Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser"

Transkript

1 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Infor mation Råd givn in g Kur ser

2

3 Indhold Om autisme... 4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.. 4 Ole Grangaard Olesen Områdeleder for Området for Autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Bo og aktivitetstilbud... 5 Med Kærlig Hilsen.. 6 Projekter... 7 For borgere og pårørende. 8 Det gode arbejdsliv.. 10 Kurser, ressourcer og foredrag... 12

4 UNGEINDSATS I Ikast-Brande Kommune er der indgået en aftale om samarbejde mellem Jobcentret, Arbejdsmarkedsafdeling og Psykiatri- og Handicapafdelingen om at tilrettelægge forløb med udgangspunkt i Ungeindsatsen. Om autisme H V A D E R A U T I S M E? Autisme er en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse og kan være medfødt eller opstå inden for barnets tre første leveår. Den påvirker evnen til at kommunikere, indgå i sociale sammenhænge, begrænser eller forstyrrer udviklingen af sprog. Skønt der er bred enighed om, at autisme forårsages af biologiske defekter, kan tilstanden i øjeblikket ikke henføres til påviselige biokemiske abnormiteter, kromosomafvigelser eller hjernemæssige læsioner. Foruden de specifikke kardinalsymptomer er autisme ofte ledsaget af sekundære adfærdsforstyrreler, i form af aggressivitet, hyperaktivitet, koncentrations - og opmærksomhedsforstyrrelser samt perceptions - og sansemotoriske forstyrrelser. Særligt Tilrettelagt Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autismespektret, som rummer flere forskellige diagnoser. De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger: Infantil autisme Aspergers syndrom Atypisk autisme Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret Fælles for alle 4 diagnoser er, at personer med autisme ofte har brug for at være i et meget struktureret miljø, hvor personalet har viden og et indgående kendskab til deres hverdag og rutiner. Læs mere på U D D A N N E L S E T I L U N G E M E D S Æ R L I G E B E H O V Ungdomsuddannelse KLUB ASPIE For unge som har behov for støtte til socialt samvær Klubben er for dig, der bor i ungdomsboligerne, er elev på STU Ikast Brande eller bor selvstændigt men får lidt hjælp. Man skal søge om at blive visiteret til Klub Aspie, men i september måned holder vi åbenthus. Det betyder at du må tage dine venner med i klubben. Klubben holder åbent to gange om ugen i 3-6 timer pr. gang henholdsvis tirsdag aften og lørdag eftermiddag. I klubben spiser vi aftensmad sammen. Der er adgang til en lille intern biograf, et multimedieværksted (er under opbygning), en hyggelig Cafe, en 'Lækker Lounge' (mest til pigerne) og i øvrigt er man velkommen til at bruge de faciliteter, der er på STU Ikast Brande. Blandt klubmedlemmerne er der flere, der er rigtig gode til musik og andre kreative ting. En klub aktivitet kan også være en tur ud af huset. Der tilrettelægges indsats med udgangspunkt i den lediges relevante behov og ved inddragelse af relevante aktører i Psykiatri- og Handicapafdelingen. Uddannelsens formål og navn Uddannelsen kaldes for Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forkortes STU. Intentionerne med den 3-årige uddannelse er, at det er den enkelte unges behov, der tages afsæt i. Hvem kan benytte uddannelsen Uddannelsen er målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse, EGU. Optagelse på den 3-årige ungdomsuddannelse 4 Uddannelsen tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge mellem år med særlige behov. Det kan være svære bevægelseshandicaps, multihandicappede, autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Hvis du mener at tilbuddet om ungdomsuddannelsen er noget for dig og ønsker at søge ind på uddannelsen kan du henvende dig til Ikast-Brande Kommunes STU-vejleder. Læs mere på Ungdomsboligerne og Klub Aspie Tlf:

5 Daglig ledere Bo og aktivitetstilbud Bøgehusene Maria Gyldenløve Bøgehusene Bøgehusene er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 afdelinger. Bøgehusene Fasanvej 3-5, 7430 Ikast Tlf Skovbjergparken Kai Kirkeby Skovbjergparken Skovbjergparken er et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 bo- enheder og ét Aktivitetscenter. Skovbjergparken Hagelskærvej 15, 7430 Ikast Tlf STU Ikast-Brande Vivian Pedersen Abreu Vaio Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ikast-Brande Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen år. STU er en 3- årig uddannelse for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU Hagelskærvej 15B, 7430 Ikast Tlf.:

6 Med kærlig hilsen Formidlingsgruppen Formål med projektet Projektet har til formål at give brugerne af Psykiatri- og Handicapafdelingens dagtilbud mulighed for at bidrage til det lokale fællesskab ved at løse små, men vigtige opgaver i det offentlige rum. Opgaver, som vil være til glæde for alle kommunens borgere, og som kan være med til at synliggøre handicappede som en værdifuld og særlig ressource. Hvad opnår brugerne? Identitetsdannelsen Selvværdfølelse Samarbejdsevner Inklusion i samfundet Små sejre i hverdagen Vokser med opgaven Oplevelse af at yde noget væsentligt i samfundet Hvad opnår samfundet? Inklusion i samfundet på trods af at alles forskelligheder Beskyttet beskæftigelse ude i samfundet Løse små men vigtige opgaver i samfundet Samarbejde på tværs af kommunens afdelinger Får udført ikke faktureret arbejdsopgaver Synliggørelse af mennesker med handicap som værdifulde og med særlige ressourcer Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Formål Formidlingsgruppen har til hensigt at bidrage til debat og inklusion af handicappede, gerne fortalt levende, provokerende, sjovt og seriøst. Baggrund Formidlingsgruppen udspringer af projektet "med kærlig hilsen". I den forbindelse har der været efterspørgsel på et korps af borgere, som kan fortælle om deres handicap - dels med det formål at afmystificere emnet, dels som et led i kommunens inklusionstankegang. Formidlingsgruppen har pr. august 2013 videreudviklet konceptet til det, det er i dag og fungerer endvidere som et interessebetonet undervisningstilbud under STU-Ikast-Brande, dog med deltagere fra både STU og psykiatrien. Sweepers Sweepers er også et af i alt 12 projekter, som Ikast-Brande Kommune har iværksat under navnet "Med kærlig hilsen". De unge fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse holder pladsen foran biblioteket og biografen ren og pæn. De rykker ud med koste og skovle for at gøre rent på den centrale plads midt i Ikast, hvor de bl.a. fejer blade sammen og samler cigaretskodder og andet snavs op. Dette har vist sig at være en rigtig god idé, da de unge herved får styrket selvværd gennem anerkendelse fra de lokale borgere, som nu ser de unge synlige i gadebilledet. "Folk kommer og klapper os på skulderen for vores arbejde", lyder det. På denne måde får de unge og trænet deres sociale færdigheder, når de gennem samarbejde løser opgaverne. Læs mere på Formidlingsgruppens egen hjemmeside: 6 Biografen giver biografbilletter for arbejdet, og en gang i mellem afholdes et arrangement i biografen særligt for dem, der er med i projektet.

7 Projekter Frisættende ledelse Der er tale om et projekt, der arbejder med både ledelsesudvikling, organisationsudvikling og medarbejderintegration i beslutningsprocesser. Det er blevet til på foranledning af lokalmed for 'området autisme og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse' efter inspiration fra bogen 'Frisættende Ledelse - medarbejderintegration i praksis! LokalMED har haft nedenstående begrundelser for projektet: LokalMED/Ledelsen ønsker at blive bedre til at se længere frem i tiden (1-5 år) Når ledelsen ser udfordringerne tidligere, så bliver der også bedre tid til at forberede sig, integrere medarbejderne i de strategiske og taktiske overvejelser og indstille sig på opgaverne. Når vi tager fat på udfordringerne tidligt, så bliver vi også bedre til at løse dem på den go-de måde, og når vi løser opgaverne godt, så får vi også en konkurrencefordel. LokalMED ønsker om, at det i højere grad bliver os selv, der sætter en dagsorden - frem for at vente på at andre gør det for os! Når vi selv sætter dagsordenen, så kan vi bedre sikre os, at den tager højde for de faglige hensyn, som vores særlige kerneydelse kræver. Der er et behov for, at alle os i området autisme og STU, får skabt det samme billede af de udfordringer vi står overfor og hvordan, vi har tænkt os at løse dem. Derfor skal vi have tegnet vores egen 'elefant'! I arbejdet med 'Frisættende Ledelse' som begreb har området arbejdet med at kvalificere en strategisk satsning på at kunne opnå organisere og definere sig, som et center med fokus på: Udbud af rådgivning og efteruddannelse internt og eksternt Kvalitetssikring, dokumentation og evaluering Information og markedsføring En væsentlig del af den bagvedliggende teori for frisættende ledelse knytter sig til en teori udviklet af Bo Vestergaard kaldet 'Fair Proces!' Læs mere på Aftaleholder I Ikast-Brande kommune har man dialogbaseret aftalestyring. Det betyder at byrådet hvert år, på baggrund af en dialog med de enkelte områder indgår en aftale med områdets ' aftaleholder'. Aftaleholderen er i dette tilfælde områdelederen for autisme og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Som aftaleholder har man ud over det økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar også ansvaret for, at de aftaler, der indgås mellem byrådet og aftaleholderen omkring konkrete indsats mål nås. Eksempler på aftaler: Omstilling af beskæftigelse på særlige vilkår Borgere i job med løntilskud Familie og venner - en aktiv del i borgerens liv Fritidsguider - hjælp til at dyrke sine interesser Magtanvendelse som nødvendig omsorg (hvordan undgås magtanvendelse) Differentierede takster, herunder: Indførelse af differentierede takster på dagtilbud Afdækning af differentierede taksters indflydelse på den socialpædagogiske praksis Supplering af ydelseskataloget (indhold i takstgrundlaget) Velfærdsteknologi som en del af kulturen Aftalerne betyder naturligvis at alle ledere og medarbejdere i området er forpligtiget på at medvirke til at de gennemføres i den ånd de er indgået. 7

8 Om livskvalitet Hvad er livskvalitet? Det kunne fx være, at vi lever livet og der skal være kvalitet i det. Livskvalitet har forskellig betydning for hver enkelt person. En af de faktorer, der tillægges stor betydning for oplevelse af livskvaltiet, er vore relationer til andre mennesker. Det er igennem netværket, at vi skaber vor identitet og selvopfattelse og derfor er det vigtigt, at relationerne indeholder følgende kvaliteter: Oplevelse af selvværd og accept Mulighed for selverkendelse Oplevelse af at være betydningsfuld Livskvalitet for voksne med autisme Forudsætninger: Dagen er forudsigelig og struktureret Tryghed og nærvær Kendte personaler At hverdagen indimellem byder på nye oplevelser Når borgerne får mulighed for at lære nyt Når der kan tilbydes borgere ekstra opmærksomhed Når der pludselig opstår stjernestunder Stjernestunder: Når en borger har overvundet sig selv og der er sket en udvikling Når en borger udviser glæde ved en aktivitet Når en borger udviser glæde ved det arbejde han/ hun laver 8 Livskvalitet set fra pårørendes perspektiv Søskendepar: At have noget at glæde sig til At have aftaler med familien i kalenderen At opleve billedkunst med tema At kunne deltage i forskellige arrangementer i kirker At komme på museumsbesøg - Hjerl Hede, Den Gamle By m.m At der er udflugter af alle slags inkl. indkøbsmuligheder At der er struktur i hverdagen At der er faste aftaler, som letter omgangen med vores søster, for os og for personalet At have et godt personaleteam omkring sig Forældrepar: At vores datter trives, fysisk og psykisk At hun har gode relationer til personale og familie At hun deltager i samfundet - så vidt det er muligt At hun oplever daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter, der giver livet indhold At opleve et personale, der har øje for vores datters behov Et personale, der er "varme", engagerede og har "tid" (ressourcer) til at tage sig af vores datter til enhver tid At der er udfordringer i dagligdagen og medinddragelse i diverse gøremål At der er tilstrækkelig med økonomiske midler i hverdagen At der er god kommunikation personale og pårørende imellem, til gavn for brugeren/ borgeren

9 Om myndighed Hvordan kommer jeg i kontakt med min sagsbehandler? Myndighedsområdet er en del af Psykiatri og Handicapafdelingen og varetager individuel rådgivning, vejledning og sagsbehandling ift.: bevillinger efter serviceloven, bl.a. bo støtte i eget hjem jvf. servicelovens 85 forbereder og forelægger sager til dag- og døgntilbud til afgørelse i visitationsudvalget. varetager det personrettede tilsyn med borgere på bo- og dagtilbuddene. Dog vil det være sådan, at hvis det drejer sig om en borger, der bor eller oprindeligt boede i en anden kommune, så er det den pågældende kommunes myndighedsafdeling du skal søge hjælp hos. Også selv om vedkommende bor på en af Ikast-Brande kommunes driftssteder. Hvis der er tale om visitation til STU eller den særlige Ungeindsats rettes i stedet henvendelse til UU vejledningen i Arbejdsmarkedsafdelingen. Overgang fra ung til voksen Den 'koordinerende sagsbehandler'! Det er vigtigt at være opmærksom på at der kan være stor forskel på, hvilken hjælp og støtte, der gives til børn og unge under 18 år og så de ydelser og de rettigheder, man kan få som voksen. Hvis du allerede har en sagsbehandler fra børneområdet, skal han/hun i samarbejde med dig og dine pårørende tage initiativ til, at din sag går videre til Psykiatri og Handicapområdet som varetager opgaverne omkring voksne med handicap. I voksenområdet vil du få tildelt en sagsbehandler der hjælper dig eller din pårørende i overgangen, men som udgangspunkt har du eller din pårørende ikke en fast sagsbehandler. I stedet vil du eller din pårørende blive tildelt en sagsbehandler fra 'sag til sag'. Tildelingen sker ved henvendelse til Når du henvender dig til den koordinerende sagsbehandler vil denne kunne se hvad der tidligere er truffet af afgørelser i sagen, herunder hvilke aftaler der er indgået. Du skal altså ikke forklare hele din sag forfra hver gang du henvender dig. Du skal derimod beskrive årsagen til hvorfor du henvender dig. Den koordinerende sagsbehandler vil spørge ind til sagen. I mange tilfælde vil den koordinerende sagsbehandler allerede i denne fase kunne give dig svar på din forespørgsel. Er det et mere komplekst spørgsmål som kræver en egentlig sagsbehandling vil den koordinerende sagsbehandler finde frem til den sagsbehandler som hurtigst kan gå i gang med at hjælpe dig. Det tilstræbes at ordningen fungerer meget smidigt og der lægges vægt på, at du får en korrekt og venlig betjening. Kontakt til koordinerende sagsbehandler Myndighedsområdet, Psykiatri- og Handicapafdelingen: Tlf mandag - fredag fra kl eller på mail NB: Hvis du eller din pårørende modtager støtte i et af dag- eller botilbuddene, så vil de allerfleste forespørgsler som ikke omfatter ansøgninger om bevillinger, visitation og revisitation kunne rettes til det tilknyttede personale på bo- eller dagtilbuddet. 9

10 Det gode arbejdsliv LIVSKVALITET OG AUTISME Mennesker med autisme har ofte ikke denne sociale forståelse og evne til at indleve sig i andre, og mange er ikke i stand til at tage initiativ til og vedligeholde en social relation. Kan man på denne baggrund udlede, at mennesker med autisme har en ringe oplevelse af livskvalitet? Nej vel! Hvordan kan vi derfor som fagpersoner støtte den enkelte person, så vedkommende oplever større indflydelse på eget liv? Man kan som fagperson ikke altid fungere som ægte relation til mennesker med autisme, men ved at være bevidst om egen rolle, betydning og magt, kan man mødes ligeværdigt ved at vise respekt og tage personen og dennes ønsker og behov alvorligt. Mennesker med autisme har brug for faste rammer, men det er samtid vigtigt, at ikke alle valg bliver taget fra dem. De har brug for at have oplevelsen af at have indflydelse på eget liv og alt afhængig af denne enkeltes behov og formåen kan man så regulere denne selvforvaltning. Nogle kan fx kun overskue at vælge mellem mælk og juice, mens andre kan overskue, hvilke aktiviteter de vi lave og hvornår. Det er vigtigt, at vi ikke tillægger mennesker med autisme et tænkeog følelsesmønster, som de ikke er i besiddelse af. Dvs. at vi ikke overfører alle vores krav og behov, og derved automatisk går ud fra, at de har samme ønsker til livet som os. På den anden side skal vi også passe på ikke at skelne mellem dem og os, når der er tale om livskvalitet. ET GODT ARBEJDSLIV Forudsætninger: For at fremme det gode arbejdsliv med fokus på borgernes livkvalitet, har vi pædagogisk fokus på: Mulighed for faglig fordybelse Mulighed for kurser og efteruddannelse Når der sker udvikling hos borgerne Faglig sparring med kolleger Når borgerne er i trivsel Til dokumentation bruger vi: Neuropædagogik KRAP (Kognitiv resurseorienteret anerkendende pædagogik) Implementering af velværdsteknologi OCN (Open College Network - Kvalitetssikring af læring og validering af uformelle kundskaber.) Dokumentation Marte Meo Metode Sanseintegration CSC KRAP skemaer OCN skemaer 10

11 11

12 Kurser, ressourcer og foredrag Ikast-Brande Kommune rummer en bred faglighed og specialkompetencer på området for autisme og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Her finder du oversigter over ressourcepersoner samt eksempler på kurser og foredrag, som udbydes med henblik på at formidle viden og erfaringer på området. Fagpersoner Søren Noes Socialpædagog på Skovbjergparkens botilbud og er uddannet cand. mag. i filosofi. Søren har arbejdet med etiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger inden for autismeområdet de sidste 10 år. Kurser, ressourcer og foredrag Frihedsbegrebet i arbejdet med mennesker med handicap. Vibeke Birk og Søren Noes De er begge ansat på Skovbjergparkens afdeling Fyrretoppen og har ca. 20 års erfaring i arbejdet med mennesker med autisme. Selv- og medbestemmelse for svagt til moderat fungerende mennesker med autisme. Annemette Balslev Christensen Pædagog på afd. Egely på Skovbjergparken, er Professionsbachelor (2004) og har derudover et diplom modul i Evaluering i organisationer (2013). Dokumentation og evaluering i det socialpædagogiske arbejde - hvad må vi, hvad bør vi og hvordan gør vi? Jane Geil og Torben Christensen Socialpædagoger med interne uddannelser i KRAP og Neuropædagogik foruden kurser i brug af redskaber som sociale historier og KAT-kasse. Drama med mennesker med autisme - set i et pædagogisk perspektiv. Jane Gejl har endvidere pædagogisk diplomuddannelse, herunder moduler i drama. Jane og Torben har siden år 2000 sammen arbejdet med socialtræning, psyko-edukation og drama/ teater for en gruppe borgere på afd. Fyrretoppen, Skovbjergparken i Ikast og har afholdt workshop's/oplæg både internt og eksternt, bl.a. på seminarier og Skive Konferencen. Jette Kruse Socialpædagog på Bøgehusene i Ikast, videns haver indenfor informations og kommunikations teknologi og teknologi agent Odense teknologiske institut. Har siden 2010 arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi i forhold til borgere med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og andre psykiske og fysiske handicaps. Vejledning i forhold til en enkelt borger, og kan også fortælle, hvilke muligheder der er for en større borgergruppe. Stor faglig interesse indenfor informations og velfærds teknologi. Vivian Pedersen Abreu Vaio Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk antropologi og i gang med en master i uddannelse og læring. Jeg arbejdede gennem en årrække med voksne udviklingshæmmede, senere voksne med autisme og er nu ansat som leder af STU Ikast-Brande. Informations- og kommunikations teknologi. Viden felter: Mediamixer Programsnedkeren Boardmaker Skype QR koder Viden felter: unge og motivation i uddannelse antropologisk metode i socialpædagogisk arbejde interview som metode feltarbejde som socialpædagogisk metode forskellige observations tilgange legekulturer (førskole tilgang til børn i Brasilien/Danmark) 12

13 Kurser, ressourcer og foredrag Anny Danekilde Pædagog og teamleder på Skovbjergparken. Anny har gennem mange år fungeret som Skovbjergparkens ressourceperson ift. Trivsel og Grænseoverskridende oplevelser, hvor hun bl.a. har været med i udarbejdelsen af Skovbjergparkens Trivsels-mappe - en opslagsbog. Omsorg, trivsel og tilgang som kultur. Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogogik fra DPU i 2002, med fokus på faktorer i forandringer, rådgiverens personlige og faglige forudsætninger samt speciale omhandlende "Kommunikation med respekt". Formidlingsgruppen Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Skal man have igangsat eller afviklet et projekt med et indhold, der ligger indenfor formidlingsgruppens område, er det derfor værd at kontakte os! Anne Hellner og Henrik Amorsen Hverdagsautisme - hver dag med autisme. Cynthia Celis, pædagogisk konsulent - Autismecare og Hans Kastbjerg, pædagogisk konsulent - Navigatio. (Privat udbyder) Cynthia Celis. Uddannet pædagog og cand.pæd. i generel pædagogik med flere års erfaring indenfor såvel børne-, unge- og voksen området. Har tidligere arbejdet som afdelingsleder, og konsulent for "Specialområde Autisme" i Region Midt og har herfra erfaring i undervisning, rådgivning, supervision, samt VISO opgaver. I dag arbejder Cynthia som selvstændig konsulent i egen virksomhed "Autismecare" og har opgaver for bl.a. kommuner, institutioner og privatpersoner. For yderligere information, se Autisme og angst. Systematisk og målrettet læring og udvikling hos mennesker med autisme. Hans Kastbjerg. Uddannet pædagog og har tidligere arbejdet på Langagerskolen, som er en specialskole for børn og unge med ASF og/eller svær ADHD. Hans har på den baggrund stor erfaring i arbejdet med processtyring, undervisning af voksne og unge, foruden vejledning, supervision og VISO opgaver. Derudover er Hans uddannet Studio III instruktør og har aktuelt et samarbejde med Studio III Danmark (www.studio3danmark.dk for mere info). Hans arbejder i dag som selvstændig konsulent i eget virksomhed - Navigatio, se Anita Gregersen (Privat udbyder) Kvalitetsmodel. Lene Andersen (Privat udbyder) ICDP - Relations kompetence. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ressourcepersonerne, kan du sende en mail til: 13

14 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information Rådgivning Kurser

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Grundlag: Området for autisme og STU er et velfungerende område. Der er kendetegnet ved høj grad af brugertilfredshed, efterspørgsel på pladser

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere