Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren"

Transkript

1 Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2012 POLITIKERE: Ingen revolution på vej i apotekssektoren JAGT PÅ ÆNDRET UDLØBSSTYRING Apoteker Poul Due Valby Apotek: Kunderne holder øje med udløbsdatoen 1

2 Patentudløb gør substitutionsgrupper uberegnelige 4 Leder 2 Tæt på udløb 3 Øget kundefokus på udløb 4 Nomeco leder efter mere fleksibel udløbsstyrring 5 Ingen revolution på vej 6 Styr på mærkningen 8 KORT NYT Har du fået påskekataloget? 10 Den gode vin til påskebordet 10 Få styr på formen 10 Nemmere kontoskifte på serviceløsninger 11 5 hurtige spørgsmål til kvalitetschef Vibeke Halskov 11 Nomeco passer på klimaet 12 6 Mens vi venter på moderniseringen Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen Den helt store sparekniv svinges i øjeblikket i ministerier og styrelser. Sparekravene er nået til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvor Lægemiddelstyrelsen nu nedlægges som selvstændig enhed. Det kan ærligt talt godt virke bekymrende. Styrelsen er branchens nærmeste myndighed, og nedlæggelsen sker på et tidspunkt, hvor der barsles med store ændringer omkring priskreditering, returneringsmuligheder og omkostningsbegrundede rabatter. Vi må også stille spørgsmål ved, om det kan påvirke arbejdet i den embedsmandsgruppe, der er nedsat til at kulegrave apotekssektoren, og som skal afrapportere til regeringens Økonomiudvalg inden årets udgang. Hvis man tager de negative briller på, kan man hævde, at der står Finansministeriet og Konkurrencestyrelsen ud over hele kommissoriet, og at der er alt for lidt Sundhedsministerium i det. Det skal man imidlertid ikke lade sig narre af. Ifølge Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen er der en klar politisk forventning om, at udvalget også skal tænke sundhed og ikke mindst integration mellem primær- og sekundærsektoren ind i arbejdet. Det fortalte hun på Nomecodagen, som Nomeco traditionelt holder hvert andet år for sine industrikunder. Sammen med Benedikte Kiær, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, indledte Sophie Hæstorp Andersen konferencen, og de to politikeres meldinger var helt klare: Der kommer ikke nogen liberalisering af apotekerne i denne omgang. Ingen af dem kunne se nogen som helst grund til at lave om på systemet, og ingen af dem var i øvrigt særligt imponerede over det, der er sket i eksempelvis Norge og Sverige. Tæt på udløb Det kan være rigtigt svært for leverandørerne at beregne, hvor meget der skal produceres af de enkelte lægemidler. Ikke mindst mindre producenter har udfordringer. For store volumener af lægemidler på markedet kan betyde lang hyldetid og i den sidste ende kort til udløb. Nogle apoteker har en fornemmelse af, at en stigende mængde af de lægemidler og mærkevarer, der stilles på hylderne, har kortere til udløb. I Nomeco er det ikke umiddelbart muligt at verificere, at dette skulle være en generel tendens. I gennemsnit havde de lægemidler, vi lagde på Nomecos grossistlager i 4. kvartal sidste år, omkring 750 dage til udløb, og generelt har vi en høj gennemløbstid på lageret. Så indkommen medicin med over ét års udløb anser vi for at være pænt, fortæller forsyningsleder Carsten Moltke Hansen. Han medgiver dog, at det er et gennemsnit, som dækker over et stort spænd: Indimellem får vi pakninger ind, som har mindre end 6 måneder til udløb. Disse varer med kortere udløb er typisk knyttet til enkelte substitutionsgrupper med stor konkurrence eller til enkelte leverandører. Uberegneligt når patent udløber Carsten Moltke Hansen er også inde på, at det kan være vanskeligt for generikaproducenterne at vurdere, hvor store mængder der skal produceres af et lægemiddel, når et originalpræparat går af patent. Producenten mener måske at have produceret til et halvt år og så viser det sig, at øget konkurrence inden for den pågældende substitutionsgruppe betyder, at en batch måske holder i 3 år. Et eksempel på, hvor eksplosivt en substitutionsgruppe kan udvikle sig, er Zyprexa (med det aktive stof Olanzapin). Originalpræparatet udløb i september måned 2011, og måneden efter var der 16 leverandører med i alt 140 aktive varenumre med det samme stof. At det kan være svært at estimere salget, bekræfter logistikdirektør Rene Vestergaard- Hansen fra Actavis. Han påpeger, at man jo ikke præcist ved, hvor mange andre generikaproducenter, der står i kulissen og venter, når et præparat går af patent: Det er rigtigt svært at forudse, hvor stor konkurrencen bliver, og hvordan substitutionsgruppen udvikler sig. Hvis vi er hurtige og tager en kalkuleret risikovurdering, når et patent udløber, kan vi være heldige at overtage salget i et par måneder. Men så går det som regel også stærkt nedad med både pris og dermed omsætning. Andre gange er substitutionsgruppen fra dag ét oversvømmet med generika. Lægemidler må ikke blive for gamle Han peger desuden på, at fabrikkerne ofte forlanger nogle minimumskvanti, så produktionen bliver så rationel som muligt. Det kan give problemer, hvis produktet ikke har en specielt høj volumen på markedet. Vi er meget opmærksomme på, at lægemidlerne ikke når at blive for gamle. Når en batch på vores distributionslager har 12 måneder til udløb, går vi i gang med at overveje, hvad vi skal gøre for at få den på markedet hurtigst muligt. Afhængig af produktets beskaffenhed er der jo mulighed for at satse på en midlertidig prisreduktion, så vi kunne få en A-pris i en 14-dages periode, fortæller han og pointerer, at det kan være rigtigt mange penge, man mister, hvis det ikke lykkes at få den solgt. Fortsættes 8 Til gengæld står der modernisering på agendaen, og her var det lidt småt med konkrete politiske ideer til, hvad en sådan modernisering skal omfatte. For som de to politikere sagde, så er udvalgsarbejdet netop et forsøg på at kvalificere debatten om, hvad der skal ske med sektoren, og på at gøre eventuelle ændringer faktabaserede. I Nomeco håber vi meget på, at arbejdsgruppen indkalder branchen til høringer, og vi håber, at udvalget får tilstrækkelig tid til sit arbejde trods omorganisering og store politiske forventninger. Nomeco kan ikke bekræfte, at en stigende mængde lægemidler og mærkevarer, der sendes til apotekerne, har kortere til udløb. Men der er et vist spænd i udløbstidens længde, og ind imellem modtager Nomeco pakninger med under 6 måneder til udløb. 2 NomecoNyt - nr. 2 - marts

3 Jagt på ændret udløbsstyring Så jeg synes, vi gør et ganske fornuftigt stykke arbejde for at være opmærksomme på den medicin, der er ved at være af ældre dato. Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan for at sende så friske varer som muligt til apotekerne, konkluderer Rene Vestergaard- Hansen. Tilstræber kort hyldetid Birgit Dam Jespersen, der er Head of Nordic Supply Chain hos Sandoz, er enig i Nomecos betragtninger: Vi oplever ikke et fald i holdbarheden på vores portfolio på det danske marked. Ved at være en del af Novartiskoncernen har Sandoz visse fordele som generika-producent. Vi har en fleksibel produktion, så vi kan starte med at bestille en mindre mængde og hurtigt genbestille, hvis det bliver nødvendigt. Den store samlede volumen er dog med til at holde priserne nede, men hurtig afsætning sikrer også et konstant flow af nye varer på hylderne. HVOR STÅR RETURNERINGSREGLERNE? Reglerne om holdbarhedstider og dermed reglen om, at der bør være mindst tre måneders holdbarhedstid på et lægemiddel ved levering fra grossist til apotek, er at finde i den aftale, som Nomeco og leverandører har indgået omkring returneringer og krediteringer af farmaceutiske specialiteter. Myndighederne har ikke nogen specifik holdning til dette. Karsten Jørgensen fra den nu hedengangne Lægemiddelstyrelse har præciseret over for Parallelimportørforeningen, at styrelsen ikke stiller krav til apotekerne om, at de skal returnere lægemidler inden for en bestemt tidsramme før udløb. Styrelsen har heller ikke specifikke krav til apotekernes udlevering op imod udløbsdatoen, udover at medicinbrugeren ved normalt brug skal kunne nå at bruge lægemidlet inden udløb. NOMECO LEDER EFTER MERE FLEKSIBEL UDLØBSSTYRING Vi sender hvert år medicin for et trecifret millionbeløb til destruktion. En stor del af denne medicin fejler intet som helst. Det har ikke nået udløbsdatoen og kunne sagtens anvendes, men det sendes ikke ud til apotekerne, da det har under tre måneder til udløb. Det er spild af medicin og samtidig en miljøbelastning, siger Flemming Wagner, der er formand for Parallelimportørforeningen af Lægemidler. Han mener, at alle i forsyningskæden bør have en interesse i at finde et system, hvor mindre går til spilde. En af måderne er at finde et alternativ til den meget firkantede regel om udløbsstyring det vil sige, hvor grossisten som generelt princip undlader at sende lægemidler, der har mindre end tre måneders udløb, til apotekerne. I Nomeco mener man også, at denne tilbageholdelse af i øvrigt helt brugbare lægemidler kan synes ufleksibel og firkantet. Derfor arbejder vi i Nomeco på at finde en mere intelligent måde at styre udløbet på, fortæller logistikdirektør Per Hansen, Nomeco. Han peger på, at det eksempelvis ikke giver mening, at fortrydelsespiller bliver dømt for gamle, når de har hele tre potentielle måneder tilbage på markedet. Og i den anden ende af skalaen kan en kunde på apoteket risikere at få udleveret en pakning, hvor en tabletkur ikke kan nå at blive afsluttet, før pakningen er udløbet. Ordningen er altså ikke differentieret og tager ikke hensyn til, om der er 10 eller 200 tabletter i pakningen, eller hvor lang behandlingsperioden er. Derfor har vi overvejet, om man kan lade udløbet være styret af DDD. Imidlertid viser det sig, at man ikke kan beregne en entydig DDD på en del af lægemidlerne, da der ikke er en fast behandlingstid knyttet til præparatet, siger Per Hansen. Nomeco arbejder derfor videre med andre modeller, der giver varen mere eller mindre tid i forsyningskæden, så branchen undgår medicinspild på den ene side og utilfredse kunder på den anden side. ØGET KUNDEFOKUS PÅ UDLØB - også ved mærkevarer og håndkøb På Valby Apotek er kunderne ikke kun bevidste om udløbsdatoen på de receptpligtige lægemidler. Også mærkevarer og håndkøb bliver studeret nøje for at finde det med længst holdbarhed. Når vi står foran køledisken i supermarkedet for at købe mælk, så vælger mange den bagerste på hylden for at være sikker på at få den mælk med længst mulig holdbarhed. De samme forbrugere studerer ivrigt udløbsdatoen på alle andre varer, der ryger ned i kurven, for at sikre sig den rette holdbarhed. Denne forbrugeradfærd er nu ved at brede sig til apotekerne. I hvert fald har apoteker Poul Due fra København Valby Apotek de sidste 5 år lagt mærke til denne adfærd: Det er en stigende tendens, at vores kunder tjekker udløbet på håndkøbslægemidler og mærkevarer, og at de går efter dem med langt udløb. Jeg har set kunder tage det bagerste glas med vitaminpiller på samme måde, som man tager mælk i en køledisk. Og hvis de køber 100 stk. vitaminpiller, vil de typisk have op til et helt års holdbarhed selvom pakningen normalt vil være brugt på tre måneder. Når vi udleverer et håndkøbslægemiddel kan de finde på at spørge, om vi ikke har et med længere udløb, fortæller han. Ifølge Poul Due er det især de yngre generationer, der er meget opmærksomme på udløbsdatoen. Specielt mødre med småbørn er meget bevidste forbrugere. Det er den samme type kunder, der er meget opmærksomme på indholds- og konserveringsstoffer i cremer og varer. Den store kundefokus på udløbsdatoen har fået Valby Apotek til jævnligt at tjekke op på selvvalget: Vi går en gang om måneden minutiøst vores varelager igennem for udløb. En medarbejder tjekker hele selvvalget igennem og gennemgår listerne for at sikre, at der minimum er 4 måneder til udløb. Meget tyder på, at denne type forbrugeradfærd er et københavnerfænomen. En hurtig rundspørge på apoteker andre steder i landet viser, at man ikke umiddelbart kan genkende dette fænomen. Men måske er det på vej? I så fald er alle hermed advaret... Apoteker Poul Due har de seneste fem år oplevet, at kunderne tager det bagerste produkt på hylden eller beder om et håndkøbsprodukt med længere udløb. Det er især de yngre generationer, der er meget opmærksomme på udløbsdatoen på Valby Apotek. Specielt mødre med småbørn er meget bevidste forbrugere. Det er den samme type kunder, der er meget opmærksomme på indholds- og konserveringsstoffer i cremer og babyprodukter. Foto: Lars Helmersen Foto: Lars Helmersen 4 NomecoNyt - nr. 2 - marts

4 Nomecodagen 2012 Ingen revolution på vej Hverken regering eller opposition ønsker radikale ændringer af den danske apotekssektor. Politikerne afventer nu den rapport, der skal foreslå områder, som kan moderniseres. Hvis der var tre hårdtslående argumenter for at lave det danske apotekssystem om, så vil jeg gerne høre på det. Men jeg har ikke hørt dem. Derfor kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle lave en grundlæggende omvæltning. Så kontant lød udmeldingen fra Benedikte Kiær, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, på Nomecodagen 2012, der blev holdt 26. januar. Nomecodagen finder sted hvert andet år, og her samler Nomeco sine kunder fra lægemiddelindustrien til at drøfte et aktuelt emne denne gang med fokus på lægemiddeldistributionens fremtid. Også formænd og direktører fra kæderne og Apotekerforeningen var inviteret med, og Niels Kristensen deltog i en af dagens debatter. Trænger til modernisering Benedikte Kiær indledte konferencen sammen med sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokraterne. Trods den forskellige partifarve var de rørende enige om, at vi i Danmark har et velfungerende apotekssystem, der dog trænger til en modernisering hvad der jo også er lagt op til i kommissoriet for den embedsmandsgruppe, der inden årets udgang skal aflægge rapport om mulighederne for at modernisere apotekssektoren. Politikerne havde taget de sundhedsfaglige briller på og foreslog en mere aktiv deltagelse fra apotekernes side i et sammenhængende patientforløb og en styrket patientsikkerhed. Derved vil man bl.a. undgå de mange genindlæggelser, som skyldes forkert medicinering. Kommissoriet blev derfor af Benedikte Kiær kritiseret for at sætte for lidt fokus på, at apotekerne er en del af sundhedssektoren. Men Sophie Hæstorp Andersen kunne berolige med, at der ganske vist ikke står hverken integration mellem sektorerne eller sammenhæng i kommissoriet. Men der er et politisk pres for, at det er noget, udvalget skal kigge på, lovede hun. Fint med liberalt erhverv Socialdemokraternes sundhedsordfører kunne også fortælle, at staten heller ikke står på spring for at overtage apotekssektoren: Vi er ikke på vej med en nationalisering. For det er udmærket, at apotekssektoren i Danmark er et liberalt erhverv med farmaceutisk ejerskab. Men vi står af, når vi ser på situationen i bl.a. Sverige og Norge, hvor man har inviteret den bragende kapitalisme ind i sektoren. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om det er det rigtige for Danmark og danskerne. I Danmark har vi mange regler, der giver en politisk styring af sektoren. Vi har i dag faste rammer for medicin, indtjening, rådgivning, priser m.m. og det er andre rammer end dem, Matas har på sine kosttilskud. Begge politikere ser nu frem til at få udvalgets redegørelse. Dette er en kærkommen lejlighed til at få nogle fakta på banen, så vi kan få en reel diskussion på området, og så diskussionen baseres på fakta, sluttede Sophie Hæstorp Andersen. Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, Benedikte Kiær, så ingen grund til at ændre nævneværdigt på den danske apotekssektor der kunne højst blive tale om en modernisering. Hvis noget ikke for alvor er i stykker, hvorfor så ændre det totalt?, udtalte Sophie Hæstorp Andersen. Benedikte Kiær var enig: Jeg kan simpelthen ikke se argumenterne for en total liberalisering ikke mindst når man ser på Sverige. Foto: Morten Wøldike 6 NomecoNyt - nr. 2 - marts

5 Fælles mærkningsstandarder forhindrer kaos Styr på mærkningen 1 5 GODE RÅD TIL ROBOTVENLIGE STREGKODER Stregkoden skal trykkes med sort, den må ikke bue, der må kun være én stregkode pr. pakning, stregkodetypen skal være EAN-13, og læsningen af stregkoden må ikke forstyrres af bagvedliggende tekst eller genskin. Det er blot nogle af de anbefalinger, som Glostrup Apotek kommer med i deres guide til producenterne om, hvordan man mærker pakningerne mest robotvenligt. Omkring hvert tredje apotek har i dag en robot. De er afhængige af, at stregkoderne er af god kvalitet og er udformet på en måde, som gør det muligt for robotten at håndtere lægemidlerne. Guide til brug af stregkoder på lægemidler er støttet af GS1 med Kristian Østergaard, souschef på Glostrup Apotek, som en af initiativtagerne. Claus Faurschou Larsen fra Nomeco har bistået i processen. I første omgang gælder anbefalingerne robotter af typen Apostore. En revideret version af guiden, der også tager hensyn til Rowa og KLS, er på tegnebrættet. Det er dog for 90 procents vedkommende de samme problemer, de forskellige robottyper slås med, så en stor del af stregkodeproblemerne vil være løst, hvis producenterne lever op til anbefalingerne i den nuværende udgave af guiden. STREGKODEN SKAL TRYKKES MED SORT Nomeco er dybt engageret i GS1, der sørger for globale mærkningsstandarder. Uden dem ville alt være kaos. Det er helt afgørende for logistikken, at alle aktører inden for lægemiddelforsyningen er enige om at bruge den samme type mærkning af lægemidler og øvrige varer. Stregkodetyper er nok noget, de færreste tænker over i dagligdagen. Men forestil dig, at der var fire forskellige mærkningstyper, som krævede fire forskellige scannere på apotekerne. Det ville jo aldrig komme til at fungere, og derfor er det vigtigt, at vi har en organisation, der udvikler og implementerer standarder, som alle kan blive enige om, fortæller Peter Lørup. står bag stregkoder, RFID, EDI-standarder og andre globale mærkningsstandarder. Peter Lørup har i 12 år været medlem af GS1 Danmarks bestyrelse de sidste 7 år som formand. Han blev oprindeligt inviteret med i bestyrelsen grundet Nomecos rolle i sundhedssektoren. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er primært folk fra dagligvarebranchen. I Nomeco har vi valgt at investere ressourcer i denne organisation, der udfører et stort og vigtigt arbejde. Den sikrer bl.a., at vi inden for lægemiddelforsyningen bruger de samme stregkoder, og at de kan identificeres hele vejen igennem forsyningskæden. Brug af standarder til mærkning, stamdata, EDI-dokumenter m.v. reducerer omkostningsforbruget i hele forsyningskæden fra lægemidlet produceres på fabrikken, til det rækkes over disken på apoteket. Skubber til udviklingen Hele tanken om en global mærkning startede, som så meget andet, i USA, og herfra bredte den sig til hele verden. 110 lande er i dag med i samarbejdet, og Danmark kom med for over 30 år siden danske virksomheder er medlemmer af GS1 Danmark, og de fleste brancher følger i dag standarderne. GS1 skubber hele tiden til udviklingen og er med til at sikre, at principperne bag mærkningen er up to date. Teknologien udvikler sig med stor hast i disse år, og om et par år vil 2D-stregkoden være at finde på alle lægemiddelpakninger med information om eksempelvis batchnummer, udløbsdato og individuel identifikation på pakningsniveau. Og næste generation igen RFID er også i støbeskeen, fortæller Peter Lørup. Sikrer sammenhæng på tværs af branchen Også andre Nomeco-folk er engageret i at sikre en god og stabil mærkning af lægemidler og sørge for, at der er sammenhæng mellem lægemiddelproducenternes mærkning og apotekernes behov. Dette arbejde er i de senere år blevet ekstra vigtigt med den øgede brug af robotter på apotekerne. Robotter stiller nogle helt specielle krav til mærkning, og dem skal producenterne selvfølgelig orienteres om EMBALLAGENS FORM OG PLACERING AF STREGKODE (MÅ IKKE BUE) STREGKODEN SKAL VÆRE EAN-13 STREGKODEN MÅ IKKE FORSTYRRES AF BAGVEDLIGGENDE TEKST Ud over at være direktør for Apoteksdivisionen i Nomeco er han formand for GS1 i Danmark. GS1 Danmark (GS1 står for One Global Standard ) er en neutral, non-profit medlemsorganisation, der udvikler standarder til effektivisering af forsyningskæder også i sundhedssektoren. Nomeco har i mange år været aktiv i organisationen, der Scan stregkoden med din smartphone og få den danske version af Guide til brug af stregkoder på lægemidler (omtalt på næste side). Du kan også finde den på hjemmesiden RobotDK.pdf Således er systemudvikler Benny Andersen medlem af GS1 s arbejdsgruppe, mens forretningsudvikler Claus Faurschou Larsen samt proceskonsulent Henrik Wiid er med i GS1 s Healthcare Usergroup. Her diskuterer man lige nu bl.a. visse producenters ønske om at skifte varenummerstruktur og dermed i perioder have to forskellige stregkoder. 5 KUN ÉN STREGKODEN PR. PAKNING 8 NomecoNyt - nr. 2 - marts

6 HAR DU FÅET PÅSKEKATALOGET? I starten af marts måned dumpede Nomecos påskekatalog ind på apotekerne. Har du ikke set det, så finder du en elektronisk kopi på serviceløsningernes forside og på Nomecos personaleshop. Nu er det blevet lettere at købe ind. På køber og betaler du som normalt du taster enten varenummeret direkte eller går ind i kategorien jule- og påskevarer og finder oversigten. Men du skal kun betale én gang. Skulle en vare være i restordre, skal du ikke længere ind i shoppen og betale senere leverede varer manuelt. For beløbet trækkes automatisk fra din konto ved levering. Du kan forvente at få dine varer leveret inden for 2-4 hverdage, medmindre de er i restordre. Varenr DEN GODE VIN TIL PÅSKEBORDET Lammesteg og andre kraftige retter hører påsken til, og vi har fundet den helt rigtige vin frem til højtiden: Maison Galhaud Grenache Noir Vielle Vignes er en både frugtrig, fyldig og kraftfuld rødvin, der er perfekt til mad med saft og kraft. Vinen kaldes også fransk Amarone, da den minder om denne klassiske italienske vin. Vi har heldigvis stadig et lager tilbage, som vi sælger til gammel pris det vil sige, før vinafgiften steg til over 10 kr. pr. liter. Så skynd dig, hvis du vil have del i denne pragtfulde vin til en pris, der snart er historie. 50,- inkl. moms Vejl. udsalgspris 79,75 Kort nyt NEMMERE KONTOSKIFTE PÅ SERVICELØSNINGER Nomeco samler alle kommentarer til serviceløsningerne sammen og opgraderer løbende systemet. Den nyeste forbedring, der meget snart bliver sat i drift, betyder, at det bliver hurtigere og nemmere for apoteket at skifte konto. For hvis man eksempelvis arbejder på et filialapotek, og serviceløsningerne åbner på hovedapotekets konto, kan det føles som meget tungt at skulle skifte kontonummer. Det problem burde være løst lige om lidt og så tager det ikke meget mere end et par sekunder at komme ind på den rigtige konto. Desuden er hastigheden på login optimeret, og serviceløsningerne kan nu benyttes af ipads samt af alle typer browsere såsom Firefox, Safari, Google Chrome og Opera. HVORFOR RETURNERE IKKE-SALGBARE KØLEVARER PÅ KØL? hurtige spørgsmål til Nomecos kvalitetschef 5Vibeke Halskov Det er da noget underligt noget at returnere varen på køl, når den alligevel skal kasseres? Måske bliver varen slet ikke kasseret, men bliver gjort salgbar igen. Leverandøren har jo flere muligheder for atter at sætte en vare i taksten. Hvis varen eksempelvis er tilbagekaldt, kan den måske gøres salgbar ved at skifte indlægssedlen ud. Hvis varen er midlertidigt afregistreret, kan den komme i taksten igen i en senere takstperiode. I de tilfælde skal leverandøren kunne dokumentere, at præparatet hele tiden har været opbevaret under korrekte betingelser herunder at transporten er foregået på køl efter GDP-reglerne. FÅ STYR PÅ FORMEN Seagull Motionspakke Seagull Twister Seagull Fedtmålervægt Seagull skridttæller med USB Men ved produktreklamationer giver det da ikke mening, vel? Jo, kravet om at returnere i kølekasse gælder også hér. Det skyldes, at hvis leverandøren har brug for at analysere, om der er noget galt med produktet, så kan det ikke nytte noget, at det har stået i stuetemperatur i 14 dage. Så også her er der krav om, at varen skal være på køl hele tiden. Kan der ikke gøres en undtagelse ved meget billige varer? I Nomeco arbejder vi efter at gøre flowet så enkelt så muligt, så reglerne er de samme uanset om varen koster 40 eller kr. Det sidste eksempel er nok kun relevant for sygehusprodukter, hvor prisen kan være endog meget høj. Men også privatapotekerne har kølevarer på lager, der udgør en betragtelig værdi. Varenr Seagull Motionspakke indeholder sjippetov med hoptæller og Seagull skridttæller med kalorieberegning. Seagull sjippetov har svingtæller i sjippetovet, så den tæller, hver gang sjippetovet svinges rundt. Seagull skridttæller bæres i bælte eller linning. Den tæller skridt og beregner tilbagelagt distance og forbrændte kalorier. Varenr Seagull Twister kan anvendes til at træne talje, bryst og ben, så figuren forbedres. Stræk elastikkerne, så overkroppen også trænes. Antal twist tælles Alarm når målet er nået Stopur eller tidtagning Display viser forbrændte kalorier Varenr Seagull fedtmålervægt er en badevægt i glas og krom. Vægten indeholder en fedtmåler, der er nem at betjene - og ud over vægten beregnes fedt, vand og muskelmasse i procent. Vægten kan indstilles til stamdata for op til 10 personer. Varenr Seagull skridttæller kan fx bæres i lommen, om halsen, i tasken m.m. 60 dages hukommelse Beregning af tilbagelagt distance og forbrændte kalorier Stopur og alarm Mulighed for upload til pc via det indbyggede USB-stik Mulighed for at nulstille ved behov, fx før gåtur eller arbejde, og stadig have hele døgnets samlede antal skridt i hukommelsen Er reglerne for, hvad man kan returnere, også ændret? Nej, reglerne er de samme som altid, nemlig at kølevarer kun kan returneres, når leverandøren har accepteret det i hvert enkelt tilfælde. Apoteket skal kontakte Nomecos kundeservice og aftale, at Nomeco sender en speciel kølekasse til formålet. Den nye type kølekasse kan holde den korrekte temperatur på mellem 2 og 8 grader i 39 timer. Det er tid nok til, at kassen kan nå at komme fra Nomeco til apoteket og retur igen med den almindelige Nomeco-leverance. Hvorfor er der så meget hype om returnering af kølevarer? Leverandørerne har i stigende grad fokus på at sikre sig, at kølevarerne fortsat er salgbare, selvom de måske i en periode har været ude af taksten. Og Nomeco har fokus på ikke at tabe alt for mange penge på dette. Leverandørerne kan nemlig nægte at tage imod returnerede kølevarer, der ikke har været holdt i ubrudt kølekæde, og så står Nomeco med et økonomisk tab. 10 NomecoNyt - nr. 2 - marts

7 Udgiver: Ansv. redaktør: Redaktør og skribent: Layout: Oplag: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, Christa Job, 1800 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang maj 2012 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S NOMECO PASSER PÅ KLIMAET Tre års indsats har reduceret CO 2 -udledningen med over 15%. Siden 2009 har Nomeco gjort en ekstraordinær indsats for at skrue ned for CO 2 -udledningen. Det er gået over al forventning. På tre år er der skåret 15,4% af den CO 2, der udledes via strøm og varme samt forbruget af diesel til transport af varer til apotekerne og internt mellem Nomecos afdelinger. Hvis man indregner de miljøvenlige strømkvoter, Nomeco sidste år købte baseret på vandkraft fra Norge, er besparelsen på hele 70%. Det er især besparelser på diesel og strøm, der har ført til den store reduktion. Senest er det et nyt køleanlæg i Nomeco Sydhavnen samt energirigtig opsætning af tænd-sluk-ure, nye loftarmaturer på lagrene, strømskinner og andre tiltag, der har hjulpet. Dieselforbruget har været nogenlunde konstant de sidste år, men det faldt drastisk i 2009, da Nomeco gik fra flere til en enkelt daglig leverance til apotekerne. I perioden på de tre år har Nomeco reduceret sit forbrug af diesel med liter. Målet var at reducere CO 2 -udledningen i 2009, 2010 og Oprindeligt satte Nomeco et mål om at reducere med 10%, men det nåede man ret hurtigt. Derefter blev forventningen sat op til 15%, og det er som bekendt også i hus nu. Man kunne være fristet til at sætte et endnu mere ambitiøst mål, men det vil nok være for optimistisk, da de fleste CO 2 - besparelser er hentet ind. Derfor vil Nomeco de næste år have som mål at fastholde den nuværende CO 2 -udledning og desuden skifte fokus til andre områder - herunder forbruget af papir. CO 2 emission Emission Ton CO2/år Emission med grøn el 15% CO 2 reduktion Hvor Nomeco i 2008 (det år, der udgør grundmålingen ) udledte omkring ton, er tallet nu nede på ton og ton, hvis man indregner, at Nomeco i 2011 har købt grønne strømkvoter fra Norge NomecoNyt - nr. 2 - marts 2012

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr.

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr. Nomeco Nyt Nr. 2 - Marts 2010 På tur med en dosispakke Reception Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år Pris-dumping på medicin med kort udløb 1 3 Leder 2 Den rigtige vej Lige på grænsen til udløb 3 Dosispakning:

Læs mere

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN 1 NOVEMBER 2008 Nomeco Nr. 6 Nyt EN DUFT AF JUL PÅ APOTEKET 37 SERVICELØSNINGER Få overblikket i det nye hæfte Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NomecoNyt

Læs mere

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert.

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert. 1 JANUAR 2009 Nomeco Nr. 1 Nyt Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert NY FILIALCHEF I AALBORG NY Serviceløsning Nu kan du selv frigive varer med kort udløb HOT OR NOT i julekataloget 2008 Elektroniske

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN NomecoNyt VETERINÆRMEDICIN JULI 2007 Apotekerne i Vet-Klub Danmark er generelt tilfredse med veterinærsalget, selvom liberaliseringen har betydet mere administrativt arbejde. Det første kvartal viser pæn

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat.

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre standardleverings- og rabatbetingelser.

Læs mere

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 NomecoNyt TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 Tiden er knap, når grossisten skal bestille varer hjem i forbindelse med ny takst. Problemet med A-varer i restordre er stigende, og systemet levner

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

RABATSKILT - Gældende fra og med

RABATSKILT - Gældende fra og med RABATSKILT - Gældende fra og med 01.01.2015 Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med?

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Nomeco Nyt Nr. 5 - november 2017 Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Sådan lyder et typisk spørgsmål i skranken. Nomecos MærkevareUnivers giver

Læs mere

NomecoNyt SEPTEMBER 2007

NomecoNyt SEPTEMBER 2007 NomecoNyt Apotekerne benytter i stigende grad serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside - men samtidig stiger antallet af opringninger til kundeservice. SEPTEMBER 2007 1 Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2011. REKLAMATIONER: Gi god besked. Fejlpromillen er faldet MAKEOVER. til serviceløsningerne

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2011. REKLAMATIONER: Gi god besked. Fejlpromillen er faldet MAKEOVER. til serviceløsningerne Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2011 REKLAMATIONER: Gi god besked Fejlpromillen er faldet MAKEOVER til serviceløsningerne 1 Forsidebillede: Geir Haurkursson Hanne, Lene og Dorthe fra Svendborg Løve Apotek Kun få

Læs mere

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation En fælles indsats mod forfalsket medicin Dansk Medicin Organisation Et fælles europæisk system til sikring af lægemiddelpakningernes ægthed For at beskytte patienterne mod forfalsket medicin, skal alle

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer 1 SEPTEMBER 2009 Nomeco Nr. 5 Nyt APOTEKERE 4- forskellige erfaringer med den ene daglige leverance. Glæd jer! 2 nye vine i sortimentet: Andeluna FOKUS på nettet Brug de mange nyttige informationer og

Læs mere

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning.

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning. Rygestop RYGESTOP Du har måske røget i mange år, og derfor er rygning blevet en del af dagligdagen. Du har måske også før prøvet at stoppe, men har erfaret, at det kan være svært. For nogle er det lettere

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA NomecoNyt > Nykøbing GORM OG THYRA F. Svane Apotek har fået to nye medarbejdere, som arbejder i døgndrift og helt uden at lave fejl. Og så behøver de hverken frokostpause eller weekendtillæg. JULI 2006

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2011. Ændret rabatskilt. Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup. er en hel turistattraktion

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2011. Ændret rabatskilt. Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup. er en hel turistattraktion Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2011 Ændret rabatskilt Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup er en hel turistattraktion 1 Grossisten krediterer på vegne af leverandører 6 2011 et spændende år

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Se prisforskellen: Spar en formue på din medcin 16 sider Oversigt og fakta Dyr medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar en formue på

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler Dagsorden Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 38 Bilag 8 Offentligt Baggrund afsæt i moderniseringen af apotekersektoren Reglerne i dag m.v. Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

NomecoNyt NOVEMBER 2007 NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150.

NomecoNyt NOVEMBER 2007 NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150. NomecoNyt NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150. NOVEMBER 2007 1 Desværre, varen er i restordre Siden myndighederne i april 2005 indførte et tilskudssystem, der kun giver fuldt tilskud

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem?

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem? Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2011 SALG Shopper dine kunder igennem? TEMA-NUMMER 1 Forsidebillede: Lars Helmersen Satser på mærkevarer 6 Gl. Kongevej: Her kommer kunderne også for at ose Foto: Lars Helmersen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens kommentar. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Lægemiddelstyrelsens kommentar. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat for ekstern høring om forslag om forlænget for opdatering af mærkning og indlægsseddel ved variationer, oktober-november 2010. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2008-9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Baggrund...1 1.1. Kort om reglerne...2 1.2. Udvikling i antallet af virksomheder...2

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Nogen der kan fortælle mig, hvilke størrelser af flasker de fører i Metro? Er det helt ned til 500g?

Nogen der kan fortælle mig, hvilke størrelser af flasker de fører i Metro? Er det helt ned til 500g? CO2 flaske i metro, størrelser? Indsendt af Rasmus Houg Larsen - 29. Mar 2010 01:48 Hej Nogen der kan fortælle mig, hvilke størrelser af flasker de fører i Metro? Er det helt ned til 500g? Mvh. Houg Sv:

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Vis mig dit køleskab. Nyt DVR. Nomeco TEMA. På tur med en natchauffør. Forbedret. på vej

Vis mig dit køleskab. Nyt DVR. Nomeco TEMA. På tur med en natchauffør. Forbedret. på vej Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2015 Slå til! Kähler er klar med en forårsnyhed: Den klassiske Omaggio vase - nu med sølvstriber. Nomeco har skaffet et parti til jer på apoteket. Se vedlæggelse GLÆD JER: Forbedret

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice Forretningsgang - en guide til god kundeservice Alle Bestsellers mærker vil i fremtiden have ens retur-, bytte- og reklamationspolitik gældende for alle butikker i alle lande. Indholdsfortegnelse: Bontekst

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Sundhedsstyrelsen khm@dkma.dk sst@sst.dk Dato: 2. april 2012 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSAH Sags nr.: 1201866

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Redegørelse for proces omkring prisindhentning på levering af substitutionspræparater

Redegørelse for proces omkring prisindhentning på levering af substitutionspræparater Redegørelse for proces omkring prisindhentning på levering af substitutionspræparater 2016 juni til september - Forvaltningen udarbejder i samarbejde med konsulent fra Indkøbskontoret proces og kriterier

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere