RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: Dato for forrige tilsynsbesøg: Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget foretaget af: Torben Jørgensen og Dennis Bungaard Fra tilbuddet deltog: 6 personaler og 4 børn/unge GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER

2 Tilsynsrapporten sendt til kommentering den: Kommentarer modtaget den: Tilsynsbesøget indeholdt følgende elementer: Rundvisning Interview af forstander Interview af medarbejder Interview af beboere Skriftligt materiale der er anvendt i tilsynsrapporten: Statusskabelon Indskrivningsrapport Personalehåndbog Dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder Beboerliste og personaleliste Personalekontrakter, samt attester Tilbudsportalen Hjemmesiden Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dennis Bungaard Torben Jørgensen 2

3 Tilsynets samlede vurdering Kerneydelse: Socialpædagogisk pædagogisk behandling. Opholdsstedet er godkendt til at modtage 8 børn/unge i alderen år, med mulighed for forlængelse til 23 år. Derudover er der godkendt en udslusningsafdeling til 2 i alderen år og et aflastningsprojekt til 4 børn/unge i aldrene 10 til 18 år, samt en afdeling til mor/barn undersøgelser med plads til 2 forældrepar. Samlede vurdering: Nielstrup er en gammel institution der har fungeret som opholdssted siden Der er masser af historie i huset og stedet har gennem mange år stort set fungeret som da det blev grundlagt. De sidste 3 år har stedet været gennem en forandring med flere forstanderskift og udskiftning i personalegruppen. Specielt 2012 har været et udfordrende år med langtidssygemeldninger og dødsfald i personalegruppen. Det er vurderingen, at Nielstrup har en personalegruppe der er engageret og med mod på fremtiden. Stedet er i løbet af 2012 fået udvidet deres godkendt til også at kunne modtage forældre til mor/barn udredninger, samt børn/unge i et aflastningsprojekt. Nielstrup har nogle udfordringer med at skulle beskrive deres værdigrundlag og pædagogiske metoder som det er tilsynets vurdering ikke er defineret tydeligt nok. Dette er også et ønske fra ledelsens side. Der er i rapporten givet enkelte anbefalinger og et enkelt påbud. Påbuddet går på at Nielstrup skal overholde den gældende rygelovgivning. Der vil i 2013 blive fulgt op på anbefalinger og påbuddet. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FYSISKE RAMMER... Institutionens fysiske beliggenhed... Vedligeholdelse og bygningsarbejder... Brand og beredskab... Fødevarekontrol... ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE... Tilbuddets økonomi... Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi... TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE... Brugersammensætning... Værdigrundlag og pædagogiske metoder... Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation... Brugerindflydelse... Forretningsgang vedr. brugernes økonomi... Aktivitetstilbud... Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer... Hygiejne og rengøring... Magtanvendelse... Handleplan i forbindelse med forebyggelse af magtanvendelse... SAMTALER MED BEBOER.. Magtanvendelser. Økonomi Indflydelse på hverdagen Aktiviteter 4

5 Relation til personalet Relation til de andre beboer Evt.... PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ... Personale... Personalepolitik... Sygefraværspolitik... Rygepolitik... Misbrugspolitik... APV... EVT FYSISKE RAMMER Institutionens fysiske beliggenhed Udendørs fysiske rammer Til opholdsstedet hører en stor parklignende have, med fodboldbane, legeplads og englignende områder til benyttelse af div. aktiviteter. Endvidere er der adgang til en lille park/skov med shelter, bålplads og multlokum. Etableringsår Opholdsstedet blev oprettet som socialt kollektiv i 1982, dog er godkendelse af vedtægter for opholdssted først fra Ejerforhold Opholdsstedet er drevet som en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ansvarlige. Opholdstedet lejer bygninger samt udenoms areal af Krenkerup Gods. Indretning Hovedhuset rummer 8 børn/unge værelser, 2 vagtværelser, kontor, køkken, spisestue, dagligstue, computerrum, bibliotek, aktivitetsrum, friluftsrum. I Sidefløjen er der 2 lejligheder, hvor den ene benyttes til mor og barn observation og den anden som udslusning. I sideløjen er der ligeledes et vaskerum samt tørrekælder. Der er udbygninger med værksted og cykelstald. Udnyttelse af fysiske rammer Hovedhuset bliver brugt til opholdsstedet basistilbud til 8 børn/unge. Friluftsrummet befinder sig på første salen og skal på sigt benyttes til aflastningsbørn. Sidefløjen bliver, som ovenfor nævnt, pt. udnyttet til udslusning samt mor/barn observationer. Have og tilhørende park anlæg bliver benyttet til aktiviteter, primært i weekender bliver shelterpladsen benyttet, hvor det er hensigten at shelter pladsen skal være base for projekt aflastning i det fri. Værkstedet bliver primært benyttet af praktisk medarbejder til 5

6 vedligeholdelse af maskin/vognpark. Der er dog mulighed for at bruge værkstedet til aktiviteter med de unge, hvilket der pt ikke er interesse for i ungegruppen. Sikring af flugtveje Der er i hovedhuset 3 nedgange fra førstesalen, hvoraf den ene er en decideret flugtvej, der er friholdt. Endvidere er der adgang til vinduer i samtlige rum. Der er ophængt evakueringsplaner synligt og tilgængeligt i huset. Alarmer Der forefindes røgalarmer placeret ved bagindgang, opgang til pigerne, hall, vagtlejlighed, pc-rum, spisestue, bibliotek, kontor, stor stue. På første salen er der brandalarmer på drengegangen, pigernes forstue samt på alle værelser. Stedet har været og er stadig i gang med en indvendig renovering og det meste af underetagen er blevet malet og istandsat. Ovenpå er de værelser der er beboet blevet renoveret, dog mangler gangen og fællesområderne ovenpå stadig. Omgivelserne fremstår som vedligeholdt og ryddelige og specielt den store have med shelterområdet er brugt af nogle af de unge. Værkstedet bliver ikke brugt og der er ingen børn der har interesse i at bruge værkstedet. Lokalerne i sidebygningen som bruges til mor/barn fremstår som indbydende og velegnet til formålet. De resterende lokaler i sidefløjen udslusningen fremstår noget slidte og trænger til en renovering. Anbefalinger og påbud: Det anbefales at røgalarmer bliver serieforbundet, samt at der sker en renovering af lokalerne i sidefløjen udslusningen, samt af fællesarealerne på førstesalen i hovedhuset. Vedligeholdelse og bygningsarbejder Udvendig vedligeholdelse Påhviler udlejer. Indvendig vedligeholdelse Opholdsstedet er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, hvilket er en stor post i budgettet, da bygningerne er gamle og præget af manglende vedligeholdelse og modernisering igennem tiden. Opholdsstedet har indenfor de seneste 2 år været igennem modernisering af flere opholdsrum og der er planer om renovering af første salens gangareal og opholdsrum. Det er personalet der står for meget af den indvendige vedligeholdelse og der er ansat en servicemedarbejder der har den primære opgave. Boliger beset ved tilsynet Ja 6

7 Se ovenstående vurdering. Se ovenstående anbefalinger. Brand og beredskab Beredskabsplan Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med opdatering af APV. Der ligger en handleguide til pædagogiske personale ved overgreb/krænkelser, samt voldsepisoder eller suicidale trusler. Personalet bekræfter, at de kender til beredskabsplanerne. Evakueringsplan Evakueringsøvelse Information til nyansatte Evakueringsplan er ophængt synlige steder i huset, ligesom der har været afholdt evakueringsøvelse, der vil blive gentaget jævnligt i takt med udskiftning af børn og personalegruppe. Sidst omkring sommerferien. Arbejdsmiljø repræsentant sikrer information til nyansatte. Der har været afholdt brandøvelse i år. Brandtilsyn Der sker brandtilsyn ved Falck en gang årligt. Brandøvelse Hele personalegruppen har været på brandkursus i indeværende år. Førstehjælp Hele personalegruppen har været på førstehjælpskursus i indeværende år. Der ligger beredskabsplaner og personalet har været på brandkursus og førstehjælpskursus. en er at stedet har et gennemarbejdet beredskabsplaner med få mangler, samt opdateret kursuser. Der ligger en servicerapport fra Falck som har gennemgået brandudstyret. Organisation, drift og forretningsgange Tilbuddets økonomi Aktuelt forbrug for perioden Fremgår af saldobalance til budgettet. 7

8 Ingen fast procedure, men ca. 1 gang om mdr. laves der en balance fra bogholder, som kommer på opholdsstedet 2 gange om mdr. Bogholder kan ikke betale og har ikke adgang til konti. Regner med at afslutte året med et lille underskud. Personalet kender overfladisk til økonomien hvilket de har det fint med. De bliver orienteret på personalemøder omkring økonomien. Belægning for perioden Opholdsstedet har i indeværende år været fuldt belagt årets første 3 måneder, herefter har der været en udskrivning i april, i juni, samt i juli måned. Hvorefter der har været 3 ledige pladser, frem til en indskrivning pr. 1. oktober samt en indskrivning i mor/barn projektet i midten af oktober. Pt. er der en plads ledig i hovedhuset. Endvidere er der en ledig plads i projektet mor/barn observationen, samt der er ledige pladser til nystartet projekt aflastning i det fri. Belægningsprocent p.t. på 75 %. Mor/barn skal udskrives til april, hvis alt går som det skal. Stedet har skrevet på hjemmesiden at ledige pladser kan bruges som 2 akutpladser dette står ikke i godkendelsen. Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi Hvem administrerer tilbuddets økonomi? Forstanderen er ansvarlig for at administrere økonomien for opholdsstedet. Bestyrelsen bruges som sparringspartner. Der ligger ikke noget på skrift om hvornår bestyrelsen skal spørges omkring økonomi. Skriftlige forretningsgange Ingen skriftlige forretningsgange. Der er lavet en bagatelgrænse omkring personalets indkøb på 200 kr. Leder har et dankort og er den eneste der har adgang til dette. Derudover er der en kostkasse som alle har adgang til. Plan for økonomistyring i Tilbuddet (intern & ekstern) Der er ikke udarbejdet en decideret plan for økonomistyring, men der arbejdes tæt sammen med bogholder og revisor løbende igennem året, hvor budgettet bliver gennemgået og foreholdt bestyrelsen. Intet at bemærke 8

9 TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE Brugersammensætning Juridisk grundlag for tilbuddet samt pladser Målgruppe 66, stk. 5. Målgruppe 1: 8 børn og unge i alderen år med mulighed for forlængelse frem til 23. år. 2 unge i alderen i udslusningen. 4 unge i alderen i aflastningsprojekt. Målgruppen er karakteriseret ved at være børn og unge med psykosociale problemer. Målgruppe 2: 2 mødre/familier med spædbørn i separat lejlighed med døgndækning. Målgruppen er gravide og mødre med børn i alderen fra 15 år med følelsesmæssige og sociale problemer. Antal indskrevne Hovedhuset: 6 børn og unge indskrevet. Mor/barn projekt: 1 mor med barn indskrevet. Udslusningen: en ung indskrevet. Aflastningen: der er aftale om indskrivning af en ung pr. 1/ Nyindskrevne i perioden fra sidste tilsyn til nu Siden sidste tilsyn i maj er der i hovedhuset indskrevet 1 barn. I mor/barn projektet er der indskrevet en mor med barn. Antal fraflyttede i perioden fra sidste tilsyn til nu Der er fraflyttet 2 unge siden sidste tilsyn i maj måned, en bortvisning samt en hjemgivelse til familiært netværk. Årsag til fraflytning Kerneydelse Socialpædagogisk behandling Der matches pt. i forhold til de børn de har inde i huset. Det betyder, at målgruppe beskrivelsen er blevet lidt uklar og der er et ønske om at komme tilbage til den oprindelige målgruppe. Der er lidt uklarhed hos ledelsen omkring beskrivelsen dette er ledelsen bevist om og det er et arbejdes punkt i Aflastningsprojektet foregår primært udendørs og lige nu når aflastningsprojektet starter deltager de børn der er hjemme i weekenden også i udendørsprojektet. 9

10 Det anbefales, at der bruges tid på at arbejde med målgruppe beskrivelsen, da den ikke af personalet eller forstander kan beskrives tydeligt. Værdigrundlag og pædagogiske metoder Værdigrundlag Opholdsstedet har igennem den senere tid arbejdet med værdigrundlag men på baggrund af nyligt forstanderskifte er værdigrundlaget ikke endeligt færdigbeskrevet. Pædagogiske metoder Den pædagogiske metode er en anerkendende tilgang til de unge, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt, ligesom at inddragelse af de unge er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse og som er afgørende i forhold til deres individuelle udvikling. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der er udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt. Opholdsstedet har været igennem en større grundlæggende omlægning som er rigtig godt i gang. Dette gør at de pædagogiske metoder er en del af det arbejde der skal være med til at definere Nielstrup i fremtiden. Som værdigrundlaget og målgruppe er pædagogiske metoder også et arbejdspunkt i Personalet fortæller, at de arbejder anerkendende og ser det enkelte barnets behov, samt at de arbejder aktivt med relationerne. De definere det således at de unge skal kunne stole på personalet og at personalet er troværdige voksne. Resultatdokumentation Der er fokus på resultat i det daglige arbejde og der tages udgangspunkt i den enkeltes udviklingsplaner hvor der er dokumentation i form af halvårlige statusrapporter for udviklingsplanen revideres. Tilsynet har set en statusrapport og resultater og mål bliver skrevet ind i statusrapporten. Der er ikke en decideret individuelplan som der dokumentere de mål der er opnået med den unge. Resultatmåling Se ovenstående. Der ligger ikke et gennemarbejdet værdigrundlag som stedet arbejder ud fra. Dette er et arbejdes punkt ligesom målgruppebeskrivelsen for Arbejdet er i gang, men forstander skift og flere langtidssygemeldinger har gjort, at dette arbejde ligger stille. Det anbefales, at der straks i det nye år sættes en proces i gang med at 10

11 beskrive værdigrundlag og pædagogiske metoder. Det anbefales, at denne proces bliver taget sammen med personalet. Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation 1) Anvender tilbuddet en skabelon for de individuelle planer? 2) Indeholder den individuelle plan en afdækning af brugerens forudsætninger for brugerinddragelse? 3) Indeholder den individuelle plan en afdækning af kommunikative ressourcer? 4) Indeholder den individuelle plan en afdækning af sociale forhold? 5) Indeholder den individuelle plan en afdækning af helbredsmæssige forhold? 6) Er der dokumenteret handleanvisninger for medarbejderne på baggrund af målene? 7) Fremgår borgerens ønsker, mål og holdninger af den individuelle plan? 8) Foreligger der handleplaner på alle børn/ unge Ja/Nej Nej, men der står noget i statusrapporten Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke: X Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: x Nej, slet ikke Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der følges op på handleanvisninger via faglig intern sparring og ekstern supervision. Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der rykkes ofte for handleplaner samt reviderede handleplaner uden synderlig respons. Desværre er dette kendetegnende for alle kommuner. De vurderes, at et mere strukturet arbejde med individuelle planer ville kunne højne det pædagogiske arbejde med de indskrevne. Det anbefales, at der laves individuelle planer på alle indskrev ende. 11

12 Brugerindflydelse Hvordan praktiseres brugerindflydelse set fra brugerens perspektiv? Dels gennem børnemøder, dels gennem individuelle samtaler med både forstander samt kontaktperson. Personale fortæller, at de har stor indflydelse og har medbestemmelse på mange ting. Der er en dagsorden som børnene løbende kan skrive ønsker på. Det er dog ikke så tit der bliver skrevet noget på. Der bliver ikke skrevet referat af mødet. Afholdelse af beboerrådsmøder eller husmøder Der afholdes børnemøder sidste torsdag i hver måned. Endvidere er der en kultur i huset om at eftermiddagshygge og aftensmåltider ofte bliver benyttet til at inddrage de unge samt at orientere om hvad der sker i huset og sikre at de unges perspektiver på ændringer mv. bliver hørt. Rammerne for brugerindflydelse Beskrevet ovenfor. Hvordan og på hvilke niveauer inddrages forældre? Der er et individuelt forældresamarbejde. Der tilstræbes jævnligt at forældrene orienteres om deres barns trivsel udover planlagte statusmøder. Der er aftaler om hvor ofte forældrekontakten skal være i hver enkelt sag. Herudover orienteres forældre ved ændringer i huset der har betydning. Der er tradition for at afholde forældredag, hvor forstander giver en status på året. Der er udsendt brev til forældrene om tilsynets besøg, men der har ikke været nogen respons tilbage. Hvis forældre ikke kan komme til forældredag henter stedet familien. Ledelsen fortæller, at forældrene er en vigtig del af anbringelsen og kontakten vægtes højt. Forældrenes opfattelse af brugerinddragelse? Meget individuelt, generelt oplever vi glade og tilfredse forældre i samarbejdet. Ingen anbefalinger eller påbud. Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Skriftlige retningslinjer/ procedurer for håndtering af Der er procedure for hvorledes personalet støtter de unge i at håndtere deres økonomi. Der er i samarbejde med banken og den unge lavet 12

13 beboermidler klausuler for adgang til deres midler. Personalet har på ingen måder adgang til de unges penge uden at den unge er med. Lomme-/tøjpenge bliver sat ind på børnenes konti og de administrere selv deres lp. penge. Der bliver lavet en opsparringskonto til hvert barn. Hvis de unge får en togbøde betaler de unge selv, hvis de ikke kan betaler opholdsstedet og laver en afdragsordning. Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedurer og følges de? Ja, de unge bliver orienteret ved indflytning og er selv med til at håndhæve retningslinjerne. Anden udbetaling til brugerne Ikke udover fast tøj og lommepenge. Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af den unges tøjpenge. Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter etc. Ved 107 Ikke aktuelt Ingen anbefalinger eller påbud. Aktivitetstilbud Fastlagte daglige/ugentlige aktiviteter De unge går til individuelle aktiviteter i omkringliggende tilbud i Sakskøbing/ Nykøbing F. Interne årlige aktiviteter Der afholdes en forældredag der dels er baseret på aktiviteter dels på information til forældre. Hvor de unge deltager. Der afholdes årlig skiferie samt sommerkoloni. Endvidere er der varierende aktiviteter i weekender og skoleferier. Der fejes diverse højtider og helligdage. Eksterne aktiviteter Der er en juletur hvor vi tager til tivoli. Ingen anbefalinger eller påbud. Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer 13

14 Hvilke regler har tilbuddet om brugernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer? Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol i arbejdstiden og i huset, dog gives undtagelse i forbindelse med personale arrangementer uden børn, som julefrokost, personaleudflugter samt ved jubilæum. Ligesom der kan gives dispensation til indtagelse af alkohol for gæster i huset f.eks i forbindelse med konfirmationer, der holdes for de unge. Opholdsstedet har nul tolerance i forhold til brug af psykoaktive stoffer. De unge må gerne drikke alkohol når de går i byen dette aftales i samarbejde med forældrene og sagsbehandler. Hvilken indsats ydes overfor brugere med problematisk brug af alkohol/psykoaktive stoffer? Det har endnu ikke været relevant. Hvis der skulle opstå problemer vil det være en individuel indsats. Hvornår involveres politiet? Det har endnu ikke været relevant. Ingen anbefalinger eller påbud. Hygiejne og rengøring Principper for rengøring i beboerens eget værelse Alle de unge har en ugentlig rengøringsdag af deres eget værelse. Rengøringsplaner for fælles arealer De unge skiftes til at hjælpe med rengøring af badeværelser, samt aktivitetsrum og pc-rum. Ligeledes støvsugning af værelsesgangen. Derudover er der ansat en køkkendame der også står for rengøring. Magtanvendelse Antal magtanvendelser i perioden fra sidste tilsyn En enkelt, der har været omkring tilsynet til godkendelse. Tilbuddets procedure for indberetning og opfølgning på magtanvendelser Hændelsen bliver beskrevet grundigt og en magtanvendelses indberetning udfyldes i samråd med forstanderen. Forstanderen sørger for at tale med alle involverede, for at sikre omsorgen og for at belyse nødvendigheden af magtanvendelse. 14

15 Det bliver drøftet i personalegruppen når der har været episoder. Det er holdningen at der ikke skal være magtanvendelser og at det kun er et redskab som yderste konsekvens. Det har sidste været en gennemgang af cirkulæret i Det anbefales at cirkulæret drøftes på et personalemøde. Samtale med beboer Magtanvendelser? Børnene ved hvad en magtanvendelse er, men har ikke oplevet det selv og har enkelt gange set magtanvendelser på andre. Økonomi? Bekræfter hvad personalet fortalte om Lp og Tp. Indflydelse på hverdagen? Kan bestemme enkelte ting ved dog ikke helt hvad de kan bestemme. Aktiviteter? Relation personalet? Kan bruge computerrummet som er åbent fra kl. 15 til 21. Alle går til aktiviteter uden for Nielstrup en er dog ikke tilmeldt noget p.t. men vil gerne starte på gokart. Alle har det godt med personalet og kan godt lide deres kontaktperson. Relation de andre beboer? Har det godt med hinanden, men enkelte gnidninger er der dog. Evt.? Alle tre fortæller, at de har det godt og er glade for at bo på stedet. Anbefaling og Påbud: PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ Personale Personalesammensætning pr. 30. september 2012 Hovedhus: 1 leder (pædagogisk udd.), 2 servicemedarbejdere, 1,5 pædagoger og 3 ufaglærte. I mor/barn er der ansat 2,5 pædagog. Der er pædagog på kl I spids belastning kan personalet være med til at køre børn i hovedehuset. Sovende nattevagten dækker begge steder. Der er 2 personaler på om aften i huset. 15

16 Brug af vikarer På opholdsstedet er der tilknyttet to faste vikarer. Personaleflow for perioden 1. januar til 30. september 2012 I Juli måned blev 2 medarbejdere opsagt, som følge af nedgang i børnetal. 30. sept. fratrådte forstanderen, efter et længere sygdoms forløb. I midten af maj måned afgik servicemedarbejder til køkkenet, ved døden. Hun blev efterfølgende erstattet med en ny. Arbejdsplaner/arbejdstilrettelæggelse Der er en fast medarbejder der står for vagtplan. Det tilstræbes at den altid er kendt mindst 4 uger frem, dog med forbehold for ændringer. For hvilke stillingskategorier findes der stillingsbeskrivelser? Der forefindes arbejdsbeskrivelser på pædagogisk medarbejdere og på forstanderen, men endnu ikke på servicemedarbejderne. Der er ansat få pædagoger Der ligger ansættelseskontrakter på alle og straffeattester og børneattester på de nyansatte. Der er ikke indhentet straffe- /børneattester på gamle ansatte siden deres ansættelse. Det er ikke en procedure at se kørekort ved ansættelse. Det anbefales at lave procedure hvor der med jævne mellemrum indhentes straffe og børneattester. Personalepolitik Kompetence og ansvarsfordeling Der er lavet mundtlige aftaler for ansvar og kompetence fordeling, hvoraf nogle er nedfældet i håndbogen. Dette punkt er under udvikling. Der er ikke en skriftlig defineret ansvarsfordeling. Personalet fortæller, at de har meget frihed og stort ansvar i deres hverdag og i planlægningen af deres arbejde. Personalemøder Personalemøder afholdes hver 14. dag, hver anden gang med supervision. MUS Afholdes en gang årligt i slutningen af november måned. Kursusfordeling Der har været 4 af sted på medicinhåndterings kursus. Alle har deltaget på et kursus omkring diagnoser og alle er med i et fælles uddannelses forløb med Janus centret omkring børns seksualitet. På grund af økonomi, har vi tilstræbt at afholde fælles kurser og temadage, således at alle er blevet tilgodeset. Man vil gerne have at der bliver uddannet en seksualvejleder, da det er 16

17 oplevelsen at der er behov for dette på et opholdssted. Supervision Ca. 1 gang månedligt, dog med mulighed for enkeltsupervision efter behov. Introduktionsforløb for nye medarbejdere Vi har en håndbog, der beskriver vores praksis. Når der ansættes nye, går de sammen med en fast medarbejder, på de første par vagter. Håndbogen blev gennemgået på tilsynet og den var på mange måder fyldestgørende, men trænger til en generel opdatering. Det anbefales, at opdatere personalehåndbogen. Sygefraværspolitik Opgørelse over fravær på grund af sygdom for perioden siden sidste tilsyn Der er endnu ikke lavet opgørelse over årets sygefravær, men de har været belastet af 4 langtidssygemeldinger i første halvdel af året. Af disse 4 har kun en været arbejdsrelateret. Politik ved højt fravær Der er ikke vedtaget en politik om højt sygefravær. De tilfælde der har været, er blevet taget op i bestyrelsen og er blevet behandlet individuelt. Ingen anbefalinger eller påbud. Rygepolitik Skriftlig politik Der er ikke nedskrevet en politik, men der er indgået en aftale i personalegruppen om, at der ryges på et bestemt sted udenfor. Desuden må der ikke ryges sammen med de unge. Påbud om at følge lovgivningen. APV 17

18 Dato for gennemførelse af APV. Hvor stor en procentdel af medarbejderne deltog? APV blev gennemført i marts 2012 og alle medarbejdere deltog. Dog var en på barsel og 4 langtidssygemeldte. Hvilke fysiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. APV en blev fremvist ved tilsynsbesøget. Hvilke psykiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV en? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. Arbejdsulykker i perioden siden sidste tilsyn? Ingen APVen blev set, samt rapport fra arbejdstilsynet. Ingen anbefalinger eller påbud. Evt. Fødevarestyrelsen? Fødevarerstyrelsens anvisninger bliver fuldt og de har kun fået glade smiley er. Bestyrelsen? Der afholdes møder 1 gang i kvartalet. Referat fra bestyrelsesmøder blev fremvist på tilsynet. Personalet kender dele af bestyrelsen som kommer regelmæssigt på stedet. Ingen anbefalinger eller påbud. 18

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26.

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. J.nr. 10/18876 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 2. november 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere