Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder?"

Transkript

1 Er styringskrisen drevet over på de specialiserede socialområder? Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune Randers Kommune

2 Er supertankeren vendt? 2 ØDF årsmøde

3 Udgiftsudviklingen Kurven er knækket! Kilde: KL, Kommunernes regnskab 2011, 16. maj ØDF årsmøde

4 Modstridende mål og omskiftelige betingelser Ændringer i behov Ny viden Strammere krav til styring Market og konkurrence Fokus på effekt Dokumentationskrav Brugerindvolvering 4 ØDF årsmøde

5 Hvilke krav stiller udfordringerne til styringen! 5 ØDF årsmøde

6 Fokus på mellemlederen Det unikke ved mellemlederen er adgangen til topledelsen koblet med mellemlederens viden om daglig drift Mellemlederen kan fungere som mediator mellem organisationens strategi og daglige drift Positionen udgør en vigtig grænseflade mellem aktører og domæner, som ellers kan være usammenhængende, f.eks. mellem topledelsen og professioner som leverer kerneydelser i den daglige drift Komplekse og spredtliggende organisationer har desuden brug for distribueret og interaktivt lederskab. Her er mellemlederen en vigtig mediator mellem niveauer og enheder Kilde: Bill Woolridge et. al The Middle Management Perspective on Strategy Process: Contributions, Synthesis, and Future Research ØDF årsmøde

7 Interviewpersoner ØDF årsmøde Casekommune A Casekommune B Casekommune C Case- Kommune D Case- Kommune E Interviewpersoner I alt Mellemledere Fagchef og Soucchef Myndighedschef Udførerchef Leder af tilbud Andre interviewpersoner Nøgleperson økonomi Direktionsniveau Fagkonsulent/Teamleder I alt

8 Styring af et fagligt område Faglig styring Case-kommune A Case-kommune B Case-kommune C Case-Kommune D Case-Kommune E Principper for visitation Mindst indgribende indsats / Lokale løsninger / Rehabilitering Mindst indgribende indsats / Lokale løsninger Mindst indgribende indsats / Lokale løsninger Mindst indgribende indsats / Lokale løsninger /Habilitering Mindst indgribende indsats / Rehabilitering og Recovery Overblik Dispositionsregnskab + langsigtede prognoser - løbende gennemgang / revisitation Dispositionsregneark - revisitation af alle sager Dispositionsregneark - revisitation af alle sager BDO-database + langsigtede prognoser - revisitation af alle sager BDO-database + Demografimodel - revisitation af alle sager Metode i behovsvurdering Visitation Visitationsudvalg DHUV - pilotkommune / Kvalitetsstandarder Målstyring, herunder klare mål for indsatsen samt korte opfølgningsfrister Døgntilbud og 85 ydelser. Egenkompetence til tidligere amtslige tilbud efter 102, 103, 104, 105, ellers godkendelse af fagspecialist Funktionsevnemetoden / Kvalitetsstandarder Døgn- og behandlingstilbud. Sagsbehandlere inddelt i teams med egenkompetence til øvrige tilbud og ydelser DHUV men endnu nyt / Kvalitetsstandarder Psykiatri - alle sager. Handicap - eksterne tilbud Teamleder inddrages ved 85 afgørelser DHUV - pilotkommune / Kvalitetsstandarder Målstyring, herunder klare mål for indsatsen samt korte opfølgningsfrister Egenkompetence hos sagsbehandlere, dog ikke ved eksterne tilbud Funktionsevnemetoden / Kvalitetsstandarder 2 gange årlig revisitation på 85 ydelser Faglige møder med teamleder + visitationsudvalg på døgntilbud 8 ØDF årsmøde

9 Faglig styring og grænser for adfærd Koordination med andre instanser og inddragelse af pårørende Borger Tilbud Udredning og behovsvurdering Visitation Bestilling af tilbud Tilbud Opfølgning Tilbud DHUV + Kvalitetsstandarder Visitationsudvalg + principper Målstyring + handleplaner Besøg + opfølgning på mål og handleplan

10 Strategi, værdier og alignment Politiske beslutninger Kommunestrategi Handicappolitik Resultatkrav i budgettet Planer og strategi for den fremtidige udvikling Kontrakter og resultatløn Kvalitetsstandarder, principper for visitation Daglig drift

11 Grænsesættende styring: Tydeliggør rammer og begrænser mulighederne for gå nye veje ved at etablere spilleregler i forhold til hvad der er acceptabelt, og ved at identificere handlinger og faldgruber, som medarbejdere skal undgå Holdnings- og værdistyring: Benyttes til at fremme at organisationen opsøger nye løsninger og muligheder ved at kommunikere værdier, formål og retning samt at skabe commitment til organisationens målsætninger 11

12 Budgetstyring i case-kommunerne Budgetfordeling: Myndighedsdelen: Rammebudget Udførerdelen: Model for aktivitetsregulering i hovedparten af kommunerne Budgetopfølgning: Mdr. opfølgning og/eller kvartalsvis dybdegående opfølgning Model for håndtering af evt. merforbrug Lederen har typisk: Fuld råderet over budgettet og kan flytte mellem løn og øvrig drift Finde finansiering inden for egen ramme ved merforbrug der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger Overførselsret af mer- og mindreforbrug mellem år (evt. knækmodel) dog fastfrysning af opsparing i flere kommuner pga. servicerammen i Økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL Årlig kontrakt, som kun i en enkelt kommune er bundet op på resultatløn 12 ØDF årsmøde

13 På forkant med udviklingen Disponeringsværktøj Pris/mængde på cpr. nr. Diagnostisk styring Budget/ mål Opfølgning Målopfyldelse Prognose r Interaktiv styring Dialog om fremtidige behov Strategi Planlægnings- og ventelister ØDF årsmøde Behov for udvikling af indsatsen Kapacitetsplanlægning Handlerum og prioriteringsm u-ligheder 13

14 Spørgsmål Tak for i dag 14 ØDF årsmøde

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere