Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:"

Transkript

1 Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes- Benz release of B- Class Electric Dri- ve on the Danish Market. Projektvejleder: Flemming Bahner Gruppenr.: S Studerende (fulde navn og studienr.): Christian Engelbrecht Kristoffersen, Studienr: Emil Bak Nielsson, Studienr: Emil Saaby Steffen, Studienr: Rasmus Rugbjerg Nygaard, Studienr: Ulrik Vingaard Johansen, Studienr: Anslag:

2 Abstract This thesis analyzes the challenges of Mercedes-Benz s initiative to introduce the B- Class Electric Drive to the Danish market. Specifically, it identifies and suggests how Mercedes-Benz can overcome these challenges on a strategic level. One of the biggest areas of concern and challenge in the electric vehicle market, is the lack of confidence in the existing technology. Specifically, the concern surrounds the cars dependence on recharging stations, recharging time and the connection range. With all the uncertainty surrounding this new emerging technology, the market has shown that there are few buyers. In addition, there is also a shrinking political willingness to support the growth of this technology and therefore, a lack of available governmental subsidies for producers and buyers. Furthermore, a strong path dependency in passenger cars, as well as micro- and macroeconomics, makes it difficult for the market to facilitate competition with rival or substitute technologies In conclusion, this thesis finds that Mercedes-Benz should take stake in Car2go and car leasing solutions. Mercedes-Benz car leasing solution will give customers access to conventional cars to satisfy the customers need. In addition, they should also benefit from Mercedes-Benz s strong brand and reputation in order to educate buyers about the challenges and abilities of electric cars. Resume Projektet undersøger, hvilke udfordringer som Mercedes-Benz kan forvente at få i forbindelse med deres projekt om lanceringen af deres B-Class Electric Drive på det danske elbilmarked, samt hvilke overordnede strategiske overvejelser, de bør inddrage for at håndtere disse. På nuværende tidspunkt er det danske elbilmarked stærkt præget af mangel på tillid og stor usikkerhed til elbilernes tekniske kunnen på områder som rækkevidde, opladningstid og opladningsinfrastruktur. Markedet oppebæres derfor af få større købere samt af en svindende politisk vilje og statslige subsidier. Desuden betyder en stærk sporafhængighed inden for personbilstransport såvel som mikro- og makroøkonomiske udfordringer, at en lancering af Electric Drive på det danske marked kræver nøje strategisk overvejelser for at gøre elbilen konkurrencedygtig med rivaliserende teknologier og substitutter. 2

3 Projektet konkluderer, at Mercedes-Benz med fordel satse på en Car2go- og leasingløsning, hvor leasingkunderne om nødvendigt kan få adgang til konventionel Mercedes-Benz bil, for at imødekomme elbilens teknologiske udfordringer. Hertil er en effektiv markedsføring, og en udnyttelse af Mercedes-Benz stærke brandværdi til at informere forbrugerne om elbilens udfordringer samt i særlig grad dens styrker. 3

4 Indholdsfortegnelse Problemfelt & Motivation... 7 Problemformulering... 9 Uddybning af problemformuleringen... 9 Besvarelsesstrategi Hvordan påvirkes elbilens udbredelse af det eksisterende sociotekniske system domineret af den konventionelle bil? Hvordan påvirkes Mercedes Benz s lancering af B- Class Electric Drive af makroforhold i samfundet forstået som politiske, økonomiske, sociale, juridiske, teknologiske og miljømæssige forhold i Danmark? Hvordan tegner konkurrencesituationen sig for Mercedes- Benz på det danske elbilmarked? Med baggrund i de interne og eksterne forhold hvordan kan Mercedes- Benz bedst muligt introducere B- Class Electric Drive på det danske marked? Projektdesign Opgavens forståelsesramme Kvalitetsvurdering Teorivalg, sammenhæng og kritik Det socioteknisk system og sporafhængighed Socioteknisk system og sporafhængighed i kontekst Kritik af teorien om det sociotekniske system og sporafhængighed PESTEL PESTEL i kontekst Kritik af PESTEL Porters five forces Poters five forces i kontekst Kritik af Porter five forces VRIN VRIN i kontekst Kritik af VRIN SWOT SWOT i kontekst Kritik af SWOT Empirisk kvalitet Europa- Kommissionens rapport om drivmidler og motorteknologi: Rapportens kvalitet og formål i projektet Kritik af Rapporten Interviews med politikere Til hvad og hvordan bruger vi de tre interview Empiri Energi- og Olieforum (EOF) Forbruger undersøgelsens kvalitet og formål i projektet Kritik af forbrugerundersøgelsen Afgrænsning Metodiske afgrænsninger: Metodisk fremgangsmåde Delfi- metoden Videnskabsteori Kritisk realisme

5 Hermeneutik Mercedes- Benz introduktion Sociotekniske system og sporafhængighed Teorien om det sociotekniske system og sporafhængighed: Geels Multi- level- model Marked og forbrugere Viden og teknologi Kultur Politik og lovgivning Industri og leverandører Graden af sporafhængighed og lock- in Critical mass Opsummering på det sociotekniske system og sporafhængighed PESTEL analyse Political Lovgivningen Den politiske holdning Opsumering Economics Direkte faktorer Markedsstørrelse Elprisen Indirekte faktorer BNP Social Bilmarked i Danmark Sociologisk og demografiske faktorer Personbilismen Technological & Environmental Biler drevede på flydende brændstoffer: Gasdrevne bil Den brintdrevne bil Smart Grid Opladningsinfrastruktur Delkonklusion på PESTEL Five Forces Indtrængende Substitutter Købers magt Leverandørers magt Rivalisering Indtrængende Substitutter Kundernes magt Leverandørernes magt Rivalisering Type af marked/opsummering VRIN- analyse Know- how og innovation Brand Strategiske alliancer og markedsudvikling

6 SWOT- analyse Diskussion Lobbyisme og stabilitet Branding og markedsføring Know- how og brugerundersøgelser Leasing og Car2go Delkonklusion Konklusionen Perspektivering Litteraturliste Bilag

7 Problemfelt & Motivation Den danske politik ligger i forlængelse af EU s generelle klimahandlingsplan, hvor målet er en reduktion i udledningen af drivhusgasser med pct. frem mod år 2050 (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, ). Den gennemgribende grønne omstilling og reduktion af Europas CO2-udslip bunder i globale, klimatiske udfordringer. Et faretruende højt CO2 udslip, for høje havtemperaturer og et ozonlag der slipper op, er nogle af de udfordringer et foranderligt klima har medført, at vi står overfor i dag (Regeringen, 2013, p. 1ff). Det vurderes, at disse negative forandringer i høj grad er menneskeskabte, og kan ledes tilbage til et overforbrug af jordens ressourcer. Samtidigt bliver søgen efter nye givende oliefelter, der kan holde vækst og produktivitet i gang sværere og sværere (Fahnø, ) (Energistyrelsen, 2013, p. 37ff), hvorfor behovet for en substituerende og længere holdbar energiløsning stiger. Mens store dele af den danske energisektor i disse år mindsker sit energiforbrug og overgår til vedvarende energiformer, så står det anderledes til med transportsektoren (Energistyrelsen, 2014, p. 23). I perioden er transportsektorens samlede energiforbrug vokset med 20,3 pct., og er dermed i 2012 den sektor med størst, endeligt energiforbrug svarende til ca. 1/3 af Danmarks samlede forbrug (Regeringen, 2013, p. 21ff). Heraf står står vejtransport og privatbilisme for en væsentlig del af denne stigning. For at nedbringe energiforbrug og drivhusgas-emissioner i transportsektoren har regeringen lagt en langsigtet plan: Regeringens mål om, at hele energiforsyningen til transport skal dækkes af vedvarende energi i 2050, betyder, at transportsektoren vil skulle undergå en gennemgribende grøn omstilling i de kommende årtier. (Regeringen, 2013, p. 41) Det ovenstående citat fra regeringens plan om grøn energi afspejler den stigende interesse op gennem 00 erne for CO2-udledning og klimaproblematikken. Denne overordnede ramme for transportsektoren, som skal omstilles til vedvarende energi, har stor betydning for, hvordan bilproducenterne skal ændre deres konventio- 7

8 nelle diesel- og benzindrevne biler til mere miljøvenlige drivmidler. Dette har medført, at store bilfirmaer, med mere eller mindre held, har genstartet produktionen af elbiler. Nissan har produceret Nissan-Leaf, som har succes, og den nye dreng i klassen, bilproducenten Tesla, har især inden for luksussegmentet sat sig tungt på elbilmarkedet. Dog har elbilen ikke endnu formået rigtigt at komme ind på bilmarked. I Danmark udgjorde elbiler kun 0,3 % af det samlede bilsalg i 2013, hvilket langt fra må siges at være en succes (Danmarks Statistik, nyregistrerede personbiler). Yderligere blev elbilbranchen i Danmark hårdt ramt af konkursen af Better-Place i sommeren 2013 (Venderby, ). Better-Place var en af de første virksomheder til at stille ladestationer op til elbiler, og var med til at opbygge hele ladestation infrastrukturen. Energiselskabet E. On overtog dog alle ladestationerne af Better-Place, og samtidig har Clever også udbygget et større net af ladestationer (E.ON ). Dog har det rent mentalt også været med til at vende en positiv stemning omkring elbilen, i befolkning og hos politikerne, til en skeptisk stemning. Det ses bl.a. hos Venstre og Dansk Folkeparti, der udtalte i sommer 2013, at de har fortrudt energiaftalen fra 2008, der var med til at fjerne registreringsafgiften fra elbiler, og give kapital til projekter omkring elbilen (Berlingske Tidende). Claus Hjort Frederiksen udtalte i den forbindelse: Der var et meget stort samfundspres fra mange interessenter for at fritage elbiler for afgifter i 2008, og vi må indrømme, at vi bøjede os for det massive pres. Set i bakspejlet skulle vi ikke have gjort det (Ibid). Denne udtalelse og den stigende skepsis overfor elbiler, sætter branchen i store udfordringer. På nuværende tidspunkt er der dog heller ikke taget stilling til, om loven, der sikrer en afgiftsfritagelse af elbiler frem til 2015, skal forlænges eller ej. Den fremtidige afsætning af elbiler afhænger i høj grad af den politiske udvikling på området. Hvis ikke afgiftsfritagelsen forlænges kan det få fatale konsekvenser for ikke bare Mercedes-Benz s salg af elbiler men også salget i branchen som helhed. En problematik der markerer og aktualisere relevansen med projektet. 8

9 Det er dog ikke alle bilproducenter, der har opgivet håbet om en funktionel og anvendelig elbil. Mercedes-Benz er en af de bilproducenter, der stadig tror på elbilen. De har taget udfordringen op, og har planer om at lancere deres nye B-Class Electric Drive, der efter eget udsagn kan udfordre Mercedes-Benz s konventionelle B-Class. Med andre ord forsøger Mercedes-Benz med denne bil næsten at genoplive elbilmarkedet ikke bare i Danmark men også globalt. Spørgsmålet er nu om Mercedes-Benz s kunder vil tage elbilen til sig og dermed gøre elbilprojektet til en succes eller ej, som i sidste kan have konsekvenser for Mercedes-Benz s image. Mercede-Benz står derfor overfor store udfordringer, der kræver nøje strategiske overvejelser, og som Mercedes-Benz må forholde sig til med lanceringen af den nye B-Class Electric Drive på det danske marked. Det er specielt de strategiske positioneringer og overvejelser, som vi i gruppen finder mest interessant, og her vores hovedfokus vil ligge. Problemformulering Hvilke udfordringer kan Mercedes-Benz forvente med lanceringen af deres B-Class Electric Drive på det danske elbilmarked, og hvilke overordnede, strategiske overvejelser bør de inddrage for at håndtere disse? Uddybning af problemformuleringen Problemformuleringens første led ønsker at beskrive Mercedes-Benz s strategiske position (Johnson et al., 2011, p. 14ff), dvs. de udfordringer som Mercedes-Benz kan forvente i forbindelse med lanceringen af deres B-Class Electric Drive. Omfanget af disse udfordringerne er yderligere beskrevet under analysens underspørgsmål. Med problemformuleringens andet led ønsker vi at beskrive Mercedes-Benz strategiske valg (ibid.), hvordan Mercedes-Benz strategisk kan håndtere de risici og udfordringer, som den første del kortlægger. Strategien skal udformes således, at den beskriver hvilke strategiske valg, som kunne være fordelagtige foretage under de givne interne og eksterne forhold, der er gældende på det danske marked. Da koncernen, Daimler AG, selv har udpeget den ønskede strategiske retning (ibid., p. 17f) i form af 9

10 valget om lanceringen af B-Class Electric Drive i Danmark, er det ikke hensigten at diskutere om, hvorvidt det er strategisk hensigtsmæssigt. I stedet er målet og problematikken i projektet, at diskutere med hvilken strategisk metode (ibid.), Mercedes- Benz mest hensigtsmæssigt gennemfører projektet om lancering af Electric Drive i henhold til de analyserede udfordringer på markedet. Besvarelsesstrategi I følgende afsnit vil de enkelte arbejdsspørgsmål og deres relevans i forhold til projektets problemstilling blive gennemgået. 1. Hvordan påvirkes elbilens udbredelse af det eksisterende sociotekniske system domineret af den konventionelle bil? Arbejdsspørgsmålet har til formål at undersøge, hvordan det sociotekniske system gennem sporafhængighed fastholder den konventionelle bil som det dominerende regime. Dermed tydeliggøres de makroforhold, der udgør en barriere for afsætning af el-biler på det danske elbilmarked. For at besvare spørgsmålet tages der udgangspunkt i teorien om det sociotekniske system til at vurdere graden af personbilstransportens sporafhængighed omkring den konventionelle bil og dennes placering i samfundet samt forbrugerens bevidsthed og den. Arbejdsspørgsmålet leder ligeledes op til næste arbejdsspørgsmål, der går yderligere i dybden med specifikke parametre, der i samfundsmæssig kontekst også kan udgøre barrierer for elbilen. 2. Hvordan påvirkes Mercedes Benz s lancering af B- Class Elec- tric Drive af makroforhold i samfundet forstået som politiske, økonomiske, sociale, juridiske, teknologiske og miljømæssige forhold i Danmark? I dette spørgsmål forsøges det tydeliggjort, hvordan makro -forhold placeret uden for Mercedes-Benz direkte påvirkningsradius har væsentlig indflydelse på elbilens markedsmæssige fundament og fremtidige eksistens. Der lægges med udgangspunkt i PESTEL et bredt analytisk udgangspunkt, der forsøger at specificere de enkelte para- 10

11 metres udvikling og indflydelse på, hvad der kan true Mercedes tilstedeværelse på det danske el-bilmarked fremadrettet. Sammen med det første arbejdsspørgsmål udgøre dette spørgsmål analysen af eksterne makroforhold, der skal tages højde for i lanceringen af Mercedes-Benz B-Class Electrive Drive. 3. Hvordan tegner konkurrencesituationen sig for Mercedes- Benz på det danske elbilmarked? Dette arbejdsspørgsmål er fordelt ud på to analyser forstået på den måde, at første del skal være med til at afdække markedsforholdene for elbil på et mikroplan. Til dette benyttes Porters Five Forces, som gennem modellens fem faktorer anvendes som indikatorer for elbilmarkedets attraktivitetsniveau ud fra en tanke om profitpotentiale. I den anden del anvendes VRIN-analysen til at identificere hvilke strategiske capabilities, der kan give Mercedes fordele i konkurrencen på elbilmarkedet. Dertil vurderes også konkurrenternes evne og eller mulighed for at opnå disse gennem investering, efterligning etc. 4. Med baggrund i de interne og eksterne forhold hvordan kan Mercedes- Benz bedst muligt introducere B- Class Electric Drive på det danske marked? SWOT-analysen benyttes i besvarelsen af dette spørgsmål som et opsummerende værktøj. Modellen markerer de væsentligste forhold - internt såvel som eksternt -, som trækkes med over fra analyserne til diskussionen, der omhandler, hvordan Mercedes-Benz på det strategiske plan bedst muligt lancerer B-Class Electric Drive. Diskussionen ender ud i en vejledende anbefaling til Mercedes-Benz. 11

12 Projektdesign Følgende model skal fungere som en visualisering af samt et overblik over de enkelte arbejdsspørgsmål, og i hvilken rækkefølge de bliver besvaret ned igennem projektets kapitler. 12

13 Begrebsafklaring: Elbil: En elbil er defineret somet køretøj, der er drevet af elektricitet lagret i et batteri i bilen. Elbilen står i modsætningen til en brændseldrevet bil, som er drevet af eksempelvis benzin eller diesel. (Klimakommissionen, 2010, p. 70f). Forståelsen af elbilen i dette projektet er derfor i overensstemmelse med denne definition. Electric Drive: Her menes Mercedes-Benz B-Class Electric Drive. Drivmiddel: Alle former for fremdriftsmidler, eksempelvis benzin, diesel, el, gas og brint. Konventionel bil: En konventionel bil er er defineret som et køretøj med en forbrændingsmotor til drevet på diesel eller benzin. (Den store danske, ). I Danmark er denne form for bil den mest udbredte, og har i dag stort set monopol. Mercedes & Mercedes-Benz: Med Mercedes-Benz henvises der til organisationen Mercedes-Benz, der står for den daglige produktion og distribution af Mercedes- Benz-mærket (Daimler AG, 2013a, p. 1ff). Daimler AG: Er betegnelsen for Mercedes-Benz overordnede koncern. Daimler AG er en af verdens største producenter af premium biler og erhvervskøretøjer, og producerer indenfor alt fra personbiler til lastbiler, varevogne, busser til diverse specialkøretøjer. Desuden driver de en bankvirksomhed og en række finansielle services (Daimler AG, 2013a, p. 1ff). Mercedes-Benz skal ses som en del af Daimler AG s brandportefølje, på linje med mærker som Smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, med den samlede betegnelse Daimler Auto Group (Daimler AG, ). Mercedes-Benz aktiviteter i Danmark er underlagt Daimler AG s hovedkvarter i Stuttgart. Mercedes-Benz s elbil eller Electric Drive: Skal forstås som Mercedes-Benz B- Class Electric Drive. Tesla: Hver gang Tesla nævnes, menes der Tesla Motors. 13

14 Opgavens forståelsesramme Projektet er skrevet i en ramme omkring studiebeskrivelsen på 4. semester for Erhvervsøkonomi HA almen. Dette kapitlet skal give læseren et overblik over, i hvilken sammenhæng, projektet skal læses. Problemstillingen som projekt og dens niveau Den følgende rapport bygger på rammer omkring en erhvervsøkonomisk forståelsesramme, hvor projektet, i henhold til fagmodulsbeskrivelsens kriterier på 4. semester, skal sætte fokus på projektarbejdsformen og virksomheder, som benytter sig af denne. Hertil er målet at opnå viden om disse virksomheders organisation, ledelse og aktiviteter samt eksterne relationer til marked og kunder. Definitionen af projektet: I den forbindelse har vi valgt at undersøge Mercedes-Benz s projekt om at lancere deres nyeste elbil, B-class Electric Drive på det danske marked. Denne case er et projekt i kraft af dens: klart afgrænsede begyndelse og slutning (Larson et al. 2013, p. 5ff). Begyndelsen er Mercedes-Benz s beslutning om at lancere deres Electric Drive i Danmark. Projektets slutning er i efteråret 2014, hvor B-class Electric Drive lanceres i Danmark (FDM, ). Strategien for denne lancering skal derfor foreligge umiddelbart inden. klart definerede mål (ibid.). Projektets målsætninger er: At kortlægge det marked og de forhold, som Mercedes-Benz s B-class Electric Drive skal lanceres under. At opbygge et kendskab og et overblik over de risici og udfordringer, som Mercedes-Benz kan forventes at møde med lanceringen af B-class Electric Drive. At fremlægge strategiske overvejelser og bud på, hvorledes de kortlagte udfordringer og risici kan håndteres under de givne forhold på markedet. formulering som en unik, ikke-rutinerede arbejdsopgave og strategisk element i organisationen (ibid.), idet Mercedes-Benz ikke på et tidligere tidspunkt har lanceret en eldrevet personbil på det danske marked (her medregnes Daimlers Smart-modeller ikke). 14

15 Projektets omfang og forholdsvis korte tidshorisont bekræfter Mercedes-Benz s opgave som et projekt og ikke et program bestående relaterede projekter omkring en fælles målsætning (ibid.) Et strategisk projekt: Som allerede antydet, så kan dette projekt karakteriseres som et overordnet strategisk projekt (ibid. p. 26f). Det betyder, at projekts problemstilling anskues ud fra et overordnet, strategisk, ledelses- og aktivitetsniveau. Niveauet og den strategiske metode er derfor af corporate strategisk karakter. Derfor afgrænser projektet sig fra strategi i praksis (Johnson et al., 2011, p. 14ff) med et mellemleder- og managerperspektiv, der fokuserer på de enkelte dele i organisationen, planlægningen og medarbejderstaben (se projektets afgrænsning) (Larson et al., 2013, p. 14). Projektets i en samfundsmæssig ramme: Samtidig sætter problemstillingen, omkring Mercedes-Benz s udfordringer ved lancering af deres nyeste elbil, sig i en samfundsmæssig kontekst og forståelsesramme - som også er et vigtigt element i dette semesters læringsproces. Mens elbilen står som en central del af den overordnede strategi i Mercedes-Benz og koncernen, Daimler AG, så udgør den også et centralt element i virksomhedens omgivelser i Danmark såvel som EU og verden. Således forsøger vi gennem en socioteknisk, politisk, samfundsøkonomisk og social kontekst at forholde os til Mercedes-Benz og Daimler AG s projekt om at lancere en ny elbil i Danmark. Vi forsøger herved at påvise, hvorledes Mercedes-Benz s strategi ligger tæt i forlængelse af og i høj grad afhænger af den planlægning og de aktiviteter, som foregår i virksomhedens omverden og i særdeleshed i dens makro-miljø (Johnson et al., 2011, p. 49). 15

16 Kvalitetsvurdering I følgende kapitel vil projektets overordnede empiri og teori blive vurderet ud fra dets pålidelighed, tilstrækkelighed og gyldighed, som er de mest centrale faktorer, der benyttes til at vurdere validiteten i det skrevne. (Olsen et al., 2011, p. 196ff). Afsnittet berører desuden, hvorledes vores kvantitative og kvalitative dataindsamlinger er blevet gennemført og den overordnede validitet af disse. Teorivalg, sammenhæng og kritik Dette afsnit lægger vægt på en tydeliggørelse af sammenhængen mellem de valgte teorier og teorikritik. For at muliggøre dette vil de enkelte teorier kort blive præsenteret, og derefter vil der reflekteres over fordele, ulemper og sammenhængskraft i teorierne. Den egentlige gennemgang af teoriener fortages ikke i dette afsnit men vil i stedet præsenteret forud for hver analyse. Det sker ud fra et argument om overskuelighed. Det socioteknisk system og sporafhængighed Det sociotekniske system beskriver samspillet mellem det sociopolitiske landskab på et makroniveau og nicheteknologier på mikroniveau (Søndergård et al., 2009, p. 293ff). Det sociotekniske system består af sociotekniske regimer, der skal forstås som specifikke konfigurationer fastholdt af et komplekst samspil mellem infrastruktur, teknologi og menneskelig adfærd. Systemet indeholder desuden et socioteknisk landskab og nicheinnovation, som begge påvirker, og over tid kan forandre, strukturerne i det sociotekniske regime og skabe nye konstellationer. Det dominerende regime forsøger at modstå presset fra nye teknologier og påvirkning fra dens omverden. Det besværliggør, at nye udfordrende nicheteknologier kan vinde indpas, og overvinde den sporafhængighed, som er indlejret i de dominerende produktions- og forbrugssystemer samt det tilhørende aktørnetværk. Sporafhængighed beskæftiger sig grundlæggende med spørgsmålet om, hvordan og hvilken grad der kan ske forandringer i samfundets eksisterende forbrugs- og produktionssystemer (ibid.). 16

17 Socioteknisk system og sporafhængighed i kontekst Teorien om det sociotekniske system anvendes til at belyse den sporafhængighed, der fastholder den nuværende konventionelle bil som det dominerende regime. Graden af sporafhængighed (Søndergård et al., 2009, p. 293ff) inden for persontransport vurderes for at fastslå, i hvor høj grad Mercedes-Benz må forholde sig til i forbindelse med lanceringen af b-class Electric Drive på det danske marked. Med inspiration fra Frank Geels Multi-level-model (ibid., p. 296f) anskues sporafhængigheden ud fra faktorerne marked & forbrugere, viden & teknologi, kultur, politik & lovgivning samt industri & leverandører. Her forsøges de centrale barrierer, som Mercedes-Benz bør indregne i projektet om lancering af Electric Drive, kortlagt. Kritik af teorien om det sociotekniske system og sporaf- hængighed Det sociotekniske system arbejder ikke ud fra en niveauinddeling. Det kan derfor siges at skabe et problem i forståelsen af, i hvilken grad der eksisterer sporafhængighed. Definitionen kan siges at være en flydende størrelse, der overlader vurderingen af niveauet til et subjektivt skøn - for hvornår er sporafhængigheden i et sociotekniske regime højt? Derudover knytter den manglende niveauvurdering en svaghed til sammenligningen af forskellige industriers sociotekniske systemer og disses sporafhængighed. Det kan dermed være svært at foretage en vurdering af, hvorvidt sporafhængighed inden for et regime er højere end i et andet regime - derfor kan det være svært at hævde, at sporafhængigheden i fx personbiltransportens regime er relativt højt sammenlignet med andre regimer. PESTEL PESTEL-analysen benyttes som makroøkonomisk værktøj, til at belyse udviklingen inden for seks udvalgte nøgleparametre, der har betydelig indflydelse på udviklingen af det fremtidige elbilmarked. PESTEL-analysen medtager en række større makroøkonomiske faktorer (Political, Economics, Social, Technology, Environmental og Legal), og identificerer gennem et eksternt blik nuværende og fremtidige trusler og muligheder for Mercedes på det danske elbilmarked. (Johnson et al., p. 50f). 17

18 Faktorerne Political & Legal er slået sammen mens også Technology og Environmental er skrevet sammen under en faktor, da punkterne grundet rapportens fokus ville have en høj grad af sammenfald. Ud fra et argument om indhold og bedst mulig overskuelighed for læseren, giver det mening at slå faktorerne sammen. PESTEL i kontekst PESTEL-analysen bruger vi til at fastslå og belyse kompleksiteten i lanceringen af en elbil. Det bliver tydeliggjort, hvordan det nuværende elbilmarked, samt dets fremtidige udformning er bygget op omkring og afhænger af en række makroforhold. PESTEL-analysen følger efter en gennemgangen af det sociotekniske systems klarlæggelse af, hvordan den konventionelle bil er blevet en dominerende teknologi. Gennemgangen af det sociotekniske system sker ud fra infrastrukturelle, økonomiske og kulturelle aspekter, hvor systemet har skabt en sporafhængighed. PESTEL-analysen går herefter i dybden med, hvordan og i hvilket omfang samfundsmæssige faktorer kan få indflydelse på elbilmarkedets fremtidige vækst og profitpotentiale. Faktorerne er skabende for det markedet og den fremtidige strategi, som Mercedes-Benz bør lægge. Ud fra den forståelse fungerer PESTEL som et værktøj, der bygger videre på det sociotekniske system. PESTEL konkretiserer og indsnævrer problemstillingens scope fra en bredere grundlæggende kontekst, centreret om samfund, indretning og kultur, til en smallere makroøkonomisk kontekst. Koblingen mellem det danske samfunds makroforhold og det fremtidige elbilmarked er netop vigtigt at få tydeliggjort, da lancering af en elbil på et marked er komplekst, og påvirkes af en længere række, differentierede determinanter. Kritik af PESTEL PESTEL har ingen direkte forfatter, men nedstammer fra det engelske erhvervsliv. Det kan i sig selv være et kritikpunkt for validitet, at der ikke direkte kan relateret en ophavsmand, hvorved det er umuligt at få adgang til grundlaget og tankerne bag modellen. Den er dog fortsat flittigt brugt i det engelske såvel som det resterende erhvervsliv, hvorfor modellen intersubjektivitet må siges at have vist sin berettigelse. 18

19 PESTEL kobler ikke de interne capabilities hos Mercedes-Benz med de fem analyserede makroforhold. Derfor kan en PESTEL-analyse af et marked, der på makroplan ser fordelagtig ud, på mikroplan og i den reelle benyttelse, være mindre fordelagtig. Derved kan vi knytte et væsentligt kritikpunkt i den manglende skelnen til mikroplanet,og dermed den reelle anvendelsesværdi, der knytter sig til modellens analyse af et marked isoleret set. Vi er samtidigt opmærksomme på modellens præmisser. Den analytiske fremstilling af markedet tegner et øjebliksbillede, der som konsekvens af det politiske miljøs konstante udvikling, hurtigt forældes. Derved knytter sig en væsentlig kritisk pointe i, at forhold der udgør problemstillinger i dag, nødvendigvis ikke i samme grad udgør en problemstilling i morgen. Porters five forces Porters five forces tematiserre ud fra fem væsentlig makrofaktorer (Truslen fra leverandører, truslen fra substitutter, truslen fra kunder og truslen fra nye udbydere og rivaliseringen) profit potentialet ud fra konkurrencesituationen på et marked. Poters five forces i kontekst Porters five forces bruges til at tydeliggøre niveauet af attraktivitet, der ud fra Mercedes synspunkt, forbinder sig til at konkurrerer på det danske elbil marked, ud fra et mål om profitskabelse. Det giver efter først det socioteknikske system og derefter PE- STEL analysens kortlægges af politiske makroforhold, der former elbil markedet, progressionsmæssig mening at specificere scoped yderligere. Der bliver således ud fra de 5 markedsorienteret parametre givet udtryk for hvordan konkurrencesituationen tegner sig. Derudover giver analysen en forståelse for, på hvilke parametre og hvordan konkurrencen, og dermed Mercedes strategiske fokus, med fordel kan ændre sig over tid. Porters Five Forces er af vigtig karakter for projektet, på et velunderbygget teoretisk såvel som empirisk grundlag, kan rådgive Mercedes-Benz om elbil markedet og dermed strategisk ageren fremadrettet. 19

20 Kritik af Porter five forces Et af de væsentlige kritikpunkter ved Porters five forces er at modellen er statisk i betragtning af at markedet modsat er dynamisk. En markør af dette er udviklingen af andre forces, der kan have betydning for makro udviklingen på et marked, eksempelvis komplimenter. Med faktorernes komplimenter havde det været muligt for os at sige noget om udviklingen i elpriser og ladeinfrastruktur, da må siges at være væsentlig i den overordnet betragtning af elbil markedet. I modellens fokus på profit gøres leverandører og kunder til en fjende, der skal kontrolleres for at maksimere sin indtjening. I mange tilfælde kan det dog være fordelagtigt at se disse lige omvendt som samarbejdspartner med gensidig nytte til fordel for virksomhedens fremadrettet virke. VRIN VRIN analysen centrere sig om en intern analyse af virksomheden gennem fire faktorer (Value, Rarity, Inimitability og Non substitutability), og forsøger at identificere strategic capabilities som fundament for konkurrencemæssige fordele (Ibid., p. 89). Modellen kan derfor tillægges væsentlig betydning i anbefalingen af fremtidige strategier for Mercedes-Benz. VRIN i kontekst VRIN-analysen er et centralt værktøj i vores projekt, da det besidder stor værdi i den interne analyse af Mercedes-Benz. Den muliggør først og fremmest en identifikation af hvilke basale og unikke ressourcer og kompetencer Mercedes-Benz er i besiddelse af, og hvordan disse kan anvendes til at opnå konkurrencemæssige- fordele på det danske elbilmarked. Da modellens scope også er rettet på, hvorvidt konkurrenter har eller kan opnå disse konkurrencemæssige fordele, giver det os en række værktøjer. VRIN giver os et nuværende indblik i, hvad der med baggrund i kernekompetencer kan differentiere Mercedes-Benz fra deres konkurrenter på elbilmarkedet. Derudover giver modellen et analytisk indblik i hvilke kernekompetencer der specielt skal holdes fokus på, at dynamisere for at sikre at de ikke kan opnås eller efterlignes af konkurrenter. 20

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ *Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche)

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) ) Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) Udarbejdet)af:)) ) Kristine!Kliver!Christiansen!.!50385! Mads!Zerlang!Jacobsen!.!49052! Mads!Hauberg!Davidsen!.!49031!! RUC.)Ha.)5.)Semester.)17)December) 2014.)

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. semester Hus: 22.2 Projekttitel: Økologisk Svineproduktion / Ecological Pig Production Projektvejleder: Søren Lund Gruppe nr.: 12 Studerende

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere