Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser"

Transkript

1 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Infor mation Råd givn in g Kur ser

2

3 Indhold Om autisme... 4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.. 4 Ole Grangaard Olesen Områdeleder for Området for Autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Bo og aktivitetstilbud... 5 Med Kærlig Hilsen.. 6 Projekter... 7 For borgere og pårørende. 8 Det gode arbejdsliv.. 10 Kurser, ressourcer og foredrag... 12

4 UNGEINDSATS I Ikast-Brande Kommune er der indgået en aftale om samarbejde mellem Jobcentret, Arbejdsmarkedsafdeling og Psykiatri- og Handicapafdelingen om at tilrettelægge forløb med udgangspunkt i Ungeindsatsen. Om autisme H V A D E R A U T I S M E? Autisme er en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse og kan være medfødt eller opstå inden for barnets tre første leveår. Den påvirker evnen til at kommunikere, indgå i sociale sammenhænge, begrænser eller forstyrrer udviklingen af sprog. Skønt der er bred enighed om, at autisme forårsages af biologiske defekter, kan tilstanden i øjeblikket ikke henføres til påviselige biokemiske abnormiteter, kromosomafvigelser eller hjernemæssige læsioner. Foruden de specifikke kardinalsymptomer er autisme ofte ledsaget af sekundære adfærdsforstyrreler, i form af aggressivitet, hyperaktivitet, koncentrations - og opmærksomhedsforstyrrelser samt perceptions - og sansemotoriske forstyrrelser. Særligt Tilrettelagt Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autismespektret, som rummer flere forskellige diagnoser. De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger: Infantil autisme Aspergers syndrom Atypisk autisme Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret Fælles for alle 4 diagnoser er, at personer med autisme ofte har brug for at være i et meget struktureret miljø, hvor personalet har viden og et indgående kendskab til deres hverdag og rutiner. Læs mere på U D D A N N E L S E T I L U N G E M E D S Æ R L I G E B E H O V Ungdomsuddannelse KLUB ASPIE For unge som har behov for støtte til socialt samvær Klubben er for dig, der bor i ungdomsboligerne, er elev på STU Ikast Brande eller bor selvstændigt men får lidt hjælp. Man skal søge om at blive visiteret til Klub Aspie, men i september måned holder vi åbenthus. Det betyder at du må tage dine venner med i klubben. Klubben holder åbent to gange om ugen i 3-6 timer pr. gang henholdsvis tirsdag aften og lørdag eftermiddag. I klubben spiser vi aftensmad sammen. Der er adgang til en lille intern biograf, et multimedieværksted (er under opbygning), en hyggelig Cafe, en 'Lækker Lounge' (mest til pigerne) og i øvrigt er man velkommen til at bruge de faciliteter, der er på STU Ikast Brande. Blandt klubmedlemmerne er der flere, der er rigtig gode til musik og andre kreative ting. En klub aktivitet kan også være en tur ud af huset. Der tilrettelægges indsats med udgangspunkt i den lediges relevante behov og ved inddragelse af relevante aktører i Psykiatri- og Handicapafdelingen. Uddannelsens formål og navn Uddannelsen kaldes for Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forkortes STU. Intentionerne med den 3-årige uddannelse er, at det er den enkelte unges behov, der tages afsæt i. Hvem kan benytte uddannelsen Uddannelsen er målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller en erhvervsgrunduddannelse, EGU. Optagelse på den 3-årige ungdomsuddannelse 4 Uddannelsen tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge mellem år med særlige behov. Det kan være svære bevægelseshandicaps, multihandicappede, autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Hvis du mener at tilbuddet om ungdomsuddannelsen er noget for dig og ønsker at søge ind på uddannelsen kan du henvende dig til Ikast-Brande Kommunes STU-vejleder. Læs mere på Ungdomsboligerne og Klub Aspie Tlf:

5 Daglig ledere Bo og aktivitetstilbud Bøgehusene Maria Gyldenløve Bøgehusene Bøgehusene er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 afdelinger. Bøgehusene Fasanvej 3-5, 7430 Ikast Tlf Skovbjergparken Kai Kirkeby Skovbjergparken Skovbjergparken er et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, som er opdelt i 4 bo- enheder og ét Aktivitetscenter. Skovbjergparken Hagelskærvej 15, 7430 Ikast Tlf STU Ikast-Brande Vivian Pedersen Abreu Vaio Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ikast-Brande Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen år. STU er en 3- årig uddannelse for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU Hagelskærvej 15B, 7430 Ikast Tlf.:

6 Med kærlig hilsen Formidlingsgruppen Formål med projektet Projektet har til formål at give brugerne af Psykiatri- og Handicapafdelingens dagtilbud mulighed for at bidrage til det lokale fællesskab ved at løse små, men vigtige opgaver i det offentlige rum. Opgaver, som vil være til glæde for alle kommunens borgere, og som kan være med til at synliggøre handicappede som en værdifuld og særlig ressource. Hvad opnår brugerne? Identitetsdannelsen Selvværdfølelse Samarbejdsevner Inklusion i samfundet Små sejre i hverdagen Vokser med opgaven Oplevelse af at yde noget væsentligt i samfundet Hvad opnår samfundet? Inklusion i samfundet på trods af at alles forskelligheder Beskyttet beskæftigelse ude i samfundet Løse små men vigtige opgaver i samfundet Samarbejde på tværs af kommunens afdelinger Får udført ikke faktureret arbejdsopgaver Synliggørelse af mennesker med handicap som værdifulde og med særlige ressourcer Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Formål Formidlingsgruppen har til hensigt at bidrage til debat og inklusion af handicappede, gerne fortalt levende, provokerende, sjovt og seriøst. Baggrund Formidlingsgruppen udspringer af projektet "med kærlig hilsen". I den forbindelse har der været efterspørgsel på et korps af borgere, som kan fortælle om deres handicap - dels med det formål at afmystificere emnet, dels som et led i kommunens inklusionstankegang. Formidlingsgruppen har pr. august 2013 videreudviklet konceptet til det, det er i dag og fungerer endvidere som et interessebetonet undervisningstilbud under STU-Ikast-Brande, dog med deltagere fra både STU og psykiatrien. Sweepers Sweepers er også et af i alt 12 projekter, som Ikast-Brande Kommune har iværksat under navnet "Med kærlig hilsen". De unge fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse holder pladsen foran biblioteket og biografen ren og pæn. De rykker ud med koste og skovle for at gøre rent på den centrale plads midt i Ikast, hvor de bl.a. fejer blade sammen og samler cigaretskodder og andet snavs op. Dette har vist sig at være en rigtig god idé, da de unge herved får styrket selvværd gennem anerkendelse fra de lokale borgere, som nu ser de unge synlige i gadebilledet. "Folk kommer og klapper os på skulderen for vores arbejde", lyder det. På denne måde får de unge og trænet deres sociale færdigheder, når de gennem samarbejde løser opgaverne. Læs mere på Formidlingsgruppens egen hjemmeside: 6 Biografen giver biografbilletter for arbejdet, og en gang i mellem afholdes et arrangement i biografen særligt for dem, der er med i projektet.

7 Projekter Frisættende ledelse Der er tale om et projekt, der arbejder med både ledelsesudvikling, organisationsudvikling og medarbejderintegration i beslutningsprocesser. Det er blevet til på foranledning af lokalmed for 'området autisme og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse' efter inspiration fra bogen 'Frisættende Ledelse - medarbejderintegration i praksis! LokalMED har haft nedenstående begrundelser for projektet: LokalMED/Ledelsen ønsker at blive bedre til at se længere frem i tiden (1-5 år) Når ledelsen ser udfordringerne tidligere, så bliver der også bedre tid til at forberede sig, integrere medarbejderne i de strategiske og taktiske overvejelser og indstille sig på opgaverne. Når vi tager fat på udfordringerne tidligt, så bliver vi også bedre til at løse dem på den go-de måde, og når vi løser opgaverne godt, så får vi også en konkurrencefordel. LokalMED ønsker om, at det i højere grad bliver os selv, der sætter en dagsorden - frem for at vente på at andre gør det for os! Når vi selv sætter dagsordenen, så kan vi bedre sikre os, at den tager højde for de faglige hensyn, som vores særlige kerneydelse kræver. Der er et behov for, at alle os i området autisme og STU, får skabt det samme billede af de udfordringer vi står overfor og hvordan, vi har tænkt os at løse dem. Derfor skal vi have tegnet vores egen 'elefant'! I arbejdet med 'Frisættende Ledelse' som begreb har området arbejdet med at kvalificere en strategisk satsning på at kunne opnå organisere og definere sig, som et center med fokus på: Udbud af rådgivning og efteruddannelse internt og eksternt Kvalitetssikring, dokumentation og evaluering Information og markedsføring En væsentlig del af den bagvedliggende teori for frisættende ledelse knytter sig til en teori udviklet af Bo Vestergaard kaldet 'Fair Proces!' Læs mere på Aftaleholder I Ikast-Brande kommune har man dialogbaseret aftalestyring. Det betyder at byrådet hvert år, på baggrund af en dialog med de enkelte områder indgår en aftale med områdets ' aftaleholder'. Aftaleholderen er i dette tilfælde områdelederen for autisme og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Som aftaleholder har man ud over det økonomiske, personalemæssige og faglige ansvar også ansvaret for, at de aftaler, der indgås mellem byrådet og aftaleholderen omkring konkrete indsats mål nås. Eksempler på aftaler: Omstilling af beskæftigelse på særlige vilkår Borgere i job med løntilskud Familie og venner - en aktiv del i borgerens liv Fritidsguider - hjælp til at dyrke sine interesser Magtanvendelse som nødvendig omsorg (hvordan undgås magtanvendelse) Differentierede takster, herunder: Indførelse af differentierede takster på dagtilbud Afdækning af differentierede taksters indflydelse på den socialpædagogiske praksis Supplering af ydelseskataloget (indhold i takstgrundlaget) Velfærdsteknologi som en del af kulturen Aftalerne betyder naturligvis at alle ledere og medarbejdere i området er forpligtiget på at medvirke til at de gennemføres i den ånd de er indgået. 7

8 Om livskvalitet Hvad er livskvalitet? Det kunne fx være, at vi lever livet og der skal være kvalitet i det. Livskvalitet har forskellig betydning for hver enkelt person. En af de faktorer, der tillægges stor betydning for oplevelse af livskvaltiet, er vore relationer til andre mennesker. Det er igennem netværket, at vi skaber vor identitet og selvopfattelse og derfor er det vigtigt, at relationerne indeholder følgende kvaliteter: Oplevelse af selvværd og accept Mulighed for selverkendelse Oplevelse af at være betydningsfuld Livskvalitet for voksne med autisme Forudsætninger: Dagen er forudsigelig og struktureret Tryghed og nærvær Kendte personaler At hverdagen indimellem byder på nye oplevelser Når borgerne får mulighed for at lære nyt Når der kan tilbydes borgere ekstra opmærksomhed Når der pludselig opstår stjernestunder Stjernestunder: Når en borger har overvundet sig selv og der er sket en udvikling Når en borger udviser glæde ved en aktivitet Når en borger udviser glæde ved det arbejde han/ hun laver 8 Livskvalitet set fra pårørendes perspektiv Søskendepar: At have noget at glæde sig til At have aftaler med familien i kalenderen At opleve billedkunst med tema At kunne deltage i forskellige arrangementer i kirker At komme på museumsbesøg - Hjerl Hede, Den Gamle By m.m At der er udflugter af alle slags inkl. indkøbsmuligheder At der er struktur i hverdagen At der er faste aftaler, som letter omgangen med vores søster, for os og for personalet At have et godt personaleteam omkring sig Forældrepar: At vores datter trives, fysisk og psykisk At hun har gode relationer til personale og familie At hun deltager i samfundet - så vidt det er muligt At hun oplever daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter, der giver livet indhold At opleve et personale, der har øje for vores datters behov Et personale, der er "varme", engagerede og har "tid" (ressourcer) til at tage sig af vores datter til enhver tid At der er udfordringer i dagligdagen og medinddragelse i diverse gøremål At der er tilstrækkelig med økonomiske midler i hverdagen At der er god kommunikation personale og pårørende imellem, til gavn for brugeren/ borgeren

9 Om myndighed Hvordan kommer jeg i kontakt med min sagsbehandler? Myndighedsområdet er en del af Psykiatri og Handicapafdelingen og varetager individuel rådgivning, vejledning og sagsbehandling ift.: bevillinger efter serviceloven, bl.a. bo støtte i eget hjem jvf. servicelovens 85 forbereder og forelægger sager til dag- og døgntilbud til afgørelse i visitationsudvalget. varetager det personrettede tilsyn med borgere på bo- og dagtilbuddene. Dog vil det være sådan, at hvis det drejer sig om en borger, der bor eller oprindeligt boede i en anden kommune, så er det den pågældende kommunes myndighedsafdeling du skal søge hjælp hos. Også selv om vedkommende bor på en af Ikast-Brande kommunes driftssteder. Hvis der er tale om visitation til STU eller den særlige Ungeindsats rettes i stedet henvendelse til UU vejledningen i Arbejdsmarkedsafdelingen. Overgang fra ung til voksen Den 'koordinerende sagsbehandler'! Det er vigtigt at være opmærksom på at der kan være stor forskel på, hvilken hjælp og støtte, der gives til børn og unge under 18 år og så de ydelser og de rettigheder, man kan få som voksen. Hvis du allerede har en sagsbehandler fra børneområdet, skal han/hun i samarbejde med dig og dine pårørende tage initiativ til, at din sag går videre til Psykiatri og Handicapområdet som varetager opgaverne omkring voksne med handicap. I voksenområdet vil du få tildelt en sagsbehandler der hjælper dig eller din pårørende i overgangen, men som udgangspunkt har du eller din pårørende ikke en fast sagsbehandler. I stedet vil du eller din pårørende blive tildelt en sagsbehandler fra 'sag til sag'. Tildelingen sker ved henvendelse til Når du henvender dig til den koordinerende sagsbehandler vil denne kunne se hvad der tidligere er truffet af afgørelser i sagen, herunder hvilke aftaler der er indgået. Du skal altså ikke forklare hele din sag forfra hver gang du henvender dig. Du skal derimod beskrive årsagen til hvorfor du henvender dig. Den koordinerende sagsbehandler vil spørge ind til sagen. I mange tilfælde vil den koordinerende sagsbehandler allerede i denne fase kunne give dig svar på din forespørgsel. Er det et mere komplekst spørgsmål som kræver en egentlig sagsbehandling vil den koordinerende sagsbehandler finde frem til den sagsbehandler som hurtigst kan gå i gang med at hjælpe dig. Det tilstræbes at ordningen fungerer meget smidigt og der lægges vægt på, at du får en korrekt og venlig betjening. Kontakt til koordinerende sagsbehandler Myndighedsområdet, Psykiatri- og Handicapafdelingen: Tlf mandag - fredag fra kl eller på mail NB: Hvis du eller din pårørende modtager støtte i et af dag- eller botilbuddene, så vil de allerfleste forespørgsler som ikke omfatter ansøgninger om bevillinger, visitation og revisitation kunne rettes til det tilknyttede personale på bo- eller dagtilbuddet. 9

10 Det gode arbejdsliv LIVSKVALITET OG AUTISME Mennesker med autisme har ofte ikke denne sociale forståelse og evne til at indleve sig i andre, og mange er ikke i stand til at tage initiativ til og vedligeholde en social relation. Kan man på denne baggrund udlede, at mennesker med autisme har en ringe oplevelse af livskvalitet? Nej vel! Hvordan kan vi derfor som fagpersoner støtte den enkelte person, så vedkommende oplever større indflydelse på eget liv? Man kan som fagperson ikke altid fungere som ægte relation til mennesker med autisme, men ved at være bevidst om egen rolle, betydning og magt, kan man mødes ligeværdigt ved at vise respekt og tage personen og dennes ønsker og behov alvorligt. Mennesker med autisme har brug for faste rammer, men det er samtid vigtigt, at ikke alle valg bliver taget fra dem. De har brug for at have oplevelsen af at have indflydelse på eget liv og alt afhængig af denne enkeltes behov og formåen kan man så regulere denne selvforvaltning. Nogle kan fx kun overskue at vælge mellem mælk og juice, mens andre kan overskue, hvilke aktiviteter de vi lave og hvornår. Det er vigtigt, at vi ikke tillægger mennesker med autisme et tænkeog følelsesmønster, som de ikke er i besiddelse af. Dvs. at vi ikke overfører alle vores krav og behov, og derved automatisk går ud fra, at de har samme ønsker til livet som os. På den anden side skal vi også passe på ikke at skelne mellem dem og os, når der er tale om livskvalitet. ET GODT ARBEJDSLIV Forudsætninger: For at fremme det gode arbejdsliv med fokus på borgernes livkvalitet, har vi pædagogisk fokus på: Mulighed for faglig fordybelse Mulighed for kurser og efteruddannelse Når der sker udvikling hos borgerne Faglig sparring med kolleger Når borgerne er i trivsel Til dokumentation bruger vi: Neuropædagogik KRAP (Kognitiv resurseorienteret anerkendende pædagogik) Implementering af velværdsteknologi OCN (Open College Network - Kvalitetssikring af læring og validering af uformelle kundskaber.) Dokumentation Marte Meo Metode Sanseintegration CSC KRAP skemaer OCN skemaer 10

11 11

12 Kurser, ressourcer og foredrag Ikast-Brande Kommune rummer en bred faglighed og specialkompetencer på området for autisme og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Her finder du oversigter over ressourcepersoner samt eksempler på kurser og foredrag, som udbydes med henblik på at formidle viden og erfaringer på området. Fagpersoner Søren Noes Socialpædagog på Skovbjergparkens botilbud og er uddannet cand. mag. i filosofi. Søren har arbejdet med etiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger inden for autismeområdet de sidste 10 år. Kurser, ressourcer og foredrag Frihedsbegrebet i arbejdet med mennesker med handicap. Vibeke Birk og Søren Noes De er begge ansat på Skovbjergparkens afdeling Fyrretoppen og har ca. 20 års erfaring i arbejdet med mennesker med autisme. Selv- og medbestemmelse for svagt til moderat fungerende mennesker med autisme. Annemette Balslev Christensen Pædagog på afd. Egely på Skovbjergparken, er Professionsbachelor (2004) og har derudover et diplom modul i Evaluering i organisationer (2013). Dokumentation og evaluering i det socialpædagogiske arbejde - hvad må vi, hvad bør vi og hvordan gør vi? Jane Geil og Torben Christensen Socialpædagoger med interne uddannelser i KRAP og Neuropædagogik foruden kurser i brug af redskaber som sociale historier og KAT-kasse. Drama med mennesker med autisme - set i et pædagogisk perspektiv. Jane Gejl har endvidere pædagogisk diplomuddannelse, herunder moduler i drama. Jane og Torben har siden år 2000 sammen arbejdet med socialtræning, psyko-edukation og drama/ teater for en gruppe borgere på afd. Fyrretoppen, Skovbjergparken i Ikast og har afholdt workshop's/oplæg både internt og eksternt, bl.a. på seminarier og Skive Konferencen. Jette Kruse Socialpædagog på Bøgehusene i Ikast, videns haver indenfor informations og kommunikations teknologi og teknologi agent Odense teknologiske institut. Har siden 2010 arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi i forhold til borgere med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og andre psykiske og fysiske handicaps. Vejledning i forhold til en enkelt borger, og kan også fortælle, hvilke muligheder der er for en større borgergruppe. Stor faglig interesse indenfor informations og velfærds teknologi. Vivian Pedersen Abreu Vaio Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk antropologi og i gang med en master i uddannelse og læring. Jeg arbejdede gennem en årrække med voksne udviklingshæmmede, senere voksne med autisme og er nu ansat som leder af STU Ikast-Brande. Informations- og kommunikations teknologi. Viden felter: Mediamixer Programsnedkeren Boardmaker Skype QR koder Viden felter: unge og motivation i uddannelse antropologisk metode i socialpædagogisk arbejde interview som metode feltarbejde som socialpædagogisk metode forskellige observations tilgange legekulturer (førskole tilgang til børn i Brasilien/Danmark) 12

13 Kurser, ressourcer og foredrag Anny Danekilde Pædagog og teamleder på Skovbjergparken. Anny har gennem mange år fungeret som Skovbjergparkens ressourceperson ift. Trivsel og Grænseoverskridende oplevelser, hvor hun bl.a. har været med i udarbejdelsen af Skovbjergparkens Trivsels-mappe - en opslagsbog. Omsorg, trivsel og tilgang som kultur. Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogogik fra DPU i 2002, med fokus på faktorer i forandringer, rådgiverens personlige og faglige forudsætninger samt speciale omhandlende "Kommunikation med respekt". Formidlingsgruppen Formidlingsgruppen er en gruppe inklusionsambassadører med forskellige spændende opgaver. Gruppen varetager både formidlingen af Ikast-Brande kommunes nye handicappolitik foruden afholdelse af foredrag og oplæg indenfor en række emner. Skal man have igangsat eller afviklet et projekt med et indhold, der ligger indenfor formidlingsgruppens område, er det derfor værd at kontakte os! Anne Hellner og Henrik Amorsen Hverdagsautisme - hver dag med autisme. Cynthia Celis, pædagogisk konsulent - Autismecare og Hans Kastbjerg, pædagogisk konsulent - Navigatio. (Privat udbyder) Cynthia Celis. Uddannet pædagog og cand.pæd. i generel pædagogik med flere års erfaring indenfor såvel børne-, unge- og voksen området. Har tidligere arbejdet som afdelingsleder, og konsulent for "Specialområde Autisme" i Region Midt og har herfra erfaring i undervisning, rådgivning, supervision, samt VISO opgaver. I dag arbejder Cynthia som selvstændig konsulent i egen virksomhed "Autismecare" og har opgaver for bl.a. kommuner, institutioner og privatpersoner. For yderligere information, se Autisme og angst. Systematisk og målrettet læring og udvikling hos mennesker med autisme. Hans Kastbjerg. Uddannet pædagog og har tidligere arbejdet på Langagerskolen, som er en specialskole for børn og unge med ASF og/eller svær ADHD. Hans har på den baggrund stor erfaring i arbejdet med processtyring, undervisning af voksne og unge, foruden vejledning, supervision og VISO opgaver. Derudover er Hans uddannet Studio III instruktør og har aktuelt et samarbejde med Studio III Danmark (www.studio3danmark.dk for mere info). Hans arbejder i dag som selvstændig konsulent i eget virksomhed - Navigatio, se Anita Gregersen (Privat udbyder) Kvalitetsmodel. Lene Andersen (Privat udbyder) ICDP - Relations kompetence. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ressourcepersonerne, kan du sende en mail til: 13

14 Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information Rådgivning Kurser

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1

Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Grundlag: Området for autisme og STU er et velfungerende område. Der er kendetegnet ved høj grad af brugertilfredshed, efterspørgsel på pladser

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere