Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015"

Transkript

1 Beretning 2014 TL NORD, AALBORG GENERALFORSAMLING 24. MARTS 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold Kære medlem... 1 Forslag fra medlemmerne er meget vigtige... 1 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres... 2 Personale... 3 Bestyrelsen i TL Nord... 3 Statslig mindsteløn?... 4 Den går ikke... 5 Tjek lønsedlen det kan betale sig... 5 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor... 7 Mellem 2 lønforhandlinger... 8 Konkurrenceklausul... 9 Mulighed du kan gøre brug af Jubilarer års jubilarer års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Skolearbejdet Bedste kammerat prisen Praktikant i TL Nord Hvad er så en E-konceptudvikler? BE10 Tekniske Installationer 8. april Stor opbakning til kursusdeltagelse Brug MitTL TL Klubber Det perfekte match TL s Jobbank Samtale i TL om efterløn Udbetalte ydelser i Sommertur med TL seniorklub 22. maj Seniorklubbens bestyrelse Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Teknikeren omtalte også Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Der var bud efter afdelingens Hjertestarter TL Nord kontaktoplysninger Notater:... 25

3 Side 1 Kære medlem Formanden har ordet. Velkommen til TL Nord generalforsamling Endnu et år er gået og vi har samlet et antal indtryk og fakta fra Beretningen er et udpluk af dagligdagen i TL Nord med både små og store historier og artikler. Vores mål er, at lave en vedkommende beretning om TL Nord som er læsevenlig og interessant. Beretningen er skrevet af bestyrelse og afdelingen til medlemmerne i TL Nord. Har du ris eller ros, så giv os din mening, enten ved generalforsamlingen eller send os en mail. Rigtig god læselyst! På bestyrelsens vegne Peter Thyregod Afdelingsformand Der er et fællesskab, der er større end den arbejdsplads du er på Forslag fra medlemmerne er meget vigtige Har du en god idé, forslag til nye aktiviteter, arrangementer, efteruddannelse, input til overenskomstfornyelser mv. håber jeg, du kontakter afdelingen, én i bestyrelsen, din tillidsrepræsentant, eller arbejdsmiljørepræsentant så vi sammen kan udvikle din faglige identitet på arbejdspladsen til gavn for dine og dine kollegers arbejdsvilkår og fortsat have fokus på din faglighed.

4 Side 2 TL Repræsentantskabsmøde og Ekstraordinær kongres Teknisk Landsforbund havde den 25. oktober 2014 repræsentantskabsmøde. Samtidig havde vi ekstraordinær kongres, med ét punkt: Valg af ny forbundsformand. Der var to velkvalificerede kandidater og, den nye formand blev Lone Engberg Thomsen. Lone har i mange år været afdelingsformand for TL Fyn og har derudover haft en række tillidsposter blandt andet som formand for TL s uddannelsespolitiske udvalg og medlem af forretningsudvalget. Den nye formand er dermed særdeles godt inde i alle facetter af TL. En af de vigtigste opgaver de kommende år er at fastholde den positive medlemsudvikling, så vi sikrer et stærkt TL fremover. Fokus på fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling var sloganet på repræsentantskabsmødet. Som oplæg til de efterfølgende workshops startede Flemming Frederiksen, formand for organisationen Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk og Industri) med sit bud på kravene til fremtidens teknikere som bl.a. var kultur- og sprogforståelse i en globaliseret verden. Derefter talte LO s næstformand, Lizette Risgaard om balancen i arbejdsliv og familieliv, livtidsfasetanken og endelig fortalte Ole Christensen, EU medlem om de udfordringer Den danske Model står foran med bl.a. social dumping. De delegerede havde derefter en god debat i de forskellige workshops.

5 Side 3 Personale Afdelingsformand Faglig konsulent Faglig konsulent Faglig sagsbehandler A-kasse leder A-kasse sagsbehandler A-kasse sagsbehandler Peter Thyregod Lisbeth Vinther Kent Hjortshøj Jonna Balle-Petersen Bodil Bundgaard Anne Marie Sørensen Jørgen Tarp Bestyrelsen i TL Nord Afdelingsformand Peter Thyregod Næstformand Allan Milton Kristensen Kasserer Poul Nygaard Heise Bestyrelsesmedlem Michael Christensen - Lene Quist Berggreen - Bettina Brøndum Andersen - Helle Rasmussen 1. suppleant Kim Johan Christiansen 2. suppleant Thomas Hedegaard Jensen

6 Side 4 Flertal holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringssystem Statslig mindsteløn? Over lønmodtagere har i foråret 2014 deltaget i en uafhængig undersøgelse lavet af Aalborg Universitet. Flertallet af de adspurgte holder fast ved det kollektive aftalesystem som reguleringsform. Meget stærkt endda. Fælles aftaler er en grundværdi. 51% går ind for en statslig mindsteløn, mens 25% er imod. Decentraliseringer skal udmøntes i kollektive løsninger ikke individuelle. Løn skal ikke være et individuelt spørgsmål. 78 % ser fagforeninger som nødvendige, hvilket er flere end tidligere. Undersøgelsen er lavet på tværs af alle lønmodtagergrupper blandt LO, FTF, Akademikerne, Lederne, Alternative (såsom Kristelig Fagbevægelse, Det Faglige Hus), samt de uorganiserede. Du kan se hele undersøgelsen på

7 Side 5 Arbejdets art afgør hvilken overenskomst der gælder - basta Den går ikke Overenskomsten dækker på baggrund af arbejdes art basta. En ny titel eller mere i løn er i sig selv ikke nok til, at du ikke er dækket af overenskomstens bestemmelser. Mange oplever i disse tider, at arbejdsgiveren er hurtig på aftrækkeren hvad angår uddeling af flotte titler med følgende tilkendegivelse af, at man ikke længere er omfattet af gældende overenskomst. Den går bare ikke. Det er arbejdes art, der afgør det overenskomstmæssige spørgsmål. Udgangspunktet er, at arbejdet i væsentlig grad skal ændre sig for, at overenskomsten ikke længere er gældende og, i væsentlig grad antages at være mere end 50 %. Det er således ikke nok til at overenskomsten ikke længere skal være gældende, hvis kun en mindre del af dit arbejde bliver ændre. Afgør altid i samarbejde med TL Nord hvad, der er væsentlige ændringer i dit arbejdsindhold i forhold til, om du er dækket af gældende overenskomst. Tjek lønsedlen det kan betale sig Et nyuddannet medlem blev ansat som funktionær i slutningen af marts. I første omgang var det aftalt, at lønnen skulle afregnes efter erlagte timer. Fra 1. august blev dette ændret til fast månedsløn.

8 Side 6 Rapporteringen af timer skete sidst på måneden og, udbetalingen af løn skete derfor lidt forskudt i forhold til månedens afslutning. Endvidere skiftede firmaet lønningssystem i løbet af foråret. Alt dette betød, at det kunne være svært at bevare overblikket over, om der var betalt løn for alle erlagte timer. Da TL og medlemmet gennemgik lønsedlerne og sammenholdt disse med ansættelsesforholdets forløb samt de erlagte timer, viste sig da også, at der manglede betaling for 16 timer, betaling af ATP for 1 måned, løn under sygdom var alene afregnet med sygedagpengesats og ikke sædvanlig timeløn og endelig var nogle feriedage pludselig trukket som flextimer. Med støtte fra TL og egen leder optog medlemmet dialog med lønningskontoret, der i første omgang afviste, at der var fejl. Efter flere gennemgange af sagen og mange henvendelser, indså lønningskontoret endelig, at medlemmet havde ret, og manglerne blev udbedret.

9 Side 7 Tillidsrepræsentanterne og den sprælske professor 17 forventningsfulde tillidsrepræsentanter sad klar, da arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet besøgte afdelingen på en temadag for offentlige og private tillidsrepræsentanter. Det kan med det samme afsløres, at det blev en inspirerende og hæsblæsende time med mange budskaber, hvor Henning fortalte om Fagbevægelsen og Den Danske Model, eller som han indledte med at sige Dinoer eller Dynamoer? Foto: Henning Jørgensen Forsker i: Arbejde og Arbejdsmarked Politik og Administration Offentlig forvaltning og organisation Han kunne fortælle os, at det slet ikke ser så sort ud endda. Betalingsbalanceoverskuddet er rekordstort, konkurrenceevnen er ikke dårlig, det offentlige budgetunderskud er næsten væk, virksomhederne har en opsparing på 168 mia. og, der ligger en privat opsparing på 828 mia. Danmark ligger sammen med Norge, Sverige, Finland og Schweiz blandt de øverste 5 lande med pænest offentlige finanser og overskud på betalingsbalancen. Opgaven er nu at tiltrække de, der har valgt at være alternativt organiseret, for i bund og grund er alle enige om, at fagbevægelsen og overenskomsterne er vigtige parametre på det danske arbejdsmarked. Stop grædekoneriet! Fagbevægelsen har stadig indflydelse både fagligt og politisk. Men vi skal blive bedre til at hvæsse viljen og bruge vores evner til at læse udviklinger, opbygge viden, analysere omverdens-

10 Side 8 betingelser, rekruttere og mobilisere (også de unge), udnytte indflydelsesmuligheder og forandre institutioner. Ud af døren fløj Henning Jørgensen, på vej til det næste møde og, vi sad tilbage, lidt forpustede over de mange oplysninger og udsigten til de mange opgaver, vi skal bruge vores evner på. Mellem 2 lønforhandlinger Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst én gang om året. Ja, dette er ordlyden i mange overenskomster, men betyder det så, at jeg kun må snakke løn med min chef en gang om året til lønforhandlingsmødet og, at jeg hele resten af året blot skal passe mit arbejde? Hvad mange ikke tænker på er, at 90% af lønforhandlingen sker mellem de to lønforhandlingsmøder. På mødet sker der blot en udveksling og tilpasning af forslag om regulering af lønnen. Det er mellem de to møder, at du ved enhver given lejlighed skal huske at gøre din chef opmærksom på, hvilken dygtig, initiativrig, ansvarsfuld, innovativ (find selv på mere) medarbejder du er. Det er mellem de to møder, du skal huske at tænke kompetenceudvikling, så du til enhver tid er attraktiv på arbejdsmarkedet. Det er mellem de to møder, din chef skal komme i tanke om, at du er en af nøglemedarbejderne, at du betyder noget helt særligt for afdelingen/virksomheden og, at han derfor skal have dig i aller

11 Side 9 første tankerække, når han skal prioritere, hvem der skal i betragtning til lønstigning. Grib derfor chancen, tag styringen i lønforhandlingen og sæt ikke dit lys under en skæppe. Konkurrenceklausul En arbejdsgiver havde i et løbende ansættelsesforhold udleveret en ny ansættelseskontrakt til et medlem. I ansættelseskontrakten var der indføjet en konkurrenceklausul. Af klausulen frem gik:..er Funktionæren forpligtet til i en periode på 1 år fra fratrædelsestidspunktet at afstå fra såvel ansættelse som ved egen virksomhed, direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed. Såfremt Virksomheden vælger at påberåbe sig ovennævnte konkurrenceklausul har Funktionæren krav på, så længe forpligtelsen består, at modtage en månedlig kompensation svarende til 50% af sin løn på fratrædelsestidspunktet. Virksomheden kan med en måneds varsel til udgangen af en måned opsige ovennævnte konkurrenceklausul. Medlemmet søgte og fik andet arbejde i en ikke-konkurrerende virksomhed og rettede ved fratræden henvendelse til Virksomheden for at sikre, at kompensationen jfr. konkurrenceklausulen blev udbetalt. Virksomheden fastholdt, at da

12 Side 10 de ikke havde påberåbt sig konkurrenceklausulen, var de ikke forpligtet til at betale kompensation. Da medlemmet i sin jobsøgning havde følt sig forpligtet af konkurrenceklausulen og, da kompensation bl.a. betales for den ulempe, der er forbundet med, at funktionæren allerede under sin ansættelse er begrænset i sin jobsøgning, fastholdt TL, at Virksomheden var forpligtet til at betale kompensation uanset, om de havde påberåbt sig konkurrenceklausulen eller ej. Såfremt Virksomheden fastholdt ikke at ville betale kompensation, forbeholdt TL sig at anlægge retssag om betaling af kompensation, alternativt betaling af en tilsvarende kompensation for mangelfuld ansættelseskontrakt. Efter en del forhandling med Virksomheden blev sagen løst ved, at Virksomheden betalte en forligsmæssig kompensation. Mulighed du kan gøre brug af Som freelancer kan du: Aflevere opgaver og slippe for besværet med administration i almindelighed og momsregnskab i særdeleshed. Få ideer og vejledning Hvis du bruger Teknik og Design, ansættes du som lønmodtager i bureauet, mens opgaven udføres. Det betyder at du: Bevarer rettigheden til dagpenge under ledighed Sikres løn under sygdom, indtil 14 dage. Er sikker på at få din løn, uanset om kunden betaler til tiden eller ej.

13 Side 11 Afdelingsbestyrelsen takkede årets jubilarer Jubilarer Afdelingen havde 63 jubilarer, som havde henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemsjubilæum af TL. Afdelingsbestyrelsen var ved jubilaraftenen vært ved en rundvisning i afdelingen og efterfølgende middag på Orkideen. Det var en dejlig aften, hvor bestyrelsen fik lejlighed til, at takke for de mange år. Alle jubilarer modtog en gave med TL Nord s logo indgraveret. 25 års jubilarer

14 Side års jubilarer TL fik ny hjemmeside i efteråret Brug den og tip den TL kollega, der ikke er medlem, om hvor nemt indmeldelse i TL foregår i dag.

15 Side 13 Skolearbejdet Skolearbejdet 2015 er koncentreret om de uddannelsessteder der er i Nordjylland og i særdeleshed omkring UCN, hvor TL dækker ikke mindre end 13 uddannelser. TL uddeler bedste studiekammerat prisen Prisen uddeles ved dimittend afslutning Kim Kirkeby og Peter Benjaminsen har som skolekonsulenter ugentlige kontakt med ansatte og studerende på skolen på Sofiendalsvej. Hver onsdag har TL stand ved kantinen, hvor der naturligvis hverves medlemmer men også gives oplysninger om arbejdsmarkedsforhold, a-kasse og lignende til såvel medlemmer som ikke medlemmer. 1 semester besøg og dimittendbesøg afholdes løbende, men presset fra andre aktører er stadig stigende. TL s stabile relationer til skolerne er meget væsentlig i forhold til konkurrencen om de studerendes gunst. Kim Kirkeby har taget initiativ til i samarbejde med uddannelsesleder og lærere fra energi- og miljøteknologuddannelsen at udbrede disse to nye uddannelser over for erhvervsvirksomheder. Kim vil i en periode være opsøgende på virksomhederne og udbrede, hvad energi og miljøoptimering kan betyde for virksomhederne og samtidig promoverer de to nordjyske uddannelser. Virksomhedernes kendskab til uddannelserne er af stor vigtighed for, at de kommende dimittender kan få beskæftigelse. Et andet tiltag betyder, at der pt. planlægges en karrieredag i juni på UCN. Ambitionerne er at involvere dimittender på samtlige 13 TL relaterede uddannelser. Skolen har taget imod TL s tilbud om at lave en dag, hvor der veksles mellem oplæg og workshops.

16 Side 14 Meningen med dagen er at give de kommende dimittender oplevelser og services, der absolut er brugbare og karrierefremmende og, som samtidig giver alle deltagere et positivt og seriøst indtryk af TL hvilket gerne skulle ses på et øget antal af medlemmer fra denne årgang et halv år efter endt uddannelse. Skolen har ønsket at besætte en uddannelsesudvalgspost i Energiog Miljøuddannelserne med en skolekonsulent fra TL, derfor indtræder Peter Benjaminsen på denne post. Bedste kammerat prisen TL Nord uddeler ved hver dimittendafslutning et legat, vi kalder for Bedste studiekammerat prisen. Med prisen vil vi gerne signalere, at en uddannelsestid ikke kun drejer sig om lange studiedage og eksamensræs. Der skal også være tid til sjove oplevelser og ikke mindst fællesskab. Prisen gives til en elev i hver klasse, som gennem studieforløbet har sat et positivt præg / vist overskud til,

17 Side 15 at hjælpe fagligt eller personligt / udvist sociale kompetencer / gjort hverdagen på studiet lidt mere festligt. Det er eleverne selv, som vælger hvem, der skal have prisen. I 2014 gav vi 29 legater. E-konceptudvikler kom i praktik i afdelingen Praktikant i TL Nord Gennemsnitsalderen i TL Nord s afdeling faldt kraftigt i efteråret 2014, hvor vi havde en E-konceptudvikler elev i praktik fra midt august frem til juleferien i december. Det blev en berigende tid for afdelingen, hvor vi fik rigtig meget nyt syn på TL fra et af vore unge medlemmer. Undervejs i forløbet besluttede eleven at lave sit afgangsprojekt i afdelingen, hvilket vi var meget glade for. Afgangsprojektet mundede ud i en rapport over hovedemnerne Netværk i TL og Kommunikation overvejende inden for A- kasseområdet. Eleven fik i øvrigt 12 til eksamen, flot! Hvad er så en E-konceptudvikler? E-konceptudvikler er en professionsbachelor uddannelse, der bygger oven på Multimediedesigner- og Designteknologuddannelsen. En E-konceptudvikler arbejder primært med strategisk konceptudvikling med fokus på digitale medier og bliver ofte ansat som projektleder eller kreativ medarbejder på digitale bureauer. BE10 Tekniske Installationer 8. april 2014 En kursusdag med blandet deltagelse af medlemmer i beskæftigelse og studerende, der afslutter Bygningskonstruktøruddannelsen samt VVS-teknikeruddannelsen i juni 2014 blev en mulighed i afdelingen. Det benyttede 21 deltagere sige af, da Niels Hørby Jørgensen fra Energitjenesten guidede igennem dagens program med undervisning i de tekniske installationer, fx

18 Side 16 ventilation med varmegenvinding, varme og varmt vand, varmepumper, solvarme, solceller og husstandsmøller. Stor opbakning til kursusdeltagelse I årets løb har afdelingen udbudt 64 kurser og arrangementer med deltagelse af 718 medlemmer. Brug MitTL

19 Side 17 At være medlem af TL og en TL klub giver dig mere værdi i hverdagen TL Klubber Afdelingen udbetalte kr ,00 i klubtilskud i Det beløb må meget gerne stige. Har din TL klub et ønske om et arrangement så hold jer ikke tilbage med at komme med forslag til afdelingens arrangementer og kurser. Er du på en virksomhed, hvor der er min. 5 TL ere, kan du være med til at vælge tillidsrepræsentant samt danne en TL klub på virksomheden. Kontakt afdelingen, vi er klar til at hjælpe jer i gang. I Nordjylland har vi 19 private TL klubber og 17 offentlige TL klubber. Vi har plads til mange flere og, det giver et løft til virksomheden i form af: Større arbejdsglæde = bedre arbejdsmiljø Teknikerne bliver synlige = bedre lønforhold Klubtilskud = styrke sammenholdet TR / AMR = vidensdeling for den virksomhed du er på Det perfekte match TL s Jobbank. I foråret kontakter et medlem fra én af Aalborgs førende tømrerog snedkerforretninger afdelingen. De har behov for en bygningskonstruktør, gerne én med erfaring som byggeleder og med en håndværkeruddannelse. Vi har ikke så mange ledige bygningskonstruktører, men står med et hold nyuddannede, hvor der kunne være en mulighed for et match. Afdelingen foreslår, at vi kan forsøge et match med en nyuddannet. Det er virksomheden

20 Side 18 Fakta fra A- kassen: Afholdt 308 CV samtaler Overgået til efterløn: 32 medlemmer 47 overgik til Arbejdsmarkeds ydelse 3 mistede retten til Arbejdsmarkedsydelse på landsplan var det 35 medlemmer var ledigheds-% i Nord på 6,1% På landsplan var ledigheds-% på 5,9% frisk på Lad gå, vi prøver!. Vi forsøger at finde et match blandt vores medlemmer. Vi beder medlemmer kontakte virksomheden. Det viser sig, at der faktisk er et match Virksomheden er meget interesseret i især et af medlemmerne og giver vedkommende i første omgang et 3 måneders vikariat. Medlemmet er i dag fortsat i virksomheden og fastansat. Virksomheden er tilfreds og, det er medlemmet også. Medlemmet udtaler, at det var med nogen nervøsitet, han gik i gang med jobbet. Første projekt var en byggesag med vinduesudskiftning af 105 boliger (4,6 mill) næste opgave var renovering af tag og 7 opgange. Ved første opgave stod medlemmet for alt, lige fra bestilling og opmåling af vinduer til styring af økonomi. Nogle store opgaver, men som medlemmet siger: Jeg kunne ikke klare det uden det gode team, som jeg arbejder sammen med. De står altid parat til at hjælpe. Samtale i TL om efterløn I februar måned var et af vores medlemmer til en samtale i TL. Hun ville gerne tale med en medarbejder i a-kassen om efterløn. Hun havde sidste efterår deltaget i et fællesmøde om efterløn. Hun synes, det var et godt møde, som gjorde hende interesseret i at snakke efterløn konkret i forhold til hendes egen situation. Hun er 63 år, hun fik et efterlønsbevis da hun blev 60 år. Da hun fyldte 62 år aftalte hun en seniorordning med sin arbejdsgiver, der betød, at hendes ugentlige arbejdstid blev reduceret med 4 timer. Nu ville hun gerne vide, hvad hendes muligheder var i forhold til efterløn.

21 Side 19 Medarbejderen fra TL oplyste, at medlemmet opfyldte betingelserne for at optjene en skattefri præmie, som vil blive udbetalt, når hun bliver folkepensionist. Medlemmet fik oplyst, hvor mange præmieportioner, hun allerede havde optjent og, hvor lang tid hun skal arbejde for at optjene den næste portion. Medlemmet fik også oplyst, at hun kunne få efterløn udbetalt, hvis hendes arbejdstid nedsættes, så hun har fri én eller flere dage om ugen. Vi har spurgt medlemmet, hvad hun fik ud af mødet med TL. Medlemmet svarede således: Jeg er rigtig godt tilfreds med mødet. Jeg blev afklaret om mine muligheder i forhold til efterløn. Der var nogle beslutninger, jeg selv skulle træffe og, som jeg skulle snakke med min arbejdsgiver om. Jeg skulle hjem og tænke over, hvad jeg vil med resten af mit arbejdsliv. Jeg har besluttet, at jeg vil holde fri 2 dage om ugen og søge efterløn for de to dage. Jeg har også bestilt en samtale med PFA om hvordan min økonomi ser ud, når jeg bliver folkepensionist og skal have mine pensioner udbetalt. Jeg synes, at samtalen var meget behagelig. Medarbejderen fra TL kunne stille og roligt og meget kompetent opridse mine muligheder. I er altid så gode til at hjælpe. Udbetalte ydelser i 2014 A-KASSEN UDBETALTE > 52 MILL KR. i forskellige ydelser

22 Side 20 TL Nords Seniorklub har som formål at varetage medlemmernes kollegiale, sociale og samfundsmæssige interesser. For at styrke fællesskabet arrangerer seniorklubben hvert år 8 arrangementer i form af udflugter, foredrag og virksomhedsbesøg Sommertur med TL seniorklub 22. maj 2014 I år skulle vores tur gå nordenfjords - startende fra Gigantium kl 9.00 med kurs mod Hanstholm, hvor vi skulle se Museumscenter Hanstholm bunkeranlægget, hvor der under krigen stod 4 af de store 38 cm kanoner. Tyskerne byggede den stærkeste fæstning i Nordeuropa under 2. verdenskrig. Spændende at gå rundt i det store runde "hul", hvor kæmpekanonen havde stået og endvidere se rummene, der havde været deres opholdssteder. Der var også et frilandsmuseum at gå rundt at kigge på. Inden vi kørte derfra, blev der dækket op til frokost i museets café fra "Winnie's madkurv" - og det var som sædvanlig en dejlig frokost! Klubben har ca. 50 medlemmer. Du kan blive medlem, hvis du er efterlønner eller pensionist.

23 Side 21 Bussen kørte os videre til Kirsten Kjærs museum i Frøstrup. Foto: Kirsten Kjær Det er et privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær ( ), især portrætter. Museet åbnede på privat initiativ den 15. Maj 1981 i et gammelt renoveret husmandssted. Siden museets beskedne start, har det udviklet sig til et arbejdende kunstcenter med kurser, koncerter og kammermusik dage. Antallet af besøgende pr. år er ca Efter en rundtur i museet og en lille film om fruen - fik vi kaffe/kage udendørs i et skønt vejr - det var svært at løsrive sig fra dette sted. Men vi skulle videre - og på hjemvejen gjorde vi stop ved Skovsgaard Hotel, hvor aftensmaden skulle indtages - (tjener Boldt var der ikke mere!). Efter den gode middag, kørte bussen os tilbage til Gigantium, hvor den dejlige dag var slut ca Seniorklubbens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Ledelsesmedlem Ledelsesmedlem Leif Nielsen Niels Petersen Mogens Kastrup Jensen Vita Emborg Reidun Rasmussen

24 Side 22 Nordjyske teknikere synlige i fagbladet Nyt Job Teknikeren omtalte Bent Rønsig Larsen Teknikeren december 2014 #06/2014 Karen Vinther Toft Teknikeren august 2014 #04/2014 Bjarke Gøte Teknikere juni #03/2014 Morten Schmidth Henriksen Teknikeren #02/2014 Teknikeren omtalte også.. I Teknikeren nr. #01/2014 kan du på side 46 læse om Bente Grøn der siden 1969 har arbejdet ved Spæncom i Aalborg. Mig og mit studie Teknikeren nr. #04/2014 læs om Emil Emborg Theil side 32. Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik Vi har sagt/skrevet det før Udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond er ingen ta selv butik. Der er og bekendtgørelser, der skal være opfyldt for, at Lønmodtagernes Garantifond dækker et tilgodehavende og, disse lægger ikke op til, at den nye trend umiddelbart giver udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond. Og hvad er så den nye trend jo såmænd besked først på måneden om, at der er ikke vil ske lønudbetaling ved den kommende lønudbetalings dato.

25 Side 23 Og hvorfor kan dette så ikke umiddelbart give udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifon? Fordi loven siger, at der skal være foregået en misligholdelse af ansættelsesforholdet og, arbejdsgiveren skal have haft mulighed for at rette for sig. Altså misligholdelsen sker først, når lønnen udebliver, hvorefter arbejdsgiveren skal ha en rimelig frist til at rette for sig. Du skal altså ikke bare tage arbejdsgiverens eller dennes advokats udtalelse at du bare får pengene i LG for gode varer. Når talen falder på, at udbetaling fra LG kan blive aktuel, så kontakt straks afdelingen, så forløbet kan blive afklaret. Der var bud efter afdelingens Hjertestarter Hjertestarteren fik sin debut for alvor den 23. januar 2014 ved et opkald til afdelingen fra Alarmcentralen. Den blev ved denne henvendelse ikke taget i brug, idet den tilskadekomne var ved bevidsthed. Vi løber gerne afsted med afdelingens hjertestarter, hvis et akut behov skulle opstå.

26 Side 24 TL Nord kontaktoplysninger Kontakt Kontakt altid din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål til os. Faglige: A-kasse: Nord Ølgodvej Aalborg Øst Tlf Fax

27 Side 25 Notater:

28 Side 26 Notater:

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE NR. 4-2014 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 SIDE 20 NYT OM TIDER OG STEDER SIDE 9 BESØG FRA REJSESCENEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere