Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering Regnskab Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole Regnskab 2011 for Storkereden Inklusionspolitik til godkendelse SFO Kommissorium Østermarkskolen Trivselsundersøgelse i klasse i Vesthimmerlands Kommune Lokaler 10. klasse centret Inklusion dagtilbud Udviklingsstrategi 2013 på det sociale område Meddelelser 23 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 054. Budgetorientering Sagsnr.: 12/13668 Fraværende: Bilag: 76536/12Åben Budgetopfølgning marts 2012 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Budgetopfølgning pr. 31/ Der vedlægges udtræk fra VIS pr. 31/ med tilhørende bemærkninger. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. 4

5 055. Regnskab 2011 Sagsnr.: 12/13711 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg De samlede udgifter på drift og statsrefusion var i 2011 på 563,832 mill. kr. mod korrigeret budget på 578,342 mill. kr. Samlet et mindre forbrug på 14,510 mill. kr. Heraf er 12,735 mill. kr. overført til institutionsområdet på Byrådets møde den 29. marts 2012, sag nr. 27. Mindre forbruget på drift og statsrefusion udgør herefter 1,775 mill. kr. Nettoudgifter til anlæg er i 2011 på 29,936 mill. kr. mod et korrigeret budget på 41,572 mill. kr. Samlet et mindre forbrug på 11,636 mill. kr. Der er på Byrådets møde den 29. marts 2012, sag nr. 28, godkendt overførsler på 11,671 mill. kr. Der er på Byrådets møde den 26. april 2012, sag nr. 71 (Bh. Højtoften), godkendt overførsel på kr. til Mindre forbruget på anlæg udgør herefter 0,139 mill. kr. Samlet mindre forbrug på drift, statsrefusion og anlæg for 2011 udgør således 1,914 mill. kr. Bemærkninger til regnskab 2011 fremsendes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi 5

6 Se ovenstående Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. 6

7 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole Sagsnr.: 12/13559 Fraværende: Bilag: 75932/12Åben Revisionsprotokollat årsrapport /12Åben Årsrapport 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Karin Videbæk Jensen I henhold til driftsaftalen mellem Den selvejende institution Aalestrup Realskole og Vesthimmerlands Kommune, fremsendes hermed regnskab 2011 til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på kr., der overføres til egenkapitalen, som herefter udgør kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at regnskabet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 7

8 057. Regnskab 2011 for Storkereden Sagsnr.: 12/13570 Fraværende: Bilag: 75978/12Åben Regnskab 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Karin Videbæk Jensen I henhold til driftsaftalen mellem børnehaven "Storkereden" og Vesthimmerlands Kommune fremsendes hermed regnskab for 2011 til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på kr , der overføres til egenkapitalen, der herefter er kr Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Lovgrundlag Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at årsregnskabet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 8

9 058. Inklusionspolitik til godkendelse Sagsnr.: 12/12482 Fraværende: Bilag: 72504/12Åben 27 høringssvar inklusionspol. pdf /12Åben Inklusionspolitik Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Børne- og Skoleforvaltningens udkast til en Inklusionspolitik har været i høring og der er indkommet 27 høringssvar. Det er hovedsageligt bestyrelser og medarbejder udvalg på skoler og i dagtilbud, der har svaret samt Børn i Bevægelse, BIB, og PPR. Handicapudvalget er orienteret og forvaltningsmedarbejderudvalget har diskuteret udkastet. Der er tre retninger i høringssvarene 1. En afvejning af sproget - ikke for fagligt men alligevel så det angiver en fælles retning. 2. Tidsplanen for implementering og udarbejdelse af handleplaner er for stram 3. Forvaltningens muligheder for at understøtte inklusion f.eks. igennem uddannelse/foredrag mv. Generelt Tilslutning til visionen om at inkludere alle børn i fællesskabet og at der stadigvæk vil være nogle børn, der har brug for et særligt tilbud af kortere eller længere varighed. Opbakning om menneskesynet og holdningen i politikken. Tilfredshed med, at der følger inklusionsmidler med fra begyndelsen, dog er enkelte nervøse for om, det er nok. Forslag til, hvorledes politikken kan blive mere dagtilbudsagtig dette tages til efterretning og rettes til. Østermarkskolens med. udvalg og pæd. råd. peger på for lidt konsistens og for meget af det, vi plejer og for lidt ejerskab til inklusionspolitikken i deres høringssvar. Der spørges ind til PPRs rolle, og der peges på PPR som en meget vigtig medspiller, der fortsat skal være til rådighed. Der er kommet gode historier fra Dagplejen og PPR og de anvendes. På forvaltningsmedarbejder udvalgsmøde og i nogle svar efterlyses en tydeligere beskrivelse af hvad inklusion er. Politikken er redigeret 9

10 med dette for øje i overskrifter og grafisk. Implementering Forvaltningen vil i samarbejde med lederne arrangere tiltag, der kan fremme arbejdet med inklusion f.eks. igennem fælles arrangementer og kompetenceudvikling. Forvaltningen vil understøtte udarbejdelsen af handleplaner. Tidsplanen ændres så implementering strækker sig over hele 2012 i stedet for blot foråret Inklusionspolitikken vil sammen med Dens sammenhængende børnepolitik kunne læses på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. De to politikker vil også kunne ses på Dagtilbudsmessen den 9. maj på messecenter Aars. Lovgrundlag Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Serviceloven Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget Økonomi ingen ændringer Administrationen indstiller - at inklusionpolitikken godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 10

11 059. SFO 2 Sagsnr.: 12/13608 Fraværende: Bilag: 76235/12Åben SFO-2 undersøgelse Blære skole 76234/12Åben Ansøgning Blære skole 76233/12Åben Undersøgelsesresultat Blære skole 76230/12Åben Ansøgning Østermarkskolen og Aars skole 76227/12Åben Gedsted skole 76226/12Åben Løgstør skole 76222/12Åben Ullits skole 76218/12Åben Ansøgning Vestrup skole 76440/12Åben Ansøgning Strandby skole 76439/12Åben Ansøgning Aalestrup skole 76527/12Åben Hornum skole 76526/12Åben Ansøgning Toppedalskolen 76523/12Åben Ansøgning Myren 76577/12Åben Ansøgning Strandby skole 76578/12Åben Bemærkninger Strandby skole 76784/12Åben Ansøgning Ranum skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Byrådet besluttede i oktober 2011 anvendelsen af skoleprovenuet. Der blev afsat kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i overslagsårerne til SFO 2. Desuden skal forældrebetalingen indgå i finansieringen. Der er afsat kr. i budget 2012 til juniorklub i Overlade, disse kan anvendes til formålet. Sagen er nærmere beskrevet i sag 86 (2011) Kort resume: Målgruppe: 4 til 6. klasse Åbningstid: 2 dage om ugen i 40 uger om året Etablering: indenfor de nuværende bygningsmasse dog vil der være udgifter til inventar m.m. Forældrebetaling: 200 kr. pr. måned Lønudgift: en pædagog samt en pædagogmedhjælper Søskenderabat, fripladsregler er gældende Der har været afholdt møde med de enkelte skolebestyrelser omkring udfordringen. 11

12 Mange skoler ønsker at samarbejde med foreningslivet bl.a. omkring sundhed og bevægelse. Det er vigtigt for mange skoler, at der er plads til alle børn, sådan at inklusion er på dagsordnen. Skolerne har vurderet behovet for tilbuddet samt udarbejdet spørgeskemaundersøgelser. Dette har ført til, at følgende skoler ikke har behovet i det kommende budgetår: Hornum, Vester Hornum, Ullits, og Løgstør. Vester Hornum har ikke mulighed for etablering i forbindelse med deres renovering. Følgende skoler har ansøgt om etablering af SFO 2: Skole Antal børn Åbningstid Ønske/dage Tilskud, derudover kommer forældrebetaling Etablering Blære Ålestrup Aars Gedsted 20 2 til Strandby til Overlade * Ranum Vestrup Farsø Toppedal *Overlade skole har i dag en juniorklub med 5 åbningsdage samt et kontingent på 387 kr. pr. måned. Det direkte kommunale tilskud er kr. Alle skoler har sendt en beskrivelse, men nogle er uden beløb. Økonomi: Eksempel 1: 2 åbningsdage a. 4 timer x 2 personaler Gennemsnit løn pædagog 202 kr. pr. time, medhjælper 172 kr. pr. time Lønudgift: kr. 20 børn Etablering kr. Lønudgift Vikar 3 % Aktivitetstilskud kr kr kr.

13 Forældrebetaling Kommunal udgift kr kr /12 udgør etablering, ialt Derudover kommer udgifter til lokaletilskud lokaletilskud Eksempel 2: Hvis der skal tages flere individuelle hensyn, kunne fordelingen se således ud. Skole Antal Åbningstid Tilskud, derudover Etablering børn/antal kommer Ønske/dage 750 kr. pr. voksne forældrebetaling barn Blære 20/ kr Ålestrup 30/ kr Aars 30/ kr Gedsted 20/ kr Strandby 10-15/ kr Overlade 30/ kr Ranum 20/ Vestrup 20/ kr Farsø 40/ kr I alt 220 børn kr kr /12 udgør etablering, ialt Derudover kommer udgifter til lokaletilskud lokaletilskud Gedsted og Strandby skole er usikker på antallet af åbningsdage, det kunne også være tre dage. Farsø Skole er usikker på om der vil være behov for fire åbningsdage. Der bør vurderes på om 10 til 15 børn er et tilstrækkeligt børnetal, da der skal være to ansatte til tilbuddet. Der skal være luft i budget 2013, da der kan være flere skoler, der ønsker at være med i skoleåret 2013/2014 Lovgrundlag Folkeskoleloven Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. 13

14 Økonomi Administrationen indstiller - at eksempel 2 umøntes til SFO 2 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Evalueres i maj

15 060. Kommissorium Østermarkskolen Sagsnr.: 12/13614 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Kommissorium for en samlet planlægning med alternativer i forhold til renovering og modernisering af Østermarksskolen I forbindelse med budget 2012 besluttede Byrådet at afsætte 8 mio. kr. til indeklima på Østermarkskolen. Opgaven blev forankret i Teknik- og miljøudvalget. Det er blevet konstateret, at opgaven er langt mere omfattende og vil beløbe sig til ca. 40 mio. kr. Der har været afholdt en lang række møder på det administrative niveau, og senest har der været afholdt møde imellem de to fagudvalg på området. Den 19. april blev der afholdt møde med de to fagudvalg og Økonomiudvalget omkring de udfordringer Vesthimmerlands Kommune står overfor omkring renoveringen af Østermarkskolen. Økonomiudvalget besluttede følgende: Der udarbejdes en samlet planlægning med alternativer i forhold til renovering og modernisering af Østermarkskolen Der udarbejdes kommissorium for opgaven i Børne- og skoleudvalget Opgaven skal være afsluttet inden budgetforhandlingerne ultimo september Denne beslutning videresendes til Byrådet til godkendelse den 26. april I forbindelse med den samlede planlægning for alternativer, ønskes følgende belyst: Kommissorium: Østermarkskolen som en fremtidssikret skole, der tages bl.a udgangspunkt i rapporten Fremtidens skole, Ny Nordisk skole. Nybyggeri, hvordan kan strukturen tilrettelægges- en skole/to skoler i Aars by Beskrivelse af hvilken indflydelse en overordnet samlet plan kunne have i 15

16 forhold til 10. klasses centret, tandplejen, ungdomsklub. Udarbejdelse af forskellige finansieringsformer I forbindelse med udarbejdelsen, skal der sikres en medinddragelse af følgende: Børne- og skoleudvalget. Administrationen Skolerne i Aars by MED udvalget Berørte parter, herunder skolelederforeningen og DLF Når analysen er udarbejdet, afholdes der temamøde for Byrådet Under processen vægtes det højt, at der indhentes inspiration i andre kommuner omkring forskellige byggerier og strukturer på skoleområdet. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at kommissorium godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 16

17 061. Trivselsundersøgelse i klasse i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 12/13506 Fraværende: Bilag: 75735/12Åben Trivselsundersøgelse 75734/12Åben Trivselsundersøgelse 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Ungdomsskolen/SSP Ungeteam har i efteråret 2011 foretaget en trivselsundersøgelse i klasse. Børne- og skoleudvalget har på udvalgsmødet i marts fremsat ønske om orientering vedrørende trivselsundersøgelsen. I alt 1057 ud af 2590 mulige elever har deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge unges hverdag og få et billede af, hvordan det er at være ung i Vesthimmerlands Kommune. Tidspunktet for undersøgelsen kan have betydning for antallet af elever, der har svaret, samt resultatet af undersøgelsen. Eleverne har svaret på spørgsmål om: Skolen, Familien, Fritid Venner, Mobning, Alkohol, Rygning, Stoffer, Kriminalitet og SSP/Ungeteam. Tendensen er at, de unge i kommunen trives og har generelt en stabil hverdag. Størstedelen har nogle sunde interesser og deltager aktivt i det lokale fritidsliv. Undersøgelsen viser at udfordringerne for Ungdomsskolen og SSP/Ungeteam er løbende at arbejde med kendskab til både Ungdomsskolens og SSP/Ungeteams aktiviteter. På baggrund af undersøgelsen er følgende tiltag igangsat: Ungdomsskolen arbejder med mere synlighed på skolerne i samarbejde med disse. Derudover ligeledes i og på de digitale medier, i aviser samt via genkendeligheden i deres materialer. SSP/Ungeteam har sat yderligere fokus på pjækkeri, skilsmisseproblematikker, venskaber, misbrug og rusmidler, herunder udarbejdelse af et nyt og endnu bedre RUS koncept, der vil styrke indsatsen og få flere faggrupper involveret. 17

18 Trivselsundersøgelse fremadrettet: Ledelsen på området overvejer formen for fremtidige evalueringer af de unges trivsel i kommunen, dette naturligvis i tæt samarbejde med skolerne. Det er vigtigt at udvikle materialer, som bliver mere målrettet og præcist i forhold til målgruppen og som skaber sammenhæng og mening for de eleverne. Lovgrundlag: Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Økonomi: Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen og Trivselsundersøgelsen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Taget til efterretning. 18

19 062. Lokaler 10. klasse centret Sagsnr.: 12/13620 Fraværende: Bilag: 76773/12Åben Tegning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring 10. klasses centret har pladsproblemer. Elevtallet har udviklet sig således i de seneste år: ca 180 Der har været en stor udvikling af elevtallet fra andre kommuner, dette svarer til 41 elever i det kommende skoleår 2012/13. Centret lejer sig i dag ind ved Erhvervsskolerne, og der betales en årlig leje, som andrager Centret ønsker at udvide denne lejekontrakt med to ekstra klasseværelser samt plads til lærerarbejdspladser samt flere toiletter. Erhvervsskolen ønsker at bygge, sådan at der er mulighed for et sådan lejemål. Der vil være en bindende periode på 5 år. Lejeudgiften er i dag: pr. år. Andre muligheder kunne være en pavillon løsning, som Erhvervsskolerne skal godkende, da denne skal opstilles på Erhvervsskolernes grund. Økonomi At finansieringen sker indenfor den samlede ramme til folkeskolen, herunder betaling til og fra kommuner. Administrationen indstiller - at forvaltning i samarbejde med den centrale økonomiforvaltning udarbejder forslag til lejekontrakt, som skal besluttes i Økonomiudvalget. 19

20 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstilling godkendt. 20

21 063. Inklusion dagtilbud Sagsnr.: 12/13631 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Børnepolitikken er godkendt af Byrådet, og der er udarbejdet en inklusionspolitik. Børne- og skoleudvalget har tidligere fået fremlagt en inklusionsplan såvel fagligt som økonomisk på skoleområdet (sag 102 B/S-udvalget 2011). I forhold til dagtilbud skal der nu opstartes et udviklingsarbejde omkring styrkelse det almene læringsmiljø til fordel for alle børn samt mulighed for at inkludere flere børn i deres lokale dagtilbud/lbo. Der er igangsat kompetenceudvikling på området - et rotationsprojekt hvor 57 pædagoger uddannes i inklusion. Der arbejdes flere steder med LP og ICDP. Kvaliteten og differentieringen i børnehaver/lbo er har betydning for børns trivsel. Forskning på skoleområdet peger på, at eksklusion i opvæksten kan medføre risiko for manglende ungdomsuddannelse og ringe tilknytning på arbejdsmarkedet. Indsatsen finansieres indenfor rammen til dagtilbud, herunder betaling til og fra kommuner/støttetimer Minigrupperne forsætter uændret i det kommende år, under hensynstagen til det aktuelle børnetal. På sigt vil det betyde et mindreforbrug, men arbejdet med inklusion kræver en investering på bl.a kompetenceudvikling. Lovgrundlag Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. 21

22 Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Børne- og skoleudvalget den Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ilse Skadhauge og Per Bisgaard var fraværende. 22

23 064. Udviklingsstrategi 2013 på det sociale område Sagsnr.: 12/11466 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den faglige udviklingsstrategi, som blev drøftet og godkendt på KKR mødet den 23. marts 2012, skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest 1. juni Styringsaftalen skal behandles på KKR s møde den 14. juni 2012 og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15.oktober Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af Udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. I Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i Der tale om følgende områder: Udvikling af fælles langsigtet samarbejdsstrategi, kvalitetsudvikling, hjerneskadeområdet og ADHD/autismeområdet. Herudover indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2013 er udviklingen i brugen af forskellige familieplejeanbringelser. Link til Udkast til Udviklingsstrategi Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 205 af 13. marts Sagen afgøres i Efter behandling i Socialudvalget, Børn og skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Handicapudvalget afgøres sagen i Byrådet. Økonomi 23

24 Ingen relevans. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Udviklingsstrategien for 2013 på det sociale område Supplerende sagsfremstilling Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget anbefaler Byrådet, at godkende Udviklingsstrategien for 2013 på det sociale område. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ilse Skadhauge og Per Bisgaard var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 24

25 065. Meddelelser Sagsnr.: 12/13449 Fraværende: Bilag: 75986/12Åben Oversigt over nyfødte fra /12Åben Oversigt over nyfødte 1. kvartal i 2011 og 2012 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Oversigt over fødselstal 1. kvartal 2012 I forbindelse med opfølgning på tildelingsmodel til 0 til 2 års området, kan der orienteres om, at Byrådets beslutning i 2008 gør, at et 0 til 2 årigt barn tæller for 1,85 børnehavebarn pr. 1. juli Hidtil har faktoren været 1,7. Byrådet har tidligere besluttet, at økonomien skal være udgiftsneutral, da tildeling af midler til de børnerelaterede konti følger dagplejen, og normeringen vil være en omregning af dagplejeressourcen til pædagogressourser i børnehaven ud fra den personalemæssige nettomkostning (sag 70 B/S-udvalget 2008) Dialogmøde Befordring ved Formanden Næste møde den 5. juni kl foregår på Farsø skole Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ilse Skadhauge og Per Bisgaard var fraværende. 25

26 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Per Bisgaard 26

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere