Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde... 9 Danmarks svar på Costa Del Sol Eventyrteatret Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Bagsidetanker DNU Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Korrekturlæser: Vibeke Jensen Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: Projektleder. Koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretningsudvikling og fundraising. Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering og bladredaktion Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2010 Nr udkommer i uge 45. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. oktober Nr. 10 SIKON programmet for 2011 udkommer i uge 48. Med og mod systemet Vi har behov for nytænkning i administrationen og servicen over for borgerne. Selv om jeg er uddannet socialformidler, har det slået mig, hvor indviklet og bureaukratisk det opleves på den anden side af bordet. Morten Carlsson, formand LA Som far til en søn med autisme spektrum forstyrrelse har jeg og familien brugt rigtig meget tid til at finde ud af systemet. Altså den mekanisme og de processer, der blev sat i gang, den gang vores tredje søn, Lasse, pludselig viste sig at have behov for vidtgående hjælp. Selv om jeg er uddannet som socialformidler, har det slået mig, hvor indviklet og bureaukratisk det opleves på den anden side af bordet. Vores families holdning til samarbejdet gennem årene har altid været positiv, og vi har stort set modtaget den nødvendige hjælp undervejs. Omvendt har vi kunnet konstatere den ene irrationelle og besværlige forretningsgang efter den anden og kunnet gennemskue, at det kunne gøres enklere. Men vores viden er ikke eftertragtet, og forslag om simplere løsninger er altid blevet mødt med mistro. Nu er Lasse så blevet 18 år. Det udløser et brev fra vores kommune, der ønsker ham tillykke og samtidig indeholder data på de tre (3) forskellige sagsbehandlere, han skal rette henvendelse til ved forskellige, ikke-definerede lejligheder! På trods af vores protester har Lasse (og jeg som hans værge) stadig tre sagsbehandlere; skal stadig bestille tid tre steder; skrive forskellige mails og breve, når det handler om pension eller handleplaner eller beskæftigelse eller bolig eller aflastning eller mentor eller Koordination er der intet af. Eller når Lasse for sjette år i træk har været på aflastning i en uge hver sommer på Fyn hos den samme familie, hvorfor skal den nye forvaltning så, alene fordi han nu er 18 år, bruge en hel dag og transportudgifter på at besøge aflastningsfamilien i den anden ende af landet? Hvorfor kan de ikke overtage sagen fra børneforvaltningen? Og hvorfor inddrages vi ikke i indstillingerne til forskellige visitationer? Her har vi flere gange konstateret, at der manglede væsentlige dokumenter, eller at der i indstillingen var objektivt forkerte oplysninger. Det forkerte beslutningsgrundlag udløser alt for ofte klagesager. Det kunne undgås, hvis det korrekte grundlag på forhånd var sikret sammen med borgeren. Autisme er svært at forstå. Mennesker med autisme og ofte også deres pårørende har behov for klar kommunikation, overskuelighed og faste aftaler. Forståelsen for disse tre basale behov mangler blandt rigtig mange fagfolk, sagsbehandlere og ledende embedsmænd. Også i Danske Handicaporganisationer oplever vi et stigende antal medlemmer, der føler sig udsat og fremmedgjort. Det sker på trods af gode intentioner og angiveligt massive investeringer i det sociale område. Vi har behov for nytænkning i administrationen og servicen over for borgerne. Vi har behov for, at borgere med særlige behov og deres pårørende i langt højere grad inddrages og ansvarliggøres i forvaltningernes processer. Hvem tør tage initiativet? Hvem tør eksperimentere? Hvem tør stå frem og erkende, at sagsbehandlere og forvaltninger ikke kan vide alt og ordne alt selv? Hvem tør holde en virksomhedskonference, hvor borgerne også inviteres? Vi vil gerne inddrages, og det kan kun blive bedre. Pædagogisk Rådgivning Den pædagogiske rådgivning er en del af Landsforeningen Autismes medlemstilbud. Hver tirsdag kl tilbyder Landsfore ningen Autisme pædagogisk rådgivning pr. telefon. Ved telefonen sidder professionelle rådgivere fra Sopra, som Landsforeningen samarbejder med. Her har familier mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedr. mange forskellige problemstillinger som f.eks. søskendeproblematikker, forældre-skolesamarbejde, udadrettet adfærd, hjælp til strukturering af hverdagen. Tlf Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse afklaret erhvervsevnerne, inden de skal ud på arbejdsmarkedet«, siger projektleder Mehdi Owliaie.»Både de unge selv, deres pårørende og uddannelsesstederne oplever behovet. Efter den treårige uddannelse for unge med særlige behov havner de unge ofte bare hjemme hos sig selv eller gennemfører det ene tilfældige og mislykkede tilbud om arbejdsprøvning efter det andet. Typisk får den unge beskyttet beskæftigelse, f.eks. i et byggemarked, uden at nogen har overvejet, om den unges evner matcher jobbet. Vi vil gerne gøre det omvendt: Som led i overbygningen planlægger vi et individuelt arbejdsforløb og forsøger bagefter at finde den rette arbejdsgiver, måske i form af SOVI, måske på en arbejdsplads i erhvervslivet med støtte«, siger Mehdi Owliaie. Mentorordning med i planer Detaljerne i overbygningen er endnu ikke på plads, men planen er et forløb i flere moduler. I løbet af de to år skal den unges ressourcer i forhold til beskæftigelse styrkes og afklares. Der kan blive tale om en vekselvirkning mellem arbejde på et beskyttet værksted og praktik på arbejdsmarkedet, ligesom det overvejes at oprette en ordning med mentorer, der kan støtte den unge på en fremtidig arbejdsplads. fortsættes på næste side DNU Af Eva Isager, journalist Moderat fungerende unge med autisme kommer ofte til kort på arbejdsmarkedet, når de har afsluttet den treårige ungdomsuddannelse. Landsforeningen Autisme er med i forsøg på at oprette overbygning, der skal gøre de unge mere parat til arbejdsmarkedet. Mange unge med autisme er ikke tilstrækkeligt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, når de har afsluttet den treårige ungdomsuddannelse. Derfor bliver der nu gjort forsøg på at oprette en toårig overbygning til ungdomsuddannelsen i det storkøbenhavnske område. Målet er at afsøge de unges erhvervsevner og -muligheder, så de i større eller mindre grad kan blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Allerede 1. januar 2011 skal overbygningen kunne tage imod de første fem-seks unge. Bag initiativet står Landsforeningen Autisme, arbejdstilbuddet SOVI og ungdomsuddannelsen på Tibbevangen i Værløse. Sofiefonden har skudt kr. i etableringen af Det Nye Ungdomstilbud (DNU), som overbygningen kaldes.»dnu skal målrettes gruppen af moderat fungerende. Et flertal i denne gruppe har behov for at komme længere i deres udvikling og få 4 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Konference om unges uddannelse Den 28. september er Landsforeningen Autisme vært for en landsdækkende konference om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Her vil en eventuel overbygning også blive drøftet. Konferencen holdes i Mødecenter Odense. Alle udbydere af ungdomsuddannelsen er inviteret for at videregive deres erfaringer. Vil du vide mere? Du kan få flere informationer om den planlagte overbygning hos projektleder Mehdi Owliaie, tlf fortsat fra side 5 Er den treårige ungdomsuddannelse ikke god nok?»jo, bestemt, men den er ikke tilstrækkelig, for udviklingen hos vores unge følger ikke deres levealder. Når et ungt menneske er færdig med uddannelsen som 21-årig, er vedkommende udviklingsmæssigt ofte mellem 14 og16 år, og hovedparten har fortsat brug for træning og støtte. De to år, som den planlagte overbygning skal vare, er ikke lang tid for en af vores unge«, siger formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson. Udslusning til livet Det er hjemkommunerne, som skal finansiere de unges pladser i overbygningen, men Morten Carlsson ser betalingen som et alternativ til de kostbare og ofte mislykkede beskæftigelsestilbud:»kommunerne står under alle omstændigheder med en udfordring i forhold til de moderat fungerende unge, når de er færdige med ungdomsuddannelsen. Overbygningen er en toårig udslusning til livet, som vil give mange flere en plads på arbejdsmarkedet. Og bare nogle få timers beskæftigelse om dagen kan øge deres livskvalitet«, siger Morten Carlsson. Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af 2010 vurderer behovet for en overbygning til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Parallelt hermed er der flere steder i landet sat projekter i gang, som konkret arbejder på at oprette overbygninger. Heriblandt er det storkøbenhavnske initiativ.»tiden er knap. 1. januar 2011 afslutter en række unge deres ungdomsuddannelse, uden at de er klar til arbejdsmarkedet«, siger Morten Carlsson. Repræsentantskabsmødet finder i år sted Lørdag den 30. oktober 2010 kl Middelfart KursusCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart Dagsorden ifølge vedtægterne! Repræsentantskabsmødet er åbent for alle interesserede medlemmer. Det er dog kun de på kredsforeningernes generalforsamling valgte medlemmer, som har stemmeret. VEDTÆGTER Det stod i avisen Anstændighed Politiken/Kultur, 2. sektion side Jørgen Lindgreen, Odense, skriver i et debatindlæg: Formanden for KL, Jan Trøjborg, ønsker stop for»hetz mod kommunerne«i Politiken (11.8.) Han vil også gerne samarbejde. Hvad det første angår, vil det ikke blive let, da det er selvsamme Trøjborg, som den i Politiken var uansvarlig ved at lægge mennesker med autisme, én af de mest sårbare handicapgrupper, åben for dybtgående besparelser. Det kan få helt uoverskuelige virkninger efter forstanderes, pædagogers og forældres samstemmende vurdering. Man kan ikke først ved slidsom indsats gennem 10 måske 20 år opnå gode resultater for at tiltrække mennesker med en udviklingsforstyrrelse til det, vi forstår ved civilisation, for derefter, fordi Jan Trøjborg og KL mangler penge, at skubbe disse borgere tilbage i fortidens mørke. Eller kan man? Hvad angår samarbejde bliver man nødt til at spørge: Samarbejde om hvad? 6 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Annonce Weekendkursus Pubertet, NLD og Aspergers syndrom Læserbidrag Asperger og arbejde StøtteCompagniet afholder weekendkursus for forældre til teenagere med NLD, Aspergers syndrom eller lignende tilstande. Med indsigt, humor og praktiske anvisninger gennemgår pæd. vejleder Hanne Veje og aut. psyk. Kirsten Callesen hverdagens udfordringer samt hensigtsmæssige, pædagogiske redskaber og handlestrategier. Der veksles mellem oplæg og øvelser. Program Lørdag 09:00 10:00 Morgenmad og præsentation 10:15 11:45 Hanne Veje: Udfordringer og problemstillinger i puberteten 11:45 12:30 Frokost 12:30 16:00 Kirsten Callesen: Pædagogiske tilgange og metoder inkl. øvelser og pauser 16:00 17:30 Hanne Veje: Stress åndtering og kon iktforståelse 18:30 21:00 Middag og hygge Søndag 09:30 11:30 Hanne Veje: Stresshåndtering og kon iktforståelse - fortsat 11:30 12:15 Frokost 12:15 15:00 Hanne Veje: Forældreoverlevelse - håndtering af de følelsesmæssige udfordringer. 15:00 16:00 Afslutning og evaluering Hent den fulde kursusbeskrivelse på Tidspunkt Lørdag søndag den november Sted StøtteCompagniet, Ørumvej 60, 8721 Daugård Deltagerantal Max. 36 Pris Kr ,- pr. person. Prisen inkluderer kursus, kursusmaterialer, 1 overnatning samt forplejning (dog ekskl. minibar). Tilmelding til kurset Kan ske til StøtteCompagniet på eller på telefon mellen kl Kursusansvarlig StøtteCompagniet. Om foredragsholderne Hanne Veje, StøtteCompagniet Kirsten Callesen, Psykologisk Ressource Center Af Søren S. Christensen Der er to overlevelsesstrategier for folk med asperger-problemer, når de vil ind på arbejdsmarkedet. Enten arbejder de»blot for at betale huslejen«, eller de udnytter deres særlige interesser og får et job ud af det. Hver af disse to strategier giver særlige asperger-handicaps. Arbejder man»for huslejen«kan man som jeg ende med et arbejde ved Post Danmark, som indtil slutningen af 1990 erne var regulært arbejde med konkrete opgaver og klare skillelinjer mellem. Så, nærmest fra dag til anden, gik hele dette billede i opløsning: der skulle arbejdes i teams, og folk, hvis daglige arbejde var at smide breve op i en reol, skulle pludselig ud og klatre i træer i skoven»som led i teambuilding«. Alle opgaver blev lavet om hele tiden»for at gøre folk omstillingsparate«, og som i en anden kinesisk arbejdslejr blev man hele tiden indkaldt til møder for at øve paroler og lære at tænke som ledelsen. Hvorefter hele arbejdspladsen blev flyttet til den anden ende af landet. Dette billede gentages nu overalt i samfundet og er måske hovedårsagen til, at Aspergers syndrom nu tages alvorligt og udløser pension: folk med asperger-problemer, der har været igennem dét cirkus, jeg netop har beskrevet, er enten som jeg gået ned med flaget, eller, hvis de er yngre og stærkere, blevet til det, jeg selv kalder»arbejds-spøgelser«, hvor de har brugt så mange kræfter på at holde fast i arbejdet, at de kun har det tilbage. Alt socialt liv ved siden af er tørret ind. Nogle heldige asperger-ramte har både gode åndsevner og en special-interesse f.eks. computerbetjening der umiddelbart kan omsættes i arbejde og indkomst. Men også der lurer en fare, for specialinteressen, der jo er ét af de helt typiske træk hos Dr. Aspergers»små professorer«, er jo også en helt fundamental del af asperger-personligheden. En normal person kan, alt efter moralsk habitus, til enhver tid prostituere sine evner og sit arbejde efter behov. Men den aspergerplagede bruger jo netop sin særlige interesse som indgang til at forstå og holde sammen på sit verdensbillede, så hvis arbejdet pludselig kræver, at man går på kompromis med dette verdensbillede, så kan man for alvor få problemer. Min egen special-interesse er plantekultur og indsamling af nye planter i naturen, og i min skoletid pegede meget mod, at jeg ville komme til at arbejde inden for planteskoler eller forsøgsvæsen. Men efterhånden som jeg kom til at kende forholdene inden for disse beskæftigelser, viste det sig at være et rent galehus af dendrologer og forsøgsledere, der stort set kun brugte tid på at ødelægge»konkurrenternes«arbejde og omdømme. og jeg skyndte mig bort, dybt rystet. Man må håbe, respekten for det daglige arbejde og de konkrete opgaver vender tilbage til de danske arbejdspladser: så bliver der også plads til folk med asperger-problemer. Som det er nu, er vi ufrivilligt pauseklovne i teambuildings-processen. Eller vi er mærkelige mestre i bestemte, indviklede processer i produktion og programmering, hvor vi kan få lov til at leve med vore særheder, når blot vi»leverer varen«! 8 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Karrebæksminde Danmarks svar på Costa Del Sol I uge 31 var nogle af os så heldige at blive inviteret med til Karrebæksminde. Det var en stor oplevelse for både børn og voksne, hvilket vi gerne vil dele med jer. Aldersspredningen blandt de deltagende børn var stor, og derfor har vi prøvet at beskrive forskellige oplevelser lige fra de små til de stores synspunkt. (Ferieopholdet var støttet af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond) bassin og sidst, men absolut ikke mindst, til vaskeriet, hvor 5 vaskemaskiner og 3 tørretumblere var som at komme i himlen for Mikkel, som elsker ting, der kan snurre! En ny ven blev det også til for Mikkel, hvilket var en dejlig oplevelse både for ham og mig. Generelt havde jeg en virkelig glad dreng, som hver dag var parat til oplevelser, hvilket ikke altid er nemt, når man er autist. Det, at hele området var lille og overskueligt, og at oplevelserne generelt var de samme, gjorde det muligt og håndterbart. Læserbidrag Danmarks svar på Costa Del Sol... Jeg hedder Charlotte og er mor til Kasper på 16 år og lillebror Rasmus på 13 år, som har Asperger syndrom. Vi var i år blandt de HELDIGE, som kom med på Enø Karrebæksminde i uge 31! Det har været en uge, som jeg/vi kan leve længe på følt, at det var en luksus-uge. Fra min side var det så skønt at være sammen med andre forældre, som forstod det at have et barn, som ikke altid synes, at det er rart at være sammen med andre mennesker. Af Lone Stærkjær og Charlotte Nielsen Mikkel og hans nye ven Mikkel P. på vandretur i gaderne. Som mor og voksen har jeg også haft en skøn uge! Det har været rart at have en glad dreng, som selv foreslog ting, han gerne ville, og som snakkede om, at han gerne ville besøge sin nye ven. Ydermere har det været utroligt rart og lærerigt for mig at se alle de andre dejlige børn og voksne, over for hvem jeg ikke skulle forklare, hvorfor min søn sad med hovedet nede ved en rist. Jeg har haft mange gode samtaler med andre forældre og fået en masse gode ideer og input og forhåbentligt også et par nye veninder. Jeg har set mange glade børn, som legede sammen, og som jeg/vi også selv har talt og hygget os med! Jeg nød meget de hyggetimer, vi havde sammen os forældre, når vores børn benyttede feriestedets swimmingpool, så kunne vi rigtig snakke. Vi oplevede den luksus at bare skulle møde op kl hver dag og sætte os til bords, og så fik vi skøn mad. Hvis ikke det er luksus, så ved jeg ikke, hvad det er...smiler... og der havde vi også nogle gode snakke ved de borde, vi sad ved. Drengene nød bare det at komme væk fra vores hjem og kunne bade hver dag, hvilket ikke er nogen selvfølge hos os! En hel uge med sol dernede, ja, det var ligesom at være sydpå, skønt... Jeg hedder Lone og er mor til Mikkel på 6 år. Vi er nu hjemme igen efter en rigtig DEJLIG uge i Karrebæksminde med Landsforeningen. Det har været en rigtig skøn oplevelse for os begge på alle måder! Området i sig selv var meget overskueligt, og Mikkel fandt hurtigt ud af vejen til legepladsen, stranden, swimmingpoolen og hovedbygningen. Ugen kom jo heldigvis til at byde på godt vejr for det meste, hvilket var godt, da der er megen skøn natur lige uden for døren. Ugen er blevet brugt på ture til legepladsen og ikke mindst svævebanen! stranden, som var meget børnevenlig; fjorden, hvor der blev fanget vandmænd i hobetal; poolen, hvor der blev badet og leget i både det store og lille Aftensmaden var også en god oplevelse, maden var god, og der var rigeligt, og det gav muligheden for at knytte nogle kontakter for både børn og voksne selvom det kan være svært at spise sammen med så mange (fremmede). Jeg er utrolig taknemmelig for, at Mikkel og jeg fik denne oplevelse, og jeg håber meget på, at vi vil få muligheden næste år! Vi er dybt taknemmelige over, at det var os, som fik den oplevelse. Det bedste er også, at der er skabt nogle kontakter efter sådan en uge, som jeg kun kan glæde mig til at mødes med. Med venlige hilsener Lone & Mikkel Stærkjær og Charlotte, Kasper og Rasmus Nielsen 10 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Annonce Annonce Ledige pladser i botilbud på Vestsjælland Medlemstilbud! Eventyrteatrets julemusical for hele familien Lørdag den 4. december 2010 kl i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For syvende gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Et juleeventyr om en gruppe unge nisser, der sammen skal skabe årets store julemusical. Undervejs bliver deres venskaber sat på prøve, når intrigerne spøger i kulissen. Lykkes det for de unge nissenørder, snowballspillere og cheerleadere at gennemføre forestillingen og skabe den helt rigtige julestemning? Teaterbilletten giver gratis adgang på spilledagen til Tivolis hyggelige julemarked. Vi glæder os og håber, vi som de tidligere år ser familier fra hele landet. På gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget mandag den 18. oktober på Landsforeningen Autismes hjemmeside, og tilmeldingen skal ske skriftligt og helst via: eller pr. brev, fax eller mail. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse, og derfor er billetprisen kun: Kr. 120,- for voksne Kr. 70,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr 25,- kr. pr. bestilling. Normalprisen for forestillingen er kr. 170,- + gebyr på 20,- kr. for både børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol, bedes dette oplyst ved bestillingen, da der kun er et begrænset antal pladser for disse. I vores botilbud EKKENBERG I OLUFSGADE bor voksne (fra år) med diagnosen Autisme, Asperger, ADHD, Tourette, OCD eller andre udviklingsforstyrrelser. Beboerne bor sammen to og to i 4 store lejligheder i det centrale Slagelse. Vi er godkendt til 8 beboere i alt og har stadig ledige pladser. Vi støtter beboerne ud fra den enkeltes muligheder og begrænsninger. På kan du læse mere samt se billeder og se video om stedet. Du kan også se flere klip på YouTube ved at skrive Ekkenberg. Du kan kontakte lederen af botilbuddet Jürgen Nagel på eller EKKENBERG I OLUFSGADE Olufsgade 6 st.tv., 4200 Slagelse tlf / Et botilbud for voksne med udviklingsforstyrrelser 12 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Uddannelse til en stærk fremtid Helvegsminde* tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for dig, som er mellem år med f.eks. ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). På uddannelsen kan du vælge maritime fag og f.eks. komme ud at sejle, en grøn køkken-/gartnerlinje eller ridning, idræt, dans eller andre kreative fag. Botræning er en del af uddannelsen, som du forlader med uddannelsespapir og et stærkt netværk af lærere og venner, godt rustet til fremtidens udfordringer! Vi inviterer gerne på et døgns ophold på Helvegsmindes eget vandrerhjem, Villa Blomberg! Ring med det samme på mobil for at aftale tid til et uforpligtende besøg. Helvegsminde Smedevejen Ærøskøbing * Helvegsminde er et uddannelses- og botilbud for unge med særlige behov. Uddannelsestilbuddet udgør en helhedsorienteret indsats med minimum 5,5 timers undervisning hver dag, 210 skoledage om året. Botilbuddet er åbent alle årets 365 dage. Der tilbydes endvidere et særligt sommerferieprogram med sociale aktiviteter. Uddannelsen tilbydes jf. lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Indlæg og annoncering i Landsforeningen blad Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. For at lette arbejdet for redaktionen bedes indlæg og annoncer sendt på redaktionsmailen! Annonce Det sker i Kredsforeningerne Aktiviteter kurser og meget mere Kredsforeningen MidtVest Program for efteråret 2010»Rainman«23. september 15. oktober vises teaterstykket»rainman«på Teamteatret i Herning Den 30. september kl er der forestilling med billetter til specialpris for Kredsforeningen MidtVests medlemmer, kr. 100,- pr. stk. Læs mere på vores egen hjemmeside om, hvordan man bestiller billetter. Netværksgrupper Den 9. november kl er der etablering af nye netværksgrupper for forældre til børn, unge og voksne med ASF. Tilmelding og nærmere information via hjemmesiden eller hos Lise Ebbensgaard på tlf Medlemspost pr. Kredsforeningen udsender al vores medlemspost pr. mail, medmindre man udtrykkeligt ønsker at høre nyt fra os pr. alm. brev. Lad os det straks vide, hvis du får en ny mailadresse. Skriv til eller kontakt Lise Ebbensgaard på tlf Åbne Café-aftener Aspergerforeningen afholder Åbne Caféaftener i Herning på følgende datoer: Mandag den 18. oktober kl Café-aftenerne foregår i Herning Frivillig Center, Codanhus, Fredensgade 16, 7400 Herning. Læs mere på Nærmere information om de enkelte arrangementer i Kredsforeningen MIdtVest findes på vores hjemmeside eller send en mail til Ret til ændringer forbeholdes. 14 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Det sker i Kredsforeningerne Kredsforeningerne Kredsforeningen Roskilde afholder følgende arrangementer: Temaaften: Omkring Unges seksualitet hvordan forholder vi os som forældre hertil Tirsdag den 5. oktober 2010, kl (max. 25 personer) Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Foredragsholder: MH-Consult Marianne Hørdam, Center for Autisme Tilmelding på kredsforeningens hjemmeside: vælg Kredsforeningen Roskilde. Temaaften: Omkring Ung i Job hvordan kommer vores unge i job Torsdag den 4. november 2010, kl Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Tilmelding på kredsforeningens hjemmeside: vælg Kredsforeningen Roskilde. Netværksmøder Torsdag den 18. november 2010 kl på Roskilde Dom Apotek, Hestetorvet, 4000 Roskilde Torsdag den 13. januar 2011 kl på Roskilde Dom Apotek, Hestetorvet, 4000 Roskilde Kredsforeningen Storkøbenhavn Fyraftensmøde om»early Bird«Tirsdag den 26. oktober 2010 kl i Lyngby Medborgerhus,»Stuckenbergsalen«, Klampenborgvej 215 B, 2800 Kgs. Lyngby Fyraftensmødet henvender sig til forældre, fagfolk, sagsbehandlere og andre interesserede, der i deres dagligdag er i berøring med børn med en diagnose inden for autismespektret.»early Bird«er et målrettet forældreprogram, som har til formål at reducere forældrenes stress og maksimere barnets udviklingsmuligheder Oplægsholdere Informationsmedarbejder i Videnscenter for Autisme Marie Herholdt Jørgensen, som har ansvaret for videnscentrets involvering i»early Bird Programmet«og forældreparret Dorthe Ørsig og Frank Pedersen, der har gennemgået»early Bird Programmet«, og som vil fortælle om brug af og erfaringer med programmet i praksis. Der vil i pausen blive serveret et let traktement! Tilmelding ikke nødvendig! Opdatering af mailadresser Den 1. oktober 2010 vil vi udsende en mail til alle de mailmodtagere, vi har registreret. Hvis du ikke modtager en mail, kan det skyldes enten at vi ikke har din mailadresse at den mailadresse, vi har, ikke længere er aktuel/der er fejl i adressen Hvis du ikke modtager en mail, men fremover ønsker at modtage informationer pr. mail, bedes du sende en mail til Kredsforeningen Viborg Fik du en mail med de 2 foredrag, dels om handicapkonventionen og dels om arv og testamente? Hvis ikke, så send din til så opretter vi dig på maillisten, så du ikke går glip af informationer. Sidste nyt fra vores kredsforening STU i Viborg er startet op den 9. august med godt 50 elever, men har her inden deadline for LA bladet 24. august endnu ikke et tilbud på skolefridage, som f.eks. efterårsferien, på trods af utallige opfordringer til kommunen. Der er oprettet et kollegie for elever, der går på STU en, men det er med begrænset støtte. Hverken STU eller kollegiet er målrettet specielt til vores unge, der er alle diagnoser på STU, og kollegiet er også kollegie for unge med misbrugsproblemer. Økonomisk er STU beregnet til at skulle løbe rundt for statstilskuddet, og på kollegiet benytter man sig af mentorordningen, som også udløser statsstøtte. Bowling Husk, at vi har feriebowling torsdag i uge 42 i hhv. Viborg og Skive Bowl n Fun. Arrangementet er gratis og er kun for medlemmer af Kredsforeningen Viborg. Tilmelding på senest fredag den 8. oktober. Foredrag Husk foredrag om arv, testamente og pensionsordninger den 13. oktober kl hos Advokatfirmaet Dahl, Lundborgvej 18, Viborg Foredragsholder er advokat Dorte Guldbrøn, som fortæller om arv og testamente og krydrer med beretninger fra den virkelige verden; og desuden fortæller formuekonsulent Ulrik Folkmann om pensionsopsparinger og -ordninger. Foredraget er gratis, men man skal dog betale for maden. Derfor er der bindende tilmelding på senest fredag den 1. oktober. Hvis du vil være opdateret med, hvad der sker, har din lokale kredsforening brug for din Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Else Worm Jørgensen... Tlf Kari Overhalden... Tlf Kim Hansen... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf Zita Andersen... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen Riel... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Friis... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Formand og Hanne Schøn Christensen... Tlf Bettina Østergaard... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Morten de Voss... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år, heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for, at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50,- kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker at modtage Landsforeningens Autismes nyhedsbrev Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 18 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Magasinpost UMM ID nr Bagsidetanker Med livet i andres hænder Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Karin Bakmand Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Louise Jensen. Louise er en flittig brugt foredragsholder, og har selv Aspergers syndrom. Så nærmer tiden sig for det årlige statusmøde, hvor kontaktpersoner og sagsbehandlere sidder og afgør min fremtid. Som alle andre år har ugerne op til dette møde været meget stressende. Jeg bor i Fredericia kommune, men mine kontaktpersoner hører til i Middelfart, og der går rygter alle steder fra om, hvordan kommunerne trækker deres brugere hjem. Jeg er snart 30 år og er ikke umyndiggjort. Jeg er afhængig af kontaktpersoner og især af, at disse ved præcis, hvordan og hvornår de skal støtte. Jeg har et godt samarbejde med mine kontaktpersoner, og i kraft af dette fungerer mit liv godt, selv når det går skidt. Fredericia kommune kan sikkert godt tilbyde mig tilsvarende timer hos en af deres egne, men for mig er det ikke antallet af timer, men hvordan disse timer bliver udnyttet, det handler om. Da jeg boede i Bogense, havde jeg en støtte-person, der ikke forstod AS, og derfor kunne hun overhovedet ikke hjælpe mig. Jeg frygter mere end noget andet, at det samme skal ske igen. At Fredericia for at spare penge trækker mig hjem og overlader min støtte til folk, der ikke ved, hvad AS er, og hvordan vi fungerer, og at jeg derfor, efter at være nået så langt, skal se mit liv smuldre. Jeg tænker ofte på, om sagsbehandlere ved, hvor stor magt de sidder med. Om de ved, at de med et pennestrøg kan gøre, at mit liv går fra velfungerende til ikke-fungerende. Om de ved, hvor magtesløs man føler sig som voksent, intelligent menneske, når ens egen fremtid og livskvalitet er uden for ens egen indflydelse. Når man ikke selv har noget at skulle have sagt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er værdigt. 20 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SØBÆKSPARKEN 10 4450 JYDERUP. 59248300 Jyderup 20 marts 2015 Kære alle Benny Andersen skrev Det er forår og alting klippes ned.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup Hvem er vi? Treårig ungdomsuddannelse Udannelsestilbud for 16-25-årige unge med vidt forskellige vanskeligheder Består

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN NR. 101 FEBUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Generalforsamling Husk at møde op til generalforsamlingen mandag den 10 februar 2003 kl. 19.00 Dagsorden ses i

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS?

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? AspIT Midtjylland En it-uddannelsesmodel for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Til kommende elever, deres familie og støttepersoner Når et ungt menneske overvejer at blive

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere