REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Mødedato: Tirsdag d. 14. maj 2013 kl i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Mødedeltagere: Niels Sørensen, Jakob Knudsen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, David Gullberg, Bo Belhage, Jesper Worre og Hanne Algot Olsen. Afbud: Torben Kristensen Lars Bonde deltog under punkt 5, og Kenneth Møller Kristensen deltog under punkt Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9. april 2013 Referatet fra forrige bestyrelsesmøde den 9. april 2013 blev godkendt, trods en lille diskussion om ordlyden på en sætning. NS har modtaget ros fra omverdenen på den nye åbenhed i referaterne. UCI Copenhagen Grand Fondo (uden for dagsorden) Jesper Worre orienterede bestyrelsen om konstellationen for aftalen, der oprindeligt at lavet mellem UCI og DCU, hvorefter en aftale er indgået mellem DCU og Wonderful Copenhagen, der efterfølgende har videregivet arrangørrollen til en privat arrangør, der ligeledes arrangerer Challenge-løbene. Jesper Worre gennemgik aftalen for bestyrelsen. En væsentlig og meget vigtig aftale, der glippede i løbsafviklingen, var licenskravet. I aftalen mellem DCU og WoCo er denne del tydeligt beskrevet. Bestyrelsen diskuterede hvilken rolle, som DCU bør tage i det videre forløb. Bestyrelsen vedtog at DCU skal have to repræsentanter i styregruppen for løbet. Bestyrelsen udpegede David Gullberg, som bestyrelsesrepræsentant, samt Jesper Worre, som direktør. Bestyrelsen henstiller ligeledes til at Jesper Worre deltager i løbets evalueringsmøde. 2. Indkomne forslag/ansøgninger A) Forsikringer ved løbsafvikling fra Kommissærudvalget Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Hans-Christian Lykkegaard fra Kommissærudvalget vedr. forsikringsforhold for ryttere og UCI-løbsarrangører. Det er bestyrelsen klare opfattelse, at det er teamets ansvar at have tegnet diverse ansvarsforsikringer på deres kontraktryttere, og at arrangørerne skal have arrangementsforsikring. For de hjemlige ryttere vil DCU fremover synliggøre vigtigheden i at rytteren personligt får tegnet egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Jesper Worre svarer kommissærudvalget 3. Regnskab Jesper Worre fremlagde ledelsens beretning til årsregnskabet samt årsregnskabet for Bestyrelsen underskrev årsregnskabet samt protokollatet Klaus Bach spurgte ind til sponsorsalg for Post Danmark Rundt og budgetteringen herfor. Jesper Worre orienterede herom. Bestyrelsen gennemgik et oplæg, som David Gullberg har udarbejdet, for en ny budgetproces for udvalg. Bestyrelsen ønsker at komme tættere på udvalgene, og arbejder for at afholde et udvalgsaktivitetsseminar til november, hvor samtlige udvalg i DCU bliver inviteret med.

2 Oplægget skal ligeledes være med til at give udvalgene en mere klar retningslinje for hvordan deres budget skal lægges med henblik på opdelingen af elitære og faste udgifter. 4. Orientering fra udviklingskonsulenterne Den 13. maj blev der afholdt Cyklingens dag for anden gang i DCU s historie, i år med deltagelse af 35 klubber. Jens Kasler er efterfølgende i gang med at indsamle evalueringer fra de deltagende klubber. Cyklingens Dag har fået god omtale i medierne, som kan give interesse for potentielle medlemmer hele året. Bestyrelsen anerkender arrangementet og opfordrer udviklingskonsulenterne til lave et inspirationskatalog på baggrund af evalueringerne efter andet år for arrangementet. Klaus Bach har fået en henvendelse fra Dansk Cyklist Forbund, der ønsker et møde omkring et samarbejde. Klaus Bach kontakter Dansk Cyklist Forbund for at høre nærmere. 5. Eliteorientering ved Lars Bonde (LB) Bane: Trænergruppen er i fuld gang med at lægge sæsonplaner, hvor UCI s nye OLkvalifikationsstruktur passes ind. Landsholdet deltager til U23 EM i Italien med Mathias Møller og Casper Folsach samt udvalgte stævner i Europa, med henblik på kvalifikation til World Cups og VM og som nævnt OL. Landevej: De danske U19 og U23 ryttere er kommet rigtig godt fra start, med flotte sejre i hele Europa. Herhjemme har der været afviklet et par gode Post Cups i henholdsvis Aalborg og Vejen. Og så er det glædeligt at Hedehusene overtager Post Cup afdelingen den 11. august, som Holbæk oprindeligt skulle have arrangeret. U17 U19: DIF har indkaldt til møde i dag, den 14. maj, omkring Ungdoms OL i Henrik Simper deltager i mødet og ved selve Ungdoms OL et. Som noget nyt er der i år også deltagelse af piger ved Ungdoms OL. Trods sammenfald i kalenderen med Junior EM og Ungdoms OL deltager Danmark stadig i Junior EM i landevej, dog med en anden holdleder. Der vil i 2014 blive afvikles et Junior OL i Nanjing. Kina. Vedr. rytterudtagelse til dette arrangement skal der også tages hensyn til VM en måned senere. Dame: LB har kontakt med Julie Leth, som laver pæne resultater. Julie er udtaget til U23 EM i Tjekkiet og U23 EM bane. LB udarbejder en plan med Julie. LB, Henrik Simper og Team Danmark følger op på et tidligere møde med Cecilie Uttrup for at planlægge hendes seniorfremtid. MTB: Talenttræner Mads Bødker rejser med landsholdet til MTB World Cup i Alpstadt i weekenden. De følgende uger vil give et retvisende billede af holdets niveau i international konkurrence. Andet: LB afholder møde med Jonn fra Cross udvalget i dag, den 14. maj omkring Crossudvalgets strategi og visionsoplæg til Alle landstrænere deltog aktivt med klubbesøg til Cyklingens Dag. Bestyrelsen anerkender trænernes deltagelse, da det er et vigtigt signal at sende. Henrik Jess Jensen kunne til slut orientere om at der på DIF årsmøde, var blevet præsenteret et Europæisk Senior OL i 2014 i Baku, Azerbaijan, hvor cykling er på programmet. 6. Vision og strategi 2015 Ansøgningen er afleveret til DIF, hvorfra bestyrelsen afventer svar. Ansøgningsprocessen tager længere tid end forventet. Niels Sørensen tager kontakt til relevante personer i DIF, for at fremskynde processen. DIF afholder deres bestyrelsesmøde næste gang den 18. juni.

3 7. Status på kommunikationsplatform Bestyrelsen har inviteret Kenneth Møller Kristensen (KMK) ind for at høre status på kommunikationsplatformen og dens videre proces. KMK orienterede bestyrelsen om forbundets forskellige kommunikationsplatforme. Bestyrelsen diskuterede herefter forskellige tiltag for den videre proces. Bestyrelsen imødeser ønsket om at sende KMK på et kursus i programmet SharePoint, således han kan assistere kontoret med systemet. Til næste møde vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, bestående at et par repræsentanter fra distrikterne samt KMK for at danne et overblik over de fremtidige planer for kommunikationsplatformen, så kommunikationsplatformen bliver strømlignet og fremstår ens. Bestyrelsen beder KMK om til næste bestyrelsesmøde, at udarbejde et oplæg for den fremadrettede arbejdsgang, som skal være med til at skabe overblik over de fremtidige udfordringer. 8. Orientering fra DIF s årsmøde Niels Sørensen og Henrik Jess Jensen deltog den maj i DIF s årsmøde. Niels deltog kun om fredagen, og Henrik deltog begge dage, som stedfortræder for næstformand Torben Kristensen, der måtte melde fra. Henrik orienterede bestyrelsen om DIF s årsmøde, der havde pænt deltagelse af forskellige idrætspolitikere. Hovedpunkterne på årsmødet var forøgelse af medlemmer, herunder folkesundhed samt integration af nydanskere. Derudover blev emner som Skole OL, breddeidræt, matchfixing og doping behandlet. DIF havde fremsendt et lovforslag til repræsentantskabet om at fjerne bindestegen i deres navn. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget, således DIF fremover staves Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsen takkede Henrik for en grundig gennemgang af årsmødet. 9. Bestyrelsens repræsentation ved sportslige arrangementer i udlandet For at skabe et solidt netværk i udlandet samt pleje og fremme kontakten til sponsorer bør bestyrelsen prioritere at deltage i udenlandske arrangementer. Bestyrelsen udvælger deres deltagelse med omhu ud fra hvor netværket bedst kan opnås og plejes. Henrik Jess Jensen laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde på årets kalender. Bestyrelsens deltagelse ved sportslige arrangementer kører på DCUs repræsentationskonto. 10. Antidoping Bestyrelsen diskuterede en sag, hvor en rytter, trods en 2 årige dopingkarantæne og flere henvendelser fra både DIF og DCU, med henstilling om at karantænen bedes overholdt, stadig begår sig i cykelsporten og agerer i klubregi. Bestyrelsen vil indlede en uvildig undersøgelse af rytterens ageren i sporten, for at kunne finde udvælge en passende sanktion mod rytteren 11. Post Danmark Rundt 2013 Jesper Worre fremlagde et defensivt detaljeret budget for PDR 2013 for bestyrelsen. Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål undervejs, hvorefter Jesper redegjorde for disse. Det forventede resultat lyder på kr ,- som præsenteret på kongressen. Bestyrelsen tilkendegav deres fulde opbakning til at afsætte en merudgift på holdbudgettet, såfremt et unavngivent hold stiller til start med en verdensklasse rytter.

4 Løbets sidste førertrøje for bakkekonkurrencen er netop solgt. Alle sponsorpakker er nu solgte. 12. Grønt Forbund DCU er fået forlænget sin DIF godkendelse som Grønt Forbund. Klaus Bach har modtaget 5 jakker som beviser på denne udnævnelse. Klaus Bach og udviklingskonsulenterne vil være synlige i disse. 13. Fordeling af bestyrelsesrepræsentation ved officielle DM-arrangementer 2013 Bestyrelsen diskuterede kriterierne for udvælgelsen af DM repræsentationen, således eventuelle andre funktioner til dagens mesterskab ikke konflikter med repræsentant-rollen. MAJ 31. maj DM U23 enkeltstart Thorsager Torben Kristensen 31. maj DM Dame holdløb Thorsager Torben Kristensen JUNI 2. juni DM U23 linieløb Thorsager Niels Sørensen 15. juni DM enkeltstart Veteraner Sorø David Gullberg 16. juni DM linieløb, Veteraner Sorø Erik Steen Jørgensen juni DM ugen, landevej Næstved Niels Sørensen 25. juni DM Holdløb Elite og junior CK Kronborg Klaus Bach JULI juli NM landevej Veteraner Randers Peder Pedersen 7. juli DM MTB, XCO Næstved Bo Belhage AUGUST aug. B&U DM Landevej Lolland Falster Jakob Knudsen SEPTEMBER 22. sept DM MTB Marathon Slagelse Klaus Bach NB: Samtlige Bane DM bane discipliner mangler at blive fordelt, da disse mesterskaber endnu ikke er blevet datolagt endnu. 14. Nyt fra udvalg Følgende udvalg har fremsendt referater fra deres udvalgsmøder - MTB udvalgsmøde den 27. april DCU Motion møde den 9. april Dameudvalgsmøde den 13. maj Cross visions og strategi Bestyrelsen supplerende lidt kommentarer knyttet til referaterne: MTB: Klaus Bach orienterede bestyrelsen omkring udvalgets planer for at optage disciplinerne Eliminator og Down Hill som officielle discipliner i DCU regi. Udvalget mødes med disse for at høre om forskellige tiltag. MTB arbejder på at indføre såkaldte waste-zone ved sportens løb for at mindske affaldet til løb. Klaus Bach kontakter Teknisk Kommission for at høre om sanktioner for dette tiltag. Bestyrelsen anerkender udvalgets tiltag, og ønsker at implementere disse miljøtiltag i udvalgsregi for at understøtte DCUs status som Grønt Forbund.

5 Veteranudvalg: Udvalget ønsker at oprette en veteran H70 klasse til DM for veteraner. Bestyrelsen vedtager at køre en prøveordning i indeværende år for klassen med de aktuelle regler. Bliver prøveordningen en succes, imødeser bestyrelsen en officiel indstilling fra udvalget på oprettelse af klassen. Veteranudvalget forespørger om at køre i landsholdstrøjer til Nordiske Mesterskaber. Ønsker udvalget at køre med landholdstrøjer, kan udvalget købe trøjer gennem DCU s kontor. Disse skal bestilles i god tid. David Gullberg melder dette tilbage til udvalget. DCU Motion: Mødet har været holdt uden bestyrelsens kontaktpersons deltagelse eller viden. Idet bestyrelsen ønsker at fremme samarbejdet, ønsker bestyrelsen ligeledes at blive inviteret med til DCU Motions møder. Henrik Jess Jensen tager kontakt til formand John Sørensen for at modtage vished udvalgets mødeaktiviteter. Dame: Henrik Jess Jensen har deltaget i et dameudvalgsmøde, hvor udvalgets vision, strategi og målsætninger blev gennemgået. Henrik Jess Jensen orienterede fra dette møde. Cross: Bo Belhage orienterede fra et Cross udvalgsmøde, hvor udvalgets fremtidsplaner frem til 2018 var i fokus. Udvalget ønsker en dialog med bestyrelse og eliteudvalget med henblik på at få klarlagt udvalgets retningslinjer. Bestyrelsen imødeser naturligvis dette møde. Bo giver besked til udvalget. Godkendelse af Spor og Naturudvalg under MTB udvalget Klaus Bach orienterede bestyrelsen om et positivt møde der har været afholdt med Spor og Natur, hvor også JW var til stede. Klaus Bach forklarede kort hvad Spor og Naturudvalgets opgaver indebærer og hvorledes et spor udarbejdes. Spor og Natur udvalget er i gang med at udarbejde et kommissorium for deres arbejde. Bestyrelsen vedtager Spor og Naturudvalget til at ligge som underudvalg under MTB. 15. Orientering bordet rundt B&U har fremsendt ønske om regelændring for gearkontrol til B&U. Jakob Knudsen har sendt denne anmodning videre til TK, der har afvist denne ændring. Jakob Knudsen orientererede bestyrelsen om en sag om en ung pigerytter, der har bedt B&U udvalget om dispensation til at køre løb. Dispensationen er i første omgang blevet afvist, trods flere grunde til at imødese denne. Jakob Knudsen har opbakning fra den øvrige bestyrelse til at følge op på. JW orienterede om en rytter, der har betalt for at køre på et DCU registreret hold, hvorefter rytteren er blevet fyret. Sagen er sendt til Teknisk Kommission til deres behandling. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder for anden halvdel af 2013 er fastlagt på følgende datoer: Fredag den 21. juni kl i forbindelse med DM- ugen (Lørdag den 22. juni Midtvejskongres kl i Vordingborg) Tirsdag den 20. august kl i Idrættens Hus, Brøndby Torsdag den 19. september kl i Idrættens Hus, Brøndby Fredag den 1. november kl i Faaborg. (Lørdag den 2. november kl planlægges et aktivitetsmøde for DCU udvalg) Tirsdag den 10. december kl

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: 27. juni 2014 kl. 09.00-18.00 Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Mødedeltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Danmarks Gymnastik

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere