Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti"

Transkript

1 Frit valg og behandlingsgaranti Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Regulering? Hvor er det danske sundhedsvæsen på vej hen? 1 million danskere med privat sundhedsforsikring. Af en slags og skattesubsidieret (knap 1 milliard kroner) Jes Søgaard, Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Vækst i private hospitalsbehandlinger ca. 1 milliard fra offentlige sygehuse

2 Kraftig stigning i antal af private sygeforsikringer i Danmark Udviklingen i de private sundhedsforsikringer antal (000), mio kr Sundhedsforsikringer Arbejdsgiverbetalte Værdi af skattefradrag Tryg Vesta, Danica, Scandia, FSP, Pensiondanmark, Topdanmark, PFA, Codan, IHI, Mølholm. Kilde: Pol 11/4 08

3 Stigende privat aktivitet på fritvalgsordningen Off. udgifter til behandling på aftalesygehuse jf. fritvalgsordning Notat af fra Sundhedsøkonomisk kontor, DaR

4 Regulering af kvalitet og økonomi i det nye sundhedsvæsen med både offentlig og privat islæt Det nye private sundhedsvæsen er kommet meget hurtigt i Danmark Nogen usikkerhed, forvirring og ikke mindst mangel på viden (omfang og konsekvenser) Nye reguleringsbehov!? Konvergens af sundhedsvæsener og blandede sundhedslogikker, nye antagelser Kvalitet og produktivitet efter ejerskab Kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og økonomi i private sygehusvæsen

5 Tre grundstrukturer for sundhedsvæsen Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Private Mandated Social Frivillig, privat forsikring Obligatorisk social fors. Arb.mark. Privat/ off. Privat/off. Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Egalitarian Equity Public Integrated Skat Off/privat Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

6 Det enkelte land er ikke rent det ene eller andet, men unikke og historisk betingede blandinger Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Frivillig, privat Privat/ off. Delvist fælles USA, udviklingstendenser-/reguleringsfoci: delvist Singapore, Kina, Schweiz, Marked* forsikring Kontrol Cost-containment Mandated Kvalitet, patientsikkerhed, Obligatorisk Centraleuropa, Japan Privat/off. akkrediteringforhandling Social Effektivisering social via markedsgørelse/npm fors. statutter Forbrugervalg kontrol Public Skat Nordiske lande, Off/privat Storbritannien, Plan, Irland, driftskontrol Integrated Teorier om sundhedsvæsenernes Spanien, Italien, Canada, konvergens Australien,

7 Men også forskellige udviklingstendenser Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Mandated Social Public Integrated Obligatorisk social fors. Privat/ off. Privat/off. Marked* Frivillig, Kvalitet og privat patientsikkerhed forsikring Managed care har reduceret udbydervalg Kvalitet og patientsikkerhed New Public Management Liberalisering af socialforsikring Kontrol Forhandling statutter kontrol Skat Kvalitet og patientsikkerhed Off/privat Plan, driftskontrol Skabe kapacitet, valgfrihed og effektivitet via offentligt-privat samarbejde

8 Forskellige udviklingstendenser har også indbygget konvergens (globalisering) Grundværdi Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Type Private Mandated Social Public Integrated Finansiering Frivillig, privat forsikring Konvergens Produktion Privat/ off. Også en politisk proces Blandede Obligatorisk grundværdier Privat/off. og social -antagelser fors. Blandede reguleringslogikker Skat Off/privat Planlogik markedslogik Regulering Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

9 MM07 19 febr Jeg er ikke politolog, men Den danske vej er politisk anlagt og baseret på stærke overbevisninger og en stærk retorik Konkurrence skal redde Europas skrantende sundhedsvæsen Alle steder har planøkonomi spillet fallit sammenlignet med markedsøkonomi. Regionerne blev indført af en liberal regering, og der er sket liberale forbedringer i form af bedre økonomi, frit sygehusvalg, ventetidsgaranti og udnyttelse af den private sygehussektor, dvs. konkurrence i stedet for monopol. Niels Høiby DM08 29 febr 08

10 Kvalitet og produktivitet efter ejerskab? Ejerskab til sygehus (og til profit) Privat, for-profit Privat, non-profit Offentlig Sammenligninger er ikke lette, da de i mange sundhedsvæsener har forskellige opgaver Nyere forskning har gjort meget ud at justere for case-mix, undervisningsstatus m.v. og sammenligne på relevante behandlingsområder Grundlæggende viser nyere forskning, at private, for-profit sygehuse ikke har højere produktivitet eller højere outcomekvalitet end non-profit og offentlige, men det modsatte er ofte tilfældet Jeg påstår ikke, at efterfølgende nødvendigvis kan overføres til Danmark!

11 Opportunistisk forretningsadfærd Opportunistisk forretningsadfærd i private (profitmaksimerende) firmaer Selektiv kundeudvælgelse, behandlingsportefølje, geografisk placering efter forventet dækningsbidrag Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998, JHE Over-charge (f.eks. tilføje ydelser, overdrive kvalitet, ) Jf. økonomisk teori for privat forretningsadfærd i brancher, Sloan hvor et al kvalitet 2001, er USA: vanskeligt at monitorere og informationsomkostninger er høje. For-profit sygehuse charger systematisk og sundhedsfaglig Medicare adfærd Afveje mellem økonomisk adfærd (overleve, tjene penge) (fagetik) procent højere for Generelt en antagelse om at for-profit ejerskab giver højeste samme efficiens, behandlinger fordi der end er ejerskab til overskud og dermed højt incitament, men offentlige Mere herom og non-profit lige om lidt Borgerne accepterer kollektivt en evt. inefficiens for at reducere risici for opportunistisk adfærd. Arrow(1963), Weisbrod(1982) Non-profit dominerende ejerskabsform på sygehusområdet i USA for at reducere risici for opportunistisk forretningsadfærd Visse former for opportunistisk forretningsadfærd kan være økonomisk og fagligt legitimt for aktører i en supplerende sektor, som danske privatsygehuse, men så skal det indgå i afregningen.

12 Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998 (JHE) koblet til DRG afregning Faste takster for DRG med stor intern variation: patientkarakteristika og diagnoser Er der opportunistisk patientudvælgelse af de letteste patientgrupper inden for en DRG (en form for creaming)? Moratorium mod lægeejede specialsygehuse i USA i 14 måneder DSI og Sundhedsstyrelsen undersøgte det uafhængigt af hinanden med danske patienter fra 2005 Ingen af os fandt procedure cream skimming i 2005 på de udvalgte DRG/DAGS grupper Men det var 2005! Og kun én form for opportunistisk forretningsadfærd.

13 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse Aftalesygehuses patien- Koster deter dyrere samme! end de offentliges Aftalesyge huses patienter er billigere end de offentliges 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 306 Ratio af E(cost,priv) til cost,off Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi Aftalesygehuses omkostninger kendes ikke. E(cost,priv)=aftalesygehuses diagnosesammensætning inden for DRG til off.sygehuses omkostninger med samme diagnose 813: Operation i hånd(led) : E(Cost,Priv)=kr 814: Operation i hånd(led) 3. E(Cost,Priv)=kr Operation på bihuler m.v. Cost,Off=kr53.414, ratio=139% Cost,Off=kr23.429, ratio=99% E(Cost,Priv)=kr Cost,Off=kr16.577, ratio=81% 878dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

14 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse 160% Ratio af E(cost,priv) til cost,off 140% Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse 120% % % 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 841sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

15 Mortality at for-profit vs non-profit (US) hospitals Devereaux PJ, et al, A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ, 2002, 166(11) Mainly acute care 15 studier, sygehuse, 38 millioner patienter ( ) Outcome: In hospital eller 30 d mortality RR = 1,020, 95%CI: 1,003-1,038, p=0,02 Hvorfor? For-profit sygehuse havde lavere uddannet personale pr. risk-adjusted bed. RR blev mindre, når der justeredes for staffing level.

16 Produktivitet A. Herr: Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? Health Economics, 2008, 17. I alt 1500 almene sygehuse sammenlignes efter ejerskabsstatus (næsten samtlige i Tyskland) I Tyskland skal også private sygehuse indberette regnskabsdata til delstatsmyndigheder Det muliggør omkostnings- og produktivitetssammenligninger

17 Produktivitet på 1594 tyske almene sygehuse, efter ejerskab 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Teknisk efficiens Cost-efficiens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Offentlige (641) non-profit (693) for-profit (260) 0% Herr, 2008, SFA metode

18 Tilbage til Danmark og kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og så økonomi Det er forbavsende vanskeligt at få overblik Der er ikke særlig megen viden Frit slag for myter og påstande Min opfattelse er, at reguleringstilbøjeligheden fra regeringens side har været behersket Måske fordi det er i modstrid med den grundlæggende markedslogik forbrugeren sikrer selv kvalitet gennem valg og konkurrencen sikrer efficiens

19 Sundhedslovens afsnit XIV Kvalitet og patientsikkerhed (K&P) 193.4: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal leve op til krav om K&P 196: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal indberette til kliniske kvalitetsdatabaser 202.3: (om Patientsikkerhed) gælder tillige for private sygehuse. 208: Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til lands- og landsdelsfunktioner 208.5: Regionsråd og private sygehuse skal afgive rapport til SST 209 Regionsråd har tilsynspligt for 208 for regionale og private aftalesygehuse

20 Historier om manglende regulering I Claus Manniche, Politiken 4/6 08: Rygoperationer 50% af alle rygoperationer i privat regi, mod 5% for fem år siden Ventetiderne på rygoperationer er forkortet Fagligt set ved vi ikke om det er godt Ingen landsdækkende registreringer eller kvalitetskontroller Hvem skal opereres, hvem skal ikke opereres? Indikationer for rygkirurgi er som at sælge elastik i m-mål Vi kender ikke nytteværdi for patienter og samfund af ½ milliard, der nu årligt brugs på rygoperationer Er stigningen i antal rygoperationer udbudsinduceret?

21 Historier om manglende regulering I b Kjeld Dons, Politiken 12/6 08: Rygoperationer Claus Manniches kritik er forfejlet KD udtaler sig som: Som neurokirurg har jeg beskæftiget mig med rygkirurgi i mere end 25 år, som leder af rygkirurgien på et offentligt sygehus i 10 år og nu som en af de private aktører. Nu har jeg god tid til at tage mig ordentligt af patienterne, tale med dem, informere dem og følge ordentligt op. Der er ikke for mange aktører, der er for få! Mere styr på kirurgisk rygbehandling end på ikkekirurgisk!

22 Historier om manglende regulering II Svend Schultze, Altinget 19/ kræftoperationer Tarmkræft på Hamlet og andre privathospitaler uden intensivafdeling. Stor risiko for komplikationer, som ikke kan håndteres på privathospitaler Politikerne taler med to tunger i den her sag. De siger, at det vigtigste er at samle behandlingen af kræft på færre hospitaler for at få bedre behandlingsresultater, og så gør de det stik modsatte, når de tillader privathospitalerne at behandle kræftpatienter. Det er at stikke folk blår i øjnene.

23 Historier om manglende regulering II b Carl Frederik Nagell, Altinget 02/ kræftoperationer Kritikken er forfejlet. Jeg overfører mange års erfaring som overlæge på Hvidovre Hospital med udredning og operation af endetarmskræft til Hamlet. Hamlet opfylder dermed kravene i Kræftplan 2.

24 Historier om manglende regulering II c 20 spørgsmål til Jakob Axel Nielsen, Altinget 20/05 08 fra Per Clausen (Ehl) Spm: Er ministeren enig i, at kravet til patientvolumen ved behandling af tarmkræft også må gælde for privathospitaler, der evt. skal udføre disse operationer? Svar: Der henvises til autorisationslovens påbud om at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i udøvelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Ved højtspecialiserede behandlinger S-lovens 208 SST er ved at gennemgå de enkelte specialer for at fastsætte anbefalinger herunder krav til private sygehuse Frede Olesen, Altinget, 26/05 08: Jeg tror, at lægerne vil afholde sig fra operationerne. Deres lægefaglige etik vil vinde over profitten. Henrik Harling, Altinget, 19/05 08: Vi (kirurgerne på off.sygehuse) har flere gange forgæves forsøgt at rejse sagen i Kræftstyregruppen.

25 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 Vil stille større krav til stigende antal private sygehuse Konkurrencen skal være fair Kvalitetskontrollen på private sygehuse skal være mere effektiv særligt for de off. betalte ydelser Spm: Hvorfor er der ingen kontrol med f.eks. indberetninger til Kvalitetsdatabaser? Svar: Jeg har bedt SST vurdere dette. SST har indledt samarbejde med SPDD, som har udsendt brev om indberetningspligt. Er det ikke tilstrækkeligt, vil vi komme efter dem.

26 De økonomiske rammevilkår DRG takster Aftale mellem DaR og aftalesygehusene har under fritvalgsordning taget udgangspunkt i DRG taksten beregnet empirisk ud fra offentlige sygehuses omkostningsstruktur. Private sygehuses omkostninger/regnskaber er private. Omkostningsstruktur er forskellig, ++/-- men afgørende forskel er Mulighed for udvælgelse af behandlings- og patientportefølje Ingen akutforpligtelser og dermed opretholde vagtberedskaber omkostninger skønsmæssigt mindst 10% lavere på privat sygehuse ift offentlige sygehuse (men det er mit skøn, andre siger 30%<), dvs. ca. 100 mio kr. i overbetaling Muligheder for udbudsordninger som alternativ?? Mere herom lige om lidt

27 Fedmekirurgi (gastrisk banding eller bypass) som special case Aftaletakst er kroner (gamle DRG takst) Ny DRG takst er ca kroner Skøn for 2009 (JP, ) operationer 90% af aktiviteten i privat regi ( )*2.000*0.9 = kr. I overbetaling. OG! Hvad med Biometrics Intragastric Balloon BIB System". Til angiveligt euro pr. indgreb.

28 Sundhedsministeren, 10/09 Altinget II De økonomiske rammevilkår betaling til de private sygehuse: Jeg synes også, at DRG-taksten til de private er for høj siger Jakob Axel Nielsen Finansministeren er uenig! Privathospitaler er mere luksuriøse og koster mere i husleje, så derfor skal de også have mere. (Liselotte Brixt, DF, Finansministeren er uenig

29 Tilbage til sundhedsministeren, MN, 10/11-08 De økonomiske rammevilkår: Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Inden I får svaret

30 Regionernes foreløbige erfaringer med udbudsforretninger Før suspension: Svært men heller ikke stor regional aktivitet Ministeren kunne gribe ind, og gjorde det Regionerne vil i så fald være forpligtede til at indgå aftale på de fastsatte vilkår, mens de private sygehuse og klinikker alene vil have ret til indgå aftale. (Jakob Axel Nielsen, Altinget 16/4 08) Efter suspensionen (nu) Der bruges forskellige modeller Prisrabatter på % ift DRG takster indberettes (rapporter ikke tilgængelige endnu) DaR skønner besparelser i størrelsesordenen 200 millioner kroner om året

31 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 IV Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Svar: Konsekvensen af det synspunkt ville være at skrue tiden helt tilbage til det offentlige prioriterede system, hvor det udelukkende var en lægefaglig vurdering, der bestemte, i hvilket tempo folk skulle behandles. Det vil jeg ikke være med til. Jeg er også uenig i, at det udvidede frie valg skulle forhindre udbud.

32 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 V Ministeren: Det udvidede frie valg har bidraget med to meget positive ting. For det første en reduktion af ventelisterne. Og for det andet har det højnet produktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen. Spm: Undersøgelser fra SDU og DSI viser, at produktiviteten ikke er højere i 2001 ff end før. Svar: Det er nyt for mig. En tredje undersøgelse, gennemført af departementet viser, at frie valg giver sund kappestrid om at behandle patienter, hvilket har forøget effektiviteten på de offentlige sygehuse. Og i hvert fald er antal behandlinger vokset betydeligt og ventelisterne er reduceret.

33 Til sidst: Er et offentligt sundhedsvæsen dyrere at drive end et privat og markedsorienteret sundhedsvæsen? Målt i totale sundhedsudgifter: Offentlige og private Sundhed og pleje (og hjemmehjælp for Danmark)

34 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Totale sundhedsudgifter som procent af BNP Vi må effektivisere ved markedsgørelse og mere plads til det private initiativ! Og spare en masse penge? Det er en myte, at der spares penge ved privatiseringer? Danmark: 9,1% af BNP i 2005 svarende til 141 milliarder kroner Frankrig: Ikke så meget marked, men mange privé privé hospitaler Schweiz: Nok det mest markedsorienterede i Europa offentligt en farbar vej? og privat USA: Nok det mest markedsorienterede i vestlige verden Det ny sundhedsvæsens INCITAMENTER OG STUKTUR USA Det dyre sundheds -væsen: Udgiftsbenchmarking USA Schweiz Frankrig Danmark Land ift DK (2005) Δ% Δmia.kr. Frankrig 2,0% 31 Schweiz 2,5% 39 USA 6,2% 96 OECD Health Data 2007

35 Jeg skal slutte Det danske sundhedsvæsen ændrer karakter i disse år Vi bør have mere fokus på et nyt reguleringsbehov som følge af øget privatisering på finansierings- og produktionsside Grundlæggende antagelser om højere kvalitet og effektivitet i privat regi realiseres i hvert fald ikke via markedsmekanismer alene

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Sammenfatning af publikation fra : Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster...

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster... Indhold Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Rapportens baggrund og opbygning... 3 1.2. Sammenfatning... 3 1.2.1 Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet (kapitel 2)... 3 1.2.2 Aftaler

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen.

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen. 13.3 Bilag 3 - Jes Søgaard Interview m. Jes Søgaard d. 15.04.12 Søgaard: Men så skete der det, at da jeg havde skrevet speciale, og ikke rigtig vidste hvad jeg ville lave, så blev jeg hængende på universitet,

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF MR- SCANNINGER

REGIONERNES UDBUD AF MR- SCANNINGER Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2014 INDLEDNING Resume I denne analyse beregnes privathospitalernes gennemsnitlige udbudstakst for MR-scanninger under regionernes

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNES UDBUDSTAKST: 43 PCT. AF DRG- TAKSTEN

PRIVATHOSPITALERNES UDBUDSTAKST: 43 PCT. AF DRG- TAKSTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 19. april 2014 PRIVATHOSPITALERNES UDBUDSTAKST: 43 PCT. AF DRG- TAKSTEN 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå der sendes

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 1. Indledning Vejledningen har til formål at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

For-Profit versus Not-For-Profit

For-Profit versus Not-For-Profit For-Profit versus Not-For-Profit En litteraturanalyse af konsekvenser af ejerskabsforhold i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Anders Blædel Lassen Maj 2004 DSI Institut for Sundhedsvæsen ISBN 87-7488-397-2

Læs mere

Private leverandører i kommuner og regioner

Private leverandører i kommuner og regioner Private leverandører i kommuner og regioner Med fokus på regionernes brug af private sygehuse Arbejdspapir Louise Herbild Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 12. april 2013 Privathospitalerne er under pres. På få år er opgang vendt til nedtur, og privathospitalerne melder om ondt i økonomien.

Læs mere