Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015"

Transkript

1 Beretning 2014 TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold Kære medlem... 1 Forslag fra medlemmerne er meget vigtige... 1 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres... 2 Personale... 3 Bestyrelsen i TL Nord... 3 Statslig mindsteløn?... 4 Den går ikke... 5 Tjek lønsedlen det kan betale sig... 5 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor... 7 Mellem 2 lønforhandlinger... 8 Konkurrenceklausul... 9 Mulighed du kan gøre brug af Jubilarer års jubilarer års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Skolearbejdet Bedste kammerat prisen Praktikant i TL Nord Hvad er så en E-konceptudvikler? BE10 Tekniske Installationer 8. april Stor opbakning til kursusdeltagelse Brug MitTL TL Klubber Det perfekte match TL s Jobbank Samtale i TL om efterløn Udbetalte ydelser i Sommertur med TL seniorklub 22. maj Seniorklubbens bestyrelse Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Teknikeren omtalte også Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Der var bud efter afdelingens Hjertestarter TL Nord kontaktoplysninger Notater:... 25

3 Side 1 Kære medlem Formanden har ordet. Velkommen til TL Nord generalforsamling Endnu et år er gået og vi har samlet et antal indtryk og fakta fra Beretningen er et udpluk af dagligdagen i TL Nord med både små og store historier og artikler. Vores mål er, at lave en vedkommende beretning om TL Nord som er læsevenlig og interessant. Beretningen er skrevet af bestyrelse og afdelingen til medlemmerne i TL Nord. Har du ris eller ros, så giv os din mening, enten ved generalforsamlingen eller send os en mail. Rigtig god læselyst! På bestyrelsens vegne Peter Thyregod Afdelingsformand Der er et fællesskab, der er større end den arbejdsplads du er på Forslag fra medlemmerne er meget vigtige Har du en god idé, forslag til nye aktiviteter, arrangementer, efteruddannelse, input til overenskomstfornyelser mv. håber jeg, du kontakter afdelingen, én i bestyrelsen, din tillidsrepræsentant, eller arbejdsmiljørepræsentant så vi sammen kan udvikle din faglige identitet på arbejdspladsen til gavn for dine og dine kollegers arbejdsvilkår og fortsat have fokus på din faglighed.

4 Side 2 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres Teknisk Landsforbund havde den 25. oktober 2014 repræsentantskabsmøde. Samtidig havde vi ekstraordinær kongres, med ét punkt: Valg af ny forbundsformand. Der var to velkvalificerede kandidater og, den nye formand blev Lone Engberg Thomsen. Lone har i mange år været afdelingsformand for TL Fyn og har derudover haft en række tillidsposter blandt andet som formand for TL s uddannelsespolitiske udvalg og medlem af forretningsudvalget. Den nye formand er dermed særdeles godt inde i alle facetter af TL. En af de vigtigste opgaver de kommende år er at fastholde den positive medlemsudvikling, så vi sikrer et stærkt TL fremover. Fokus på fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling var sloganet på repræsentantskabsmødet. Som oplæg til de efterfølgende workshops startede Flemming Frederiksen, formand for organisationen Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk og Industri) med sit bud på kravene til fremtidens teknikere som bl.a. var kultur- og sprogforståelse i en globaliseret verden. Derefter talte LO s næstformand, Lizette Risgaard om balancen i arbejdsliv og familieliv, livtidsfasetanken og endelig fortalte Ole Christensen, EU medlem om de udfordringer Den danske Model står foran med bl.a. social dumping. De delegerede havde derefter en god debat i de forskellige workshops.

5 Side 3 Personale Afdelingsformand Faglig konsulent Faglig konsulent Faglig sagsbehandler A-kasse leder A-kasse sagsbehandler A-kasse sagsbehandler Peter Thyregod Lisbeth Vinther Kent Hjortshøj Jonna Balle-Petersen Bodil Bundgaard Anne Marie Sørensen Jørgen Tarp Bestyrelsen i TL Nord Afdelingsformand Peter Thyregod Næstformand Allan Milton Kristensen Kasserer Poul Nygaard Heise Bestyrelsesmedlem Michael Christensen - Lene Quist Berggreen - Bettina Brøndum Andersen - Helle Rasmussen 1. suppleant Kim Johan Christiansen 2. suppleant Thomas Hedegaard Jensen

6 Side 4 Flertal holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringssystem Statslig mindsteløn? Over lønmodtagere har i foråret 2014 deltaget i en uafhængig undersøgelse lavet af Aalborg Universitet. Flertallet af de adspurgte holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringsform. Meget stærkt endda. Fælles aftaler er en grundværdi. 51% går ind for en statslig mindsteløn, mens 25% er imod. Decentraliseringer skal udmøntes i kollektive løsninger ikke individuelle. Løn skal ikke være et individuelt spørgsmål. 78 % ser fagforeninger som nødvendige, hvilket er flere end tidligere. Undersøgelsen er lavet på tværs af alle lønmodtagergrupper blandt LO, FTF, Akademikerne, Lederne, Alternative (såsom Kristelig Fagbevægelse, Det Faglige Hus), samt de uorganiserede. Du kan se hele undersøgelsen på

7 Side 5 Arbejdets art afgør hvilken overenskomst der gælder - basta Den går ikke Overenskomsten dækker på baggrund af arbejdes art basta. En ny titel eller mere i løn er i sig selv ikke nok til, at du ikke er dækket af overenskomstens bestemmelser. Mange oplever i disse tider, at arbejdsgiveren er hurtig på aftrækkeren hvad angår uddeling af flotte titler med følgende tilkendegivelse af, at man ikke længere er omfattet af gældende overenskomst. Den går bare ikke. Det er arbejdes art, der afgør det overenskomstmæssige spørgsmål. Udgangspunktet er, at arbejdet i væsentlig grad skal ændre sig for, at overenskomsten ikke længere er gældende og, i væsentlig grad antages at være mere end 50 %. Det er således ikke nok til at overenskomsten ikke længere skal være gældende, hvis kun en mindre del af dit arbejde bliver ændre. Afgør altid i samarbejde med TL Nord hvad, der er væsentlige ændringer i dit arbejdsindhold i forhold til, om du er dækket af gældende overenskomst. Tjek lønsedlen det kan betale sig Et nyuddannet medlem blev ansat som funktionær i slutningen af marts. I første omgang var det aftalt, at lønnen skulle afregnes efter erlagte timer. Fra 1. august blev dette ændret til fast månedsløn.

8 Side 6 Rapporteringen af timer skete sidst på måneden og, udbetalingen af løn skete derfor lidt forskudt i forhold til månedens afslutning. Endvidere skiftede firmaet lønningssystem i løbet af foråret. Alt dette betød, at det kunne være svært at bevare overblikket over, om der var betalt løn for alle erlagte timer. Da TL og medlemmet gennemgik lønsedlerne og sammenholdt disse med ansættelsesforholdets forløb samt de erlagte timer, viste sig da også, at der manglede betaling for 16 timer, betaling af ATP for 1 måned, løn under sygdom var alene afregnet med sygedagpengesats og ikke sædvanlig timeløn og endelig var nogle feriedage pludselig trukket som flextimer. Med støtte fra TL og egen leder optog medlemmet dialog med lønningskontoret, der i første omgang afviste, at der var fejl. Efter flere gennemgange af sagen og mange henvendelser, indså lønningskontoret endelig, at medlemmet havde ret, og manglerne blev udbedret.

9 Side 7 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor 17 forventningsfulde tillidsrepræsentanter sad klar, da arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet besøgte afdelingen på en temadag for offentlige og private tillidsrepræsentanter. Det kan med det samme afsløres, at det blev en inspirerende og hæsblæsende time med mange budskaber, hvor Henning fortalte om Fagbevægelsen og Den Danske Model, eller som han indledte med at sige Dinoer eller Dynamoer? Foto: Henning Jørgensen Forsker i: Arbejde og Arbejdsmarked Politik og Administration Offentlig forvaltning og organisation Han kunne fortælle os, at det slet ikke ser så sort ud endda. Betalingsbalanceoverskuddet er rekordstort, konkurrenceevnen er ikke dårlig, det offentlige budgetunderskud er næsten væk, virksomhederne har en opsparing på 168 mia. og, der ligger en privat opsparing på 828 mia. Danmark ligger sammen med Norge, Sverige, Finland og Schweiz blandt de øverste 5 lande med pænest offentlige finanser og overskud på betalingsbalancen. Opgaven er nu at tiltrække de, der har valgt at være alternativt organiseret, for i bund og grund er alle enige om, at fagbevægelsen og overenskomsterne er vigtige parametre på det danske arbejdsmarked. Stop grædekoneriet! Fagbevægelsen har stadig indflydelse både fagligt og politisk. Men vi skal blive bedre til at hvæsse viljen og bruge vores evner til at læse udviklinger, opbygge viden, analysere omverdens-

10 Side 8 betingelser, rekruttere og mobilisere (også de unge), udnytte indflydelsesmuligheder og forandre institutioner. Ud af døren fløj Henning Jørgensen, på vej til det næste møde og, vi sad tilbage, lidt forpustede over de mange oplysninger og udsigten til de mange opgaver, vi skal bruge vores evner på. Mellem 2 lønforhandlinger Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst én gang om året. Ja, dette er ordlyden i mange overenskomster, men betyder det så, at jeg kun må snakke løn med min chef en gang om året til lønforhandlingsmødet og, at jeg hele resten af året blot skal passe mit arbejde? Hvad mange ikke tænker på er, at 90% af lønforhandlingen sker mellem de to lønforhandlingsmøder. På mødet sker der blot en udveksling og tilpasning af forslag om regulering af lønnen. Det er mellem de to møder, at du ved enhver given lejlighed skal huske at gøre din chef opmærksom på, hvilken dygtig, initiativrig, ansvarsfuld, innovativ (find selv på mere) medarbejder du er. Det er mellem de to møder, du skal huske at tænke kompetenceudvikling, så du til enhver tid er attraktiv på arbejdsmarkedet. Det er mellem de to møder, din chef skal komme i tanke om, at du er en af nøglemedarbejderne, at du betyder noget helt særligt for afdelingen/virksomheden og, at han derfor skal have dig i aller

11 Side 9 første tankerække, når han skal prioritere, hvem der skal i betragtning til lønstigning. Grib derfor chancen, tag styringen i lønforhandlingen og sæt ikke dit lys under en skæppe. Konkurrenceklausul En arbejdsgiver havde i et løbende ansættelsesforhold udleveret en ny ansættelseskontrakt til et medlem. I ansættelseskontrakten var der indføjet en konkurrenceklausul. Af klausulen frem gik:..er Funktionæren forpligtet til i en periode på 1 år fra fratrædelsestidspunktet at afstå fra såvel ansættelse som ved egen virksomhed, direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed. Såfremt Virksomheden vælger at påberåbe sig ovennævnte konkurrenceklausul har Funktionæren krav på, så længe forpligtelsen består, at modtage en månedlig kompensation svarende til 50% af sin løn på fratrædelsestidspunktet. Virksomheden kan med en måneds varsel til udgangen af en måned opsige ovennævnte konkurrenceklausul. Medlemmet søgte og fik andet arbejde i en ikke-konkurrerende virksomhed og rettede ved fratræden henvendelse til Virksomheden for at sikre, at kompensationen jfr. konkurrenceklausulen blev udbetalt. Virksomheden fastholdt, at da

12 Side 10 de ikke havde påberåbt sig konkurrenceklausulen, var de ikke forpligtet til at betale kompensation. Da medlemmet i sin jobsøgning havde følt sig forpligtet af konkurrenceklausulen og, da kompensation bl.a. betales for den ulempe, der er forbundet med, at funktionæren allerede under sin ansættelse er begrænset i sin jobsøgning, fastholdt TL, at Virksomheden var forpligtet til at betale kompensation uanset, om de havde påberåbt sig konkurrenceklausulen eller ej. Såfremt Virksomheden fastholdt ikke at ville betale kompensation, forbeholdt TL sig at anlægge retssag om betaling af kompensation, alternativt betaling af en tilsvarende kompensation for mangelfuld ansættelseskontrakt. Efter en del forhandling med Virksomheden blev sagen løst ved, at Virksomheden betalte en forligsmæssig kompensation. Mulighed du kan gøre brug af Som freelancer kan du: Aflevere opgaver og slippe for besværet med administration i almindelighed og momsregnskab i særdeleshed. Få ideer og vejledning Hvis du bruger Teknik og Design, ansættes du som lønmodtager i bureauet, mens opgaven udføres. Det betyder at du: Bevarer rettigheden til dagpenge under ledighed Sikres løn under sygdom, indtil 14 dage. Er sikker på at få din løn, uanset om kunden betaler til tiden eller ej.

13 Side 11 Afdelingsbestyrelsen takkede årets jubilarer Jubilarer Afdelingen havde 63 jubilarer, som havde henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemsjubilæum af TL. Afdelingsbestyrelsen var ved jubilaraftenen vært ved en rundvisning i afdelingen og efterfølgende middag på Orkideen. Det var en dejlig aften, hvor bestyrelsen fik lejlighed til, at takke for de mange år. Alle jubilarer modtog en gave med TL Nord s logo indgraveret. 25 års jubilarer

14 Side års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Brug den og tip den TL kollega, der ikke er medlem, om hvor nemt indmeldelse i TL foregår i dag.

15 Side 13 Skolearbejdet Skolearbejdet 2015 er koncentreret om de uddannelsessteder der er i Nordjylland og i særdeleshed omkring UCN, hvor TL dækker ikke mindre end 13 uddannelser. TL uddeler bedste studiekammerat prisen Prisen uddeles ved dimittend afslutning Kim Kirkeby og Peter Benjaminsen har som skolekonsulenter ugentlige kontakt med ansatte og studerende på skolen på Sofiendalsvej. Hver onsdag har TL stand ved kantinen, hvor der naturligvis hverves medlemmer men også gives oplysninger om arbejdsmarkedsforhold, a-kasse og lignende til såvel medlemmer som ikke medlemmer. 1 semester besøg og dimittendbesøg afholdes løbende, men presset fra andre aktører er stadig stigende. TL s stabile relationer til skolerne er meget væsentlig i forhold til konkurrencen om de studerendes gunst. Kim Kirkeby har taget initiativ til i samarbejde med uddannelsesleder og lærere fra energi- og miljøteknologuddannelsen at udbrede disse to nye uddannelser over for erhvervsvirksomheder. Kim vil i en periode være opsøgende på virksomhederne og udbrede, hvad energi og miljøoptimering kan betyde for virksomhederne og samtidig promoverer de to nordjyske uddannelser. Virksomhedernes kendskab til uddannelserne er af stor vigtighed for, at de kommende dimittender kan få beskæftigelse. Et andet tiltag betyder, at der pt. planlægges en karrieredag i juni på UCN. Ambitionerne er at involvere dimittender på samtlige 13 TL relaterede uddannelser. Skolen har taget imod TL s tilbud om at lave en dag, hvor der veksles mellem oplæg og workshops.

16 Side 14 Meningen med dagen er at give de kommende dimittender oplevelser og services, der absolut er brugbare og karrierefremmende og, som samtidig giver alle deltagere et positivt og seriøst indtryk af TL hvilket gerne skulle ses på et øget antal af medlemmer fra denne årgang et halv år efter endt uddannelse. Skolen har ønsket at besætte en uddannelsesudvalgspost i Energiog Miljøuddannelserne med en skolekonsulent fra TL, derfor indtræder Peter Benjaminsen på denne post. Bedste kammerat prisen TL Nord uddeler ved hver dimittendafslutning et legat, vi kalder for Bedste studiekammerat prisen. Med prisen vil vi gerne signalere, at en uddannelsestid ikke kun drejer sig om lange studiedage og eksamensræs. Der skal også være tid til sjove oplevelser og ikke mindst fællesskab. Prisen gives til en elev i hver klasse, som gennem studieforløbet har sat et positivt præg / vist overskud til,

17 Side 15 at hjælpe fagligt eller personligt / udvist sociale kompetencer / gjort hverdagen på studiet lidt mere festligt. Det er eleverne selv, som vælger hvem, der skal have prisen. I 2014 gav vi 29 legater. E-konceptudvikler kom i praktik i afdelingen Praktikant i TL Nord Gennemsnitsalderen i TL Nord s afdeling faldt kraftigt i efteråret 2014, hvor vi havde en E-konceptudvikler elev i praktik fra midt august frem til juleferien i december. Det blev en berigende tid for afdelingen, hvor vi fik rigtig meget nyt syn på TL fra et af vore unge medlemmer. Undervejs i forløbet besluttede eleven at lave sit afgangsprojekt i afdelingen, hvilket vi var meget glade for. Afgangsprojektet mundede ud i en rapport over hovedemnerne Netværk i TL og Kommunikation overvejende inden for A- kasseområdet. Eleven fik i øvrigt 12 til eksamen, flot! Hvad er så en E-konceptudvikler? E-konceptudvikler er en professionsbachelor uddannelse, der bygger oven på Multimediedesigner- og Designteknologuddannelsen. En E-konceptudvikler arbejder primært med strategisk konceptudvikling med fokus på digitale medier og bliver ofte ansat som projektleder eller kreativ medarbejder på digitale bureauer. BE10 Tekniske Installationer 8. april 2014 En kursusdag med blandet deltagelse af medlemmer i beskæftigelse og studerende, der afslutter Bygningskonstruktøruddannelsen samt VVS-teknikeruddannelsen i juni 2014 blev en mulighed i afdelingen. Det benyttede 21 deltagere sige af, da Niels Hørby Jørgensen fra Energitjenesten guidede igennem dagens program med undervisning i de tekniske installationer, fx

18 Side 16 ventilation med varmegenvinding, varme og varmt vand, varmepumper, solvarme, solceller og husstandsmøller. Stor opbakning til kursusdeltagelse I årets løb har afdelingen udbudt 64 kurser og arrangementer med deltagelse af 718 medlemmer. Brug MitTL

19 Side 17 At være medlem af TL og en TL klub giver dig mere værdi i hverdagen TL Klubber Afdelingen udbetalte kr ,00 i klubtilskud i Det beløb må meget gerne stige. Har din TL klub et ønske om et arrangement så hold jer ikke tilbage med at komme med forslag til afdelingens arrangementer og kurser. Er du på en virksomhed, hvor der er min. 5 TL ere, kan du være med til at vælge tillidsrepræsentant samt danne en TL klub på virksomheden. Kontakt afdelingen, vi er klar til at hjælpe jer i gang. I Nordjylland har vi 19 private TL klubber og 17 offentlige TL klubber. Vi har plads til mange flere og, det giver et løft til virksomheden i form af: Større arbejdsglæde = bedre arbejdsmiljø Teknikerne bliver synlige = bedre lønforhold Klubtilskud = styrke sammenholdet TR / AMR = vidensdeling for den virksomhed du er på Det perfekte match TL s Jobbank. I foråret kontakter et medlem fra én af Aalborgs førende tømrerog snedkerforretninger afdelingen. De har behov for en bygningskonstruktør, gerne én med erfaring som byggeleder og med en håndværkeruddannelse. Vi har ikke så mange ledige bygningskonstruktører, men står med et hold nyuddannede, hvor der kunne være en mulighed for et match. Afdelingen foreslår, at vi kan forsøge et match med en nyuddannet. Det er virksomheden

20 Side 18 Fakta fra A- kassen: Afholdt 308 CV samtaler Overgået til efterløn: 32 medlemmer 47 overgik til Arbejdsmarkeds ydelse 3 mistede retten til Arbejdsmarkedsydelse på landsplan var det 35 medlemmer var ledigheds-% i Nord på 6,1% På landsplan var ledigheds-% på 5,9% frisk på Lad gå, vi prøver!. Vi forsøger at finde et match blandt vores medlemmer. Vi beder medlemmer kontakte virksomheden. Det viser sig, at der faktisk er et match Virksomheden er meget interesseret i især et af medlemmerne og giver vedkommende i første omgang et 3 måneders vikariat. Medlemmet er i dag fortsat i virksomheden og fastansat. Virksomheden er tilfreds og, det er medlemmet også. Medlemmet udtaler, at det var med nogen nervøsitet, han gik i gang med jobbet. Første projekt var en byggesag med vinduesudskiftning af 105 boliger (4,6 mill) næste opgave var renovering af tag og 7 opgange. Ved første opgave stod medlemmet for alt, lige fra bestilling og opmåling af vinduer til styring af økonomi. Nogle store opgaver, men som medlemmet siger: Jeg kunne ikke klare det uden det gode team, som jeg arbejder sammen med. De står altid parat til at hjælpe. Samtale i TL om efterløn I februar måned var et af vores medlemmer til en samtale i TL. Hun ville gerne tale med en medarbejder i a-kassen om efterløn. Hun havde sidste efterår deltaget i et fællesmøde om efterløn. Hun synes, det var et godt møde, som gjorde hende interesseret i at snakke efterløn konkret i forhold til hendes egen situation. Hun er 63 år, hun fik et efterlønsbevis da hun blev 60 år. Da hun fyldte 62 år aftalte hun en seniorordning med sin arbejdsgiver, der betød, at hendes ugentlige arbejdstid blev reduceret med 4 timer. Nu ville hun gerne vide, hvad hendes muligheder var i forhold til efterløn.

21 Side 19 Medarbejderen fra TL oplyste, at medlemmet opfyldte betingelserne for at optjene en skattefri præmie, som vil blive udbetalt, når hun bliver folkepensionist. Medlemmet fik oplyst, hvor mange præmieportioner, hun allerede havde optjent og, hvor lang tid hun skal arbejde for at optjene den næste portion. Medlemmet fik også oplyst, at hun kunne få efterløn udbetalt, hvis hendes arbejdstid nedsættes, så hun har fri én eller flere dage om ugen. Vi har spurgt medlemmet, hvad hun fik ud af mødet med TL. Medlemmet svarede således: Jeg er rigtig godt tilfreds med mødet. Jeg blev afklaret om mine muligheder i forhold til efterløn. Der var nogle beslutninger, jeg selv skulle træffe og, som jeg skulle snakke med min arbejdsgiver om. Jeg skulle hjem og tænke over, hvad jeg vil med resten af mit arbejdsliv. Jeg har besluttet, at jeg vil holde fri 2 dage om ugen og søge efterløn for de to dage. Jeg har også bestilt en samtale med PFA om hvordan min økonomi ser ud, når jeg bliver folkepensionist og skal have mine pensioner udbetalt. Jeg synes, at samtalen var meget behagelig. Medarbejderen fra TL kunne stille og roligt og meget kompetent opridse mine muligheder. I er altid så gode til at hjælpe. Udbetalte ydelser i 2014 A-KASSEN UDBETALTE > 52 MILL KR. i forskellige ydelser

22 Side 20 TL Nords Seniorklub har som formål at varetage medlemmernes kollegiale, sociale og samfundsmæssige interesser. For at styrke fællesskabet arrangerer seniorklubben hvert år 8 arrangementer i form af udflugter, foredrag og virksomhedsbesøg Sommertur med TL seniorklub 22. maj 2014 I år skulle vores tur gå nordenfjords - startende fra Gigantium kl 9.00 med kurs mod Hanstholm, hvor vi skulle se Museumscenter Hanstholm bunkeranlægget, hvor der under krigen stod 4 af de store 38 cm kanoner. Tyskerne byggede den stærkeste fæstning i Nordeuropa under 2. verdenskrig. Spændende at gå rundt i det store runde "hul", hvor kæmpekanonen havde stået og endvidere se rummene, der havde været deres opholdssteder. Der var også et frilandsmuseum at gå rundt at kigge på. Inden vi kørte derfra, blev der dækket op til frokost i museets café fra "Winnie's madkurv" - og det var som sædvanlig en dejlig frokost! Klubben har ca. 50 medlemmer. Du kan blive medlem, hvis du er efterlønner eller pensionist.

23 Side 21 Bussen kørte os videre til Kirsten Kjærs museum i Frøstrup. Foto: Kirsten Kjær Det er et privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær ( ), især portrætter. Museet åbnede på privat initiativ den 15. Maj 1981 i et gammelt renoveret husmandssted. Siden museets beskedne start, har det udviklet sig til et arbejdende kunstcenter med kurser, koncerter og kammermusik dage. Antallet af besøgende pr. år er ca Efter en rundtur i museet og en lille film om fruen - fik vi kaffe/kage udendørs i et skønt vejr - det var svært at løsrive sig fra dette sted. Men vi skulle videre - og på hjemvejen gjorde vi stop ved Skovsgaard Hotel, hvor aftensmaden skulle indtages - (tjener Boldt var der ikke mere!). Efter den gode middag, kørte bussen os tilbage til Gigantium, hvor den dejlige dag var slut ca Seniorklubbens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Ledelsesmedlem Ledelsesmedlem Leif Nielsen Niels Petersen Mogens Kastrup Jensen Vita Emborg Reidun Rasmussen

24 Side 22 Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Bent Rønsig Larsen Teknikeren december 2014 #06/2014 Karen Vinther Toft Teknikeren august 2014 #04/2014 Bjarke Gøte Teknikere juni #03/2014 Morten Schmidth Henriksen Teknikeren #02/2014 Teknikeren omtalte også.. I Teknikeren nr. #01/2014 kan du på side 46 læse om Bente Grøn der siden 1969 har arbejdet ved Spæncom i Aalborg. Mig og mit studie Teknikeren nr. #04/2014 læs om Emil Emborg Theil side 32. Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Vi har sagt/skrevet det før Udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik. Der er og bekendtgørelser, der skal være opfyldt for, at Lønmodtagernes Garantifond dækker et tilgodehavende og, disse lægger ikke op til, at den nye trend umiddelbart giver udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond. Og hvad er så den nye trend jo såmænd besked først på måneden om, at der er ikke vil ske lønudbetaling ved den kommende lønudbetalings dato.

25 Side 23 Og hvorfor kan dette så ikke umiddelbart give udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifon? Fordi loven siger, at der skal være foregået en misligholdelse af ansættelsesforholdet og, arbejdsgiveren skal have haft mulighed for at rette for sig. Altså misligholdelsen sker først, når lønnen udebliver, hvorefter arbejdsgiveren skal ha en rimelig frist til at rette for sig. Du skal altså ikke bare tage arbejdsgiverens eller dennes advokats udtalelse at du bare får pengene i LG for gode varer. Når talen falder på, at udbetaling fra LG kan blive aktuel, så kontakt straks afdelingen, så forløbet kan blive afklaret. Der var bud efter afdelingens Hjertestarter Hjertestarteren fik sin debut for alvor den 23. januar 2014 ved et opkald til afdelingen fra Alarmcentralen. Den blev ved denne henvendelse ikke taget i brug, idet den tilskadekomne var ved bevidsthed. Vi løber gerne afsted med afdelingens hjertestarter, hvis et akut behov skulle opstå.

26 Side 24 TL Nord kontaktoplysninger Kontakt Kontakt altid din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål til os. Faglige: A-kasse: Nord Ølgodvej Aalborg Øst Tlf Fax

27 Side 25 Notater:

28 Side 26 Notater:

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lone som byens borgmester

Lone som byens borgmester Lone som byens borgmester Lone udtaler sig om hvordan det er at være borgmester. Lone fik idéen via ny vækst fra den kommende bro Fehmern broen. Hun mener at vi vil få ny vækst på Lolland og deraf idéen

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere