så vil de allerfleste forespørgsler som ikke omfatter ansøgninger om bevillinger, visitation og revisitation kunne rettes til det tilknyttede personale på bo- eller dagtilbuddet. 9

10 Det gode arbejdsliv LIVSKVALITET OG AUTISME Mennesker med autisme har ofte ikke denne sociale forståelse og evne til at indleve sig i andre, og mange er ikke i stand til at tage initiativ til og vedligeholde en social relation. Kan man på denne baggrund udlede, at mennesker med autisme har en ringe oplevelse af livskvalitet? Nej vel! Hvordan kan vi derfor som fagpersoner støtte den enkelte person, så vedkommende oplever større indflydelse på eget liv? Man kan som fagperson ikke altid fungere som ægte relation til mennesker med autisme, men ved at være bevidst om egen rolle, betydning og magt, kan man mødes ligeværdigt ved at vise respekt og tage personen og dennes ønsker og behov alvorligt. Mennesker med autisme har brug for faste rammer, men det er samtid vigtigt, at ikke alle valg bliver taget fra dem. De har brug for at have oplevelsen af at have indflydelse på eget liv og alt afhængig af denne enkeltes behov og formåen kan man så regulere denne selvforvaltning. Nogle kan fx kun overskue at vælge mellem mælk og juice, mens andre kan overskue, hvilke aktiviteter de vi lave og hvornår. Det er vigtigt, at vi ikke tillægger mennesker med autisme et tænkeog følelsesmønster, som de ikke er i besiddelse af. Dvs. at vi ikke overfører alle vores krav og behov, og derved automatisk går ud fra, at de har samme ønsker til livet som os. På den anden side skal vi også passe på ikke at skelne mellem dem og os, når der er tale om livskvalitet. ET GODT ARBEJDSLIV Forudsætninger: For at fremme det gode arbejdsliv med fokus på borgernes livkvalitet, har vi pædagogisk fokus på: Mulighed for faglig fordybelse Mulighed for kurser og efteruddannelse Når der sker udvikling hos borgerne Faglig sparring med kolleger Når borgerne er i trivsel Til dokumentation bruger vi: Neuropædagogik KRAP (Kognitiv resurseorienteret anerkendende pædagogik) Implementering af velværdsteknologi OCN (Open College Network - Kvalitetssikring af læring og validering af uformelle kundskaber.) Dokumentation Marte Meo Metode Sanseintegration CSC KRAP skemaer OCN skemaer 10

11 11

12 Kurser, ressourcer og foredrag Ikast-Brande Kommune rummer en bred faglighed og specialkompetencer på området for autisme og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Her finder du oversigter over ressourcepersoner samt eksempler på kurser og foredrag, som udbydes med henblik på at formidle viden og erfaringer på området. Fagpersoner Søren Noes Socialpædagog på Skovbjergparkens botilbud og er uddannet cand. mag. i filosofi. Søren har arbejdet med etiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger inden for autismeområdet de sidste 10 år. Kurser, ressourcer og foredrag Frihedsbegrebet i arbejdet med mennesker med handicap. Vibeke Birk og Søren Noes De er begge ansat på Skovbjergparkens afdeling Fyrretoppen og har ca. 20 års erfaring i arbejdet med mennesker med autisme. Selv- og medbestemmelse for svagt til moderat fungerende mennesker med autisme. Annemette Balslev Christensen Pædagog på afd. Egely på Skovbjergparken, er Professionsbachelor (2004) og har derudover et diplom modul i Evaluering i organisationer (2013). Dokumentation og evaluering i det socialpædagogiske arbejde - hvad må vi, hvad bør vi og hvordan gør vi? Jane Geil og Torben Christensen Socialpædagoger med interne uddannelser i KRAP og Neuropædagogik foruden kurser i brug af redskaber som sociale historier og KAT-kasse. Drama med mennesker med autisme - set i et pædagogisk perspektiv. Jane Gejl har endvidere pædagogisk diplomuddannelse, herunder moduler i drama. Jane og Torben har siden år 2000 sammen arbejdet med socialtræning, psyko-edukation og drama/ teater for en gruppe borgere på afd. Fyrretoppen, Skovbjergparken i Ikast og har afholdt workshop's/oplæg både internt og eksternt, bl.a. på seminarier og Skive Konferencen. Jette Kruse Socialpædagog på Bøgehusene i Ikast, videns haver indenfor informations og kommunikations teknologi og teknologi agent Odense teknologiske institut. Har siden 2010 arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi i forhold til borgere med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og andre psykiske og fysiske handicaps. Vejledning i forhold til en enkelt borger, og kan også fortælle, hvilke muligheder der er for en større borgergruppe. Stor faglig interesse indenfor informations og velfærds teknologi. Vivian Pedersen Abreu Vaio Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk antropologi og i gang med en master i uddannelse og læring. Jeg arbejdede gennem en årrække med voksne udviklingshæmmede, senere voksne med autisme og er nu ansat som leder af STU Ikast-Brande. Informations- og kommunikations teknologi. Viden felter: Mediamixer Programsnedkeren Boardmaker Skype QR koder Viden felter: unge og motivation i uddannelse antropologisk metode i socialpædagogisk arbejde interview som metode feltarbejde som socialpædagogisk metode forskellige observations tilgange legekulturer (førskole tilgang til børn i Brasilien/Danmark) 12

13 Kurser, ressourcer og foredrag Anny Danekilde Pædagog og teamleder på Skovbjergparken. Anny har gennem mange år fungeret som Skovbjergparkens ressourceperson ift. Trivsel og Grænseoverskridende oplevelser, hvor hun bl.a. har været med i udarbejdelsen af Skovbjergparkens Trivsels-mappe - en opslagsbog. Omsorg, trivsel og tilgang som kultur. Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogogik fra DPU i 2002, med fokus på faktorer i forandringer, rådgiverens personlige og faglige forudsætninger samt speciale omhandlende "Kommunikation med respekt". Formidlingsgruppen Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Skal man have igangsat eller afviklet et projekt med et indhold, der ligger indenfor formidlingsgruppens område, er det derfor værd at kontakte os! Anne Hellner og Henrik Amorsen Hverdagsautisme - hver dag med autisme. Cynthia Celis, pædagogisk konsulent - Autismecare og Hans Kastbjerg, pædagogisk konsulent - Navigatio. (Privat udbyder) Cynthia Celis. Uddannet pædagog og cand.pæd. i generel pædagogik med flere års erfaring indenfor såvel børne-, unge- og voksen området. Har tidligere arbejdet som afdelingsleder, og konsulent for "Specialområde Autisme" i Region Midt og har herfra erfaring i undervisning, rådgivning, supervision, samt VISO opgaver. I dag arbejder Cynthia som selvstændig konsulent i egen virksomhed "Autismecare" og har opgaver for bl.a. kommuner, institutioner og privatpersoner. For yderligere information, se Autisme og angst. Systematisk og målrettet læring og udvikling hos mennesker med autisme. Hans Kastbjerg. Uddannet pædagog og har tidligere arbejdet på Langagerskolen, som er en specialskole for børn og unge med ASF og/eller svær ADHD. Hans har på den baggrund stor erfaring i arbejdet med processtyring, undervisning af voksne og unge, foruden vejledning, supervision og VISO opgaver. Derudover er Hans uddannet Studio III instruktør og har aktuelt et samarbejde med Studio III Danmark (www.studio3danmark.dk for mere info). Hans arbejder i dag som selvstændig konsulent i eget virksomhed - Navigatio, se Anita Gregersen (Privat udbyder) Kvalitetsmodel. Lene Andersen (Privat udbyder) ICDP - Relations kompetence. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ressourcepersonerne, kan du sende en mail til: 13

14 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information Rådgivning Kurser

OVAS FOREDRAG 2016 WWW.OVAS.DK

OVAS FOREDRAG 2016 WWW.OVAS.DK OVAS FOREDRAG 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for foredrag i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

OVAS KURSER 2016

OVAS KURSER 2016 OVAS KURSER 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for kurser i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Grundlag: Området for autisme og STU er et velfungerende område. Der er kendetegnet ved høj grad af brugertilfredshed, efterspørgsel på pladser

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere