Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015"

Transkript

1 Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015 N O R D P LU S P R OJ E K T, DANSK S E M I N A R I N U U K A U G U S T B R Y N H I L D U R A N N A O G Þ Ó R H I L D U R

2 1. Hvorfor undervise i dansk? N=20 19 (95.0%): jeg er uddannet i faget 1 (5.0%): det er en del af min opgave som klasselærer 1 (5.0%): jeg kan sproget, men har ikke en formel uddannelse i faget - (0.0%): der er ikke andre på min skole der kan 13 (65.0%): Andet BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2

3 3. Andre nordiske sprog inddraget i danskundervisningen N=20 3b Antal timer N=17 3c Materialer N=16 Sp. 5 3a Omfang N=13 Bruger hver lejlighed Meget lidt (2) Når jeg får gæster fra Norden Lidt Ikke så meget, men lidt I alt en til to gange pr semester Ind i mellem 1x pr. måned 6 timer pr. Semester 1-6x pr. år Nordens dage internordisk projekt Nordisk biblioteksuge Internettet (9) Youtube (2) Film (3) Musik og sange (2) Norden i skolen ISLEX Ligheder mellem sprogene Gæster Aviser Tv-programmer Kultur, forfattere BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 4

4 6. Den største udfordring i danskundervisningen N=19 Motivation motivere eleverne til at lære dansk give eleverne fremtidsperspektiv med at kunne sproget Undervisningsmidler vælge motiverende og udfordrende materialer udarbejde/vælge gode opgaver egnet til en differentieret gruppe Organisering skabe sikre omgivelser til at øve talesproget engagere eleverne i det mundtlige Nærområdet arbejde inden for de snævre rammer undervisningen i dansk får: minutter, antal timer, store klasser kæmpe mod negative holdninger og fordomme over for faget BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 6

5 7. Den største forhindring i danskundervisningen Forældre og skolens bestyrere Holdning til dansk blandt skolens administration Skolernes administrations prioritering af engelsk på bekostning af dansk Ingen ambitioner for at faglærere underviser i dansk Myten om at dansk er kedeligt og svært Undervisningsmidler Udgivet undervisningsmidler er ensartede og monotone Udgivet undervisningsmiler egner sig kun til en mindre del af eleverne Svært at få tilladelse fra skolens administration til at skaffe supplerende materialer Pædagogiske forhold Mangel på læsefærdighed på modersmålet Sociale forhold Mangel på disciplin: en vedtaget ramme for undervisningen og ansvarsfordeling Elevernes varierende motivation Eleverne er for gamle når de begynder at lære dansk BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 7

6 8 At bevare gejsten som dansklærer N=16 Kultur og medier som lærerne nævner som kilde for deres kontakt med målsproget Ser dansk fjernsyn og lytter til radio via Internettet Læser aviser og litteratur Ophold i Danmark Uddannelse Søger formel kompetenceudviklende uddannelse Lærerkurser Læser pædagogik Samarbejde Opsøger samarbejde med andre lærere i faget Møder andre lærere som inspiration Gøre undervisningen bedre Stræber hele tiden efter at gøre undervisningen bedre gennem feedback fra eleverne Ved at udarbejde undervisningsmaterialer til eleverne Deltager i debatter på Internettet/FB BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 8

7 9 Lærernes forventninger til elevernes kompetencer N=20 Læse At de har læseforståelse på dansk, norsk og svensk At eleverne kan søge oplysninger på målsproget At de kan læse reklamer, brugsanvisninger og lettere tekster Kommunikere At de kan klare sig på feriedansk At deres kompetencer rækker til kommunikation i forskellige situationer, fx hos lægen, i skolen Lytte At de har en til-dels forståelse af sunget og talt dansk Kultur At de kan bruge sproget for at nyde kulturelle oplevelser At de får interesse for Danmark og dansk kultur BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 9

8 9 Lærernes ønsker på elevernes vegne Selvtillid og motivation At de ikke bliver nervøse eller bange, hvis de ikke forstår når de bliver tiltalt på dansk At de de kan bruge de midler de har til rådighed for videreudvikling af deres kompetencer At de kan bruge deres eksisterende kompetencer i en ny sammen hæng At de er motiverede til at deltage i det nordiske, fx at bo, studere, arbejde At de har selvtillid nok til at bruge målsproget At eleverne er åbne for målsprogets muligheder og ikke giver op Kommunikation At de kan kommunikere At de kan bede om hvad de har brug for At de kan fortælle om sig selv At de kan bede andre om at tale tydeligt og omformulere, hvis de ikke forstår At bruge målsproget når de rejser rundt i Norden At eleverne har tilstrækkelige kompetencer i de fire færdigheder til brug i dagligdagen BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 10

9 13a Lærernes brug for faglig støtte N=17 Professionel kompetenceudvikling Formel uddannelse i dansk Mulighed for at udvikle deres viden i dansk Kurser om sproget og sprogbrug Mulighed for at kunne bruge voksensproget i større omfang Træning af talefærdighed Kurser, seminarer og konferencer Udefineret - kurser (7) Seminarer hvor de lærer om nye emner og nye undervisningsmetoder ikke kun at lære at bruge ipad Studierejser Finansiel støtte (information om foreliggende muligheder) Ekstern rådgivning Rejselærere (3) Lokal rådgiver Hjælp til tilrettelæggelse af temaopgaver BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 12

10 14 Lærernes ønsker om kompetenceudvikling 1-2. Formel uddannelse/kurser i arbejdstiden N=16 16 (80.0%): ja 4 (20.0%): nej 3-4. Klasseundervisning og fjernudervisning N=18 15 (83.3%): ja 3 (16.7%): nej 5. Fast timeantal inden for arbejdsrammen N=18 11 (61.1%): ja 7 (38.9%): nej 6-7. Ugelange kurser i Island N=18 12 (66.7%): ja 6 (33.3%): nej Sprogpædagogik 6 Sprogligt indhold 8 Begge dele 3 Fjernundervisning 1 Sprogpædagogik 3 Sprogligt indhold 5 Begge dele 6 Sprogpædagogik 2 Sprogligt indhold 3 Begge dele Ugelange kurser i udlandet N=19 17 (89.5%): ja 2 (10.5%): nej Forelæsninger, lærings- og inspiraions møder N=20 20 (100.0%): ja Hvor tit? 4x pr. år (4) Hver anden måned (3) 1x om måneden (1) 1x pr. uge i et semester (1) 1-3x pr. år (6) 1x om sommeren En uge (1) Sprogpædagogik 1 Sprogligt indhold 8 Begge dele 7 Indhold Alt muligt, varieret (5) Sprogligt (2) Pædagogik (2) Blandet (2) Udveksling af erfaringer (2) It- muligheder (1) Film og musik (1) Synlighed af det danske Klasseværelse i nærmiljøet (1) BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 13

11 26. Lærernes deltagelse i efteruddannelse de sidste 10 år N = (94.4%): FDK-kurser i Island 11 (61.1%): FDK-kurser i udlandet 13 (72.2%): FDKs inspirationsmøder 10 (55.6%): Nordspåk-kursus 11 (61.1%): IPU-kurser i Island (Menntavísindasvið) 28. Anden efteruddannelse N=5 BA-dansk Læser til BA i dansk (3år) bliver færdig i 2015 Er i gang med min M. Ed. bliver færdig i 2016 Nej (2) 5 (27.8%): IPU-kurser i udlandet 8 (44.4%): Sprogpiloterne BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 14

12 13b Lærernes ønsker om back-up fra nærmiljøet Fra nærmiljøet Respekt for faget og back-up fra skolens administration Adgang til ny IT-teknologi Forståelse for at lærere har brug for at ajourføre deres viden gennem aviser, ugeblade, radio, tv, etc. Offentligt ansvar Søgelyset rettet mod nordiske sprogfag i medier Erklæret politisk vilje fra ansvarshavende Drum-up for positiv holdning BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 15

13 13c Lærernes ønsker angående Undervisningsmidler web-baseret undervisningsmidler (e-bøger, fleks-bøger, etc.) bedre udvalg af bøger, film, tv-serier i fx i Nordens hus adgang til undervisningsmidler fra DK It-midler og apps ordbøger på internettet Undervisningstilbud til elever der har boet i Danmark og har forkundskaber i dansk BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 16

14 15/16 Klasseværelset 15 Faglokale til dansk N= IT-adgang N=20 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 17

15 13/14 Brug af supplerende midler 13 fra internettet N=20 20 (100.0%): ja Kilder DR (6) Youtube (4) Nams.is (2) Wikipedia (1) Superbog (1) Kahoot (1) Genrer Tv-programmer Nyheder Film Musikvideoer Artikler Avistekster Sange Oplysninger fra Internettet BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 18

16 17 IT i klasseværelset A) Computere N=20 15 (75%): ja 5 (25%): nej B) ipads N=20 12(60%): ja 8 (40%): nej E) Andet N=2 Kun ipads kan bruge it-adgang i klasseværelset der er kun en klasse der bruger ipads elever må ikke bruge deres egne ipads/telefoner/laptops i skolen Mangler flere ipads. C) Projektører N=20 19 (95%): ja 1 (5%): nej D) Smartboard N=20 3 (15%): ja 17 (85%): nej BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 19

17 18 Øverst på ønskelisten N=17 Bedre IT-adgang (3) Flere computere, ipads, tabletter (17) Apps, computer programmer (2) Lære at bruge IT-udstyr (1) Faglokale til danskundervisningen (2) Fleksibelt læringsrum (1) Klassesæt af letlæsningsbøger (2) Tv-programmer (1) Spil tilpasset alder og niveau (1) Rejselærere (2) BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 20

18 19 Materiealer brugt i 10. klasse N=19 Lærebøger Lyttemateriale Film Ekko (14) Smil (4) Pinligt ( 2) Dejlige Danmark (5) Tænk (3) Grammatik (1) Skolebøger, romaner, noveller (1) Bøger på biblioteket (1) Ingen lærebøger (1) Ekko (2) Smil (1) Tænk (2) Dejlige Danmark (1) Og det er Danmark (2) Lytteøvelser fra nams.is (1) Hvad siger du? A.B,C (2) Uspecificeret (15) BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 21

19 19 Webaseret emne BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 22

20 Hjemmelavede undervisningsmidler Lytte - tale Mange slags, lytteøvelser og taleøvelser som eleverne afleverer via Moodle Samarbejde Gruppeopgaver lave rejsebrochure madlavning (video)... klassequiz spil lege kommunikations opgave, rollespil, ordspil Al slags karruseler ( læsning, skrivning, lytteøvelser, grammatik), Præsentationer af temaopgaver Ordforråd bingo, ordkort, ordquiz Skriftligt forskellig slags skrivemateriale skriftlige opgaver ud fra digt, noveller. arbejdshæfte ud fra bøger, film osv. dagbog... Web-baseret opgaver på webben opgaver i Kahoot og Showbie Andet ekstra tekstmateriale med opgaver forskellige opgaver BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 23

21 Aktionsorienteret undervising lave en kortfilm orienteringsløb ude og inde udeskole samarbejde mellem engelsk og dansk, fx. gåtur om vores by som guider og eleverne laver turistbrochurer på engelsk og dansk BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 24

22 20/21 Nordiske samarbejdsprojekter N=8 Nordens dage Samarbejde mellem elever fra de nordiske lande hvor eleverne kommunikerer mundtligt via Google Hangouts og samarbejder om opgaver og videoer til hinanden. Meget skægt og godt arbejde. Vi er allerede i samarbejde med skole i Jylland. Vi har ansøgt i Nordplus junior og venter svar, der kommer i april. Vi er for tredje gang med i en stor Nord-plus opgave med en skole i DK. Vi har haft samarbejde samme skole i Jylland tre gange. Der er planer om samarbejde med dem næste skoleår. Vi har fået en venskabsskole som vi skal i samarbejde med i fremtiden Nordplus, vi var på besøg i Danmark da de var i 9. klasse og vi fik også besøg fra dem. Målet er at hvert eneste barn skal have en nordisk oplevelse under sin skoletid. (Nordisk ministerråd) Skolebesøg fra klasser i Grønland og Færøerne. Der er planer om et Nordplus projekt. BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 25

23 24. Taler dansk med mine elever N=20 Hele tiden 0% N=20 Det meste af tiden 35% N=20 Af og til 94.4% N=18 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 26

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Titel: Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier OPGAVEFORSIDE Denne blanket indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven Modulnavn- og nr.: Vejleders navn: Eksamenstermin (skriv måned og år) Titel på opgaven: Læse- og skrivevanskeligheder

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere