Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning"

Transkript

1 Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning

2 Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen i en fratrædelsessamtale... 5 Gode råd i forbindelse med afholdelse af fratrædelsessamtalen... 5 Skema til brug ved fratrædelsessamtalen Indholdsfortegnelse

3 Fratrædelsessamtaler Afholdelse af fratrædelsessamtale skal ses som et led i Vesthimmerlands Kommunes personalepolitiske målsætning om Den sunde arbejdsplads, herunder det gode arbejdsmiljø. Medarbejdere der vælger at forlader en arbejdsplads er en uvurderlig kilde til udvikling af arbejdspladsen. Derfor er det obligatorisk, at alle ledere i Vesthimmerlands Kommune konsekvent indbyder de fastansatte medarbejdere, der forlader arbejdspladsen til en fratrædelsessamtale. Tilbuddet om deltagelse i fratrædelsessamtalen oplyses desuden i brevet ved bekræftelse af opsigelse. Formålet med samtalen er at give daglig leder mulighed for at forbedre eventuelle arbejdsmæssige forhold. Daglig leder skal desuden sikre, at der tages afsked med ansatte på en passende måde og med udgangspunkt i den enkeltes ønsker. Fratrædelsessamtalen er et tilbud og er frivilligt for medarbejderen. Når en ansat siger op skal daglig leder: Invitere medarbejderen til en fratrædelsessamtale Afholde fratrædelsessamtalen med medarbejderen, hvis han/hun ønsker det. Leders leder kan i visse situationer afholde samtalen. Orientere arbejdsmiljøgruppen og HR Afdelingen, hvis lederen efter samtalen vurderer, at der er arbejdsmiljømæssige forhold, der skal informeres om og handles på. Som forberedelse til samtalen er der udviklet et samtaleskema. Skemaet skal kopieres og udleveres til medarbejderen, som kan udfylde det som huskeliste til samtalen. Det udfyldte samtaleskema skal ikke opbevares på personsagen eller gemmes på fællesdrev. Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj Feedback Fratrædelsessamtalen er en af de kilder, lederen har til feedback. Feedbacken kan tage udgangspunkt i medarbejderens iagttagelser, idéer, erfaringer, holdninger og vurderinger. Denne feedback kan bruges fremadrettet i forhold til udviklingen af arbejdspladsen. Viden om arbejdsopgaver I fratrædelsessamtalen samarbejder leder og medarbejder om at formulere og overdrage medarbejderens erfaringer og viden om arbejdsopgaverne. I løbet af samtalen kan medarbejderen fortælle om måden, medarbejderen har løst sine opgaver på. Det giver mulighed for at lederen kan gøre sig overvejelser om udviklingen i den pågældende stilling. Viden om stillingen i forhold til genbesættelse En fratrædelsessamtale er en god måde at få værdifuld information om stillingen, med henblik på at rekruttere den rette efterfølger. Medarbejderens gode råd og anbefalinger kan give anledning til 3

4 eftertanke og kan sætte nye tiltag i gang på arbejdspladsen. Fratrædelsessamtalen kan give lederen vigtige oplysninger, der kan bruges fremadrettet i forhold til de ansatte og ved nyansættelser. Medarbejderen som ambassadør for virksomheden En fratrædelsessamtale er en god måde at sige farvel til en medarbejder på og samtidig sikre, at medarbejderen forlader arbejdspladsen som en ambassadør for Vesthimmerlands Kommune. 4 - Fratrædelsessamtale

5 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj Nedenstående er til inspiration for alle chefer og ledere der skal afholde fratrædelsessamtale. Processen i en fratrædelsessamtale Forberedelse En god forberedelse er nøglen til en vellykket samtale. Samtalen bør finde sted i god tid inden medarbejderen forlader arbejdspladsen. Det giver tid til at du kan følge op med supplerende spørgsmål. Som forberedelse til samtalen er der udviklet et samtaleskema. Skemaet kan kopieres og udleveres til medarbejderen, som kan udfylde det som huskeliste til samtalen. Selve samtalen Samtalen indledes med en afklaring af gensidige forventninger til samtalens formål, indhold og form. Medarbejderen fortæller om sine iagttagelser, ideer, erfaringer, ris/ros, holdninger og vurderinger ud fra de forberedte spørgsmål. Det er din opgave at forholde dig åbent, nysgerrigt og undersøgende til medarbejderens udtalelser. Samtalen foregår som en dialog, hvis formål er at der i fællesskab skabes nye forståelser og ideer, som kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Opfølgning Det er vigtigt, at du overvejer hvilke initiativer, du skal tage på baggrund af samtalen og samtidig overvejer hvilke budskaber, der skal bringes videre til en eventuel efterfølger i stillingen og til resten af arbejdspladsen. Du bør endvidere informere arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten (den dynamiske trio jf. MED aftalen) samt HR Afdelingen, hvis der er væsentlige arbejdsmiljømæssige forhold, der skal handles på. Gode råd i forbindelse med afholdelse af fratrædelsessamtalen Der kan være mange grunde til, at en medarbejder siger sin stilling op. Medarbejderen har måske for langt til arbejde eller medarbejderens baggrund gør ham/ hende over- eller underkvalificeret til stillingen. Men også andre grunde som alder og helbred kan være udslagsgivende for, at en medarbejder vælger at sige sin stilling op. Nedenstående er en række gode råd i forbindelse med afholdelse af fratrædelsessamtaler. Planlæg tidspunktet Tidspunktet er meget vigtigt for alle samtaler - især for fratrædelsessamtaler. 5

6 Du bør vælge et tidspunkt, der ikke ligger for tæt op ad afskeden. Derved har du bedre mulighed for at få de ønskede oplysninger under en samtale, der ikke blandes for meget sammen med følelserne bag afskeden. Sørg for at være i enerum En samtale, der skal give resultater, skal finde sted uden nogen forstyrrelser - og under helt fortrolige former. Vær objektiv Din holdning skaber atmosfæren for samtalen. Hvis medarbejderen føler, at du gennemfører samtalen som en rutine, kan medarbejderen reagere negativt, og du kan ikke forvente, at medarbejderens svar vil være særligt oplysende. Udvis diplomati Takt og situationsfornemmelse er meget vigtige egenskaber i situationen. Hvis en medarbejder er uvillig til at diskutere et emne, så drop det! Medarbejderen er ikke forpligtet til at give dig oplysninger. Ét af formålene med fratrædelsessamtalen er at sikre, at medarbejderen forlader arbejdspladsen som en ambassadør for Vesthimmerlands Kommune. Opmuntre ikke til sladder Samtalen bør holdes på et fagligt plan. Nogle medarbejdere betragter det som en gunstig lejlighed til at kritisere kollegaer, ledere eller andre. Du bør hurtigt afværge enhver diskussion af personer. Tag sensationerne roligt Den medarbejder, der beskriver et dramatisk problem eller forhold på arbejdspladsen, som hidtil er undgået din opmærksomhed, bør tages med meget forbehold. Du bør aldrig vise, at du er ophidset eller påvirket af historien. Hvis du mener, at oplysningerne er værd at undersøge, kan du gøre det senere. Diskutér medarbejderens arbejdsopgaver Fratrædelsessamtalen er et velegnet tidspunkt til at få nøjagtige oplysninger om en medarbejders arbejde. Hvis medarbejderen svarer åbenhjertigt vil du ofte erfare, at de faktiske opgaver eller vægtningen mellem dem, adskiller sig fra den officielle stillingsbeskrivelse. Disse oplysninger kan være af stor værdi for dig, hvis du skal genbesætte stillingen. Vis interesse for medarbejderens fremtid Det er vigtigt for et godt udbytte af samtalen, at medarbejderen får et oprigtigt indtryk af, at du er interesseret i hans / hendes fremtid. Din udtalelse/anbefaling i forbindelse med fratrædelsen Det er kommunes holdning, at du gerne må give en udtalelse/anbefaling hvis medarbejderen ønsker det. 6 et ledelsesværktøj

7 Udtalelse: en skriftlig udtalelse om medarbejderens arbejdsopgaver og ansættelseslængde. Anbefaling: en skriftlig eller mundtlig omtale af medarbejderens personlige og faglige egenskaber. Slut samtalen, når den er forbi Træk aldrig en samtale ud. Slut samtalen, når du har fået de oplysninger som medarbejderen kan eller vil give dig, og når du har besvaret medarbejderens spørgsmål. 7

8 Skema til brug ved fratrædelsessamtalen Skemaets spørgsmål kan bruges som inspiration til fratrædelsessamtalen. Leder og medarbejder kan udvælge og prioritere netop de spørgsmål, der er relevante og målrettede i forhold til den konkrete samtale. Samtalen er et tilbud og er frivilligt for medarbejderen. Medarbejderen kan udfylde det og bruge det som huskeliste til samtalen. Skemaet destrueres efter brug. 1. Begrundelse for fratrædelse Hvad er den primære grund til, at du vælger at forlade arbejdspladsen? 2. Vurdering af arbejdspladsen Hvad er din vurdering af: Dine arbejdsopgaver? Ansvarsfordelingen? Informationsniveauet? 3. Vurdering af samarbejdspartnere Hvordan har samarbejdet været med: Din leder? Dine kolleger? Eventuelle samarbejdspartnere? Andre? 4. Vurdering af udviklingsmuligheder Hvordan synes du dine udviklingsmuligheder har været: Fagligt? Personligt? Uddannelsesmæssigt? 5. Vurdering af arbejdsopgaver Hvad har været den røde tråd i dit job og i dine arbejdsopgaver? Hvilke kompetencer var væsentlige for løsningen af dine arbejdsopgaver? 6. Gode råd Hvilke gode råd og ideer vil du gerne give videre? 8 et ledelsesværktøj

9 HR Afdelingen Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Godkendt af Chefgruppen og MEDHovedudvalg februar 2008 Redigeret december 2010

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere