RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: Dato for forrige tilsynsbesøg: Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget foretaget af: Torben Jørgensen og Dennis Bungaard Fra tilbuddet deltog: 6 personaler og 4 børn/unge GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER

2 Tilsynsrapporten sendt til kommentering den: Kommentarer modtaget den: Tilsynsbesøget indeholdt følgende elementer: Rundvisning Interview af forstander Interview af medarbejder Interview af beboere Skriftligt materiale der er anvendt i tilsynsrapporten: Statusskabelon Indskrivningsrapport Personalehåndbog Dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder Beboerliste og personaleliste Personalekontrakter, samt attester Tilbudsportalen Hjemmesiden Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dennis Bungaard Torben Jørgensen 2

3 Tilsynets samlede vurdering Kerneydelse: Socialpædagogisk pædagogisk behandling. Opholdsstedet er godkendt til at modtage 8 børn/unge i alderen år, med mulighed for forlængelse til 23 år. Derudover er der godkendt en udslusningsafdeling til 2 i alderen år og et aflastningsprojekt til 4 børn/unge i aldrene 10 til 18 år, samt en afdeling til mor/barn undersøgelser med plads til 2 forældrepar. Samlede vurdering: Nielstrup er en gammel institution der har fungeret som opholdssted siden Der er masser af historie i huset og stedet har gennem mange år stort set fungeret som da det blev grundlagt. De sidste 3 år har stedet været gennem en forandring med flere forstanderskift og udskiftning i personalegruppen. Specielt 2012 har været et udfordrende år med langtidssygemeldninger og dødsfald i personalegruppen. Det er vurderingen, at Nielstrup har en personalegruppe der er engageret og med mod på fremtiden. Stedet er i løbet af 2012 fået udvidet deres godkendt til også at kunne modtage forældre til mor/barn udredninger, samt børn/unge i et aflastningsprojekt. Nielstrup har nogle udfordringer med at skulle beskrive deres værdigrundlag og pædagogiske metoder som det er tilsynets vurdering ikke er defineret tydeligt nok. Dette er også et ønske fra ledelsens side. Der er i rapporten givet enkelte anbefalinger og et enkelt påbud. Påbuddet går på at Nielstrup skal overholde den gældende rygelovgivning. Der vil i 2013 blive fulgt op på anbefalinger og påbuddet. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FYSISKE RAMMER... Institutionens fysiske beliggenhed... Vedligeholdelse og bygningsarbejder... Brand og beredskab... Fødevarekontrol... ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE... Tilbuddets økonomi... Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi... TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE... Brugersammensætning... Værdigrundlag og pædagogiske metoder... Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation... Brugerindflydelse... Forretningsgang vedr. brugernes økonomi... Aktivitetstilbud... Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer... Hygiejne og rengøring... Magtanvendelse... Handleplan i forbindelse med forebyggelse af magtanvendelse... SAMTALER MED BEBOER.. Magtanvendelser. Økonomi Indflydelse på hverdagen Aktiviteter 4

5 Relation til personalet Relation til de andre beboer Evt.... PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ... Personale... Personalepolitik... Sygefraværspolitik... Rygepolitik... Misbrugspolitik... APV... EVT FYSISKE RAMMER Institutionens fysiske beliggenhed Udendørs fysiske rammer Til opholdsstedet hører en stor parklignende have, med fodboldbane, legeplads og englignende områder til benyttelse af div. aktiviteter. Endvidere er der adgang til en lille park/skov med shelter, bålplads og multlokum. Etableringsår Opholdsstedet blev oprettet som socialt kollektiv i 1982, dog er godkendelse af vedtægter for opholdssted først fra Ejerforhold Opholdsstedet er drevet som en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ansvarlige. Opholdstedet lejer bygninger samt udenoms areal af Krenkerup Gods. Indretning Hovedhuset rummer 8 børn/unge værelser, 2 vagtværelser, kontor, køkken, spisestue, dagligstue, computerrum, bibliotek, aktivitetsrum, friluftsrum. I Sidefløjen er der 2 lejligheder, hvor den ene benyttes til mor og barn observation og den anden som udslusning. I sideløjen er der ligeledes et vaskerum samt tørrekælder. Der er udbygninger med værksted og cykelstald. Udnyttelse af fysiske rammer Hovedhuset bliver brugt til opholdsstedet basistilbud til 8 børn/unge. Friluftsrummet befinder sig på første salen og skal på sigt benyttes til aflastningsbørn. Sidefløjen bliver, som ovenfor nævnt, pt. udnyttet til udslusning samt mor/barn observationer. Have og tilhørende park anlæg bliver benyttet til aktiviteter, primært i weekender bliver shelterpladsen benyttet, hvor det er hensigten at shelter pladsen skal være base for projekt aflastning i det fri. Værkstedet bliver primært benyttet af praktisk medarbejder til 5

6 vedligeholdelse af maskin/vognpark. Der er dog mulighed for at bruge værkstedet til aktiviteter med de unge, hvilket der pt ikke er interesse for i ungegruppen. Sikring af flugtveje Der er i hovedhuset 3 nedgange fra førstesalen, hvoraf den ene er en decideret flugtvej, der er friholdt. Endvidere er der adgang til vinduer i samtlige rum. Der er ophængt evakueringsplaner synligt og tilgængeligt i huset. Alarmer Der forefindes røgalarmer placeret ved bagindgang, opgang til pigerne, hall, vagtlejlighed, pc-rum, spisestue, bibliotek, kontor, stor stue. På første salen er der brandalarmer på drengegangen, pigernes forstue samt på alle værelser. Stedet har været og er stadig i gang med en indvendig renovering og det meste af underetagen er blevet malet og istandsat. Ovenpå er de værelser der er beboet blevet renoveret, dog mangler gangen og fællesområderne ovenpå stadig. Omgivelserne fremstår som vedligeholdt og ryddelige og specielt den store have med shelterområdet er brugt af nogle af de unge. Værkstedet bliver ikke brugt og der er ingen børn der har interesse i at bruge værkstedet. Lokalerne i sidebygningen som bruges til mor/barn fremstår som indbydende og velegnet til formålet. De resterende lokaler i sidefløjen udslusningen fremstår noget slidte og trænger til en renovering. Anbefalinger og påbud: Det anbefales at røgalarmer bliver serieforbundet, samt at der sker en renovering af lokalerne i sidefløjen udslusningen, samt af fællesarealerne på førstesalen i hovedhuset. Vedligeholdelse og bygningsarbejder Udvendig vedligeholdelse Påhviler udlejer. Indvendig vedligeholdelse Opholdsstedet er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, hvilket er en stor post i budgettet, da bygningerne er gamle og præget af manglende vedligeholdelse og modernisering igennem tiden. Opholdsstedet har indenfor de seneste 2 år været igennem modernisering af flere opholdsrum og der er planer om renovering af første salens gangareal og opholdsrum. Det er personalet der står for meget af den indvendige vedligeholdelse og der er ansat en servicemedarbejder der har den primære opgave. Boliger beset ved tilsynet Ja 6

7 Se ovenstående vurdering. Se ovenstående anbefalinger. Brand og beredskab Beredskabsplan Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med opdatering af APV. Der ligger en handleguide til pædagogiske personale ved overgreb/krænkelser, samt voldsepisoder eller suicidale trusler. Personalet bekræfter, at de kender til beredskabsplanerne. Evakueringsplan Evakueringsøvelse Information til nyansatte Evakueringsplan er ophængt synlige steder i huset, ligesom der har været afholdt evakueringsøvelse, der vil blive gentaget jævnligt i takt med udskiftning af børn og personalegruppe. Sidst omkring sommerferien. Arbejdsmiljø repræsentant sikrer information til nyansatte. Der har været afholdt brandøvelse i år. Brandtilsyn Der sker brandtilsyn ved Falck en gang årligt. Brandøvelse Hele personalegruppen har været på brandkursus i indeværende år. Førstehjælp Hele personalegruppen har været på førstehjælpskursus i indeværende år. Der ligger beredskabsplaner og personalet har været på brandkursus og førstehjælpskursus. en er at stedet har et gennemarbejdet beredskabsplaner med få mangler, samt opdateret kursuser. Der ligger en servicerapport fra Falck som har gennemgået brandudstyret. Organisation, drift og forretningsgange Tilbuddets økonomi Aktuelt forbrug for perioden Fremgår af saldobalance til budgettet. 7

8 Ingen fast procedure, men ca. 1 gang om mdr. laves der en balance fra bogholder, som kommer på opholdsstedet 2 gange om mdr. Bogholder kan ikke betale og har ikke adgang til konti. Regner med at afslutte året med et lille underskud. Personalet kender overfladisk til økonomien hvilket de har det fint med. De bliver orienteret på personalemøder omkring økonomien. Belægning for perioden Opholdsstedet har i indeværende år været fuldt belagt årets første 3 måneder, herefter har der været en udskrivning i april, i juni, samt i juli måned. Hvorefter der har været 3 ledige pladser, frem til en indskrivning pr. 1. oktober samt en indskrivning i mor/barn projektet i midten af oktober. Pt. er der en plads ledig i hovedhuset. Endvidere er der en ledig plads i projektet mor/barn observationen, samt der er ledige pladser til nystartet projekt aflastning i det fri. Belægningsprocent p.t. på 75 %. Mor/barn skal udskrives til april, hvis alt går som det skal. Stedet har skrevet på hjemmesiden at ledige pladser kan bruges som 2 akutpladser dette står ikke i godkendelsen. Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi Hvem administrerer tilbuddets økonomi? Forstanderen er ansvarlig for at administrere økonomien for opholdsstedet. Bestyrelsen bruges som sparringspartner. Der ligger ikke noget på skrift om hvornår bestyrelsen skal spørges omkring økonomi. Skriftlige forretningsgange Ingen skriftlige forretningsgange. Der er lavet en bagatelgrænse omkring personalets indkøb på 200 kr. Leder har et dankort og er den eneste der har adgang til dette. Derudover er der en kostkasse som alle har adgang til. Plan for økonomistyring i Tilbuddet (intern & ekstern) Der er ikke udarbejdet en decideret plan for økonomistyring, men der arbejdes tæt sammen med bogholder og revisor løbende igennem året, hvor budgettet bliver gennemgået og foreholdt bestyrelsen. Intet at bemærke 8

9 TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE Brugersammensætning Juridisk grundlag for tilbuddet samt pladser Målgruppe 66, stk. 5. Målgruppe 1: 8 børn og unge i alderen år med mulighed for forlængelse frem til 23. år. 2 unge i alderen i udslusningen. 4 unge i alderen i aflastningsprojekt. Målgruppen er karakteriseret ved at være børn og unge med psykosociale problemer. Målgruppe 2: 2 mødre/familier med spædbørn i separat lejlighed med døgndækning. Målgruppen er gravide og mødre med børn i alderen fra 15 år med følelsesmæssige og sociale problemer. Antal indskrevne Hovedhuset: 6 børn og unge indskrevet. Mor/barn projekt: 1 mor med barn indskrevet. Udslusningen: en ung indskrevet. Aflastningen: der er aftale om indskrivning af en ung pr. 1/ Nyindskrevne i perioden fra sidste tilsyn til nu Siden sidste tilsyn i maj er der i hovedhuset indskrevet 1 barn. I mor/barn projektet er der indskrevet en mor med barn. Antal fraflyttede i perioden fra sidste tilsyn til nu Der er fraflyttet 2 unge siden sidste tilsyn i maj måned, en bortvisning samt en hjemgivelse til familiært netværk. Årsag til fraflytning Kerneydelse Socialpædagogisk behandling Der matches pt. i forhold til de børn de har inde i huset. Det betyder, at målgruppe beskrivelsen er blevet lidt uklar og der er et ønske om at komme tilbage til den oprindelige målgruppe. Der er lidt uklarhed hos ledelsen omkring beskrivelsen dette er ledelsen bevist om og det er et arbejdes punkt i Aflastningsprojektet foregår primært udendørs og lige nu når aflastningsprojektet starter deltager de børn der er hjemme i weekenden også i udendørsprojektet. 9

10 Det anbefales, at der bruges tid på at arbejde med målgruppe beskrivelsen, da den ikke af personalet eller forstander kan beskrives tydeligt. Værdigrundlag og pædagogiske metoder Værdigrundlag Opholdsstedet har igennem den senere tid arbejdet med værdigrundlag men på baggrund af nyligt forstanderskifte er værdigrundlaget ikke endeligt færdigbeskrevet. Pædagogiske metoder Den pædagogiske metode er en anerkendende tilgang til de unge, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt, ligesom at inddragelse af de unge er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse og som er afgørende i forhold til deres individuelle udvikling. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der er udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt. Opholdsstedet har været igennem en større grundlæggende omlægning som er rigtig godt i gang. Dette gør at de pædagogiske metoder er en del af det arbejde der skal være med til at definere Nielstrup i fremtiden. Som værdigrundlaget og målgruppe er pædagogiske metoder også et arbejdspunkt i Personalet fortæller, at de arbejder anerkendende og ser det enkelte barnets behov, samt at de arbejder aktivt med relationerne. De definere det således at de unge skal kunne stole på personalet og at personalet er troværdige voksne. Resultatdokumentation Der er fokus på resultat i det daglige arbejde og der tages udgangspunkt i den enkeltes udviklingsplaner hvor der er dokumentation i form af halvårlige statusrapporter for udviklingsplanen revideres. Tilsynet har set en statusrapport og resultater og mål bliver skrevet ind i statusrapporten. Der er ikke en decideret individuelplan som der dokumentere de mål der er opnået med den unge. Resultatmåling Se ovenstående. Der ligger ikke et gennemarbejdet værdigrundlag som stedet arbejder ud fra. Dette er et arbejdes punkt ligesom målgruppebeskrivelsen for Arbejdet er i gang, men forstander skift og flere langtidssygemeldinger har gjort, at dette arbejde ligger stille. Det anbefales, at der straks i det nye år sættes en proces i gang med at 10

11 beskrive værdigrundlag og pædagogiske metoder. Det anbefales, at denne proces bliver taget sammen med personalet. Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation 1) Anvender tilbuddet en skabelon for de individuelle planer? 2) Indeholder den individuelle plan en afdækning af brugerens forudsætninger for brugerinddragelse? 3) Indeholder den individuelle plan en afdækning af kommunikative ressourcer? 4) Indeholder den individuelle plan en afdækning af sociale forhold? 5) Indeholder den individuelle plan en afdækning af helbredsmæssige forhold? 6) Er der dokumenteret handleanvisninger for medarbejderne på baggrund af målene? 7) Fremgår borgerens ønsker, mål og holdninger af den individuelle plan? 8) Foreligger der handleplaner på alle børn/ unge Ja/Nej Nej, men der står noget i statusrapporten Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke: X Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: x Nej, slet ikke Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der følges op på handleanvisninger via faglig intern sparring og ekstern supervision. Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der rykkes ofte for handleplaner samt reviderede handleplaner uden synderlig respons. Desværre er dette kendetegnende for alle kommuner. De vurderes, at et mere strukturet arbejde med individuelle planer ville kunne højne det pædagogiske arbejde med de indskrevne. Det anbefales, at der laves individuelle planer på alle indskrev ende. 11

12 Brugerindflydelse Hvordan praktiseres brugerindflydelse set fra brugerens perspektiv? Dels gennem børnemøder, dels gennem individuelle samtaler med både forstander samt kontaktperson. Personale fortæller, at de har stor indflydelse og har medbestemmelse på mange ting. Der er en dagsorden som børnene løbende kan skrive ønsker på. Det er dog ikke så tit der bliver skrevet noget på. Der bliver ikke skrevet referat af mødet. Afholdelse af beboerrådsmøder eller husmøder Der afholdes børnemøder sidste torsdag i hver måned. Endvidere er der en kultur i huset om at eftermiddagshygge og aftensmåltider ofte bliver benyttet til at inddrage de unge samt at orientere om hvad der sker i huset og sikre at de unges perspektiver på ændringer mv. bliver hørt. Rammerne for brugerindflydelse Beskrevet ovenfor. Hvordan og på hvilke niveauer inddrages forældre? Der er et individuelt forældresamarbejde. Der tilstræbes jævnligt at forældrene orienteres om deres barns trivsel udover planlagte statusmøder. Der er aftaler om hvor ofte forældrekontakten skal være i hver enkelt sag. Herudover orienteres forældre ved ændringer i huset der har betydning. Der er tradition for at afholde forældredag, hvor forstander giver en status på året. Der er udsendt brev til forældrene om tilsynets besøg, men der har ikke været nogen respons tilbage. Hvis forældre ikke kan komme til forældredag henter stedet familien. Ledelsen fortæller, at forældrene er en vigtig del af anbringelsen og kontakten vægtes højt. Forældrenes opfattelse af brugerinddragelse? Meget individuelt, generelt oplever vi glade og tilfredse forældre i samarbejdet. Ingen anbefalinger eller påbud. Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Skriftlige retningslinjer/ procedurer for håndtering af Der er procedure for hvorledes personalet støtter de unge i at håndtere deres økonomi. Der er i samarbejde med banken og den unge lavet 12

13 beboermidler klausuler for adgang til deres midler. Personalet har på ingen måder adgang til de unges penge uden at den unge er med. Lomme-/tøjpenge bliver sat ind på børnenes konti og de administrere selv deres lp. penge. Der bliver lavet en opsparringskonto til hvert barn. Hvis de unge får en togbøde betaler de unge selv, hvis de ikke kan betaler opholdsstedet og laver en afdragsordning. Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedurer og følges de? Ja, de unge bliver orienteret ved indflytning og er selv med til at håndhæve retningslinjerne. Anden udbetaling til brugerne Ikke udover fast tøj og lommepenge. Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af den unges tøjpenge. Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter etc. Ved 107 Ikke aktuelt Ingen anbefalinger eller påbud. Aktivitetstilbud Fastlagte daglige/ugentlige aktiviteter De unge går til individuelle aktiviteter i omkringliggende tilbud i Sakskøbing/ Nykøbing F. Interne årlige aktiviteter Der afholdes en forældredag der dels er baseret på aktiviteter dels på information til forældre. Hvor de unge deltager. Der afholdes årlig skiferie samt sommerkoloni. Endvidere er der varierende aktiviteter i weekender og skoleferier. Der fejes diverse højtider og helligdage. Eksterne aktiviteter Der er en juletur hvor vi tager til tivoli. Ingen anbefalinger eller påbud. Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer 13

14 Hvilke regler har tilbuddet om brugernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer? Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol i arbejdstiden og i huset, dog gives undtagelse i forbindelse med personale arrangementer uden børn, som julefrokost, personaleudflugter samt ved jubilæum. Ligesom der kan gives dispensation til indtagelse af alkohol for gæster i huset f.eks i forbindelse med konfirmationer, der holdes for de unge. Opholdsstedet har nul tolerance i forhold til brug af psykoaktive stoffer. De unge må gerne drikke alkohol når de går i byen dette aftales i samarbejde med forældrene og sagsbehandler. Hvilken indsats ydes overfor brugere med problematisk brug af alkohol/psykoaktive stoffer? Det har endnu ikke været relevant. Hvis der skulle opstå problemer vil det være en individuel indsats. Hvornår involveres politiet? Det har endnu ikke været relevant. Ingen anbefalinger eller påbud. Hygiejne og rengøring Principper for rengøring i beboerens eget værelse Alle de unge har en ugentlig rengøringsdag af deres eget værelse. Rengøringsplaner for fælles arealer De unge skiftes til at hjælpe med rengøring af badeværelser, samt aktivitetsrum og pc-rum. Ligeledes støvsugning af værelsesgangen. Derudover er der ansat en køkkendame der også står for rengøring. Magtanvendelse Antal magtanvendelser i perioden fra sidste tilsyn En enkelt, der har været omkring tilsynet til godkendelse. Tilbuddets procedure for indberetning og opfølgning på magtanvendelser Hændelsen bliver beskrevet grundigt og en magtanvendelses indberetning udfyldes i samråd med forstanderen. Forstanderen sørger for at tale med alle involverede, for at sikre omsorgen og for at belyse nødvendigheden af magtanvendelse. 14

15 Det bliver drøftet i personalegruppen når der har været episoder. Det er holdningen at der ikke skal være magtanvendelser og at det kun er et redskab som yderste konsekvens. Det har sidste været en gennemgang af cirkulæret i Det anbefales at cirkulæret drøftes på et personalemøde. Samtale med beboer Magtanvendelser? Børnene ved hvad en magtanvendelse er, men har ikke oplevet det selv og har enkelt gange set magtanvendelser på andre. Økonomi? Bekræfter hvad personalet fortalte om Lp og Tp. Indflydelse på hverdagen? Kan bestemme enkelte ting ved dog ikke helt hvad de kan bestemme. Aktiviteter? Relation personalet? Kan bruge computerrummet som er åbent fra kl. 15 til 21. Alle går til aktiviteter uden for Nielstrup en er dog ikke tilmeldt noget p.t. men vil gerne starte på gokart. Alle har det godt med personalet og kan godt lide deres kontaktperson. Relation de andre beboer? Har det godt med hinanden, men enkelte gnidninger er der dog. Evt.? Alle tre fortæller, at de har det godt og er glade for at bo på stedet. Anbefaling og Påbud: PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ Personale Personalesammensætning pr. 30. september 2012 Hovedhus: 1 leder (pædagogisk udd.), 2 servicemedarbejdere, 1,5 pædagoger og 3 ufaglærte. I mor/barn er der ansat 2,5 pædagog. Der er pædagog på kl I spids belastning kan personalet være med til at køre børn i hovedehuset. Sovende nattevagten dækker begge steder. Der er 2 personaler på om aften i huset. 15

16 Brug af vikarer På opholdsstedet er der tilknyttet to faste vikarer. Personaleflow for perioden 1. januar til 30. september 2012 I Juli måned blev 2 medarbejdere opsagt, som følge af nedgang i børnetal. 30. sept. fratrådte forstanderen, efter et længere sygdoms forløb. I midten af maj måned afgik servicemedarbejder til køkkenet, ved døden. Hun blev efterfølgende erstattet med en ny. Arbejdsplaner/arbejdstilrettelæggelse Der er en fast medarbejder der står for vagtplan. Det tilstræbes at den altid er kendt mindst 4 uger frem, dog med forbehold for ændringer. For hvilke stillingskategorier findes der stillingsbeskrivelser? Der forefindes arbejdsbeskrivelser på pædagogisk medarbejdere og på forstanderen, men endnu ikke på servicemedarbejderne. Der er ansat få pædagoger Der ligger ansættelseskontrakter på alle og straffeattester og børneattester på de nyansatte. Der er ikke indhentet straffe- /børneattester på gamle ansatte siden deres ansættelse. Det er ikke en procedure at se kørekort ved ansættelse. Det anbefales at lave procedure hvor der med jævne mellemrum indhentes straffe og børneattester. Personalepolitik Kompetence og ansvarsfordeling Der er lavet mundtlige aftaler for ansvar og kompetence fordeling, hvoraf nogle er nedfældet i håndbogen. Dette punkt er under udvikling. Der er ikke en skriftlig defineret ansvarsfordeling. Personalet fortæller, at de har meget frihed og stort ansvar i deres hverdag og i planlægningen af deres arbejde. Personalemøder Personalemøder afholdes hver 14. dag, hver anden gang med supervision. MUS Afholdes en gang årligt i slutningen af november måned. Kursusfordeling Der har været 4 af sted på medicinhåndterings kursus. Alle har deltaget på et kursus omkring diagnoser og alle er med i et fælles uddannelses forløb med Janus centret omkring børns seksualitet. På grund af økonomi, har vi tilstræbt at afholde fælles kurser og temadage, således at alle er blevet tilgodeset. Man vil gerne have at der bliver uddannet en seksualvejleder, da det er 16

17 oplevelsen at der er behov for dette på et opholdssted. Supervision Ca. 1 gang månedligt, dog med mulighed for enkeltsupervision efter behov. Introduktionsforløb for nye medarbejdere Vi har en håndbog, der beskriver vores praksis. Når der ansættes nye, går de sammen med en fast medarbejder, på de første par vagter. Håndbogen blev gennemgået på tilsynet og den var på mange måder fyldestgørende, men trænger til en generel opdatering. Det anbefales, at opdatere personalehåndbogen. Sygefraværspolitik Opgørelse over fravær på grund af sygdom for perioden siden sidste tilsyn Der er endnu ikke lavet opgørelse over årets sygefravær, men de har været belastet af 4 langtidssygemeldinger i første halvdel af året. Af disse 4 har kun en været arbejdsrelateret. Politik ved højt fravær Der er ikke vedtaget en politik om højt sygefravær. De tilfælde der har været, er blevet taget op i bestyrelsen og er blevet behandlet individuelt. Ingen anbefalinger eller påbud. Rygepolitik Skriftlig politik Der er ikke nedskrevet en politik, men der er indgået en aftale i personalegruppen om, at der ryges på et bestemt sted udenfor. Desuden må der ikke ryges sammen med de unge. Påbud om at følge lovgivningen. APV 17

18 Dato for gennemførelse af APV. Hvor stor en procentdel af medarbejderne deltog? APV blev gennemført i marts 2012 og alle medarbejdere deltog. Dog var en på barsel og 4 langtidssygemeldte. Hvilke fysiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. APV en blev fremvist ved tilsynsbesøget. Hvilke psykiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV en? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. Arbejdsulykker i perioden siden sidste tilsyn? Ingen APVen blev set, samt rapport fra arbejdstilsynet. Ingen anbefalinger eller påbud. Evt. Fødevarestyrelsen? Fødevarerstyrelsens anvisninger bliver fuldt og de har kun fået glade smiley er. Bestyrelsen? Der afholdes møder 1 gang i kvartalet. Referat fra bestyrelsesmøder blev fremvist på tilsynet. Personalet kender dele af bestyrelsen som kommer regelmæssigt på stedet. Ingen anbefalinger eller påbud. 18

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Behandlingshjemmet Landerupgaard. Tilbudstype: selvejende døgnbehandlingsinstitution, godkendt efter Lov

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 6 i lov om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune Fredag den 6. juli 2012 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet. Frørupskolen. Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Oplysninger om tilbuddet Frørupskolen Tilbuddets navn: Opholdsstedet Frørupskolen, Skovrupvej 6, Frørup, 6070 Christiansfeld. Tlf.:73 26 86 00 E-mail:fs@ungsommens-vel.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune Onsdag den 20. maj 2009 fra kl. 18.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hyblerne. Formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning Opholdsstedet Kongsholm Toftehøjs-Aasen 36 3230 Græsted Sag: 2013/05851 001 Id: 27.30G00 Afdelingsnavn Tilsynsenheden Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. februar 2013 Personlig henvendelse Birkevang

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

At der forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At der forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Region Hovedstaden - Handicap TILSYNSRAPPORT Tilsyn 2011 Tilsyn på Behandlingshjemmet Nødebogård Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 53 66 Fax 48

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Indledning Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 11.00 Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012

Uanmeldt tilsyn. Fonden Opholdsstedet Home Nørregade Hundested. 30. marts 2012 Uanmeldt tilsyn Fonden Opholdsstedet Home Nørregade 79 3390 Hundested 30. marts 2012 Tilsynet er udført af: Peter Ege & Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Region Hovedstaden - Handicap TILSYNSRAPPORT Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 53 66 Fax 48 20 55 27 Web www.regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn Tilsynsrapport Lyspunktet 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn Tilsynsrapport Lyspunktet 2012 Tilsynsrapport Lyspunktet 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere