Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering? Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Frit valg og behandlingsgaranti"

Transkript

1 Frit valg og behandlingsgaranti Når nogen springer køen over! Bliver den så kortere for dem, der er tilbage? Regulering? Hvor er det danske sundhedsvæsen på vej hen? 1 million danskere med privat sundhedsforsikring. Af en slags og skattesubsidieret (knap 1 milliard kroner) Jes Søgaard, Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Vækst i private hospitalsbehandlinger ca. 1 milliard fra offentlige sygehuse

2 Kraftig stigning i antal af private sygeforsikringer i Danmark Udviklingen i de private sundhedsforsikringer antal (000), mio kr Sundhedsforsikringer Arbejdsgiverbetalte Værdi af skattefradrag Tryg Vesta, Danica, Scandia, FSP, Pensiondanmark, Topdanmark, PFA, Codan, IHI, Mølholm. Kilde: Pol 11/4 08

3 Stigende privat aktivitet på fritvalgsordningen Off. udgifter til behandling på aftalesygehuse jf. fritvalgsordning Notat af fra Sundhedsøkonomisk kontor, DaR

4 Regulering af kvalitet og økonomi i det nye sundhedsvæsen med både offentlig og privat islæt Det nye private sundhedsvæsen er kommet meget hurtigt i Danmark Nogen usikkerhed, forvirring og ikke mindst mangel på viden (omfang og konsekvenser) Nye reguleringsbehov!? Konvergens af sundhedsvæsener og blandede sundhedslogikker, nye antagelser Kvalitet og produktivitet efter ejerskab Kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og økonomi i private sygehusvæsen

5 Tre grundstrukturer for sundhedsvæsen Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Private Mandated Social Frivillig, privat forsikring Obligatorisk social fors. Arb.mark. Privat/ off. Privat/off. Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Egalitarian Equity Public Integrated Skat Off/privat Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

6 Det enkelte land er ikke rent det ene eller andet, men unikke og historisk betingede blandinger Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Frivillig, privat Privat/ off. Delvist fælles USA, udviklingstendenser-/reguleringsfoci: delvist Singapore, Kina, Schweiz, Marked* forsikring Kontrol Cost-containment Mandated Kvalitet, patientsikkerhed, Obligatorisk Centraleuropa, Japan Privat/off. akkrediteringforhandling Social Effektivisering social via markedsgørelse/npm fors. statutter Forbrugervalg kontrol Public Skat Nordiske lande, Off/privat Storbritannien, Plan, Irland, driftskontrol Integrated Teorier om sundhedsvæsenernes Spanien, Italien, Canada, konvergens Australien,

7 Men også forskellige udviklingstendenser Grundværdi Type Finansiering Produktion Regulering Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Private Mandated Social Public Integrated Obligatorisk social fors. Privat/ off. Privat/off. Marked* Frivillig, Kvalitet og privat patientsikkerhed forsikring Managed care har reduceret udbydervalg Kvalitet og patientsikkerhed New Public Management Liberalisering af socialforsikring Kontrol Forhandling statutter kontrol Skat Kvalitet og patientsikkerhed Off/privat Plan, driftskontrol Skabe kapacitet, valgfrihed og effektivitet via offentligt-privat samarbejde

8 Forskellige udviklingstendenser har også indbygget konvergens (globalisering) Grundværdi Libertarian Consumer choice Solidarity Citizen rights Egalitarian Equity Type Private Mandated Social Public Integrated Finansiering Frivillig, privat forsikring Konvergens Produktion Privat/ off. Også en politisk proces Blandede Obligatorisk grundværdier Privat/off. og social -antagelser fors. Blandede reguleringslogikker Skat Off/privat Planlogik markedslogik Regulering Marked* Kontrol Forhandling statutter kontrol Plan, driftskontrol *) 1: Forbrugersuverænitet (forbruger vurderer kvalitet ift pris), og 2: konkurrencen mellem udbydere fremmer/sikrer efficiens.

9 MM07 19 febr Jeg er ikke politolog, men Den danske vej er politisk anlagt og baseret på stærke overbevisninger og en stærk retorik Konkurrence skal redde Europas skrantende sundhedsvæsen Alle steder har planøkonomi spillet fallit sammenlignet med markedsøkonomi. Regionerne blev indført af en liberal regering, og der er sket liberale forbedringer i form af bedre økonomi, frit sygehusvalg, ventetidsgaranti og udnyttelse af den private sygehussektor, dvs. konkurrence i stedet for monopol. Niels Høiby DM08 29 febr 08

10 Kvalitet og produktivitet efter ejerskab? Ejerskab til sygehus (og til profit) Privat, for-profit Privat, non-profit Offentlig Sammenligninger er ikke lette, da de i mange sundhedsvæsener har forskellige opgaver Nyere forskning har gjort meget ud at justere for case-mix, undervisningsstatus m.v. og sammenligne på relevante behandlingsområder Grundlæggende viser nyere forskning, at private, for-profit sygehuse ikke har højere produktivitet eller højere outcomekvalitet end non-profit og offentlige, men det modsatte er ofte tilfældet Jeg påstår ikke, at efterfølgende nødvendigvis kan overføres til Danmark!

11 Opportunistisk forretningsadfærd Opportunistisk forretningsadfærd i private (profitmaksimerende) firmaer Selektiv kundeudvælgelse, behandlingsportefølje, geografisk placering efter forventet dækningsbidrag Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998, JHE Over-charge (f.eks. tilføje ydelser, overdrive kvalitet, ) Jf. økonomisk teori for privat forretningsadfærd i brancher, Sloan hvor et al kvalitet 2001, er USA: vanskeligt at monitorere og informationsomkostninger er høje. For-profit sygehuse charger systematisk og sundhedsfaglig Medicare adfærd Afveje mellem økonomisk adfærd (overleve, tjene penge) (fagetik) procent højere for Generelt en antagelse om at for-profit ejerskab giver højeste samme efficiens, behandlinger fordi der end er ejerskab til overskud og dermed højt incitament, men offentlige Mere herom og non-profit lige om lidt Borgerne accepterer kollektivt en evt. inefficiens for at reducere risici for opportunistisk adfærd. Arrow(1963), Weisbrod(1982) Non-profit dominerende ejerskabsform på sygehusområdet i USA for at reducere risici for opportunistisk forretningsadfærd Visse former for opportunistisk forretningsadfærd kan være økonomisk og fagligt legitimt for aktører i en supplerende sektor, som danske privatsygehuse, men så skal det indgå i afregningen.

12 Creaming, skimping and dumping: Ellis, 1998 (JHE) koblet til DRG afregning Faste takster for DRG med stor intern variation: patientkarakteristika og diagnoser Er der opportunistisk patientudvælgelse af de letteste patientgrupper inden for en DRG (en form for creaming)? Moratorium mod lægeejede specialsygehuse i USA i 14 måneder DSI og Sundhedsstyrelsen undersøgte det uafhængigt af hinanden med danske patienter fra 2005 Ingen af os fandt procedure cream skimming i 2005 på de udvalgte DRG/DAGS grupper Men det var 2005! Og kun én form for opportunistisk forretningsadfærd.

13 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse Aftalesygehuses patien- Koster deter dyrere samme! end de offentliges Aftalesyge huses patienter er billigere end de offentliges 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 306 Ratio af E(cost,priv) til cost,off Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi Aftalesygehuses omkostninger kendes ikke. E(cost,priv)=aftalesygehuses diagnosesammensætning inden for DRG til off.sygehuses omkostninger med samme diagnose 813: Operation i hånd(led) : E(Cost,Priv)=kr 814: Operation i hånd(led) 3. E(Cost,Priv)=kr Operation på bihuler m.v. Cost,Off=kr53.414, ratio=139% Cost,Off=kr23.429, ratio=99% E(Cost,Priv)=kr Cost,Off=kr16.577, ratio=81% 878dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

14 Ratio af forventede omkostninger på aftalesygehuse til observerede på offentlige sygehuse for 27 DRG og 6 DAGS grupper i DSI og SST Ratio af forventede omkostninger p å aftalesygehuse med observerede omkostninger p å offentlige sygehuse 160% Ratio af E(cost,priv) til cost,off 140% Blå fra DSI undersøgelse Røde fra SST undersøgelse 120% % % 60% 40% 20% 0% offentligt en farbar vej? og privat 841sst 844sst 306sst 306dsi 886dsi PG01Ddsi PG10Bdsi 208dsi 310sst PG09Adsi 814dsi 814sst 887dsi 850sst 307sst 310dsi 876dsi dsi 206dsi 847sst 315sst 881dsi 885dsi PG03Bdsi 890dsi PG01Edsi 877dsi 309dsi 510dsi PG01Fdsi 905dsi 813sst 845sst

15 Mortality at for-profit vs non-profit (US) hospitals Devereaux PJ, et al, A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ, 2002, 166(11) Mainly acute care 15 studier, sygehuse, 38 millioner patienter ( ) Outcome: In hospital eller 30 d mortality RR = 1,020, 95%CI: 1,003-1,038, p=0,02 Hvorfor? For-profit sygehuse havde lavere uddannet personale pr. risk-adjusted bed. RR blev mindre, når der justeredes for staffing level.

16 Produktivitet A. Herr: Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? Health Economics, 2008, 17. I alt 1500 almene sygehuse sammenlignes efter ejerskabsstatus (næsten samtlige i Tyskland) I Tyskland skal også private sygehuse indberette regnskabsdata til delstatsmyndigheder Det muliggør omkostnings- og produktivitetssammenligninger

17 Produktivitet på 1594 tyske almene sygehuse, efter ejerskab 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Teknisk efficiens Cost-efficiens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Offentlige (641) non-profit (693) for-profit (260) 0% Herr, 2008, SFA metode

18 Tilbage til Danmark og kasuistiske nedslag om regulering af kvalitet og så økonomi Det er forbavsende vanskeligt at få overblik Der er ikke særlig megen viden Frit slag for myter og påstande Min opfattelse er, at reguleringstilbøjeligheden fra regeringens side har været behersket Måske fordi det er i modstrid med den grundlæggende markedslogik forbrugeren sikrer selv kvalitet gennem valg og konkurrencen sikrer efficiens

19 Sundhedslovens afsnit XIV Kvalitet og patientsikkerhed (K&P) 193.4: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal leve op til krav om K&P 196: Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at private sygehuse skal indberette til kliniske kvalitetsdatabaser 202.3: (om Patientsikkerhed) gælder tillige for private sygehuse. 208: Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til lands- og landsdelsfunktioner 208.5: Regionsråd og private sygehuse skal afgive rapport til SST 209 Regionsråd har tilsynspligt for 208 for regionale og private aftalesygehuse

20 Historier om manglende regulering I Claus Manniche, Politiken 4/6 08: Rygoperationer 50% af alle rygoperationer i privat regi, mod 5% for fem år siden Ventetiderne på rygoperationer er forkortet Fagligt set ved vi ikke om det er godt Ingen landsdækkende registreringer eller kvalitetskontroller Hvem skal opereres, hvem skal ikke opereres? Indikationer for rygkirurgi er som at sælge elastik i m-mål Vi kender ikke nytteværdi for patienter og samfund af ½ milliard, der nu årligt brugs på rygoperationer Er stigningen i antal rygoperationer udbudsinduceret?

21 Historier om manglende regulering I b Kjeld Dons, Politiken 12/6 08: Rygoperationer Claus Manniches kritik er forfejlet KD udtaler sig som: Som neurokirurg har jeg beskæftiget mig med rygkirurgi i mere end 25 år, som leder af rygkirurgien på et offentligt sygehus i 10 år og nu som en af de private aktører. Nu har jeg god tid til at tage mig ordentligt af patienterne, tale med dem, informere dem og følge ordentligt op. Der er ikke for mange aktører, der er for få! Mere styr på kirurgisk rygbehandling end på ikkekirurgisk!

22 Historier om manglende regulering II Svend Schultze, Altinget 19/ kræftoperationer Tarmkræft på Hamlet og andre privathospitaler uden intensivafdeling. Stor risiko for komplikationer, som ikke kan håndteres på privathospitaler Politikerne taler med to tunger i den her sag. De siger, at det vigtigste er at samle behandlingen af kræft på færre hospitaler for at få bedre behandlingsresultater, og så gør de det stik modsatte, når de tillader privathospitalerne at behandle kræftpatienter. Det er at stikke folk blår i øjnene.

23 Historier om manglende regulering II b Carl Frederik Nagell, Altinget 02/ kræftoperationer Kritikken er forfejlet. Jeg overfører mange års erfaring som overlæge på Hvidovre Hospital med udredning og operation af endetarmskræft til Hamlet. Hamlet opfylder dermed kravene i Kræftplan 2.

24 Historier om manglende regulering II c 20 spørgsmål til Jakob Axel Nielsen, Altinget 20/05 08 fra Per Clausen (Ehl) Spm: Er ministeren enig i, at kravet til patientvolumen ved behandling af tarmkræft også må gælde for privathospitaler, der evt. skal udføre disse operationer? Svar: Der henvises til autorisationslovens påbud om at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i udøvelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Ved højtspecialiserede behandlinger S-lovens 208 SST er ved at gennemgå de enkelte specialer for at fastsætte anbefalinger herunder krav til private sygehuse Frede Olesen, Altinget, 26/05 08: Jeg tror, at lægerne vil afholde sig fra operationerne. Deres lægefaglige etik vil vinde over profitten. Henrik Harling, Altinget, 19/05 08: Vi (kirurgerne på off.sygehuse) har flere gange forgæves forsøgt at rejse sagen i Kræftstyregruppen.

25 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 Vil stille større krav til stigende antal private sygehuse Konkurrencen skal være fair Kvalitetskontrollen på private sygehuse skal være mere effektiv særligt for de off. betalte ydelser Spm: Hvorfor er der ingen kontrol med f.eks. indberetninger til Kvalitetsdatabaser? Svar: Jeg har bedt SST vurdere dette. SST har indledt samarbejde med SPDD, som har udsendt brev om indberetningspligt. Er det ikke tilstrækkeligt, vil vi komme efter dem.

26 De økonomiske rammevilkår DRG takster Aftale mellem DaR og aftalesygehusene har under fritvalgsordning taget udgangspunkt i DRG taksten beregnet empirisk ud fra offentlige sygehuses omkostningsstruktur. Private sygehuses omkostninger/regnskaber er private. Omkostningsstruktur er forskellig, ++/-- men afgørende forskel er Mulighed for udvælgelse af behandlings- og patientportefølje Ingen akutforpligtelser og dermed opretholde vagtberedskaber omkostninger skønsmæssigt mindst 10% lavere på privat sygehuse ift offentlige sygehuse (men det er mit skøn, andre siger 30%<), dvs. ca. 100 mio kr. i overbetaling Muligheder for udbudsordninger som alternativ?? Mere herom lige om lidt

27 Fedmekirurgi (gastrisk banding eller bypass) som special case Aftaletakst er kroner (gamle DRG takst) Ny DRG takst er ca kroner Skøn for 2009 (JP, ) operationer 90% af aktiviteten i privat regi ( )*2.000*0.9 = kr. I overbetaling. OG! Hvad med Biometrics Intragastric Balloon BIB System". Til angiveligt euro pr. indgreb.

28 Sundhedsministeren, 10/09 Altinget II De økonomiske rammevilkår betaling til de private sygehuse: Jeg synes også, at DRG-taksten til de private er for høj siger Jakob Axel Nielsen Finansministeren er uenig! Privathospitaler er mere luksuriøse og koster mere i husleje, så derfor skal de også have mere. (Liselotte Brixt, DF, Finansministeren er uenig

29 Tilbage til sundhedsministeren, MN, 10/11-08 De økonomiske rammevilkår: Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Inden I får svaret

30 Regionernes foreløbige erfaringer med udbudsforretninger Før suspension: Svært men heller ikke stor regional aktivitet Ministeren kunne gribe ind, og gjorde det Regionerne vil i så fald være forpligtede til at indgå aftale på de fastsatte vilkår, mens de private sygehuse og klinikker alene vil have ret til indgå aftale. (Jakob Axel Nielsen, Altinget 16/4 08) Efter suspensionen (nu) Der bruges forskellige modeller Prisrabatter på % ift DRG takster indberettes (rapporter ikke tilgængelige endnu) DaR skønner besparelser i størrelsesordenen 200 millioner kroner om året

31 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 IV Spm: Men er det ikke lige præcis suspensionen, der har gjort det muligt for regionerne i højere grad at benytte sig af udbudsinstrumentet. Fordi det har skærpet priskonkurrencen mellem de private, at de ikke længere kan læne sig tilbage og vente på fritvalgspatienterne? Svar: Konsekvensen af det synspunkt ville være at skrue tiden helt tilbage til det offentlige prioriterede system, hvor det udelukkende var en lægefaglig vurdering, der bestemte, i hvilket tempo folk skulle behandles. Det vil jeg ikke være med til. Jeg er også uenig i, at det udvidede frie valg skulle forhindre udbud.

32 Sundhedsministeren, MN, 10/11-08 V Ministeren: Det udvidede frie valg har bidraget med to meget positive ting. For det første en reduktion af ventelisterne. Og for det andet har det højnet produktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen. Spm: Undersøgelser fra SDU og DSI viser, at produktiviteten ikke er højere i 2001 ff end før. Svar: Det er nyt for mig. En tredje undersøgelse, gennemført af departementet viser, at frie valg giver sund kappestrid om at behandle patienter, hvilket har forøget effektiviteten på de offentlige sygehuse. Og i hvert fald er antal behandlinger vokset betydeligt og ventelisterne er reduceret.

33 Til sidst: Er et offentligt sundhedsvæsen dyrere at drive end et privat og markedsorienteret sundhedsvæsen? Målt i totale sundhedsudgifter: Offentlige og private Sundhed og pleje (og hjemmehjælp for Danmark)

34 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Totale sundhedsudgifter som procent af BNP Vi må effektivisere ved markedsgørelse og mere plads til det private initiativ! Og spare en masse penge? Det er en myte, at der spares penge ved privatiseringer? Danmark: 9,1% af BNP i 2005 svarende til 141 milliarder kroner Frankrig: Ikke så meget marked, men mange privé privé hospitaler Schweiz: Nok det mest markedsorienterede i Europa offentligt en farbar vej? og privat USA: Nok det mest markedsorienterede i vestlige verden Det ny sundhedsvæsens INCITAMENTER OG STUKTUR USA Det dyre sundheds -væsen: Udgiftsbenchmarking USA Schweiz Frankrig Danmark Land ift DK (2005) Δ% Δmia.kr. Frankrig 2,0% 31 Schweiz 2,5% 39 USA 6,2% 96 OECD Health Data 2007

35 Jeg skal slutte Det danske sundhedsvæsen ændrer karakter i disse år Vi bør have mere fokus på et nyt reguleringsbehov som følge af øget privatisering på finansierings- og produktionsside Grundlæggende antagelser om højere kvalitet og effektivitet i privat regi realiseres i hvert fald ikke via markedsmekanismer alene

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen.

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen. 13.3 Bilag 3 - Jes Søgaard Interview m. Jes Søgaard d. 15.04.12 Søgaard: Men så skete der det, at da jeg havde skrevet speciale, og ikke rigtig vidste hvad jeg ville lave, så blev jeg hængende på universitet,

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF MR- SCANNINGER

REGIONERNES UDBUD AF MR- SCANNINGER Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2014 INDLEDNING Resume I denne analyse beregnes privathospitalernes gennemsnitlige udbudstakst for MR-scanninger under regionernes

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

Private leverandører i kommuner og regioner

Private leverandører i kommuner og regioner Private leverandører i kommuner og regioner Med fokus på regionernes brug af private sygehuse Arbejdspapir Louise Herbild Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni 2009 10:16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 8 2.2.2

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER De Vestdanske Friklinikker Vejle-Give og Middelfart sygehuse Regionshospitalet Randers/Grenå Fredericia og Kolding Sygehuse Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder Sydvestjysk

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Københavns Universitet Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Af Asma Bashir, stud med Pensum: Sundhedsvæsen og sundhedpolitik, 2. udgave, Munksgaard Danmark, København 2010 Noter fra forelæsninger og holdtimer

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere