A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde."

Transkript

1 Sagsnr Ref. HJE/jtj Den 7. september 2001 MetroXpress LO s forretningsudvalg har dags dato med baggrund i nedenstående redegørelse drøftet A-Pressens investering i MetroXpress. Forretningsudvalget var på baggrund af drøftelsen enige om, at investeringen lå inden for det mandat, som LO s medieudvalg og A-Pressens bestyrelse har på baggrund af såvel LOkongressens som Hovedbestyrelsens beslutninger om LO s mediepolitik. Der var ligeledes enighed om, at det havde været mere optimalt, hvis MetroXpress geografiske dækning havde været bredere, og der blev udtrykt ønske om, at den ambition kunne indfries senere. Hvorfor MetroXpress? A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde. MetroXpress opfylder væsentlige dele af kongresbeslutningen fra Der er ikke bare en enkelt formulering, der er tilgodeset, men en hel række af de krav, som kongressen opstillede. MetroXpress er en avis for alle, også i langt højere grad end f. eks. Aktuelt. Det er mennesker, som ikke føler, at de har tid til at læse en avis, eller har råd til at købe en avis, og dermed ofte kobles af informationsstrømmen. Det gælder ikke mindst de unge og en række af fagbevægelsens medlemmer. Metros erfaringer i andre lande er, at f. eks. 50% flere unge i aldersgruppen år læser avis, når de har Metro, ligesom en større del af de ledige nu også får læst avis som følge af Metro. Alt tyder på, at investeringen er fornuftig rent økonomisk. Erfaringen er entydig, at MetroXpress giver overskud efter 36 måneder på markedet. Konceptet har overalt vist sin bærekraft, hvilket også giver en konkurrencefordel. Ud over investeringen ud fra økonomiske motiver er der også tale om en investering i demokratiet og i den danske model. MetroXpress er med sine forventede store læsertal på omkring , med til at give mere sammenhæng i samfundet, når flest muligt følger med og forholder sig til samfundsproblemerne, dermed bliver demokratiet også mere levende, jo flere seriøse og troværdige informationer der eksisterer. Det vil også være til gavn for fagbevægelsen synspunkter.

2 Problemstillinger Hvorfor lukke Aktuelt og investere i et nyt dagblad? Aktuelt og MetroXpress er som nat og dag. Aktuelt var en avis med en snæver målgruppe - det som blev kaldt "opinionsdannerne". MetroXpress har brede befolkningsgrupper som mål. Aktuelt var en dybdeborende avis med meget baggrundsstof rettet mod en bestemt gruppe. MetroXpress skriver kort, og med væsentlige stofområder for fagbevægelsen. Aktuelts markedsgrundlag var svagt, og avisen havde behov for store driftstilskud på 60 mio. kr. årligt. MetroXpress har et markedspotentiale og vil ikke få en årlig driftsstøtte, men alene investeringskapitalen. Begge aviser har som noget naturligt i dagens samfund den fulde redaktionelle frihed, for Aktuelts vedkommende siden Ingen af aviserne er eller var et "talerør" Mangler avisen holdninger? Avisen er et helt nyt koncept i Danmark; den er neutral i sin politiske observans. Noget som de fleste aviser i Danmark prøver at markedsføre sig under, også selv om alle nok er klar over, vi har et borgerligt pressemonopol. Der er heller ikke en leder, som er det sted, man sædvanligvis læser om avisens holdning. Men det betyder kun, at avisen ikke har en selvstændig holdning, og ikke at man ikke kan læse om holdninger i avisen. Alle som ud fra et redaktionelt nyhedskriterie mener noget, vil naturligvis kunne komme i avisen, herunder også mennesker fra fagbevægelsen. Man kan også lægge vægt på, at med et dagsordenssættende medie mere i Danmark, så er der også et medie mere at komme til orde i. Også for dansk fagbevægelse. Om kort tid vil MetroXpress have læsere - hvoraf mange aldrig har holdt avis før. Hvad indeholder avisen? MetroXpress indeholder nyheder, og er derfor med til at bryde det borgerlige avismonopol i Danmark. Avisens stofområder er nyheder fra indland, politik, udland, job og penge, kultur, sport og debatstof. Områder, som det er væsentligt for fagbevægelsen bliver belyst, også af andre end borgerlige aviser.

3 Hvorfor bruge medlemmernes penge til det? Når A-Pressen foretager investeringer er det ud fra det, af LO kongressen vedtagne medieoplæg, herunder målsætning og strategier for A-Pressen. Investeringen er fuldt ud indeholdt i medieoplægget. Det politiske ansvar og beslutning om brug af penge fra mediebevillingen blev på kongressen givet LO s hovedbestyrelse, som på sit møde den 20. april vedtog at opretholde bevillingen i resten af kongresperioden og gav mandat til et nedsat medieudvalg om at forvalte bevillingen. Medieudvalget har truffet sin beslutning ud fra de fire hovedformål som er angivet i indledningen. Det tilsvarende juridiske ansvar for investeringen ligger i A-Pressens bestyrelse, som ud fra samme retningslinier har truffet beslutningen. Så fuldstændig på samme måde som i alle andre tilfælde hvor fagbevægelsen forvalter medlemskontingenterne, og løser fagbevægelsens opgaver, har de der har mandatet, givet af en kompetent forsamling, her LO s kongres, truffet beslutningen. Hvem skal informeres om hvad og hvornår? LO s medieudvalg har løbende været orienteret om forhandlingerne. Det er altid et problem i en demokratisk levende bevægelse, når man er nødt til af konkurrencemæssige grunde at føre fortrolige forhandlinger, og træffe beslutninger uden en offentlig debat, også selv om alle formalia i beslutningen har været overholdt. Men det har været meget afgørende, at projektet ikke blev afsløret over for mulige konkurrenter. Især det Berlingske hus reaktion viser, at konkurrencen fra MetroXpress tages ekstremt seriøs. Havde Berlingske kunnet udsende en konkurrent enten før eller på samme tid som MetroXpress, så havde de haft konkurrencefordelen. Nu er den fordel klart på MetroXpress side. Både de konkurrencemæssige forhold og de børsetiske regler måtte gå forud for fagbevægelsens traditionelle medlemsdemokrati, hvor man i politiske sager har en lang tradition for en åben information og debat, ofte længe inden beslutninger bliver taget. Den tradition gør det naturligvis mere uforståeligt for mange, når det i enkelte tilfælde, som f.eks. i denne beslutning, må tilsidesætte den offentlige debat, inden en beslutning træffes. Derimod er det beklageligt, at A-Pressen ikke har kunnet have en færdig information klar til udsendelse til de enkelte forbund, da beslutningen blev offentliggjort.

4 Hvordan med overenskomsterne? Selskabet bag MetroXpress har - af konkurrencemæssige og dermed naturlige - årsager ikke kunnet dannes, før avisen kom på gaden. Det ville være det samme som at afsløre eksistensen over for konkurrenterne. Der har dermed intet selskab været at indgå overenskomster med, ligesom A-Pressen ikke har kunnet informere overenskomstparterne. Arbejdsdelingen mellem A-Pressen og fagbevægelse er klart. A-Pressen investerer og sikrer, at et selskab, man ejer en del af, også er villig til at indgå overenskomster. Det har A-Pressen i forhandlingsforløbet sikret. Fagbevægelsen forhandler overenskomster. Det kommer nu. Det er ligeledes tilkendegivet fra de relevante forbund og afdelinger, at man her vil rejse krav om overenskomster, og at der intet problem er. Er MetroXpress ikke københavneri? Nej, avisen udgives i hele HT-området - i Køge, Hillerød, Helsingør og Roskilde - og der er tusindvis af øvrige sjællændere, der pendler ind i HT-området, som også får avisen tilbudt. Udgivelsesområdet svarer næsten til en tredjedel af landet. Men det er jo rigtigt, at avisen ikke for nærværende kommer i Jylland. Andre steder i verden findes der eksempler på, at avisen efter en opstart i en by senere har bredt sig. Hvad der sker i Danmark er endnu for tidligt at udtale sig om. Det er forståeligt, at det enkelte menneske der ikke nyder godt af MetroXpress, kan føle sig forbigået og at vedkommende nu er med til at betale for noget, man ikke selv kan få glæde af, eller mener er unødvendigt. Derfor er det naturligvis relevant at forholde sig til, at medlemmer i det øvrige land igennem deres kontingent indirekte har været med til at finansiere investeringen. På trods af problemstillingen har A-Pressen altså valgt at investere ud fra de overordnede mål og strategier, og også ud fra, at man forventer at investeringen - der er væsentlig mindre, end blot et års driftstilskud til Aktuelt vil føre til væsentlig flere læsere end Aktuelt havde.

5 Beslutningen er i øvrigt ikke enestående. I en række år fik både Bornholmeren og NY Dag store årlige driftstilskud fra mediebevillingen konfirmeret på den ene kongres efter den anden uden problemer, ligesom der heller ikke i beslutningen fra kongressen i 1999 er hverken formelle eller reelle krav, tilkendegivelser eller andet, der tilkendegiver en geografisk anvendelse af mediebevillingen. Det ville i øvrigt også være forkert ud fra en virksomheds-målsætning. Hvem kan annoncere? Det kan alle. Annoncerne betaler avisudgivelsen. Og overholder man straffelov, injurielovgivning mv., så kan alle, der vil, købe annoncer. Det er den kommercielle idé, der skaber bærekraften i MetroXpress. Andet I følge aftalen med MetroXpress, skal de levere deres nyheder til alle lokalradioer, som fagbevægelsen er med i. Lokalradioerne har deres redaktionelle frihed til at udvælge og bringe det de vil mod citat. Nyhederne vil blive leveret elektronisk. NET-Redaktionen har indgået aftale på almindelige kommercielle vilkår med MetroXpress om at levere deres nyhedstjeneste til avisen. Redaktionen har deres redaktionelle frihed til at anvende stoffet. Kongressen i 1999 LO-kongressen i 1999 vedtog en fyldig og omfattende mediestrategi. Den var bl.a. baseret på et forskningsmæssigt input fra medieforskerne Jørgen Poulsen og Preben Sepstrup. De to skrev blandt andet:»kvalitet og udførlighed er ikke i alle tilfælde det vigtigste. Overskuelighed og adgang via et medie, som den enkelte har lettere adgang til, kan i mange sammenhænge være mere udslagsgivende for, om en informationsmulighed bliver valgt.«de mange informationstilbud er til rådighed for borgerne i varierende omfang afhængigt af den enkeltes daglige eller ugentlige medierutiner. De bedst uddannede og rutinerede brugere af et bestemt medie vil få stadigt lettere ved at finde et for dem relevant informationsudbud, mens de med kortere uddannelse og et mere begrænset engagement i deres lidt fjernere omverden, vil vælge et helt andet informations- og underholdningsudbud.

6 Det betyder, at forskellene, mellem hvad den enkelte opsøger af information og interesserer sig for i sin omverden, vil øges mere end nogensinde tidligere. Det vil være stadigt sværere at finde en fælles dagsorden, som mange kan snakke med om. De store almene og letforståelige temaer vil få en øget vægt for mange mennesker. Aviserne har en vis rolle som informations-, debat- og dagsordenssættende medie for de mindre informationsstærke danskere, hvoraf halvdelen har et løst forhold til mediet. Aviserne har problemer med at nå unge og yngre, ikke mindst kvinder. Blandt andet på ovennævnte baggrund vedtog kongressen både en målsætning og en strategi for A-pressen. Her lever MetroXpress op til kongressens beslutninger: Der blev på kongressen vedtaget følgende målsætning: Koncernen skal modvirke koncentrationen i mediernes ejerkreds og sikre alsidigheden. Koncernen skal medvirke til at undgå en opdeling i samfundet mellem informationssvage og informationsstærke grupper. Der blev på kongressen også vedtaget en fyldig strategi. Her hedder det: Målsætningen skal nås ved at fastholde en mediekoncern, der består af flere medietyper. Mangfoldigheden er nødvendig i informationssamfundet. A/S A-Pressen skal fortsat kunne udvikle og drive nye projekter. Journalistikken skal være samfundsengagerende, seriøs og troværdig. Alle selskaber i koncernen skal arbejde for en øget kommercialisering. MetroXpress opfylder hver eneste af ovennævnte formuleringer, som udgør den væsentligste del af vedtagelserne i afsnittet»mediepolitikken «. Et par af formuleringerne opfylder MetroXpress i øvrigt synligt bedre end Aktuelt, bl.a. kravet om øget kommercialisering. Det skal understreges, at MetroXpress er en investering. Bladet modtager intet løbende driftstilskud. Her lever MetroXpress ikke op til kongressens beslutninger: Kongressen havde også en række vedtagelser om den ungdomspolitiske dagsorden. Hverken Aktuelt eller MetroXpress lever i specifik grad op til disse vedtagelser. Men A-Pressen er som bekendt eneejer af Tjeck Magazine, som langt mere direkte har fat i de unge.

7 Det er dog værd at bemærke, at svenske erfaringer fortæller, at 50% flere i aldersgruppen år læser avis, når det er muligt at læse metro. Men der er to formuleringer, som MetroXpress ikke lever op til. Den første stammer fra afsnittet om målsætning, den anden fra afsnittet om strategi: Koncernen skal være med til at sætte dagsordenen for samfundsdebatten med henblik på en fortsat udbygning af demokrati og velfærdssamfund på fagbevægelsens idegrundlag. Der skal udgives en holdningsavis, som er et klart alternativ til de traditionelle omnibusaviser. Ingen af disse formuleringer kan siges at være opfyldt med MetroXpress. Det mener konkurrenterne Det berlingske hus har været meget offensiv i sin reaktion mod MetroXpress. Direktør Joachim Malling har bebudet modtræk. B.T. har ført, hvad der kun kan betegnes som smædekampagne mod projektet»lo har brugt dine penge, og der bliver med garanti brug for flere«; skrev bladet i en leder. Bladet har også interviewet en række lokale faglige folk, der alle som en udtrykte, hvad bladet mente var fagbevægelsens holdning. De var alle imod. Berlingske må af flere årsager også anses som en hovedkonkurrent. Annoncører kan forudses at fravælge B.T og tilvælge MetroXpress. Det er der udsagn om fra det seriøse Mediacom om. Og Berlingske ejer en stor andel af lokal- og gratisaviserne i hovedstadsområdet, som også påføres konkurrence om attraktive annoncekroner. Generelt har medierne være imod på lederplads - f.eks. både Politiken og Information mens reportagen ude i aviserne har tegnet et meget positivt billede. Politiken havde en leder, de kaldte»nyt selvmål af LO«. Mens anmeldelsen inde i avisen var positiv. Informations anmeldelse var overstrømmende positiv.»den byder på velprioriterede, stramt redigerede nyheder i overskueligt format.«og både TV-avisen, radioavisen og TV2 Nyhederne har interviewet metrolæsere, der var meget positive.»folk vil gerne læse den,«som Radioavisen meddelte. Den største succes på gratis-markedet, Søndagsavisen, har taget positivt imod MetroXpress og kaldt den et gennembrud for gratisaviserne. Der tegner sig et billede af, at de umiddelbare konkurrenter er negative. Mens medier, der ikke er umiddelbart konkurrerende, er nøgterne eller positive. Weekend Nu s direktør har for eksempel taget meget positivt imod MetroXpress.

8 Det mener forskerne Medieforskeren og professoren Jørgen Poulsen fra RUC, forudså allerede i sin fremskrivning til LO-kongressen, at adgangen til et medie kunne være afgørende for, om det bliver valgt. Han har uddybet i en række aktuelle kommentarer og vurderer i dag, at»det undrer mig, at dagbladene i København ikke er gået ind i denne niche før. Konkurrencen fra radio, tv og internettet er jo stærkt stigende og gør, at det bliver sværere og sværere at sælge almindelige nyheder. Den svenske mediekoncern MTG, der står bag metroxpress, har en international udveksling af nyheder. Og så har de penge, så metroxpress kan blive ved, indtil der kommer et overskud om to-tre år.«professor Frans Mortensen, Århus Universitet, hæfter sig ved, at det er lykkedes for metroaviserne, at få fat i unge mennesker, der var holdt op med at læse aviser. Hvis det samme gør sig gældende i Danmark, så er det glædeligt - og det behøver ikke ramme de eksisterende dagblade.»de kan jo ikke tabe annoncelæsere, som de ikke har i forvejen,«mener han. Professor Anker Brink Lund, Odense Universitet, har i flere kommentarer rost konceptet. Og samtidig stillet spørgsmålstegn ved, om konjunkturerne er med MetroXpress. Annoncemarkedet er utroligt presset for tiden, mener han. Og det kan også ramme MetroXpress. Kommunikationskonsulent Henrik Byager har i Danmarks Radio anmeldt MetroXpress:»Den er så nyhedsmættet, at den godt kan gå hen og blive en alvorlig trussel imod de traditionelle morgenaviser. Avisen er også langt mere lødig og med meget mere journalistisk fokus, end jeg egentlig havde troet,«mener Byager.

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003

Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003 Dagsordenens punkt 10 35. ordinære kongres 26.-30. oktober 2003 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003 Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING Nr. 02 April Årgang 03 2004 FOKUS PÅ FORANDRING HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye

Læs mere

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar 2003. Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere så kan FORBRUGERRÅDET Kulturstyrel sen Att. chefkonsulenl Inge Frydenclahi i fr(aku Iturstyrelscn.dk 22. maj 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lov om mediestotte Kulturstyrelsen har ved e-mail af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER Ingeniørforeningen i Danmark, IDA/Ingeniøren Danmarks Lærerforening, DLF/Folkeskolen Forbundet

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Professionelle sportsvirksomheder

Professionelle sportsvirksomheder Professionelle sportsvirksomheder A N B E FA L I N G E R T I L G O D L E D E L S E Professionelle sportsvirksomheder Udgivet af Kulturministeriet Grafi sk design: KPTO Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S Oplag:

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer den 25.maj Grundet Kristi Himmelfartsdag udkommer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Referat af ordinær generalforsamling i MP Pension den 21. april 2008 Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Formanden, Jytte

Læs mere

Den, som ikke får information kan ikke tage ansvar, den, som får information kan ikke undgå at tage ansvar

Den, som ikke får information kan ikke tage ansvar, den, som får information kan ikke undgå at tage ansvar Den, som ikke får information kan ikke tage ansvar, den, som får information kan ikke undgå at tage ansvar (Citat af Janne Carlzon) Kommunikationsgruppen, Alfa Laval, 2005 Denne opgave er udarbejdet af

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere