Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til Frigivelse af anlægsmidler 2012 indvendig vedligeholdelse på skoler Frigivelse af anlægsmidler 2012 kvalitetsfondstiltag Frigivelse af anlægsmidler 2012 LBO Vester Hornum skole Frigivelse af anlægsmidler 2012 masterplan Ferieplan 2012 for SFO/LBO, institutioner og dagpleje Krone til krone, kvalitetsfondsmidler Redegørelse 2011 Specialskolen for Voksne Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Ansøgning fra Kridthuset om udvidet åbningstid Licitation Vester Hornum skole Masterplan Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Vandskade Børnehaven Bakgården Henvendelse fra LBO Boblen og Børnehuset Vegger Opsigelse puljeinstitutioner Meddelelser 35 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 Sagsnr.: 12/7742 Fraværende: Bilag: 41210/12Åben Overførsler institutioner Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I henhold til tidsplanen for regnskabsaflæggelsen skal anmodning om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra institutioner og projekter behandles i udvalgene i marts måned. Eventuelle ønsker om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra forvaltningerne skal først politisk behandles i maj måned. Ikke forbrugte driftsmidler på Børne- og Skoleudvalget område udgør for kr. Til sammenligning kan det oplyses, at der tidligere år er overført: Fra 2009 til ,423 mio. kr. Fra 2010 til ,135 mio. kr. Overgangen til DialogBaseret Aftalestyring er en medvirkende årsag til stigningen i institutionsoverførsler i forhold til tidligere år. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Administrationen indstiller - at ikke forbrugte driftsmidler fra institutioner overføres til 2012 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 4

5 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til 2012 Sagsnr.: 12/7684 Fraværende: Bilag: 40901/12Åben Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til 2012 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Jf. pkt. 2 i Politisk drejebog for regnskab skal fagudvalgene behandle overførsel af uforbrugte bevillinger (rådighedsbeløb) på anlæg på møde i marts måned Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af kr. fra 2011 til 2012 jf. vedhæftede specifikation. Af specifikationen fremgår det at: - indvendig vedligehold udgør kr. - Ullits Skole renovering udgør kr. - Farsø Skole renovering udgør kr. - kvalitetsfondsmidler udgør kr. - Bh. Markvænget udgør kr. - etablering af 0-6 årig institution udgør kr. Lovgrundlag Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte anlægsmidler i 2011 vil i regnskab 2011 fremstå som en mindre udgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges anlægsbudgetterne i 2012 med det samlede beløb og dette finansieres i 2012 ved træk på kassebeholdningen. Administrationen indstiller - at der på baggrund af eksisterende regler for overførselsadgang på anlæg bevilges overførsel af kr. og - at overførslerne finansieres ved træk på kassen 5

6 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 6

7 027. Frigivelse af anlægsmidler 2012 indvendig vedligeholdelse på skoler Sagsnr.: 12/7689 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,470 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 2,470 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,470 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt til Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 7

8 028. Frigivelse af anlægsmidler 2012 kvalitetsfondstiltag Sagsnr.: 12/7695 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mill. kr. til kvalitetsfondstiltag. Heraf er 50% medfinansieret af institutionerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 4,0 mill. kr. til kvalitetsfondstiltag - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 8

9 029. Frigivelse af anlægsmidler 2012 LBO Vester Hornum skole Sagsnr.: 12/7687 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 6,0 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 9

10 030. Frigivelse af anlægsmidler 2012 masterplan Sagsnr.: 12/7692 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse i henhold til masterplan på skoleområdet. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - At der gives en anlægsbevilling på 5,0 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse i henhold til masterplan på skoleområdet - At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mill. kr. til formålet - At rådighedsbeløbet frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd. Per Bach Laursen var fraværende. 10

11 031. Ferieplan 2012 for SFO/LBO, institutioner og dagpleje Sagsnr.: 12/7645 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Forslag til ferieplan 2012: Koordineret feriepasning: Kr. Himmelfartsferie: Fredag den 18. maj 2012 Sommerferie i uge 29 og 30 fra den 16. juli til den 27. juli 2012 Juleferiens hverdage den 27., 28. og 31. december 2012 Mulighed for pasning: I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelte centralt placerede institutioner. Dagplejekontoret har sin egen procedure, der meddeles forældre og dagplejer direkte. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at ferieplanen godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. 11

12 12 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012

13 032. Krone til krone, kvalitetsfondsmidler Sagsnr.: 12/7746 Fraværende: Bilag: 41230/12Åben Krone-til-krone Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Alle institutioner og skoler har haft mulighed for at søge ind på den afsatte pulje i budget 2012, kr. 2 mill. som kan udmøntes til ansøgninger, hvor der er en medfinansiering krone til krone. Der er 14 skoler der har indsendt ansøgning samt 14 børnehaver. Der er ansøgninger for kr. Derved er der ansøgninger for kr. der ikke kan imødekommes. Ansøgninger om Ipad og spillekonsol er ikke imødekommet i indstillingen, dette er kr. Ansøgningen fra Aagades Børnehave er ikke imødekommet i indstillingen. Børnehaven er en selvejende institution som har en aftale med Vesthimmerlands Kommune om et fast beløb til at drive institutionen for. Det ansøgte beløb er kr. Farsø Skole, at beløbet til udsmykning med læringspotentiale nedsættes fra kr. til kr. Ranum Skole, at tilskuddet til multibane nedsættes fra kr. til kr. Disse ændringer betyder at 2 institutioner ikke tilgodeses samt to skoler og en børnehave, hvor det ansøgte beløb reduceres. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi 13

14 Administrationen indstiller - at ansøgningerne imødekommes med de beskrevne rettelser. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 14

15 033. Redegørelse 2011 Specialskolen for Voksne Sagsnr.: 12/7714 Fraværende: Bilag: 41027/12Åben Opgørelse Total for alle kommuner 41021/12Åben Samarbejdsaftale 41014/12Åben Redegørelse 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang I januar 2010 blev der indgået fornyet samarbejdsaftale vedr. Specialskolen for Voksne mellem Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner. Jf. aftalen skal der i februar 2012 udarbejdes en redegørelse. Specialskolen leverer kompenserende specialundervisning til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som erhvervede hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder og sindslidelser. 113 elever fra Vesthimmerlands Kommune og 82 elever fra Mariagerfjord Kommune har fået kompenserende undervisning i Elevopgørelsen er opgjort for perioden 1. januar til 31. oktober Det drejer sig bl.a. om udredning, test og resursebeskrivelse, tale- og stemmeundervisning, undervisning i kompenserende hjælpemidler m. m. Styregruppen arbejder løbende med udvikling og justering af tilbuddene med henblik på fleksibelt at kunne imødekomme borgernes behov. I forbindelse med visitationsprocessen arbejder Specialskolen på udvikling af netværk af fagpersoner fra begge kommuner, som er i kontakt med og har kendskabet til målgruppen eller de konkrete borgere. Redegørelsen følges op af evaluering og genforhandling af samarbejdsaftalen i juni Lovgrundlag - Lov nr. 592 af 25. juni 2005 om kompenserende specialundervisning for voksne. Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget. Økonomi Samlet budget fordeles ligeligt mellem de to kommuner: kr. Der er i 2011 solgt ydelser til andre kommuner for kr Administrationen indstiller 15

16 - at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. 16

17 034. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sagsnr.: 12/7640 Fraværende: Bilag: 41104/12Åben Sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommunes Børne- og Skoleforvaltning udarbejdet en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet jf. Lov om Social Service 19 stk. 3. Planen indeholder afsnit om: Politisk målsætning Arbejdsgrundlaget for SSP/Ungeteam Organisering og arbejdsformer for SSP/Ungeteam SSP/Ungeteamets indsatser i Vesthimmerlands Kommune omkring den generelle, den specifikke og den individorienterede indsats. o Den generelle indsats med undervisning i skolerne samt samarbejde med eksterne formidlere. o Den specifikke indsats målrettet børn og unge, hvis adfærd er ved at udvikle sig i en uheldig retning. o Den individorienterede indsats målrettet enkeltpersoner, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd. Handleplan for SSP/Ungeteam indsats på det generelle, det specifikke og det individorienterede område. Interne og eksterne samarbejdspartnere Evaluering af indsatsen. Den sammenhængende plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet har været sendt til høring i socialforvaltningen. Lovgrundlag: Lov om Social Service 19 stk. 3. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi: Udgiftsneutral 17

18 Administrationen indstiller - at orienteringen og planen tages til efterretning Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. 18

19 035. Ansøgning fra Kridthuset om udvidet åbningstid Sagsnr.: 12/7697 Fraværende: Bilag: 40952/12Åben Ansøgning fra Kridthuset Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Kridthuset ansøger om, at udvide åbningstiden fra 51 timer til 55 timer pr. uge. Kridthuset og Valmuevejens Børnehave fusionerer den 1. april I denne forbindelse er der set på behovet for åbningstid, og der er et stort ønske om udvidet åbningstid, da børnehaven har mange pendler familier. De to børnehaver havde tidligere forskellige åbningstider og dækkede derfor tilsammen mere end 51 timer om ugen. Forvaltningen kan anbefale udvidelsen af åbningstiden, dels ud fra at det er vigtigt i forhold til Vesthimmerlands kommunes bosætningspolitik samt at institutionen har fået en størrelse, som gør udvidelsen af åbningstiden muligt, da der er flere personaleresurser. Kridthuset afholder selv udgiften til den udvidede åbningstid. Kridthuset evaluerer ordningen efter 2 år. Indstilling At ansøgningen imødekommes Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. 19

20 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 20

21 036. Licitation Vester Hornum skole Sagsnr.: 12/7745 Fraværende: Bilag: 41244/12Åben Licitation Vester Hornum skole 41750/12Åben Ingeniørtegninger 41748/12Åben Beskrivelser 41742/12Åben Arkitekttegninger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med budgetaftale 2012, blev der afsat 6 mill. kr. til LBO i Vester Hornum. Der er nedsat en styregruppe, hvor der er repræsentanter fra skole, børnehave, forvaltning, bestyrelser samt teknikere/arkitekt. Styregruppen har afholdt en lang række møder, formand og næstformand fra Børne- og skoleudvalget har været med til et styregruppemøde idet skolebestyrelsen havde henvendt sig til Byrådet. Styregruppen har været meget påpasselige med at der er fokus på kerneopgaven, så der har ikke været mulighed for at få ekstra ønsker opfyldt. Licitationsresultatet viste, at der ville blive et merforbrug på kr. Styregruppen har kunnet tilrette licitationsresultatet med kr., denne tilretning gør, at projektet holdes intakt. Der er mulighed for at sløjfe de tiltag der sker på skoledelen, dette vil gøre at der vil kunne skabes balance. Dette vil betyde, at den samlede idé med at give skolen et løft samtidig med at der oprettes en LBO, ikke vil være muligt. Dette kan ikke anbefales. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet Økonomi 21

22 Administrationen indstiller - at der afsættes 6,991 mill. kr. til LBO Vester Hornum Skole - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på 6,0 mill. kr. til formålet - at der sker overførsel af 0,991 mill. kr. fra Masterplanpuljen Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstilling anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. 22

23 037. Masterplan Sagsnr.: 11/39412 Fraværende: Bilag: 14510/12Åben Tegninger Aars 14509/12Åben Afrapportering Aars Skole 14508/12Åben Tegninger_samlet_Ålestrup 14449/12Åben Afrapportering Aalestrup Skole 14448/12Åben Samlet_Østermarkskolen 14446/12Åben Afrapportering Østermarkskolen 14442/12Åben 10A.pdf 14441/12Åben 03.pdf 14439/12Åben 02.pdf 14429/12Åben 01.pdf 14427/12Åben Afrapportering Vestrup Skole 14425/12Åben Afrapportering Østermarkskolen 14424/12Åben 12.pdf 14423/12Åben 11.pdf 14422/12Åben 10A.pdf 14421/12Åben 03.pdf 14420/12Åben 02.pdf 14418/12Åben 01.pdf 14415/12Åben Afrapportering Vestrup Skole 14414/12Åben 11.pdf 14412/12Åben 10A 14411/12Åben 02.pdf 14410/12Åben 01.pdf 14409/12Åben Afrapportering Vester Hornum Skole 14408/12Åben Ullits_samlet 14406/12Åben Afrapportering Ullits Skole 14403/12Åben 10.pdf 14399/12Åben Vindblæs /12Åben Brøndum /12Åben Brøndum /12Åben 12A OPLÆG 14391/12Åben 11 OPLÆG 14390/12Åben 10 OPLÆG 14387/12Åben Afrapportering Toppedalskolen 14385/12Åben samlet_strandby 14384/12Åben Afrapportering Strandby Skole 14383/12Åben Tegninger Ranum 23

24 14381/12Åben Afrapportering Ranum Skole 14380/12Åben Tegninger Overlade 14379/12Åben Afrapportering Overlade Skole 14378/12Åben Tegninger Løgstør 14376/12Åben Afrapportering Løgstør 14375/12Åben Hornum /12Åben Hornum - 10A 14372/12Åben Hornum /12Åben Hornum /12Åben Afrapportering Hornum Skole 14367/12Åben Tegninger Gedsted 14365/12Åben Afrapportering Gedsted Skole 14364/12Åben Tegninger Farsø 14362/12Åben Afrapportering Farsø Skole 14360/12Åben 11.pdf 14320/12Åben Blære 14317/12Åben Blære 14314/12Åben Afrapportering Blære Skole 14312/12Åben Vesthimmerland endelig rapport 41093/12Åben Skole og børnehaver bygningsvedligeh /12Åben Påbud Ullits skole 41424/12Åben Påbud Ullits skole 41481/12Åben Tegning Ranum skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Byrådet besluttede den 31. marts 2011, at der skal udarbejdes en masteplan. Masterplanen skal understøtte såvel de bygningsmæssige som de pædagogiske udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor. Børne- og skoleforvaltningen indhentede to tilbud på opgaven. Der blev udarbejdet en kontrakt med Niras omkring opgaven. Niras har i et samarbejde med folkeskolerne og forvaltningen udarbejdet en masterplan. Niras præsenterer masterplanen på mødet, og der er et oplæg samt plads til spørgsmål. Der er afsat 1,5 time til punktet. 24

25 Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsat. Masterplanen tages op på temamøde i Byrådet. Per Bach Laursen og Doris Lauritzen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Niras orienterer omkring masterplanen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling : Forvaltningen har vurderet forslag til renovering i Masterplanen. Det er hensigtsmæssigt at udmøntningen af de afsatte midler i budget 2012, i alt 5 mill kr., sker i et tæt samarbejde med Teknisk forvaltning. Der har været en dialog med Niras om hvilke projekter der kunne opprioriteres. I vurderingen ved forslag til udmøntningen, er der set på følgende: Karakter 3, karakteren anvendes, hvor bygningsdelene er i en sådan 25

26 forfatning, at egentlig udskiftning eller store istandsættelser er nødvendige. Indeklima/ventilation, som har stor betydning for arbejdsmiljøet for såvel elever som medarbejdere Summen for renoveringen har en betydelig størrelse, sådan at renoveringen ikke kan henføres til krone til krone. At der evt. kan ske medfinanciering via ESCO- ordning samt midler fra Teknisk forvaltning. Når disse forudsætninger anvendes, er der følgende projekter: Ålestrup Skole, ventilation og indeklima Aars Skole, indeklima/ventilation Vestrup Skole, indeklima/ventilation Hornum Skole, indeklima/ventilation Ullits Skole Indeklima/ventilation Toppedalskolen? Strandby Skole, ventilation Overlade Skole, ventilation Hornum Skole, ventilation og varmegenvinding Gedsted Skole, ventilation og indeklima Blære Skole, ventilation og indeklima 4,1 mill. kr. 3,1 mill. kr. 2 mill. kr. 1. mill. kr 2. mill. kr kr kr. 2,9 mill. kr. 2. mill. kr kr. Der er vurderet fra Niras, at der skal anvendes minimum 18,3 mill kr. indenfor området. Et andet område der har stor betydning for arbejdsmiljøet er antal af kvadratmeter, samt anvendelsen af disse. I skoleåret 2011/2012 har Ranum Skole benyttet Blæksprutten til K- klasse. Blæksprutten er beliggende ved Toppedalskolen. Dette har haft stor betydning i forhold til sammenhængen for K- klasserne, lærernes arbejdsmiljø samt udgifter til ekstra befordring. Skolen ønsker, at der sker en udbygning samt enkelte tilretninger på Ranum Skole, skønnet til 1,5 mill kr, sådan at der skabes tidssvarende lokaler for K- klasserne, hvor der i alt er 30 elever. De nuværende faciliteter på Ranum Skole er ikke hensigtsmæssige, der er for lidt plads til udførelsen af den pædagogik der er hensigtsmæssig for elevgruppen. Der har været afholdt møder med Ranum Skole omkring K- klasserne, der kom følgende forslag: Nybyggeri samt tilretning Analyse samt tilretning af de nuværende 26 Prisskøn 1,5 mill. kr.

27 kvadratmeter Flytning af K- klasserne til en skole, hvor de fysiske rammer er tilstede Bibeholdelse af Blæksprutten Prisskøn 1. mill. kr. Prisskøn? Kan ikke anbefales, idet der er erhvervet ledelseskompetencer, som ikke kan flyttes med. Kan ikke anbefales. Administrationen indstiller - at Ålestrup Skole undersøges nærmere, sådan at der kan udarbejdes et egentlig forslag til renovering af indeklima/ventilation, som Børne- og skoleudvalget får til vurdering - at der udarbejdes forslag til nye rammer for K- klasserne indenfor en økonomisk ramme på max. 1,5 mill kr.. Forslaget skal behandles i Børne- og skoleudvalget. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Supplerende sagsfremstilling Teknisk forvaltning har gennemgået Masterplanen for skoleområdet. Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigt for en fem årig periode. Teknisk forvaltning anbefaler, at der udarbejdes en oversigt over de samlede investeringer for Ålestrup Skole samt Østermarkskolen, da det er omfattende renoveringer der anbefales. Teknisk forvaltning fik i forbindelse med budgetaftalen for 2012 afsat midler til ekstraordinære vedligehold, langt størsteparten af disse midler bruges indenfor Børne- og skoleområdet. I alt kr. i Der anbefales at der bør afsættes mill. kr. over perioden ,5 mill. kr ,7 mill. kr ,1 mill. kr mill. kr mill. kr. I disse tal er der indeholdt en renovering til 25 mill. kr. for Østermarksskolen. 27

28 Der er ikke afsat midler til en renovering af Ålestrup Skole, der anbefales at der tages stilling til hvor omfattende renoveringen skal være, bl.a. nedrivning af bygning og opførelse af en ny bygning. Teknisk forvaltning har taget udgangspunkt i anbefalingerne fra Niras samt deres egen viden omkring de enkelte skoler. Der er ikke taget pædagogiske overvejelser med ind i arbejdet. Ranum Skole Forvaltningen har afholdt møde med Ranum Skole samt teknikere, hvor der er enighed om, at der er plads på skolen til de børn der i dag er i Blæksprutten ved Toppedalskolen. For det kommende skoleår er børnetallet faldende, der nedlægges en klasse for børn med generelle vanskeligheder og der forventes et samarbejde med Børnehaven omkring udnyttelsen af den samlede areal for de to enheder. Der skal ske en flytning af billedkunst til mellemtrinnets fløj, dette kræver, at en ovn skal flyttes. Der skal etableres såvel klasselokaler samt grupperum i det nuværende billedkunst. Forventet udgift kr. Ullits Skole Der er kommet et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Ullits Skole, omkring følgende: at undersøge indeklimaet i indskolingens undervisningslokaler, samt overetagens lokaler, hvor der ikke er ventilation under normal brug af elever og lærere. For at Arbejdstilsynet kan vurdere om indeklimaet er tilfredsstillende, skal kommunen få lavet en undersøgelse deraf. Undersøgelsen skal foretages af særligt sagkyndige. Undersøgelsen skal omfatte de relevante parametre, som fx Co2, temperatur og luftfugtighed, som den sagkyndige efter gennemgang af lokalerne finder relevante i samråd med arbejdsmiljøorganisationen (se bilag 1). Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. juni Når denne undersøgelse er foretaget, kan der komme udgifter til etablering af ventilation. Disse udgifter kan afholdes af puljen til AT påbud, som ønskes overført fra 2011 til Der er minimum 1 mill. kr. i denne pulje. Indeklima/ventilation Teknisk forvaltning anbefaler at midlerne for 2012, benyttes indenfor dette område, det bør ske på skolerne i Overlade, Hornum og Ullits. Yderligere anbefalinger At der afsættes midler til renovering af Østermarkskolen. Det kan være 28

29 ønskeligt, at der renoveres med nyt gulv og maling og loft i forbindelse med udbedring af skimmelsvamp i de enkelte klasselokaler indenfor en udgiftsramme. Bemærk: Følgende 4 bilag i bilagsoversigten er nye: 41093/ / / /12 Administrationen indstiller - at der gives en bevilling til Vester Hornum LBO på kr. - at der afsættes kr. til forarbejdet med kommende renoveringsopgaver på Ålestrup Skole samt Østermarkskolen - at der gives en bevilling på kr. til Ranum Skole til etablering af K- klasserne - at restbeløbet udmøntes senere. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 29

30 038. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Sagsnr.: 12/7700 Fraværende: Bilag: 40958/12Åben Brev fra KL Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Forvaltningen orienterede Børne- og skoleudvalget den 31. januar om, at forvaltningen ville indgå partnerskab med KL omkring effektiv brug af lærernes arbejdstid. Forvaltningen ønskede at Skolelederforeningen samt Danmarks Lærerforening blev aktive partnere i dette arbejde. Der har været kontakt til KL, som har fremsendt en aftale. I denne kontrakt er der beskrevet at der skal nedsættes en politisk referencegruppe, det skal være det forum, som drøfter analysens resultater. Desuden ønsker KL at Borgmester og Kommunaldirektør deltager i dette møde. Formand for selve arbejdsgruppen vil være skolechefen. Der er økonomiske omkostninger ved at deltage i dette partnerskab, dette kan afholdes indenfor skolevæsenets ramme. Udgiften er svarende til kr. Arbejdet vil foregå i perioden marts til ultimo maj Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kroner. Administrationen indstiller - at aftalen om partnerskab godkendes - at Børne- og skoleudvalget bliver den politiske referencegruppe Børne- og skoleudvalget den

31 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 31

32 039. Vandskade Børnehaven Bakgården Sagsnr.: 12/7738 Fraværende: Bilag: 41126/12Åben Børnehaven Bakgården Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Børnehaven Bakgården, Aars, har haft en vandskade, og forsikringen dækker denne. I forbindelse med udbedringen af skaderne, er gulvet i fællesrummet blevet brudt op. Det viser sig, at der er fejlkonstruktion under gulvet, dette ønskes udbedres i forbindelse med forsikringsskaden. Forsikringen kan ikke afholde udgiften dertil. Udgiften skønnes til kr. Udgiften kan afholdes indenfor den samlede ramme for skoleområdet, der resterer en konto på kr. som kan benyttes til formålet Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi kr. Administrationen indstiller - at der gives en bevilling på kr. til ekstra vedligehold til Børnehaven Bakgården. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 32

33 33 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012

34 040. Henvendelse fra LBO Boblen og Børnehuset Vegger Sagsnr.: 12/7717 Fraværende: Bilag: 41046/12Åben Drift af LBO Boblen (Blære og Vegger) 41044/12Åben Børn i Vegger 41054/12Åben Tidligere sagsfremstilling Dagtilbud Blære/Vegger 41420/12Åben Mail fra Boblen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Den 7. april 2011 godkendte Børne- og skoleudvalget efter ansøgning, at der blev etableret et dagpasningstilbud med fællesledelse for børn i alderen 0 til 10 år i Blære skoledistrikt på to matrikler (sag nr. 36, 2011). Hvis børnetallet kom under 45 enheder skulle sagen tages op på ny. Beslutningen blev igangsat den 1. august Dagpasningstilbuddet er blevet evalueret af bestyrelse og ledelse. Børnetallet i Vegger er 22,1 enhed og det vil yderligere falde til 13, 7 enheder ved årets slutning. I Blære er der gennemsnitlig 35 enheder. Dette gør, at det ikke er holdbart at drive tilbuddet på to matrikler. Bestyrelse og ledelse forslår følgende: Garantinormering, som sikrer, at Vegger-afdelingen kan bevares i samme udstrækning som hidtil, med fuld åbningstid på alle skoledage og pasning i Blære i alle skoleferier. En sådan garantinormering skal lyde på 25 enheder i Vegger-afdelingen, for at åbningstiden kan bemandes forsvarligt. De seneste fødselstal for skoledistriktet viser en stigende tendens. Der er derfor god grund til at regne med, at en garantinormering kun vil være aktuel i en overgangsperiode. En anden mulighed er, at der kikkes på, hvordan institutionen kan beriges med børn således, at der på naturlig vis opnås mindst 25 enheder, hvorved der sikres en driftmæssig forsvarlig afdeling. Der tænkes her på 0-3 årige eller børn, der trives bedst i en mindre enhed. 34

35 Garantinormering svarer til ca kr. pr år ( kr. pr. barn). Forvaltningen vurderer ikke, at en garantinormering kun er en midlertidig løsning, da der i Vegger området er født 4 børn i Det er rigtigt, at der i skoledistriktet i Blære er født flere børn, dette skyldes at skoledistriktet er blevet udvidet. Erfaringen viser at flere børn søger ud af skoledistriktet. Forvaltningen kan ikke anbefale en garantinormering. Det er forældrene der vælger pasningstilbud, derfor er der ikke mulighed for at opfylde ønsket om at berige institutionen med flere børn fra andre distrikter. Dette vil betyde, at dagplejen skulle nedlægges i området. Forvaltningen ser følgende løsningsforslag: At alle børnehavebørn samles i Vegger At afdelingen i Vegger nedlægges Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at bestyrelse og ledelse indkaldes til møde for at drøfte forskellige løsningsmodeller Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 35

36 041. Opsigelse puljeinstitutioner Sagsnr.: 12/7677 Fraværende: Bilag: 40982/12Åben Notat puljeinstitutioner 40984/12Åben Folder 41199/12Åben Overgang fra puljeordninger til privat institution 41252/12Åben Driftsaftale Sneglehuset 41250/12Åben Driftsaftale Mariehønen 41249/12Åben Driftsaftale Brobissen 41247/12Åben Driftsaftale Snøvsen 41263/12Åben Forslag til høringsskrivelse 41552/12Åben Driftsaftale Storkereden Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med Børne- og skoleudvalgets behandling af takster for 2012, blev der besluttet, at der skulle arbejdes på, at der blev ens retningslinjer for de kommunale SFO er og puljeinstitutionerne vedr. takster for skolebørn. Desuden skulle der ses på muligheden for, at alle puljeinstitutioner blev omdannet til private institutioner efter gældende lovgivning. Der har været afholdt to møder med puljeinstitutionerne, henholdsvis for de 0 til 6 årige samt for de 2 puljeinstitutioner der har skolebørn. Der er følgende puljeinstitutioner: Storkereden, Vilsted Friskole, 27 børn i alderen ½ år til skolestart. Brobissen, Aggersund, 20 børn i alderen ½ år til skolestart samt 3 skolebørn. Snøvsen, Overlade, 18 børn i alderen ½ år til 2 år. Mariehønen, Fjelsø 25 børn i alderen ½ år til skolestart samt 28 skolebørn. Sneglehuset, Haubro, 23 børn i alderen 2 til 6 år. Puljeinstitutioner drives efter gammel lovgivning, som ikke længere er muligt at oprette institutioner efter. Lovgivningen blev ændret i Det er ikke sådan, at aftalen skal opsiges, den kan videreføres, når der ikke sker ændringer. Der kan ikke være skolebørn i en privat institution. I den nuværende driftsaftale med Brobissen og Mariehønen er der beskrevet følgende: 36

37 Forældrebetalingen opkræves af Vesthimmerland Kommune og svarer til forældrebetalingen i et aldersvarende tilbud. I puljeordninger er der max. mulighed for at opkræve 25% forældrebetaling. I en SFO er der ikke dette loft, hvilket betyder at taksten i dag svarer til ca. 52 %. I tal svarer det til følgende takster: Puljeinstitutioner, 850 kr. pr måned for et fultidsmodul SFO, 1560 kr. for et fultidsmodul For at opnå en harmonisering af taksten, skal der ske en opsigelse af overenskomsten med Mariehønen og Brobissen. Mariehønen har mulighed for at oprette en SFO i forbindelse med friskolen samt oprettelse af en privat institution for de 0 til 6 årige. Brobissen har ikke den samme mulighed, da de ikke har et fællesskab med en friskole. Der er 3 børn i skolealderen i Brobissen, disse børn har mulighed for at blive optaget i en SFO i deres skoledistrikt, eller efter det frie skolevalg. Forvaltningen anbefaler, at driftsaftalen med de andre tre puljeinstitutioner opsiges, ud fra følgende forudsætning: At alle nuværende puljeinstitutioner får samme aftale fremadrettet, sådan at alle stilles ens. Dette vil bl.a. betyde, at den private institution selv opkræver forældrebetaling. Det samme er gældende for friskoler samt Realskolen. De puljeordninger der i dag kun har førskolebørn ønsker ikke at driftsaftalen opsiges, men for at nå målsætningen om harmoniseringen af forældrebetalingen for skolebørn skal aftalen med Mariehønen og Brobissen opsiges. Dette betyder, at deres førskolebørn-institution vil få andre betingelser end i de andre nuværende puljeordninger, og dette vurderer forvaltningen ikke er optimalt. Opsigelse af driftsaftalerne med puljeinstitutioner kan opsiges med 9 måneders varsel. Ved enighed nedsættes opsigelsen til 6 måneder. Forvaltningen anbefaler, at de nuværende puljeinstitutioner alle bliver oprettet efter gældende lovgivning vedr. private institutioner. Forvaltningen er i dialog med en forældregruppe om evt. at oprette en privat institution, dette vil også være efter den nye lovgivning. Forudsætninger for oprettelse af private institutioner: Institutionen skal i lighed med kommunale dagtilbud drives i henhold til dagtilbudsloven, samt lov om social service Institutionen er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning 37

38 De fysiske rammer skal være i overensstemmelse med det ønskede maksimale antal børn i alderen 0 til 6 år. Institutionen fastsætter taksterne for forældrebetaling Bygningsforhold skal være i overensstemmelse med bygningslovgivningen De nuværende puljeinstitutioner skønnes at leve op til Vesthimmerlands Kommunes godkendelseskriterier af privatinstitutioner. Teknisk forvaltning skal orienteres omkring ændringen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at forslaget om ændringerne sendes i høring - at høringsfristen er den 21. marts - at sagen genbehandles den 27. marts Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Per Bach Laursen var fraværende. 38

39 042. Meddelelser Sagsnr.: 12/7651 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Orientering vedr. Østermarkskolen Orientering vedr. temamøde Byrådet Orientering vedr. vandskade på Farsø skole: 2 klasselokaler er taget i brug. Det næste lokale tages i brug næste mandag og de øvrige lokaler er klar til brug efterfølgende. Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår Mediateket er færdigt, da de gamle eksisterende vægge skal undersøges for fugt. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. Per Bach Laursen var fraværende. 39

40 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 40

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet

Børne- og Skoleforvaltningen. Opfølgning Masterplan for skolevæsenet Børne- og Skoleforvaltningen Opfølgning Masterplan for skolevæsenet 14 Blære skole 1. Diverse almindelig vedligeholdelse 1.000.000 kr. 2. Ventilation med varmegenvinding i de 120.000 kr. lokaler, som ikke

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Så letter vi! er et gratis tilbud til dig der går i 6.-9.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere