Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner Side 5 Praktiske oplysninger Side 9 Hytterne Side 10 Administrative retningslinjer Side 11 Økonomi Side 11 Kommunikation Side 12 Materiel Side 13 Kriseberedskab Side 14 Heltidsdækkende ulykkesforsikring Side 14 Ledermuligheder Side 15 Økonomi for ledere Side 16 Samværspolitik Side 17 Evighedskalender Side 18 Fællesarrangementer Side 19 Sange og råb Side 20 Gruppens historie før sammenlægningen Side 22 Forkortelser Side 24 Revideret maj 2011 på ledermødet d. 11. maj udgave 1

2 Indledning og brug af bogen Dette er de generelle retningslinjer for Frydenborg Gruppe, som et arbejdsredskab for både gamle og nye ledere i gruppen. Derudover er gruppens administrative retningslinjer indarbejdet i gruppehåndbogen. Grenene i Frydenborg Gruppe Mikrobe Aldersgruppe: 3-6 år med forældre. Søskende er velkomne. Tidsrum for møder: Søndage i (u)lige uger fra Møderne afholdes på Frydenborg og forældrene skiftes til at planlægge og arrangere møderne. Der er en tovholder for mikroberne, som også er kontaktleddet til ledergruppen og bestyrelsen. Mikro Aldersgruppe: 6-8 år, 0. klasse 1. klasse. Tidsrum for møder: Tirsdage fra til Møderne afholdes på Frydenborg med voksne ledere tilknyttet. Mini Aldersgruppe: 8-10 år, 2. klasse 3. klasse. Tidsrum for møder: Tirsdage fra til Møderne afholdes på Frydenborg med voksne ledere tilknyttet. Junior Aldersgruppe: år, 4. klasse 6. klasse. Tidsrum for møder: Torsdage fra til Møderne foregår på Frydenborg med voksne ledere tilknyttet. Der forekommer enkelte hjemmemøder for de ældste. Trop Aldersgruppe: år, 7. klasse 9. klasse. Tidsrum for møder: Mandage fra Hver anden uge er tropsmøde, hver anden er patruljemøde. Møderne foregår på Frydenborg. Til tropsmøderne er de voksne ledere tilknyttet, men til patruljemøderne er patruljerne alene i hytten og skal selv stå for afholdelsen af møderne under ledelse af PL og PA. Senior Aldersgruppe: år. Tidsrum for møder: ca. hver 14. dag, typisk på søndage. Møderne foregår hvor seniorerne finder det passende, men de har lokaler på Frydenborg som bliver brugt jævnligt. Klanlederen er en del af klanen og der er ikke tilknyttet voksne ledere. Fælles mødestruktur for grenene Strukturen på møderne er helt op til den enkelte grenledelse, men ledergruppen og bestyrelsen besluttede i forbindelse med værdidagen i marts 2006 at opfordre til en lidt mere ensartet struktur på møderne. Det giver en bedre kontinuitet i forløbet op igennem grenene. Oplæget lyder som følger: Møderne starter med flaghejsning og Der er ingenting der maner. Møderne afsluttes med at flaget stryges igen og der synges Spejderven eller anden afslutningssang. Grenene må meget gerne have deres egen afslutningsceremoni, men overstående er vores fælles. Når det er mørkt hejser de store ikke flag. De små har en indendørs flagstang som bruges i vinterhalvåret (den er normal placeret i det store rum i AS-hytten). Det tilstræbes, at vi både leger og synger i løbet af et møde, specielt i de mindste grene. Dette er endnu et tiltag, der blev taget initiativ til i forbindelse med værdidagen Ledergruppen mener, at det er en vigtig del af spejderlivet at synge og lege og det er ikke noget vi normalt er så opmærksomme på. Det vil vi gerne gøre bedre, så derfor opfordrer 2

3 vi til, at grenene synger og leger på møderne. Hvis man som leder ikke selv er så god til den slags, kan man evt. planlægge et forløb for grenen og hente assistance fra andre ledere i gruppen til at afvikle det. Den Røde Tråd Den Røde Tråd er tænkt som en slags liste over alt det man kommer igennem som spejder i Frydenborg Gruppe gennem en hel spejdertid. Den Røde Tråd er ledergruppens fælles værktøj som bruges i forbindelse med planlægningen af spejderåret. Ligeledes er det et værktøj der kan bruges til at afstemme forventninger mellem grenledelserne således, at f.eks. juniorledelsen kan have en forventning om, at de minier der rykker op har bestemte færdigheder på et vist niveau. Det er tanken, at Den Røde Tråd løbende skal revurderes og opdateres i ledergruppen. Det kunne være i forbindelse med en værdidag eller på en lederdag. Hvis der er noget man er utilfreds med, eller man har tilføjelser til Den Røde Tråd er man altid velkommen til at tage det op på et ledermøde. Beviser Forløbsmærker Lejrliv Pioner Knob Mikro Mini Junior Trop Senior Ledere Afhængig af børnegruppen Overnatning i telt Mad over bål Sløjfe lejrplads, så den er pæn ryddet Lære reglerne omkring rafter: Man må ikke klatre, save brænde Sløjfe, råbåndsknob og evt. flagknob 1. hjælp Plaster, 1. gradsforbrændning, 112 Kort og kompas Tur- og lejrtyper Patruljeliv Verdenshjørnerne samt intro til kort 5 km. Overnatte uden far og mor Begyndende kendskab til patruljesystem og tilhørsforhold Knivbevis Øksebevis Savbevis (2. år)? Orientering?? Slå Kit-Kat telt op med hjælp Overnatte i telt Mad over bål Sløjfe lejrplads, så den er pæn ryddet Grave bålplads Overnatning i shelter og bivuak (bygget af 3. år) Mad over bål Sløjfe lejrplads, så den er pæn ryddet. Etablere lejrplads: køkkenbord, huggeplads, skraldestativ, fedtfælde med lidt hjælp Brug af fjeldtelte. Selv lave mad over bål og jordovn samt brug af Trangia. Sløjfe lejrplads, så den er pæn ryddet. Etablere lejrplads: køkkenbord, huggeplads, skraldestativ, fedtfælde, gammelmandsild Sløjfe lejrplads, så den er pæn ryddet Bygge en A-buk Mindre projekter Store projekter Kæmpe projekter Flagknob, tømmerstik, krydsbesnørring, dobbelthalvstik Alamering, hudafskrabninger, snitsår, baderegler, færdsel på is Vende et kompas rigtigt. Kende nord på et kort og simple signaturer. Firknob, pælestik, slipstik, kende nødvendigheden af en stram besnørring Introduktion til 1. Hjælp Bruge brandslukkere Følge et kort. Simpel kompaskurs 10 km. 30 km. Heik og kanotur Kende til patrulje- Arbejde i patruljer Systemet og have et med voksen tilhørsforhold. Den vejledning. Intro til voksne er PL. PLPA system. Melde til og fra på løb. Flaghejsningsceremoni. Kvalitetsbesnøringer efter behov Brugbar 1. hjælp i praksis fx ved fjeldture O-løb, kompaskurser og pejlinger. Basis- Viden om UTM og bruge GPS 50 km. Vinterheik Udenlandstur Delvis selvstændigt hvor børn leder børn. Kan tage på en patrulje-tur alene uden voksne. Uden voksenledere Andet end vi plejer 12 timers 1. hjælpkursus 3

4 Idegrundlag og visioner DDS grundlag Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke partipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode. DDS er medlem af verdensspejderorganisationerne og arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses grundidé. Spejderbevægelsens grundidé er uændret gennem 100 år uanset adskillige omskiftninger og forandringer i samfundet omkring os. Dette grundlag er: Ud fra et religiøst og alment etisk grundlag at påvirke den enkelte spejder til en positiv personlig udvikling gennem samværet med jævnaldrende i en opdragende leg med naturoplevelser og praktiske / kreative aktiviteter. Herigennem opøves til selvstændighed, venskab over alle grænser og hjælpsomhed. Det var Lord Baden Powell der startede spejderbevægelsen med denne grundidé. DDS formål Korpsets formål fremgår af korpsets vedtægter: 3. DDS har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 4. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. I vores arbejde bestræber vi os på at udvikle de grundlæggende sider af mennesket. Vi arbejder derfor med de fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige, følelsesmæssige og kreative sider af mennesket. Vi ser disse sider som en helhed. Spejdermetoderne DDS har formuleret spejdermetoden således: Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS formål og principper. Spejdermetoden består af otte elementer: Oplevelser Learning by doing Patruljeliv Friluftsliv Værdier Medbestemmelse og ansvarlighed Aktiviteter og færdigheder Samfundsliv Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS - og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde. Spejdermetoden benyttes i alle spejdersammenhænge. At programmet er sammenhængende og fremadskridende vil sige: at der er aktiviteter for spejdere i alle aldre, at udviklingen fortsætter for dem, der som voksne påtager sig en lederopgave, at arbejdet i gruppen (uanset aldersopdelingen) fungerer som en helhed, så spejderne oplever en sammenhæng i deres spejdertid. Helhed og sammenhæng i programmet sikres gennem: det overordnede formål (at udvikle børn og unge mennesker ), som er det samme uanset aldersgruppe, en løbende debat i grupper og divisioner om Den Røde Tråd i spejderarbejdet, et arbejdsstof, hvis grundlæggende opbygning og indhold er den samme, men som kræver større og større færdigheder og selvstændighed, jo ældre spejderne bliver, de symboler vi anvender (uniform, hilsen, sange, traditioner, ceremonier), som er fælles for alle spejdere, en gensidig påvirkning mellem børn og voksne. 4

5 Udviklingsplaner På korpsrådsmøderne (korpsets årlige generalforsamling) vedtages der med jævne mellemrum nye visioner og udviklingsplaner. Det udstikker retningen for det arbejde som korpsledelsen påtager sig at stå i spidsen for. Det er korpsets intention at alle divisioner og grupper selv udarbejder udviklingsplaner for hvordan de vil arbejde med de visioner der er vedtaget for korpset. Den gældende vision hedder Spejd 2020 og kan findes på dds.dk. Udviklingsplanerne for korpset vedtages typisk for en kortere periode (2-3 år). Gruppens udviklingsplaner vedtaget marts 2011 Udviklingsplan for: Frydenborg Gruppe Indledning/stade i dag: Vision: Udviklingsområder: Frydenborg Gruppe har næsten 100 spejdere og 20 ledere. De ugentlige møder bliver afholdt i gruppens to hytter på Spejderområdet Frydenborg i Hillerød vest. Siden sammenlægning af Anne Stuart og Fr. d. II i 2004, er Frydenborg Gruppe vokset støt hvert år. Gruppen har derfor nu en stor ledergruppe, hvor det sociale sammenhold kan forbedres. FG har en meget lille gruppe, som består af stærkt engagerede forældre og en alt for stor gruppe af forældre, som ikke er engageret. Det er indtil nu ikke lykkedes FG at løfte denne gruppe trods mindre initiativer. FG skal have en lille stigning i størrelsen, men vi skal have en stærkere og mere robust organisation. Det er vigtigt, at FG får fasttømret ledergruppen og bestyrelse. Forældreengagementet i gruppen skal øges for at FG kan beholde sine indtægtsgivende aktiviteter. I de kommende år får FG nogle store junior- og tropsgrene. I forbindelse med denne forøgelse er det vigtigt, at FG formår at fastholde spejderne. Ledermøderne i FG skal styrkes således, at minimum en leder fra hver gren, deltager i ledermøderne. Ledergruppen i FG skal fortsat lave udfordrende spejderarbejde og i den forbindelse er det vigtigt, at ledergruppen udvikler sig ved at deltage på DDS kurser eller anden uddannelse indenfor FG. FG vil gerne være mere kendte i Hillerødområdet og i den forbindelse har FG brug for en forældregruppe, som kan løfte forskellige PR-arrangementer. FG vil gerne støtte et af DDS hovedmål, som er en medlemsvækst på 5%. Men FG skal udvikle værktøjer, som kan håndtere denne øgede gruppestørrelse. DDS hovedmål Flere oplever spejderværdierne Korpsledelsen arbejder for øget kvalitet og medlemsvækst i DDS på baggrund af Spejd 2020 pejlemærkerne. For perioden fra korpsrådsmødet 2009 til korpsrådsmødet 2011 er målene, at: a. Alle grupper og divisioner har en udviklingsplan til forbedring af kvalitet og medlemsvækst b. 20 % flere unge og voksne har en positiv opfattelse af spejd c. Den gennemsnitlige medlemstid er øget fra 31 måneder til 34 måneder d. DDS har 5 % medlemsvækst. 5

6 Udviklingsplan for: Øget forældreengagement Indledning: Formål: Stade i dag: Vision: Udfordringer: Mål: Alle familier har en travl hverdag og har svært ved at få tid til at give en hjælpende hånd til frivilligt arbejde. Forældrene får et personligt forhold til FG s ledere og bestyrelse. Derudover er det et ønske, at forældrene får et personligt forhold til Frydenborg området. Bestyrelsen arbejder sideløbende med andre projekter, som også skal øge forældreengagementet. Meget få familier støtter op om gruppens indtægtsgivende aktiviteter og det frivillige arbejde i FG. Store overvejelser i FG s bestyrelse om kontingentet skal stige således, at alle arrangementer og kurser er inkluderet i kontingentet. På samme måde som Øresunddivision har ladet kontingentet stige overfor grupperne. Øget forældreengagement, hvor målet i 2013 er, at ca. 40% af familierne støtter op om gruppens aktiviteter med aktiv hjælp. Udfordringen er at få den personlige kontakt med forældrene, da spejderne tit bare bliver sat af på parkingspladsen. På selve mødet har lederne ikke tid til den personlige kontakt til forældrene. Der etableres en forældrecafé senest i maj 2011 som foregår, mens spejdermødet bliver afholdt. GL erne står for arrangementet i opstartsfasen og kan med tiden overlades forældrene. Forældrecaféen skal foregå til det første spejdermøde i måneden. Opstart af caféen sker ca. 20 minutter før afslutningen, så lederne kan deltage efter spejdermødet. Derved får lederne mulighed for at tale med forældrene. Udviklingsplan for: Fastholdelse af spejdere Indledning: Formål: Stade i dag: Vision: Udfordringer: Mål: Efter nogle år med små junior- og tropsgrene skal FG nu til at arbejde på at skabe kontinuitet i disse grene. Fortsætte med det gode spejderarbejde vi gør i dag. Der skal være specielt fokus på juniorgrenen. Derudover skal troppen arbejde mere med adventurespejd gerne i samarbejde med klanen og juniorerne. Ca. 100 spejdere Alle grene får indarbejdet Den røde tråd i det daglige arbejde. Derudover skal de nye forløbsmærker og mærker i almindelighed indarbejdes i Den røde tråd. Dette arbejde skal gøres senest i forbindelse med lederkoordineringsdagen i april Derved bliver spejderarbejdet mere spændende og sammenhængende mellem grenene. Skabe kontinuitet så spejderne ikke forlader gruppen inden de når troppen. Introduktion af adventurespejd i Frydenborg Gruppe senest i efteråret At kunne holde på spejderne med det spejderarbejde vi laver. Specielt i forhold til de tilbud som findes i de unges hverdag. Fokusområder: - Ture med positive udfordringer - Det sociale spejdersammenhold - Personligt udviklende spejderaktiviteter - Introduktion af de nye forløbsmærker FG må maximalt miste 8% af det totale antal spejdere pr. spejderår. 6

7 Udviklingsplan for: Ledermøder Indledning: Der har været svingende deltagelse på FG s ledermøder. Det er svært at få samlet størstedelen af lederne til frugtbare diskussioner om aktuelle emner, som er vitale for FG s udvikling. Formål: At mindst en leder, meget gerne flere, for de enkelte grene møder op til ledermøderne. De fremmødte ledere skal have grenens mandat i en eventuel afstemning. Stade i dag: På de seneste ledermøder har ikke alle grene været repræsenteret. Derudover er det de samme ledere som møder op hver gang. Vision: En fasttømret ledergruppe der kender hinandens stærke og svage sider. Planlægningsweekenden, hvor FG s lederkoordinering foregår, er fortsat et fast punkt i lederarbejdet. Udfordringer: Ledermødestruktur fremover, som starter på i januar 2011: - Fire administrative møder, hvor det prioriteres at der kommer minimum en leder pr. gren. - Fire sociale arrangementer, som går på turnus mellem grenene Mål: Socialt velfungerende ledergruppe Udviklingsplan for: Udvikling af ledergruppen Indledning: Formål: Stade i dag: Vision: Udfordringer: Mål: For at kunne blive ved med at lave udfordrende spejderarbejde for spejderne er det også vigtigt, at lederne udvikler sig. At give lederne en positiv vinkel på spejderarbejdet i den enkelte gren. At gøre lederne ansvarlige for FG s materiel og udstyr. Det er svært at få lederne til at deltage i uddannelse. Manglende ansvar overfor FG s materiel og udstyr. Idebank: - Engagement på lederturene - Værkstedsmøder, som kunne foregå privat, hvor lederne fx lærer at lave abehænder, halskæder ect. - Mange deltagere på uddannelsesmarked - Gruppetur, hvor kursuslederen kommer til Frydenborg - Grejansvarlig Bruge dds.dk som idégenerator Socialt godt fungerende ledergruppe At alle i FG altid ved hvor alt materiel og udstyr er, fordi det har en fast plads. Udviklingsplan for: Image Indledning: Formål: Stade i dag: Vision: Udfordringer: Mål: Vi ønsker at blive mere kendte i Hillerød Gøre FG mere synlig så kommende spejdere vil søge information om Frydenborg Gruppe via internettet. Deltager i Hillerød Kommunes Fritidskort Deltager i Hillerød Rundskuesalg Stand på Hillerød Kræmmermarked Introduktion af ny hjemmeside Alle ved at de blå spejdere holder til på Frydenborg Få en forældregruppe, med støtte fra bestyrelsen og enkelte ledere, som er klar til at tage udfordringer på FG s vegne til forskellige arrangement. Såsom Skovens dag, Naturens dag, kaffebord på Torvet, ect. Ny og fremtidssikret hjemmeside Få lavet t-shirt/sweatshirt, som spejderne også vil bruge i skolen Få lavet klistermærker/streamers 7

8 Udviklingsplan for: Gruppestørrelse Indledning: FG vil selvfølgelig gerne møde DDS hovedmål, hvor der skal ske en vækst på 5%. Vi ser blot nogle udfordringer, som vi skal tage action på. Kan FG magte, at blive en endnu større gruppe og hvilke værktøjer skal vi bruge både overordnet og i hverdagen? Formål: FG skal gøre op med nogle af udfordringer, som spejderlederne står med i det daglige spejderarbejde. Hvis den enkelte gren når et medlemstal på næsten 30 spejdere, kan vi så håndtere spejdere som er ekstra opmærksomhedskrævende og hvilke foranstaltninger skal vi som ledergruppe gøre? Skal forældrene til de opmærksomhedskrævende børn deltage i spejdermøderne? Hvordan får vi rekrutteret flere ledere? Stade i dag: 100 spejdere og 20 ledere Vision: En lille vækst på ca spejdere pr. år En tilgang af ledere på ca. to personer pr. år Ved en større synlighed i forældregruppen, i lokalområdet samt til DDS hovedkontor, vil vi forhåbentlig være i stand til at øge antallet af ledere. Udfordringer: Det større medlemstal kan give problemer i de enkelte grene, da der kan være flere oprykkere end udrykkere i grenen. Dette kan gøre, at antallet af ledere skal øges. Om to år skal medlemstallet ligge mellem 100 og 120 spejdere fordelt med ca. 20 spejdere Mål: pr. gren. Dog må der maximalt være 30 spejdere i hver gren. Herefter skrives nye børn på venteliste. En fast tilgang af nye ledere. 8

9 Praktiske oplysninger Indmeldelsesprocedure Når en ny spejder gerne vil meldes ind i Frydenborg gruppe udleveres følgende: Indmeldelsesfolder (DDS s) Velkommen til (Frydenborgs egen velkomstfolder med praktiske oplysninger (under udarbejdelse)) De første tre møder betragtes som prøvetid. Herefter udfylder forældrene bagsiden af DDS indmeldelsesfolderen og den afleveres til lederen sammen med indmeldelsesgebyret på 100 kr. (kr. 75 for tørklæde og kr. 25 for grenhåndbog). Både blanket og penge afleveres af lederen til kassereren hurtigst muligt eller forældrene er velkomne til at betale via netbank til gruppens konto, mærket med spejderens navn og gren. Kassereren står for at oprette nye medlemmer i medlemssystemet Blåt Medlem, så det er vigtigt at han får indmeldelsesblanketterne hurtigst muligt. Blanketterne skal desuden gemmes af kassereren i en årrække i tilfælde af, at gruppen bliver taget ud til stikprøvekontrol i forbindelse med tildeling af tipsmidler og som en slags medlemsarkiv. Når indmeldelsesblanket og indmeldelsesgebyr er modtaget af lederen kan der udleveres følgende: Tørklæde (såfremt spejderen mister sit tørklæde, er det spejderens eget ansvar at købe et nyt tørklæde. Ved ture og lejre skal spejderen altid have tørklædet på). Tørklæde kan købes i Spejdersport. Grenhåndbog der passer til alderen Spejdersport rabatkort Mærker til uniformen (divisions- og gruppemærke) Samtlige ovennævnte materialer til udlevering bør være at finde i lederskabet i AS-hytten. Den enkelte grenleder har adgang til blåt Medlem, hvor oplysninger om grenens spejdere findes og informationerne kan trækkes ud af systemet. Fototilladelse Ved indmeldelse skal den enkelte gren være opmærksom på, at få noteret hvilke spejdere, som ikke har en fototilladelse. Forældremøde Der afholdes et orienteringsmøde for forældre i mikro- og minigrenen 1 gang årligt. Forældremødet afholdes i efteråret og det er GL, som er ansvarlig for disse møder. Venteliste Denne føres og administreres af grenlederen for den pågældende gren. Optagelse sker i princippet i den rækkefølge man er skrevet op, men familieskab og hensyn til køns- og aldersfordeling kan begrunde fravigelse. Hvis børn på ventelisten ifm. oprykning skulle have rykket op, overføres de til venteliste for den nye gren. Hvis det efter oprykning ikke er muligt at optage alle børn fra ventelisten skal de have besked om den aktuelle status. Grenlederne har til opgave, at kontakte de børn som står på ventelisten, hvis de ikke kan optages i grenen. Oprykning Der afholdes oprykning hvert år i august. Lederne i den nye gren skal oplyses om, hvem der rykker op, og skal have relevante oplysninger om de enkelte børn, der rykker op. Endvidere videregives evt. oplysninger om børn på ventelisten, som skal overføres. Oplysning om oprykkede børn afleveres til kassereren straks efter oprykningen. Kassereren ajourfører Blåt Medlem. Kontingent Kontingentet er på 550,00 kr. pr. halvår. Vi har ikke søskenderabat. Beløbet fastsættes årligt på Grupperådsmødet i februar. Kontingentet betales halvårligt via PBS-opkrævning, som laves af kassereren. Kontingentet går til at dække 9

10 aktivitetsomkostninger på spejdermøder og ture. En del går også til at betale kontingent til Det Danske Spejderkorps og Øresund Division. Der er brugerbetaling på ture og til større arrangementer. Uniform I Frydenborg Gruppe bruges DDS blå uniform. Den kan købes i Spejdersport eller via gruppens Uniformsbank (se nedenfor). Uniformen er ikke et must fra start, men en ting, spejderne kan ønske sig med tiden. Andre uniformsdele der er godkendt af korpset kan bruges, som uniform i Frydenborg Gruppe. Mærker sættes dog kun på den traditionelle lærredsuniform. Gruppen bestræber sig på, at mærkerne er sat på uniformen, som vist i grenhåndbøgerne. Mærker og mærkeudlevering Til uniformen hører en del mærker. Mærkerne kan opdeles i tre kategorier: De officielle mærker, der skal være på en uniform: DDS korpsmærke (hvis det ikke allerede sidder på uniformen), divisionsmærke og Frydenborg Gruppes navnemærke. Disse udleveres når spejderen har fået uniform (ikke før, da mærkerne så har tendens til at blive væk inden de sys på uniformen). Turmærker: Fås i forbindelse med en tur, oftest på sommerlejre eller større arrangementer, og udleveres til alle, der har været med på turen. Disse mærker sys på venstre arm. Duelighedsmærker: Til hver gren (undtagen mikrobe- og mikrogrenene) hører en del duelighedsmærker. Hvordan de ser ud og opnås kan læses i DDS arbejdsstof og i gruppens Røde Tråd. Mærket udleveres til spejdere, der har gjort sig fortjent til mærket ved at leve op til retningslinjerne i arbejdsstoffet. Disse mærker sys på højre arm. I lommebøgerne kan det ses hvor mærkerne skal sidde. Officielt må et mærke kun sidde på uniformen op til 1 år efter man har fået det det er ikke noget vi går ret meget op i. Når der ikke er plads til flere mærker på armen må nogen jo af Udmeldelse Dette sker til den pågældende grens leder. Denne afleverer hurtigt oplysningen videre til kassereren. Nogle medlemmer ønsker at holde pause, hvilket vil sige, at de ikke deltager i møderne, men betaler kontingent. Spejderen kan IKKE holde pause uden at betale kontingent. Nogle medlemmer kommer først i tanke om at udmelde sig næste gange, der kommer kontingentopkrævning, og laver udmeldelsen til kassereren. I så fald skal kassereren straks give oplysningen videre til lederen, som har størst behov for at få informationen. Lederen skal tage kontakt til familien, hvis spejderen udebliver fra møder uden afbud i mere end tre møder i træk. Uniformsbank I Frydenborg Gruppe har vi oprettet en Uniformsbank. Konceptet dækker over uniformsbytning. Når spejderen er vokset ud af sin gamle uniform, kan den doneres til Uniformsbanken. Han/hun kan så se, om der er en anden uniform i en større størrelse, som kan købes for 75 kr. Pengene går til gruppens aktiviteter. Uniformsbanken styres af lederne og pengene afleveres til kassereren. Uniformsbanken bor på nederste hylde i lederskabet i AS-hytten. På hjemmesiden gøres opmærksom på Uniformsbankens tilstedeværelse. T-shirts Vi bestræber os på, at gruppen jævnligt laver t-shirts, som sælges gennem grenlederen. Der findes størrelser fra str. 130 og op til XXL. Der skulle være størrelser, som kan passe langt de fleste. En t-shirt koster 60 kr. Pengene fra salg af t-shirts skal afleveres til kassereren. Vores t-shirts ligger i et af skabene i det store rum i Møllen. Hytterne Vi har to hytter på Frydenborg og de kaldes i daglig tale Møllen og AS-hytten. Hyttefar Vi er heldige at vi har en hyttefar som går og nusser lidt om vores hytter, Lars Blomgren. Det er Lars, som skal have besked, når du støder på noget der ikke virker eller når vi er løbet tør for affaldsposer, toiletpapir og lign. Han kan kontaktes på 10

11 Hytteudlån Det er bestyrelsesmedlem Pia Blomgren, der sørger for at føre udlånskalender for hytterne og der er en mailadresse som altid kan bruges: Det er vigtigt at booke hytterne i god tid når man skal bruge dem til en tur eller lign. De er automatisk booket i de ugentlige mødetider der er aftalt for året. For at sikre gruppens egen brug af hytterne, kan lederne indtil to måneder før brug, sikre sig ret til at bruge hytterne. Hytterne lånes ud til andre med jævne mellemrum typisk til andre spejdere eller nogen med tilknytning til gruppen. Såfremt det er ikke-spejdere, som låner hytterne, skal en aktiv leder være til stede under hele opholdet. Brænde hører ikke med til udlån af hytterne. Retningslinjer for udlån vil blive udleveret ved hvert udlån. Det er derfor vigtigt at rydde op og få låst af til de rum der ikke skal være tilgængelige for andre se under nøgler. Overnatning i hytterne Hvis flere end 10 personer skal overnatte i hytterne skal det meldes til beredskabet. Det gøres ved at udfylde en blanket som findes på dette link. Den udfyldte blanket mailes til adressen på blanketten. Dette skal ske en uge før første overnatning. Administrative retningslinjer Nøgleudlevering Alle ledere i Frydenborg gruppe får udleveret en a-nøgle, når de starter som ledere. Ved udlevering af nøglen skrives under på en udleveringsformular. Det er Henrik Nejst, der er nøgleansvarlig og nøgleudleveringen foregår typisk ved personlig henvendelse til Henrik. Klanspejdere, patruljeledere og bestyrelsesmedlemmer har også nøgler til hytterne. Det tilstræbes at patruljeledere har b-nøgler og at klanspejdere og bestyrelsesmedlemmer har a-nøgler. Herudover findes der udlejningsnøgler for hhv. AS-hytten og Møllen. A-nøgler passer overalt og er eneste nøgler der kan bruges til lederrum, klanrum og grenskabe. B-nøgler passer til hoveddøre, patruljerum og udklædning i AS-hytten samt værkstedet i Møllen. Det er tropsgrenlederen der administrerer PL-nøglerne. Blåt Medlem Frydenborg Gruppe bruger DDS medlemssystem Blåt Medlem. Hver leder har sit eget brugernavn og password som udleveres af GL. Det er kassereren, der som den eneste opretter og nedlægger medlemmer! Derfor er det vigtigt, at kassereren hurtigst muligt underrettes om udmeldelser og selvfølgelig også modtager indmeldelsesblanketter på nye spejdere. Dette skal ske indenfor en uge. Hver grenledelse har ansvaret for at deres gren er opdateret med korrekte adresser, telefonnumre og mailadresser til spejderne eller deres forældre. Der kan oprettes flere pårørende i Blåt Medlem så både mor og far kan oprettes selvom de bor hver for sig. Med passende mellemrum og altid før og efter oprykning skal oplysningerne i Blåt Medlem kontrolleres af grenlederne som retter fejl. Lederne kan i øvrigt bruge listen i det daglige arbejde (eventuelt kopiere af ikke følsomme oplysninger, som adresselister til spejderne). GL, formand eller kasserer har ansvaret for at passive medlemmers, bestyrelsens og andre gruppehjælperes oplysninger er opdaterede. Der bliver løbende trukket statistik fra medlemssystemet, som bruges til grundlag for kontingentbetaling til korps og division. Det er også fra medlemssystemet at vores kasserer får oplysninger, når der skal opkræves kontingent fra spejderne i gruppen. Økonomi Hver gren har et beløb på budgettet som er beregnet til brug på aktiviteter på møder og ture. Det justeres hvert år i forbindelse med at budgettet for det kommende år planlægges. Dette sker typisk i samarbejde mellem GL, BSF og kassereren. 11

12 Der skal aflægges regnskab til kassereren med udgangen af hvert kvartal med bilag samt oplysninger om hvad pengene er blevet brugt til, hvilken gren og hvilken konto de skal sættes ind på igen. Regnskabsark (excel) skal rekvireres hos kasseren. Det er muligt at få et rådighedsbeløb efter nærmere aftale med kassereren. Hvis der er spørgsmål til regnskab, afregning mv. er man altid velkommen til at spørge kassereren. Regnskabsark og rådighedsbeløb. Hver grens afdelingsleder kan få udbetalt et personligt rådighedsbeløb (normalt 500 kr) og et regnskabsark til opskrivning af diverse udgifter og indtægter. Udgifter og indtægter skrives ind i arket med henvisning til et bilagsnr., og det resterende rådighedsbeløb kan udregnes (det kan blive negativt hvis man har mange udgifter). Når beløbet er brugt op, regnskabsarket fyldt eller mindst en gang pr. kvartal afleveres grenregnskabet, bilagene og evt. restbeløb til kassereren, og der kan udleveres et nyt regnskabsark og udbetales et nyt rådighedsbeløb. Det skal understreges at rådighedsbeløbet er personligt og skal tilbagebetales ikke videregives - ved lederskifte og lignende. Der aflægges regnskab for sommerlejre senest den 1. september. Originalbilag skal medsendes ved afregning. Hvis der ikke findes et originalbilag, kan der skrives et bilag med dato, underskrift og hvad udgiften er brugt til. Møder og ture Udgifter til det almindelige spejderarbejde betales normalt af gruppen og er derved finansieret via gruppens indtægter (kontingent, tilskud, indtægtsgivende aktiviteter). Dog opkræves til ture og visse møder en deltagerbetaling som dækker udgifter til transport, mad og evt. entré. Da lederne normalt ikke betaler deltagerbetaling, vil der kunne blive underskud på et arrangement med deltagerbetaling. Omvendt kan hvis deltagerbetalingen viser sig at være lidt højere end de samlede udgifter et arrangement give overskud. Underskud eller overskud på ture og møder (også selv om det går lige op) regnskabsføres på regnskabsarkene under posten møder og ture, idet den fulde deltagerbetaling indtægtsføres og alle udgifterne udgiftsføres. Deltagerbetalingen vil lidt afhængigt af omfanget af transport og entré typisk kunne være 0-75 kr. på for 1-dagsture, kr. på 2-dagsture og kr. for en lang weekend. For alle sommerlejre og øvrige arrangementer med højere omkostninger end kr. skal der altid forelægges et budget til godkendelse af gruppeleder, kasserer og bestyrelsesformand. Budgettet sendes til gruppelederen. Bestyrelsen orienteres. Budgettet skal godkendes af bestyrelsen før invitation til et arrangement med deltagerpris udsendes. Under udgifterne for mad til en tur, kan der i rimeligt omfang medtages indkøb af ost eller lignende til ledernes aftenhygge. Såfremt der til brug for ledere, spejdere eller forældre etableres en ordning med betaling af drikkevarer medtages nettoregnskabet herfor på regnskabsbladet, hvis det har givet underskud eller overskud. Hytte- og lejrpladsleje Hytte- og lejrpladsleje skal helst betales på indbetalingskort af kassereren og udgiftsføres under posten hytte- og lejrpladsleje. Denne post er tilskudsberettiget, hvorfor korrekt bilag er ekstra vigtigt. Da kommunen kun refunderer ca. 75 % af udgiften skal de resterende ca. 25% principielt medtages, når det vurderes om et arrangement har givet underskud, og kan derfor medtages når deltagerbetalingen skal fastlægges. Udover sommerlejren er der kun få ture med hytteleje, da grupperne oftest låner sig ind hos hinanden. Hvis der i sådanne tilfælde kompenseres med en gave (gavekort, køkkenudstyr eller lignende), indgår udgiften hertil på lige linie med de øvrige udgifter til mad, tranport og lignende ved arrangementet. Materialer Materialer til møderne og turene, herunder også nødvendige mærker og arbejdsstof bøger, betales normalt af gruppen. Hvis der indgår specielt stort materialeforbrug på en tur eller en møderække, kan det medtages ved fastsættelsen af deltagerbetalingen. Materialer udgiftsføres på regnskabsarket under møder og ture. Ved tvivl om omkostningernes størrelse i forhold til hvad der er rimeligt, kontaktes GL. Kommunikation spejderhat.dk Vores hjemmeside hedder spejderhat.dk. Det har ikke noget at gøre med, at vi alle sammen går med spejderhat, men blot fordi det var en nem adresse at huske og gav associationer til spejderiet. Desuden var domænet ledigt, da vi skulle anskaffe det. 12

13 Hjemmesiden Hver gren har ansvar for at vedligeholde deres del af hjemmesiden. Det er ikke svært, men der findes rigtig god hjælpe hos vores webmaster, Jakob Jepsen som ofte kan trylle, når noget går galt eller der bare skal rettes i mailadresser eller lignende. På hjemmesiden er der også mulighed for at ligge billeder ind fra ture og møder. Ved indmeldelse skriver forældrene under på om spejderen må være med på offentliggjorte billeder på vores hjemmeside. Forventningerne til opdatering af hjemmesiden er: At kalenderen skal være opdateret. Der skal lægges program ud for møder minimum en måned frem. Datoer og info om ture og arrangementer skal ligge minimum 2 måneder frem i tiden. Jo tidligere forældre og spejdere kender en dato jo bedre kan de planlægge. Der ligger ikke forældede ting på hjemmesiden eller i kalenderen. Der må gerne være noget friskt at kigge på, billeder og en lille tekst en gang imellem efter et møde eller en tur. Det skal tilstræbes, men det skal ikke være et krav. Turinvitationer med detaljerede oplysninger og pakkeliste lægges på hjemmesiden Tilmelding og betaling af ture foregår også via hjemmesiden. (Jakob Jepsen kan være behjælpelig med oprettelsen) Mailadresser For at gøre det lettere for spejdere, forældre og andre at komme i kontakt med de rette ledere i gruppen har vi oprettet en række mailadresser i forbindelse med spejderhat.dk. F.eks. vil sende mails videre til gruppelederne. Det er webmasteren der kan rette i mailadresserne og det er ham der skal kontaktes hvis du skifter mailadresse, flytter gren eller lign. Der findes mailadresser til: Adresseliste på gruppens ledere, samarbejdspartnere opdateres af Jesper Trap. Så har du nogle ændringer skal du sende dem til Materiel I gruppen har vi meget materiel, både noget vi mest bruger på ture, værktøj som hovedsageligt bruges i hytten og andet som bruges til særlige aktiviteter eller lign. Det meste har en fast plads i hytternes skabe, værkstedet eller skurene. Det er vores fælles ansvar at vores materiel er i ordentlig stand og at det er til at finde på den plads det har fået tildelt. Derfor, skal materiellet gøres rent og lægges altid på plads når du er færdig med at bruge dem eller når mødet er slut. Hvis materiellet skal være væk fra sin plads, skal der altid lægges en seddel med udlåner og hvor lang tid materiellet forventes udlånt. Såfremt grenen ikke er i stand til at rydde op efter mødet/turen skal der sættes en seddel på materiellet, om hvornår materiellet forventes at komme på plads. Vær desuden opmærksom på at sørge for reparation af materiel, der er i stykker enten ved selv at gøre det, eller bede en anden leder om hjælp. Såfremt materiellet ikke kan laves ved egen hjælp, skal der gives besked til Jesper Trap. 13

14 Materiel er udstyr af blivende karakter til brug for især lejrture, f.eks. telte, gryder, økser mv. Suppleringsmateriel af mindre omfang kan indkøbes af lederne, men normalt bør gruppelederen være involveret, og større anskaffelser, dvs. indkøb for mere end kr. 2000, skal først besluttes af GL, kasserer og bestyrelsesformand. Bestyrelsen orienteres. Materiel udgiftsføres på regnskabsarket under materiel. Telte Gruppen har et stort antal Kit Kat telte traditionelle gule spejdertelte. De er delt ind i farvekoder så hver gren har deres egne telte, som de er ansvarlige for samt for vedligeholdelse og mærkning. Gul er klanen Sort er troppen Lilla er junior Grøn er mini Rød er mikro Farvekoden (stof lap) på teltene sidder i det ene hjørne af oversejlet og i det ene hjørne at selve teltet. Der er også en farvekode på teltposen så man kan se om det er det rigtige telt man tager. Koden består af den farve som grenen har, og på den stof lap sidder 1-3 Frydenborg mærker så man kan se hvilket nummer telt det er. For eksempel har klanen 2 telte, på det ene telt er der en gul stof lap med et Frydenborg mærke, på det andet sidder der også en gul stof lap men med to Frydenborg mærker. Det er altså klanens telt 1 og 2. Gruppen har også en række andre telte: 3 gule og røde letvægts telte til 4 personer. 1 Grønt fjeldtelt til 3 personer. 1 hvidt telt med kun en teltstang - cirkusteltet. (8 personer) 2 lavu er letvægtstelte med én stang og plads til 6 voksne 1 letvægtspatruljetelt til 6 voksne 1 samlingstelt til 20 personer Teltene skal altid ligge pakket med det hele klar til tur, så man bare skal tage dem med fra hylden. Derfor skal man altid, når man har været på tur, kontrollere om alt er der (rent, tørt og i god stand) og derefter lukke teltposen med en strip så andre kan se, at det er pakket og klar til den næste tur. Hvis der er behov for ekstra materiel kan dette lejes hos DDS og Fjeldgruppen (symbolsk beløb). Alt udlån af materiel til privat brug skal ske ifølge aftale med Jesper Trap. Såfremt materiellet skulle blive beskadiget under privat udlån, sker reparation for egen regning. Patruljekasser Hver gren har sine egne patruljekasser, som grenen selv er ansvarlige for. Kriseberedskab Dette punkt bliver behandlet på et bestyrelsesmøde senere i Det er vigtigt, at bestyrelsen får lavet en kriseberedskabsplan, så lederne præcis ved hvordan de skal forholde sig i krisesituationer/sygdomme på ture og andre hændelser. Alle ledere vil blive introduceret til, brugen af kriseberedskabsplanen, som følger lederne på ture og arrangementer. Dette skal ses som et godt værktøj for lederne. Heltidsdækkende ulykkesforsikring Frydenborg Gruppe har en ansvarsforsikring gennem korpset. Med hensyn til ulykkesforsikringer anbefales det det enkelte medlem (både spejdere og ledere), selv at tegne en heltidsdækkende ulykkesforsikring. 14

15 Ledermuligheder Dette afsnit handler lidt om hvad der er af specielle tilbud og muligheder for ledere i Frydenborg Gruppe. Arbejdsstof Alt arbejdsstof findes på DDS hjemmeside eller lederen kan rekvirere materiale hos DDS, såfremt dette ikke allerede ligger i lederrummet i AS-hytten. Uniformslån Som ny leder i gruppen er det muligt at låne en uniform. Nye ledere tjekker i uniformsbanken, om der findes en uniform i rette størrelse. Hvis dette ikke er tilfældet køber gruppen en uniform til en ny leder, såfremt den nye leder ikke allerede har en uniform. Såfremt man stadig er aktiv leder i gruppen efter 1½ år kan man betragte uniformen som sin egen. Hvis lederen på et tidspunkt stopper spejderkarrieren, vil gruppen meget gerne have uniformen til Uniformsbanken. Efter 1½ år som aktiv leder, vil der være mulighed for at få en DDS softshell med Frydenborg logo. Der trykkes logo på softshells cirka en gang om året. Herudover opbevarer gruppen normalt gruppetørklæder og gruppe-t-shirts, som den nye leder får udleveret 1 stk. af i den korrekte størrelse. Både t-shirts og gruppetørklæder sælges til spejderne. Hvis lederne sælger tørklæder eller T- shirts indtægtsføres det på regnskabsarket. Prisliste hænger på indersiden af det nederste lederskab i AS-hytten. Kurser Hvert år bliver der af bestyrelsen afsat et beløb på budgettet, som er beregnet til kurser til ledere og de store spejdere. Beløbet bliver reguleret hvert år i forbindelse med budgetlægning. Så hvis lederen/spejderen ved, at man gerne vil på kursus til næste år kan det være en god ide at sige det til GL inden der ligges budget. På den måde bliver det nemmere at sætte pengene af hvis der nu er rigtig mange som gerne vil på kursus. Som leder i Frydenborg Gruppe forventes det, at man deltager i DDS lederuddannelse/uddannelsesmarked. Det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med ens ikke-spejderliv, men vi ligger vægt på at alle deltager på korpsets kurser med jævne mellemrum. Se korpsets aktuelle udbud af kurser på under kurser. Der er desuden mulighed for at deltage på andre kurser indenfor spejderregi. Disse kan støttes økonomisk af gruppen såfremt det er relevant for dit arbejde som leder i gruppen, at du får et særligt kursus. Andre kurser af relevans for gruppen aftales med gruppeleder, kasserer og bestyrelsesformand, der efterfølgende orienterer bestyrelsen. Gruppen betaler udgifterne til deltagelse og transport til relevante lederkurser. Aktive tropspejdere kan gives tilskud til deltagelse i divisionens PL-arrangementer. For korpsets PLAN-kurser betales den fulde udgift incl. transport 1 x for hvert niveau for hver deltager. For seniorer betaler gruppen udgifter til deltagelse og transport til relevante seniorkurser. Det tilstræbes at gruppen med jævne mellemrum tilbyder ledere, tropsspejdere, bestyrelsesmedlemmer og seniorer et 12-timers førstehjælpskursus og når det er relevant et opdateringskursus. Det foregår sædvanligvis igennem Røde Kors i Hillerød. Der bliver med jævne mellemrum lavet spændende kurser i divisionen. Det er typisk aftenkurser eller foredrag. På kan man finde divisionens kalender og her er datoer for grenmøder, kursusaftener og foredrag. Man har altid mulighed for at foreslå et emne til et kursus, som enten kan tages op i gruppen eller i divisionen. Ledersamtaler Ledersamtalen er en samtale mellem GL og lederen den kan enten holdes individuelt eller fælles i grenledelsen. GL holder ledersamtale med alle ledere i gruppen med jævne mellemrum. Det tilstræbes at være en gang årligt. Såfremt grenen eller GL finder det nødvendigt, vil samtalen blive holdt tiere. 15

16 Tanken med ledersamtalen er, at det skal være en mulighed for at få snakket det daglige spejderarbejde igennem og give rum til tanke og refleksion. Det er en god mulighed for at evaluere, se på ressourcer og snakke om muligheder for udvikling. Det kan både være i forhold til den enkelte leder, i forhold til grenen eller hvis der er nye ideer til gruppen. Der afholdes altid en ledersamtale med en ny leder der træder ind i gruppen. I denne forbindelse skrives der også under på ledererklæring og andet praktisk og administrativt. Økonomi for ledere I Frydenborg Gruppe har vi en filosofi om, at det som udgangspunkt ikke skal have økonomiske omkostninger for en leder at udføre sin ledergerning. Dog er der et lederkontingent på 75 kr. pr. år, som alle ledere skal betale for at være medlem af DDS. Det er et minimumsbeløb og er begrundet i en politisk beslutning om, at alle medlemmer af en forening skal betale kontingent for at være berettiget til at få del i tipsmidlerne. Beløbet opkræves af kassereren via PBS og det tilstræbes at beløbet bliver betalt rettidigt. Telefonpenge Gruppen udbetaler telefonpenge en gang om året. På årsbasis udbetales kr. 500 til den ansvarlige grenleder og kr. 200 til de øvrige ledere i grenen. I samarbejde med den enkelte gren og GL bliver det besluttet, hvem der er grenansvarlig i de enkelte grene. Ved specielt høje telefonudgifter i forbindelse med spejderarbejdet, kan dette tages særskilt op i bestyrelsen. Transport Transportudgifter til møder og ture kan refunderes, hvis de overstiger den almindelige forventelige transport, der i princippet ville kunne klares på cykel. Dvs. at ledere som er bosiddende udenfor Hillerød kan få betalt kørselsudgifter til møderne i Hillerød dog maximalt 30 kilometer hver vej og klippekort indenfor hovedstadsområdet. Alle ledere kan få betalt kørsel til ledermøder udenfor Hillerød og kørsel i forbindelse med ture. Klippekort (eller kopi) afleveres som bilag. Hvis lederen er indehaver af et HT-månedskort, noteres dato på møder hvor kortet er blevet benyttet, og der refunderes til klippekortstakst. Ved bilkørsel skrives et kørselsbilag med km-angivelse, der afregnes efter statens laveste takst der kan findes på Som udgangspunkt bør billigste rejseform benyttes, men anden transportform kan aftales med gruppeleder, kasserer og bestyrelsesformand. Husk bilag eller lav kørselsregnskab, som ved udgangen af hvert kvartal, sendes til kassereren. Betaling af ture Normalt skal ledere ikke betale for at komme på tur med spejderne dette gælder selvfølgelig kun når man er af sted, som leder på en given tur. Ud fra et budget hvor antallet af betalende spejdere er angivet, vil der som minimum være plads til to ledere. Men afhængigt af deltagerantallet, kan der være flere ledere med i turens budget. Grenen kan søge gruppen om tilskud til at betale for flere ledere. Dette skal forelægges bestyrelsen i de aktuelle ture. Betaling for lederbørn Hvis man som leder har sit barn med på tur og barnet ikke er spejder i gruppen eller ikke tilhører grenen, skal der betales for barnet, såfremt gruppen har en reel udgift. Dette kan være i forbindelse med Zoo-dag eller sommerlejr. Det er ikke sikkert der er tale om fuld spejderpris for et lederbarn det aftales fra tur til tur. Det er selvfølgelig ikke alle ture, som er velegnede til at have lederbørn med på. Det er nødvendigt at lederen stadig kan varetage sin funktion, som leder selvom barnet er med. Hvis du er i tvivl om det er okay, at dit barn kommer med på en given tur, så spørg GL eller tag det op på et ledermøde. Spejdersport Ved indkøb i Spejdersport opnås 10 % rabat ved forevisning af spejderkort. Ved indkøb på mere end 5000 kr., kan der laves en særaftale med Spejdersport på en større rabat (= op til 20%). Det er lederen slev der laver en sådan aftale med Spejdersport i den konkrete situation. Ved indkøb via gruppens konto opnås ligeledes 10 % og kontonummer skal oplyses. Kassereren oplyses straks om indkøbet og beløbets størrelse, da oplysningerne skal bruges i forbindelse med betalingen. Bilag/kvittering medtages i grenregnskabet. 16

17 Samværspolitik Retningslinjer for samvær I Frydenborg Gruppe deltager altid en kvindelig og en mandlig leder på turene i junior- og tropsgrenen. I disse grene er spejderne blevet mere bevidste om deres seksualitet. Rygepolitik Frydenborg Gruppe arbejder efter DDS rygepolitik. Det langsigtede mål er, at DDS inden udgangen af 2014 skal være røgfrit. DDS arbejder for, at børn og unge ikke begynder at ryge. At spejdere og ledere skal være i røgfri miljøer både inde og ude At spejderne og ledere ikke begynder at ryge i Det Danske Spejderkorps At der ikke ryges sammen med børn og unge På Frydenborg området forefindes rygeområdet bag AS-hytten, når lederen udfører ledergerning. På ture tilstræbes det, at lederen ikke ryger blandt børn og unge. Alkoholpolitik Frydenborg Gruppe tager udgangspunkt i DDS alkoholpolitik. Det Danske Spejderkorps arbejder for, at børn og unge drikker mindre alkohol. Alkohol må ikke være det samlende element ved korpsets aktiviteter. Der drikkes ikke alkohol, mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor der er børn og unge til stede. I Frydenborg Gruppe kan der nydes rødvin eller øl i begrænsede mængder efter spejdere i alle grene er lagt i seng, op til og med troppen. Såfremt lederne vurderer, at en anden leder er uansvarlig i sit spejderarbejder med børn og unge, grundet indtagelse af alkohol, skal lederne kontakte GL. Lederne og GL laver herefter en samlet vurdering af situationen. Lederne kan herefter ifølge aftale med GL sende den enkelte leder hjem. Der skal altid være et tilstrækkeligt antal ledere, der kan tage ansvar og handle i en kritisk situation. Minimumsalderen for at købe og få udskænket alkohol er henholdsvis 16 år og 18 år. Det Danske Spejderkorps tager medansvar for, at såvel voksne ledere og seniorer som børn og unge har/får et fornuftigt forhold til alkohol. Det gør vi ved: At skabe alkoholfri miljøer for børn og unge, hvor spejderarbejdet og spejderidèen er grundlaget for samværet. At misbrugere af alkohol ikke kan være spejderledere, med mindre de er i behandling. 17

18 Evighedskalender Dette er et udgangspunkt og kalenderen tilpasses løbende til virkeligheden. Januar Udsendelse af indbydelse til Grupperådsmøde (varetages af BSF) Valg af gruppeledere (varetages af BSF) Februar 22. feb. Tænkedag Familietur Grupperådsmøde Obs på deadline for indstilling til Gildernes spejderlederpris Marts Gildernes spejderlederfest Skt. Georgsløb for de store (trop, senior, ledere) April Lederkoordineringsdag Obs på deadline for indstilling til kommunens spejderlederpris 23. apr. Skt. Georgsdag Uddeling af Gildernes spejderlederpris Divisionsrådsmøde Maj 1. søndag Zoo-dag/Hyttearbejdsdag for forældre Bål-aften med Samrådet (BUS), uddeling af kommunens spejderlederpris Juni Sommerafslutning i gruppen samt forældremøde omkring sommerlejr Grillaften for ledere, seniorer og bestyrelse Sommerferie Sommerlejr for de fleste grene, de mindste har muligvis afholdt sommerlejr i Pinsen August Salg af rundskuehæfter Oprykning Kræmmermarked September Tag en ven med møder Skt. Georgsløb for alle (undtagen trop) Oktober Kurser for tropsspejdere og seniorer i uge 42 November Novemberdag i Divisionen Korpsrådsmøde Julearrangement (Bestyrelsen arrangerer) December Spejderfri Juleledermøde med hygge Der er mange andre arrangementer både i korpset, divisionen og traditioner for hver enkelt gren i gruppen. Ved den årlige planlægning i ledergruppen bør hver gren have gjort op med sig selv hvilke ture, løb og andre arrangementer grenen ønsker at deltage på. På den måde bliver det synligt hvilke weekender der kan bruges til hvad og arrangementerne kan fordeles nogenlunde over året. Ved denne planlægning bør kurser og uddannelse for lederne også medtages. 18

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

nr. 1 2010 Spejderkompetencen Udviklingen på besøg brugbar på arbejdet og forståeligt på CV et vær med til at bevæge spejderarbejdet

nr. 1 2010 Spejderkompetencen Udviklingen på besøg brugbar på arbejdet og forståeligt på CV et vær med til at bevæge spejderarbejdet nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Spejderkompetencen brugbar på arbejdet og forståeligt på C et Tag på kursus vær med til at bevæge spejderarbejdet Udviklingen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere