RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: Dato for forrige tilsynsbesøg: Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget foretaget af: Torben Jørgensen og Dennis Bungaard Fra tilbuddet deltog: 6 personaler og 4 børn/unge GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER

2 Tilsynsrapporten sendt til kommentering den: Kommentarer modtaget den: Tilsynsbesøget indeholdt følgende elementer: Rundvisning Interview af forstander Interview af medarbejder Interview af beboere Skriftligt materiale der er anvendt i tilsynsrapporten: Statusskabelon Indskrivningsrapport Personalehåndbog Dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder Beboerliste og personaleliste Personalekontrakter, samt attester Tilbudsportalen Hjemmesiden Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dennis Bungaard Torben Jørgensen 2

3 Tilsynets samlede vurdering Kerneydelse: Socialpædagogisk pædagogisk behandling. Opholdsstedet er godkendt til at modtage 8 børn/unge i alderen år, med mulighed for forlængelse til 23 år. Derudover er der godkendt en udslusningsafdeling til 2 i alderen år og et aflastningsprojekt til 4 børn/unge i aldrene 10 til 18 år, samt en afdeling til mor/barn undersøgelser med plads til 2 forældrepar. Samlede vurdering: Nielstrup er en gammel institution der har fungeret som opholdssted siden Der er masser af historie i huset og stedet har gennem mange år stort set fungeret som da det blev grundlagt. De sidste 3 år har stedet været gennem en forandring med flere forstanderskift og udskiftning i personalegruppen. Specielt 2012 har været et udfordrende år med langtidssygemeldninger og dødsfald i personalegruppen. Det er vurderingen, at Nielstrup har en personalegruppe der er engageret og med mod på fremtiden. Stedet er i løbet af 2012 fået udvidet deres godkendt til også at kunne modtage forældre til mor/barn udredninger, samt børn/unge i et aflastningsprojekt. Nielstrup har nogle udfordringer med at skulle beskrive deres værdigrundlag og pædagogiske metoder som det er tilsynets vurdering ikke er defineret tydeligt nok. Dette er også et ønske fra ledelsens side. Der er i rapporten givet enkelte anbefalinger og et enkelt påbud. Påbuddet går på at Nielstrup skal overholde den gældende rygelovgivning. Der vil i 2013 blive fulgt op på anbefalinger og påbuddet. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FYSISKE RAMMER... Institutionens fysiske beliggenhed... Vedligeholdelse og bygningsarbejder... Brand og beredskab... Fødevarekontrol... ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE... Tilbuddets økonomi... Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi... TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE... Brugersammensætning... Værdigrundlag og pædagogiske metoder... Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation... Brugerindflydelse... Forretningsgang vedr. brugernes økonomi... Aktivitetstilbud... Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer... Hygiejne og rengøring... Magtanvendelse... Handleplan i forbindelse med forebyggelse af magtanvendelse... SAMTALER MED BEBOER.. Magtanvendelser. Økonomi Indflydelse på hverdagen Aktiviteter 4

5 Relation til personalet Relation til de andre beboer Evt.... PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ... Personale... Personalepolitik... Sygefraværspolitik... Rygepolitik... Misbrugspolitik... APV... EVT FYSISKE RAMMER Institutionens fysiske beliggenhed Udendørs fysiske rammer Til opholdsstedet hører en stor parklignende have, med fodboldbane, legeplads og englignende områder til benyttelse af div. aktiviteter. Endvidere er der adgang til en lille park/skov med shelter, bålplads og multlokum. Etableringsår Opholdsstedet blev oprettet som socialt kollektiv i 1982, dog er godkendelse af vedtægter for opholdssted først fra Ejerforhold Opholdsstedet er drevet som en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ansvarlige. Opholdstedet lejer bygninger samt udenoms areal af Krenkerup Gods. Indretning Hovedhuset rummer 8 børn/unge værelser, 2 vagtværelser, kontor, køkken, spisestue, dagligstue, computerrum, bibliotek, aktivitetsrum, friluftsrum. I Sidefløjen er der 2 lejligheder, hvor den ene benyttes til mor og barn observation og den anden som udslusning. I sideløjen er der ligeledes et vaskerum samt tørrekælder. Der er udbygninger med værksted og cykelstald. Udnyttelse af fysiske rammer Hovedhuset bliver brugt til opholdsstedet basistilbud til 8 børn/unge. Friluftsrummet befinder sig på første salen og skal på sigt benyttes til aflastningsbørn. Sidefløjen bliver, som ovenfor nævnt, pt. udnyttet til udslusning samt mor/barn observationer. Have og tilhørende park anlæg bliver benyttet til aktiviteter, primært i weekender bliver shelterpladsen benyttet, hvor det er hensigten at shelter pladsen skal være base for projekt aflastning i det fri. Værkstedet bliver primært benyttet af praktisk medarbejder til 5

6 vedligeholdelse af maskin/vognpark. Der er dog mulighed for at bruge værkstedet til aktiviteter med de unge, hvilket der pt ikke er interesse for i ungegruppen. Sikring af flugtveje Der er i hovedhuset 3 nedgange fra førstesalen, hvoraf den ene er en decideret flugtvej, der er friholdt. Endvidere er der adgang til vinduer i samtlige rum. Der er ophængt evakueringsplaner synligt og tilgængeligt i huset. Alarmer Der forefindes røgalarmer placeret ved bagindgang, opgang til pigerne, hall, vagtlejlighed, pc-rum, spisestue, bibliotek, kontor, stor stue. På første salen er der brandalarmer på drengegangen, pigernes forstue samt på alle værelser. Stedet har været og er stadig i gang med en indvendig renovering og det meste af underetagen er blevet malet og istandsat. Ovenpå er de værelser der er beboet blevet renoveret, dog mangler gangen og fællesområderne ovenpå stadig. Omgivelserne fremstår som vedligeholdt og ryddelige og specielt den store have med shelterområdet er brugt af nogle af de unge. Værkstedet bliver ikke brugt og der er ingen børn der har interesse i at bruge værkstedet. Lokalerne i sidebygningen som bruges til mor/barn fremstår som indbydende og velegnet til formålet. De resterende lokaler i sidefløjen udslusningen fremstår noget slidte og trænger til en renovering. Anbefalinger og påbud: Det anbefales at røgalarmer bliver serieforbundet, samt at der sker en renovering af lokalerne i sidefløjen udslusningen, samt af fællesarealerne på førstesalen i hovedhuset. Vedligeholdelse og bygningsarbejder Udvendig vedligeholdelse Påhviler udlejer. Indvendig vedligeholdelse Opholdsstedet er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, hvilket er en stor post i budgettet, da bygningerne er gamle og præget af manglende vedligeholdelse og modernisering igennem tiden. Opholdsstedet har indenfor de seneste 2 år været igennem modernisering af flere opholdsrum og der er planer om renovering af første salens gangareal og opholdsrum. Det er personalet der står for meget af den indvendige vedligeholdelse og der er ansat en servicemedarbejder der har den primære opgave. Boliger beset ved tilsynet Ja 6

7 Se ovenstående vurdering. Se ovenstående anbefalinger. Brand og beredskab Beredskabsplan Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med opdatering af APV. Der ligger en handleguide til pædagogiske personale ved overgreb/krænkelser, samt voldsepisoder eller suicidale trusler. Personalet bekræfter, at de kender til beredskabsplanerne. Evakueringsplan Evakueringsøvelse Information til nyansatte Evakueringsplan er ophængt synlige steder i huset, ligesom der har været afholdt evakueringsøvelse, der vil blive gentaget jævnligt i takt med udskiftning af børn og personalegruppe. Sidst omkring sommerferien. Arbejdsmiljø repræsentant sikrer information til nyansatte. Der har været afholdt brandøvelse i år. Brandtilsyn Der sker brandtilsyn ved Falck en gang årligt. Brandøvelse Hele personalegruppen har været på brandkursus i indeværende år. Førstehjælp Hele personalegruppen har været på førstehjælpskursus i indeværende år. Der ligger beredskabsplaner og personalet har været på brandkursus og førstehjælpskursus. en er at stedet har et gennemarbejdet beredskabsplaner med få mangler, samt opdateret kursuser. Der ligger en servicerapport fra Falck som har gennemgået brandudstyret. Organisation, drift og forretningsgange Tilbuddets økonomi Aktuelt forbrug for perioden Fremgår af saldobalance til budgettet. 7

8 Ingen fast procedure, men ca. 1 gang om mdr. laves der en balance fra bogholder, som kommer på opholdsstedet 2 gange om mdr. Bogholder kan ikke betale og har ikke adgang til konti. Regner med at afslutte året med et lille underskud. Personalet kender overfladisk til økonomien hvilket de har det fint med. De bliver orienteret på personalemøder omkring økonomien. Belægning for perioden Opholdsstedet har i indeværende år været fuldt belagt årets første 3 måneder, herefter har der været en udskrivning i april, i juni, samt i juli måned. Hvorefter der har været 3 ledige pladser, frem til en indskrivning pr. 1. oktober samt en indskrivning i mor/barn projektet i midten af oktober. Pt. er der en plads ledig i hovedhuset. Endvidere er der en ledig plads i projektet mor/barn observationen, samt der er ledige pladser til nystartet projekt aflastning i det fri. Belægningsprocent p.t. på 75 %. Mor/barn skal udskrives til april, hvis alt går som det skal. Stedet har skrevet på hjemmesiden at ledige pladser kan bruges som 2 akutpladser dette står ikke i godkendelsen. Forretningsgange i.f.m. tilbuddets økonomi Hvem administrerer tilbuddets økonomi? Forstanderen er ansvarlig for at administrere økonomien for opholdsstedet. Bestyrelsen bruges som sparringspartner. Der ligger ikke noget på skrift om hvornår bestyrelsen skal spørges omkring økonomi. Skriftlige forretningsgange Ingen skriftlige forretningsgange. Der er lavet en bagatelgrænse omkring personalets indkøb på 200 kr. Leder har et dankort og er den eneste der har adgang til dette. Derudover er der en kostkasse som alle har adgang til. Plan for økonomistyring i Tilbuddet (intern & ekstern) Der er ikke udarbejdet en decideret plan for økonomistyring, men der arbejdes tæt sammen med bogholder og revisor løbende igennem året, hvor budgettet bliver gennemgået og foreholdt bestyrelsen. Intet at bemærke 8

9 TILBUDDETS PÆDAGOGISKE METODER OG BRUGERE Brugersammensætning Juridisk grundlag for tilbuddet samt pladser Målgruppe 66, stk. 5. Målgruppe 1: 8 børn og unge i alderen år med mulighed for forlængelse frem til 23. år. 2 unge i alderen i udslusningen. 4 unge i alderen i aflastningsprojekt. Målgruppen er karakteriseret ved at være børn og unge med psykosociale problemer. Målgruppe 2: 2 mødre/familier med spædbørn i separat lejlighed med døgndækning. Målgruppen er gravide og mødre med børn i alderen fra 15 år med følelsesmæssige og sociale problemer. Antal indskrevne Hovedhuset: 6 børn og unge indskrevet. Mor/barn projekt: 1 mor med barn indskrevet. Udslusningen: en ung indskrevet. Aflastningen: der er aftale om indskrivning af en ung pr. 1/ Nyindskrevne i perioden fra sidste tilsyn til nu Siden sidste tilsyn i maj er der i hovedhuset indskrevet 1 barn. I mor/barn projektet er der indskrevet en mor med barn. Antal fraflyttede i perioden fra sidste tilsyn til nu Der er fraflyttet 2 unge siden sidste tilsyn i maj måned, en bortvisning samt en hjemgivelse til familiært netværk. Årsag til fraflytning Kerneydelse Socialpædagogisk behandling Der matches pt. i forhold til de børn de har inde i huset. Det betyder, at målgruppe beskrivelsen er blevet lidt uklar og der er et ønske om at komme tilbage til den oprindelige målgruppe. Der er lidt uklarhed hos ledelsen omkring beskrivelsen dette er ledelsen bevist om og det er et arbejdes punkt i Aflastningsprojektet foregår primært udendørs og lige nu når aflastningsprojektet starter deltager de børn der er hjemme i weekenden også i udendørsprojektet. 9

10 Det anbefales, at der bruges tid på at arbejde med målgruppe beskrivelsen, da den ikke af personalet eller forstander kan beskrives tydeligt. Værdigrundlag og pædagogiske metoder Værdigrundlag Opholdsstedet har igennem den senere tid arbejdet med værdigrundlag men på baggrund af nyligt forstanderskifte er værdigrundlaget ikke endeligt færdigbeskrevet. Pædagogiske metoder Den pædagogiske metode er en anerkendende tilgang til de unge, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt, ligesom at inddragelse af de unge er med til at skabe sammenhæng og mening for den unges tilværelse og som er afgørende i forhold til deres individuelle udvikling. Der arbejdes ud fra pædagogiske udviklingsplaner, der er udfærdiges på baggrund af handleplanens mål for anbringelsen. Ligesom der udarbejdes statusrapporter og afholdes statusmøder 2 gange årligt. Opholdsstedet har været igennem en større grundlæggende omlægning som er rigtig godt i gang. Dette gør at de pædagogiske metoder er en del af det arbejde der skal være med til at definere Nielstrup i fremtiden. Som værdigrundlaget og målgruppe er pædagogiske metoder også et arbejdspunkt i Personalet fortæller, at de arbejder anerkendende og ser det enkelte barnets behov, samt at de arbejder aktivt med relationerne. De definere det således at de unge skal kunne stole på personalet og at personalet er troværdige voksne. Resultatdokumentation Der er fokus på resultat i det daglige arbejde og der tages udgangspunkt i den enkeltes udviklingsplaner hvor der er dokumentation i form af halvårlige statusrapporter for udviklingsplanen revideres. Tilsynet har set en statusrapport og resultater og mål bliver skrevet ind i statusrapporten. Der er ikke en decideret individuelplan som der dokumentere de mål der er opnået med den unge. Resultatmåling Se ovenstående. Der ligger ikke et gennemarbejdet værdigrundlag som stedet arbejder ud fra. Dette er et arbejdes punkt ligesom målgruppebeskrivelsen for Arbejdet er i gang, men forstander skift og flere langtidssygemeldinger har gjort, at dette arbejde ligger stille. Det anbefales, at der straks i det nye år sættes en proces i gang med at 10

11 beskrive værdigrundlag og pædagogiske metoder. Det anbefales, at denne proces bliver taget sammen med personalet. Individuelle planer, brugerinddragelse og kommunikation 1) Anvender tilbuddet en skabelon for de individuelle planer? 2) Indeholder den individuelle plan en afdækning af brugerens forudsætninger for brugerinddragelse? 3) Indeholder den individuelle plan en afdækning af kommunikative ressourcer? 4) Indeholder den individuelle plan en afdækning af sociale forhold? 5) Indeholder den individuelle plan en afdækning af helbredsmæssige forhold? 6) Er der dokumenteret handleanvisninger for medarbejderne på baggrund af målene? 7) Fremgår borgerens ønsker, mål og holdninger af den individuelle plan? 8) Foreligger der handleplaner på alle børn/ unge Ja/Nej Nej, men der står noget i statusrapporten Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad:x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: x Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: Nej, slet ikke: X Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad:x Nej, slet ikke Sæt kryds: Ja, i høj grad: Ja, i nogen grad: Nej, kun i mindre grad: x Nej, slet ikke Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der følges op på handleanvisninger via faglig intern sparring og ekstern supervision. Begrundelse/noter Begrundelse/noter Der rykkes ofte for handleplaner samt reviderede handleplaner uden synderlig respons. Desværre er dette kendetegnende for alle kommuner. De vurderes, at et mere strukturet arbejde med individuelle planer ville kunne højne det pædagogiske arbejde med de indskrevne. Det anbefales, at der laves individuelle planer på alle indskrev ende. 11

12 Brugerindflydelse Hvordan praktiseres brugerindflydelse set fra brugerens perspektiv? Dels gennem børnemøder, dels gennem individuelle samtaler med både forstander samt kontaktperson. Personale fortæller, at de har stor indflydelse og har medbestemmelse på mange ting. Der er en dagsorden som børnene løbende kan skrive ønsker på. Det er dog ikke så tit der bliver skrevet noget på. Der bliver ikke skrevet referat af mødet. Afholdelse af beboerrådsmøder eller husmøder Der afholdes børnemøder sidste torsdag i hver måned. Endvidere er der en kultur i huset om at eftermiddagshygge og aftensmåltider ofte bliver benyttet til at inddrage de unge samt at orientere om hvad der sker i huset og sikre at de unges perspektiver på ændringer mv. bliver hørt. Rammerne for brugerindflydelse Beskrevet ovenfor. Hvordan og på hvilke niveauer inddrages forældre? Der er et individuelt forældresamarbejde. Der tilstræbes jævnligt at forældrene orienteres om deres barns trivsel udover planlagte statusmøder. Der er aftaler om hvor ofte forældrekontakten skal være i hver enkelt sag. Herudover orienteres forældre ved ændringer i huset der har betydning. Der er tradition for at afholde forældredag, hvor forstander giver en status på året. Der er udsendt brev til forældrene om tilsynets besøg, men der har ikke været nogen respons tilbage. Hvis forældre ikke kan komme til forældredag henter stedet familien. Ledelsen fortæller, at forældrene er en vigtig del af anbringelsen og kontakten vægtes højt. Forældrenes opfattelse af brugerinddragelse? Meget individuelt, generelt oplever vi glade og tilfredse forældre i samarbejdet. Ingen anbefalinger eller påbud. Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Skriftlige retningslinjer/ procedurer for håndtering af Der er procedure for hvorledes personalet støtter de unge i at håndtere deres økonomi. Der er i samarbejde med banken og den unge lavet 12

13 beboermidler klausuler for adgang til deres midler. Personalet har på ingen måder adgang til de unges penge uden at den unge er med. Lomme-/tøjpenge bliver sat ind på børnenes konti og de administrere selv deres lp. penge. Der bliver lavet en opsparringskonto til hvert barn. Hvis de unge får en togbøde betaler de unge selv, hvis de ikke kan betaler opholdsstedet og laver en afdragsordning. Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedurer og følges de? Ja, de unge bliver orienteret ved indflytning og er selv med til at håndhæve retningslinjerne. Anden udbetaling til brugerne Ikke udover fast tøj og lommepenge. Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af den unges tøjpenge. Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter etc. Ved 107 Ikke aktuelt Ingen anbefalinger eller påbud. Aktivitetstilbud Fastlagte daglige/ugentlige aktiviteter De unge går til individuelle aktiviteter i omkringliggende tilbud i Sakskøbing/ Nykøbing F. Interne årlige aktiviteter Der afholdes en forældredag der dels er baseret på aktiviteter dels på information til forældre. Hvor de unge deltager. Der afholdes årlig skiferie samt sommerkoloni. Endvidere er der varierende aktiviteter i weekender og skoleferier. Der fejes diverse højtider og helligdage. Eksterne aktiviteter Der er en juletur hvor vi tager til tivoli. Ingen anbefalinger eller påbud. Brugernes/beboernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer 13

14 Hvilke regler har tilbuddet om brugernes brug af alkohol og psykoaktive stoffer? Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol i arbejdstiden og i huset, dog gives undtagelse i forbindelse med personale arrangementer uden børn, som julefrokost, personaleudflugter samt ved jubilæum. Ligesom der kan gives dispensation til indtagelse af alkohol for gæster i huset f.eks i forbindelse med konfirmationer, der holdes for de unge. Opholdsstedet har nul tolerance i forhold til brug af psykoaktive stoffer. De unge må gerne drikke alkohol når de går i byen dette aftales i samarbejde med forældrene og sagsbehandler. Hvilken indsats ydes overfor brugere med problematisk brug af alkohol/psykoaktive stoffer? Det har endnu ikke været relevant. Hvis der skulle opstå problemer vil det være en individuel indsats. Hvornår involveres politiet? Det har endnu ikke været relevant. Ingen anbefalinger eller påbud. Hygiejne og rengøring Principper for rengøring i beboerens eget værelse Alle de unge har en ugentlig rengøringsdag af deres eget værelse. Rengøringsplaner for fælles arealer De unge skiftes til at hjælpe med rengøring af badeværelser, samt aktivitetsrum og pc-rum. Ligeledes støvsugning af værelsesgangen. Derudover er der ansat en køkkendame der også står for rengøring. Magtanvendelse Antal magtanvendelser i perioden fra sidste tilsyn En enkelt, der har været omkring tilsynet til godkendelse. Tilbuddets procedure for indberetning og opfølgning på magtanvendelser Hændelsen bliver beskrevet grundigt og en magtanvendelses indberetning udfyldes i samråd med forstanderen. Forstanderen sørger for at tale med alle involverede, for at sikre omsorgen og for at belyse nødvendigheden af magtanvendelse. 14

15 Det bliver drøftet i personalegruppen når der har været episoder. Det er holdningen at der ikke skal være magtanvendelser og at det kun er et redskab som yderste konsekvens. Det har sidste været en gennemgang af cirkulæret i Det anbefales at cirkulæret drøftes på et personalemøde. Samtale med beboer Magtanvendelser? Børnene ved hvad en magtanvendelse er, men har ikke oplevet det selv og har enkelt gange set magtanvendelser på andre. Økonomi? Bekræfter hvad personalet fortalte om Lp og Tp. Indflydelse på hverdagen? Kan bestemme enkelte ting ved dog ikke helt hvad de kan bestemme. Aktiviteter? Relation personalet? Kan bruge computerrummet som er åbent fra kl. 15 til 21. Alle går til aktiviteter uden for Nielstrup en er dog ikke tilmeldt noget p.t. men vil gerne starte på gokart. Alle har det godt med personalet og kan godt lide deres kontaktperson. Relation de andre beboer? Har det godt med hinanden, men enkelte gnidninger er der dog. Evt.? Alle tre fortæller, at de har det godt og er glade for at bo på stedet. Anbefaling og Påbud: PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ Personale Personalesammensætning pr. 30. september 2012 Hovedhus: 1 leder (pædagogisk udd.), 2 servicemedarbejdere, 1,5 pædagoger og 3 ufaglærte. I mor/barn er der ansat 2,5 pædagog. Der er pædagog på kl I spids belastning kan personalet være med til at køre børn i hovedehuset. Sovende nattevagten dækker begge steder. Der er 2 personaler på om aften i huset. 15

16 Brug af vikarer På opholdsstedet er der tilknyttet to faste vikarer. Personaleflow for perioden 1. januar til 30. september 2012 I Juli måned blev 2 medarbejdere opsagt, som følge af nedgang i børnetal. 30. sept. fratrådte forstanderen, efter et længere sygdoms forløb. I midten af maj måned afgik servicemedarbejder til køkkenet, ved døden. Hun blev efterfølgende erstattet med en ny. Arbejdsplaner/arbejdstilrettelæggelse Der er en fast medarbejder der står for vagtplan. Det tilstræbes at den altid er kendt mindst 4 uger frem, dog med forbehold for ændringer. For hvilke stillingskategorier findes der stillingsbeskrivelser? Der forefindes arbejdsbeskrivelser på pædagogisk medarbejdere og på forstanderen, men endnu ikke på servicemedarbejderne. Der er ansat få pædagoger Der ligger ansættelseskontrakter på alle og straffeattester og børneattester på de nyansatte. Der er ikke indhentet straffe- /børneattester på gamle ansatte siden deres ansættelse. Det er ikke en procedure at se kørekort ved ansættelse. Det anbefales at lave procedure hvor der med jævne mellemrum indhentes straffe og børneattester. Personalepolitik Kompetence og ansvarsfordeling Der er lavet mundtlige aftaler for ansvar og kompetence fordeling, hvoraf nogle er nedfældet i håndbogen. Dette punkt er under udvikling. Der er ikke en skriftlig defineret ansvarsfordeling. Personalet fortæller, at de har meget frihed og stort ansvar i deres hverdag og i planlægningen af deres arbejde. Personalemøder Personalemøder afholdes hver 14. dag, hver anden gang med supervision. MUS Afholdes en gang årligt i slutningen af november måned. Kursusfordeling Der har været 4 af sted på medicinhåndterings kursus. Alle har deltaget på et kursus omkring diagnoser og alle er med i et fælles uddannelses forløb med Janus centret omkring børns seksualitet. På grund af økonomi, har vi tilstræbt at afholde fælles kurser og temadage, således at alle er blevet tilgodeset. Man vil gerne have at der bliver uddannet en seksualvejleder, da det er 16

17 oplevelsen at der er behov for dette på et opholdssted. Supervision Ca. 1 gang månedligt, dog med mulighed for enkeltsupervision efter behov. Introduktionsforløb for nye medarbejdere Vi har en håndbog, der beskriver vores praksis. Når der ansættes nye, går de sammen med en fast medarbejder, på de første par vagter. Håndbogen blev gennemgået på tilsynet og den var på mange måder fyldestgørende, men trænger til en generel opdatering. Det anbefales, at opdatere personalehåndbogen. Sygefraværspolitik Opgørelse over fravær på grund af sygdom for perioden siden sidste tilsyn Der er endnu ikke lavet opgørelse over årets sygefravær, men de har været belastet af 4 langtidssygemeldinger i første halvdel af året. Af disse 4 har kun en været arbejdsrelateret. Politik ved højt fravær Der er ikke vedtaget en politik om højt sygefravær. De tilfælde der har været, er blevet taget op i bestyrelsen og er blevet behandlet individuelt. Ingen anbefalinger eller påbud. Rygepolitik Skriftlig politik Der er ikke nedskrevet en politik, men der er indgået en aftale i personalegruppen om, at der ryges på et bestemt sted udenfor. Desuden må der ikke ryges sammen med de unge. Påbud om at følge lovgivningen. APV 17

18 Dato for gennemførelse af APV. Hvor stor en procentdel af medarbejderne deltog? APV blev gennemført i marts 2012 og alle medarbejdere deltog. Dog var en på barsel og 4 langtidssygemeldte. Hvilke fysiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. APV en blev fremvist ved tilsynsbesøget. Hvilke psykiske arbejdsmiljøproblemer blev afdækket ved APV en? Hvordan planlægges problemerne løst? Arbejdspladsen er gennemgået sammen med en konsulent og der blev ikke fundet anledning til væsentlige behov for ændringer. Arbejdsulykker i perioden siden sidste tilsyn? Ingen APVen blev set, samt rapport fra arbejdstilsynet. Ingen anbefalinger eller påbud. Evt. Fødevarestyrelsen? Fødevarerstyrelsens anvisninger bliver fuldt og de har kun fået glade smiley er. Bestyrelsen? Der afholdes møder 1 gang i kvartalet. Referat fra bestyrelsesmøder blev fremvist på tilsynet. Personalet kender dele af bestyrelsen som kommer regelmæssigt på stedet. Ingen anbefalinger eller påbud. 18

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse.

leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse. Skabelon til pædagogisk tilsynsrapport for Opholdssteder Familieafdelingen, Frederiksberg kommune Opholdssted Leder Tilsyn afholdt med deltagelse af : Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 8 og 29, 1809

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård Den 19. august samt den 21. august 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej 162 2950 Vedbæk

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup Journalnummer Dato 20.12.-2010 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere