Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde... 9 Danmarks svar på Costa Del Sol Eventyrteatret Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Bagsidetanker DNU Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Korrekturlæser: Vibeke Jensen Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: Projektleder. Koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretningsudvikling og fundraising. Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering og bladredaktion Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2010 Nr udkommer i uge 45. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. oktober Nr. 10 SIKON programmet for 2011 udkommer i uge 48. Med og mod systemet Vi har behov for nytænkning i administrationen og servicen over for borgerne. Selv om jeg er uddannet socialformidler, har det slået mig, hvor indviklet og bureaukratisk det opleves på den anden side af bordet. Morten Carlsson, formand LA Som far til en søn med autisme spektrum forstyrrelse har jeg og familien brugt rigtig meget tid til at finde ud af systemet. Altså den mekanisme og de processer, der blev sat i gang, den gang vores tredje søn, Lasse, pludselig viste sig at have behov for vidtgående hjælp. Selv om jeg er uddannet som socialformidler, har det slået mig, hvor indviklet og bureaukratisk det opleves på den anden side af bordet. Vores families holdning til samarbejdet gennem årene har altid været positiv, og vi har stort set modtaget den nødvendige hjælp undervejs. Omvendt har vi kunnet konstatere den ene irrationelle og besværlige forretningsgang efter den anden og kunnet gennemskue, at det kunne gøres enklere. Men vores viden er ikke eftertragtet, og forslag om simplere løsninger er altid blevet mødt med mistro. Nu er Lasse så blevet 18 år. Det udløser et brev fra vores kommune, der ønsker ham tillykke og samtidig indeholder data på de tre (3) forskellige sagsbehandlere, han skal rette henvendelse til ved forskellige, ikke-definerede lejligheder! På trods af vores protester har Lasse (og jeg som hans værge) stadig tre sagsbehandlere; skal stadig bestille tid tre steder; skrive forskellige mails og breve, når det handler om pension eller handleplaner eller beskæftigelse eller bolig eller aflastning eller mentor eller Koordination er der intet af. Eller når Lasse for sjette år i træk har været på aflastning i en uge hver sommer på Fyn hos den samme familie, hvorfor skal den nye forvaltning så, alene fordi han nu er 18 år, bruge en hel dag og transportudgifter på at besøge aflastningsfamilien i den anden ende af landet? Hvorfor kan de ikke overtage sagen fra børneforvaltningen? Og hvorfor inddrages vi ikke i indstillingerne til forskellige visitationer? Her har vi flere gange konstateret, at der manglede væsentlige dokumenter, eller at der i indstillingen var objektivt forkerte oplysninger. Det forkerte beslutningsgrundlag udløser alt for ofte klagesager. Det kunne undgås, hvis det korrekte grundlag på forhånd var sikret sammen med borgeren. Autisme er svært at forstå. Mennesker med autisme og ofte også deres pårørende har behov for klar kommunikation, overskuelighed og faste aftaler. Forståelsen for disse tre basale behov mangler blandt rigtig mange fagfolk, sagsbehandlere og ledende embedsmænd. Også i Danske Handicaporganisationer oplever vi et stigende antal medlemmer, der føler sig udsat og fremmedgjort. Det sker på trods af gode intentioner og angiveligt massive investeringer i det sociale område. Vi har behov for nytænkning i administrationen og servicen over for borgerne. Vi har behov for, at borgere med særlige behov og deres pårørende i langt højere grad inddrages og ansvarliggøres i forvaltningernes processer. Hvem tør tage initiativet? Hvem tør eksperimentere? Hvem tør stå frem og erkende, at sagsbehandlere og forvaltninger ikke kan vide alt og ordne alt selv? Hvem tør holde en virksomhedskonference, hvor borgerne også inviteres? Vi vil gerne inddrages, og det kan kun blive bedre. Pædagogisk Rådgivning Den pædagogiske rådgivning er en del af Landsforeningen Autismes medlemstilbud. Hver tirsdag kl tilbyder Landsfore ningen Autisme pædagogisk rådgivning pr. telefon. Ved telefonen sidder professionelle rådgivere fra Sopra, som Landsforeningen samarbejder med. Her har familier mulighed for at henvende sig med spørgsmål vedr. mange forskellige problemstillinger som f.eks. søskendeproblematikker, forældre-skolesamarbejde, udadrettet adfærd, hjælp til strukturering af hverdagen. Tlf Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse afklaret erhvervsevnerne, inden de skal ud på arbejdsmarkedet«, siger projektleder Mehdi Owliaie.»Både de unge selv, deres pårørende og uddannelsesstederne oplever behovet. Efter den treårige uddannelse for unge med særlige behov havner de unge ofte bare hjemme hos sig selv eller gennemfører det ene tilfældige og mislykkede tilbud om arbejdsprøvning efter det andet. Typisk får den unge beskyttet beskæftigelse, f.eks. i et byggemarked, uden at nogen har overvejet, om den unges evner matcher jobbet. Vi vil gerne gøre det omvendt: Som led i overbygningen planlægger vi et individuelt arbejdsforløb og forsøger bagefter at finde den rette arbejdsgiver, måske i form af SOVI, måske på en arbejdsplads i erhvervslivet med støtte«, siger Mehdi Owliaie. Mentorordning med i planer Detaljerne i overbygningen er endnu ikke på plads, men planen er et forløb i flere moduler. I løbet af de to år skal den unges ressourcer i forhold til beskæftigelse styrkes og afklares. Der kan blive tale om en vekselvirkning mellem arbejde på et beskyttet værksted og praktik på arbejdsmarkedet, ligesom det overvejes at oprette en ordning med mentorer, der kan støtte den unge på en fremtidig arbejdsplads. fortsættes på næste side DNU Af Eva Isager, journalist Moderat fungerende unge med autisme kommer ofte til kort på arbejdsmarkedet, når de har afsluttet den treårige ungdomsuddannelse. Landsforeningen Autisme er med i forsøg på at oprette overbygning, der skal gøre de unge mere parat til arbejdsmarkedet. Mange unge med autisme er ikke tilstrækkeligt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, når de har afsluttet den treårige ungdomsuddannelse. Derfor bliver der nu gjort forsøg på at oprette en toårig overbygning til ungdomsuddannelsen i det storkøbenhavnske område. Målet er at afsøge de unges erhvervsevner og -muligheder, så de i større eller mindre grad kan blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Allerede 1. januar 2011 skal overbygningen kunne tage imod de første fem-seks unge. Bag initiativet står Landsforeningen Autisme, arbejdstilbuddet SOVI og ungdomsuddannelsen på Tibbevangen i Værløse. Sofiefonden har skudt kr. i etableringen af Det Nye Ungdomstilbud (DNU), som overbygningen kaldes.»dnu skal målrettes gruppen af moderat fungerende. Et flertal i denne gruppe har behov for at komme længere i deres udvikling og få 4 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Konference om unges uddannelse Den 28. september er Landsforeningen Autisme vært for en landsdækkende konference om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Her vil en eventuel overbygning også blive drøftet. Konferencen holdes i Mødecenter Odense. Alle udbydere af ungdomsuddannelsen er inviteret for at videregive deres erfaringer. Vil du vide mere? Du kan få flere informationer om den planlagte overbygning hos projektleder Mehdi Owliaie, tlf fortsat fra side 5 Er den treårige ungdomsuddannelse ikke god nok?»jo, bestemt, men den er ikke tilstrækkelig, for udviklingen hos vores unge følger ikke deres levealder. Når et ungt menneske er færdig med uddannelsen som 21-årig, er vedkommende udviklingsmæssigt ofte mellem 14 og16 år, og hovedparten har fortsat brug for træning og støtte. De to år, som den planlagte overbygning skal vare, er ikke lang tid for en af vores unge«, siger formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson. Udslusning til livet Det er hjemkommunerne, som skal finansiere de unges pladser i overbygningen, men Morten Carlsson ser betalingen som et alternativ til de kostbare og ofte mislykkede beskæftigelsestilbud:»kommunerne står under alle omstændigheder med en udfordring i forhold til de moderat fungerende unge, når de er færdige med ungdomsuddannelsen. Overbygningen er en toårig udslusning til livet, som vil give mange flere en plads på arbejdsmarkedet. Og bare nogle få timers beskæftigelse om dagen kan øge deres livskvalitet«, siger Morten Carlsson. Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af 2010 vurderer behovet for en overbygning til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Parallelt hermed er der flere steder i landet sat projekter i gang, som konkret arbejder på at oprette overbygninger. Heriblandt er det storkøbenhavnske initiativ.»tiden er knap. 1. januar 2011 afslutter en række unge deres ungdomsuddannelse, uden at de er klar til arbejdsmarkedet«, siger Morten Carlsson. Repræsentantskabsmødet finder i år sted Lørdag den 30. oktober 2010 kl Middelfart KursusCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart Dagsorden ifølge vedtægterne! Repræsentantskabsmødet er åbent for alle interesserede medlemmer. Det er dog kun de på kredsforeningernes generalforsamling valgte medlemmer, som har stemmeret. VEDTÆGTER Det stod i avisen Anstændighed Politiken/Kultur, 2. sektion side Jørgen Lindgreen, Odense, skriver i et debatindlæg: Formanden for KL, Jan Trøjborg, ønsker stop for»hetz mod kommunerne«i Politiken (11.8.) Han vil også gerne samarbejde. Hvad det første angår, vil det ikke blive let, da det er selvsamme Trøjborg, som den i Politiken var uansvarlig ved at lægge mennesker med autisme, én af de mest sårbare handicapgrupper, åben for dybtgående besparelser. Det kan få helt uoverskuelige virkninger efter forstanderes, pædagogers og forældres samstemmende vurdering. Man kan ikke først ved slidsom indsats gennem 10 måske 20 år opnå gode resultater for at tiltrække mennesker med en udviklingsforstyrrelse til det, vi forstår ved civilisation, for derefter, fordi Jan Trøjborg og KL mangler penge, at skubbe disse borgere tilbage i fortidens mørke. Eller kan man? Hvad angår samarbejde bliver man nødt til at spørge: Samarbejde om hvad? 6 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Annonce Weekendkursus Pubertet, NLD og Aspergers syndrom Læserbidrag Asperger og arbejde StøtteCompagniet afholder weekendkursus for forældre til teenagere med NLD, Aspergers syndrom eller lignende tilstande. Med indsigt, humor og praktiske anvisninger gennemgår pæd. vejleder Hanne Veje og aut. psyk. Kirsten Callesen hverdagens udfordringer samt hensigtsmæssige, pædagogiske redskaber og handlestrategier. Der veksles mellem oplæg og øvelser. Program Lørdag 09:00 10:00 Morgenmad og præsentation 10:15 11:45 Hanne Veje: Udfordringer og problemstillinger i puberteten 11:45 12:30 Frokost 12:30 16:00 Kirsten Callesen: Pædagogiske tilgange og metoder inkl. øvelser og pauser 16:00 17:30 Hanne Veje: Stress åndtering og kon iktforståelse 18:30 21:00 Middag og hygge Søndag 09:30 11:30 Hanne Veje: Stresshåndtering og kon iktforståelse - fortsat 11:30 12:15 Frokost 12:15 15:00 Hanne Veje: Forældreoverlevelse - håndtering af de følelsesmæssige udfordringer. 15:00 16:00 Afslutning og evaluering Hent den fulde kursusbeskrivelse på Tidspunkt Lørdag søndag den november Sted StøtteCompagniet, Ørumvej 60, 8721 Daugård Deltagerantal Max. 36 Pris Kr ,- pr. person. Prisen inkluderer kursus, kursusmaterialer, 1 overnatning samt forplejning (dog ekskl. minibar). Tilmelding til kurset Kan ske til StøtteCompagniet på eller på telefon mellen kl Kursusansvarlig StøtteCompagniet. Om foredragsholderne Hanne Veje, StøtteCompagniet Kirsten Callesen, Psykologisk Ressource Center Af Søren S. Christensen Der er to overlevelsesstrategier for folk med asperger-problemer, når de vil ind på arbejdsmarkedet. Enten arbejder de»blot for at betale huslejen«, eller de udnytter deres særlige interesser og får et job ud af det. Hver af disse to strategier giver særlige asperger-handicaps. Arbejder man»for huslejen«kan man som jeg ende med et arbejde ved Post Danmark, som indtil slutningen af 1990 erne var regulært arbejde med konkrete opgaver og klare skillelinjer mellem. Så, nærmest fra dag til anden, gik hele dette billede i opløsning: der skulle arbejdes i teams, og folk, hvis daglige arbejde var at smide breve op i en reol, skulle pludselig ud og klatre i træer i skoven»som led i teambuilding«. Alle opgaver blev lavet om hele tiden»for at gøre folk omstillingsparate«, og som i en anden kinesisk arbejdslejr blev man hele tiden indkaldt til møder for at øve paroler og lære at tænke som ledelsen. Hvorefter hele arbejdspladsen blev flyttet til den anden ende af landet. Dette billede gentages nu overalt i samfundet og er måske hovedårsagen til, at Aspergers syndrom nu tages alvorligt og udløser pension: folk med asperger-problemer, der har været igennem dét cirkus, jeg netop har beskrevet, er enten som jeg gået ned med flaget, eller, hvis de er yngre og stærkere, blevet til det, jeg selv kalder»arbejds-spøgelser«, hvor de har brugt så mange kræfter på at holde fast i arbejdet, at de kun har det tilbage. Alt socialt liv ved siden af er tørret ind. Nogle heldige asperger-ramte har både gode åndsevner og en special-interesse f.eks. computerbetjening der umiddelbart kan omsættes i arbejde og indkomst. Men også der lurer en fare, for specialinteressen, der jo er ét af de helt typiske træk hos Dr. Aspergers»små professorer«, er jo også en helt fundamental del af asperger-personligheden. En normal person kan, alt efter moralsk habitus, til enhver tid prostituere sine evner og sit arbejde efter behov. Men den aspergerplagede bruger jo netop sin særlige interesse som indgang til at forstå og holde sammen på sit verdensbillede, så hvis arbejdet pludselig kræver, at man går på kompromis med dette verdensbillede, så kan man for alvor få problemer. Min egen special-interesse er plantekultur og indsamling af nye planter i naturen, og i min skoletid pegede meget mod, at jeg ville komme til at arbejde inden for planteskoler eller forsøgsvæsen. Men efterhånden som jeg kom til at kende forholdene inden for disse beskæftigelser, viste det sig at være et rent galehus af dendrologer og forsøgsledere, der stort set kun brugte tid på at ødelægge»konkurrenternes«arbejde og omdømme. og jeg skyndte mig bort, dybt rystet. Man må håbe, respekten for det daglige arbejde og de konkrete opgaver vender tilbage til de danske arbejdspladser: så bliver der også plads til folk med asperger-problemer. Som det er nu, er vi ufrivilligt pauseklovne i teambuildings-processen. Eller vi er mærkelige mestre i bestemte, indviklede processer i produktion og programmering, hvor vi kan få lov til at leve med vore særheder, når blot vi»leverer varen«! 8 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Karrebæksminde Danmarks svar på Costa Del Sol I uge 31 var nogle af os så heldige at blive inviteret med til Karrebæksminde. Det var en stor oplevelse for både børn og voksne, hvilket vi gerne vil dele med jer. Aldersspredningen blandt de deltagende børn var stor, og derfor har vi prøvet at beskrive forskellige oplevelser lige fra de små til de stores synspunkt. (Ferieopholdet var støttet af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond) bassin og sidst, men absolut ikke mindst, til vaskeriet, hvor 5 vaskemaskiner og 3 tørretumblere var som at komme i himlen for Mikkel, som elsker ting, der kan snurre! En ny ven blev det også til for Mikkel, hvilket var en dejlig oplevelse både for ham og mig. Generelt havde jeg en virkelig glad dreng, som hver dag var parat til oplevelser, hvilket ikke altid er nemt, når man er autist. Det, at hele området var lille og overskueligt, og at oplevelserne generelt var de samme, gjorde det muligt og håndterbart. Læserbidrag Danmarks svar på Costa Del Sol... Jeg hedder Charlotte og er mor til Kasper på 16 år og lillebror Rasmus på 13 år, som har Asperger syndrom. Vi var i år blandt de HELDIGE, som kom med på Enø Karrebæksminde i uge 31! Det har været en uge, som jeg/vi kan leve længe på følt, at det var en luksus-uge. Fra min side var det så skønt at være sammen med andre forældre, som forstod det at have et barn, som ikke altid synes, at det er rart at være sammen med andre mennesker. Af Lone Stærkjær og Charlotte Nielsen Mikkel og hans nye ven Mikkel P. på vandretur i gaderne. Som mor og voksen har jeg også haft en skøn uge! Det har været rart at have en glad dreng, som selv foreslog ting, han gerne ville, og som snakkede om, at han gerne ville besøge sin nye ven. Ydermere har det været utroligt rart og lærerigt for mig at se alle de andre dejlige børn og voksne, over for hvem jeg ikke skulle forklare, hvorfor min søn sad med hovedet nede ved en rist. Jeg har haft mange gode samtaler med andre forældre og fået en masse gode ideer og input og forhåbentligt også et par nye veninder. Jeg har set mange glade børn, som legede sammen, og som jeg/vi også selv har talt og hygget os med! Jeg nød meget de hyggetimer, vi havde sammen os forældre, når vores børn benyttede feriestedets swimmingpool, så kunne vi rigtig snakke. Vi oplevede den luksus at bare skulle møde op kl hver dag og sætte os til bords, og så fik vi skøn mad. Hvis ikke det er luksus, så ved jeg ikke, hvad det er...smiler... og der havde vi også nogle gode snakke ved de borde, vi sad ved. Drengene nød bare det at komme væk fra vores hjem og kunne bade hver dag, hvilket ikke er nogen selvfølge hos os! En hel uge med sol dernede, ja, det var ligesom at være sydpå, skønt... Jeg hedder Lone og er mor til Mikkel på 6 år. Vi er nu hjemme igen efter en rigtig DEJLIG uge i Karrebæksminde med Landsforeningen. Det har været en rigtig skøn oplevelse for os begge på alle måder! Området i sig selv var meget overskueligt, og Mikkel fandt hurtigt ud af vejen til legepladsen, stranden, swimmingpoolen og hovedbygningen. Ugen kom jo heldigvis til at byde på godt vejr for det meste, hvilket var godt, da der er megen skøn natur lige uden for døren. Ugen er blevet brugt på ture til legepladsen og ikke mindst svævebanen! stranden, som var meget børnevenlig; fjorden, hvor der blev fanget vandmænd i hobetal; poolen, hvor der blev badet og leget i både det store og lille Aftensmaden var også en god oplevelse, maden var god, og der var rigeligt, og det gav muligheden for at knytte nogle kontakter for både børn og voksne selvom det kan være svært at spise sammen med så mange (fremmede). Jeg er utrolig taknemmelig for, at Mikkel og jeg fik denne oplevelse, og jeg håber meget på, at vi vil få muligheden næste år! Vi er dybt taknemmelige over, at det var os, som fik den oplevelse. Det bedste er også, at der er skabt nogle kontakter efter sådan en uge, som jeg kun kan glæde mig til at mødes med. Med venlige hilsener Lone & Mikkel Stærkjær og Charlotte, Kasper og Rasmus Nielsen 10 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Annonce Annonce Ledige pladser i botilbud på Vestsjælland Medlemstilbud! Eventyrteatrets julemusical for hele familien Lørdag den 4. december 2010 kl i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For syvende gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Et juleeventyr om en gruppe unge nisser, der sammen skal skabe årets store julemusical. Undervejs bliver deres venskaber sat på prøve, når intrigerne spøger i kulissen. Lykkes det for de unge nissenørder, snowballspillere og cheerleadere at gennemføre forestillingen og skabe den helt rigtige julestemning? Teaterbilletten giver gratis adgang på spilledagen til Tivolis hyggelige julemarked. Vi glæder os og håber, vi som de tidligere år ser familier fra hele landet. På gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget mandag den 18. oktober på Landsforeningen Autismes hjemmeside, og tilmeldingen skal ske skriftligt og helst via: eller pr. brev, fax eller mail. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse, og derfor er billetprisen kun: Kr. 120,- for voksne Kr. 70,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr 25,- kr. pr. bestilling. Normalprisen for forestillingen er kr. 170,- + gebyr på 20,- kr. for både børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol, bedes dette oplyst ved bestillingen, da der kun er et begrænset antal pladser for disse. I vores botilbud EKKENBERG I OLUFSGADE bor voksne (fra år) med diagnosen Autisme, Asperger, ADHD, Tourette, OCD eller andre udviklingsforstyrrelser. Beboerne bor sammen to og to i 4 store lejligheder i det centrale Slagelse. Vi er godkendt til 8 beboere i alt og har stadig ledige pladser. Vi støtter beboerne ud fra den enkeltes muligheder og begrænsninger. På kan du læse mere samt se billeder og se video om stedet. Du kan også se flere klip på YouTube ved at skrive Ekkenberg. Du kan kontakte lederen af botilbuddet Jürgen Nagel på eller EKKENBERG I OLUFSGADE Olufsgade 6 st.tv., 4200 Slagelse tlf / Et botilbud for voksne med udviklingsforstyrrelser 12 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Uddannelse til en stærk fremtid Helvegsminde* tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for dig, som er mellem år med f.eks. ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). På uddannelsen kan du vælge maritime fag og f.eks. komme ud at sejle, en grøn køkken-/gartnerlinje eller ridning, idræt, dans eller andre kreative fag. Botræning er en del af uddannelsen, som du forlader med uddannelsespapir og et stærkt netværk af lærere og venner, godt rustet til fremtidens udfordringer! Vi inviterer gerne på et døgns ophold på Helvegsmindes eget vandrerhjem, Villa Blomberg! Ring med det samme på mobil for at aftale tid til et uforpligtende besøg. Helvegsminde Smedevejen Ærøskøbing * Helvegsminde er et uddannelses- og botilbud for unge med særlige behov. Uddannelsestilbuddet udgør en helhedsorienteret indsats med minimum 5,5 timers undervisning hver dag, 210 skoledage om året. Botilbuddet er åbent alle årets 365 dage. Der tilbydes endvidere et særligt sommerferieprogram med sociale aktiviteter. Uddannelsen tilbydes jf. lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Indlæg og annoncering i Landsforeningen blad Organisationer, selvejende institutioner, fonde og andre, som arbejder på autisme området, har mulighed for at annoncere i Landsforeningens blad i det omfang, der er plads. Annoncerne skal være vedkommende og rette sig mod Landsforeningens medlemmer og deres børn, unge og voksne med ASF. Stærkt kommercielle annoncer for salg af uvedkommende ydelser vil blive afvist af redaktionen. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. For at lette arbejdet for redaktionen bedes indlæg og annoncer sendt på redaktionsmailen! Annonce Det sker i Kredsforeningerne Aktiviteter kurser og meget mere Kredsforeningen MidtVest Program for efteråret 2010»Rainman«23. september 15. oktober vises teaterstykket»rainman«på Teamteatret i Herning Den 30. september kl er der forestilling med billetter til specialpris for Kredsforeningen MidtVests medlemmer, kr. 100,- pr. stk. Læs mere på vores egen hjemmeside om, hvordan man bestiller billetter. Netværksgrupper Den 9. november kl er der etablering af nye netværksgrupper for forældre til børn, unge og voksne med ASF. Tilmelding og nærmere information via hjemmesiden eller hos Lise Ebbensgaard på tlf Medlemspost pr. Kredsforeningen udsender al vores medlemspost pr. mail, medmindre man udtrykkeligt ønsker at høre nyt fra os pr. alm. brev. Lad os det straks vide, hvis du får en ny mailadresse. Skriv til eller kontakt Lise Ebbensgaard på tlf Åbne Café-aftener Aspergerforeningen afholder Åbne Caféaftener i Herning på følgende datoer: Mandag den 18. oktober kl Café-aftenerne foregår i Herning Frivillig Center, Codanhus, Fredensgade 16, 7400 Herning. Læs mere på Nærmere information om de enkelte arrangementer i Kredsforeningen MIdtVest findes på vores hjemmeside eller send en mail til Ret til ændringer forbeholdes. 14 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Det sker i Kredsforeningerne Kredsforeningerne Kredsforeningen Roskilde afholder følgende arrangementer: Temaaften: Omkring Unges seksualitet hvordan forholder vi os som forældre hertil Tirsdag den 5. oktober 2010, kl (max. 25 personer) Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Foredragsholder: MH-Consult Marianne Hørdam, Center for Autisme Tilmelding på kredsforeningens hjemmeside: vælg Kredsforeningen Roskilde. Temaaften: Omkring Ung i Job hvordan kommer vores unge i job Torsdag den 4. november 2010, kl Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Tilmelding på kredsforeningens hjemmeside: vælg Kredsforeningen Roskilde. Netværksmøder Torsdag den 18. november 2010 kl på Roskilde Dom Apotek, Hestetorvet, 4000 Roskilde Torsdag den 13. januar 2011 kl på Roskilde Dom Apotek, Hestetorvet, 4000 Roskilde Kredsforeningen Storkøbenhavn Fyraftensmøde om»early Bird«Tirsdag den 26. oktober 2010 kl i Lyngby Medborgerhus,»Stuckenbergsalen«, Klampenborgvej 215 B, 2800 Kgs. Lyngby Fyraftensmødet henvender sig til forældre, fagfolk, sagsbehandlere og andre interesserede, der i deres dagligdag er i berøring med børn med en diagnose inden for autismespektret.»early Bird«er et målrettet forældreprogram, som har til formål at reducere forældrenes stress og maksimere barnets udviklingsmuligheder Oplægsholdere Informationsmedarbejder i Videnscenter for Autisme Marie Herholdt Jørgensen, som har ansvaret for videnscentrets involvering i»early Bird Programmet«og forældreparret Dorthe Ørsig og Frank Pedersen, der har gennemgået»early Bird Programmet«, og som vil fortælle om brug af og erfaringer med programmet i praksis. Der vil i pausen blive serveret et let traktement! Tilmelding ikke nødvendig! Opdatering af mailadresser Den 1. oktober 2010 vil vi udsende en mail til alle de mailmodtagere, vi har registreret. Hvis du ikke modtager en mail, kan det skyldes enten at vi ikke har din mailadresse at den mailadresse, vi har, ikke længere er aktuel/der er fejl i adressen Hvis du ikke modtager en mail, men fremover ønsker at modtage informationer pr. mail, bedes du sende en mail til Kredsforeningen Viborg Fik du en mail med de 2 foredrag, dels om handicapkonventionen og dels om arv og testamente? Hvis ikke, så send din til så opretter vi dig på maillisten, så du ikke går glip af informationer. Sidste nyt fra vores kredsforening STU i Viborg er startet op den 9. august med godt 50 elever, men har her inden deadline for LA bladet 24. august endnu ikke et tilbud på skolefridage, som f.eks. efterårsferien, på trods af utallige opfordringer til kommunen. Der er oprettet et kollegie for elever, der går på STU en, men det er med begrænset støtte. Hverken STU eller kollegiet er målrettet specielt til vores unge, der er alle diagnoser på STU, og kollegiet er også kollegie for unge med misbrugsproblemer. Økonomisk er STU beregnet til at skulle løbe rundt for statstilskuddet, og på kollegiet benytter man sig af mentorordningen, som også udløser statsstøtte. Bowling Husk, at vi har feriebowling torsdag i uge 42 i hhv. Viborg og Skive Bowl n Fun. Arrangementet er gratis og er kun for medlemmer af Kredsforeningen Viborg. Tilmelding på senest fredag den 8. oktober. Foredrag Husk foredrag om arv, testamente og pensionsordninger den 13. oktober kl hos Advokatfirmaet Dahl, Lundborgvej 18, Viborg Foredragsholder er advokat Dorte Guldbrøn, som fortæller om arv og testamente og krydrer med beretninger fra den virkelige verden; og desuden fortæller formuekonsulent Ulrik Folkmann om pensionsopsparinger og -ordninger. Foredraget er gratis, men man skal dog betale for maden. Derfor er der bindende tilmelding på senest fredag den 1. oktober. Hvis du vil være opdateret med, hvad der sker, har din lokale kredsforening brug for din Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Else Worm Jørgensen... Tlf Kari Overhalden... Tlf Kim Hansen... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf Zita Andersen... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen Riel... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Friis... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Formand og Hanne Schøn Christensen... Tlf Bettina Østergaard... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Morten de Voss... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år, heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for, at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50,- kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker at modtage Landsforeningens Autismes nyhedsbrev Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 18 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Magasinpost UMM ID nr Bagsidetanker Med livet i andres hænder Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Karin Bakmand Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Louise Jensen. Louise er en flittig brugt foredragsholder, og har selv Aspergers syndrom. Så nærmer tiden sig for det årlige statusmøde, hvor kontaktpersoner og sagsbehandlere sidder og afgør min fremtid. Som alle andre år har ugerne op til dette møde været meget stressende. Jeg bor i Fredericia kommune, men mine kontaktpersoner hører til i Middelfart, og der går rygter alle steder fra om, hvordan kommunerne trækker deres brugere hjem. Jeg er snart 30 år og er ikke umyndiggjort. Jeg er afhængig af kontaktpersoner og især af, at disse ved præcis, hvordan og hvornår de skal støtte. Jeg har et godt samarbejde med mine kontaktpersoner, og i kraft af dette fungerer mit liv godt, selv når det går skidt. Fredericia kommune kan sikkert godt tilbyde mig tilsvarende timer hos en af deres egne, men for mig er det ikke antallet af timer, men hvordan disse timer bliver udnyttet, det handler om. Da jeg boede i Bogense, havde jeg en støtte-person, der ikke forstod AS, og derfor kunne hun overhovedet ikke hjælpe mig. Jeg frygter mere end noget andet, at det samme skal ske igen. At Fredericia for at spare penge trækker mig hjem og overlader min støtte til folk, der ikke ved, hvad AS er, og hvordan vi fungerer, og at jeg derfor, efter at være nået så langt, skal se mit liv smuldre. Jeg tænker ofte på, om sagsbehandlere ved, hvor stor magt de sidder med. Om de ved, at de med et pennestrøg kan gøre, at mit liv går fra velfungerende til ikke-fungerende. Om de ved, hvor magtesløs man føler sig som voksent, intelligent menneske, når ens egen fremtid og livskvalitet er uden for ens egen indflydelse. Når man ikke selv har noget at skulle have sagt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er værdigt. 20 Nr. 8 September 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Drømmen om et godt nyt år... 2 Elevplads søges... 3 Autisme og stolthed... 4 Oplæg til Asperger... 5 For hvis skyld skal børn med ASF inkluderes i almindelige daginstitutioner?... 6 Mindeord

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Lex Gladsave... 2 Medlemmer til Autismeforlagets redaktionsudvalg søges... 3 SOVI... 6 SIKON: Ekstra søskende-forældre kursus i juni... 7 Center for Autisme... 10 Autismeforlaget... 11

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om inklusion på side 10-19. Nr. 6 Juni 2011 FOR LANDSFORENINGEN AUTISME. n Fælt spin fra KL...

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om inklusion på side 10-19. Nr. 6 Juni 2011 FOR LANDSFORENINGEN AUTISME. n Fælt spin fra KL... MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 6 Juni 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fælt spin fra KL... 2 n Sommerferie på sekretariatet... 3 n En vej til rette uddannelseshylde... 4

Læs mere

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 6 Juni 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN n Sur-sød sommerhilsen. 2 n Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU?... 4 n Nyheder med småt... 4 n Juleferie uden»voldsom

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6 FOKUS PÅ AUTISME Leder: Hvorfor dog klage?... 2 Advokaten: Værgemål... 4 Dementi... 5 Vi har brug for din støtte... 6 Forældrenetværk for forældre... 6 Autismeforlaget: Nyheder hos forlaget... 7 Center

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet FOKUS PÅ AUTISME ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet i Middelfart.... 11 Meeting of Minds 2... 12 Gavekort... 13

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME

Årsblad 2010 FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME For fuld damp... 2 Landsforeningen Autisme... 4 Sekretariatet... 5 Socialrådgivning... 6 Bogholderi... 7 Projektleder... 8 Hovedbestyrelsens opgaver... 9 Ejendomsfonden... 9 Vejle, en

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 4 SEPTEMBER 2006 LÆS INDE I BLADET OM: Hvad skal VISO arbejde med? Sommerhøjskole i Vigsø Jamen, er det ikke logik, selv for fagfæller? Vælt murene med en kanon i loftet Nyt

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk) Redaktion: Elisabeth Sandell

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 1 Januar 2012 FOKUS PÅ AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Psykisk tilgængelighed Af Aage Sinkbæk... Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Psykisk tilgængelighed Af Aage Sinkbæk... Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk... FOKUS PÅ AUTISME Sådan gør vi... 2 Præsentation af LA s organisation samt tillidsfolk... 3 Sekretariatet... 5 Informations-afd.... 5 Socialrådgivning... 6 LA s næstformænd... 7 Redaktionen... 7 Journalist...

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere