UD I DET BLÅ AF GITTE HASLEBO OG JAKOB GROES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UD I DET BLÅ AF GITTE HASLEBO OG JAKOB GROES"

Transkript

1 UD I DET BLÅ AF GITTE HASLEBO OG JAKOB GROES K U R ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 6 PSYKOLOG NYT Nr

2 S U S I PERSONLIG AFVIKLING Forpligter en ansættelse til hvad som helst? Hvor går grænsen mellem det personlige og det private på jobbet? Dele af det voksende marked for kurser i teambuilding inviterer til kritiske spørgsmål. Kurser i teambuilding er blevet et forretningsområde med milliardomsætning. Blandt mere end 200 registrerede udbydere tælles bl.a. forhenværende militær- og politifolk og mange andre, der uden psykologfaglig uddannelse sælger denne mirakelmikstur til personlig udvikling. Fra erhvervslivet breder bølgen sig ind over den offentlige omsorgs- og behandlingssektor. Her er det ikke alene de ansatte, der sendes af sted, men også klienter, fx utilpassede unge. Aviser, tv og fagblade har afdækket, hvordan et stort antal deltagere i disse kurser har pådraget sig invaliderende fysiske skader. Hertil kommer efter vores erfaring nogle langt mere udbredte psykiske skadevirkninger. Det er dybt bekymrende, at mennesker udsættes for krænkelser under dække af noget opbyggeligt eller udviklende. Ud over de fysiske risici forbundet med mange af kursusvirksomhedens aktiviteter opstår der omfattende psykiske og sociale skadevirkninger, som vi her ønsker at skabe bevågenhed om. Ser man nærmere på myterne og de psykologiske realiteter bag disse kurser, vil man opdage, at i bedste fald er indsatsen underholdende og harmløst pirrende, men derudover nyttesløs. Er kurset vellykket, opnår deltagerne måske et adrenalin-kick eller får en tilfredsstillelse, som svarer til de fleste andre spil eller konkurrencer. Ledelsesmæssigt og i forhold til arbejdspladsen er kræfterne og pengene derimod spildt. Der er ikke lært noget relevant. Der bringes intet med hjem, som kan bruges i samspillet med kollegerne på jobbet. I værste fald grænser disse aktiviteter til et misbrug af ledelsesretten, og de demonstrerer en elendig etik og en manglende respekt for de ansatte. Et velment forsøg på at skabe holdånd kan derfor virke stik imod hensigten. Relationen mellem de ansatte ødelægges. Kommunikationen i virksomheden gøres vanskeligere. De ansvarlige ledelser, der bevilger penge til den omfattende kursusaktivitet har grund til at tænke sig om en ekstra gang. Det samme gælder de medarbejdere, der selv drømmer om at deltage. Fagforeninger, sikkerhedsrepræsentanter og Arbejdstilsynet har derudover en vigtig opgave i at værne de ansatte bedre mod overgreb og skade, som de påføres i ly af deres ansættelse. Også de politiske partier bør overveje nærmere, om lovgivningen sikrer de ansatte godt nok. To historier Første historie: En virksomhed sender alle 300 ansatte på teambuildingkursus. Forinden modtager de oplysninger om mødested, mødetidspunkt, påklædning og varighed (halvanden dag). Hvad der skal foregå, oplyses ikke. I det skriftlige materiale fra ledelsen skitseres formålet som at skabe sammenhold og samarbejde i virksomheden. Endvidere står der, at det forventes, at alle deltager. Konsekvenserne af ikke at deltage står der ikke noget om. Det viser sig at være en fysisk og for mange angstprovokerende stroppetur uden muligheder for at sove de første 24 timer og uden muligheder for at stå af undervejs. Anden historie: En virksomhed står over for nye udfordringer, da den har tabt markedsandele, og den øverste ledelse beslutter at arrangere motivationskurser for sine medarbejdere. Nr PSYKOLOG NYT 7

3 Disse blandes i hold på kryds og tværs i forhold til placering i organisationen og sendes på et to en halv dags arbejdsseminar på en kursusejendom. En ekstern konsulent står for gennemførelsen. Som instruktion til den første opgave gennemgår konsulenten en liste med ti typiske fejl, som medarbejdere begår (fx at brokke sig i krogene, at tale nedsættende om andre, gå bag om ryggen på deres leder eller sygemelde sig uden grund). Herefter er der en runde, hvor hver person opfordres til at bekende sine fejl. Jo flere, des bedre. Hvad formålet er, siges der ikke noget om. De få, der ikke mener at være skyldige i de nævnte fejl, opfordres til at finde andre eksempler. Som afslutning på opgaven skal hver enkelt formulere sine personlige læringspunkter og en udviklingsplan. Disse pointer skrives på en flip over og gemmes. Til hvad vides ikke. Det skal senere vise sig, at hele kurset afsluttes med endnu en runde om hver enkelt persons skridt til personlig udvikling. Repræsentanter for ledelsen deltager som observatører. Muligheden for at stå af undervejs foreligger ikke. Filosofien bag Bag langt de fleste af denne type kurser ligger nogle primitive antagelser, som slet ikke lever op til den status, kurserne har opnået. En central antagelse er, at personlig udvikling opnås ved at overskride sine egne grænser. Et dugfrisk eksempel kommer fra en tidligere jægersoldat, som forud for efterårets landsdækkende foredragsturné udtaler, at Hvad der adskiller os mennesker er ikke, hvad vi kan, men hvad vi er villige til, og at man er nødt til at træde igennem sin frygt. Ideen om at overskride grænser er en så indarbejdet hverdagspsykologisk tankegang, at vi knap nok sætter spørgsmålstegn ved den. Fysiske præstationer under stress og følelsesmæssige bekendelser under gruppepres er eksempler på, hvordan mange af disse kurser forsøger at få deltagerne til at overskride deres personlige grænser. Præstationer såvel som følelser fremtvinges typisk ved at placere mennesker i en fremmed situation, som de er ude af stand til at kontrollere. Herefter invaderes deres fysiske eller psykiske sfære systematisk. Til tider med ganske krasse metoder. Spørger man virksomhederne om deres formål med at sende medarbejderne af sted, falder svarene som regel i to grupper: På den ene side vil man gerne have motiverede og effektive medarbejdere, 8 PSYKOLOG NYT Nr

4 men da medarbejderne desværre ikke altid lever op til ønskerne, opstår tanken om at sætte skub i dem med lidt hjælp udefra. På den anden side kan kurserne være belønning til de ansatte, en slags avanceret firmaskovtur og teambuildingkurserne har opnået en pæn status og belønningsværdi. I denne gråzone mellem pisk og gulerod stortrives kursusvirksomheden. Det er her, at nye forpligtelser de seneste år er blevet defineret forpligtelser, som tvinger den enkelte medarbejder til at lægge krop og sjæl, privatliv og nattesøvn til i ly af et ansættelsesforhold. Men hvor er rettighederne blevet af? Især retten til at have medindflydelse og retten til at sige ja eller nej? Der er grund til at kaste lys over denne etiske glidebane. Hvad er myter, og hvad er de psykologiske realiteter? Myte og realiteter (1) Myte 1: Mennesker er hæmmede. Hvis de lærer at slippe deres indre kræfter løs, kan de yde mere. Der er intet videnskabeligt belæg for, at mennesker i almindelighed er hæmmede. Mennesker er forskellige, nogle er mere kontrollerede end andre, og det kan der være mange gode grunde til. Om vi hver især er kontrollerede eller løsslupne, afhænger først og fremmest af, hvad vi oplever som passende til situationen. Den samme person kan optræde vidt forskelligt på arbejdspladsen, alt efter om han er til lønforhandling hos chefen eller spiller dart efter fyraften. Hvis ledelsen mener, at de ansatte er for hæmmede, er der god grund til at se nærmere på kulturen i virksomheden. Hvilken adfærd bliver belønnet her? Hvilke normer og værdier gælder? Hvordan kommunikerer man i hverdagen, hvis man skal klare sig på denne arbejdsplads? Hver eneste ansat bærer rundt på tusindvis af små eller store erfaringer fra sin færden på jobbet. I praksis er det summen af alle de personlige erfaringer, der bestemmer den enkeltes handlinger. Derfor: Hvis der er hæmninger på arbejdspladsen, stammer de sandsynligvis fra kulturen mere end fra den enkelte medarbejder. Hæmninger fjernes ikke med kunstige aktiviteter, der både fysisk og mentalt foregår langt væk fra arbejdslivet og er styret af på forhånd givne spilleregler. Derimod har mange opnået de ønskede resultater ved at ændre på organisationskulturen, så medarbejdere føler sig inviteret til at bruge flere ressourcer i deres arbejde. Myte og realiteter (2) Myte 2: Mennesker har brug for et ydre pres, så de kan slippe deres hæmninger. Hvor uskyldig tanken end kan være, når en leder vil give sine ansatte et skub, er der ofte en betænkelig lighed mellem disse teambuildingmetoder og de metoder, der kendes fra totalitære politiske og religiøse sammenhænge. Også her arbejdes der bevidst med at fratage den enkelte sin autonomi for at få deltagerne til at underkaste sig fællesskabet. Uanset om deltagerne på et kursus formelt er sikret en ret til at sige fra undervejs, foreligger denne mulighed af flere grunde ikke. For det første anvendes peptalk og mange andre suggestive teknikker til at oppiske en kollektiv stemning. Formålet er at sætte deltagernes fornuft ud af spil, og mange kursusarrangører måler direkte deres succes efter, hvor mange deltagere det lykkes dem at få til at gå på glødende kul, rappelle fra en høj silo eller lignende. For det andet er aktiviteterne ofte tilrettelagt, så deltagerne ikke ved, hvad der skal ske, og ikke kender det egentlige formål med det, der foregår. De manglende forhåndsinformationer giver ikke mulighed for at takke nej til overhovedet at deltage. Det manglende overblik over forløbet gør det svært at finde ud af, hvornår det præcis er tid til at sige fra. For det tredje er det altid svært at være den person i en gruppe, der skiller sig ud fra de andre. Ingen bryder sig om at fremstå som svag eller dum, Nr PSYKOLOG NYT 9

5 fordi man ikke kan klare de samme øvelser som de andre. Alt i alt lægges der et massivt pres på kursisterne. Arrangøren opbygger et double bind et valg mellem to onder uden flugtmulighed. Deltageren kan vælge at give efter for omgivelsernes pres og opgive sin autonomi og kontrol. Risikoen ved dette valg er et personligt ubehag, som er slemt nok, men desuden et tab af status i gruppen, hvis nogle af øvelserne ikke gennemføres. Alternativt kan deltageren på forhånd sige fra, men også dette valg indebærer en risiko for at tabe ansigt eller prestige blandt sine kolleger og en angst for at blive fyret. Et sådant dobbeltbind kan for helt normale mennesker være opskriften på, hvordan psykiske lidelser og i værste fald et sammenbrud fremkaldes. Tvang i form af frygt for konsekvenserne kan være et særdeles effektivt redskab til at få mennesker til at overskride deres grænser. Til gengæld er sådanne virkemidler lidet effektive, når det gælder om at lære mennesker noget. Der ikke megen sandsynlighed for, at kursets begivenheder nogen sinde bliver en integreret del af personens og dermed organisationens praksis. Al psykologisk viden peger på, at integration af ny viden i daglige handlinger forudsætter den enkeltes personlige og positive tilvalg. Myte og realiteter (3) Myte 3: Mennesket er som en dampkedel fuld af følelser. Det er vigtigt at lukke damp ud en gang imellem, men helst ikke på arbejdspladsen. Det er let at falde for billedet af det menneskelige følelsesliv som en beholder med overtryk. Billedet er indarbejdet i vore tanker i en sådan grad, at vi taler om at koge over eller lette på låget, når vi skal beskrive følelser. Det indgår i vores kulturelle arvegods, at for at forstå et andet menneske skal vi kigge indad og finde frem til personens ægte kerne. Det er disse tankegange, som (bevidst eller ubevidst) går igen på de nævnte outdoor teambuildingkurser og mange kurser i personlig udvikling. Men troen på, at det er sundt at give afløb for sine følelser, er vildledende. Begejstring over at turde gå på glødende kul er ikke en følelse, som er der i forvejen, men skabes kunstigt ved hjælp af peptalk og massesuggestion. Når deltagere tvinges til at bekende fejl og synder, skabes følelser af skyld, skam og pinlighed følelser, som deltagerne næppe havde i forvejen, men som provokeres frem i overværelse af kolleger og ledere. Dette er der ikke noget sundt i tværtimod. Psykologisk forskning har til fulde dokumenteret, at skyld og skam bremser læring og fører til ansigtstab over for andre og tab af selvværd. Moderne psykologi har for længst gjort op med forestillingerne om følelsernes kogekedel. I stedet lægges der vægt på, at følelser formes i samspil med andre mennesker og i konkrete situationer og omgivelser. Socialkonstruktionistiske, systemiske og socialkognitive tilgange betoner i særlig grad det relationelle aspekt og den indbyrdes kommunikation. Tilfredshed eller utilfredshed med arbejdsmiljøet, engagement og glæde ved arbejdet, begejstring, resignation eller vrede over nye ledelsesmæssige beslutninger er alle eksempler på følelser, der skabes i den daglige kommunikation mellem kolleger. Det er derfor mere nyttigt at give gode muligheder for at sætte ord på de tanker og følelser, som formes i samspillet mellem ledere og medarbejdere end kunstige teambuildingøvelser. I organisationer er det en af de største udfordringer at skabe situationer, hvor respektfulde og anerkendende dialoger finder sted. En stor del af den psykologiske forskning har de 10 PSYKOLOG NYT Nr

6 Baggrund Artiklen er inspireret af forfatternes mangeårige føling med udviklingen på det beskrevne område og konkret udløst af DR s magasin Penge 9. juni 2005, som omhandlede fysiske ulykker i forbindelse med de beskrevne teambuildingkurser. Artiklen har i en anden form været bragt som kronik i Politiken 12. juli seneste 30 år påvist, at anerkendelse og det at blive set, hørt og respekteret er helt afgørende forudsætninger for individuel og fælles læring og for personlig vækst. Der er efter vores mening intet til hinder for, at etik, personlig udvikling og fællesskabsfølelse går hånd i hånd. Det kræver, at tiltagene tager afsæt i hverdagens virkelighed på arbejds pladsen, at de ansatte inviteres til at deltage på en værdig måde, og at nogen er interesseret i at høre på dem. Vores erfaring er, at vejen er både farbar og ikke særlig stenet. Men det kræver psykologisk viden, viden om processer og en evne til at møde mennesker med anerkendelse. Gitte Haslebo, cand.psych., erhvervspsykolog Jakob Groes, cand.pæd.psych., erhvervspsykolog Nr PSYKOLOG NYT 11

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Historier er strategi

Historier er strategi Historier er strategi Historien eller eksemplet knytter faktuelle oplysninger, abstrakte, komplekse sammenhænge og det følelsesmæssige sammen på en naturlig måde. Den rigtige historie skaber på én gang

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere