Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde"

Transkript

1 Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune

2 Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og problemstilling Projektplan Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

3 Forskningsprojekt i økonomistyring ErhvervsPhD projekt i økonomistyring på det specialiserede socialområde Projektet er blevet til i et samarbejde mellem: Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

4 ErhvervsPhD-ordningen Der er for første gang afsat 10 mio. kr. i 2010 og i 2011 til ErhvervsPhD i den offentlige sektor. Projektansøgning, som skal godkendes af styrelsen. Deadline i 2011 er den 27. april. Under projektforløbet: Modtager virksomheden kr. om måneden i tre år. Universitetet modtager mellem og kr. over tre år. Derudover er der tilskud til kurser, konferencer og ophold på udenlandske universiteter. Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

5 Formål & organisering 3-årigt projekt Tiden delt mellem Randers Kommune & Aalborg Universitet Vejleder Per Nikolaj Bukh, Professor i økonomistyring Formål: For det første at udvikle nye principper, arbejdsmetoder og modeller for økonomistyring på det specialiserede område For det andet at bidrage til forskningen i kommunal økonomistyring Styregruppe: Formand Klaus Christiansen, Randers Kommune, Dorthe Randeris, Lyngby-Taarbæk Kommune, Klaus Akselsen, COK, Niels Birger Krogsgaard, KMD og Per Nikolaj Bukh, AAU Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

6 Følg med i projektet Følg med i projektet på: Styregruppemøde hver 4. mdr. senest den 1. november Nyhedsbreve efter hvert styregruppemøde med referat fra mødet Information mv. som er relevant for området og projektet, f.eks. Artikler eller debatter mv. Projektets artikler, overheads, tidsplaner mv. Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

7 Baggrund Anne Kirstine Svanholt Mobil: Uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet i 2000 Planlægnings- og økonomimedarbejder på handicapområdet i Sønderjyllands- og Københavns Amter Udviklingskonsulent i Hørsholm Kommune i forbindelse med overtagelsen af det amtslige ansvarsområde på det specialiserede socialområde Områdechef med myndighedsansvar for behandling mv. på stofog alkoholområdet i Københavns Kommune Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

8 Fokus på det specialiserede område Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

9 Økonomiaftalerne 2010 & Opbremsning og tilpasning af udgifterne fremtidig udvikling på området skal finansieres indenfor den allerede afsatte ramme Det specialiserede område er styrbart og serviceloven er en rammelovgivning, der giver styringsmuligheder og fleksibilitet i sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af metoder Omkostningseffektive løsninger dyre tilbud er ikke nødvendigvis de bedste tilbud Der skal indgå økonomiske hensyn i valget af indsatser, dog må det ikke gives forrang frem for andre hensyn Det er kommunernes ansvar at få styr på området Sanktioner ved manglende budgetoverholdelse samt ved skattestigninger Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

10 Indikationer på en holdningsændring På det overordnede ledelsesniveau er der generelt kommet fokus på hvordan man kan styre området frem for hvorvidt området er styrbart Blandt fagchefer og institutionsledere er der efterspørgsel efter konkrete værktøjer og relevant data, som kan danne grundlag for en styring af udgifterne I en undersøgelse lavet af SL svarer 74% af socialcheferne, at området er styrbart Socialrådgiveruddannelsen er under revision - fokus på evnen til som socialrådgiver at forholde sig til budgetter og sammenhængen mellem pris, kvalitet og effekt Holdningsændring på aktør-niveau??? Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

11 Aktør-niveau Koordination med andre instanser Borger Tilbud 1 Udredning og behovs Visitation Bestilling af Tilbud 2 Opfølgning vurdering tilbud Tilbud 3 Inddragelse af pårørende Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

12 Det specialiserede socialområde Bred målgruppe med forskellige behov Lovgivningskrav om en individuel behovsvurdering i hver enkelt sag Fagligheden bygger forholdsvis meget på subjektive vurderinger af det enkelte individ Begrænset viden om hvad der virker og hvad effekten er af de tiltag, der igangsættes En stor del af tilbuddene på området leveres af sociale institutioner, som ikke nødvendigvis har betalingskommunen, som driftsherre Marked? Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

13 Accountability Typisk kendt som Public Accountability, hvor det handler om den proces, hvori en person står til ansvar for sine handlinger overfor en autoritet. Her er relationen mellem borgerne og de folkevalgte eller mellem de folkevalgte og deres embedsmænd. I økonomistyringssammenhæng handler det om hvordan den enkelte medarbejder eller leder tager ansvar for økonomien. Accountability handler om den måde en aktør forklarer og begrunder sine handlinger på Managerial accountability Professional accountability Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

14 Professionel accountability Aktørernes accountability på det specialiserede område hænger tæt sammen med deres professioner Her er aktørerne styret af normer og værdier udviklet uden for de kommunale hierarkier og indenfor et uddannelsessystem, som ikke omfatter fokus på økonomistyring Aktørerne er styret af fundamentale ideer om hvad godt og legitimt socialt arbejde indbefatter, og som medlemmer af en profession anser de sig som ansvarlige overfor disse fundamentale ideer Den professionelle accountability konstrueres løbende gennem hverdagens aktiviteter Det kommer især til udtryk når der opstår situationer, hvor aktørerne skal balancere mellem konkurrerende hensyn Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

15 Professionel accountability og økonomistyring Serviceniveau/ Retningslinjer Politikere Økonomistyring Økonomifunktionen Professionel accountability: Borgeren er i centrum - Behovene for tilbud og ydelser styrer med udgangspunkt i en faglig vurdering Faglighed Sagsbehandlere Managerial accountability: Den samlede kommunale virksomhed er i fokus, herunder budgetoverholdelse og rammestyring Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

16 Kobling mellem faglighed og økonomistyring Påvirkning af konstruktionen af professionel accountability Politikere Økonomifunktionen Kvalitet Serviceniveau Kvalitet Økonomistyring Fælles kvalitet Fælles forståelse af hensynet til både at imødekomme behov på højt faglig niveau og overholde den økonomiske ramme Faglighed Kvalitet Sagsbehandlere Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

17 Problemstilling Makro-niveau Budgetoverholdelse i henhold til økonomiaftale Imødekomme målgruppens behov inden for servicelovens rammer Kommune-niveau Design og udvikling af økonomistyringen Aktør-niveau Fagområder Sociale institutioner Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

18 Time Projektplan April okt. Nov jan. Feb. aug. Sept. feb. Marts dec. Jan. juni. Proces Problemstilling & Indledning Teori: Økonomistyring som pakke Metodologi Case-studie: kommune 1 (Pilot) Case-studie: Kommune 2 Case-studie: Kommune 1 Teori: Contingency Spørgeskem a: Samtlige kommuner Analyse: case-studie og spørgeskema Teori: Accountability Case-studie: Kommune 3 Deliveries Artikel 1: ØS påvirkning på konstruktionen af accountability Artikel 2: Sammenlign. af case-studier Artikel 3: Status på ØS i kommunerne Artikel 4: Commitment -Budget -Professions Artikel 5: Analyse af resultater fra 3 kommuner - case-studie og spørgeskema Publicering: Publicering: Publicering: Publicering: Publicering: Int. tidsskrift Int. tidsskrift Ledelseshåndbog Danske kom. Int. tidsskrift Int. tidsskrift

19 Spørgeskemaundersøgelse Budgetcommitment Budgetoverholdelse Commitment professions Omkostning pr. borger Overholdelse af lov Randers Kommune - ØDF Årsmøde den 10. & 11. november

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder?

Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder? Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder? Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune Randers Kommune Er supertankeren vendt? 2 ØDF årsmøde 2012-2 Udgiftsudviklingen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere