Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015"

Transkript

1 Beretning 2014 TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold Kære medlem... 1 Forslag fra medlemmerne er meget vigtige... 1 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres... 2 Personale... 3 Bestyrelsen i TL Nord... 3 Statslig mindsteløn?... 4 Den går ikke... 5 Tjek lønsedlen det kan betale sig... 5 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor... 7 Mellem 2 lønforhandlinger... 8 Konkurrenceklausul... 9 Mulighed du kan gøre brug af Jubilarer års jubilarer års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Skolearbejdet Bedste kammerat prisen Praktikant i TL Nord Hvad er så en E-konceptudvikler? BE10 Tekniske Installationer 8. april Stor opbakning til kursusdeltagelse Brug MitTL TL Klubber Det perfekte match TL s Jobbank Samtale i TL om efterløn Udbetalte ydelser i Sommertur med TL seniorklub 22. maj Seniorklubbens bestyrelse Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Teknikeren omtalte også Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Der var bud efter afdelingens Hjertestarter TL Nord kontaktoplysninger Notater:... 25

3 Side 1 Kære medlem Formanden har ordet. Velkommen til TL Nord generalforsamling Endnu et år er gået og vi har samlet et antal indtryk og fakta fra Beretningen er et udpluk af dagligdagen i TL Nord med både små og store historier og artikler. Vores mål er, at lave en vedkommende beretning om TL Nord som er læsevenlig og interessant. Beretningen er skrevet af bestyrelse og afdelingen til medlemmerne i TL Nord. Har du ris eller ros, så giv os din mening, enten ved generalforsamlingen eller send os en mail. Rigtig god læselyst! På bestyrelsens vegne Peter Thyregod Afdelingsformand Der er et fællesskab, der er større end den arbejdsplads du er på Forslag fra medlemmerne er meget vigtige Har du en god idé, forslag til nye aktiviteter, arrangementer, efteruddannelse, input til overenskomstfornyelser mv. håber jeg, du kontakter afdelingen, én i bestyrelsen, din tillidsrepræsentant, eller arbejdsmiljørepræsentant så vi sammen kan udvikle din faglige identitet på arbejdspladsen til gavn for dine og dine kollegers arbejdsvilkår og fortsat have fokus på din faglighed.

4 Side 2 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres Teknisk Landsforbund havde den 25. oktober 2014 repræsentantskabsmøde. Samtidig havde vi ekstraordinær kongres, med ét punkt: Valg af ny forbundsformand. Der var to velkvalificerede kandidater og, den nye formand blev Lone Engberg Thomsen. Lone har i mange år været afdelingsformand for TL Fyn og har derudover haft en række tillidsposter blandt andet som formand for TL s uddannelsespolitiske udvalg og medlem af forretningsudvalget. Den nye formand er dermed særdeles godt inde i alle facetter af TL. En af de vigtigste opgaver de kommende år er at fastholde den positive medlemsudvikling, så vi sikrer et stærkt TL fremover. Fokus på fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling var sloganet på repræsentantskabsmødet. Som oplæg til de efterfølgende workshops startede Flemming Frederiksen, formand for organisationen Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk og Industri) med sit bud på kravene til fremtidens teknikere som bl.a. var kultur- og sprogforståelse i en globaliseret verden. Derefter talte LO s næstformand, Lizette Risgaard om balancen i arbejdsliv og familieliv, livtidsfasetanken og endelig fortalte Ole Christensen, EU medlem om de udfordringer Den danske Model står foran med bl.a. social dumping. De delegerede havde derefter en god debat i de forskellige workshops.

5 Side 3 Personale Afdelingsformand Faglig konsulent Faglig konsulent Faglig sagsbehandler A-kasse leder A-kasse sagsbehandler A-kasse sagsbehandler Peter Thyregod Lisbeth Vinther Kent Hjortshøj Jonna Balle-Petersen Bodil Bundgaard Anne Marie Sørensen Jørgen Tarp Bestyrelsen i TL Nord Afdelingsformand Peter Thyregod Næstformand Allan Milton Kristensen Kasserer Poul Nygaard Heise Bestyrelsesmedlem Michael Christensen - Lene Quist Berggreen - Bettina Brøndum Andersen - Helle Rasmussen 1. suppleant Kim Johan Christiansen 2. suppleant Thomas Hedegaard Jensen

6 Side 4 Flertal holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringssystem Statslig mindsteløn? Over lønmodtagere har i foråret 2014 deltaget i en uafhængig undersøgelse lavet af Aalborg Universitet. Flertallet af de adspurgte holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringsform. Meget stærkt endda. Fælles aftaler er en grundværdi. 51% går ind for en statslig mindsteløn, mens 25% er imod. Decentraliseringer skal udmøntes i kollektive løsninger ikke individuelle. Løn skal ikke være et individuelt spørgsmål. 78 % ser fagforeninger som nødvendige, hvilket er flere end tidligere. Undersøgelsen er lavet på tværs af alle lønmodtagergrupper blandt LO, FTF, Akademikerne, Lederne, Alternative (såsom Kristelig Fagbevægelse, Det Faglige Hus), samt de uorganiserede. Du kan se hele undersøgelsen på

7 Side 5 Arbejdets art afgør hvilken overenskomst der gælder - basta Den går ikke Overenskomsten dækker på baggrund af arbejdes art basta. En ny titel eller mere i løn er i sig selv ikke nok til, at du ikke er dækket af overenskomstens bestemmelser. Mange oplever i disse tider, at arbejdsgiveren er hurtig på aftrækkeren hvad angår uddeling af flotte titler med følgende tilkendegivelse af, at man ikke længere er omfattet af gældende overenskomst. Den går bare ikke. Det er arbejdes art, der afgør det overenskomstmæssige spørgsmål. Udgangspunktet er, at arbejdet i væsentlig grad skal ændre sig for, at overenskomsten ikke længere er gældende og, i væsentlig grad antages at være mere end 50 %. Det er således ikke nok til at overenskomsten ikke længere skal være gældende, hvis kun en mindre del af dit arbejde bliver ændre. Afgør altid i samarbejde med TL Nord hvad, der er væsentlige ændringer i dit arbejdsindhold i forhold til, om du er dækket af gældende overenskomst. Tjek lønsedlen det kan betale sig Et nyuddannet medlem blev ansat som funktionær i slutningen af marts. I første omgang var det aftalt, at lønnen skulle afregnes efter erlagte timer. Fra 1. august blev dette ændret til fast månedsløn.

8 Side 6 Rapporteringen af timer skete sidst på måneden og, udbetalingen af løn skete derfor lidt forskudt i forhold til månedens afslutning. Endvidere skiftede firmaet lønningssystem i løbet af foråret. Alt dette betød, at det kunne være svært at bevare overblikket over, om der var betalt løn for alle erlagte timer. Da TL og medlemmet gennemgik lønsedlerne og sammenholdt disse med ansættelsesforholdets forløb samt de erlagte timer, viste sig da også, at der manglede betaling for 16 timer, betaling af ATP for 1 måned, løn under sygdom var alene afregnet med sygedagpengesats og ikke sædvanlig timeløn og endelig var nogle feriedage pludselig trukket som flextimer. Med støtte fra TL og egen leder optog medlemmet dialog med lønningskontoret, der i første omgang afviste, at der var fejl. Efter flere gennemgange af sagen og mange henvendelser, indså lønningskontoret endelig, at medlemmet havde ret, og manglerne blev udbedret.

9 Side 7 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor 17 forventningsfulde tillidsrepræsentanter sad klar, da arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet besøgte afdelingen på en temadag for offentlige og private tillidsrepræsentanter. Det kan med det samme afsløres, at det blev en inspirerende og hæsblæsende time med mange budskaber, hvor Henning fortalte om Fagbevægelsen og Den Danske Model, eller som han indledte med at sige Dinoer eller Dynamoer? Foto: Henning Jørgensen Forsker i: Arbejde og Arbejdsmarked Politik og Administration Offentlig forvaltning og organisation Han kunne fortælle os, at det slet ikke ser så sort ud endda. Betalingsbalanceoverskuddet er rekordstort, konkurrenceevnen er ikke dårlig, det offentlige budgetunderskud er næsten væk, virksomhederne har en opsparing på 168 mia. og, der ligger en privat opsparing på 828 mia. Danmark ligger sammen med Norge, Sverige, Finland og Schweiz blandt de øverste 5 lande med pænest offentlige finanser og overskud på betalingsbalancen. Opgaven er nu at tiltrække de, der har valgt at være alternativt organiseret, for i bund og grund er alle enige om, at fagbevægelsen og overenskomsterne er vigtige parametre på det danske arbejdsmarked. Stop grædekoneriet! Fagbevægelsen har stadig indflydelse både fagligt og politisk. Men vi skal blive bedre til at hvæsse viljen og bruge vores evner til at læse udviklinger, opbygge viden, analysere omverdens-

10 Side 8 betingelser, rekruttere og mobilisere (også de unge), udnytte indflydelsesmuligheder og forandre institutioner. Ud af døren fløj Henning Jørgensen, på vej til det næste møde og, vi sad tilbage, lidt forpustede over de mange oplysninger og udsigten til de mange opgaver, vi skal bruge vores evner på. Mellem 2 lønforhandlinger Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst én gang om året. Ja, dette er ordlyden i mange overenskomster, men betyder det så, at jeg kun må snakke løn med min chef en gang om året til lønforhandlingsmødet og, at jeg hele resten af året blot skal passe mit arbejde? Hvad mange ikke tænker på er, at 90% af lønforhandlingen sker mellem de to lønforhandlingsmøder. På mødet sker der blot en udveksling og tilpasning af forslag om regulering af lønnen. Det er mellem de to møder, at du ved enhver given lejlighed skal huske at gøre din chef opmærksom på, hvilken dygtig, initiativrig, ansvarsfuld, innovativ (find selv på mere) medarbejder du er. Det er mellem de to møder, du skal huske at tænke kompetenceudvikling, så du til enhver tid er attraktiv på arbejdsmarkedet. Det er mellem de to møder, din chef skal komme i tanke om, at du er en af nøglemedarbejderne, at du betyder noget helt særligt for afdelingen/virksomheden og, at han derfor skal have dig i aller

11 Side 9 første tankerække, når han skal prioritere, hvem der skal i betragtning til lønstigning. Grib derfor chancen, tag styringen i lønforhandlingen og sæt ikke dit lys under en skæppe. Konkurrenceklausul En arbejdsgiver havde i et løbende ansættelsesforhold udleveret en ny ansættelseskontrakt til et medlem. I ansættelseskontrakten var der indføjet en konkurrenceklausul. Af klausulen frem gik:..er Funktionæren forpligtet til i en periode på 1 år fra fratrædelsestidspunktet at afstå fra såvel ansættelse som ved egen virksomhed, direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed. Såfremt Virksomheden vælger at påberåbe sig ovennævnte konkurrenceklausul har Funktionæren krav på, så længe forpligtelsen består, at modtage en månedlig kompensation svarende til 50% af sin løn på fratrædelsestidspunktet. Virksomheden kan med en måneds varsel til udgangen af en måned opsige ovennævnte konkurrenceklausul. Medlemmet søgte og fik andet arbejde i en ikke-konkurrerende virksomhed og rettede ved fratræden henvendelse til Virksomheden for at sikre, at kompensationen jfr. konkurrenceklausulen blev udbetalt. Virksomheden fastholdt, at da

12 Side 10 de ikke havde påberåbt sig konkurrenceklausulen, var de ikke forpligtet til at betale kompensation. Da medlemmet i sin jobsøgning havde følt sig forpligtet af konkurrenceklausulen og, da kompensation bl.a. betales for den ulempe, der er forbundet med, at funktionæren allerede under sin ansættelse er begrænset i sin jobsøgning, fastholdt TL, at Virksomheden var forpligtet til at betale kompensation uanset, om de havde påberåbt sig konkurrenceklausulen eller ej. Såfremt Virksomheden fastholdt ikke at ville betale kompensation, forbeholdt TL sig at anlægge retssag om betaling af kompensation, alternativt betaling af en tilsvarende kompensation for mangelfuld ansættelseskontrakt. Efter en del forhandling med Virksomheden blev sagen løst ved, at Virksomheden betalte en forligsmæssig kompensation. Mulighed du kan gøre brug af Som freelancer kan du: Aflevere opgaver og slippe for besværet med administration i almindelighed og momsregnskab i særdeleshed. Få ideer og vejledning Hvis du bruger Teknik og Design, ansættes du som lønmodtager i bureauet, mens opgaven udføres. Det betyder at du: Bevarer rettigheden til dagpenge under ledighed Sikres løn under sygdom, indtil 14 dage. Er sikker på at få din løn, uanset om kunden betaler til tiden eller ej.

13 Side 11 Afdelingsbestyrelsen takkede årets jubilarer Jubilarer Afdelingen havde 63 jubilarer, som havde henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemsjubilæum af TL. Afdelingsbestyrelsen var ved jubilaraftenen vært ved en rundvisning i afdelingen og efterfølgende middag på Orkideen. Det var en dejlig aften, hvor bestyrelsen fik lejlighed til, at takke for de mange år. Alle jubilarer modtog en gave med TL Nord s logo indgraveret. 25 års jubilarer

14 Side års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Brug den og tip den TL kollega, der ikke er medlem, om hvor nemt indmeldelse i TL foregår i dag.

15 Side 13 Skolearbejdet Skolearbejdet 2015 er koncentreret om de uddannelsessteder der er i Nordjylland og i særdeleshed omkring UCN, hvor TL dækker ikke mindre end 13 uddannelser. TL uddeler bedste studiekammerat prisen Prisen uddeles ved dimittend afslutning Kim Kirkeby og Peter Benjaminsen har som skolekonsulenter ugentlige kontakt med ansatte og studerende på skolen på Sofiendalsvej. Hver onsdag har TL stand ved kantinen, hvor der naturligvis hverves medlemmer men også gives oplysninger om arbejdsmarkedsforhold, a-kasse og lignende til såvel medlemmer som ikke medlemmer. 1 semester besøg og dimittendbesøg afholdes løbende, men presset fra andre aktører er stadig stigende. TL s stabile relationer til skolerne er meget væsentlig i forhold til konkurrencen om de studerendes gunst. Kim Kirkeby har taget initiativ til i samarbejde med uddannelsesleder og lærere fra energi- og miljøteknologuddannelsen at udbrede disse to nye uddannelser over for erhvervsvirksomheder. Kim vil i en periode være opsøgende på virksomhederne og udbrede, hvad energi og miljøoptimering kan betyde for virksomhederne og samtidig promoverer de to nordjyske uddannelser. Virksomhedernes kendskab til uddannelserne er af stor vigtighed for, at de kommende dimittender kan få beskæftigelse. Et andet tiltag betyder, at der pt. planlægges en karrieredag i juni på UCN. Ambitionerne er at involvere dimittender på samtlige 13 TL relaterede uddannelser. Skolen har taget imod TL s tilbud om at lave en dag, hvor der veksles mellem oplæg og workshops.

16 Side 14 Meningen med dagen er at give de kommende dimittender oplevelser og services, der absolut er brugbare og karrierefremmende og, som samtidig giver alle deltagere et positivt og seriøst indtryk af TL hvilket gerne skulle ses på et øget antal af medlemmer fra denne årgang et halv år efter endt uddannelse. Skolen har ønsket at besætte en uddannelsesudvalgspost i Energiog Miljøuddannelserne med en skolekonsulent fra TL, derfor indtræder Peter Benjaminsen på denne post. Bedste kammerat prisen TL Nord uddeler ved hver dimittendafslutning et legat, vi kalder for Bedste studiekammerat prisen. Med prisen vil vi gerne signalere, at en uddannelsestid ikke kun drejer sig om lange studiedage og eksamensræs. Der skal også være tid til sjove oplevelser og ikke mindst fællesskab. Prisen gives til en elev i hver klasse, som gennem studieforløbet har sat et positivt præg / vist overskud til,

17 Side 15 at hjælpe fagligt eller personligt / udvist sociale kompetencer / gjort hverdagen på studiet lidt mere festligt. Det er eleverne selv, som vælger hvem, der skal have prisen. I 2014 gav vi 29 legater. E-konceptudvikler kom i praktik i afdelingen Praktikant i TL Nord Gennemsnitsalderen i TL Nord s afdeling faldt kraftigt i efteråret 2014, hvor vi havde en E-konceptudvikler elev i praktik fra midt august frem til juleferien i december. Det blev en berigende tid for afdelingen, hvor vi fik rigtig meget nyt syn på TL fra et af vore unge medlemmer. Undervejs i forløbet besluttede eleven at lave sit afgangsprojekt i afdelingen, hvilket vi var meget glade for. Afgangsprojektet mundede ud i en rapport over hovedemnerne Netværk i TL og Kommunikation overvejende inden for A- kasseområdet. Eleven fik i øvrigt 12 til eksamen, flot! Hvad er så en E-konceptudvikler? E-konceptudvikler er en professionsbachelor uddannelse, der bygger oven på Multimediedesigner- og Designteknologuddannelsen. En E-konceptudvikler arbejder primært med strategisk konceptudvikling med fokus på digitale medier og bliver ofte ansat som projektleder eller kreativ medarbejder på digitale bureauer. BE10 Tekniske Installationer 8. april 2014 En kursusdag med blandet deltagelse af medlemmer i beskæftigelse og studerende, der afslutter Bygningskonstruktøruddannelsen samt VVS-teknikeruddannelsen i juni 2014 blev en mulighed i afdelingen. Det benyttede 21 deltagere sige af, da Niels Hørby Jørgensen fra Energitjenesten guidede igennem dagens program med undervisning i de tekniske installationer, fx

18 Side 16 ventilation med varmegenvinding, varme og varmt vand, varmepumper, solvarme, solceller og husstandsmøller. Stor opbakning til kursusdeltagelse I årets løb har afdelingen udbudt 64 kurser og arrangementer med deltagelse af 718 medlemmer. Brug MitTL

19 Side 17 At være medlem af TL og en TL klub giver dig mere værdi i hverdagen TL Klubber Afdelingen udbetalte kr ,00 i klubtilskud i Det beløb må meget gerne stige. Har din TL klub et ønske om et arrangement så hold jer ikke tilbage med at komme med forslag til afdelingens arrangementer og kurser. Er du på en virksomhed, hvor der er min. 5 TL ere, kan du være med til at vælge tillidsrepræsentant samt danne en TL klub på virksomheden. Kontakt afdelingen, vi er klar til at hjælpe jer i gang. I Nordjylland har vi 19 private TL klubber og 17 offentlige TL klubber. Vi har plads til mange flere og, det giver et løft til virksomheden i form af: Større arbejdsglæde = bedre arbejdsmiljø Teknikerne bliver synlige = bedre lønforhold Klubtilskud = styrke sammenholdet TR / AMR = vidensdeling for den virksomhed du er på Det perfekte match TL s Jobbank. I foråret kontakter et medlem fra én af Aalborgs førende tømrerog snedkerforretninger afdelingen. De har behov for en bygningskonstruktør, gerne én med erfaring som byggeleder og med en håndværkeruddannelse. Vi har ikke så mange ledige bygningskonstruktører, men står med et hold nyuddannede, hvor der kunne være en mulighed for et match. Afdelingen foreslår, at vi kan forsøge et match med en nyuddannet. Det er virksomheden

20 Side 18 Fakta fra A- kassen: Afholdt 308 CV samtaler Overgået til efterløn: 32 medlemmer 47 overgik til Arbejdsmarkeds ydelse 3 mistede retten til Arbejdsmarkedsydelse på landsplan var det 35 medlemmer var ledigheds-% i Nord på 6,1% På landsplan var ledigheds-% på 5,9% frisk på Lad gå, vi prøver!. Vi forsøger at finde et match blandt vores medlemmer. Vi beder medlemmer kontakte virksomheden. Det viser sig, at der faktisk er et match Virksomheden er meget interesseret i især et af medlemmerne og giver vedkommende i første omgang et 3 måneders vikariat. Medlemmet er i dag fortsat i virksomheden og fastansat. Virksomheden er tilfreds og, det er medlemmet også. Medlemmet udtaler, at det var med nogen nervøsitet, han gik i gang med jobbet. Første projekt var en byggesag med vinduesudskiftning af 105 boliger (4,6 mill) næste opgave var renovering af tag og 7 opgange. Ved første opgave stod medlemmet for alt, lige fra bestilling og opmåling af vinduer til styring af økonomi. Nogle store opgaver, men som medlemmet siger: Jeg kunne ikke klare det uden det gode team, som jeg arbejder sammen med. De står altid parat til at hjælpe. Samtale i TL om efterløn I februar måned var et af vores medlemmer til en samtale i TL. Hun ville gerne tale med en medarbejder i a-kassen om efterløn. Hun havde sidste efterår deltaget i et fællesmøde om efterløn. Hun synes, det var et godt møde, som gjorde hende interesseret i at snakke efterløn konkret i forhold til hendes egen situation. Hun er 63 år, hun fik et efterlønsbevis da hun blev 60 år. Da hun fyldte 62 år aftalte hun en seniorordning med sin arbejdsgiver, der betød, at hendes ugentlige arbejdstid blev reduceret med 4 timer. Nu ville hun gerne vide, hvad hendes muligheder var i forhold til efterløn.

21 Side 19 Medarbejderen fra TL oplyste, at medlemmet opfyldte betingelserne for at optjene en skattefri præmie, som vil blive udbetalt, når hun bliver folkepensionist. Medlemmet fik oplyst, hvor mange præmieportioner, hun allerede havde optjent og, hvor lang tid hun skal arbejde for at optjene den næste portion. Medlemmet fik også oplyst, at hun kunne få efterløn udbetalt, hvis hendes arbejdstid nedsættes, så hun har fri én eller flere dage om ugen. Vi har spurgt medlemmet, hvad hun fik ud af mødet med TL. Medlemmet svarede således: Jeg er rigtig godt tilfreds med mødet. Jeg blev afklaret om mine muligheder i forhold til efterløn. Der var nogle beslutninger, jeg selv skulle træffe og, som jeg skulle snakke med min arbejdsgiver om. Jeg skulle hjem og tænke over, hvad jeg vil med resten af mit arbejdsliv. Jeg har besluttet, at jeg vil holde fri 2 dage om ugen og søge efterløn for de to dage. Jeg har også bestilt en samtale med PFA om hvordan min økonomi ser ud, når jeg bliver folkepensionist og skal have mine pensioner udbetalt. Jeg synes, at samtalen var meget behagelig. Medarbejderen fra TL kunne stille og roligt og meget kompetent opridse mine muligheder. I er altid så gode til at hjælpe. Udbetalte ydelser i 2014 A-KASSEN UDBETALTE > 52 MILL KR. i forskellige ydelser

22 Side 20 TL Nords Seniorklub har som formål at varetage medlemmernes kollegiale, sociale og samfundsmæssige interesser. For at styrke fællesskabet arrangerer seniorklubben hvert år 8 arrangementer i form af udflugter, foredrag og virksomhedsbesøg Sommertur med TL seniorklub 22. maj 2014 I år skulle vores tur gå nordenfjords - startende fra Gigantium kl 9.00 med kurs mod Hanstholm, hvor vi skulle se Museumscenter Hanstholm bunkeranlægget, hvor der under krigen stod 4 af de store 38 cm kanoner. Tyskerne byggede den stærkeste fæstning i Nordeuropa under 2. verdenskrig. Spændende at gå rundt i det store runde "hul", hvor kæmpekanonen havde stået og endvidere se rummene, der havde været deres opholdssteder. Der var også et frilandsmuseum at gå rundt at kigge på. Inden vi kørte derfra, blev der dækket op til frokost i museets café fra "Winnie's madkurv" - og det var som sædvanlig en dejlig frokost! Klubben har ca. 50 medlemmer. Du kan blive medlem, hvis du er efterlønner eller pensionist.

23 Side 21 Bussen kørte os videre til Kirsten Kjærs museum i Frøstrup. Foto: Kirsten Kjær Det er et privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær ( ), især portrætter. Museet åbnede på privat initiativ den 15. Maj 1981 i et gammelt renoveret husmandssted. Siden museets beskedne start, har det udviklet sig til et arbejdende kunstcenter med kurser, koncerter og kammermusik dage. Antallet af besøgende pr. år er ca Efter en rundtur i museet og en lille film om fruen - fik vi kaffe/kage udendørs i et skønt vejr - det var svært at løsrive sig fra dette sted. Men vi skulle videre - og på hjemvejen gjorde vi stop ved Skovsgaard Hotel, hvor aftensmaden skulle indtages - (tjener Boldt var der ikke mere!). Efter den gode middag, kørte bussen os tilbage til Gigantium, hvor den dejlige dag var slut ca Seniorklubbens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Ledelsesmedlem Ledelsesmedlem Leif Nielsen Niels Petersen Mogens Kastrup Jensen Vita Emborg Reidun Rasmussen

24 Side 22 Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Bent Rønsig Larsen Teknikeren december 2014 #06/2014 Karen Vinther Toft Teknikeren august 2014 #04/2014 Bjarke Gøte Teknikere juni #03/2014 Morten Schmidth Henriksen Teknikeren #02/2014 Teknikeren omtalte også.. I Teknikeren nr. #01/2014 kan du på side 46 læse om Bente Grøn der siden 1969 har arbejdet ved Spæncom i Aalborg. Mig og mit studie Teknikeren nr. #04/2014 læs om Emil Emborg Theil side 32. Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Vi har sagt/skrevet det før Udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik. Der er og bekendtgørelser, der skal være opfyldt for, at Lønmodtagernes Garantifond dækker et tilgodehavende og, disse lægger ikke op til, at den nye trend umiddelbart giver udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond. Og hvad er så den nye trend jo såmænd besked først på måneden om, at der er ikke vil ske lønudbetaling ved den kommende lønudbetalings dato.

25 Side 23 Og hvorfor kan dette så ikke umiddelbart give udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifon? Fordi loven siger, at der skal være foregået en misligholdelse af ansættelsesforholdet og, arbejdsgiveren skal have haft mulighed for at rette for sig. Altså misligholdelsen sker først, når lønnen udebliver, hvorefter arbejdsgiveren skal ha en rimelig frist til at rette for sig. Du skal altså ikke bare tage arbejdsgiverens eller dennes advokats udtalelse at du bare får pengene i LG for gode varer. Når talen falder på, at udbetaling fra LG kan blive aktuel, så kontakt straks afdelingen, så forløbet kan blive afklaret. Der var bud efter afdelingens Hjertestarter Hjertestarteren fik sin debut for alvor den 23. januar 2014 ved et opkald til afdelingen fra Alarmcentralen. Den blev ved denne henvendelse ikke taget i brug, idet den tilskadekomne var ved bevidsthed. Vi løber gerne afsted med afdelingens hjertestarter, hvis et akut behov skulle opstå.

26 Side 24 TL Nord kontaktoplysninger Kontakt Kontakt altid din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål til os. Faglige: A-kasse: Nord Ølgodvej Aalborg Øst Tlf Fax

27 Side 25 Notater:

28 Side 26 Notater:

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære tilknyttede i Jobbanken i Århus Juletravlheden er over os

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere