Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Sammenlægning af børnehaver i Løgstør Spørgeundersøgelse vedr. fravalg af skoledistrikt Tilsyn i dagtilbud Orientering vedr. genforhandling af samarbejdsaftale Rammeaftale Specialundervisningsområdet Rammeaftale udkast til Styringsaftale Påbud og rådgivningspåbud Ullits Skole Østermarkskolen Halvårsregnskab Børne- og skoleudvalget Budget Børne- og Skoleudvalget Meddelelser 190 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO Sagsnr.: 12/23907 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Gedsted Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Gedsted LBO ansøger om at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Gedsted ansøger om de samme rammebetingelser som Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse, at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 3 dagplejere i Gedsted. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Ansøgningen er udgiftsneutral. 4

5 - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Supplerende sagsfremstilling Antal dagplejere i området, samt dækningen ved gæstedagpleje ved dagplejelederen. Teknisk forvaltning har godkendt lokalerne til 0-2 års området. - at ansøgningen imødekommes Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillingen blev godkendt. 5

6 085. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Strandby LBO Sagsnr.: 12/23908 Fraværende: Bilag: /12Åben Ansøgning fra Strandby Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Strandby LBO ansøger om, at udvide LBO en til børn i alderen fra 0 år til 10 år. I dag er det aldersgruppen 3 til 10 år. Strandby ansøger om andre/bedre rammebetingelser end Ranum og Blære. I VHK er der i dag et valg imellem dagpleje og institution for børn i alderen 0 til 2 år i følgende områder: Løgstør Ranum Blære Aars pr. 1. januar Farsø Ålestrup Det er forvaltningens opfattelse at borgerne er glade for dette valg. Der er mulighed for at imødekomme ansøgningen i forhold til godkendt frikommuneforsøg, folkeskoleloven 24 a. Der er i dag 2 dagplejere i Strandby. Dagplejen er under pres i disse år p.g.a. faldende børnetal, hvilket betyder, at de faste udgifter pr. barn kan blive stigende, hvilket går ud over taksten. Dagplejen reguleres efter det faktiske børnetal. Bæredygtigheden i Dagplejen i området Strandby, Ullits og Gedsted området er presset. Forvaltningen anbefaler at Børne- og skoleudvalget får en principiel drøftelse af 0 til 2 års området. Der ansøges om kr. til etablering, samt en bedre normering fra 1,85 til 2,1, dette skønnes at være en udgift på ca kr. pr. barn. 6

7 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Ansøgningen er udgiftsneutral. - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Supplerende sagsfremstilling Antal dagplejere i området, samt dækningen ved gæstedagpleje ved dagplejelederen. Teknisk forvaltning har godkendt lokalerne til 0-2 års området. Børne- og skoleforvaltningen har været i dialog med Strandby skole omkring normering. Strandby skole er indforstået med at følge serviceniveauet for Vesthimmerlands Kommune vedr. normering. - at ansøgningen imødekommes Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillingen blev godkendt. 7

8 086. Sammenlægning af børnehaver i Løgstør Sagsnr.: 12/24552 Fraværende: Bilag: /12Åben Udbygning af "Skansen" Sagsfremstilling Fra byrådsmedlem Uffe Bro foreligger sålydende henvendelse: "Byrådet har besluttet, at to børnehaver i Løgstør skal sammenlægges og placeres ved den nuværende på hjørnet af Søndre Ringvej og Frederik IV Alle, medens den anden på Limfjordsvej skal fjernes. Jeg har modtaget en del henvendelser om, at denne beslutning bør laves om. Den rigtige løsning synes at være, at den fusionerede børnehave bør placeres i FDF s hus Skansen, og at FDF og eventuelt andre spejdere bør placeres ved/i det kommende Natur- og Fritidscenter. Denne løsning vil, såvidt jeg er orienteret, kunne accepteres af de to nuværende børnehaver, FDF og Lanternegruppen. En ny beslutning vil endvidere være med til at fremme den endelige udflytning af rideskolen og etableringen af det kommende Natur- og Fritidscenter, ligesom jeg ikke kan se, at Børne- og Skoleforvaltningen skulle kunne have indvendinger. Hvis disse mine forudsætninger er rigtige, skulle det vel være muligt, at få ændret byrådsbeslutningen, hvorfor jeg gerne vil have sagen på dagsordenen til det førstkommende Økonomiudvalgsmøde." Sagen afgøres i Økonomiudvalget. - at henvendelsen oversendes til fagudvalget til med henblik på en udtalelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Henvendelse sendes til udtalelse til høring i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling 8

9 Børne- og skoleforvaltningen anbefaler, at Kridthuset fremadrettet flyttes til Skansen, hvor der sker en tilbygning i forhold til det skitserede fra Teknisk Forvaltning. Børne- og skoleforvaltningen har været i dialog med Kridthuset omkring denne udtalelse. - at udtalelsen videresendes til Økonomiudvalget Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at sagen sendes tilbage til administrationen til fornyet behandling, så der kan komme flere løsningsforslag til budgetseminar

10 087. Spørgeundersøgelse vedr. fravalg af skoledistrikt Sagsnr.: 12/26686 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Udvalgsformand Henrik Dalgaard ønsker en undersøgelse af, hvorfor forældre i nogle tilfælde vælger et andet skoledistrikt end distriktsskolen. Forvaltningen ønsker i den anledning en afklaring/afgrænsning af, om undersøgelsen i givet fald skal omfatte hele kommunen? om den skal omfatte både dagtilbud og skoler? hvilken form og hvilket indhold, der ønskes? hvad der i givet fald skal spørges om? hvem der ønskes inddraget? tidshorisonten Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Udgiftsneutral - at sagen drøftes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsættes. 10

11 088. Tilsyn i dagtilbud 2012 Sagsnr.: 12/26703 Fraværende: Bilag: /12Åben Tilsyn dagtilbud Sagsfremstilling Sagsbehandler: Liselotte Birkholm I foråret 2012 er der ført anmeldte tilsyn i dagtilbud under dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at Vesthimmerlands Kommunes tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på området. Samlet set viser de anmeldte tilsyn, at dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune driftes i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse, der leveres til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, Byrådet har besluttet. Der er stor mangfoldighed på vejen til at skabe det gode børneliv, idet der anvendes mange forskelligartede aktiviteter og metoder, som styrker børnenes udvikling. Inklusion og fællesskaber er tydeligvis sat på dagsordenen, og det samme gør sig gældende for den måde forældrene mødes på og for den måde, hvorpå der samarbejdes i personalegrupperne. Dagtilbuddene skal fortsat styrke arbejdet med systematisk dokumentation, evaluering og personalets refleksion med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis. I 2013 føres der uanmeldte tilsyn i samtlige institutioner. Der vil være fokus på DBA målene i forhold til dokumentation og evaluering. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi - at rapporten tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Rapporten er taget til efterretning. 11

12 12 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012

13 089. Orientering vedr. genforhandling af samarbejdsaftale Sagsnr.: 12/26578 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Aftalen er en genforhandling af gældende aftale fra 1. januar 2010 og er på samme vilkår. Samarbejdsaftalen omhandler kompenserende specialundervisning for voksne og er mellem Mariagerfjord- og Vesthimmerland kommuner. Aftalen drejer sig om grundlag, drift, udvikling og serviceniveau for Specialskolen for Voksne, som drives af Vesthimmerland kommune beliggende i Aars. Jvf. samarbejdsaftalen udarbejder Specialskolen for Voksne årlig redegørelse på grundlag af skolens aktiviteter. Der er nedsat en styregruppe repræsenteret ved begge kommuner, som arbejder løbende med udvikling og justering af indsatserne med henblik på fleksibelt at kunne imødekomme borgernes behov. Specialskolen leverer ydelserne på fysiske adresser i begge kommuner, så tæt på borgeren som mulig. Over det sidste års tid har der foregået en omlægning og effektiviseringsproces med henblik på at varetage et stigende antal borgere, som har brug for taleundervisning. Det drejer som om borgere som tidligere har modtaget tilbud på Taleinstituttet. Begge kommuner har valgt at hjemtage bl.a. borgere med afasi og stemmevanskeligheder. Jvf. vedtægterne er Specialskolen underlagt en skolebestyrelse. Der er pt. stillet forslag om at Mariagerfjord kommune repræsenteres i bestyrelsen og der arbejdes på sagen. Styregruppen vurderer at der er blevet opbygget et tilbud, som opfylder forventninger om høj kvalitet, nærhed, tilfredshed hos borgerne, fleksibilitet, hurtig responstid, synergi og bæredygtighed. Lovgrundlag Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget 13

14 Økonomi - uændret - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen blev godkendt. 14

15 090. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 Sagsnr.: 12/26689 Fraværende: Bilag: /12Åben Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Rammeaftalen på specialundervisningsområdet er indført som et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland og har som hovedmål at sikre, at der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne samt sikre faglig kvalitet. Oplæg til Rammeaftalen for 2013 er udarbejdet gennem et samarbejde mellem kommunerne og Regionen med afsæt i de 11 kommuners tilbagemeldinger om det forventede behov for tilbud på specialundervisningsområdet, samt på baggrund af de ændringer, som Region Nordjylland som driftsherre har indmeldt til rammeaftalen for Regionen har efter anmodning fra Kontaktudvalget varetaget koordineringen af rammeaftalen. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra den 1. januar 2013 og omfatter Region Nordjyllands tilbud på specialundervisningsområdet, herunder: Center på Døvblindhed og Høretab Institut for Syn og Hørelse Taleinstituttet Som led i de kommunale indmeldinger har kommunerne tilkendegivet forventninger om en uændret efterspørgsel på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse i For Taleinstituttet forventes fortsat et fald i efterspørgslen. I 2012 er der på den baggrund påbegyndt en afklaringsproces med henblik på indgåelse af en fælles aftale om det fremtidige Taleinstitut, således at instituttet fremadrettet er i stand til at levere de aftalte ydelser på en fagligt og økonomisk bæredygtig måde. I det andet halvår af 2012 indgås der en aftale om, hvordan afklaringsprocessen fortsættes i 2013, samt hvilke vilkår der skal være gældende for Taleinstituttet i Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for Indtil der er indgået nye aftalevilkår for Taleinstituttet gælder de aftalevilkår, der fremgår af rammeaftalen for specialundervisningsområdet. 15

16 KKR Nordjylland behandler sagen på møde den 31/ Vesthimmerland kommune har deltaget i processen i forbindelse med formuleringen af oplæg til rammeaftale Lovgrundlag Lov nr. 378 af 28. april 2012 om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud) Lov om folkeskolen 47 stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 998 af 16.august 2010 Lov om specialundervisning for voksne 6 stk. 3, jævnfør lovbekendtgørelse nr h stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011 Lovbekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 (bekendtgørelse om rammeaftaler på specialundervisningsområdet) Sagen afgøres i byrådet, efter behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt forelæggelse i Handicaprådet. Økonomi - at Rammeaftalen anbefales godkendt Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at rammeaftalen godkendes. 16

17 091. Rammeaftale udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Bilag: /12Åben Oversigt over foreløbige takster /12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser /12Åben Specifikation til Styringsaftalen for /12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed 17 Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået

18 Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Supplerende sagsfremstilling - at den sociale rammeaftale godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 18

19 Beslutning i Sundhedsudvalget den Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. 19

20 092. Påbud og rådgivningspåbud Ullits Skole Sagsnr.: 12/26724 Fraværende: Bilag: /12Åben Referat fra møde på Ullits Skole /12Åben Bilag påbud Arbejdstilsynet /12Åben Påbud Arbejdstilsynet /12Åben Rapport vedr. Ullits Skole - Undersøgelse af indeklima april /12Åben Ullits skole - økonomi Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Arbejdstilsynet har fremsendt følgende: Virksomheden påbydes at sikre, at indeklimaet i indskolingen 1. klasse samt 3. og 4. klasse og håndarbejde/formning på overetagen på Ullits Skole i forhold til temperatur og luftkvalitet (se bilag 3). Som følge af dette påbud får virksomheden desuden påbud om: At bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud (se bilag 3). Begge påbud skal være efterkommet senest den 1. oktober VHK har søgt om fristforlængelse, dette er imødekommet til den 1. marts Vesthimmerland Kommune har antaget autoriseret arbejdsmiljørådgiver v/am-gruppen. AM-gruppen har udarbejdet en rapport, hvoraf der bl.a. fremgår følgende: Temperatur og luftfugtighed Arbejdstilsynets krav til temperatur i undervisningslokaler på grader c er ikke overholdt i 1. klasse, 4. klasse og formning/håndarbejde i måleugen. Opvarmningen af lokalerne skyldes sollys. Der er målt i uge 17, som ikke var en varm og solrige uge - ifølge DMI s ugeoversigt for Hobro var middel udetemperaturen 8,6 grader C denne uge. Det må antages, at temperaturen i lokalerne vil blive endnu højere i sommermånederne. CO2-koncentration Arbejdstilsynets krav om, at CO2-koncentration ikke bør overstige 1000 ppm i længere perioder, er ikke overholdt i 1. og 4. klasse på måledagene til trods for, at der har været foretaget udluftning via vinduer og døre. Målingerne viser, at 20

21 udluftning ikke er tilstrækkelig til at opnå en tilfredsstillende CO2-koncentration i lokalerne. Udluftning kan også give trækgener og om vinteren endvidere kuldegener Efter modtagelsen af påbuddet fra Arbejdstilsynet har Vesthimmerlands Kommune i samarbejdet med den autoriserede rådgiver udarbejdet løsningsforslag: Indskoling 0., 1. & 2. klasse i stueetagen Nyt vinduesparti med stopsol i glasset Der vil blive opsat 3 airmaster til disse lokaler, som kan opsættes på væggen. Disse vil være styret og kobles på centralvarmen og kan kobles på de nye radiatorer. Overetagen Hele gavlpartiet med vinduer skiftes, og der opsættes nyt gavlparti med nye vinduer med stopsol i glasset. Der opsættes 4 nye Velux vinduer (2 på hver side af lokalet). Disse vinduer skal også have føler, der er temperatur og CO2 styret, så vinduerne selv åbner/lukker alt efter temperaturen/vejret. 4. klasse/billedkunst: Der opsættes 6-8 nye Velux vinduer med stopsol i glasset. Ventilationsanlæg: På det eksisterende ventilationsanlæg, vil der være mulighed for at trække kapacitet til et rum i overetagen. Det blev besluttet at nuværende ventilationsanlæg skal udbygges, og der skal laves styring på ventilationen. Ventilationsanlægget skal være i et brandsikkert rum, så der skal laves et sådant rum, da anlægget ikke kan være i det eksisterende rum. Prisen for løsningsforslag er prissat af Teknisk forvaltning til kr. Endvidere har Teknisk forvaltning afholdt udgifter fra vedligeholdelsesbudgettet. Finansiering: Udgiften kan afholdes indenfor den eksisterende ramme til Masterplanen, hvor der er kr. i uforbrugte midler. Masterplanen for Ullits Skole påpegede, at der er generelle udfordringer i forhold til indeklimaet - dels pga. manglende ventilationsmuligheder og for højt lydniveau. Masterplanen skønnede, at der skulle afsættes 2.4 mio. kr. til opgaven. Midlerne er frigivet den 29. marts 2012 af Byrådet. 21

22 Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi - at der gives en bevilling på kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget godkender, at der gives en bevilling. 22

23 093. Østermarkskolen Sagsnr.: 12/26768 Fraværende: Bilag: /12Åben Økonomisk oversigt /12Åben Notater - Østermarkskolen 2 spor /12Åben Østermarkskolen - pædagogisk renovering revideret /12Åben Vejledning PCB /12Åben Påbud fugt/svamp /12Åben Vejledning procesventilation /12Åben Påbud /12Åben Klage over påbud /12Åben Cembrit Bølgeplader /12Åben Elevtal august /12Åben /12Åben KL: Nysyn på folkeskolen Østermarksskolen - muligheder og udfordringer Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Kommissorium Kommissorium godkendt i Børne- og skoleudvalget den 2. maj 2012: Østermarkskolen som en fremtidssikret skole, der tages bl.a udgangspunkt i rapporten Fremtidens skole, Ny Nordisk skole. Nybyggeri, hvordan kan strukturen tilrettelægges- en skole/to skoler i Aars by Beskrivelse af hvilken indflydelse en overordnet samlet plan kunne have i forhold til 10. klasses centret, tandplejen, ungdomsklub. Udarbejdelse af forskellige finansieringsformer Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af forvaltningschefen for Børne- og skoleforvaltningen, skolechefen, skolelederne fra Aars Skole og Østermarkskolen samt en proceskonsulent i Børne- og skoleforvaltningen. Arbejdsgruppen har afholdt møder, hvor der er udarbejdet beslutningsreferater. Medarbejderne og skolebestyrelserne har været inddraget i arbejdet via skolelederne og gennem besøgene på skoler i andre kommuner. Arbejdsgruppen har indhentet ekstern bistand fra konsulentfirmaet Rambøll. Det politiske udvalg, arbejdsgruppen, samt de to skolers skolebestyrelser, medarbejdere og ledere 23

24 været repræsenteret ved skole- inspirationsbesøg i Frederikshavn samt Herning Kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedhæftede dokument: Østermarskolen muligheder og udfordringer med følgende indhold: Scenarie 1: Østermarkskolen renoveres og opgraderes omkring det pædagogiske miljø Scenarie 2: Der bygges en ny skole i Aars by til 1200 elever Scenarie 3: To skoler i Aars by: Østermarkskolen renoveres og opgraderes, samt der bygges en ny Aars Skole Scenarie 4: Aldersopdelte skoler i Aars by. I den igangværende proces, har Vesthimmerlands Kommune den 12. juni 2012 modtaget 2 påbud fra Arbejdstilsynet: Sikre undervisningslokaler mod udefrakommende fugt/skimmelsvamp. Aftale med autoriseret arbejdsmiljørådgiver, denne sag er anket. Begge påbud skal være efterkommet senest 1. januar Økonomi Skimmelsvamp og PCB Energioptimering Masterplan, Pædagogisk opdatering og vedligeholdelse kr. kr. kr. Der er ansøgt kvalitetsfondsmidler i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningens resultat bliver forelagt til udvalgsmødet. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet - at Østermarkskolen renoveres og opdateres pædagogisk i årerne 2013 og at der iværksættes et udviklingsarbejde omkring Aars by med henblik på etapevis etablering af en ny Aars skole. - at anbefalingerne oversendes til budgetforhandlingerne. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages på næste udvalgsmøde den 25. september

25 25 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012

26 094. Halvårsregnskab Børne- og skoleudvalget Sagsnr.: 12/26739 Fraværende: Bilag: /12Åben Halvårsregnskab 2012 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Marlene Holm og Per Nyborg Halvårsregnskabet for Børne- og skoleudvalget viser følgende resultat: Beløb i kr. + merudgift - mindreudgift Drift og refusion 26 Oprindelig t budget 2012 Korrigeret budget 2012 * Forbrug pr. 30. juni 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ** Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Særligt dyre e n k e l t s a g e r (refusion) Anlæg Resultat i alt *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2012 tillagt nye bevillinger i 2012 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2011 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2011 ** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2013 som ikke anvendte driftsmidler. Der forventes ikke at være anlægsmidler til overførsel. Funktion 3. niveau / drift Beløb i kr Folkeskoler PPR Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler 843

27 Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsfremme og forebyggelse (BIB) Kommunal sundhedstjeneste Dagplejen Børnehaver Beløb i alt til forventet overførsel til Der er taget udgangspunkt i overførslerne fra Det er positive overførsler. Lovgrundlag Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit Sagen afgøres i Byrådet - at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2012 tages til efterretning - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillingen anbefales godkendt til Økonomiudvalg og Byråd. 27

28 095. Budget Børne- og Skoleudvalget Sagsnr.: 12/26741 Fraværende: Bilag: /12Åben Budget ønsker drift /12Åben Budget ønsker anlæg /12Åben Budget besparelser /12Åben Oversigt budgetalternativer ønsker anlæg /12Åben Oversigt budgetalternativer ønsker drift /12Åben Besparelser til indstilling /12Åben Effektiviseringer Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg (Beløb i kr.) 28 Foreløbig budgetramm e Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninge r Tekniske korrektioner Ny budgetramm Økonomi Social Sundhed Beskæftigels e Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift e I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) 1.500

29 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. For Børne- og skoleudvalget udgør beløbet 2,615 mio. kr. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger. Bilag med besparelsesforslag er vedhæftet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over ønsker til nye aktiviteter i 2013 for i alt 12,261 mio. kr. på drift og 137,308 mio. kr. til anlæg. Forvaltningen indstiller følgende ønsker til drift Bedre kvalitet i dagtilbud 0-5 årige kr. 29

30 10. Klassecenter Vesthimmerland G-klassen kr. (virkning i overslagsårene kr.) Blære Skole, leje/drift af Multihal kr. (virkning i overslagsårene kr.) Ønsker til anlæg Østermarkskolen, totalrenovering af skolen Bh. Kridthuset Kommunale tandpleje, udbygning i Aars Indeklima (Masterplan skoler) 40,000 mio. kr. 10,000 mio. kr. 3,581 mio. kr. 10,000 mio. kr. Sagen afgøres i Økonomiudvalget - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 17,5 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes driftsønsker for 3,717 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes anlægsprojekter for 63,581 mio. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingen til godkendelse, dog kan driftsønsker til Blære skole ikke godkendes. Ninni Gjessing var fraværende. 30

31 096. Meddelelser Sagsnr.: 12/26815 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring - at Børne- og skoleudvalget den Underskrifter 31

32 Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard 32

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 47. Rammeaftaler specialundervisningsområdet...27 48. Etablering af K-klasse (kontaktklasse)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 Punkter på åbent møde: 86. Orientering vedrørende tilsyn på de private

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 080. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 198 081. Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 090. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 220 091. Korttidspladser

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 072. Forslag til udviklingsplan for Aars 3 073. Forslag til udviklingsplan for Løgstør 6 074. Orientering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 063. Trafikfarlig skolevej 3 064. Madordning i institutionerne fra 1/1 2010 4 065. Trafikfarlig

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden...228 117. Orientering fra forvaltningschefen...229

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 02.11.2015 kl. 09.00 Aalborg Universitet, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Udlandsrejse 2 3 Rammeaftale 2016 for det specialicerede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 001. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet 3 002. Ansøgninger om optagelse af

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 113. Licitationsprocedure 3 114. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen 4 115. Årsrapport

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere