DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!"

Transkript

1 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS

2 NomecoNyt 2 NU ER DET (SNART) NU! Så er der ikke længe til, at alle Nomecos apotekskunder går over til én daglig leverance. Vi har jo øvet os lidt. Mange apoteker har for længe siden valgt kun at få varer én gang i døgnet, og fra 1. maj valgte endnu flere denne mulighed. Så vi ved, at det kræver lidt omstilling fra apotekernes side. Vi ved også, at en del ændringer har været påkrævet her i Nomeco, hvis vi skal lykkes med at levere det mere effektive og stramme setup. Derfor løber vi i øjeblikket rigtigt stærkt for at implementere en lang række mindre ændringer, der skal få enderne til at nå sammen, når alle apoteker fra 1. juni skal have varer én gang i døgnet. Visse af disse ændringer vil I direkte kunne se og mærke. Andre er mere interne og skal sikre, at hele det store system bagved kører godt. Vi håber, at alle bliver tilfredse med den nye leveranceform og takker for det samarbejde, vi har haft med jer for at få det hele til at falde på plads! Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen 3 12 Kort nyt 8 Maskinel dosispakning på vej til hospitalerne... 3 Konstant kamp mod forfalsket medicin... 6 Keep it cool!... 8 Et marked i bevægelse...10 DVR - nu mere informativ Faktura på nettet - nu til tiden Apoteksdata - nu også med VMI Hit med kasserne!...12 Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, Kommunikationschef, Grafisk design: Christa Job, Oplag: 2000 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang medio juli 2009 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S Nr. 3 - Maj 2009

3 3 Bedre patientsikkerhed og sparede ressourcer Maskinel dosispakning på vej til hospitalerne Danmarks første robot til automatisk dosisdispensering står på Århus Universitetshospital, Skejby, hvor den er blevet testet i et par år. Den forventes snart at forsyne hele sygehuset med dosispakket medicin. Af Merete Wagner Hoffmann Nu er sygehusene også på vej med dosispakket medicin til de indlagte patienter. På Århus Universitetshospital, Skejby står landets indtil videre eneste robot til automatisk dosisdispensering, og den har i en prøveperiode forsynet Infektionsmedicinsk Afdeling med dosispakket medicin. Foto: Martin Busborg Men dosispakkerne ligner ikke dem, landets apoteker udleverer til patienterne. I sygehusets robot pakkes hvert præparat i sin egen pose, og robotten plukker derefter de poser, den enkelte patient skal have, og hæfter dem sammen i en ring. Ved udleveringen stregkodekontrollerer sygeplejersken ved hjælp af en håndholdt PDA, at patientens stregkodearmbånd og medicinen passer sammen. Færre medicineringsfejl Erfaringerne med dosispakning er rigtigt gode. En midtvejsevaluering fra Infektionsmedicinsk Afdeling konkluderer, at de ikke ønsker at skifte tilbage til det gamle system. Jeg har også en klar forventning om, at mængden af medicineringsfejl er faldet til et minimum, fortæller afdelingsleder cand.pharm. Trine Persson. Hun leder Skejbyafdelingen af Hospitalsapoteket Århus og har dermed ansvaret for forsøget med dosispakning en ordning, som hun er overbevist om er kommet for at blive. Argumentet for at dosispakke medicin er først og fremmest bedre patientsikkerhed, og sekundært er der ressourcer at spare for sygeplejerskerne, som ikke længere skal bruge den samme tid på at hælde medicin op. Desuden kan vi batchfølge lægemidlet Afdelingsleder cand.pharm. Trine Persson har ansvaret for dosispakningen af medicin på Århus Universitetshospital, Skejby, og hun er sikker på, at robotterne vil brede sig til andre hospitaler. Det vil stille en række øgede krav til industrien om blandt andet håndterbarhed, og man kan forestille sig, at dette vil blive et parameter i de årlige licitationer. fortsættes

4 NomecoNyt 4 FAKTA OM DOSISPAKKEMASKINERNE: hele vejen fra patienten tilbage til pakningen, og vi undgår spild, når en patient udskrives før tid, eller medicinen bliver seponeret: Vi sætter bare de ubrugte medicinposer ind i maskinen igen. Apoteket på Skejby Sygehus har to medicindoseringsmaskiner fra firmaet Swisslog. Århus Universitetshospital, Skejby, benytter forskellige præparater, hvor Nomeco leverer en del af dem. Robotterne har kapacitet til i alt færdigpakkede medicinposer, der er placeret på spyd inde i robotten. De to robotter på hospitalet kan i princippet være i drift døgnet rundt. Klar til at rulle ud Dosispakkemaskinen i Skejby har været i pilotdrift siden 2006, og det første årstid pakkede den ikkepatientspecifikke behandlingspakker til eksempelvis smertebehandling og medicinske aborter. Siden 1.oktober 2007, hvor den blev koblet sammen med den elektroniske patientjournal, har robotten også pakket medicinen patientspecifikt til de 30 senge på Infektionsmedicinsk Afdeling. Lige nu er forsøget ved at blive evalueret. Samtidig tager Hospitalsledelsen stilling til, hvordan ordningen med medicinpakker kan udrulles til alle 450 sengepladser på Skejby Sygehus. Robotterne pakker primært faste formuleringer (tablet- ter og suppositorier), men kan også pakke ampuller og sprøjter. Koblet sammen med den elektroniske patientjournal kan doseringsmaskinerne pakke ringe med medicin til den enkelte patient og til det enkelte givningstidspunkt. Foto: Tonny Foghmar, Århus Universitetshospital, Skejby Nr. 3 - Maj 2009

5 5 Robot ændrer krav til holdbarhed Foto: Tonny Foghmar, Århus Universitetshospital, Skejby Det automatiske medicindoseringsudstyr på Århus Universitetshospital Skejby betjenes i øjeblikket af to teknikere og en farmakonom her er det Jørgen Hansen, der overværer driften. Det har været en lang proces, erkender Trine Persson. I 2000 anbefalede en MTV-rapport, at dosispakning blev indført på hospitalerne, og i 2001 blev det besluttet at udvikle automatisk medicindosering som en forlængelse af den elektroniske patientjournal. I 2004 blev robotten installeret, og først nu ser det ud til, at vi for alvor kan gå i drift. Det går jo noget hurtigere på apotekerne i primærsektoren, hvor robotterne går i drift med det samme. Ikke omstilles så ofte En anden forskel fra dosispakning i primærsektoren er, at licitationerne i sygehussektoren ikke er så hyppige. I sygehussektoren har vi kun licitationer en gang om året, og ofte løber en licitation over to år. Derfor behøver vi ikke så ofte stille maskinen om til nye præparater, for det er jo en besværlig proces hver gang, siger Trine Persson. Robotten har også skabt ændrede behov i forhold til lægemidlerne. Eksempelvis er en holdbarhed på fire uger af den færdigpakkede medicin ikke nok. Derfor har hospitalet fået en dispensation på et halvt års holdbarhed fra Lægemiddelstyrelsen. Håndterbarhed et krav Det er heller ikke alle lægemidler, der er egnede til at blive håndteret i robotten. Nogle tabletter er så porøse, at de let knækker, når de bliver suget op af robottens sugerør. Og andre må af miljømæssige årsager ikke håndteres i medicinrobotten det gælder eksempelvis antibiotika, der risikerer at forurene de præparater, som efterfølgende håndteres i robotten. Argumentet for at dosispakke medicin er Det problem skal vi have fundet en løsning på. I dag klipper vi først og fremmest bedre patientsikkerhed, og blisterark med antibiotika i sekundært er der ressourcer at spare for sygeplejerskerne, som ikke længere skal bruge stykker og pakker blistre med en enkelt tablet i medicinposer. Men den samme tid på at hælde medicin op. man kunne også forestille sig, at producenten coater tabletterne, så de ikke støver. I det hele taget er jeg overbevist om, at den dag, hvor medicinrobotterne står på alle landets sygehuse, så bliver håndterbarhed et vigtigt parameter i de årlige licitationsrunder, som AMGROS I/S fører. Det kan også blive til fordel for den dosispakning, som foregår på apotekerne rundt om i landet, slutter Trine Persson.

6 NomecoNyt 6 KONSTANT KAMP MOD FORFALSKET MEDICIN Af Merete Wagner Hoffmann Nomeco spiller en aktiv rolle i forebyggelsen af, at forfalsket medicin kommer ind i de autoriserede danske salgskanaler. Alle har et ansvar for, at det ikke sker - også apotekerne. Alle de lægemidler, Nomeco køber hjem til apoteker og hospitaler, er indkøbt direkte fra originalproducenten eller fra autoriserede forhandlere. Det eneste, Nomeco køber hjem fra udlandet fra andre grossister er lægemidler, hvor producenterbe ikke har lager i Danmark, samt ikke registrerede specialiteter (IRS). Og også her køber vi kun fra velkendte producenter og grossister, vi har tillid til i EU, USA og Canada. Sådan fortæller Nomecos kvalitetsdirektør Henriette Vindmar, der sammen med resten af organisationen har fuld fokus på at forebygge, at forfalsket medicin havner på apotekernes hylder. Derfor bakker Nomeco op om det nye EU-direktiv, der vil øge sikkerheden i hele forsyningskæden. Det skal forhindre forfalskede lægemidler i at trænge ind Der en minimal risiko for, at forfalskningerne kommer ind på grossistens hylder ad bagvejen nemlig via returmedicin fra apotekerne. i de autoriserede salgskanaler. Bl.a. lægges der op til et formaliseret arbejde med risikostyring, en ny mærkningsordning og en fælles EU-database, der skal samle alle de tilladelser, myndighederne har udstedt til producenter, importører og grossister. Nr. 3 - Maj 2009

7 7 Forfalsket medicin må ikke havne på apotekets hylder Foto: Niels Jensen Danmark mindre interessant for forfalskere Indtil nu har man ikke registreret, at der er kommet forfalsket medicin ind på de danske apoteker. Det kan skyldes, at Danmark er et meget lille marked sammenlignet med lande som England, Tyskland, Frankrig og selvfølgelig USA. De er væsentligt mere lukrative på grund af deres størrelse og internationale sprog. Sammenlignet med dem er Danmark meget mere kompleks på grund af sprogbarrieren og det meget høje niveau for inspektion og sikkerhed. Endvidere peges der på, at de få, store fuldsortimentsgrossister sikrer mod mange mellemhandlere, og det gør det også svært for forfalskerne at komme ind på det danske marked. Kvalitetsdirektør i Nomeco, Henriette Vindmar, bakker op om et nyt EU-direktiv, der skal forhindre forfalskede lægemidler i at trænge ind i de autoriserede salgskanaler. Skrap kontrol ved modtagelsen I Nomeco tror vi på, at sikkerheden i forsyningskæden starter ved kilden. Producenterne er ansvarlige for produkterne og for, at de overholder GMP. Nomecos varemodtagelse og importkontrol er vores primære forsvar mod forfalsket medicin. Når vi modtager lægemidlerne sikrer vi os, at det nu også er den rigtige kilde, vi får lægemidlerne fra. Vi modtager desuden de nødvendige papirer, og vi kontrollerer og godkender ved hver leverance papirer såvel som lægemidler ned på batchniveau. Kommer lægemidlerne fra udlandet, skal de ledsages af et kontrolbevis, der er underskrevet af fremstillerens sagkyndige person. Hvis der er den mindste afvigelse i dokumenterne eller lægemidlerne, bliver varerne straks sat i karantæne og først frigivet, når vi har modtaget den af myndighederne krævede dokumentation, siger Henriette. Hun peger på, at den eneste reelle mulighed for, at grossisten i stor stil kan få forfalskninger ind ad de officielle kanaler, er, hvis de kriminelle stjæler en lastbil med lægemidler på vej til Danmark, udskifter medicinen med de falske varer og samtidig forfalsker alle papirer. Og det er næppe sandsynligt, at det vil ske. Alle har et medansvar Desuden er der en minimal risiko for, at forfalskningerne kommer ind på grossistens hylder ad bagvejen nemlig via returmedicin fra apotekerne. Skal vi 100 % sikre os mod forfalskninger, så kræver det, at apotekerne kun køber lægemidler fra sikre kanaler. Hvis et apotek køber et lægemiddel fra en usikker kanal, og det af en fejl kommer med i returmedicinen til grossisten, er der en risiko for, at det forfalskede lægemiddel sendes gennem systemet og ud til et andet apotek. Det vil jo være en katastrofe! Henriette opfordrer derfor alle til at være meget opmærksomme på deres indkøbskanaler. Vi bliver aldrig stærkere end det svageste led i kæden, og et enkelt apotek kan få hele branchen i fedtefadet med en ufornuftig handling. måder Nomeco sikrer sig mod forfalskninger Nomeco køber kun lægemidler fra autoriserede producenter og importører Ved varemodtagelsen sikrer Nomeco sig ved godkendelse på batchniveau, at det er de rigtige varer fra de rigtige leverandører Er der den mindste afvigelse i papirerne, bliver lægemidlerne sat i karantæne

8 NomecoNyt 8 Keep it cool! HUSK at pakke kølekasserne ud som det første om morgenen Når medarbejderne møder på apoteket om morgenen og begynder at pakke kasserne fra Nomeco ud, er det vigtigt, at man først griber ud efter kølekasserne og får kølevarerne lagt i køleskabet. Kølekasserne er lette at kende, da de har låg på. I København vil de desuden snart skille sig ud ved at være grønne. Nomeco pakker kølekasserne aftenen før og gør dem klar til at blive kørt ud om natten. Tidspunktet for pakningen af kølekasser er timet, så lægemidlerne, indtil de bliver pakket ud på apoteket, befinder sig i den krævede temperatur. Den er på 5 grader, og det er tilladt med et udsving på 3 grader til hver side. Nomecos kasser kan holde denne temperatur i 16 timer. Den videre interne transport af kølevarer mellem apotekets enheder er apotekets eget ansvar. Nomecos ansvar ophører, når chaufføren har afleveret transportkasserne på apoteket. Hvis kølevaren skal sendes videre ud til et udsalg, er det op til en konkret vurdering, hvordan det gøres bedst og den må apoteket foretage. Der er mange praktiske forhold, der spiller ind. Bl.a. transporttiden og den tid, der går, fra varen modtages på apoteket, til den sendes videre til udsalget. Returnering af kølevarer skal aftales med Nomeco fra gang til gang. Kølevarerne kan ikke bare sættes frem til afhentning af Nomecos chauffør, da Nomeco fra 1. juni ikke længere leverer varer i dagtimerne. Derfor skal der i hvert enkelt tilfælde findes en særskilt løsning. Nr. 3 - Maj 2009

9 9 Nomecos kølekasse kan holde den krævede temperatur på 5 grader i 16 timer Mål temperaturen med din USB For yderligere oplysninger om temperaturloggeren kontakt Forex A/S på telefon Hvorfor har man dog ikke fundet på det noget før? Sådan vil mange nok spørge sig selv, når de ser den smarte temperaturdatalogger Microlite. Den ikke alene måler temperaturen og lagrer måledata. Du kan på et lille display se, om der har været uregelmæssigheder i temperaturen, og du sætter den blot i USB-porten til din PC for at få alle data. Dermed er de gemt, og du har dokumentationen i orden. Nomeco har efter mange forsøg og en tur forbi Teknologisk Institut fundet frem til en valideret kølekæde, som sikrer, at kassen holder den krævede temperatur på 5 grader i 16 timer.

10 NomecoNyt 10 Et marked i bevægelse Et hurtigt blik på den danske lægemiddelforsyning viser, at indtjeningen stagnerer eller falder alle steder. Grossisten står midt mellem producent og apotek, hvilket kan være en svær balancegang ikke mindst i nedgangstider. Men alle har en interesse i at have ro i alle lejre. Af Jan Bonde Nomeco skal tilbyde og udvikle logistik- og serviceløsninger, der sikrer, at det rette lægemiddel altid er tilgængeligt for forbrugeren, når behovet opstår. Det skal ske gennem værdiskabende partnerskab med apotekere og producenter. Sådan har Nomecos mission været i rigtigt mange år, og sådan vil den fortsat lyde. Som grossist står vi midt imellem de to vigtigste parter i den danske lægemiddelforsyning, og vi ser os selv som en tæt samarbejdspartner i begge lejre. Det kan være en svær balancegang ikke mindst i denne tid, hvor vi alle, apoteker, producenter og grossister, mærker faldende indtjening og økonomisk lavvande. Originalproducenterne er pressede, og inden for de næste 5 år vil patentet udløbe for over halvdelen af alle originalpræparater på det danske marked. Det generiske lægemiddelmarked er præget af voldsomme prisfald som følge af den øgede konkurrence, der har været de senere år. Vores beregninger viser, at AIP på generiske lægemidler de sidste to år i gennemsnit er faldet med 33,75% pr. pakning. Dette er jo godt for forbrugerne og de offentlige kasser. Ifølge Apotekerforeningens nye årbog er priserne på lægemidler i Danmark faldet med 28% siden år Og de danske priser er 14% lavere end gennemsnittet i de ni EU-lande, som konkurrencemyndighederne plejer at sammenligne os med. Apotekerne var hurtige og fik sadlet om i tide til et aflønningssystem, der sikrer et fast gebyr i forbindelse med hver udlevering. Var det ikke sket, ville økonomien sikkert være endnu dårligere på apotekerne, der generelt har været præget af et lavt driftsresultat de senere år. Grossisterne har desværre ikke været så hurtige til at omlægge avancemodellen. Hele distributionen af lægemidler til landets apoteker er finansieret af en procentdel af AIP. Og når AIP falder, og markedsudviklingen i øvrigt stagnerer, har vi været nødt til at ændre avance- og distributionsmodeller: Vi har indført et minimumsvederlag over for producenterne, og vi har taget fat på det store arbejde at rationalisere hele vores setup over for apotekerne. Kun ved at effektivisere kan vi holde fast i den meget høje kvalitet, vi har i Danmark - på trods af, at grossister og apoteker har en af Europas laveste distributionsavancer for medicin. Det har vi alle en interesse i at fastholde. Foto: Geir Haukursson Jan Bonde Adm. direktør, Nomeco Nr. 3 - Maj 2009

11 11 KORT NYT om on-line forbedringer Faktura på nettet nu til tiden DVR nu mere informativ Fra 1. juni kan apoteket under serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside fra det tidspunkt, hvor leverancen forlader Nomeco. Det betyder, at man straks kan se, hvad man får leveret, og fakturaen lægger sig automatisk i arkivet på nettet. Der er altså ikke længere nogen grund til at få den papirfaktura, der (hvis apoteket har ønsket det) sendes med hver leverance. Dermed kan alle apoteker blive lidt grønnere og spare på papiret og på de mange ringbind, der står med fakturaer rundt om i kontorerne! I forbindelse med, at apotekerne nu kun får én daglig leverance, har vi udbygget DVR til at indeholde mere information. Nu bliver apoteket advaret: Hvis varen allerede er i ordre (så man undgår dobbeltleverancer) Hvis varen allerede er i restordre Hvis varen er en kølevare Hvis der er oprunding på varen Apoteksdata nu også med VMI Nu kan også apoteker, der har IT-systemet Apoteksdata, koble sig på VMI. Middelfart Apotek var det første, som benyttede sig af denne mulighed, og efter en testperiode kører det fint. Flere kommer snart til, kan man se på listen over planlagte udrulninger af VMI i I øjeblikket er 168 hovedapoteker på VMI. Dertil kommer 116 filialer, udsalg, dosisafdelinger og veterinærkonti. I alt håndteres 84% af Nomecos ordrelinjer af VMI.

12 NomecoNyt 12 Nr. 3 - Maj 2009

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR! Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2010 Fås hos Nomeco: Rejsestrømper, støttestrømper, kompressionsstrømper, flystrømper Køb personalevarer hjemme fra sofaen Anne-Marie Kissmeyer: Ikke vild med at sælge åbnede pakninger

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2015 Parallelimportører gør det svært for forfalskere Kundeundersøgelse gav gode input TEMA: Mobilbetaling via ipad 1 TEMA: Mobilbetaling Leder 2 TEMA: Mobilbetaling 3 Brug din

Læs mere

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2012 Nomecos adm. direktør Jan Bonde går på pension SÆNK PRISEN på mærkevarer og øg salget ipad til Nomecos kunder gør livet lettere på apoteket 1 Forbrugerundersøgelse på apoteket

Læs mere

Din detektiv. Nyt. Nomeco. Blodiglen. Newyorker TIL AT FINDE IRS. Vinkup. Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin MARTS 2008

Din detektiv. Nyt. Nomeco. Blodiglen. Newyorker TIL AT FINDE IRS. Vinkup. Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin MARTS 2008 1 MARTS 2008 Nr. 2 Nomeco Nyt 14 side Vinkup Blodiglen NETOP UDGÅET AF SORTIMENT Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin Newyorker Se lejlighederne i Benzons gamle fabrikker CHRISTINE

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

Nyt. Nomeco. Konsulenter med stort servicegen. Sparet: EFTERLYSNING: Større krav til selvtest. 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr.

Nyt. Nomeco. Konsulenter med stort servicegen. Sparet: EFTERLYSNING: Større krav til selvtest. 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr. Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2011 EFTERLYSNING: Større krav til selvtest Sparet: 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr. måned LAV JULE- SNAPSEN SELV! Prøv den historiske krydderiblanding Konsulenter

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2013 KØB ÅRETS STUDENTERGAVE HOS NOMECO Indstik inde i bladet lige til at hive ud og hænge op på apotekets opslagstavle TIPS Joan Ørting: til salg af udvalgsvarer Pharma Info-Basen

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog Hastekasser til robotten Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil 1 Ren og lydløs transport 6 NOMECO KØRER GRØNT I ELBIL Leder

Læs mere

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder

Sol, sommer og sjov: Nyt. Nomeco. Giv en bøllehat til børnene IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN. Nye returneringsregler omsat til koder Nomeco Nyt GLÆD DIG TIL 28 nye og spændende vine Nr. 4 - juli 2013 IT-PROJEKTER: ALTID GANG I UDVIKLINGEN Nye returneringsregler omsat til koder Sol, sommer og sjov: Giv en bøllehat til børnene 1 Nye regler

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008 farmaci Nr. 11 november 2008 Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Skal man forsøge at få astmapatienterne til at følge behandlingen?* eller lade behandlingen følge patienterne?

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere