Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december år gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s Fumleby s Pensionisterne s. 11 Tur til Prag s Sudoku s. 18

2 2 Nr. 6 december 2007 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Bente Mikkelsen Tlf Næstformand Pay Randlev Tlf Billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Finn Simonsen Nord Alex Baun Tlf Peter Crawford Nord Syd Hans Jensen Syd Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Jens Ole Olesen Sikkerhedsrepræsentanter Billetkontrollører Nord: Pay Randlev Tlf Syd: Ernst Frederiksen Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Redaktion: Finn Simonsen Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio februar 2008 Oplag: Deadline: Fredag den 1. feb kl

3 Nr. 6 december Stop volden Vi kan ikke vi vil ikke og vi skal ikke acceptere vold bare fordi vi passer vores arbejde. Hvis passagererne føler sig generet af en flok gadedrenge, så skal de kunne regne med, at vi tager affære og stopper chikanen. Og hvis man ikke har en gyldig billet, så risikerer man at få en bøde. Ingen får påtaler uden grund. Enhver der opfører sig ordentligt og som køber billet, kan ugeneret af chauffører og billetkontrollører rejse med bussen. Det er helt uacceptabelt, at vi risikerer vores helbred for at handle som det forventes af os i vores arbejde. Og noget skal gøres Først og fremmest må vi appellere til passagerer og andre, som kan være med til at opklare to meget alvorlige voldsepisoder / drabsforsøg som har det til fælles at de begge indebærer trusler om, at hvis chaufføren henholdsvis billetkontrolløren igen udfører deres arbejde efter forskrifterne så vil det igen få konsekvenser. For det andet så må vi appellere til vores arbejdsgiver om at igangsætte ekstraordinære foranstaltninger, som kan beskytte os, mens vi passer vores arbejde indtil vi er sikre på, at voldsmændene er stoppet i deres forehavende. FOA og 3F har konkret foreslået, at der indsættes ekstra personale i busserne hvor risikoen for at møde ballademagere er størst. Og konkret er det foreslået, at billetkontrollører ikke kontrollerer passagerer, som appellerer til ballade. Århus Sporveje afviser dog i første omgang, at indsætte ekstra bemanding i busserne med henvisning til manglen på chauffører. For det tredje så må myndigheder (politi og kommune) igangsætte initiativer, som kan sikre, at vi også på sigt trygt kan passe vores arbejde. Og borgmesteren i Århus har allerede taget initiativ til et møde med kommunen, fagforeningerne og politiet med henblik på at drøfte nødvendige initiativer for at gøre op med volden. I den forbindelse har FOA og 3F også foreslået, at der tages kontakt til indvandrerorganisationer og andre, som kunne tænkes at have ideer til, hvordan vi kan dæmme op for volden. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen for be hol der sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Et er sikkert noget skal gøres. Det er ikke nok at tage afstand fra vold. Der skal også handles konkret så vi reelt kan være trygge ved at passe vores arbejde. Ring til driftcenteret når du har problemer og få det ført i 0-tolerance rapporten. Det er den eneste måde hvorpå vi kan tydeliggøre problemet. Med ønsket om en god jul til alle Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 6 december 2007 Hver tredje buschauffør truet med vold Vold, trusler og ukvemsord mod buschauffører i Århus bliver stadig mere almindeligt. Passagerernes lunte over for chaufføren er blevet kortere, vurderer tillidsmand. Af Katja Nathalie Rasmussen Hvert år anmelder de århusianske buschauffører over 100 tilfælde af vold, chikane og trusler til Århus Sporveje. Og meget tyder på, at tallet reelt er højere: Det, der registreres, er kun de alvorlige episoder, hvor chaufføren for eksempel må tilkalde assistance fra politiet eller skal afløses for at gå hjem og skifte tøj efter spytteri. Men rigtig mange episoder bliver aldrig anmeldt, siger Chris Oxholm, der er tillidsmand for buschaufførerne i Århus Sporveje. Han vurderer, at hver chauffør oplever to-tre tilfælde om måneden, hvor passagerer kommer med ukvemsord, provokationer eller trusler. Også tallene i Århus Sporvejes egen undersøgelse fra sommeren 2007 viser, at vold og trusler er et stort problem. Her angiver hver tredje chauffør at være blevet truet med vold, mens hver tiende har været udsat for fysisk vold. Truet med en pistol Bente Mogensen er én af de chauffører, som har været udsat for trusler. En aften opførte en fuld passager sig truende, tilsyneladende fordi han var kommet med den forkerte bus. Jeg fik hjertebanken. Og jeg spekulerede på, om der var spytklatter eller knytnæveslag på vej, siger hun. Det var der heldigvis ikke. Men så godt gik det ikke for Bentes ven og kollega. Han blev truet med en pistol og måtte efterfølgende sygemeldes i 3-4 uger. Det har gjort indtryk på Bente: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om sådan noget rammer mig selv en dag. Så kan det være, at jeg ikke længere vil turde smide larmende eller provokerende passagerer af bussen eller bede dem forholde sig roligt, siger hun. Passagererne har kortere lunte Et af de groveste tilfælde af vold nogensinde er sidste uges drabsforsøg på en buschauffør ved linje 15 s endestation. Her blev chaufføren overfaldet af fire mænd, som slog, sparkede og stak ham med en kniv. En tegnebog i inderlommen reddede formentlig chaufførens liv. Heldigvis hører så brutal vold til de ekstreme sjældenheder, selvom tillidsmand Chris Oxholm oplever, at den milde vold mod chaufførerne generelt er blevet grovere: Episoderne har større intensitet end tidligere. Og der skal ikke så meget til: Hvis chaufføren kommer til at springe et busstoppested over eller køre en forkert rute, kan det være nok til, at der kommer trusler eller ukvemsord fra vrede passagerer, siger han. Niels Olesen har været buschauffør i otte år og kører blandt andet på linje 7. Han oplever også, at passagerernes lunte er blevet kortere. Nogle passagerer kommer med vrede bemærkninger, hvis jeg bremser hårdt op for ikke at påkøre en fodgænger. Det er især mændene, der bliver aggressive, ofte fordi de er blevet forskrækkede eller bange. Og det går så ud over mig, siger han. Ukvemsord kan vælte korthuset Selvom de små episoder med ukvemsord og provokationer ikke syner af meget, tager de ifølge Chris Oxholm hårdt på chaufførerne. Og ofte kan det være dem, der får læsset til at vælte: Når en vred passager stiger af bussen med ordene Du kører som en idiot, har chaufføren jo ingen chance for at sige undskyld for, at han kom til at springe et stoppested over. Så sidder han tilbage med alle sine frustrationer. Og når han har været udsat for det ti gange over en periode, kan den ellevte gang få korthuset til at vælte rent psykisk, så han må sygemeldes, siger Chris Oxholm. Niels Olesen erkender også, at det er svært helt at ignorere ukvemsordene: Da jeg var ny som chauffør, fik jeg nogle gevaldige skideballer, fordi bussen var forsinket. Det påvirkede mig meget i starten. Men selv i dag er det svært ikke at lade mig påvirke, når jeg bliver kaldt en idiot, siger han. Århus Sporveje har efter sin undersøgelse i sommeren 2007 besluttet at arbejde målrettet for at nedbringe antallet af episoder med vold eller trusler mod chaufførerne. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra Århus Sporvejes personalechef, Bjarne Larsen, til, hvad selskabet konkret vil gøre.

5 Nr. 6 december Burchauffør og bushøns skrevet af Villy Fink Isaksen og nogle af hans kollegaer. Hvad betyder denne overskrift? Buschaufførerne ved Århus Sporveje kan i dag sammenlignes med burhøns. Hvis de tidligere har kunnet sammenlignes med fritgående og økologiske høns, må de i dag kunne sammenlignes med burhøns. Vi havde alle tiders arbejdsplads for et par år siden. Arbejdsmiljøet var rimeligt vi havde gode vagtplaner og en smule medindflydelse og ikke mindst havde vi liniegrupper med en talsmandsordning. Liniegrupper var typisk 16 eller 32 mandshold, som havde en lille medindflydelse på hvordan busliniens vagtplaner og tjenester var, desuden var liniegruppen med til at vedligeholde og udvikle linien og dermed forbedre servicen for passagererne. Århus byråd ønskede at slanke Århus Sporveje økonomisk for at gøre det klar til udlicitering. Dette starter man med i efteråret 2005, hvor der er svære forhandlinger mellem Århus Sporvejes ledelse og de faglige organisationer. I december 2005 udsender sporvejenes ledelse et brev til de tjenestemands-ansatte chauffører hvori man bekendtgør, at man nu har opsagt arbejdstidsaftalen og at man ønsker forhandlinger med FOA om en ny aftale. Men man skriver samtidig, uanset om en aftale opnås eller ej, så vil det være ledelsens krav som vil komme til at danne grundlag for de nye turnus-planer. Eller sagt på en anden måde... uanset om chaufførerne accepterer forringelser i deres arbejdsvilkår eller ej, så vil de blive indført. Dermed er der reelt tale om et diktat, ikke forhandlinger. Da fagforeningerne ikke ville sige ja til ledelsens diktat, opsagde ledelse alle aftaler undtagen en pauseaftale som de fandt fordelagtig for dem. Dermed var der lagt brænde i ovnen og uroen blandt chaufførerne begyndte. I stedet for at benytte sig af den gratis ressource der ligger i at tage chaufførerne med på råd omkring vagtplanlægningen, så har sporvejene brugt mange af skatteydernes kroner på at indkøbe et stykke planlæg- ningssoftware, som har vist sig så mangelfuldt eller vanskeligt at bruge, at det skabte store problemer. Og vi må sande, at når planlægningsprogrammet (Trapeze) står over mennesker, er et hvert forsøg på at få en aftale med et menneskeligt indhold spildt. Dette kunne være skrevet for at miskreditere Trapeze, men det er ikke tilfældet, for som ideværktøj er Trapeze sikkert udmærket, men som planlægningsværktøj til at få daglig tilstedeværelse af chauffører ved Århus Sporveje til at passe sammen med chaufførernes dagligdag og hensynet til et familieliv dur det ikke. Set i lyset af at der siden indførelse af samme Trapeze, bliver der nu udbetalt flere chaufførløntimer på alle hverdage end sammenlignet med vinterhalvåret 2005/6 og det på trods af at der ny er lavet besparelser ved nedlæggelse af linierne 2 og 74, kan det ikke være besparelser der er formålet, men derimod har formålet sikkert været at komme af med tjenestemændene, og det er lykkedes. Et stort antal chauffører er rejst/fyret. Dette giver en besparelse på ca. 1 mil. pr chauffør. Grund til denne besparelse er ren kassetænkning i pensionsudbetaling, for før 1. januar 2007 skulle staten betale pensionen og derefter er det kommunen der skal betale pensionen. Hvis målet var at få tjenestemændene til at rejse med indførelse af Trapeze må man medgive at det er lykkedes, endda i sådan en grad at det er umuligt at få afspadsering, for lige nu mangler der 60 chauffører for at klare den daglige drift, ifølge Busselskabet Århus Sporvejes eget udsagn. Et andet absurd resultat af anvendelsen af Trapeze var at man gav chaufførerne pauser på optil 7 kvarterer. Dette skyldes formentlig, at man ikke havde lagt de rigtige overenskomstmæssige betingelser ind i programmet og gik ud fra, at chaufførerne ved Århus Sporveje var ansat efter landsoverenskomsten, hvilket vil sige, at disse lange pauser er uden løn. Heldigvis får chauffører hos Århus Sporveje løn under pauserne, men sæt de ikke gjorde, så vil Århus Sporveje sikkert udnytte dette forhold efter for godt befindende. Det er der i hvert fald meget der tyder på, som eksempel kan det nævnes, at chauffører sommetider oplever, at de skal afvikle deres pause straks efter fremmøde, hvorefter 6-8 timers arbejde venter dem uden overenskomstens krav på 25 minutters spisepause. Et lille udsnit af nogle de problemer der stadig er aktuelle ved Busselskabet Århus Sporveje: Modursvagter (vagter med typisk 11 timer mellem sluttid og næste mødetid). Pausers placering (f. eks. pause straks efter fremmøde og derefter 6-8 timers arbejde uden overenskomstens krav på 25 minutters spisepause). Lange vagter på hverdage med to gange myldretid. Lange arbejdsperioder med optil 50 og 56 timer mellem fridage. Ledelsen vil indføre weekend frihed på kun 56 timer, og fridøgn på kun 35 timer. Nu får burhønsene snart mulighed for at støvbade, sove på pinde og lægge i æg rede for dem et stort fremskridt Men hvad med burchaufførerne? Får de snart mulighed for ordnede arbejdsforhold igen, som de havde tidligere? Eller skal de fortsat ikke kunne planlægge deres arbejdstid og ferie og fritid, på samme vilkår tidligere, så familielivet kan fungere? Eller skal de fortsat udsættes for stress i en sådan grad, at de bukker under? Burchaufførerne venter ligesom burhønsene ikke på at kunne støvbade men på ordnede arbejdsforhold!

6 6 Nr. 6 december 2007 Ny tillidsmand Efter 16 år stopper Bendt Bendtsen som tillidsmand. På branchens generalforsamling den 25. oktober blev Finn Simonsen valgt som tillidsmand på station nord. Finn bor i Hårup med sin kone og tre børn på 16, 4 og 3 år. Vi møder Finn en stille formiddag hjemme hos ham selv. Han siger Ja - sådan en formiddag er her jo rimeligt stille, men der kan være rigtig gang i gaden her når hele flokken er hjemme. Som Torben Højer sagde under arbejdsnedlæggelsen har jeg jo myriader af unger Det er godt nok ikke min lod at forsvare vores direktør, -men jeg vil alligevel gerne benytte lejligheden til at sige; Torben talte faktisk ikke ned til mig med den bemærkning. Der var oven i købet en god portion selvironi i udtalelsen, -han har nemlig selv tre børn! Finn er i gang med at gøre haven klar til vinteren. Bladene har nu ikke førsteprioritet her på matriklen i efteråret, Det har julelysene! siger han. Nu mener jeg jo at vi skal gøre meget mere opmærksom på os selv og være synlige overfor kollegerne, og så skal det jo gerne være sådan at man kan se hvor den nye tillidsmand bor! Med alle lysene er det ikke svært at få øje på Finn og familiens hus her i december måned. Jeg kunne nemt påstå at lysene kun er til ære for børnene, -men jeg holder nu også af lys her i den mørke tid. Apropos den mørke tid Finn Simonsen har sagt ja til at blive tillidsmand så at sige midt i en brydningstid, men han er ikke bange for at opgaven stiger ham over hovedet. Nej, jeg stillede op til posten fordi jeg har ambitioner for vores arbejdsplads, ganske ubeskeden vil jeg da også påstå at ha evnerne! Jeg har en forholdsvis ny uddannelse som Informatikassistent. Det er en slags PC- Superbruger der både kan klare en del af det tekniske, men også kan undervise slutbrugerne som det hedder med et fint ord. Så har jeg årelang erfaring med bestyrelsesarbejde i foreninger, herunder 10 år som formand for den lokale Volleyballafdeling. Finn Simonsen dyrker stadig volleyball, men nu kun på motionsplan. Hans trænergerning har han trappet ned og alt bestyrelsesarbejde har han sagt fra sig, for at gøre plads til arbejdet som tillidsrepræsentant. Jeg tager hvervet som TR ganske seriøst, og har ambitioner om at tage fat på den enkelte buschaufførs spørgsmål og give svar tilbage. Derfor er min og telefon også åben for alle henvendelser! Finn Simonsen taler passioneret om sine idéer. Men jeg er glad for den erfaring der allerede sidder i bestyrelsen. Jeg er jo en absolut amatør når det gælder om at have styr på et utal af vagtplaner samt de love og regler de skal overhold. Så de gamle er uundværlige! Og så kan de jo også lige lægge en dæmper på mig, når mine idéer bliver for vidtløftige! siger han med et grin. Her i bladet kommer vi i hvert fald til at høre mere til Finn Simonsen. Han skal nemlig blandt andet stå for opsætningen af Sporvejsnyt i fremtiden. På koordineringsmøde kaldte de mig godt nok Chefredaktør, men den ansvarshavende tror jeg nu stadig bliver vores formand! Ernie

7 Nr. 6 december Fra FOA s A-kasse Ikke alle rudekuverter er regninger Du kender sikkert situationen, endnu et brev fra fagforeningen eller A-kassen! Nå, det er nok bare informationer til alle medlemmer, tænker du, og brevet ryger over i bunken til senere. Og måske bliver det aldrig åbnet. Men somme tider kan det blive alt for sent. Brevene fra fagforening og A-kasse kan være rettet direkte til dig, og brevet kan have betydning for din økonomi. Derfor er der god grund til lige at tjekke brevene fra os en ekstra gang. Vi oplever desværre en gang imellem, at der er medlemmer, som reagerer for sent. Det kan koste medlemmet penge, siger Lene Thomasen, A-kasse-leder i FOA Århus. Hun understreger, at A-kassen selvfølgelig sender en rykker og forsøger at kontakte pr. telefon, hvis de ikke får svar på det første brev. Vi skal følge lovgivningen, så derfor skal man være opmærksom, når der er brev fra A-kassen, siger hun. Efterlønsbevis kommer ikke af sig selv Det er især, når det gælder reglerne omkring efterløn, at det er vigtigt at holde tungen lige i munden. Her kan et overset brev få langvarige konsekvenser. I værste fald kan en dag for sent betyde, at man mister retten til efterløn. Når man nærmer sig de 60 år, så har man måske besluttet at fortsætte arbejdet. Derfor regner man ikke med, at efterløn er noget, der skal gøres noget ved nu. Men det er det, siger Lene Thomasen. Hvis man skal have alle fordele og de rettigheder efterlønsordningen giver, så er det vigtigt, at man får sit efterlønsbevis den dag, man fylder 60 år. Ellers får man ikke de fordele, som er forbundet med at udskyde efterlønnen. Det gælder både muligheden for overhovedet at få efterlønnen, og en mindre modregning i pensionen, end hvis man går på efterløn som 60-årig, siger Lene Thomasen. Endelig er der en her og nu besparelse: Så snart man får sit efterlønsbevis, er det slut med at betale de knap 400 kr. om måneden i efterlønsbidrag. Hellere en gang for meget Det er komplicerede regler og tungt lovstof, som A-kassen forvalter. Vi forsøger at skrive dansk og gøre tingene forståeligt, men det er vanskeligt. Så hvis der er noget, man ikke er sikker på, man har forstået rigtigt, så er det bare med at kontakte os hellere en gang for meget end en for lidt, siger Lene Thomasen.

8 8 Nr. 6 december 2007 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør ringer oppå mobiltelefonen får han/hun kontakt til Driftscentret hos Århus Sporveje, eller der ringesdirekte til vagthavende personaleder. Det er Driftscentret / Pl erne, der notererde indberettede episoder og hændelseri døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer om. Undlades det at orientere Driftscenter / Pl ere om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Driftscentret / Pl erne har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Driftscentret / Pl erne om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den offi cielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås.

9 Tema: Vold Nr. 6 december Oktober 2007 Fra døgnrapporten 0-Tolerance Der blev spyttet efter chaufføren, dog uden at ramme ham. Chaufføren har det godt, og ville ikke mere i sagen end at den blev registreret. Han henvender sig hvis der bliver et behov. Tur 14xx Lør Tolerance En gruppe unge i alderen år stiger på bussen ved Rymarken, de laver en del støj og ved udstigning i Mølleparken spytter en af drengene på chaufføren. Denne er sendt hjem, efter en snak med PL. Video udtaget. Tur 14xx Tor Tolerance Kl bliver PL. ringet op af chauffør som oplyser, at han er blevet overfaldet i bussen, og at han har brug for hjælp. Han oplyser, at han ved Indelukket (Lystrup) kontakter en passager som forsøger at ryge i bussen. Passageren bliver pludselig meget vred og slår chaufføren hårdt i ansigtet, så chaufførens briller knækker, og han får en stor flænge i panden. Det bløder meget. 2 andre passagerer i bussen ringer straks 112, og chaufføren ringer til PL. Han er meget rystet. PL. henter videoen. Chaufføren er blevet syet med 5 sting i panden. Sagen bliver anmeldt. Chauffør tilbudt psykolog hjælp, men han var meget træt og rystet og ville gerne hjem og sove. Han sygemeldes. Tur 09xx 0- Tolerance Stenkast. Bussen rammes af formenligt sten på venstre siderude. Politiet og gademedarbejder underrettes. Chaufføren er meget rystet. Kører til endestation Kolt og derfra til GRAS. Chauffør havde brug for at slappe af og tale med PLer, og har ikke brug for yderligere hjælp. Chaufføren vil ringe, hvis han har brug for hjælp. Pga manglende disp. Udgår turen fra kl Chaufføren ønsker at fortsætte turen kl (Kolt). Tur 15xx 0-Tolerance Bussen holder i kø ved Østbanetorvet, en mand sparker på bussens fordør udefra. Ruden smadres. Chaufføren er ok og fortsætter turen. Tur 07xx November 2007 Søn. 4 0-Tolerance Chaufføren ringer og oplyser, at en fuld mand har overfaldet ham ved Skæring Skole. 4 voksne personer sidder i bussen og drikker øl og genere med passagerer. Chaufføren beder dem om at stoppe. De bliver vrede og råber grimme ord og forsætter med at genere andre.2 passager vil have chaufføren til at gøre noget ved det. Ved skæring Skole beder chaufføren dem om at forlade bussen. De 4 personer forlader bussen ad fordøren og en kaster en øl mod chaufføren. Chaufføren fanger denne person og holder ham mod jorden og beder en passagerer om at ringe 112. Passagerer og chaufføren holder gerningsmanden indtil politiet kommer. Chaufføren vil ikke på skadestuen eller anden hjælp. Han vil ikke anmelde personen. Han ønsker at fortsætte turen. Tur 56xx Fre Tolerance En 2g er forsøgte at stoppe bussen inden stoppestedet ved at løbe ud foran og blokere kørslen da han ville med. Chaufføren ville ikke tage ham op og da han kommer ind henne ved stoppestedet får chaufføren af vide af andre pass. at han laver ballade og chaufføren beder ham derfor forlade bussen. Chaufføren bliver truet og tilkalder selv politiet. Ved ankomst er den unge mand forsvundet. Tur 18xx 0-Tolerance 0-Tolerance Chauffør bliver generet af 2 unge 2g er i Helenelyst gademedarbejderen kører til stedet og snakker med de unge som lover at opføre sig ordentlig. Chauffør er ok og forsætter på turen. Tur 16xx Chauffør var ude for stenkast ved City Vest og fik en siderude slået i stykker. Tur18xx

10 10 Nr. 6 december 2007 Tema: Vold Tir Tolerance Chauffør blev ca. kl frarøvet sin taske under ophold i huset i Holme syd. Chaufføren var noget rystet efter episoden, og ville helst hjem for at slappe af, han anmelder selv episoden til politiet i morgen. Tur 18xx Søn Tolerance Chaufføren blev overfuset af nogle 2g er i en BMW der ikke kunne komme til at overhale bussen / Episoden skete ved Lyseng Stadion. Chaufføren ok og forsætter turen. Tur 04xx 0-Tolerance 0-Tolerance Chauffør kalder op og beder om politi da der er en til flere 2g`er der truer ham og en har taget fat i ham. Episoden sker ved Amtsygehuset mod byen da der er en af dem der ikke kommer af ved det pågældende stoppested. Der først blev trykket stop da han lige var ved at passere stedet. Politiet ankommer og de pågældende pass. bliver sat af. Chaufføren var noget rystet og blev afløst en omgang af disp. og fik en snak med PL. Derefter ville Chaufføren kører selv og sagde at han var ok. Tur 15xx Overfald. Chauffør ringer og beder han om at vi kommer og hjælper ham da han er blevet overfaldet af 4 2g er. Efter at have ringet efter ambulance + politi køre PL selv til stedet og når lige at få at vide hvor ambulancen kører chaufføren hen. Gademedarbejderen nåede at tale med chaufføren inden han blev kørt væk. Chaufføren kunne fortælle at der var blevet banket på døren til opholdshuset og da han havde åbnet døren blev han trukket ud af huset af 4 arabiske fyre der begyndte at tæve løs på ham. Det lykkedes ham at vriste sig løs og løbe ind i huset, men de nåede at få fat i ham og forsatte igen med at slå og sparke løs på ham. Det lykkedes ham igen at flygte ind i huset og denne gang få låst døren og ringe efter hjælp. Chaufføren havde været udsat for knivoverfald af flere forsøg. Han havde været meget heldig da et af stødene som var rettet mod hans mave / brystregion af blevet standset da kniven havde ramt hans pung der lå i hans inderlomme på jakken. Der er en stærk mistanke om at det er bestilt arbejde (tæskehold) efter den første episode og derfor er videoen udtaget af vognen og overdraget til politiet. Chaufføren blev bedt om at kontakte PL når han blev udskrevet fra hospitalet så vi kunne hjælpe ham med noget psykologbehandling osv. Det lovede han og sagde tak for hjælpen. Tur15xx Fre Tolerance 2 berusede pass. ryger og drikker og generer andre pass. Ville ikke stoppe på chaufførens opfordring og politiet blev tilkaldt. Da politiet ankom, forsøgte den ene at stikke af ved selv at betjene dørkontakten, kontaktstangen knækkede men politiet fik fat i manden og blev kørt væk. Chaufføren ok og forsatte turen. Tur04xx 0-Tolerance Under sin pause i Frydenlund blev der kastet en flaske fra en forbi passerede bil mod bussen og den fik ødelagt en siderude. Chaufføren ok og forsatte turen. Tur04xx

11 Nr. 6 december Pensionisterne Demonstration af madrasser kan desværre ikke blive før den 3 / 4 08 Så den 21 / 2 08 bliver en almindelig hyggeeftermiddag Udflugten med SPORVEJENE bliver TORSDAG den 8 / 5 08 H.P. Dalsgaard / sekretær Skyderesultater fra Pensionisternes Skydning den 1. nov Damer Sonja Pedersen = 48 point Lise Jensen = 47 dto. Lene Therkelsen = 47 dto. Gerda Friborg = 43 dto. Grete Frandsen = 42 dto. Nete Hansen = 39 dto. Elsa Jensen = 37 dto. Kirsten Dalsgård = 34 dto. Skriv løsningen på om stå en de kupon. Afleverer ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : fredag den 1. feb. 2008, kl Mærk kuverten Sudoku, så deltager du i lodtrækningen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra oktober-nummeret. Vinderen blev: 344 Svend Jespen 2479 Jens Dambro Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen. Herrer Hans Therkelsen = 49 point Verner K.Jensen = 48 dto. Villy Frandsen = 46 dto. Niels L. Carlsen = 46 dto. Kresten Jensen = 46 dto. Hans Dalsgård = 45 dto. Bent Meller = 45 dto. Jacob Buskjær = 45 dto. Henning Espersen = 45 dto. Verner Pedersen = 45 dto. Henning Frandsen = 44 dto. Ulrik Friborg = 43 dto. Steen Larsen = 33 dto. Knud Jensen = 28 dto. Anders Andersen = 10 dto. Klubben ønsker alle tillykke med resultaterne, og vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår, og på gensyn den 3. januar Do Helge! Var det ikke D...?? Joh Han ledte efter nogle chauffører der kører overarbejde! Pbv Niels L. Carlsen/Formand

12 12 Nr. 6 december 2007 Tur til Prag den 21. sept. 26. sept Efter opfordring i Pensionistklubben, blev jeg bedt om at arrangerer en tur til Prag, efter som jeg havde været der selv 17 gange, måtte der jo være noget særligt ved Prag. Der var 25 der meldte sig til turen, 19 der tog med tog, og 6 der tog flyveren (de kære rygere) som ikke kunne holde til togturen. Vi mødte 18 glade og forventningsfulde deltager op på banegården fredag morgen kl og skulle med toget kl en af mine personlig venner lille Bendt, stod på i Rødekro kl Turen derned gik uden nogen problemer eller forsinkelser, der var restaurant i toget, samt en barvogn som kom igennem toget et par gange, så der var ingen der tørstede eller sultede. Vel ankommet til Prags hovedbanegård skulle vi så afhentes i taxaer som var forudbestilt og køre os til vores hotel som vi skulle bo på, hotellet hedder Gradient, som ligger ude i den yderlige del af Prag (4). Vi var selvfølgelig godt trætte efter en lang tur, men ville nyde vores aftensmad i restauranten på hotellet, men her blev vi da godt nok skuffet, der var kun 3 der kunne få noget, idet kokken ikke havde flere varer (sagde de), selvom de 6 der var med flyveren var kommet en dag før os, og skulle bliver der en dag længere en os, havde sagt at de skulle have mad til os når vi ankom dagen efter, ja så var der ikke noget ud over at 3 kunne få. Vi var så 2 der aftalte at vi ville gå op i den nærmeste supermarked, og købe brød og pålæg, så kunne vi smøre os et par stykker mad, men ak supermarkedet var lukket, så vi kiggede os lidt omkring og så at der lå et Pizzeria lige overfor. Vi gik derover og bestilte 10 Pizzaer i stedet for, jeg skal lige hilse og sige at de var store, når men vi kom hjem med dem, og spiste dem i restauranten, så kunne personalet og kokken se at vi selv kunne sørge for noget at spise hvis ikke de kunne, men ikke nok med det, der var også mangel på øl, så stemningen var ikke lige det bedste blandt os. Det resulterede bare i at vi ikke ville spise der mere, og hvad vi drak af drikkevarer var også beskedent, selv vand havde de ikke nok af, og vi gik faktisk og regnede med at man var ved at lukke hotellet af økonomiske grunde, men jeg har efterfølgende fået af vide, at det var personalet i køkkenet og restauranten der var noget galt med, de er blevet udskiftet her pr. 1.okt, så nu skulle der være normale tilstande igen (håber vi). Lørdag var vi med bus og Metro ind til Florenc hvor vi havde en lokal guide med der fortalte os om vandstanden netop i Florenc hvor det var værst, vi så husene som ikke er beboet mere, og skal rives ned, da man ikke kan understøtte dem. Der var også huse som var styrtet sammen, herefter var vi inde på en lille hyggelig kro og få en genstrand. På kroen kunne man se billeder af hvor højt vandet stod op i gaderne. Herefter tog vi en bus ind til Karlsbroen gik over den og videre ned i den gamle bydel, tog en tur med svævebanen op til det lille Eiffeltårn, herefter var det hjem, undervejs skulle vi lige ind på hotelbåden Raceck for at spise vores aftensmad (dejligt mad). Da vi havde indtaget den begik vi os atter ud til sporvogn linje 17, og jeg tror ikke der er nogen som glemmer den linje, vi fik da endestationen at se, + et par ekstra turer med denne linje 17 inden vi fandt den bus der kørte til hotellet, men vi nåede den lige, selvom der var nogle som måtte lidt ekstra stærkt. Søndag skulle vi besøge en glasfabrik i Beroun, der så vi hvordan de mundblæser krystalglas, de er alle sammen lavet ved håndkraft, ikke noget med maskiner der laver det, nej det forgår ved håndkræft og mund, meget interessant, og vi kunne købe med 50 % rabat. Herefter forsatte vi til Karlsteijn, hvor vi blev sat af, og efter som vi var pensionister, hvad var så mere nærliggende end at tage end hestevogn op i nærheden af borgen, så måtte vi selv gå nedad samtidig med at vi kunne kigge på alle de forretninger som sælger krystalglas m.m. Vores aftensmad skulle vi indtage under en sejltur på Moldau, det var en dejlig tur at se Prag med lys vi blev lidt forsinket idet det tog lidt tid gennem sluserne. Mandag havde vi på egen hånd vi tog ind til den gamle bydel hvor vi indtog frokost som bestod af en stor bolle der var formet som en gryde med øre, bollen var fyldt op med gullasch, det så meget festligt ud. Derefter til det gule marked her kunne vi gå rundt og prutte om priserne, sælgerne har lært at sige billigere end Bilka og Netto. Efter aftensmaden som vi fik på Marco Polo skulle vi igen køre med linje 17 til hotellet, denne gang kom vi af det rigtige sted. Tirsdag skulle vi bl.a. til drypstenshule i byen Konjoprocir, vi var ikke alle inde i hulen der var mange trapper der var bl.a. En vindeltrappe hvor der var 83 trin men ellers interessant at se, der bliver holdt bryllup og koncerter nede i disse drypstenshuler pga. akustikken. Vi kom til Plzen her var der rundvisning på ølfabrikken med smagsprøve (kun en) men en virkelig interessant rundvisning hvorefter der var mulighed for at købe deres varer. Den sidste aften hygge vi os på det pizzeria, hvor vi havde købt pizzaer til den første aftensmad, det var et hyggelig sted med sort øl og B 5 der var nogle af de drinks der kunne nydes. Nu var der så kun togturen tilbage til Danmark der ventede, det er ikke kun her i Danmark der er problemer med tiden, vi skulle med kl men det kom først kl.12.04, men vi kom hjem. Alt i alt er jeg sikker på vi har haft en god tur, jeg er da også blevet bedt om at lave en tur ti næste år, hvor der er mange der vil med igen, så det glæder jeg mig til. Mange tak til alle for den venlighed og tilfredshed der var blandt alle deltager på turen, og ikke mindst en stor tak til min dejlige hustru Mariann som var en uundværlig hjælp for mig (tusind tak Mariann) Med venlig hilsen Niels L. Carlsen

13 Nr. 6 december

14 14 Nr. 6 december 2007 Sudoku Nr.: Navn:

15 Nr. 6 december Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: Hugo Bæk, Strandvejen 8 Saksild 8300 Odder, tlf Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33, 8000 Århus C, tlf Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41, 8310 Tran bjerg J., tlf Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Håndbold-afd. Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16, st. tv., 8000 År hus C. Skytte-afd. Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B, 8240 Risskov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5. th., 8240 Risskov, tlf Sporvejenes Tyrolere v/ Henry V. Petersen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kasserer: Freddy Thomassen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Niels L. Carl sen, tlf Sekretær: John E. Nielsen, tlf Kasserer: Ole Pedersen, tlf Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf ÅS MC-klub Formand: Teddy R. Jensen, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Børne- og hjælpefonden v/århus sporveje: Formand: Poul Erik Grütter, tlf Kasserer: Zorica Odgaard Den Dan ske Bank konto nr Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Bent Meller, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Uniformsdepotets åbningstider Onsdag og torsdag kl Vigtigt ved arbejdsskader Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk) Formand: Gerda Nielsen, tlf Næstformand og materielforvalter: Jan Asmussen, tlf Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf (Sammenspil tors dag kl i Værkstedskantinen på Sta ti on Nord). I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne

16 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J Godt nytår

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang. Ny turnus?

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang. Ny turnus? Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2005 53. år gang Ny turnus? Indhold: Leder s. 3 En torsdag i august s. 4 Bemærkninger/kommentar s. 8 Tema: Vold s. 10 1001 nats eventyr s. 12 Tak for hjælpen...

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 5 August 2004 52. år gang Rygning på arbejdspladsen 2 side 15-16 Side 15 16 Side 5 Et skævt smil Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering

Brancheforeningen. holder flyttedag. Indhold. Side 17 20 Udlicitering Brancheafdelingens fagblad nr. 2 Marts 2004 52. år gang Opdeling af ÅS Brancheforeningen holder flyttedag Side 17 20 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 CHAUFFØRHJØRNET s. 5 FOKUS PÅ VOLD s. 6 FUMLEBY s. 24

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 4: Bizart sammenhold Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Brandfolkenes Organisation

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

Nr. 3. 2010. side 3. side 8. side 16. side 17. Totalt styr på ferien side 22. - da hun ville være mor. side 4

Nr. 3. 2010. side 3. side 8. side 16. side 17. Totalt styr på ferien side 22. - da hun ville være mor. side 4 Nr. 3. 2010 magasinet Fyret FyretTota Chat med din a-kasse side 3 Saftig sladder på jobbet side 8 Sommerens fedeste gadgets side 16 Scor jobbet med et super cv! side 17 Totalt styr på ferien side 22 -

Læs mere

Fængselsfunktionæren KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE

Fængselsfunktionæren KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 10 okt 2014 KRIMINALFORSORGENS NYE ORGANISATION ER I LUFTEN FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER I LANDETS FARLIGSTE BRANCHE BANDEMIX: HA, BLACK COBRA OG BANDIDOS I SAMME

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede

Læs mere

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Gate Gourmet Flyselskaberne har skruet ned for maden

Gate Gourmet Flyselskaberne har skruet ned for maden Kastrup Nr. 2 juni 2011 Efterlønnen er under angreb Se hvad det betyder for dig Læs mere side 7 R98 lukket Der blev sagt farvel med stil Læs mere på side 9 Uddannelsesdag i 3F Kastrup Pæn interesse for

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Juni 2008 Nr. 2 4. årgang Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Slut (igen) med voksenlærlinge 2 D. 29. maj 2008 klappede pengekassen igen i. Slut med tilskud til de arbejdsgivere,

Læs mere