Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti"

Transkript

1 Frit valg og behandlingsgaranti Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Regulering? Hvor er det danske sundhedsvæsen på vej hen? 1 million danskere med privat sundhedsforsikring. Af en slags og skattesubsidieret (knap 1 milliard kroner) Jes Søgaard, Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Vækst i private hospitalsbehandlinger ca. 1 milliard fra offentlige sygehuse

2 Kraftig stigning i antal af private sygeforsikringer i Danmark Udviklingen i de private sundhedsforsikringer antal (000), mio kr Sundhedsforsikringer Arbejdsgiverbetalte Værdi af skattefradrag Tryg Vesta, Danica, Scandia, FSP, Pensiondanmark, Topdanmark, PFA, Codan, IHI, Mølholm. Kilde: Pol 11/4 08

3 Stigende privat aktivitet på fritvalgsordningen Off. udgifter til behandling på aftalesygehuse jf. fritvalgsordning Notat af fra Sundhedsøkonomisk kontor, DaR

4 Regulering af kvalitet og økonomi i det nye sundhedsvæsen med både offentlig og privat islæt Det nye private sundhedsvæsen er kommet meget hurtigt i Danmark Nogen usikkerhed, forvirring og ikke mindst mangel på viden (omfang og konsekvenser) Nye reguleringsbehov!? Konvergens af sundhedsvæsener og blandede sundhedslogikker, nye antagelser Kvalitet og produktivitet efter ejerskab Kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og økonomi i private sygehusvæsen

5 Tre grundstrukturer for sundhedsvæsen Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Private Mandated Social Frivillig, privat forsikring Obligatorisk social fors. Arb.mark. Privat/ off. Privat/off. Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Egalitarian Equity Public Integrated Skat Off/privat Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

6 Det enkelte land er ikke rent det ene eller andet, men unikke og historisk betingede blandinger Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Frivillig, privat Privat/ off. Delvist fælles USA, udviklingstendenser-/reguleringsfoci: delvist Singapore, Kina, Schweiz, Marked* forsikring Kontrol Cost-containment Mandated Kvalitet, patientsikkerhed, Obligatorisk Centraleuropa, Japan Privat/off. akkrediteringforhandling Social Effektivisering social via markedsgørelse/npm fors. statutter Forbrugervalg kontrol Public Skat Nordiske lande, Off/privat Storbritannien, Plan, Irland, driftskontrol Integrated Teorier om sundhedsvæsenernes Spanien, Italien, Canada, konvergens Australien,

7 Men også forskellige udviklingstendenser Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Mandated Social Public Integrated Obligatorisk social fors. Privat/ off. Privat/off. Marked* Frivillig, Kvalitet og privat patientsikkerhed forsikring Managed care har reduceret udbydervalg Kvalitet og patientsikkerhed New Public Management Liberalisering af socialforsikring Kontrol Forhandling statutter kontrol Skat Kvalitet og patientsikkerhed Off/privat Plan, driftskontrol Skabe kapacitet, valgfrihed og effektivitet via offentligt-privat samarbejde

8 Forskellige udviklingstendenser har også indbygget konvergens (globalisering) Grundværdi Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Type Private Mandated Social Public Integrated Finansiering Frivillig, privat forsikring Konvergens Produktion Privat/ off. Også en politisk proces Blandede Obligatorisk grundværdier Privat/off. og social -antagelser fors. Blandede reguleringslogikker Skat Off/privat Planlogik markedslogik Regulering Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

9 MM07 19 febr Jeg er ikke politolog, men Den danske vej er politisk anlagt og baseret på stærke overbevisninger og en stærk retorik Konkurrence skal redde Europas skrantende sundhedsvæsen Alle steder har planøkonomi spillet fallit sammenlignet med markedsøkonomi. Regionerne blev indført af en liberal regering, og der er sket liberale forbedringer i form af bedre økonomi, frit sygehusvalg, ventetidsgaranti og udnyttelse af den private sygehussektor, dvs. konkurrence i stedet for monopol. Niels Høiby DM08 29 febr 08

10 Kvalitet og produktivitet efter ejerskab? Ejerskab til sygehus (og til profit) Privat, for-profit Privat, non-profit Offentlig Sammenligninger er ikke lette, da de i mange sundhedsvæsener har forskellige opgaver Nyere forskning har gjort meget ud at justere for case-mix, undervisningsstatus m.v. og sammenligne på relevante behandlingsområder Grundlæggende viser nyere forskning, at private, for-profit sygehuse ikke har højere produktivitet eller højere outcomekvalitet end non-profit og offentlige, men det modsatte er ofte tilfældet Jeg påstår ikke, at efterfølgende nødvendigvis kan overføres til Danmark!

11 Opportunistisk forretningsadfærd Opportunistisk forretningsadfærd i private (profitmaksimerende) firmaer Selektiv kundeudvælgelse, behandlingsportefølje, geografisk placering efter forventet dækningsbidrag Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998, JHE Over-charge (f.eks. tilføje ydelser, overdrive kvalitet, ) Jf. økonomisk teori for privat forretningsadfærd i brancher, Sloan hvor et al kvalitet 2001, er USA: vanskeligt at monitorere og informationsomkostninger er høje. For-profit sygehuse charger systematisk og sundhedsfaglig Medicare adfærd Afveje mellem økonomisk adfærd (overleve, tjene penge) (fagetik) procent højere for Generelt en antagelse om at for-profit ejerskab giver højeste samme efficiens, behandlinger fordi der end er ejerskab til overskud og dermed højt incitament, men offentlige Mere herom og non-profit lige om lidt Borgerne accepterer kollektivt en evt. inefficiens for at reducere risici for opportunistisk adfærd. Arrow(1963), Weisbrod(1982) Non-profit dominerende ejerskabsform på sygehusområdet i USA for at reducere risici for opportunistisk forretningsadfærd Visse former for opportunistisk forretningsadfærd kan være økonomisk og fagligt legitimt for aktører i en supplerende sektor, som danske privatsygehuse, men så skal det indgå i afregningen.

12 Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998 (JHE) koblet til DRG afregning Faste takster for DRG med stor intern variation: patientkarakteristika og diagnoser Er der opportunistisk patientudvælgelse af de letteste patientgrupper inden for en DRG (en form for creaming)? Moratorium mod lægeejede specialsygehuse i USA i 14 måneder DSI og Sundhedsstyrelsen undersøgte det uafhængigt af hinanden med danske patienter fra 2005 Ingen af os fandt procedure cream skimming i 2005 på de udvalgte DRG/DAGS grupper Men det var 2005! Og kun én form for opportunistisk forretningsadfærd.

13 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse Aftalesygehuses patien- Koster deter dyrere samme! end de offentliges Aftalesyge huses patienter er billigere end de offentliges 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 306 Ratio af E(cost,priv) til cost,off Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi Aftalesygehuses omkostninger kendes ikke. E(cost,priv)=aftalesygehuses diagnosesammensætning inden for DRG til off.sygehuses omkostninger med samme diagnose 813: Operation i hånd(led) : E(Cost,Priv)=kr 814: Operation i hånd(led) 3. E(Cost,Priv)=kr Operation på bihuler m.v. Cost,Off=kr53.414, ratio=139% Cost,Off=kr23.429, ratio=99% E(Cost,Priv)=kr Cost,Off=kr16.577, ratio=81% 878dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

14 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse 160% Ratio af E(cost,priv) til cost,off 140% Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse 120% % % 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 841sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

15 Mortality at for-profit vs non-profit (US) hospitals Devereaux PJ, et al, A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ, 2002, 166(11) Mainly acute care 15 studier, sygehuse, 38 millioner patienter ( ) Outcome: In hospital eller 30 d mortality RR = 1,020, 95%CI: 1,003-1,038, p=0,02 Hvorfor? For-profit sygehuse havde lavere uddannet personale pr. risk-adjusted bed. RR blev mindre, når der justeredes for staffing level.

16 Produktivitet A. Herr: Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? Health Economics, 2008, 17. I alt 1500 almene sygehuse sammenlignes efter ejerskabsstatus (næsten samtlige i Tyskland) I Tyskland skal også private sygehuse indberette regnskabsdata til delstatsmyndigheder Det muliggør omkostnings- og produktivitetssammenligninger

17 Produktivitet på 1594 tyske almene sygehuse, efter ejerskab 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Teknisk efficiens Cost-efficiens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Offentlige (641) non-profit (693) for-profit (260) 0% Herr, 2008, SFA metode

18 Tilbage til Danmark og kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og så økonomi Det er forbavsende vanskeligt at få overblik Der er ikke særlig megen viden Frit slag for myter og påstande Min opfattelse er, at reguleringstilbøjeligheden fra regeringens side har været behersket Måske fordi det er i modstrid med den grundlæggende markedslogik forbrugeren sikrer selv kvalitet gennem valg og konkurrencen sikrer efficiens

19 Sundhedslovens afsnit XIV Kvalitet og patientsikkerhed (K&P) 193.4: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal leve op til krav om K&P 196: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal indberette til kliniske kvalitetsdatabaser 202.3: (om Patientsikkerhed) gælder tillige for private sygehuse. 208: Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til lands- og landsdelsfunktioner 208.5: Regionsråd og private sygehuse skal afgive rapport til SST 209 Regionsråd har tilsynspligt for 208 for regionale og private aftalesygehuse

20 Historier om manglende regulering I Claus Manniche, Politiken 4/6 08: Rygoperationer 50% af alle rygoperationer i privat regi, mod 5% for fem år siden Ventetiderne på rygoperationer er forkortet Fagligt set ved vi ikke om det er godt Ingen landsdækkende registreringer eller kvalitetskontroller Hvem skal opereres, hvem skal ikke opereres? Indikationer for rygkirurgi er som at sælge elastik i m-mål Vi kender ikke nytteværdi for patienter og samfund af ½ milliard, der nu årligt brugs på rygoperationer Er stigningen i antal rygoperationer udbudsinduceret?

21 Historier om manglende regulering I b Kjeld Dons, Politiken 12/6 08: Rygoperationer Claus Manniches kritik er forfejlet KD udtaler sig som: Som neurokirurg har jeg beskæftiget mig med rygkirurgi i mere end 25 år, som leder af rygkirurgien på et offentligt sygehus i 10 år og nu som en af de private aktører. Nu har jeg god tid til at tage mig ordentligt af patienterne, tale med dem, informere dem og følge ordentligt op. Der er ikke for mange aktører, der er for få! Mere styr på kirurgisk rygbehandling end på ikkekirurgisk!

22 Historier om manglende regulering II Svend Schultze, Altinget 19/ kræftoperationer Tarmkræft på Hamlet og andre privathospitaler uden intensivafdeling. Stor risiko for komplikationer, som ikke kan håndteres på privathospitaler Politikerne taler med to tunger i den her sag. De siger, at det vigtigste er at samle behandlingen af kræft på færre hospitaler for at få bedre behandlingsresultater, og så gør de det stik modsatte, når de tillader privathospitalerne at behandle kræftpatienter. Det er at stikke folk blår i øjnene.

23 Historier om manglende regulering II b Carl Frederik Nagell, Altinget 02/ kræftoperationer Kritikken er forfejlet. Jeg overfører mange års erfaring som overlæge på Hvidovre Hospital med udredning og operation af endetarmskræft til Hamlet. Hamlet opfylder dermed kravene i Kræftplan 2.

24 Historier om manglende regulering II c 20 spørgsmål til Jakob Axel Nielsen, Altinget 20/05 08 fra Per Clausen (Ehl) Spm: Er ministeren enig i, at kravet til patientvolumen ved behandling af tarmkræft også må gælde for privathospitaler, der evt. skal udføre disse operationer? Svar: Der henvises til autorisationslovens påbud om at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i udøvelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Ved højtspecialiserede behandlinger S-lovens 208 SST er ved at gennemgå de enkelte specialer for at fastsætte anbefalinger herunder krav til private sygehuse Frede Olesen, Altinget, 26/05 08: Jeg tror, at lægerne vil afholde sig fra operationerne. Deres lægefaglige etik vil vinde over profitten. Henrik Harling, Altinget, 19/05 08: Vi (kirurgerne på off.sygehuse) har flere gange forgæves forsøgt at rejse sagen i Kræftstyregruppen.

25 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 Vil stille større krav til stigende antal private sygehuse Konkurrencen skal være fair Kvalitetskontrollen på private sygehuse skal være mere effektiv særligt for de off. betalte ydelser Spm: Hvorfor er der ingen kontrol med f.eks. indberetninger til Kvalitetsdatabaser? Svar: Jeg har bedt SST vurdere dette. SST har indledt samarbejde med SPDD, som har udsendt brev om indberetningspligt. Er det ikke tilstrækkeligt, vil vi komme efter dem.

26 De økonomiske rammevilkår DRG takster Aftale mellem DaR og aftalesygehusene har under fritvalgsordning taget udgangspunkt i DRG taksten beregnet empirisk ud fra offentlige sygehuses omkostningsstruktur. Private sygehuses omkostninger/regnskaber er private. Omkostningsstruktur er forskellig, ++/-- men afgørende forskel er Mulighed for udvælgelse af behandlings- og patientportefølje Ingen akutforpligtelser og dermed opretholde vagtberedskaber omkostninger skønsmæssigt mindst 10% lavere på privat sygehuse ift offentlige sygehuse (men det er mit skøn, andre siger 30%<), dvs. ca. 100 mio kr. i overbetaling Muligheder for udbudsordninger som alternativ?? Mere herom lige om lidt

27 Fedmekirurgi (gastrisk banding eller bypass) som special case Aftaletakst er kroner (gamle DRG takst) Ny DRG takst er ca kroner Skøn for 2009 (JP, ) operationer 90% af aktiviteten i privat regi ( )*2.000*0.9 = kr. I overbetaling. OG! Hvad med Biometrics Intragastric Balloon BIB System". Til angiveligt euro pr. indgreb.

28 Sundhedsministeren, 10/09 Altinget II De økonomiske rammevilkår betaling til de private sygehuse: Jeg synes også, at DRG-taksten til de private er for høj siger Jakob Axel Nielsen Finansministeren er uenig! Privathospitaler er mere luksuriøse og koster mere i husleje, så derfor skal de også have mere. (Liselotte Brixt, DF, Finansministeren er uenig

29 Tilbage til sundhedsministeren, MN, 10/11-08 De økonomiske rammevilkår: Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Inden I får svaret

30 Regionernes foreløbige erfaringer med udbudsforretninger Før suspension: Svært men heller ikke stor regional aktivitet Ministeren kunne gribe ind, og gjorde det Regionerne vil i så fald være forpligtede til at indgå aftale på de fastsatte vilkår, mens de private sygehuse og klinikker alene vil have ret til indgå aftale. (Jakob Axel Nielsen, Altinget 16/4 08) Efter suspensionen (nu) Der bruges forskellige modeller Prisrabatter på % ift DRG takster indberettes (rapporter ikke tilgængelige endnu) DaR skønner besparelser i størrelsesordenen 200 millioner kroner om året

31 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 IV Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Svar: Konsekvensen af det synspunkt ville være at skrue tiden helt tilbage til det offentlige prioriterede system, hvor det udelukkende var en lægefaglig vurdering, der bestemte, i hvilket tempo folk skulle behandles. Det vil jeg ikke være med til. Jeg er også uenig i, at det udvidede frie valg skulle forhindre udbud.

32 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 V Ministeren: Det udvidede frie valg har bidraget med to meget positive ting. For det første en reduktion af ventelisterne. Og for det andet har det højnet produktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen. Spm: Undersøgelser fra SDU og DSI viser, at produktiviteten ikke er højere i 2001 ff end før. Svar: Det er nyt for mig. En tredje undersøgelse, gennemført af departementet viser, at frie valg giver sund kappestrid om at behandle patienter, hvilket har forøget effektiviteten på de offentlige sygehuse. Og i hvert fald er antal behandlinger vokset betydeligt og ventelisterne er reduceret.

33 Til sidst: Er et offentligt sundhedsvæsen dyrere at drive end et privat og markedsorienteret sundhedsvæsen? Målt i totale sundhedsudgifter: Offentlige og private Sundhed og pleje (og hjemmehjælp for Danmark)

34 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Totale sundhedsudgifter som procent af BNP Vi må effektivisere ved markedsgørelse og mere plads til det private initiativ! Og spare en masse penge? Det er en myte, at der spares penge ved privatiseringer? Danmark: 9,1% af BNP i 2005 svarende til 141 milliarder kroner Frankrig: Ikke så meget marked, men mange privé privé hospitaler Schweiz: Nok det mest markedsorienterede i Europa offentligt en farbar vej? og privat USA: Nok det mest markedsorienterede i vestlige verden Det ny sundhedsvæsens INCITAMENTER OG STUKTUR USA Det dyre sundheds -væsen: Udgiftsbenchmarking USA Schweiz Frankrig Danmark Land ift DK (2005) Δ% Δmia.kr. Frankrig 2,0% 31 Schweiz 2,5% 39 USA 6,2% 96 OECD Health Data 2007

35 Jeg skal slutte Det danske sundhedsvæsen ændrer karakter i disse år Vi bør have mere fokus på et nyt reguleringsbehov som følge af øget privatisering på finansierings- og produktionsside Grundlæggende antagelser om højere kvalitet og effektivitet i privat regi realiseres i hvert fald ikke via markedsmekanismer alene

En alternativ udgiftsvej ja tak!

En alternativ udgiftsvej ja tak! Nye opgaver Udgiftspres Forventningspres Bekymringer om dansk sundhedsvæsen Ingen åben prioritering Frit valg uden betaling Realudgiftsindeks 15 EU lande 23 vestlige lande 1970 1980 1990 2000 400 350 300

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse December 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

Forskningsleder Karsten Vrangbæk. Private helseforsikringer i Danmark

Forskningsleder Karsten Vrangbæk. Private helseforsikringer i Danmark Private helseforsikringer i Danmark Udvikling i markedet for private sundhedsforsikringer i Danmark Markedet for privat sundhedsforsikring har eksisteret i flere årtier. Primært rettet mod brugerbetaling

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Michael Medom Hansen Sendt: 4. oktober 2010 19:42 Til: Søren Hasselpflug; kkn@stm.dk Cc: Frederikke Beer; Kristian Wendelboe; Emil Niragira Rasmussen; Kristoffer Böttzauw;

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet. Oplæg v. Mia Amalie Holstein

Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet. Oplæg v. Mia Amalie Holstein Fritvalgsmodeller på ældre- og sundhedsområdet Oplæg v. Mia Amalie Holstein Introduktion OVERBLIK Frit valg og ældreområdet 1. Ikke-kommunale leverandørers markedsandel 2. Tyske erfaringer med voucherordninger

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets samarbejde med Rigsrevisionen

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets samarbejde med Rigsrevisionen Faktanotat til samråd den 29. oktober 2010 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets samarbejde med Rigsrevisionen Årsagen til, at udredningsarbejdet ikke blev udleveret til Rigsrevisionen Ministeriet fandt

Læs mere

Økonomisk styring af sygehuse

Økonomisk styring af sygehuse Økonomisk styring af sygehuse Line Planck Kongstad, Ph.d.-studerende COHERE Center for Sundhedsøkonomisk Forskning Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Økonomistyring Behov for

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Afregning med private sygehuse - overvejelser omkring modelramme med udbud og referencetakster

Afregning med private sygehuse - overvejelser omkring modelramme med udbud og referencetakster Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 4. december 2008 Kontor: Sundhedsøkonomisk kt. J.nr.: Sagsbeh.: mha/saa Fil-navn: Dokument 1 Afregning med private sygehuse - overvejelser omkring modelramme

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

http://capweb02/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb02/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb02/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 26-10-2010 Fra: Henrik Lange [hel@rigsrevisionen.dk] Sendt: 15. juni 2009 09:54 Til: Kis Thuesen; John Erik

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

DSKS Årsmøde januar 2015 Hotel Nyborg Strand

DSKS Årsmøde januar 2015 Hotel Nyborg Strand DSKS Årsmøde 9 10. januar 2015 Hotel Nyborg Strand Workshop 8 Kvalitet, brugerinddragelse og produktivitet i et sundhedsvæsen med mange og konkurrerende dagsordner Jes Søgaard Janne Lehmann Knudsen Erik

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: John Erik Pedersen Sendt: 1. maj 2009 15:17 Til: Charlotte Hougaard Møller Emne: Beretningsudkast om private sygehuse til høring 22 04 2009 (word 97 format) (3).docx Vedhæftede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: Beretningsudkast

Læs mere

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Konference om Kvalificering Effektivisering Incitamenter i sundhedsvæsenets opgaver CVU-Lillebælt 14. nov. 2007

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

DSS årsmøde 2013 Hvordan kan økonomiske incitamentsmodeller fremme en hensigtsmæssig udvikling?

DSS årsmøde 2013 Hvordan kan økonomiske incitamentsmodeller fremme en hensigtsmæssig udvikling? DSS årsmøde 2013 Hvordan kan økonomiske incitamentsmodeller fremme en hensigtsmæssig udvikling? Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland Disposition Hensigtsmæssig

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 135 Offentligt NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG (PØU) SAMT SUNDHEDSUDVALGET (SUU) OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive 17. september

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Agenda Hvad siger forskningen om effekterne af telehealthcare? Et eksempel

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Sammenfatning af publikation fra : Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:00 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Revisionsnotat i Word 97

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Samfundsøkonomiske perspektiver på shared care mellem almen praksis og psykiatrien Danske Regioner, 29. september 2009

Samfundsøkonomiske perspektiver på shared care mellem almen praksis og psykiatrien Danske Regioner, 29. september 2009 Samfundsøkonomiske perspektiver på shared care mellem almen praksis og psykiatrien Danske Regioner, 29. september 2009 Jes Søgaard, Dansk Sundhedsinstitut Tak for godt initiativ og God rapport Shared er

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler

Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler Klik for at redigere i master Et bedre sundhedsvæsen Nye visioner for samarbejdet mellem offentlige og private hospitaler Hvorfor privathospitaler Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Sagsliste Med parter og dokumenter

Sagsliste Med parter og dokumenter Side 1 af 53 0902235 Afregning med private sygehuse Peter Munch Jensen, SUMPMJ 081, Statistiske/økonomiske analyser vedr. sundhedsvæsenet og sygehusvæsenet DIVERSE, Diverse Analysearbejde vedr. afregning

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Kan de ambitiøse kvalitetsmål nås med de eksisterende økonomiske rammer for og økonomistyring i sundhedsvæsenet? Jes Søgaard, KB, AU

Kan de ambitiøse kvalitetsmål nås med de eksisterende økonomiske rammer for og økonomistyring i sundhedsvæsenet? Jes Søgaard, KB, AU Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2016-2025 DSKS, Nyborg Strand, 15-16. januar 2016 Kan de ambitiøse kvalitetsmål nås med de eksisterende økonomiske rammer for og økonomistyring i sundhedsvæsenet? Jes

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne?

Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne? Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne? Bent Wulff Jakobsen, Medical Director, Aleris-Hamlet Privathospitaler Line Nørbæk, Kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Mette Bierbaum,

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere