Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december år gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s Fumleby s Pensionisterne s. 11 Tur til Prag s Sudoku s. 18

2 2 Nr. 6 december 2007 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Bente Mikkelsen Tlf Næstformand Pay Randlev Tlf Billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Finn Simonsen Nord Alex Baun Tlf Peter Crawford Nord Syd Hans Jensen Syd Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Jens Ole Olesen Sikkerhedsrepræsentanter Billetkontrollører Nord: Pay Randlev Tlf Syd: Ernst Frederiksen Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Redaktion: Finn Simonsen Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio februar 2008 Oplag: Deadline: Fredag den 1. feb kl

3 Nr. 6 december Stop volden Vi kan ikke vi vil ikke og vi skal ikke acceptere vold bare fordi vi passer vores arbejde. Hvis passagererne føler sig generet af en flok gadedrenge, så skal de kunne regne med, at vi tager affære og stopper chikanen. Og hvis man ikke har en gyldig billet, så risikerer man at få en bøde. Ingen får påtaler uden grund. Enhver der opfører sig ordentligt og som køber billet, kan ugeneret af chauffører og billetkontrollører rejse med bussen. Det er helt uacceptabelt, at vi risikerer vores helbred for at handle som det forventes af os i vores arbejde. Og noget skal gøres Først og fremmest må vi appellere til passagerer og andre, som kan være med til at opklare to meget alvorlige voldsepisoder / drabsforsøg som har det til fælles at de begge indebærer trusler om, at hvis chaufføren henholdsvis billetkontrolløren igen udfører deres arbejde efter forskrifterne så vil det igen få konsekvenser. For det andet så må vi appellere til vores arbejdsgiver om at igangsætte ekstraordinære foranstaltninger, som kan beskytte os, mens vi passer vores arbejde indtil vi er sikre på, at voldsmændene er stoppet i deres forehavende. FOA og 3F har konkret foreslået, at der indsættes ekstra personale i busserne hvor risikoen for at møde ballademagere er størst. Og konkret er det foreslået, at billetkontrollører ikke kontrollerer passagerer, som appellerer til ballade. Århus Sporveje afviser dog i første omgang, at indsætte ekstra bemanding i busserne med henvisning til manglen på chauffører. For det tredje så må myndigheder (politi og kommune) igangsætte initiativer, som kan sikre, at vi også på sigt trygt kan passe vores arbejde. Og borgmesteren i Århus har allerede taget initiativ til et møde med kommunen, fagforeningerne og politiet med henblik på at drøfte nødvendige initiativer for at gøre op med volden. I den forbindelse har FOA og 3F også foreslået, at der tages kontakt til indvandrerorganisationer og andre, som kunne tænkes at have ideer til, hvordan vi kan dæmme op for volden. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen for be hol der sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Et er sikkert noget skal gøres. Det er ikke nok at tage afstand fra vold. Der skal også handles konkret så vi reelt kan være trygge ved at passe vores arbejde. Ring til driftcenteret når du har problemer og få det ført i 0-tolerance rapporten. Det er den eneste måde hvorpå vi kan tydeliggøre problemet. Med ønsket om en god jul til alle Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 6 december 2007 Hver tredje buschauffør truet med vold Vold, trusler og ukvemsord mod buschauffører i Århus bliver stadig mere almindeligt. Passagerernes lunte over for chaufføren er blevet kortere, vurderer tillidsmand. Af Katja Nathalie Rasmussen Hvert år anmelder de århusianske buschauffører over 100 tilfælde af vold, chikane og trusler til Århus Sporveje. Og meget tyder på, at tallet reelt er højere: Det, der registreres, er kun de alvorlige episoder, hvor chaufføren for eksempel må tilkalde assistance fra politiet eller skal afløses for at gå hjem og skifte tøj efter spytteri. Men rigtig mange episoder bliver aldrig anmeldt, siger Chris Oxholm, der er tillidsmand for buschaufførerne i Århus Sporveje. Han vurderer, at hver chauffør oplever to-tre tilfælde om måneden, hvor passagerer kommer med ukvemsord, provokationer eller trusler. Også tallene i Århus Sporvejes egen undersøgelse fra sommeren 2007 viser, at vold og trusler er et stort problem. Her angiver hver tredje chauffør at være blevet truet med vold, mens hver tiende har været udsat for fysisk vold. Truet med en pistol Bente Mogensen er én af de chauffører, som har været udsat for trusler. En aften opførte en fuld passager sig truende, tilsyneladende fordi han var kommet med den forkerte bus. Jeg fik hjertebanken. Og jeg spekulerede på, om der var spytklatter eller knytnæveslag på vej, siger hun. Det var der heldigvis ikke. Men så godt gik det ikke for Bentes ven og kollega. Han blev truet med en pistol og måtte efterfølgende sygemeldes i 3-4 uger. Det har gjort indtryk på Bente: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om sådan noget rammer mig selv en dag. Så kan det være, at jeg ikke længere vil turde smide larmende eller provokerende passagerer af bussen eller bede dem forholde sig roligt, siger hun. Passagererne har kortere lunte Et af de groveste tilfælde af vold nogensinde er sidste uges drabsforsøg på en buschauffør ved linje 15 s endestation. Her blev chaufføren overfaldet af fire mænd, som slog, sparkede og stak ham med en kniv. En tegnebog i inderlommen reddede formentlig chaufførens liv. Heldigvis hører så brutal vold til de ekstreme sjældenheder, selvom tillidsmand Chris Oxholm oplever, at den milde vold mod chaufførerne generelt er blevet grovere: Episoderne har større intensitet end tidligere. Og der skal ikke så meget til: Hvis chaufføren kommer til at springe et busstoppested over eller køre en forkert rute, kan det være nok til, at der kommer trusler eller ukvemsord fra vrede passagerer, siger han. Niels Olesen har været buschauffør i otte år og kører blandt andet på linje 7. Han oplever også, at passagerernes lunte er blevet kortere. Nogle passagerer kommer med vrede bemærkninger, hvis jeg bremser hårdt op for ikke at påkøre en fodgænger. Det er især mændene, der bliver aggressive, ofte fordi de er blevet forskrækkede eller bange. Og det går så ud over mig, siger han. Ukvemsord kan vælte korthuset Selvom de små episoder med ukvemsord og provokationer ikke syner af meget, tager de ifølge Chris Oxholm hårdt på chaufførerne. Og ofte kan det være dem, der får læsset til at vælte: Når en vred passager stiger af bussen med ordene Du kører som en idiot, har chaufføren jo ingen chance for at sige undskyld for, at han kom til at springe et stoppested over. Så sidder han tilbage med alle sine frustrationer. Og når han har været udsat for det ti gange over en periode, kan den ellevte gang få korthuset til at vælte rent psykisk, så han må sygemeldes, siger Chris Oxholm. Niels Olesen erkender også, at det er svært helt at ignorere ukvemsordene: Da jeg var ny som chauffør, fik jeg nogle gevaldige skideballer, fordi bussen var forsinket. Det påvirkede mig meget i starten. Men selv i dag er det svært ikke at lade mig påvirke, når jeg bliver kaldt en idiot, siger han. Århus Sporveje har efter sin undersøgelse i sommeren 2007 besluttet at arbejde målrettet for at nedbringe antallet af episoder med vold eller trusler mod chaufførerne. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra Århus Sporvejes personalechef, Bjarne Larsen, til, hvad selskabet konkret vil gøre.

5 Nr. 6 december Burchauffør og bushøns skrevet af Villy Fink Isaksen og nogle af hans kollegaer. Hvad betyder denne overskrift? Buschaufførerne ved Århus Sporveje kan i dag sammenlignes med burhøns. Hvis de tidligere har kunnet sammenlignes med fritgående og økologiske høns, må de i dag kunne sammenlignes med burhøns. Vi havde alle tiders arbejdsplads for et par år siden. Arbejdsmiljøet var rimeligt vi havde gode vagtplaner og en smule medindflydelse og ikke mindst havde vi liniegrupper med en talsmandsordning. Liniegrupper var typisk 16 eller 32 mandshold, som havde en lille medindflydelse på hvordan busliniens vagtplaner og tjenester var, desuden var liniegruppen med til at vedligeholde og udvikle linien og dermed forbedre servicen for passagererne. Århus byråd ønskede at slanke Århus Sporveje økonomisk for at gøre det klar til udlicitering. Dette starter man med i efteråret 2005, hvor der er svære forhandlinger mellem Århus Sporvejes ledelse og de faglige organisationer. I december 2005 udsender sporvejenes ledelse et brev til de tjenestemands-ansatte chauffører hvori man bekendtgør, at man nu har opsagt arbejdstidsaftalen og at man ønsker forhandlinger med FOA om en ny aftale. Men man skriver samtidig, uanset om en aftale opnås eller ej, så vil det være ledelsens krav som vil komme til at danne grundlag for de nye turnus-planer. Eller sagt på en anden måde... uanset om chaufførerne accepterer forringelser i deres arbejdsvilkår eller ej, så vil de blive indført. Dermed er der reelt tale om et diktat, ikke forhandlinger. Da fagforeningerne ikke ville sige ja til ledelsens diktat, opsagde ledelse alle aftaler undtagen en pauseaftale som de fandt fordelagtig for dem. Dermed var der lagt brænde i ovnen og uroen blandt chaufførerne begyndte. I stedet for at benytte sig af den gratis ressource der ligger i at tage chaufførerne med på råd omkring vagtplanlægningen, så har sporvejene brugt mange af skatteydernes kroner på at indkøbe et stykke planlæg- ningssoftware, som har vist sig så mangelfuldt eller vanskeligt at bruge, at det skabte store problemer. Og vi må sande, at når planlægningsprogrammet (Trapeze) står over mennesker, er et hvert forsøg på at få en aftale med et menneskeligt indhold spildt. Dette kunne være skrevet for at miskreditere Trapeze, men det er ikke tilfældet, for som ideværktøj er Trapeze sikkert udmærket, men som planlægningsværktøj til at få daglig tilstedeværelse af chauffører ved Århus Sporveje til at passe sammen med chaufførernes dagligdag og hensynet til et familieliv dur det ikke. Set i lyset af at der siden indførelse af samme Trapeze, bliver der nu udbetalt flere chaufførløntimer på alle hverdage end sammenlignet med vinterhalvåret 2005/6 og det på trods af at der ny er lavet besparelser ved nedlæggelse af linierne 2 og 74, kan det ikke være besparelser der er formålet, men derimod har formålet sikkert været at komme af med tjenestemændene, og det er lykkedes. Et stort antal chauffører er rejst/fyret. Dette giver en besparelse på ca. 1 mil. pr chauffør. Grund til denne besparelse er ren kassetænkning i pensionsudbetaling, for før 1. januar 2007 skulle staten betale pensionen og derefter er det kommunen der skal betale pensionen. Hvis målet var at få tjenestemændene til at rejse med indførelse af Trapeze må man medgive at det er lykkedes, endda i sådan en grad at det er umuligt at få afspadsering, for lige nu mangler der 60 chauffører for at klare den daglige drift, ifølge Busselskabet Århus Sporvejes eget udsagn. Et andet absurd resultat af anvendelsen af Trapeze var at man gav chaufførerne pauser på optil 7 kvarterer. Dette skyldes formentlig, at man ikke havde lagt de rigtige overenskomstmæssige betingelser ind i programmet og gik ud fra, at chaufførerne ved Århus Sporveje var ansat efter landsoverenskomsten, hvilket vil sige, at disse lange pauser er uden løn. Heldigvis får chauffører hos Århus Sporveje løn under pauserne, men sæt de ikke gjorde, så vil Århus Sporveje sikkert udnytte dette forhold efter for godt befindende. Det er der i hvert fald meget der tyder på, som eksempel kan det nævnes, at chauffører sommetider oplever, at de skal afvikle deres pause straks efter fremmøde, hvorefter 6-8 timers arbejde venter dem uden overenskomstens krav på 25 minutters spisepause. Et lille udsnit af nogle de problemer der stadig er aktuelle ved Busselskabet Århus Sporveje: Modursvagter (vagter med typisk 11 timer mellem sluttid og næste mødetid). Pausers placering (f. eks. pause straks efter fremmøde og derefter 6-8 timers arbejde uden overenskomstens krav på 25 minutters spisepause). Lange vagter på hverdage med to gange myldretid. Lange arbejdsperioder med optil 50 og 56 timer mellem fridage. Ledelsen vil indføre weekend frihed på kun 56 timer, og fridøgn på kun 35 timer. Nu får burhønsene snart mulighed for at støvbade, sove på pinde og lægge i æg rede for dem et stort fremskridt Men hvad med burchaufførerne? Får de snart mulighed for ordnede arbejdsforhold igen, som de havde tidligere? Eller skal de fortsat ikke kunne planlægge deres arbejdstid og ferie og fritid, på samme vilkår tidligere, så familielivet kan fungere? Eller skal de fortsat udsættes for stress i en sådan grad, at de bukker under? Burchaufførerne venter ligesom burhønsene ikke på at kunne støvbade men på ordnede arbejdsforhold!

6 6 Nr. 6 december 2007 Ny tillidsmand Efter 16 år stopper Bendt Bendtsen som tillidsmand. På branchens generalforsamling den 25. oktober blev Finn Simonsen valgt som tillidsmand på station nord. Finn bor i Hårup med sin kone og tre børn på 16, 4 og 3 år. Vi møder Finn en stille formiddag hjemme hos ham selv. Han siger Ja - sådan en formiddag er her jo rimeligt stille, men der kan være rigtig gang i gaden her når hele flokken er hjemme. Som Torben Højer sagde under arbejdsnedlæggelsen har jeg jo myriader af unger Det er godt nok ikke min lod at forsvare vores direktør, -men jeg vil alligevel gerne benytte lejligheden til at sige; Torben talte faktisk ikke ned til mig med den bemærkning. Der var oven i købet en god portion selvironi i udtalelsen, -han har nemlig selv tre børn! Finn er i gang med at gøre haven klar til vinteren. Bladene har nu ikke førsteprioritet her på matriklen i efteråret, Det har julelysene! siger han. Nu mener jeg jo at vi skal gøre meget mere opmærksom på os selv og være synlige overfor kollegerne, og så skal det jo gerne være sådan at man kan se hvor den nye tillidsmand bor! Med alle lysene er det ikke svært at få øje på Finn og familiens hus her i december måned. Jeg kunne nemt påstå at lysene kun er til ære for børnene, -men jeg holder nu også af lys her i den mørke tid. Apropos den mørke tid Finn Simonsen har sagt ja til at blive tillidsmand så at sige midt i en brydningstid, men han er ikke bange for at opgaven stiger ham over hovedet. Nej, jeg stillede op til posten fordi jeg har ambitioner for vores arbejdsplads, ganske ubeskeden vil jeg da også påstå at ha evnerne! Jeg har en forholdsvis ny uddannelse som Informatikassistent. Det er en slags PC- Superbruger der både kan klare en del af det tekniske, men også kan undervise slutbrugerne som det hedder med et fint ord. Så har jeg årelang erfaring med bestyrelsesarbejde i foreninger, herunder 10 år som formand for den lokale Volleyballafdeling. Finn Simonsen dyrker stadig volleyball, men nu kun på motionsplan. Hans trænergerning har han trappet ned og alt bestyrelsesarbejde har han sagt fra sig, for at gøre plads til arbejdet som tillidsrepræsentant. Jeg tager hvervet som TR ganske seriøst, og har ambitioner om at tage fat på den enkelte buschaufførs spørgsmål og give svar tilbage. Derfor er min og telefon også åben for alle henvendelser! Finn Simonsen taler passioneret om sine idéer. Men jeg er glad for den erfaring der allerede sidder i bestyrelsen. Jeg er jo en absolut amatør når det gælder om at have styr på et utal af vagtplaner samt de love og regler de skal overhold. Så de gamle er uundværlige! Og så kan de jo også lige lægge en dæmper på mig, når mine idéer bliver for vidtløftige! siger han med et grin. Her i bladet kommer vi i hvert fald til at høre mere til Finn Simonsen. Han skal nemlig blandt andet stå for opsætningen af Sporvejsnyt i fremtiden. På koordineringsmøde kaldte de mig godt nok Chefredaktør, men den ansvarshavende tror jeg nu stadig bliver vores formand! Ernie

7 Nr. 6 december Fra FOA s A-kasse Ikke alle rudekuverter er regninger Du kender sikkert situationen, endnu et brev fra fagforeningen eller A-kassen! Nå, det er nok bare informationer til alle medlemmer, tænker du, og brevet ryger over i bunken til senere. Og måske bliver det aldrig åbnet. Men somme tider kan det blive alt for sent. Brevene fra fagforening og A-kasse kan være rettet direkte til dig, og brevet kan have betydning for din økonomi. Derfor er der god grund til lige at tjekke brevene fra os en ekstra gang. Vi oplever desværre en gang imellem, at der er medlemmer, som reagerer for sent. Det kan koste medlemmet penge, siger Lene Thomasen, A-kasse-leder i FOA Århus. Hun understreger, at A-kassen selvfølgelig sender en rykker og forsøger at kontakte pr. telefon, hvis de ikke får svar på det første brev. Vi skal følge lovgivningen, så derfor skal man være opmærksom, når der er brev fra A-kassen, siger hun. Efterlønsbevis kommer ikke af sig selv Det er især, når det gælder reglerne omkring efterløn, at det er vigtigt at holde tungen lige i munden. Her kan et overset brev få langvarige konsekvenser. I værste fald kan en dag for sent betyde, at man mister retten til efterløn. Når man nærmer sig de 60 år, så har man måske besluttet at fortsætte arbejdet. Derfor regner man ikke med, at efterløn er noget, der skal gøres noget ved nu. Men det er det, siger Lene Thomasen. Hvis man skal have alle fordele og de rettigheder efterlønsordningen giver, så er det vigtigt, at man får sit efterlønsbevis den dag, man fylder 60 år. Ellers får man ikke de fordele, som er forbundet med at udskyde efterlønnen. Det gælder både muligheden for overhovedet at få efterlønnen, og en mindre modregning i pensionen, end hvis man går på efterløn som 60-årig, siger Lene Thomasen. Endelig er der en her og nu besparelse: Så snart man får sit efterlønsbevis, er det slut med at betale de knap 400 kr. om måneden i efterlønsbidrag. Hellere en gang for meget Det er komplicerede regler og tungt lovstof, som A-kassen forvalter. Vi forsøger at skrive dansk og gøre tingene forståeligt, men det er vanskeligt. Så hvis der er noget, man ikke er sikker på, man har forstået rigtigt, så er det bare med at kontakte os hellere en gang for meget end en for lidt, siger Lene Thomasen.

8 8 Nr. 6 december 2007 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør ringer oppå mobiltelefonen får han/hun kontakt til Driftscentret hos Århus Sporveje, eller der ringesdirekte til vagthavende personaleder. Det er Driftscentret / Pl erne, der notererde indberettede episoder og hændelseri døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer om. Undlades det at orientere Driftscenter / Pl ere om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Driftscentret / Pl erne har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Driftscentret / Pl erne om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den offi cielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås.

9 Tema: Vold Nr. 6 december Oktober 2007 Fra døgnrapporten 0-Tolerance Der blev spyttet efter chaufføren, dog uden at ramme ham. Chaufføren har det godt, og ville ikke mere i sagen end at den blev registreret. Han henvender sig hvis der bliver et behov. Tur 14xx Lør Tolerance En gruppe unge i alderen år stiger på bussen ved Rymarken, de laver en del støj og ved udstigning i Mølleparken spytter en af drengene på chaufføren. Denne er sendt hjem, efter en snak med PL. Video udtaget. Tur 14xx Tor Tolerance Kl bliver PL. ringet op af chauffør som oplyser, at han er blevet overfaldet i bussen, og at han har brug for hjælp. Han oplyser, at han ved Indelukket (Lystrup) kontakter en passager som forsøger at ryge i bussen. Passageren bliver pludselig meget vred og slår chaufføren hårdt i ansigtet, så chaufførens briller knækker, og han får en stor flænge i panden. Det bløder meget. 2 andre passagerer i bussen ringer straks 112, og chaufføren ringer til PL. Han er meget rystet. PL. henter videoen. Chaufføren er blevet syet med 5 sting i panden. Sagen bliver anmeldt. Chauffør tilbudt psykolog hjælp, men han var meget træt og rystet og ville gerne hjem og sove. Han sygemeldes. Tur 09xx 0- Tolerance Stenkast. Bussen rammes af formenligt sten på venstre siderude. Politiet og gademedarbejder underrettes. Chaufføren er meget rystet. Kører til endestation Kolt og derfra til GRAS. Chauffør havde brug for at slappe af og tale med PLer, og har ikke brug for yderligere hjælp. Chaufføren vil ringe, hvis han har brug for hjælp. Pga manglende disp. Udgår turen fra kl Chaufføren ønsker at fortsætte turen kl (Kolt). Tur 15xx 0-Tolerance Bussen holder i kø ved Østbanetorvet, en mand sparker på bussens fordør udefra. Ruden smadres. Chaufføren er ok og fortsætter turen. Tur 07xx November 2007 Søn. 4 0-Tolerance Chaufføren ringer og oplyser, at en fuld mand har overfaldet ham ved Skæring Skole. 4 voksne personer sidder i bussen og drikker øl og genere med passagerer. Chaufføren beder dem om at stoppe. De bliver vrede og råber grimme ord og forsætter med at genere andre.2 passager vil have chaufføren til at gøre noget ved det. Ved skæring Skole beder chaufføren dem om at forlade bussen. De 4 personer forlader bussen ad fordøren og en kaster en øl mod chaufføren. Chaufføren fanger denne person og holder ham mod jorden og beder en passagerer om at ringe 112. Passagerer og chaufføren holder gerningsmanden indtil politiet kommer. Chaufføren vil ikke på skadestuen eller anden hjælp. Han vil ikke anmelde personen. Han ønsker at fortsætte turen. Tur 56xx Fre Tolerance En 2g er forsøgte at stoppe bussen inden stoppestedet ved at løbe ud foran og blokere kørslen da han ville med. Chaufføren ville ikke tage ham op og da han kommer ind henne ved stoppestedet får chaufføren af vide af andre pass. at han laver ballade og chaufføren beder ham derfor forlade bussen. Chaufføren bliver truet og tilkalder selv politiet. Ved ankomst er den unge mand forsvundet. Tur 18xx 0-Tolerance 0-Tolerance Chauffør bliver generet af 2 unge 2g er i Helenelyst gademedarbejderen kører til stedet og snakker med de unge som lover at opføre sig ordentlig. Chauffør er ok og forsætter på turen. Tur 16xx Chauffør var ude for stenkast ved City Vest og fik en siderude slået i stykker. Tur18xx

10 10 Nr. 6 december 2007 Tema: Vold Tir Tolerance Chauffør blev ca. kl frarøvet sin taske under ophold i huset i Holme syd. Chaufføren var noget rystet efter episoden, og ville helst hjem for at slappe af, han anmelder selv episoden til politiet i morgen. Tur 18xx Søn Tolerance Chaufføren blev overfuset af nogle 2g er i en BMW der ikke kunne komme til at overhale bussen / Episoden skete ved Lyseng Stadion. Chaufføren ok og forsætter turen. Tur 04xx 0-Tolerance 0-Tolerance Chauffør kalder op og beder om politi da der er en til flere 2g`er der truer ham og en har taget fat i ham. Episoden sker ved Amtsygehuset mod byen da der er en af dem der ikke kommer af ved det pågældende stoppested. Der først blev trykket stop da han lige var ved at passere stedet. Politiet ankommer og de pågældende pass. bliver sat af. Chaufføren var noget rystet og blev afløst en omgang af disp. og fik en snak med PL. Derefter ville Chaufføren kører selv og sagde at han var ok. Tur 15xx Overfald. Chauffør ringer og beder han om at vi kommer og hjælper ham da han er blevet overfaldet af 4 2g er. Efter at have ringet efter ambulance + politi køre PL selv til stedet og når lige at få at vide hvor ambulancen kører chaufføren hen. Gademedarbejderen nåede at tale med chaufføren inden han blev kørt væk. Chaufføren kunne fortælle at der var blevet banket på døren til opholdshuset og da han havde åbnet døren blev han trukket ud af huset af 4 arabiske fyre der begyndte at tæve løs på ham. Det lykkedes ham at vriste sig løs og løbe ind i huset, men de nåede at få fat i ham og forsatte igen med at slå og sparke løs på ham. Det lykkedes ham igen at flygte ind i huset og denne gang få låst døren og ringe efter hjælp. Chaufføren havde været udsat for knivoverfald af flere forsøg. Han havde været meget heldig da et af stødene som var rettet mod hans mave / brystregion af blevet standset da kniven havde ramt hans pung der lå i hans inderlomme på jakken. Der er en stærk mistanke om at det er bestilt arbejde (tæskehold) efter den første episode og derfor er videoen udtaget af vognen og overdraget til politiet. Chaufføren blev bedt om at kontakte PL når han blev udskrevet fra hospitalet så vi kunne hjælpe ham med noget psykologbehandling osv. Det lovede han og sagde tak for hjælpen. Tur15xx Fre Tolerance 2 berusede pass. ryger og drikker og generer andre pass. Ville ikke stoppe på chaufførens opfordring og politiet blev tilkaldt. Da politiet ankom, forsøgte den ene at stikke af ved selv at betjene dørkontakten, kontaktstangen knækkede men politiet fik fat i manden og blev kørt væk. Chaufføren ok og forsatte turen. Tur04xx 0-Tolerance Under sin pause i Frydenlund blev der kastet en flaske fra en forbi passerede bil mod bussen og den fik ødelagt en siderude. Chaufføren ok og forsatte turen. Tur04xx

11 Nr. 6 december Pensionisterne Demonstration af madrasser kan desværre ikke blive før den 3 / 4 08 Så den 21 / 2 08 bliver en almindelig hyggeeftermiddag Udflugten med SPORVEJENE bliver TORSDAG den 8 / 5 08 H.P. Dalsgaard / sekretær Skyderesultater fra Pensionisternes Skydning den 1. nov Damer Sonja Pedersen = 48 point Lise Jensen = 47 dto. Lene Therkelsen = 47 dto. Gerda Friborg = 43 dto. Grete Frandsen = 42 dto. Nete Hansen = 39 dto. Elsa Jensen = 37 dto. Kirsten Dalsgård = 34 dto. Skriv løsningen på om stå en de kupon. Afleverer ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : fredag den 1. feb. 2008, kl Mærk kuverten Sudoku, så deltager du i lodtrækningen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra oktober-nummeret. Vinderen blev: 344 Svend Jespen 2479 Jens Dambro Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen. Herrer Hans Therkelsen = 49 point Verner K.Jensen = 48 dto. Villy Frandsen = 46 dto. Niels L. Carlsen = 46 dto. Kresten Jensen = 46 dto. Hans Dalsgård = 45 dto. Bent Meller = 45 dto. Jacob Buskjær = 45 dto. Henning Espersen = 45 dto. Verner Pedersen = 45 dto. Henning Frandsen = 44 dto. Ulrik Friborg = 43 dto. Steen Larsen = 33 dto. Knud Jensen = 28 dto. Anders Andersen = 10 dto. Klubben ønsker alle tillykke med resultaterne, og vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår, og på gensyn den 3. januar Do Helge! Var det ikke D...?? Joh Han ledte efter nogle chauffører der kører overarbejde! Pbv Niels L. Carlsen/Formand

12 12 Nr. 6 december 2007 Tur til Prag den 21. sept. 26. sept Efter opfordring i Pensionistklubben, blev jeg bedt om at arrangerer en tur til Prag, efter som jeg havde været der selv 17 gange, måtte der jo være noget særligt ved Prag. Der var 25 der meldte sig til turen, 19 der tog med tog, og 6 der tog flyveren (de kære rygere) som ikke kunne holde til togturen. Vi mødte 18 glade og forventningsfulde deltager op på banegården fredag morgen kl og skulle med toget kl en af mine personlig venner lille Bendt, stod på i Rødekro kl Turen derned gik uden nogen problemer eller forsinkelser, der var restaurant i toget, samt en barvogn som kom igennem toget et par gange, så der var ingen der tørstede eller sultede. Vel ankommet til Prags hovedbanegård skulle vi så afhentes i taxaer som var forudbestilt og køre os til vores hotel som vi skulle bo på, hotellet hedder Gradient, som ligger ude i den yderlige del af Prag (4). Vi var selvfølgelig godt trætte efter en lang tur, men ville nyde vores aftensmad i restauranten på hotellet, men her blev vi da godt nok skuffet, der var kun 3 der kunne få noget, idet kokken ikke havde flere varer (sagde de), selvom de 6 der var med flyveren var kommet en dag før os, og skulle bliver der en dag længere en os, havde sagt at de skulle have mad til os når vi ankom dagen efter, ja så var der ikke noget ud over at 3 kunne få. Vi var så 2 der aftalte at vi ville gå op i den nærmeste supermarked, og købe brød og pålæg, så kunne vi smøre os et par stykker mad, men ak supermarkedet var lukket, så vi kiggede os lidt omkring og så at der lå et Pizzeria lige overfor. Vi gik derover og bestilte 10 Pizzaer i stedet for, jeg skal lige hilse og sige at de var store, når men vi kom hjem med dem, og spiste dem i restauranten, så kunne personalet og kokken se at vi selv kunne sørge for noget at spise hvis ikke de kunne, men ikke nok med det, der var også mangel på øl, så stemningen var ikke lige det bedste blandt os. Det resulterede bare i at vi ikke ville spise der mere, og hvad vi drak af drikkevarer var også beskedent, selv vand havde de ikke nok af, og vi gik faktisk og regnede med at man var ved at lukke hotellet af økonomiske grunde, men jeg har efterfølgende fået af vide, at det var personalet i køkkenet og restauranten der var noget galt med, de er blevet udskiftet her pr. 1.okt, så nu skulle der være normale tilstande igen (håber vi). Lørdag var vi med bus og Metro ind til Florenc hvor vi havde en lokal guide med der fortalte os om vandstanden netop i Florenc hvor det var værst, vi så husene som ikke er beboet mere, og skal rives ned, da man ikke kan understøtte dem. Der var også huse som var styrtet sammen, herefter var vi inde på en lille hyggelig kro og få en genstrand. På kroen kunne man se billeder af hvor højt vandet stod op i gaderne. Herefter tog vi en bus ind til Karlsbroen gik over den og videre ned i den gamle bydel, tog en tur med svævebanen op til det lille Eiffeltårn, herefter var det hjem, undervejs skulle vi lige ind på hotelbåden Raceck for at spise vores aftensmad (dejligt mad). Da vi havde indtaget den begik vi os atter ud til sporvogn linje 17, og jeg tror ikke der er nogen som glemmer den linje, vi fik da endestationen at se, + et par ekstra turer med denne linje 17 inden vi fandt den bus der kørte til hotellet, men vi nåede den lige, selvom der var nogle som måtte lidt ekstra stærkt. Søndag skulle vi besøge en glasfabrik i Beroun, der så vi hvordan de mundblæser krystalglas, de er alle sammen lavet ved håndkraft, ikke noget med maskiner der laver det, nej det forgår ved håndkræft og mund, meget interessant, og vi kunne købe med 50 % rabat. Herefter forsatte vi til Karlsteijn, hvor vi blev sat af, og efter som vi var pensionister, hvad var så mere nærliggende end at tage end hestevogn op i nærheden af borgen, så måtte vi selv gå nedad samtidig med at vi kunne kigge på alle de forretninger som sælger krystalglas m.m. Vores aftensmad skulle vi indtage under en sejltur på Moldau, det var en dejlig tur at se Prag med lys vi blev lidt forsinket idet det tog lidt tid gennem sluserne. Mandag havde vi på egen hånd vi tog ind til den gamle bydel hvor vi indtog frokost som bestod af en stor bolle der var formet som en gryde med øre, bollen var fyldt op med gullasch, det så meget festligt ud. Derefter til det gule marked her kunne vi gå rundt og prutte om priserne, sælgerne har lært at sige billigere end Bilka og Netto. Efter aftensmaden som vi fik på Marco Polo skulle vi igen køre med linje 17 til hotellet, denne gang kom vi af det rigtige sted. Tirsdag skulle vi bl.a. til drypstenshule i byen Konjoprocir, vi var ikke alle inde i hulen der var mange trapper der var bl.a. En vindeltrappe hvor der var 83 trin men ellers interessant at se, der bliver holdt bryllup og koncerter nede i disse drypstenshuler pga. akustikken. Vi kom til Plzen her var der rundvisning på ølfabrikken med smagsprøve (kun en) men en virkelig interessant rundvisning hvorefter der var mulighed for at købe deres varer. Den sidste aften hygge vi os på det pizzeria, hvor vi havde købt pizzaer til den første aftensmad, det var et hyggelig sted med sort øl og B 5 der var nogle af de drinks der kunne nydes. Nu var der så kun togturen tilbage til Danmark der ventede, det er ikke kun her i Danmark der er problemer med tiden, vi skulle med kl men det kom først kl.12.04, men vi kom hjem. Alt i alt er jeg sikker på vi har haft en god tur, jeg er da også blevet bedt om at lave en tur ti næste år, hvor der er mange der vil med igen, så det glæder jeg mig til. Mange tak til alle for den venlighed og tilfredshed der var blandt alle deltager på turen, og ikke mindst en stor tak til min dejlige hustru Mariann som var en uundværlig hjælp for mig (tusind tak Mariann) Med venlig hilsen Niels L. Carlsen

13 Nr. 6 december

14 14 Nr. 6 december 2007 Sudoku Nr.: Navn:

15 Nr. 6 december Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: Hugo Bæk, Strandvejen 8 Saksild 8300 Odder, tlf Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33, 8000 Århus C, tlf Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41, 8310 Tran bjerg J., tlf Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Håndbold-afd. Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16, st. tv., 8000 År hus C. Skytte-afd. Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B, 8240 Risskov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5. th., 8240 Risskov, tlf Sporvejenes Tyrolere v/ Henry V. Petersen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kasserer: Freddy Thomassen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Niels L. Carl sen, tlf Sekretær: John E. Nielsen, tlf Kasserer: Ole Pedersen, tlf Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf ÅS MC-klub Formand: Teddy R. Jensen, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Børne- og hjælpefonden v/århus sporveje: Formand: Poul Erik Grütter, tlf Kasserer: Zorica Odgaard Den Dan ske Bank konto nr Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Bent Meller, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Uniformsdepotets åbningstider Onsdag og torsdag kl Vigtigt ved arbejdsskader Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk) Formand: Gerda Nielsen, tlf Næstformand og materielforvalter: Jan Asmussen, tlf Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf (Sammenspil tors dag kl i Værkstedskantinen på Sta ti on Nord). I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne

16 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J Godt nytår

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Feriebilleder fra Cuba og Thailand

Feriebilleder fra Cuba og Thailand Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august 2007 55. år gang Feriebilleder fra Cuba og Thailand INDHOLD Leder s. 3 Tænk jer om s. 4 Det virker lidt gumpetungt... s. 5 Trafikfunktionærernes Fagforening... s.

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 1 april 2010 58. år gang De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Leder s. 3 De kan IKKE bare give os skylden... s. 4 En kynisk ledelse s. 5 Syg

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s.

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s. Brancheafdelingens fagblad nr. 5 december 2008 56. år gang Vi har nu fået et SR- og TR-kontor ved chaufførlokalet i Park Allé. Vi håber i det nye år at få faste kontortider, men indtil videre orienterer

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere