I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater."

Transkript

1 Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor avisen fik nyt design. Avisen og dens journalistik er blevet forbedret løbende, og denne udvikling fortsætter. Det er imidlertid vigtigt at vurdere, om avisen udvikler sig i den rigtige retning, derfor har avisens ledelse gjort status på arbejdet efter de første 18 måneder med den nye avis. I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Tidligt i projektet blev der sat fem journalistiske mål for avisen, disse mål gælder fortsat og lyder sådan: 1. Identifikation. Avisens skal holdningsmæssigt og redaktionelt identificere sig med læserne 2. Nytte. Avisen skal kunne bruges af læserne i deres hverdag 3. Prioritering. Avisen skal tilbyde en klar prioritering af nyhedsstrømmen 4. Visuelt udtryk. Avisen skal tilbyde den travle læser, at han/hun kan overskue avisen hurtigt. 5. Redaktionel markedsføring. Avisen skal stimulere læserne til at læse avisen igen i morgen. I forbindelse med arbejdet blev en række analyser gennemført. Analyserne gav os en stor viden om vores læsere og den måde, de læser avisen på. Den typiske Berlingske Tidende-læser er år har en god løn, lever et travlt liv og har et optimistisk livssyn. Vores læser tænker i løsninger, ikke i problemer. Vores læser glæder sig til fremtiden frem for at frygte den. Vores læser er handlingsorienteret og ambitiøs. Han eller hun er bevidst om sine rødder og har samtidigt et internationalt udsyn. Denne læser tilhører avisens såkaldte kernesegment. Det er sådanne læsere, vi har på nethinden, når vi laver den daglige avis, selvom vi har mange andre, faste læsere. Vi har to yderligere målgrupper: De unge, som har de samme egenskaber som kernesegmentet, blot er de yngre, deres alder er år. Og De erhvervsinteresserede, som er særligt interesserede i erhvervsforhold. Berlingske Tidende bedriver kritisk og ambitiøs journalistik. Det er ledelsen og medarbejderne, der redigerer avisen, det er ikke læsernes opgave. Men i vores journalistik tager vi læsernes udgangspunkt. Vi er en af verdens ældste aviser. Vores historie går tilbage til Den fornemme arv og den autoritet, arven giver, skal vi bruge i den daglige journalistik. Vi skal levere sammenhænge og være læsernes hukommelse i forhold til begivenheder, der går mere end blot få år tilbage.

2 Som led i arbejdet med TPL har vi udviklet et nyt slogan, et såkaldt payoff for avisen. Det hedder Ord der fører til noget. Det er et ambitiøst løfte til læseren, det rummer vores målsætning for avisen og for vores journalistik i få ord. De opnåede resultater er disse: Læserne har været tilfredse med den redaktionelle udvikling af avisen. I to omgange har Gallup gennemført en uafhængig analyse, som viser en positiv holdning til avisen hos læserne (Se afsnit 3). Oplaget er faldet, udviklingen har ikke været tilfredsstillende, hvilket er en generel tendens for de betalte morgenaviser i den vestlige verden. Faldet i Berlingske Tidendes oplag er imidlertid stabiliseret, og oplaget er sundere end tidligere takket være en udrensning af mange rabatter. (Se afsnit 4) Læsernes loyalitet er styrket i det såkaldte kernesegment, men ikke i de øvrige segmenter. Det er glædeligt, at det på kort tid er lykkedes at styrke avisen, omvendt viser analyserne, at der fortsat er store udfordringer med at gøre avisen synlig i markedet (Se afsnit 5). Annoncesalget går over forventning, og TPL er blevet brugt aktivt overfor annoncørerne, som et værktøj til at give dem adgang til en klart defineret målgruppe (Se afsnit 6) Avisens økonomi er blevet forbedret kraftigt i samme periode, som TPL er iværksat. I 2004-regnskabet blev opnået en resultatfremgang på 60 mio. kroner, for 2005-regnskabet forventes fremgangen at fortsætte, så Berlingske Tidende kommer ud af 2005 med overskud. Forbedringen er skabt af betydelige besparelser, et forøget annoncesalg og et sundere oplag (Se afsnit 7). 1. Journalistikken Identifikation Læserne skal identificere sig med deres avis. De skal opleve, at avisen deler deres værdier og deres livssyn, at avisen kritisk iagttager, prioriterer, reflekterer og kommenterer i overensstemmelse med dens læseres livssyn. Læserne, i hvert fald Berlingske Tidendes læsere, ønsker også at blive overrasket og udfordret af deres avis, forudsat at det sker på et kvalificeret niveau. De ønsker ikke en løftet pegefinger. Avisens profil har i en årrække været mindre skarp end konkurrenternes. Det har betydet, at Berlingske Tidende har haft relativt færre såkaldt committede læsere. Derfor er avisens profil blevet skærpet, både holdningsmæssigt og journalistisk. Berlingske Tidende forsøger at udvikle en ny journalistik og et nyt journalistisk succeskriterium. Den danske journalistiske tradition er baseret på opfattelsen af pressen som den fjerde statsmagt, den institution i samfundet, der holder kritisk øje med magthaverne, og som hylder en konfliktorienteret journalistik, det vil sige en journalistik, der har konflikthistorien som sin kerne. Den kritiske, uafhængige journalistik er fortsat en forudsætning for Berlingske Tidende, det er avisens berettigelse og livsnerve, men læserne forventer mere end det.

3 TPL-analyserne har vist, at Berlingske Tidendes læsere adskiller sig fra andre på en række parametre, det skal avisen tage højde for. Avisen skal tilbyde en journalistik, som er løsningsorienteret, som ikke stirrer sig blind på problemer, men som også giver bud på løsninger. Berlingske Tidendes læsere er blandt andet kendetegnet ved, at de holder af udfordringer, de kan lide at løse problemer, de glæder sig til fremtiden, de frygter ikke fremtiden. En traditionel konflikthistorie er ikke tilstrækkelig, heller ikke selv om den bliver citeret i de elektroniske medier. Dette succeskriterium er forældet. I en travl hverdag er det vigtigt, at avisen tilbyder læseren overblik og sammenhæng. Små nyheder uden perspektiv (politiker A er sur på politiker B) giver ikke læseren værdi. Nyheder skal give læseren mere end blot en nyhed, den skal give perspektiv og baggrund. Avisens stofområder er blevet prioriteret hårdere i overensstemmelse med TPL. Avisen er fortsat en såkaldt omnibusavis, men med en klarere prioritering. Eksempler: Videnstof er prioriteret op, socialstof er prioriteret ned. Litteratur er prioriteret op, dans og jazz er prioriteret ned. Klassisk teater er prioriteret op, eksperimenterende teater er prioriteret ned. Avisens læsere er overvejende bosiddende på Sjælland, især i HT-området. Denne geografiske tilknytning skal avisen afspejle, men det skal gøres på en anden måde, end provins- og regionalaviserne gør det. Hovedstaden er en hovedstad, og i lighed med andre europæiske hovedstæder har indbyggerne ikke et fælles tilhørsforhold til lokalsamfundet, sådan som de har det i Odense eller Århus. Berlingske Tidende skal med udgangspunkt i hovedstaden være en avis for mennesker med et internationalt udsyn. Hvis valget står mellem at anmelde en opera i Hamburg eller et teaterstykke på Gladsaxe teater, vælger vi den begivenhed, som vi vurderer vores læsere interesserer sig mest for, det kan udmærket være den i Hamburg. Avisens dækning af begivenheder i hovedstaden bør kun omfatte begivenheder, som alle læsere kan forventes at interessere sig for, uanset om de bor i Hørsholm, Roskilde eller Solrød. Det kan for eksempel være diskussionen om Øresundsregionen, trafikken i det indre København, opførelsen af Operaen, artiklerne om Det gamle København og Alt om København-stoffet om kulturlivet i hovedstaden. Nytte Avisens læsere er handlingsorienterede. De forventer ikke kun nyheder af deres avis, de forventer også at kunne bruge avisen i deres hverdag, avisen er et værktøj. Det skal komme til udtryk overalt i avisen, for eksempel i form af såkaldte værktøjsartikler (nu skal du konvertere dit boliglån, her er de 20 bedste badestrande, sådan kommer du i form osv). Tankegangen omfatter mere end artiklerne. Vi forsøger at hjælpe læseren videre, hvis han/hun vil læse mere om et emne, for eksempel på internettet. Når en vigtig rapport bliver offentliggjort, henviser vi læseren til adressen på internettet, vi forsøger dagligt at hjælpe læseren med såkaldte webhenvisninger, hvis han/hun vil læse videre. Prioritering Læserne forventer, at avisen hjælper med at prioritere i nyhedsstrømmen. Denne opgave er en klassisk journalistisk opgave, men den bliver stadig vigtigere i takt med, at udbuddet af nyheder vokser. Det elektroniske univers tilbyder læserne og brugerne et kolossalt antal nyheder, det er en

4 afgørende konkurrenceparameter at være det medie, som ifølge læseren er i stand til at prioritere hårdest og rigtigst. Visuelt udtryk Læsernes travlhed var et af de vigtigste resultater af TPL-analyserne. Vores læseres travlhed er en større udfordring end vores konkurrenter. Det er afgørende vigtigt at tilbyde læserne en avis, der er nem at overskue og hurtig at læse. Som led i TPL fik avisen et nyt design, og for første gang i mange år har Berlingske Tidende fået et design, som er skabt i sammenhæng, og som holder en linie igennem alle avisens sektioner. Det er et mål for den daglige avis, at den skal kunne læses i tre forskellige tempi, alt efter hvad læseren ønsker. Avisen skal kunne læses på 3 minutter, på 30 minutter eller på 3 timer. Princippet er udviklet af Svenska Dagbladet og kaldes Hvis læserne kun har 3 minutter til rådighed, kan han/hun læse Dagens overblik på side 2 i første sektion. Hvis læseren har 30 minutter, kan han/hun skimme avisen hurtigt igennem og i kraft af de små bokse, den såkaldte forædling til historierne, få et indtryk af dagens avis. Og hvis læseren har 3 timer, kan han/hun læse hele avisen princippet stiller store krav til de redigerendes arbejde, og der arbejdes fortsat på at raffinere dette princip. Redaktionel markedsføring TPL-analyserne viste, at Berlingske Tidende har et potentiale, hvis vi bliver bedre til at holde fast på læserne og hvis vi bliver bedre til at stimulere læserne til at læse avisen hyppigere. Mange læsere er glade for avisen, men de læser den ikke hver dag, måske kun 3-4 dage om ugen. Derfor er redaktionel markedsføring et indsatsområde. Redaktionel markedsføring er velkendt fra de elektroniske medier, men først med TPL er princippet indført konsekvent i dagspressen. Inspirationen er hentet hos britiske The Times. Målet er at bruge såkaldte redaktionelle annoncer til at stimulere læserne til at læse avisen igen i morgen, igen på lørdag og igen på søndag. Der er for eksempel indført en fast Læs-i-morgen-annonce på side 2 i første sektion, en fast Møddem-i-morgen-annonce i fredagsavisen, og der arbejdes løbende med at henvise til historier i morgendagens avis. Den redaktionelle markedsføring har yderligere den fordel, at den markedsfører avisens medarbejdere. Det er et led i arbejdet med at knytte læserne tættere til avisen, og vi markedsfører på den måde avisens og virksomhedens kerneprodukt: Vores journalistik. 2. Initiativer undervejs Avisen bliver udviklet løbende. Der er gennemført flere initiativer undervejs, initiativer som ikke har været en del af TPL, men som ligger i forlængelse af TPL. Denne løbende produktudvikling omfatter blandt andet: En styrket digital profil, hvor sitet er blevet forbedret og et helt nyt site er etableret. En styrket weekendprofil, især med udgivelsen af en ny sektion, FRI, hver lørdag. Berlingske Tidende har købt byguiden Alt om København, den udkommer nu både online på og på print som avisens AOK-sektion hver fredag.

5 3. Læsernes vurdering I april 2004 og i marts 2005 gennemførte Gallup en større undersøgelse af læsernes vurdering af avisen. I 2004 blev læserne spurgt om deres vurdering af avisens udvikling siden omlægningen i november Året efter, i 2005, blev læserne spurgt igen, denne gang om deres vurdering af avisens udvikling siden den første undersøgelse. Begge undersøgelse gav et tilfredsstillende resultat. I april 2004 vurderede 55 pct. af læserne, at avisen var blevet forbedret i høj grad eller i nogen grad siden november pct. vurderede at avisen var blevet forbedret i mindre grad. 23 pct. vurderede at avisen var blevet forbedret i ringe grad eller slet ikke forbedret. I det såkaldte kernesegment, de læsere som vi retter vores redaktionelle fokus imod, var tendensen endnu mere tydelig. 66 pct. vurderede at avisen var blevet forbedret i høj grad eller i nogen grad. 11 pct. vurderede at avisen var blevet forbedret i mindre grad. 20 pct. vurderede at avisen var blevet forbedret i ringe grad eller slet ikke forbedret. Når læserne i 2005-undersøgelsen skal vurdere avisens udvikling de seneste 12 måneder, vurderer 42 pct., at avisen er blevet bedre siden 2004, mens 7 pct. vurderer at avisen er blevet dårligere. Andelen af læsere der vurderer, at avisen hverken er blevet bedre eller dårligere, er 47 procent. De vigtigste årsager til at læserne synes, at udviklingen har været god, er disse: Avisen har fået mere forskelligt stof/mere interessante tillæg, 26 pct. Avisen er blevet mere overskuelig/giver bedre overblik 21 pct. Business er blevet bedre, 11 pct. 90 % Stofområder: Læsernes tilfredshed (helt enig/enig i at BM skriver om emner inden for som interesserer dem) 80 % 70 % 78 % 84 % 74 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 61 % 51 % 64 % 54 % 58 % 46 % 64 % 64 % 39 % 40 % 52 % 41 % 43 % 39 % 56 % 28 % 53 % 26 % 32 % 47 % 10 % % Indland Udland Erhverv Kultur Stof om videnskab, forskning & teknologi Debat Forbrugerstof Stof om hovedstaden Rejsestof Livsstil Gå i byen stof Sport Fritidsliv og familieliv Base 2004/2005: Alle (626/660 interv.) Total 2004 Total 2005

6 Kilde: Gallup. Figuren viser, at praktisk talt alle stofområder opnår en højere tilfredshed i 2005 end i Især er fremgangen tydelig inden for stofområderne gå i byen, forbrugerstof, livsstil og debat. Det er netop de stofområder, som er blevet styrket det seneste år, især med AOK-sektionen om fredagen og FRI-sektionen om lørdagen. Læsernes tager godt imod avisens nye visuelle udtryk. Af læserne synes 94 pct. særdeles godt om eller godt om det nye visuelle udtryk, mens 4 pct. synes ikke godt om/synes slet ikke om det. Læsernes vurdering af det nye, mindre format på Magasin lyder sådan: Af samtlige læsere synes 91 pct. godt/særdeles godt om det nye format på Magasin, mens 6 pct. synes ikke så godt om/synes slet ikke om det nye format. 4. Bladsalg og oplag Avisens oplag har ikke udviklet sig tilfredsstillende. De seneste års fald i oplaget er dog afløst af en mere stabil udvikling. Den såkaldte genkøbstilbøjelighed er voksende for abonnenter, der har haft avisen i mere end to år. Denne udvikling harmonerer med TPL-målet om at opnå højere loyalitet hos de eksisterende abonnenter.

7 Der er flere forklaringer på, at Berlingske Tidende har haft et faldende oplag. Markedet for betalte morgenaviser er under pres i den vestlige verden. Dertil kommer, at avisens omfattende besparelser i 2003 og 2004 af hensyn til virksomhedens økonomi har omfattet både markedsføringen og prøveabonnenter. Især saneringen af urentable abonnenter har gavnet avisens økonomi, det har givet avisen et sundere, men også mindre oplag. Endelig har avisens abonnenter oplevet en ustabil levering af avisen på grund af problemer i avisens trykkeri og distribution. Hvad var den primære årsag til at du opsagde abonnementet på Berlingske Tidende? Prisen på avisen det er for dyrt, 20 pct. Var utilfreds med leveringen af avisen, 15 pct. Havde ikke tid til at læse den, 14 pct. Jeg foretrak en anden avis, 13 pct. Uenig med den politiske linie, 6 pct. Var utilfreds med avisens indhold, 6 pct. På grund af mit helbred, 5 pct. Flytning, 5 pct. Jeg læser den på jobbet, 4 pct. Avisen er for tyk, 4 pct. Personalegode/jobskifte, 3 pct. Jeg vil hellere købe den i løssalg, 1 pct. Jeg læser den på internettet, 1 pct. Jeg bliver opdateret via radio & tv, 1 pct. For mange annoncer, 1 pct. Bytter med nabo, 1 pct. Kilde: Gallup For at få belyst årsagerne til avisens faldende oplag er der udarbejde en såkaldt Frafaldsanalyse. Analysen viser, at den hyppigste årsag til at læserne forlader avisen er prisen, et vilkår, som Berlingske Tidende deler med andre betalte morgenaviser, mens den næstvigtigste årsag er mangelfuld levering af avisen, det skyldes især problemer i avisens trykkeri, Trykkompagniet. I forhold til TPL bekræfter analysen, at læsernes travle hverdag er en af avisens vigtigste udfordringer, det er afgørende vigtigt at fortsætte arbejdet med at udvikle en avis, som kan give den travle læser et hurtigt overblik, og som er nem at læse. Interessant er det, at internettet ikke er en væsentlig årsag til at sige avisen op, internettet er ikke en trussel mod den betalte morgenavis.

8 5. Loyalitet Som et redskab til at måle, om det er lykkedes at knytte avisen tættere til læserne, har vi benyttet en såkaldt Conversion-model. Den måler relationen mellem avisen og læseren, det vil sige, hvor committet den enkelte person er til hvert avismærke. Modellen bygger på fire relationer: Tilfredshed, det vil sige, hvor tilfreds er læseren med avisen/aviserne? Involvering, det vil sige, hvor vigtig er valget af avis for læseren?. Tiltrækning, det vil sige, hvor attraktive er konkurrenternes aviser? Ambivalens, det vil sige, med hvilken styrke er læseren splittet mellem valg af aviser?. Analysen viser, at Berlingske Tidende har styrket sin loyalitet i kernesegmentet. Andelen af såkaldt comittede læsere i kernesegmentet er forøget fra 54 pct. til 64 pct. Det er lykkedes at knytte læserne i dette segment tættere til avisen, hvilket var et af de centrale mål for TPL. Det er vigtigt at bemærke, at kernesegmentet er et relativt lille segment, men det er det segment, avisen retter sit redaktionelle fokus imod. I det såkaldte erhvervssegment er andelen af committede læsere ikke vokset, men andelen af potentielle læsere i segmentet er vokset. Det betyder, at der er et betydeligt potentiale, idet flere ikke-brugere i erhvervssegmentet i dag er positivt stemt overfor Berlingske Tidende,og i dag ikke er committede til en anden avis. Forklaringen på det er formentlig den gunstige udvikling af avisens Business-sektion. Helt overordnet ses, at andelen af committede læsere blandt alle Berlingske Tidendes læsere er uforandret fra 2002 til 2004, mens andelen af potentielle læsere er vigende. Forklaringen er formentlig, at markedsføringen af avisen blev reduceret kraftigt i som følge af betydelige besparelser på virksomhedens drift. 6. Annoncesalg Markedet har taget positivt imod TPL. Det er usædvanligt, at en avis lægger sine analyser åbent frem. I kraft af TPL-analyserne har markedet kunnet følge avisens udvikling og arbejdet med at nå frem til avisens målgruppe, en målgruppe, som er attraktiv for annoncørerne.

9 Tidligere var annonceprisen den afgørende parameter på markedet, nu er det blevet muligt at tilbyde annoncørerne en mere klar målgruppe. Og tendensen går i retning af, at annoncørerne ønsker at ramme målgruppen præcist. Dette har især været kendetegnet ved Business-sektionen, hvor tidligere års tab af markedsandele er vendt. Udfordringen for annoncesalget er avisens læsertal, som i lighed med konkurrenternes læsertal har været faldende. Det er vigtigt, at konsolidere og styrke avisens læsertal. Alternativt skal grebet om TPL-målgruppen strammes yderligere, så Berlingske Tidende fortsætter med at tilbyde annoncørerne de mest attraktive læsere. 7. Økonomi De økonomiske mål for TPL i 2003 og 2004 blev opfyldt over forventning. For 2004 blev virksomhedens primære drift forbedret med 60 mio. kroner. Resultatet blev opnået trods en ustabil leverancesituation for abonnenterne pga. problemer i Trykkompagniet og i distributionen. Og trods fravær af en oplagsstigning. Det økonomiske resultat blev nået ved at rense ud i oplaget, så bladsalgsøkonomien blev sundere, ved at lukke urentable vilkår, begrænse hvervekampagner og andre typer oplag, der ikke bidrager positivt til bundlinien. Det økonomiske resultat blev derudover nået via en god udvikling for annoncesalget og omfattende besparelser på omkostninger. Mio. kr. 0 Resultat af primær drift - 12 måneder rullende Jan-02 Mar-05

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde.

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde. Sagsnr. 07.04-01-873 Ref. HJE/jtj Den 7. september 2001 MetroXpress LO s forretningsudvalg har dags dato med baggrund i nedenstående redegørelse drøftet A-Pressens investering i MetroXpress. Forretningsudvalget

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 U d g i v e l s e r 2 0 0 9 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 14. januar 8. december 2008 Logistik, sporing og transport: Udvikling og tendenser Messe: ISM,

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere