Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til Frigivelse af anlægsmidler 2012 indvendig vedligeholdelse på skoler Frigivelse af anlægsmidler 2012 kvalitetsfondstiltag Frigivelse af anlægsmidler 2012 LBO Vester Hornum skole Frigivelse af anlægsmidler 2012 masterplan Ferieplan 2012 for SFO/LBO, institutioner og dagpleje Krone til krone, kvalitetsfondsmidler Redegørelse 2011 Specialskolen for Voksne Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Ansøgning fra Kridthuset om udvidet åbningstid Licitation Vester Hornum skole Masterplan Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Vandskade Børnehaven Bakgården Henvendelse fra LBO Boblen og Børnehuset Vegger Opsigelse puljeinstitutioner Meddelelser 35 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 Sagsnr.: 12/7742 Fraværende: Bilag: 41210/12Åben Overførsler institutioner Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I henhold til tidsplanen for regnskabsaflæggelsen skal anmodning om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra institutioner og projekter behandles i udvalgene i marts måned. Eventuelle ønsker om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra forvaltningerne skal først politisk behandles i maj måned. Ikke forbrugte driftsmidler på Børne- og Skoleudvalget område udgør for kr. Til sammenligning kan det oplyses, at der tidligere år er overført: Fra 2009 til ,423 mio. kr. Fra 2010 til ,135 mio. kr. Overgangen til DialogBaseret Aftalestyring er en medvirkende årsag til stigningen i institutionsoverførsler i forhold til tidligere år. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Administrationen indstiller - at ikke forbrugte driftsmidler fra institutioner overføres til 2012 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 4

5 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til 2012 Sagsnr.: 12/7684 Fraværende: Bilag: 40901/12Åben Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til 2012 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Jf. pkt. 2 i Politisk drejebog for regnskab skal fagudvalgene behandle overførsel af uforbrugte bevillinger (rådighedsbeløb) på anlæg på møde i marts måned Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af kr. fra 2011 til 2012 jf. vedhæftede specifikation. Af specifikationen fremgår det at: - indvendig vedligehold udgør kr. - Ullits Skole renovering udgør kr. - Farsø Skole renovering udgør kr. - kvalitetsfondsmidler udgør kr. - Bh. Markvænget udgør kr. - etablering af 0-6 årig institution udgør kr. Lovgrundlag Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte anlægsmidler i 2011 vil i regnskab 2011 fremstå som en mindre udgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges anlægsbudgetterne i 2012 med det samlede beløb og dette finansieres i 2012 ved træk på kassebeholdningen. Administrationen indstiller - at der på baggrund af eksisterende regler for overførselsadgang på anlæg bevilges overførsel af kr. og - at overførslerne finansieres ved træk på kassen 5

6 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 6

7 027. Frigivelse af anlægsmidler 2012 indvendig vedligeholdelse på skoler Sagsnr.: 12/7689 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,470 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 2,470 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,470 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt til Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 7

8 028. Frigivelse af anlægsmidler 2012 kvalitetsfondstiltag Sagsnr.: 12/7695 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mill. kr. til kvalitetsfondstiltag. Heraf er 50% medfinansieret af institutionerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 4,0 mill. kr. til kvalitetsfondstiltag - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 8

9 029. Frigivelse af anlægsmidler 2012 LBO Vester Hornum skole Sagsnr.: 12/7687 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 6,0 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 9

10 030. Frigivelse af anlægsmidler 2012 masterplan Sagsnr.: 12/7692 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse i henhold til masterplan på skoleområdet. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 5,0 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse i henhold til masterplan på skoleområdet - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 10

11 031. Ferieplan 2012 for SFO/LBO, institutioner og dagpleje Sagsnr.: 12/7645 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Forslag til ferieplan 2012: Koordineret feriepasning: Kr. Himmelfartsferie: Fredag den 18. maj 2012 Sommerferie i uge 29 og 30 fra den 16. juli til den 27. juli 2012 Juleferiens hverdage den 27., 28. og 31. december 2012 Mulighed for pasning: I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner. Dagplejekontoret har sin egen procedure, der meddeles forældre og dagplejer direkte. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at ferieplanen godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. 11

12 12 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012

13 032. Krone til krone, kvalitetsfondsmidler Sagsnr.: 12/7746 Fraværende: Bilag: 41230/12Åben Krone-til-krone Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Alle institutioner og skoler har haft mulighed for at søge ind på den afsatte pulje i budget 2012, kr. 2 mill. som kan udmøntes til ansøgninger, hvor der er en medfinansiering krone til krone. Der er 14 skoler der har indsendt ansøgning samt 14 børnehaver. Der er ansøgninger for kr. Derved er der ansøgninger for kr. der ikke kan imødekommes. Ansøgninger om Ipad og spillekonsol er ikke imødekommet i indstillingen, dette er kr. Ansøgningen fra Aagades Børnehave er ikke imødekommet i indstillingen. Børnehaven er en selvejende institution som har en aftale med Vesthimmerlands Kommune om et fast beløb til at drive institutionen for. Det ansøgte beløb er kr. Farsø Skole, at beløbet til udsmykning med læringspotentiale nedsættes fra kr. til kr. Ranum Skole, at tilskuddet til multibane nedsættes fra kr. til kr. Disse ændringer betyder at 2 institutioner ikke tilgodeses samt to skoler og en børnehave, hvor det ansøgte beløb reduceres. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi 13

14 Administrationen indstiller - at ansøgningerne imødekommes med de beskrevne rettelser. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 14

15 033. Redegørelse 2011 Specialskolen for Voksne Sagsnr.: 12/7714 Fraværende: Bilag: 41027/12Åben Opgørelse Total for alle kommuner 41021/12Åben Samarbejdsaftale 41014/12Åben Redegørelse 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang I januar 2010 blev der indgået fornyet samarbejdsaftale vedr. Specialskolen for Voksne mellem Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner. Jf. aftalen skal der i februar 2012 udarbejdes en redegørelse. Specialskolen leverer kompenserende specialundervisning til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som erhvervede hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder og sindslidelser. 113 elever fra Vesthimmerlands Kommune og 82 elever fra Mariagerfjord Kommune har fået kompenserende undervisning i Elevopgørelsen er opgjort for perioden 1. januar til 31. oktober Det drejer sig bl.a. om udredning, test og resursebeskrivelse, tale- og stemmeundervisning, undervisning i kompenserende hjælpemidler m. m. Styregruppen arbejder løbende med udvikling og justering af tilbuddene med henblik på fleksibelt at kunne imødekomme borgernes behov. I forbindelse med visitationsprocessen arbejder Specialskolen på udvikling af netværk af fagpersoner fra begge kommuner, som er i kontakt med og har kendskabet til målgruppen eller de konkrete borgere. Redegørelsen følges op af evaluering og genforhandling af samarbejdsaftalen i juni Lovgrundlag - Lov nr. 592 af 25. juni 2005 om kompenserende specialundervisning for voksne. Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget. Økonomi Samlet budget fordeles ligeligt mellem de to kommuner: kr. Der er i 2011 solgt ydelser til andre kommuner for kr Administrationen indstiller 15

16 - at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. 16

17 034. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sagsnr.: 12/7640 Fraværende: Bilag: 41104/12Åben Sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommunes Børne- og Skoleforvaltning udarbejdet en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet jf. Lov om Social Service 19 stk. 3. Planen indeholder afsnit om: Politisk målsætning Arbejdsgrundlaget for SSP/Ungeteam Organisering og arbejdsformer for SSP/Ungeteam SSP/Ungeteamets indsatser i Vesthimmerlands Kommune omkring den generelle, den specifikke og den individorienterede indsats. o Den generelle indsats med undervisning i skolerne samt samarbejde med eksterne formidlere. o Den specifikke indsats målrettet børn og unge, hvis adfærd er ved at udvikle sig i en uheldig retning. o Den individorienterede indsats målrettet enkeltpersoner, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd. Handleplan for SSP/Ungeteam indsats på det generelle, det specifikke og det individorienterede område. Interne og eksterne samarbejdspartnere Evaluering af indsatsen. Den sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet har været sendt til høring i socialforvaltningen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 19 stk. 3. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi: Udgiftsneutral 17

18 Administrationen indstiller - at orienteringen og planen tages til efterretning Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. 18

19 035. Ansøgning fra Kridthuset om udvidet åbningstid Sagsnr.: 12/7697 Fraværende: Bilag: 40952/12Åben Ansøgning fra Kridthuset Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Kridthuset ansøger om, at udvide åbningstiden fra 51 timer til 55 timer pr. uge. Kridthuset og Valmuevejens Børnehave fusionerer den 1. april I denne forbindelse er der set på behovet for åbningstid, og der er et stort ønske om udvidet åbningstid, da børnehaven har mange pendler familier. De to børnehaver havde tidligere forskellige åbningstider og dækkede derfor tilsammen mere end 51 timer om ugen. Forvaltningen kan anbefale udvidelsen af åbningstiden, dels ud fra at det er vigtigt i forhold til Vesthimmerlands kommunes bosætningspolitik samt at institutionen har fået en størrelse, som gør udvidelsen af åbningstiden muligt, da der er flere personaleresurser. Kridthuset afholder selv udgiften til den udvidede åbningstid. Kridthuset evaluerer ordningen efter 2 år. Indstilling At ansøgningen imødekommes Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. 19

20 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 20

21 036. Licitation Vester Hornum skole Sagsnr.: 12/7745 Fraværende: Bilag: 41244/12Åben Licitation Vester Hornum skole 41750/12Åben Ingeniørtegninger 41748/12Åben Beskrivelser 41742/12Åben Arkitekttegninger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med budgetaftale 2012, blev der afsat 6 mill. kr. til LBO i Vester Hornum. Der er nedsat en styregruppe, hvor der er repræsentanter fra skole, børnehave, forvaltning, bestyrelser samt teknikere/arkitekt. Styregruppen har afholdt en lang række møder, formand og næstformand fra Børne- og skoleudvalget har været med til et styregruppemøde idet skolebestyrelsen havde henvendt sig til Byrådet. Styregruppen har været meget påpasselige med at der er fokus på kerneopgaven, så der har ikke været mulighed for at få ekstra ønsker opfyldt. Licitationsresultatet viste, at der ville blive et merforbrug på kr. Styregruppen har kunnet tilrette licitationsresultatet med kr., denne tilretning gør, at projektet holdes intakt. Der er mulighed for at sløjfe de tiltag der sker på skoledelen, dette vil gøre at der vil kunne skabes balance. Dette vil betyde, at den samlede idé med at give skolen et løft samtidig med at der oprettes en LBO, ikke vil være muligt. Dette kan ikke anbefales. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet Økonomi 21

22 Administrationen indstiller - at der afsættes 6,991 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på 6,0 mill. kr. til formålet - at der sker overførsel af 0,991 mill. kr. fra Masterplanpuljen Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstilling anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. 22

23 037. Masterplan Sagsnr.: 11/39412 Fraværende: Bilag: 14510/12Åben Tegninger Aars 14509/12Åben Afrapportering Aars Skole 14508/12Åben Tegninger_samlet_Ålestrup 14449/12Åben Afrapportering Aalestrup Skole 14448/12Åben Samlet_Østermarkskolen 14446/12Åben Afrapportering Østermarkskolen 14442/12Åben 10A.pdf 14441/12Åben 03.pdf 14439/12Åben 02.pdf 14429/12Åben 01.pdf 14427/12Åben Afrapportering Vestrup Skole 14425/12Åben Afrapportering Østermarkskolen 14424/12Åben 12.pdf 14423/12Åben 11.pdf 14422/12Åben 10A.pdf 14421/12Åben 03.pdf 14420/12Åben 02.pdf 14418/12Åben 01.pdf 14415/12Åben Afrapportering Vestrup Skole 14414/12Åben 11.pdf 14412/12Åben 10A 14411/12Åben 02.pdf 14410/12Åben 01.pdf 14409/12Åben Afrapportering Vester Hornum Skole 14408/12Åben Ullits_samlet 14406/12Åben Afrapportering Ullits Skole 14403/12Åben 10.pdf 14399/12Åben Vindblæs /12Åben Brøndum /12Åben Brøndum /12Åben 12A OPLÆG 14391/12Åben 11 OPLÆG 14390/12Åben 10 OPLÆG 14387/12Åben Afrapportering Toppedalskolen 14385/12Åben samlet_strandby 14384/12Åben Afrapportering Strandby Skole 14383/12Åben Tegninger Ranum 23

24 14381/12Åben Afrapportering Ranum Skole 14380/12Åben Tegninger Overlade 14379/12Åben Afrapportering Overlade Skole 14378/12Åben Tegninger Løgstør 14376/12Åben Afrapportering Løgstør 14375/12Åben Hornum /12Åben Hornum - 10A 14372/12Åben Hornum /12Åben Hornum /12Åben Afrapportering Hornum Skole 14367/12Åben Tegninger Gedsted 14365/12Åben Afrapportering Gedsted Skole 14364/12Åben Tegninger Farsø 14362/12Åben Afrapportering Farsø Skole 14360/12Åben 11.pdf 14320/12Åben Blære 14317/12Åben Blære 14314/12Åben Afrapportering Blære Skole 14312/12Åben Vesthimmerland endelig rapport 41093/12Åben Skole og børnehaver bygningsvedligeh /12Åben Påbud Ullits skole 41424/12Åben Påbud Ullits skole 41481/12Åben Tegning Ranum skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Byrådet besluttede den 31. marts 2011, at der skal udarbejdes en masteplan. Masterplanen skal understøtte såvel de bygningsmæssige som de pædagogiske udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor. Børne- og skoleforvaltningen indhentede to tilbud på opgaven. Der blev udarbejdet en kontrakt med Niras omkring opgaven. Niras har i et samarbejde med folkeskolerne og forvaltningen udarbejdet en masterplan. Niras præsenterer masterplanen på mødet, og der er et oplæg samt plads til spørgsmål. Der er afsat 1,5 time til punktet. 24

25 Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsat. Masterplanen tages op på temamøde i Byrådet. Per Bach Laursen og Doris Lauritzen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Niras orienterer omkring masterplanen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling : Forvaltningen har vurderet forslag til renovering i Masterplanen. Det er hensigtsmæssigt at udmøntningen af de afsatte midler i budget 2012, i alt 5 mill kr., sker i et tæt samarbejde med Teknisk forvaltning. Der har været en dialog med Niras om hvilke projekter der kunne opprioriteres. I vurderingen ved forslag til udmøntningen, er der set på følgende: Karakter 3, karakteren anvendes, hvor bygningsdelene er i en sådan 25

26 forfatning, at egentlig udskiftning eller store istandsættelser er nødvendige. Indeklima/ventilation, som har stor betydning for arbejdsmiljøet for såvel elever som medarbejdere Summen for renoveringen har en betydelig størrelse, sådan at renoveringen ikke kan henføres til krone til krone. At der evt. kan ske medfinanciering via ESCO- ordning samt midler fra Teknisk forvaltning. Når disse forudsætninger anvendes, er der følgende projekter: Ålestrup Skole, ventilation og indeklima Aars Skole, indeklima/ventilation Vestrup Skole, indeklima/ventilation Hornum Skole, indeklima/ventilation Ullits Skole Indeklima/ventilation Toppedalskolen? Strandby Skole, ventilation Overlade Skole, ventilation Hornum Skole, ventilation og varmegenvinding Gedsted Skole, ventilation og indeklima Blære Skole, ventilation og indeklima 4,1 mill. kr. 3,1 mill. kr. 2 mill. kr. 1. mill. kr 2. mill. kr kr kr. 2,9 mill. kr. 2. mill. kr kr. Der er vurderet fra Niras, at der skal anvendes minimum 18,3 mill kr. indenfor området. Et andet område der har stor betydning for arbejdsmiljøet er antal af kvadratmeter, samt anvendelsen af disse. I skoleåret 2011/2012 har Ranum Skole benyttet Blæksprutten til K- klasse. Blæksprutten er beliggende ved Toppedalskolen. Dette har haft stor betydning i forhold til sammenhængen for K- klasserne, lærernes arbejdsmiljø samt udgifter til ekstra befordring. Skolen ønsker, at der sker en udbygning samt enkelte tilretninger på Ranum Skole, skønnet til 1,5 mill kr, sådan at der skabes tidssvarende lokaler for K- klasserne, hvor der i alt er 30 elever. De nuværende faciliteter på Ranum Skole er ikke hensigtsmæssige, der er for lidt plads til udførelsen af den pædagogik der er hensigtsmæssig for elevgruppen. Der har været afholdt møder med Ranum Skole omkring K- klasserne, der kom følgende forslag: Nybyggeri samt tilretning Analyse samt tilretning af de nuværende 26 Prisskøn 1,5 mill. kr.

27 kvadratmeter Flytning af K- klasserne til en skole, hvor de fysiske rammer er tilstede Bibeholdelse af Blæksprutten Prisskøn 1. mill. kr. Prisskøn? Kan ikke anbefales, idet der er erhvervet ledelseskompetencer, som ikke kan flyttes med. Kan ikke anbefales. Administrationen indstiller - at Ålestrup Skole undersøges nærmere, sådan at der kan udarbejdes et egentlig forslag til renovering af indeklima/ventilation, som Børne- og skoleudvalget får til vurdering - at der udarbejdes forslag til nye rammer for K- klasserne indenfor en økonomisk ramme på max. 1,5 mill kr.. Forslaget skal behandles i Børne- og skoleudvalget. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Supplerende sagsfremstilling Teknisk forvaltning har gennemgået Masterplanen for skoleområdet. Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigt for en fem årig periode. Teknisk forvaltning anbefaler, at der udarbejdes en oversigt over de samlede investeringer for Ålestrup Skole samt Østermarkskolen, da det er omfattende renoveringer der anbefales. Teknisk forvaltning fik i forbindelse med budgetaftalen for 2012 afsat midler til ekstraordinære vedligehold, langt størsteparten af disse midler bruges indenfor Børne- og skoleområdet. I alt kr. i Der anbefales at der bør afsættes mill. kr. over perioden ,5 mill. kr ,7 mill. kr ,1 mill. kr mill. kr mill. kr. I disse tal er der indeholdt en renovering til 25 mill. kr. for Østermarksskolen. 27

28 Der er ikke afsat midler til en renovering af Ålestrup Skole, der anbefales at der tages stilling til hvor omfattende renoveringen skal være, bl.a. nedrivning af bygning og opførelse af en ny bygning. Teknisk forvaltning har taget udgangspunkt i anbefalingerne fra Niras samt deres egen viden omkring de enkelte skoler. Der er ikke taget pædagogiske overvejelser med ind i arbejdet. Ranum Skole Forvaltningen har afholdt møde med Ranum Skole samt teknikere, hvor der er enighed om, at der er plads på skolen til de børn der i dag er i Blæksprutten ved Toppedalskolen. For det kommende skoleår er børnetallet faldende, der nedlægges en klasse for børn med generelle vanskeligheder og der forventes et samarbejde med Børnehaven omkring udnyttelsen af den samlede areal for de to enheder. Der skal ske en flytning af billedkunst til mellemtrinnets fløj, dette kræver, at en ovn skal flyttes. Der skal etableres såvel klasselokaler samt grupperum i det nuværende billedkunst. Forventet udgift kr. Ullits Skole Der er kommet et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Ullits Skole, omkring følgende: at undersøge indeklimaet i indskolingens undervisningslokaler, samt overetagens lokaler, hvor der ikke er ventilation under normal brug af elever og lærere. For at Arbejdstilsynet kan vurdere om indeklimaet er tilfredsstillende, skal kommunen få lavet en undersøgelse deraf. Undersøgelsen skal foretages af særligt sagkyndige. Undersøgelsen skal omfatte de relevante parametre, som fx Co2, temperatur og luftfugtighed, som den sagkyndige efter gennemgang af lokalerne finder relevante i samråd med arbejdsmiljøorganisationen (se bilag 1). Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. juni Når denne undersøgelse er foretaget, kan der komme udgifter til etablering af ventilation. Disse udgifter kan afholdes af puljen til AT påbud, som ønskes overført fra 2011 til Der er minimum 1 mill. kr. i denne pulje. Indeklima/ventilation Teknisk forvaltning anbefaler at midlerne for 2012, benyttes indenfor dette område, det bør ske på skolerne i Overlade, Hornum og Ullits. Yderligere anbefalinger At der afsættes midler til renovering af Østermarkskolen. Det kan være 28

29 ønskeligt, at der renoveres med nyt gulv og maling og loft i forbindelse med udbedring af skimmelsvamp i de enkelte klasselokaler indenfor en udgiftsramme. Bemærk: Følgende 4 bilag i bilagsoversigten er nye: 41093/ / / /12 Administrationen indstiller - at der gives en bevilling til Vester Hornum LBO på kr. - at der afsættes kr. til forarbejdet med kommende renoveringsopgaver på Ålestrup Skole samt Østermarkskolen - at der gives en bevilling på kr. til Ranum Skole til etablering af K- klasserne - at restbeløbet udmøntes senere. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 29

30 038. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Sagsnr.: 12/7700 Fraværende: Bilag: 40958/12Åben Brev fra KL Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Forvaltningen orienterede Børne- og skoleudvalget den 31. januar om, at forvaltningen ville indgå partnerskab med KL omkring effektiv brug af lærernes arbejdstid. Forvaltningen ønskede at Skolelederforeningen samt Danmarks Lærerforening blev aktive partnere i dette arbejde. Der har været kontakt til KL, som har fremsendt en aftale. I denne kontrakt er der beskrevet at der skal nedsættes en politisk referencegruppe, det skal være det forum, som drøfter analysens resultater. Desuden ønsker KL at Borgmester og Kommunaldirektør deltager i dette møde. Formand for selve arbejdsgruppen vil være skolechefen. Der er økonomiske omkostninger ved at deltage i dette partnerskab, dette kan afholdes indenfor skolevæsenets ramme. Udgiften er svarende til kr. Arbejdet vil foregå i perioden marts til ultimo maj Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kroner. Administrationen indstiller - at aftalen om partnerskab godkendes - at Børne- og skoleudvalget bliver den politiske referencegruppe Børne- og skoleudvalget den

31 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 31

32 039. Vandskade Børnehaven Bakgården Sagsnr.: 12/7738 Fraværende: Bilag: 41126/12Åben Børnehaven Bakgården Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Børnehaven Bakgården, Aars, har haft en vandskade, og forsikringen dækker denne. I forbindelse med udbedringen af skaderne, er gulvet i fællesrummet blevet brudt op. Det viser sig, at der er fejlkonstruktion under gulvet, dette ønskes udbedres i forbindelse med forsikringsskaden. Forsikringen kan ikke afholde udgiften dertil. Udgiften skønnes til kr. Udgiften kan afholdes indenfor den samlede ramme for skoleområdet, der resterer en konto på kr. som kan benyttes til formålet Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kr. Administrationen indstiller - at der gives en bevilling på kr. til ekstra vedligehold til Børnehaven Bakgården. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 32

33 33 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012

34 040. Henvendelse fra LBO Boblen og Børnehuset Vegger Sagsnr.: 12/7717 Fraværende: Bilag: 41046/12Åben Drift af LBO Boblen (Blære og Vegger) 41044/12Åben Børn i Vegger 41054/12Åben Tidligere sagsfremstilling Dagtilbud Blære/Vegger 41420/12Åben Mail fra Boblen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Den 7. april 2011 godkendte Børne- og skoleudvalget efter ansøgning, at der blev etableret et dagpasningstilbud med fællesledelse for børn i alderen 0 til 10 år i Blære skoledistrikt på to matrikler (sag nr. 36, 2011). Hvis børnetallet kom under 45 enheder skulle sagen tages op på ny. Beslutningen blev igangsat den 1. august Dagpasningstilbuddet er blevet evalueret af bestyrelse og ledelse. Børnetallet i Vegger er 22,1 enhed og det vil yderligere falde til 13, 7 enheder ved årets slutning. I Blære er der gennemsnitlig 35 enheder. Dette gør, at det ikke er holdbart at drive tilbuddet på to matrikler. Bestyrelse og ledelse forslår følgende: Garantinormering, som sikrer, at Vegger-afdelingen kan bevares i samme udstrækning som hidtil, med fuld åbningstid på alle skoledage og pasning i Blære i alle skoleferier. En sådan garantinormering skal lyde på 25 enheder i Vegger-afdelingen, for at åbningstiden kan bemandes forsvarligt. De seneste fødselstal for skoledistriktet viser en stigende tendens. Der er derfor god grund til at regne med, at en garantinormering kun vil være aktuel i en overgangsperiode. En anden mulighed er, at der kikkes på, hvordan institutionen kan beriges med børn således, at der på naturlig vis opnås mindst 25 enheder, hvorved der sikres en driftmæssig forsvarlig afdeling. Der tænkes her på 0-3 årige eller børn, der trives bedst i en mindre enhed. 34

35 Garantinormering svarer til ca kr. pr år ( kr. pr. barn). Forvaltningen vurderer ikke, at en garantinormering kun er en midlertidig løsning, da der i Vegger området er født 4 børn i Det er rigtigt, at der i skoledistriktet i Blære er født flere børn, dette skyldes at skoledistriktet er blevet udvidet. Erfaringen viser at flere børn søger ud af skoledistriktet. Forvaltningen kan ikke anbefale en garantinormering. Det er forældrene der vælger pasningstilbud, derfor er der ikke mulighed for at opfylde ønsket om at berige institutionen med flere børn fra andre distrikter. Dette vil betyde, at dagplejen skulle nedlægges i området. Forvaltningen ser følgende løsningsforslag: At alle børnehavebørn samles i Vegger At afdelingen i Vegger nedlægges Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at bestyrelse og ledelse indkaldes til møde for at drøfte forskellige løsningsmodeller Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 35

36 041. Opsigelse puljeinstitutioner Sagsnr.: 12/7677 Fraværende: Bilag: 40982/12Åben Notat puljeinstitutioner 40984/12Åben Folder 41199/12Åben Overgang fra puljeordninger til privat institution 41252/12Åben Driftsaftale Sneglehuset 41250/12Åben Driftsaftale Mariehønen 41249/12Åben Driftsaftale Brobissen 41247/12Åben Driftsaftale Snøvsen 41263/12Åben Forslag til høringsskrivelse 41552/12Åben Driftsaftale Storkereden Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med Børne- og skoleudvalgets behandling af takster for 2012, blev der besluttet, at der skulle arbejdes på, at der blev ens retningslinjer for de kommunale SFO er og puljeinstitutionerne vedr. takster for skolebørn. Desuden skulle der ses på muligheden for, at alle puljeinstitutioner blev omdannet til private institutioner efter gældende lovgivning. Der har været afholdt to møder med puljeinstitutionerne, henholdsvis for de 0 til 6 årige samt for de 2 puljeinstitutioner der har skolebørn. Der er følgende puljeinstitutioner: Storkereden, Vilsted Friskole, 27 børn i alderen ½ år til skolestart. Brobissen, Aggersund, 20 børn i alderen ½ år til skolestart samt 3 skolebørn. Snøvsen, Overlade, 18 børn i alderen ½ år til 2 år. Mariehønen, Fjelsø 25 børn i alderen ½ år til skolestart samt 28 skolebørn. Sneglehuset, Haubro, 23 børn i alderen 2 til 6 år. Puljeinstitutioner drives efter gammel lovgivning, som ikke længere er muligt at oprette institutioner efter. Lovgivningen blev ændret i Det er ikke sådan, at aftalen skal opsiges, den kan videreføres, når der ikke sker ændringer. Der kan ikke være skolebørn i en privat institution. I den nuværende driftsaftale med Brobissen og Mariehønen er der beskrevet følgende: 36

37 Forældrebetalingen opkræves af Vesthimmerland Kommune og svarer til forældrebetalingen i et aldersvarende tilbud. I puljeordninger er der max. mulighed for at opkræve 25% forældrebetaling. I en SFO er der ikke dette loft, hvilket betyder at taksten i dag svarer til ca. 52 %. I tal svarer det til følgende takster: Puljeinstitutioner, 850 kr. pr måned for et fultidsmodul SFO, 1560 kr. for et fultidsmodul For at opnå en harmonisering af taksten, skal der ske en opsigelse af overenskomsten med Mariehønen og Brobissen. Mariehønen har mulighed for at oprette en SFO i forbindelse med friskolen samt oprettelse af en privat institution for de 0 til 6 årige. Brobissen har ikke den samme mulighed, da de ikke har et fællesskab med en friskole. Der er 3 børn i skolealderen i Brobissen, disse børn har mulighed for at blive optaget i en SFO i deres skoledistrikt, eller efter det frie skolevalg. Forvaltningen anbefaler, at driftsaftalen med de andre tre puljeinstitutioner opsiges, ud fra følgende forudsætning: At alle nuværende puljeinstitutioner får samme aftale fremadrettet, sådan at alle stilles ens. Dette vil bl.a. betyde, at den private institution selv opkræver forældrebetaling. Det samme er gældende for friskoler samt Realskolen. De puljeordninger der i dag kun har førskolebørn ønsker ikke at driftsaftalen opsiges, men for at nå målsætningen om harmoniseringen af forældrebetalingen for skolebørn skal aftalen med Mariehønen og Brobissen opsiges. Dette betyder, at deres førskolebørn-institution vil få andre betingelser end i de andre nuværende puljeordninger, og dette vurderer forvaltningen ikke er optimalt. Opsigelse af driftsaftalerne med puljeinstitutioner kan opsiges med 9 måneders varsel. Ved enighed nedsættes opsigelsen til 6 måneder. Forvaltningen anbefaler, at de nuværende puljeinstitutioner alle bliver oprettet efter gældende lovgivning vedr. private institutioner. Forvaltningen er i dialog med en forældregruppe om evt. at oprette en privat institution, dette vil også være efter den nye lovgivning. Forudsætninger for oprettelse af private institutioner: Institutionen skal i lighed med kommunale dagtilbud drives i henhold til dagtilbudsloven, samt lov om social service Institutionen er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning 37

38 De fysiske rammer skal være i overensstemmelse med det ønskede maksimale antal børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen fastsætter taksterne for forældrebetaling Bygningsforhold skal være i overensstemmelse med bygningslovgivningen De nuværende puljeinstitutioner skønnes at leve op til Vesthimmerlands Kommunes godkendelseskriterier af privatinstitutioner. Teknisk forvaltning skal orienteres omkring ændringen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at forslaget om ændringerne sendes i høring - at høringsfristen er den 21. marts - at sagen genbehandles den 27. marts Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. 38

39 042. Meddelelser Sagsnr.: 12/7651 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Orientering vedr. Østermarkskolen Orientering vedr. temamøde Byrådet Orientering vedr. vandskade på Farsø skole: 2 klasselokaler er taget i brug. Det næste lokale tages i brug næste mandag og de øvrige lokaler er klar til brug efterfølgende. Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår Mediateket er færdigt, da de gamle eksisterende vægge skal undersøges for fugt. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. Per Bach Laursen var fraværende. 39

40 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 40

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Ansøgning om oprettelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere