Referat af. Forbundsmøde Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005"

Transkript

1 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj

2 Forbundsmøde den 8. maj Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger 4. Aflæggelse af beretninger 4.1 Bestyrelsen 4.2 Breddeudvalget 4.3 Eliteudvalget 4.4 Lovudvalget 4.5 Dommerudvalget 4.6 Amatør- og ordensudvalget 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Det reviderede regnskab og status for Budgetforslag 2005 og Behandling af indkomne forslag 7. Fastlagte Danmarksmesterskaber og evt. internationale turneringer 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Forbundets formand. På valg er Rolf Lind. Forbundets økonomiansvarlig. På valg er Steen Jørgensen. 1 Bestyrelsesmedlem. På valg er Brian Lisborg. 1. suppleant. På valg er Torben Olsen. 2. suppleant. På valg er Jan Larsen. 9. Valg af nedsatte udvalg: Breddeudvalgets formand. På valg er Ib Gilberg. 1 medlem af Breddeudvalget. På valg er Bent Gormsen. 1 medlem af Eliteudvalget. På valg er John Skou. Dommerudvalget formand. På valg er Stig Andersen. Lovudvalgets formand. På valg er Arne Vindum. 1 medlem af amatør- og ordensudvalget. På valg er Knud Jørgensen. 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget. På valg er Bjarne Jensen. 10. Valg af revisor. 2. Intern revisor. På valg er Ove Nielsen. 1. revisorsuppleant. På valg er Else Bomholt. 2. revisorsuppleant. P.t. vakant. 11. Fastsættelse af: 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden 2. Næste Forbundsmøde 12. Eventuelt. 1

3 Mødet startede kl Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede forbundsmødet og bød velkommen. Til minde om Arne Vindum. Formanden mindedes Arne Vindum som ikke længere er iblandt os. Arnes mangeårige og entusiastiske virke for bueskydningen, såvel i forbundet som internationalt, var enestående. Blandt mange gøremål var især arbejdet med lovene og dommergerningen en hjertesag, hvilket også ses af de mange tilkendegivelser forbundet har modtaget fra udlandet i anledning af Arnes bortgang. I respekt for Arnes minde afholdes et minuts stilhed. Formanden gik derefter over til at præsentere de nye folk i forbundet. Sportsadministrator Mads Elbrønd, som vil virke på elitecenteret i Århus og ny sekretariatschef Helle Jakobsen som efterfølger Inge Meyer. Ad.1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 4.1 Valg af dirigent og mødesekretær Søren Gøtzsche, Danmarks Idrætsforbund, valgt som dirigent. Inge Meyer, DBSF valgt som mødesekretær. en takkede for valget og konstaterede herefter forbundsmødets lovlige indvarsling i januar/februar nummeret af Bueskydning. Dagsorden som er i overensstemmelse med lovene er udsendt 14 april. Der er rettidigt indkommet en række forslag til punkt 6. Der er udleveret 88 stemmesedler af 172 mulige. Forsamlingen er beslutningsdygtig. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg Peter Rygård, Karsten Weikop og Ove Nielsen. Optagelse af nye foreninger: Nejlinge Buelaug, Helsinge og Århus Langbueklub optaget. Beretninger Bestyrelsens beretning: Rolf Lind. En stor lykønskning til Ålborg Bueskyttelaug med et ualmindelig vellykket WM, for hvilket der er modtaget mange positive tilkendegivelser, bl.a. fra Fita, der omtaler stævnet som best ever. Sikkerhedsregler. Med baggrund i politiets undersøgelser af vore baner, som medførte at justitsministeriets skydesagkyndige blev tilkaldt, har der været afholdt en del møder, hvor Erik Hjortebjerg deltog som forbundets repræsentant. Resultatet af dette arbejde er udmundet i de lovforslag som gerne skulle vedtages her i dag. Da vejledningen fra justitsministeriet gælder alle former for bueskydning, er det nødvendigt at lovene medtages både i afsnit 7 og afsnit 10. Det skal dog erindres at det altid er den stedlige politimester der er øverste myndighed. Vi har også måttet indføre, at banerne skal godkendes af vore dommere efter en nøje fastlagt procedure. Ungdomsprojektet. Der har været en del drøftelser om projektet, hvad har man fået ud af det og hvad er økonomien i det. Økonomien viser at totaludgiften har været kr., heraf kr. i brugerbetaling, kr. fra unionerne, kr. fra Team Danmark samt kr. fra forbundet. 2

4 Resultaterne har været: Fremgang i deltagerantal ved mesterskaber, fra 88 deltagere i 1998 til 180 i Højere scorer ved DM m.v., Cuttet ved de 16 bedste er steget 24 point. Ungdomsskytter vinder medaljer ved senior DM. DM i Broager: 6 skytter over 1300 point. Verdensrekorder, (Mikkel Nørgård, Patrick Laursen, Martin Damsbo). Europarekorder, (Steen Gottlieb, Camilla Søemod, Martin Damsbo, Patrick Laursen, samt holdskydning). Grand Prix medalje, Europamesterskaber, VM medalje. Ungdomsskytter der træner i deres lokale klubber. Kvalitet i træningen. Forståelse for elitetræning. Nye tiltag i ungdomsprojektet vil være: Træner med til fællessamlinger. Aktivt program for trænere ved træningssamlinger. Lektier for omkring træning hjemme. Træning med den træner der var med til fællestræning. Forbundets struktur. Den nuværende struktur indeholder Forbundet med 6 bestyrelsesmedlemmer, udvalg, klubber og unioner. Vi kunne tænke os en fusion således at strukturen kom til at bestå af Forbundet med 8 bestyrelsesmedlemmer, udvalg samt klubber. Forbundsbestyrelsens 8 medlemmer: Formand Næstformand Økonomiansvarlig Eliteudvalgsformand Breddeudvalgsformand Bestyrelsesmedlem Sjælland Bestyrelsesmedlem Fyn Bestyrelsesmedlem Jylland. De 3 sidstnævnte medlemmer, ikke for at varetage særinteresser, men for at sikre at regionerne er repræsenteret i bestyrelsesarbejdet. Årligt regionsmøde, med en dagsorden som f. eks. kunne være orientering, gennemgang af forslag, drøftelse af fælles problemstillinger efter forslag fra klubber, samt drøftelse af kandidater til valg på kommende forbundsmøder. Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted på forbundsmødet. Hvis der i dag viser sig positiv respons på dette forslag, vil forbundet tage kontakt til Danmarks Idrætsforbund, som har konsulenter der bl.a. arbejder med helhedsrådgivning og forbunds-strukturer. Efter en drøftelse, vil bestyrelsen senest til oktober fremkomme med konkrete forslag der udsendes til alle klubber og invitere til medlems/regionsmøder i løbet af november og december, for så endelig at fremkomme med konkrete lovforslag til næste forbundsmøde. De unionsopgaver der ligger i dag forsvinder jo ikke fordi strukturen ændres, de opgaver der fremover skal løses, deles i bredde og elite. For elitens vedkommende med elitecenter, elitetræneruddannelse, internationale stævner, landsholdssamlinger og udtagelser. For breddens vedkommende med dommerarbejde, feltbaner, klubudvikling, regionsmesterskaber, træneruddannelse, lejre, skolesamarbejde, skyttekurser og stævner. Fælles for både elite og bredde ligger arbejdet med ungdoms- og seniorprojekter. 3

5 Finansiering. Danmarks Idrætsforbund har sat nye regler op, for de tilskud der gives til breddeaktiviteter efter den nye fordelingsnøgle. Tilskuddene gives til Ferieskoler og idrætslejre. Forenings- og kvalitetsudvikling. Foreningsbesøg. Stævner og træf. Aktiviteter for foreningssvage grupper. Skolesamarbejde. Disse 6 aktiviteter dækker alle områder inden for breddearbejde. Det er denne liste vi skal forholde os til, det er her finansieringen ligger og her vi kan finde nogle penge. Finansieringen fra DIF består af et fast grundtilskud samt aktivitetstilskud. DBSF har 2 aktiviteter, nemlig skiveskydning og feltskydning. Resten skal hentes på projekter som skal passes ind i de 6 aktiviteter der er nævnt ovenfor. Her er det væsentligt at nævne, at det er tilskud og ikke refusion vi får, hvilket vil sige at afholdes aktiviteten ikke, får vi heller ikke noget. Det er derfor meget vigtigt for vor fremtidige økonomi, at alle aktiviteter rapporteres til forbundet. Vi får fortsat tilskud fra Team Danmark, vi er fortsat satsningsforbund, vi er ikke med i klubben af de forbund som er gået ned i tilskud. Vi kan stadig levere varen og er tværtimod gået op i tilskud og har fået lov til at gå yderligere op hvis vi ellers kan få det til at virke. Vi har også taget stilling til hvorfor vi stadig er med og finder at det nye støttekoncept ikke er så tosset endda. Det kan selvfølgelig ramme os, hvis vi ikke selv leverer varen i løbet af de næste fire til otte år, men det tror jeg vi gør, det skal vi tro på, ellers er det svært at arbejde. Hvis det nye organisationsforslag vinder gehør, ligger det ikke i kortene at unionskontingentet skal spares væk, det ligger derimod i kortene at det skal overgå til forbundet og fortrinsvis skal bruges regionalt. Pengene skal selvfølgelig tilbage igen, vi skal ikke opkræve penge vi ikke skal bruge til bueskydning. Vi skal heller ikke opkræve penge der skal bruges til administration, vi håber tværtimod at den struktur kan skære ned på administrationen. Det koster temmelig mange penge at have folk kørende rundt til unionsmøder og lignende, penge vi kan spare og sende direkte ud i bueskydning. Så kommer der mere kontroversielle, nemlig at vi gerne vil have nogle flere indtægter. Ihukommende det vi får fra DIF i primære tilskud, er det vigtigt at vi selv har nogle penge at arbejde med. Derfor vil vi, når vi på dette års forbundsmøde har hørt hvad salen og vore klubber mener om det, måske allerede på næste års forbundsmøde fremsætte forslag om et forbunds-kontingent på f.eks. 10 kr. pr. måned pr. medlem. Det vil give ca kr. på årsbasis og kan være med til at dække det underskud, vi bevidst kører med i øjeblikket og som vi jo ikke kan fortsætte med. Bestyrelsen. I og med at vi har en bestyrelse, er der også krav om nyvalg. De mennesker der sidder i øjeblikket har siddet en række år og der vil inden for de næste to år blive en del ledige poster. Vi skal have ny næstformand da Erik Hjortebjerg har meddelt at han ønsker at trække sig til næste år. Vi skal have ny eliteudvalgsformand, idet Jan Rytter trækker sig til næste år, her har vi dog en kandidat, idet Susanne Rahbæk gerne vil gå ind på den post. Vi skal også, om ikke så lang tid, have en ny økonomiansvarlig. Breddeudvalgsformand Ib Gilberg, som er på valg i dag, havde egentlig meddelt at han 4

6 ønskede at stoppe, men da det er svært at finde den rette afløser, har Ib indvilliget i at fortsætte, forhåbentlig for to år, men har foreløbig indvilliget i et år. Vi skal også have nye regions-bestyrelsesmedlemmer. Så der er god grund til at se sig om efter personer der har lyst til at påtage sig et forbundsarbejde, så vi kan sikre at der hele tiden er folk der kan og gerne vil påtage sig opgaven. Der er selvfølgelig meget arbejde i det, men der er så sandelig også mange glæder. Der er en post mere og det er en web-ansvarlig, som vil påtage sig arbejdet med at passe den næsten daglige opdatering af vor hjemmeside og være ansvarlig for den. Junior EM i Silkeborg. VM i Ålborg er ikke det eneste internationale mesterskab vi har i år. Vi ser nu frem til Europamesterskabet for juniorer, der skal afholdes i Silkeborg til august og hvortil der er lavet dette meget flot logo (vist i farver). Jeg håber at forbundet og vore medlemmer bakker lige så godt op om det, som de gjorde om WM i Ålborg. Hermed stilles både den mundtlige og skriftlige beretning til debat. Per Løvschall, Varde Beder salen markere hvis man ønsker ordet til debat om bestyrelsens beretning. Takkede for den gode beretning fra bestyrelsen. JBSU er enig i nedlæggelse af unionerne men vil dog gerne vide hvad unionskontingentet vil blive fremover? Hvis det nuværende niveau f.eks. for Jylland fastholdes, vil det indbringe ca årligt til forbundet. De midler der herfra tilfalder forbundet skal gå ubeskåret til breddearbejdet i DBSF. Dette skal på tryk i forbindelse med nedlæggelsen af unionerne. Dog er der betænkelighed ved det foreslåede forbundskontingent, idet skytterne i forvejen betaler både klubkontingent og unionskontingent samt blad. Med den omtale eliten får i den danske presse, er det jo ikke ligefrem deres resultater der får skytterne til at melde sig ind i klubberne. Med hensyn til sikkerhed, kommer det nye lovforslag til at passe fint, men hvad med feltbanerne? De foreslåede regler gør det svært at anlægge nye feltbaner. Henny Jeremiassen FBSU Vedrørende strukturændring, enig med Per Løvschall omkring økonomien. Hvem skal fremover udføre arbejdet? Der er hidtil ikke udført meget breddearbejde. Med hensyn til administrationsomkostninger er der på Fyn kun brugt 5000 kr. til møder og kørsel, trods rigtig mange arrangementer. er Hvordan er reglerne omkring alder på sikkerhedsområdet? Henrik Larsen, Rønne Karsten Weikop, Tåstrup Arne Nielsen, Viking Hvis unionerne nedlægges bliver vejen fra forbund til klub endnu længere. Opgaven kan løses ved at udvide bestyrelsen med de 3 medlemmer og lade økonomien blive hvor den er i dag. Omkring sikkerhed på banerne har der været tilbud fra både undertegnede og dommere som man ikke har taget imod. Et tillykke til Ålborg med WM, men ikke til forbundsbestyrelsen, som ikke har udnyttet muligheden for PR på arrangementet. Er enig med Henrik Larsen omkring PR værdien af WM. Man har i Tåstrup en person der udelukkende tager sig af PR og det har båret frugt. Med hensyn til unionerne, opleves der ikke samme aktivitet på Sjælland som på Fyn, derfor vil der ikke gå noget tabt ved en nedlæggelse. De personer der i dag er aktive vil måske gerne stå for det fremover. Oplevelsen med forbundet i forbindelse med Esbjerg s DM har været negativ. Foreslår derfor at forbundet får styr på tingene før der skal ske sammenlægninger. 5

7 Henny Jeremiassen FBSU Rolf Lind Med hensyn til PR, det hjælper jo ikke at skabe tilgang i klubberne hvis der ikke er aktivitet nok til at fastholde medlemmerne. Fastholdelsesprojektet viste jo at der, hvor der skete noget, forblev de nye medlemmer i klubben. Til Per Løvschall, det er endnu ikke fastlagt hvad de 3 uens kontingenter i unionerne skal resultere i, men niveauet i Jylland på de henholdsvis 60 kr. og 120 kr. er nok realistisk. Både Per og Henny udtaler at disse penge skal gå ubeskåret til breddearbejdet, heri er vi ikke uenige, idet der jo i forvejen ligger en række øremærkede udgifter, bl.a. dommere til stævner. Jeg er som udgangspunkt enig i at pengene skal forblive i breddearbejdet, men breddearbejde som det ser ud i dag, kan fremover ændre sig til at være projektopdelt, som vi ser det i dag med ungdomsprojektet og det planlagte seniorprojekt. Et forbundskontingent skal bruges til at fastholde den aktivitet vi har i dag, hvor vi jo kører med et underskud. Med hensyn til buebaner og feltskydning vil emnet blive taget op under lovforslagene, dog er det korrekt at ingen endnu har set vejledningen, da den ikke er udsendt fra ansvarshavende i justitsministeriet. Hvis lovforslagene forkastes i dag, kan vi risikere at få en sikkerhedsafstand på 300 meter, idet vi så ikke kan påregne at få den undtagelse, der i lovforslaget siger at risiko område 2 ikke gælder hvis der skydes under DBSF s regler. Jeg har svært ved at forestille mig at sikkerhedsreglerne ikke vedtages, hvad kan vi have imod sikkerhed? Det er jo stort set de gældende regler der nu bliver formaliseret i et nyt afsnit. Til Henny Jeremiassen og spørgsmålet om beslutningstager til aktiviteter for bredden. Det er netop grunden til bestyrelsesudvidelsen, at der skal mere Manpower på til at gennemføre disse aktiviteter. Bestyrelsen/breddeudvalget skal være initiativtager, men det er ikke nødvendigvis de samme personer der skal gennemføre det, jeg håber at vi kan få det spredt ud på flere. Til Henrik Larsen på bemærkningen om kontakten mellem klubber og unioner, her har jeg i forvejen svært ved at se kontakten udover det årlige møde, som vi netop ønsker at fastholde. Der er i de tre unioner i dag stor forskel på aktiviteten, ved at løfte det op på forbundsniveau håber jeg på en mere stabil udvikling. Jeg er enig med Henrik og Karsten i at vi kunne ønske os mere presseomtale. Der var klare aftaler mellem forbundet og Ålborg om en kontaktperson til pressen omkring VM. Det er hverken forbundet eller klubbens skyld at der ikke kom mere omtale, der var gjort et stort arbejde for at få TV til at vise noget og der vil for Junior EM blive lavet samme aftale. Henrik Toft, Ålborg Henrik Larsen, Rønne Angående presseomtale, Ålborg har meget gode erfaringer med pressen men det fungerer kun lokalt, landsdækkende er det utrolig svært. I Ålborg har vi brugt halvandet år på at få TV dækning til VM. Det var lige ved at lykkes efter OL, men med Hasses ophør på landsholdet havde det ikke længere interesse. Både Ålborg og DIF har haft møder hvor DIF næsten har forsøgt at tvinge dem og endda har tilbudt at betale, men det vil de ikke. Vi har derefter brugt kr. på et produktionsselskab, som har optaget VM på bånd som Fita har fået med hjem og som vil blive vist på Eurosport, Tysk og Fransk TV samt et par steder mere. Vi kan ikke imponere Dansk TV før vi har nogle helte som de kender og der er en historie i det. Det kan anbefales klubberne i lighed med f.eks. Tåstrup at kontakte de lokale aviser, det er der vi får omtale og det er ikke noget forbundet men klubberne selv skal gøre. Mit indlæg var ikke nogen klandring af Ålborg, det her drejer sig ikke kun om det enkelte arrangement, men om opbygningen af kontakten til pressen. Det kræver at man i forbundet har en person der virkelig arbejder hermed, således at den klub der har arrangementet, ikke også skal have arbejde med kontakt til pressen. 6

8 Michael Søemod, Gladsaxe Ad. 4.2 For ca. fire forbundsmøder siden stod der på dagsordenen under valg en ansvarlig til PR, posten blev aldrig besat. Da der nu er så megen snak om det, var det så ikke en ide at sætte valg heraf på dagsordenen i dag, så kunne det jo tænkes at en af de meget aktive deltagere her i dag kunne tænke sig at varetage den post. Der har blandt de mange indlæg ikke været nogen, der ikke kunne godkende bestyrelsens beretning. Da der ser ud til at være tilslutning i salen er bestyrelsens beretning hermed godkendt. Breddeudvalget Ib Gilberg. Det udleverede materiale indeholder den skriftlige beretning, og jeg skal her blot orientere om, hvad der er sket med overbygningen, trin 3 til træneruddannelsen, siden den skriftlige beretning blev skrevet. Udformningen af trin 3 sker i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund dels fordi DIF er hovedsponsor for vores breddearbejde og dels fordi Team Danmark i og med, at vi er satsningsforbund gerne ser en formaliseret beskrivelse af vores træneruddannelse. DIF er med i et europæisk netværk som udformer en generel europæisk idrætstræneruddannelse. Vi prøver naturligvis at tilpasse vores træneruddannelse til denne skabelon. Trin 1 og trin 2 kurserne er jo baseret på et Svensk materiale, som også benyttes i Norge og Finland, og vi skeler da også til overbygningen til trin 1 & 2, Högre Tränerutbildning HTU for at sikre, at vores uddannelse indholdsmæssigt bliver sammenligneligt med træneruddannelserne i de øvrige nordiske lande. Det er svenskernes opfattelse, at de enkelte nordiske lande hver for sig er for små til at gøre sig bemærket i international bueskydning og at vi derfor i fremtiden må samarbejde. Muligheden for senere at holde fælles trænerseminarer og kurser indgår derfor også i overvejelserne. DIF konceptet arbejder med 4 trænerniveauer. Niveau 3 og 4 er elitetræneruddannelser mens niveau 1 og 2 er henholdsvis en assistenttræner- og en klubtræneruddannelse. DIF har accepteret, at trin 1 og 2 kurserne dækker assistenttræneruddannelsen træner 1, og opgaven består nu i at udforme trin 3 således at overbygningen opfylder kravene til træner 2 uddannelsen. Kravene til træner 1 indeholder også et krav om praktisk trænergerning. Som Rolf nævnte i sin beretning, kunne vi her tænke os, at vi i forbindelse med en videreførelse af Ungdomsprojektet til hver enkelt deltager koblede en lokal trin 2 træner, som i samarbejde med landstræneren kunne bistå skytten i den daglige træning. Når vi ser på, hvad der kunne være relevant at putte i en trin 3 uddannelse, løber vi ind i det problem, at der ligger relevante DIF kurser til omkring 10 weekends undervisning. Det bliver givetvis vanskeligt at sælge til de kommende deltagere, og vi har derfor valgt at specificere 2 moduler, trin 3 og trin 4 på hver 18 timer, der kan afvikles henholdsvis til efteråret og til næste forår. Trin 3 behandler emnerne: skydeteknik, idrætspsykologi og arbejde med børn og unge. Skydeteknikmodulet er hentet fra det svenske HTU-materiale, de to øvrige emner ligger som færdige DIF-kurser. Trin 4 handler om materielkundskab, idrætsskader og styrketræning. Materielkundskab kommer også fra HTU. De øvrige er DIF-kurser. Hvis man som DIF-træner 2 ønsker at fortsætte på niveau 3 diplomtræneruddannelsen, skal man have nogle yderligere tilvalgskurser: ernæring, træningsplanlægning og konditionstræning. Disse kurser udbydes jævnligt i DIF-regi. Vi har 97 mulige deltagere til ovennævnte kurser. Vi ved ikke, hvor mange, der ønsker at deltage, og hvordan de pågældende er geografisk fordelt. Vi har derfor i Breddeudvalget drøftet at skrive til hver enkelt og bede vedkommende tilkendegive, om man ønsker at deltage. Det har også været foreslået at sammenkalde trin 2 trænerne til et træneropfølgningsmøde, hvor vi så kunne præsentere trin 3 og trin 4. Som Forbundsmødet kan se, ligger der mange spændende opgaver foran os. Hermed stilles breddeudvalgets mundtlige og skriftlige beretning til debat. 7

9 Henny Jeremiassen Arcus Finder at træneruddannelsen er rigtig god, den har bevirket at der er kommet viden ud til klubberne og på Fyn har det betydet et trænernetværk. Der arrangeres tilsyneladende ikke sommerlejr i år, er der nogen speciel grund hertil? Ib Gilberg Ad. 4.3 Der har ikke været respons på opslaget i Bueskydning om arrangør af sommerlejr. Da der ikke er flere der ønsker ordet til breddeudvalgets beretning er beretningen til efterretning. Eliteudvalgets beretning Jan Rytter. Som udgangspunkt er 2004 dækket af den skriftlige beretning, jeg vil dog lige tilknytte et par kommentarer omkring det vi har gang i for Elitecenteret har nu en sammentømret bemanding med Henrik og Mads, der sammen med et nyt kuld unge skytter fungerer perfekt. Eliteudvalget koncentrerer sig nu om en udviklingsplan for Compound området Der er i satsningen med Team Danmark Compound skytter på elitecenteret, men det er ikke der hovedprioriteten ligger for TDK, idet man her fokuserer på OL og Recurve som hoved-disciplinen, selvom de godt ved at vi er dygtige til at skyde med Compoundbue og at der også skal være plads til det på elitecenteret. Samtidig har vi et bruttolandshold med compoundskytter, men da Henrik Toft s arbejdstid fortrinsvis ligger på elitecenteret, har der været diskuteret flere muligheder for compound udvikling. Vi har compoundskytter fra ungdomsprojektet sammen med erfarne skytter med international erfaring og vi har compoundskytter på elitecenteret. Det er Michael Søemod fra eliteudvalget som er primus motor, i tæt samarbejde med Henrik Toft som er sportslig ansvarlig. Vi oplever samtidig hvor svært det er at være eliteudvalg på feltområdet hvor vi har så lidt at gøre med og her taler jeg ikke om budgettet, som er svært at få brugt på en hensigtsmæssig måde. Vi efterlyser input/ønsker fra feltområdet, for hvordan man kunne tænke sig tingene gjort, bl.a. omkring udtagelseskriterier. Hvis vi skal gøre noget for eliten i felt, skal der være mere respons fra en gruppe af ambitiøse skytter som vil dyrke feltskydning på eliteplan. Som nævnt ønsker jeg at stoppe med udgangen af min valgperiode, vi har fået en tilkendegivelse fra Susanne Rahbæk, som gerne vil overtage posten som eliteudvalgsformand. Rent praktisk betyder det, at Susanne indgår som ad hoc medlem i eliteudvalget og dermed bliver bekendt med arbejdet. Eliteudvalgets beretning stilles hermed til debat. Ad. 4.4 Henrik Larsen, Rønne Da der ikke er bemærkninger til eliteudvalget er beretningen taget til efterretning. Lovudvalgets beretning. Lovudvalget har ingen tilføjelser til den skriftlige beretning. I 2003 fik vi lovkomplekset 2 måneder for sent og i 2004 blev det først udsendt den 5. august, jeg kan da frygte det samme for dette års lovkompleks. Det er ikke godt nok, når der er sat en 6 ugers frist skal den også overholdes. Der er alt for mange fejl i det udsendte, med fejl i afvikling af DM finaler i felt til følge. Man skulle måske finde en gruppe af dommere og lade dem overtage arbejdet med lovene, det er trods alt dem der arbejder med det i det daglige, så håber vi det kan gøres bedre. Ved DM indendørs var der en jury afgørelse som en klub senere har anket til Amatør- og ordensudvalget, med bestyrelsen og lovudvalgets accept. En juryafgørelse kan ikke ankes, så jeg vil gerne have at vide hvad der siden er sket. 8

10 Erik Hjortebjerg Ad. 4.5 Ad 4.6 Ad 5 Ad 5.1 Med hensyn til de seks ugers frist vil jeg gerne korrigere, idet der i de seks uger ikke kun er indeholdt det arbejde lovudvalget skal lave, men også det arbejde der ligger i sekretariatet. Med skrivelse af referat, som skal godkendes af formand og dirigent, samt trykning og udsendelse af lovkompleks, udgør dette ca. 3 ugers arbejde alene i sekretariatet. Da det for lovudvalgets vedkommende er frivilligt arbejde der udføres, hvor man ved siden af har et civilt arbejde, skal jeg erindre om at man på forbundsmødet har mulighed for at vælte og vælge lovudvalget. Vedr. DM indendørs har lovudvalget intet at gøre med hverken at anerkende, godkende eller forkaste de resultater der kommer ud af det. Da der ikke er flere bemærkninger til lovudvalget er beretningen hermed taget til efterretning. Dommerudvalget. Der er ingen mundtlig beretning fra dommerudvalget. Der henvises til den skriftlige beretning. Da der ikke er flere der ønsker ordet er beretningen taget til efterretning. Amatør- og ordensudvalget. Punktet er udgået udvalget aflægger ifølge lovene ikke beretning. Sekretariatet bedes tage dette til efterretning på næste års dagsorden. Mødet suspenderes 10 min. for kaffepause. Kassereren forelægger Det reviderede regnskab og status for Budgetforslag 2005 og Budget og resultat for 2004, er udsendt med dagsordenen. Vi blev sidste år bedt om at udspecificere nogle af posterne, herunder Team Danmark tilskuddet. Regnskabet viser indtægter på kr. Udgifter til administration udgør , kr. Breddeudvalget er delt op i 2 afdelinger, nemlig udvalgets løbende udgifter samt de faste omkostninger udvalget ikke har indflydelse på. Breddeudvalgets samlede udgifter udgør kr. Til Eliteudvalg, landsholdsaktiviteter, elitecenter og trænerudgifter er anvendt kr. I alt samlede udgifter på kr. hvilket giver et underskud på kr. mod et forventet underskud på kr. Dette resulterer i at vor egenkapital nu udgør kr. Der har været spurgt til ungdomsprojektets udgifter, herfor er redegjort i formandens beretning. På viste planche er yderligere udspecificering, omkring samlinger, stævnedeltagelse, som vist i note 20, i alt kr. før egenbetaling og TDK tilskud. Under debatten om TV dækning af vor sport, har Henrik Toft ret i at klubberne har en stor opgave med pressekontakt, men det er ikke rigtigt at ungdommens resultater ikke har været nævnt i medierne. I de landsdækkende medier har det været småt, men de steder hvor ungdomsskytterne har klaret sig godt, har der været megen omtale i de lokale medier, hvilket i Tåstrup har ført til vækst i klubben Hermed stilles regnskabet til debat. Steffen Thorkildsen, Arcus Angående ungdomsprojektet står der forbundsresultatet at ungdomsprojektet har kostet kr., i delresultatet står det til kr. og i note 20 står det til kr., hvorledes hænger de tal sammen? 9

11 Steen Jørgensen Per Løvschall, Varde Steen Jørgensen Maj-Britt Løvschall, JBSU en Ad5.2 Tallet for ungdomsprojektet, i det på planchen viste, på de kr. er et estimat, idet oversigten er udarbejdet samtidig med revidering af regnskabet, tallet er forkert og skulle have været de kr. som står i regnskabet. De kr. er den nettoudgift forbundet har og som med tillæg af egenbetaling, TDK tilskud og unionstilskud udgør det samlede beløb på kr Aftalen med unionerne om de kr. til ungdomsprojektet udløber i år. Er der udarbejdet nye aftaler med unionerne og på hvilke vilkår? Aftalen er ikke fornyet, men ligger indirekte i planlægningen for Det er ikke svar nok for unionen, vi mangler blandt andet indflydelse på hvor mange skytter vi har med. Dette må være en sag der vedrører budget 2006, så vi går tilbage til regnskabet for Da der ikke lader til at være flere bemærkninger hertil betragtes regnskabet for 2004 som godkendt. Vi går herefter over til budget 2005 og 2006 og jeg skal her gøre opmærksom på problemet i forhold til unionerne. Steen Jørgensen Betragter ikke ovenstående som et problem men en opgave der skal løses. Budget 2005 Vi starter med budget Her er sket en ændring i forhold til det vedtagne budget for 2005, som har medført en tilføjelse under løn til ansatte. Med udgangspunkt i det budget forbundsmødet vedtog sidste år for 2005, er der i lighed med tidligere år, fortaget en detailplanlægning i oktober 2004 med alle udvalgsansvarlige, hvilket gør at vi får et revideret budget til vedtagelse her på forbundsmødet. På det tidspunkt kender vi også flere tal, bl.a. for tilskud og her taler jeg primært om DIF tilskud, hvor vi havde forventet kr. På det sidste er der sket det, at DIF har foretaget en ny fordeling hvor vi yderligere fik kr. For 2006 står der et mindre beløb, her er vi i den situation at vi har den nye fordelingsnøgle. Vi er tidligere er målt på hvor mange aktiviteter vi har, hvor mange klubber og medlemmer og som hidtil givet ca kr. Men i 2006 ser situationen meget anderledes ud, idet DIF nu har meldt ud, at man ikke bare uddeler penge for hvad man tror forbundene gør, men konkret vil se hvad forbundene gør for at få de penge. Når man starter som forbund, har man et basistilskud samt et fast tilskud per aktivitet, hvor vore aktiviteter er skiveskydning og feltskydning, de to ting samt basistilskuddet giver tilsammen ca kr. Vi er sikret de kr. men hvordan kommer vi så derfra og op på kr. Det gør vi ved alle de ekstra tiltag som vi indberetter individuelt. F.eks. hvor mange aktiviteter vi har i træneruddannelse, i lederuddannelse, hvor meget er der i forbundsarrangementer, i stævner, stjernetræf, skolesamarbejde, alle de ting som Rolf nævnte. Hver eneste gang man indberetter noget får man et point og alle de point afgør hvor stor en del af kagen man får. DIF har omkring kr. til rådighed, en del heraf udbetales som basis, resten bliver udbetalt efter indberetninger. Hvis vi indberetter fuldt ud, hvis vi kan opnå alle de point der ligger til basis for det vi 10

12 Henny Jeremiassen Arcus oprindelig fik, kan vi nok bibeholde vort tilskud, hvis vi indberetter mindre, får vi en mindre del af kagen. Det er et utrolig kompliceret system og når jeg trækker det frem her, er det fordi det er utrolig vigtigt for os at I indberetter Jeres aktiviteter rundt omkring, enten som udvalgsformænd eller som klubber og unioner. Da vi første gang skulle indberette for et par måneder siden, spurgte vi rundt i unionerne hvilke aktiviteter man havde haft, og jo vi kan godt se hvilke unioner der har gang i den. Derfor en tak til Henny for den mail jeg fik og som har givet point. Derfor skal I vide, at hvis der fremover ikke foregår aktiviteter kommer vi til at miste penge, som så vil gå til andre forbund. Det skal derfor understreges hvor vigtigt det er, at man indberetter til forbundet hver gang der foregår en aktivitet i unionen/klubben. Vi har skemaer og formularer hvor vi lægger tingene ind efterhånden som de kommer ind. Inden vi kan aflevere skemaerne til DIF, skal de godkendes af vor statsautoriserede revisor som skal bekræfte at vi har haft de aktiviteter der indberettes. Dernæst kommer vort Team Danmark tilskud, udspecificeret på de forskellige aktiviteter. For 2005 har vi stadig unionernes tilskud med og sammen med en del andre mindre indtægter giver det i alt små kr. Derefter har vi set på udgiftssiden og her sker der det ikke forventede at Inge Meyer stopper. Her sker der nogle lønforhandlinger ved ansættelse af Helle Jakobsen, som gør at vi får en lidt større udgift på ca kr., specielt fordi vi i en periode må køre med dobbelt bemanding. Bredde totalt kr., der er jo et par internationale stævner på Dansk grund i år. Elite, lidt højere udgifter, men også lidt højere TDK tilskud. Tilsammen et forventet underskud på ca kr. Dette gør at vor budgetterede egenkapital ved årets udgang vil være kr. Hermed stilles budget 2005 til debat Under bredde har jeg spørgsmål til de kr. omkring VM og kraftcentre, hvor der i beretningen stod at de ville ophøre med at fungere ved udgangen af 2005, men hvor der er budgetteret videre, og endelig ungdomsprojektet hvor vi ønsker en aftale vi kan forholde os til. Steen Jørgensen Vedr. bredde og de kr. er det sådan, at når vi har internationale konkurrencer på Dansk grund giver vi et tilskud, som er fast kr. Derudover blev vi sidste år enige om at yde Ålborg et specielt tilskud på kr. til deres VM, disse beløb er indeholdt i de kr. Ungdomsprojektet budget 2005 er stadig det der ligger i vor aftale, som kører frem til udgangen af Kraftcenteret er ganske rigtigt opsagt til 30. juni, men vi håber ikke at idéen bagved falder væk, vi håber at der vil komme noget andet i stedet for, og har i budgettet holdt muligheden åben. 11

13 Tom Heneberg, Helsinge Steen Jørgensen en ad5.2 Tilskud til stævner er vel penge der skal ud at arbejde på stævnerne, kan de ikke udbetales forskudsvis? Hvis der sendes en anmodning herom til sekretariatet, udbetaler vi gerne forskudsvis. Da der ikke er flere bemærkninger er budget 2005 hermed godkendt. Vi går videre til budget Steen Jørgensen. Budget 2006 Budgettet er skitseret i grove træk, idet vi som de andre år holder budgetrevision med udvalgene, når vi har et bedre kendskab til de reelle tal. Jeg har indtil videre den forhåbning, at vi har mulighed for at kunne forlænge aftalerne med unionerne omkring ungdomsprojektet. Sammen med de andre tiltag omkring unionerne, gør det, at vi har valgt at køre videre med budgettet indtil efterårets budgetrevision, hvor tingene vil blive taget op igen. Når vi ser på slutresultatet for 2006 er der en forventning om et underskud på kr., hvilket gør at vor egenkapital så vil være nede på kr. Det er efter vor opfattelse minimum for hvad vor egenkapital bør være, vi skal ikke under det beløb. Derfor er det vigtigt at få taget diskussionen op omkring regioner og ungdomsprojekt og hvad vi fremover gør her. Hele idéen med at sætte ungdomsprojektet i gang, var jo at poste en del af vor kassebeholdning ud i bueskydning, med det håb at der kunne komme flere klubber, komme flere medlemmer, at vi kunne få større tilskud, måske endda sponsorer. Hermed sættes budget 2006 til debat. Maj-Britt Løvschall, JBSU Rolf Lind Tom Heneberg, Helsinge Steen Jørgensen Maj-Britt Løvschall, JBSU Vil have ført til referat at ungdomsprojektet tages op til forhandling til efteråret. Omkring ungdomsprojektet er det vigtigt at vi får snakket om det her og ikke venter til efteråret. For det første er det vigtigt at få afklaret om vi overhovedet skal have et ungdomsprojekt i lighed med det vi hidtil har kørt, det andet er, hvad må det koste og hvordan skal det finansieres. Skal unionerne medvirke til finansieringen og hvordan skal den medvirken i givet fald foregå. Det koster penge at have aktiviteter kørende og som nævnt i min beretning, finder jeg at vi har fået meget ud af det, men jeg vil gerne høre nogle tilkendegivelser her. Et spørgsmål til dommerudgifter, som det fremgår, er de lidt lavere på det reviderede end på det vi har her. Der har været talt meget om godkendelse af baner, er det indregnet i dommerudgifterne? Forskellen ligger i, at vi i indeværende år har haft udgifter på kr. og vi har budgetteret med kr., så der er lagt penge ind der kan bruges hertil. Jeg er ikke sikker på at dette er den rigtige forsamling at diskutere ungdomsprojektet i, man sidder lidt passivt og overvejer hvad man skal gøre. Det er et udmærket projekt og vi vil heller ikke bakke helt ud af det, vi har også haft det oppe på unionsmødet. Som det er nu, føler vi at vi bare får en regning 2 gange om året. Vi har sidste år betalt kr. til projektet og er i øvrigt magtesløse. Vi har prøvet at se på de skytter der deltager i projektet og finder ikke at det altid er de unges resultater, der er afgørende for om de er med. 12

14 Rolf Lind Henrik Toft, Sportschef Jørgen Graff- Nielsen, København John Skou, Silkeborg Rolf Lind Otto Zebitz, JBSU Det var netop den tilkendegivelse jeg bad om, jeg er enig i at vi ikke skal detailplanlægge her, men hører dig sige at JBSU i princippet stadig er med. Der er nogle input og nogle ønsker om forandring som jeg er enig i. Der skal finde en eller anden fordeling sted ude i unionerne, det var netop det vi havde brug for at vide, så har vi et godt grundlag at arbejde videre på. Man kommer med i ungdomsprojektet på tre forskellige måder. Ældste kategori junior, kommer med fordi de har nogle sportslige resultater som berettiger dem. Næste kategori er omkring konfirmationsalderen. Det er skytter som ingenting har vist endnu, som vi får anbefalet og tror på kan udvikle sig, som vil træne nok og som har talentet. Vi tager dem ind og ser hvad der sker. Mange af dem ryger ud igen, fordi det måske ikke lige var hvad de eller vi havde forventet. Så er der mellemkategorien, kadetterne, nogle af dem har sportslige resultater og nogle forventer vi vil få det. De er i en udviklingsfase og når de kommer op i juniorklassen skal de begynde at præstere noget ellers ryger de ud af projektet igen. Derfor er der skytter inde, som ikke bliver til noget og som må stoppe igen. Hvis man ser på den gruppe isoleret, er det korrekt at der er nogen med som kan se ud til at være spild af penge, men de får trods alt nogen viden med sig derfra, nemlig at det ikke er noget for dem. Ungdomsprojektet har medført et par kontingentforhøjelser til SBSU, og da Københavns bueskyttelaug har ca. 15% af de sjællandske medlemmer betaler vi også 15% af budgettet. Vi har faktisk ikke nogen skytter med i projektet og syntes derfor, at det er mange penge der i unionen går til dette ene projekt i forhold til unionens mange andre medlemmer. Vi finder også, at det er for dyrt som det er nu, og at der skal en eller anden form for ændring til. Helt tilbage fra 1994 har jeg været involveret med ungdommen, som er det vigtigste materiale vi har indenfor bueskydning. Det de unge mennesker ser frem til når de kommer på samlinger, er at komme med ud at rejse internationalt og en del af pengene går til de samlinger og de rejser. Disse unge skytter er samtidig forbillede for andre unge skytter, giver dem lyst til at træne og komme videre, derfor er ungdomsprojektet utrolig vigtigt. Ved sidste OL havde 80% af de Europæiske skytter været igennem de respektive landes ungdomsprojekter og deltaget i Junior cupper, junior EM og junior VM. Hvis vi ikke bruger penge på ungdommen, får vi heller ikke nogen gode seniorer og kan så hen ad vejen skyde en hvid pind efter de tilskud vi får, for så er vi ikke længere et satsningsforbund. Jeg er glad for den opbakning jeg føler der er til ungdomsprojektet. Vi plejer hvert år at holde et evalueringsmøde med interessenter i projektet, trænere, unioner m.fl., i år har vi med vilje udsat det til efteråret. Vi vil her give det løfte, at vi på mødet nøje gennemdrøfter med alle interessenter hvordan finansieringsfordelingen skal være. Vi regner stadig med at der kommer en indtægt på omkring de kr., men at vi så også får lavet en gennemskuelig fordelingsmodel. Indtil nu har vi stort set ikke hørt noget om Felt. Der gives et fast beløb fra DIF hvert år på kr. til feltskydning. Som jeg ser det, har forbundet kun én gang, vist nok i forbindelse med WM i felt i Australien, sendt skytter til feltstævner, ellers ser vi ikke noget der har med felt at gøre. Jeg ved at Nørre Snede sidste år og igen i år har søgt om tilskud til Danish Open, klubben påstår at de ikke engang får svar fra forbundet. Det undrer mig også, at vor ungdomstræner afslår at udtage et hold til Nordisk Junior Cup i feltskydning. Der sker stort set intet på feltsiden, medmindre en eller anden klub tager initiativet. 13

15 Rolf Lind en Danish Open har vi støttet de sidste tre år og gør det også i år. Der foreligger en fast skriftlig aftale, om hvordan forbundet støtter Danish Open, det kan derfor ikke være lederne i klubben du har dine oplysninger fra. Ellers har du ret i at Felt er et svært område. Vi tog for nogle år siden et tiltag, hvor vi prøvede at lave nogle stævner, der kom ingen og det er svært at få en klub til at arrangere et stævne når der ikke kommer nogen. Vi har to til tre gange forsøgt at nedsætte et feltudvalg, med nogle af de skytter der skal have noget ud af det, nemlig feltskytterne. Det har ikke været muligt at aktivere dem, de fik en helt klar opgave om dels at varetage felteliten, dels at se på udtagelseskrav og hvilke stævner vi skulle prioritere, dernæst skulle udvalget se på hvordan vi udbreder felt, men der var ingen respons på det. Det er ikke noget bestyrelsen overser, vi er godt klar over den manglende aktivitet på feltsiden og vil meget gerne have nogle aktiviteter op at stå, men vi kan simpelthen ikke finde folk til at gøre det. Det er rigtigt at bestyrelsen ikke arrangerer stævner, det kan vi rent fysisk ikke gøre, men hvis nogen har lyst til at arrangere noget støtter vi meget gerne op om det. Det er også derfor vi giver tilskud til Danish Open, for at opkvalificere, det blev aftalt med Peder og hans folk allerede for nogle år siden. Vi har en meget lille, men rigtig god Felt elite og vi sender også folk ud til stævner. Vi vil meget gerne have en større bredde og nu er reglerne for Nordisk blevet ændret, således at der kun bliver skudt på kendte afstande, noget der diskuteres meget indgående i Fita i øjeblikket. I Norge har de meget gode erfaringer med det, formanden for Fita s feltudvalg er Norsk og han går meget ind for det. Nu prøver vi den metode, for at se om vi kan få flere skiveskytter til at skyde felt. Vi har mange skiveskytter der udtaler at de ikke gider skyde felt, fordi de ikke vil gå 10 minutter og lede efter en pil som de alligevel ikke finder, det er det for dyrt til. Hvis nogen har lyst til at gribe bolden og gøre noget ved det, er de meget velkomne og der er også en pose penge til det. Da der ikke er yderligere bemærkninger til budget 2006 betragtes budgetforslaget hermed som godkendt. Mødet suspenderet fra kl. 12,45 til 13,30 for frokost hvor mødet genoptages. Mødet suspenderet for overrækkelse af hædersbevisninger. Louise Hauge blev tildelt Jubilæumspokalen for sin fantastiske sæson som udøvende skytte. Patrick Laursen blev tildelt Ungdomspokalen for sine flotte resultater og sit gode kammeratskab. Ole Gammelgård modtog Forbundets hæderstegn i sølv, med tak for den store indsats han har ydet som træner i DBSF. Inge Meyer modtog Forbundets hæderstegn i sølv, som tak for det flotte arbejde igennem årene i sekretariatet. Majbritt Løvschall modtog Forbundets hæderstegn i bronze. Maj-Britt var indstillet af JBSU, som hermed ønskede at sige tak for hendes store indsats gennem mere end 20 år i Dansk bueskydning. Bent Gormsen, blev udnævnt til æresmedlem af DBSF, som en påskønnelse af sin store indsats i Dansk bueskydning gennem 30 år. En flot gestus fra Ålborg. Henrik Toft, formand for Ålborg bueskyttelaug, overrakte DBSF en check pålydende kr. Pengene er fremkommet ved det nyligt afholdte VM og beløbet udgør halvdelen af det overskud klubben fik ud af VM. Ålborg ønskede at dele overskuddet med DBSF og donerede pengene til ungdomsprojektet. 14

16 a.d. 6 Behandling af indkomne forslag. Der er indkommet 17 forslag til lovændringer. Forslag 17 Lovforslag om nye sikkerhedsforskrifter i afsnit 10.6 Da jeg har vurderet at forslag 17 med ændringsforslag, er forudsætningen for en række af de andre forslag, tager vi det først. Rolf Lind Per Løvschall, Varde Rolf Lind Per Løvschall, Varde Rolf Lind Lars Andersen, Palnetoke Erik Hjortebjerg Bestyrelsen beklager at der er indkommet ændringsforslag til eget forslag, men under de løbende forhandlinger med den skydesagkyndige, kom der punkter til som gjorde det nødvendigt. Jeg mener at vi skal gå direkte til de kommentarer der måtte være til det, da det mere eller mindre er nøje beskrevet i min beretning men også flere gange i Bueskydning. Under debatten rettede jeg et spørgsmål til ændringsforslag, jævnfør de nuværende paragraffer, vil det da være muligt omkring Jagt & Felt at bibeholde de nuværende paragraffer i og og hvad sker der hvis vi forkaster lovforslaget i dag. Lovforslaget er blevet til igennem en rimelig lang proces med den skydesagkyndige, hvor vi har kæmpet for vore synspunkter. Den skydesagkyndige startede med, bl.a. at fastholde sikkerhedsafstande på 300 meter. Vi fik gennemgået alle vore regler og foretaget nogle prøveskydninger. Det har ikke været muligt at nå længere, heller ikke på feltbaner, end det vi er nået frem til her. Det man skal være opmærksom på, er at der tales ikke om afspærringer, der tales om et fareområde på 140 meter, hvor der ikke må opholde sig personer medens vi skyder, og der må ikke gå veje hen over det. Jeg syntes derfor det er blevet et afbalanceret forslag som jeg tror på man godt kan leve med. For dem der ikke har prøvet at lægge en Jagt & Felt bane, vil jeg foreslå at man går ud i en skov og ser om man kan lægge en bane et eller andet sted, uden at der indenfor de bagvedliggende 140 meter går en vej eller sti forbi. Det kan ikke lade sig gøre i de Danske skove i dag. Alternativet er at vi ser gennem fingre med regulativet i vort lovkompleks og det syntes jeg er farligt. Eller også skal vi i de tilfælde hvor det her sker, afspærre de veje og stier så de ikke er farbare under stævnet. Det drejer sig om sikkerhed og ikke om at genere nogen, jeg håber da heller ikke at der bliver anlagt feltbaner hvor folk farer rundt mellem skiverne. Det mener jeg aldrig vi har gjort, så hvorfor skulle vi pludselig begynde på det. Jeg finder spørgsmålet teoretisk og understreger at vor sikkerhed kommer først og at forslaget vil være til at leve med. Angående bagvedliggende afstande på feltskydebaner. På almindelige skydebaner står der, at pilefanget skal være minimum 1,50 meter over ansigtets øverste centrum og skal dække hele bredden af fareområdet. Der er ikke noget om et sikkerhedsområde bag pilefanget på en almindelig bane, hvorfor er der så 40 meter på en feltbane, og hvad er et godkendt pilefangsnet? Og har tilføjelsen til opsættende virkning på skydeforbuddet? Med hensyn til det bagvedliggende fareområde. Hvis man har en afmærkning ved indgangen til alle stier som går ind i det område, hvor der f.eks. står Bueskydning, færdsel på eget ansvar, har man sikret sig at der er et område bagved, hvor der ikke utilsigtet kommer mennesker. Man skal skelne mellem fareområde og risikoområde. Har man rundt om en skive én meter hele vejen rundt, har man det man kalder et sikkert pilefang. Det kan være naturligt overholdt hvis man skyder ned mod en jordvold. Det kan være et pilefang som det der bruges indendørs, det kan være Bigballer eller hvad man ellers har lavet, som ikke er gennemtrængeligt af en pil. 15

17 Rolf Lind Henrik Larsen, Rønne Erik Hjortebjerg Henrik Larsen, Rønne Rolf Lind Otto Zebitz Michael Søemod, Gladsaxe På spørgsmålet om, hvorvidt en eventuel manglende dommerkendelse har opsættende virkning på skydningen, er svaret, at det har den ikke. Hvis det her skal give mening, må en dommers forbud mod banen have virkning fra det øjeblik forbuddet gives. Det må så være op til dommerudvalget, hvis der bliver appelleret, hurtigt at komme ud at se på sagen og få det afgjort. Det der falder i øjnene i lovteksten om Felt, er at ordet Trafikårer er anvendt. Hvad er trafikårer? I færdselslovens forstand, er alt hvor du kan bevæge dig trafikårer. Det er det også her. Det vil sige at hvis der bare er en sti i nærheden, kan vi ikke lave feltskydning. Jo, det kan vi, men så skal vi have den sti lukket medens vi skyder. Hvis det er en fast feltskydningsbane, kan der ikke være noget mærkeligt i at der ikke skal være stier bagved. Vi bliver nødt til at skelne mellem en konkurrencebane vi lægger ud i skoven, hvor der kan laves midlertidig afspærring. På en fast bane kan det ikke være rigtigt, at vi ikke kan acceptere at der ikke går stier bag målene, vi skal da ikke have skudt nogen. Vi får ikke lov til at bestemme hvordan veje og stier lægges i skovene. I forbindelse med DM i Esbjerg, har vi fået lov til at tage et helt nyt område i brug, som heldigvis kan lukkes helt af, men skulle vi have været på den side af vejen hvor vi plejer at være, ville vi ikke have haft mulighed for at lukke af for al trafik. Afsnit omhandler afspærring som skal ske efter skøn, hvor dét her taler om en afmærkning hvor det handler om færdselsårer, så umiddelbart er der ikke uoverensstemmelse mellem de to punkter. Hvis det er korrekt, som Rolf var inde på, at dét her er et udtryk for det, man forventer, vil være resultatet af et cirkulære fra justitsministeriet, har jeg endnu ikke hørt nogen argumentation der skulle tale imod. Kan ikke se noget problem i at man laver strammere regler, så sikkerheden er i orden. Sidste år var der ved at ske et uheld under dyrehaverunden, da jeg havde et fejlskud med en pil, som ramte forbi et mål og var 20 centimer fra at ramme en person på den bagvedliggende bane. Denne var arrangeret således at bagenden af et dyr, skulle have været pilefanget for den bane vi skød på. Ændringsforslag til det oprindelige forslag 17, tilføjelse af paragraf , , og Der har været debat om det hensigtsmæssige i forslaget, men ingen indvendinger imod selve forslaget. Jeg vil derfor bede om en tilkendegivelse af, om forsamlingen kan godkende ændringsforslaget. 10 undlader at stemme. Ændringsforslag fra lovudvalget er vedtaget. Forslag 1 Artikel 1.6, tilføjelse af paragraf Forslaget har den konsekvens at de næste paragraffer rykker. Forslaget vedtaget, med tilføjelse efter , klagen har ikke opsættende virkning. Forslag 2 Ændring af artikel tilføjelse af paragraf Officiel udsendelse via . Forslaget enstemmigt vedtaget. 16

18 Forslag 3 Ændring af artikel 1.22., tilføjelse af ny paragraf En præcisering af dommerudvalgets arbejdsområde. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 4 Tilføjelse til artikel 1.6 Regler for aflysning af stævner. Forslaget trukket tilbage. Forslag 5 Tilføjelse til fællesbestemmelser artikel af ny paragraf Organisering. Lovforslag fremsat af bestyrelsen. Ændringsforslag fremsat af SBSU. SBSU s ændringsforslag forslag trukket tilbage. Bestyrelsens forslag trukket tilbage. Forslag 6 Ændring til artikel 2.5. Præcisering af reserver. Forslaget enstemmigt vedtaget med konsekvensrettelse. Forslag 7 Tilføjelse til artikel 2.6. af ny paragraf Rekordnotering ved perfekt score. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 8 Ændring af artikel Rekorder noteres også for langbue og barbue. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 9 Ændring af artikel Ændring af betegnelsen Oldboys/Girls til Masters. 8 stemmer for, 61 imod, 19 undlader at stemme. Forslaget bortfaldet. Forslag 10 Ændring af artikel Ændring af fordeling af skytter på skiver og i patruljer. Forslag fremsat af bestyrelsen. Ændringsforslag fremsat af FBSU. Sidste linie i forslaget udgår, står i forvejen i afsnit Bestyrelsens forslag trukket tilbage. Ændringsforslag fra FBSU enstemmigt vedtaget, med sidste sætning slettet. Forslag 11 Ændring af artikel 7.1. Ændret fordeling af klasser og distancer. Ændringsforslag fremsat af FBSU og SBSU. Bestyrelsens forslag: 6 stemmer for, 82 stemmer imod, forslaget er bortfaldet. Ændringsforslag SBSU: Trukket tilbage. Ændringsforslag FBSU: 64 stemmer for, 24 undlader at stemme, forslaget vedtaget, med konsekvensrettelse af paragrafferne , , g Forslag 12 Ændring af artikel Mindre skivenumre. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 13 Ændring af artikel Enheder for skovrunden. Hvis begge forslag vedtages, fjernes Buejægere som redaktionel ændring under blå post, da de står under sort post. 17

19 2 stemmer for, 68 stemmer imod, 18 undlader at stemme. Begge forslag er bortfaldet. Forslag 14. Ændring af artikel Præcisering af hold. 64 stemmer for, 20 stemmer imod, 4 undlod at stemme, forslaget er vedtaget. Forslag 15. Ændring til artikel og artikel Ændret rækkefølge ved DM og Forbundsmesterskab i feltskydning. 9 stemmer for, 35 stemmer imod, 44 undlader at stemme, forslaget er faldet. Forslag 16. Ændring af artikel Ligestilling. Forslaget er trukket. Lovudvalget skal rette eksisterende lov, så tekst og henvisninger kommer til at passe. en Ad 7 Hermed er punkt 6, indkomne forslag behandlet. Mødet suspenderet fra kl. 15,10 til 15,30 for kaffepause. Fastlæggelse af Danmarksmesterskaber: Fastlagte DM 2006: DM inde seniorer i Silkeborg. DM inde ungdom mangler arrangør. DM ude seniorer i mangler arrangør. DM ude ungdom mangler arrangør.. DM i jagt & felt i Herning. Fastlagte DM 2007: Ingen. Skema over fastlagte Danmarksmesterskaber findes også på hjemmesiden. Ad 8 Valg af Bestyrelse og suppleanter Valg af Forbundets formand Valg af Forbundets økonomiansvarlig Valg af 1.suppleant Valg af 2.suppleant Rolf Lind, valgt for 2 år. Steen Jørgensen valgt for 2 år. Torben Olsen, valgt for 1 år Jan Larsen, valgt for 1 år Valg til Udvalg Valg til Breddeudvalget: Breddeudvalgets formand Ib Gilberg valgt for 2 år. 1 medlem af Breddeudvalget Jørgen Graff-Nielsen valgt for 2 år. (indstillet af 5 klubber) Valg til Eliteudvalget Medlem Dommerudvalgets formand (indstillet af bestyrelsen og 5 klubber) Lovudvalgets formand John Skou valgt for 2 år. Klaus Lykkebæk valgt for 2 år. Erik Hjortebjerg valgt for 2 år 18

20 Amatør og Ordensudvalget 1 medlem Bjarne Jensen valgt for 3 år. 1.suppleant Henning Rigall valgt for 1 år Ad 10 Ad 11 Valg af revisorer 2. revisor Ove Nielsen valgt for 2 år. 1.Revisorsuppleant Else Bomholt valgt for 1 år 2.Revisorsuppleant Vakant. Fastsættelse af 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden Afgiften fri - arrangøren bestemmer selv beløbet. 2. Næste Forbundsmøde Fastsat til den 14. maj 2006 på Fyn. Ad 12 Eventuelt. Tom Heneberg, Helsinge. Med henvisning til indbydelsen til Nordisk Mesterskab, hvor der på grund af lovændringer nu er opstået en fejl, skal det præciseres at det er 1 januar efter det fyldte år som er oprykkelsesdato. Dette er gældende både efter Dansk og international lov. Henny Jeremiassen, FBSU. Det har været et rigtig fint forbundsmøde. Samtidig sendes en opfordring til Jylland og Sjælland om at få lidt flere aktiviteter i gang. Til Ålborg, som er blevet rost så meget, endnu en ros for at man har fået det til at løbe rundt og endda har kunnet give et tilskud til ungdomsprojektet. Michael Søemod, Gladsaxe. En tak til bestyrelsen for det store arbejde der er udført. Efterlyser fortrykte skemaer til udfyldelse når klubberne har haft tilskudsgivende aktiviteter. Rolf Lind, Formand en Overrakte dirigenten en gavekurv med en stor tak for en særdeles god og kompetent ledelse af mødet. Takkede forbundsmødet for en god debat og et positivt og givende møde. Forbundsmødet sluttede med et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund. Mødet er hermed afsluttet. Dato: Dato: Forbundsformand 17. juni 2005/IM. 19

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2006 afholdt på Hotel Scandic,

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus,

Læs mere

Bueskydning Danmark. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 17 sider

Bueskydning Danmark. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 17 sider Årsrapporten indeholder 17 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Interne revisorers påtegninger 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger 5 Beretning 6

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2008. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2008. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 2 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2006. på Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV. Søndag d. 14. maj 2005, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2006. på Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV. Søndag d. 14. maj 2005, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk DAGSORDEN Forbundsmøde 2006 på Hotel Scandic Odense

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2007. i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. Søndag d. 13. maj 2007, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2007. i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. Søndag d. 13. maj 2007, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk DAGSORDEN Forbundsmøde 2007 i Idrættens Hus Brøndby

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 2728 Fax: +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2014 afholdt på. DLG FAF Hvidkærvej Odense SV. Søndag d. 13. april 2014 kl

REFERAT af. Forbundsmøde 2014 afholdt på. DLG FAF Hvidkærvej Odense SV. Søndag d. 13. april 2014 kl Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E-mail: info@bueskydningdanmark.dk REFERAT af Forbundsmøde 2014 afholdt

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006 Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006 Dansk Bueskytteforbund Til stede: Rolf Lind (RL) Idrættens Hus Erik Hjortebjerg (EH) Brøndby Stadion 20 Steen Jørgensen (SJ) 2605 Brøndby Morten Holm-Nielsen

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere