Grønt Miljø OKTOBER Grønne områder forebygger stress. 6 Den grønne platform udstillere og besøg på Have & Landskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø OKTOBER 2005. 4 Grønne områder forebygger stress. 6 Den grønne platform. 10 200 udstillere og 9.400 besøg på Have & Landskab"

Transkript

1 6 OKTOBER 2005 Grønt Miljø 4 Grønne områder forebygger stress 6 Den grønne platform udstillere og besøg på Have & Landskab 20 En befæstelse der passer 26 Hvidkløver i plænegræs 32 Udskiftet, vedligeholdt og fredet 38 Gode landskabsplanter med stor genetisk bredde 60 Danske haver - langt fra idealerne GRØNT MILJØ 6/2005 1

2 A/S Tal med os om ideelle rammer omkring virksomhed, ejendom eller institution. Anlægsopgaver Vedligeholdelse Brolægning Aut. Kloakering OK grøn anlæg a/s Nebsmøllevej 54, 4100 Ringsted Tlf P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage Hovedgaden 92, Ubby 4490 Jerslev Per: Fax: BIRKHOLM PLANTESKOLE FARREMOSEN 3450 ALLERØD TLF FAX KVALITETSBEVIDST ANLÆGSGARTNERI - DET MAGTER VI Anlægsgartnermester leverandør af alle planteskoleartikler Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve Tlf homepage: produktion af træer, buske og bunddækkeplanter i alle sorter og størrelser rekvirér vort katalog og aflæg besøg i planteskolen tilbud gives på alle leverancer SKÆLSKØR: T F Teglværksvej 2B, Tystofte, 4230 Skælskør ØLSTYKKE: T F Frederikssundsvej 235, 3650 Ølstykke 2 GRØNT MILJØ 6/2005

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT SMÅ RULLER: 40 x 250 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter Ringsted Tlf Dansk Produceret Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2... kr. 18, m 2... kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30,- KOMMENTAR DEKLARATION Den kommunale planlægning bør tilstræbe at der kommer flere og bedre grønne områder i byen, og at eksisterende områder forvaltes med omhu. Sådan lyder første punkt i den nye Odense-deklaration der er en generel hensigtserklæring for den grønne friarealopgave. Bag den står forvaltere, brugere og forskere i alle de fem nordiske lande - i Danmark henholdsvis Stads- og Kommunegartnerforeningen (nu Kommunale Park- og Naturforvaltere), Friluftsrådet samt professor Thomas B. Randrup på vegne af Skov & Landskab på Landbohøjskolen. Formuleringerne i deklarationen er et partsindlæg holdt i meget generelle vendinger som ingen umiddelbart kan have noget imod. Og hvad kan sådan et bruges til? Er det ikke bare endnu et dokument uden realpolitisk tyngde der bare skal runde en kongres af og i bedste fald tages frem til festlige lejligheder? Det er i hvert fald den umiddelbare kommentar hvis man skal stille sig skeptisk an. Der er en oplagt risiko for at deklarationen lider en stille død når hverdagen melder sig med sine problemer der kræver at man snor sig og er hensat til det muliges kunst. Der er dog flere grunde til at man kan håbe på en bedre skæbne. De mange partnere giver i sig selv deklarationen større tyngde når man henvender sig udadtil. Man låner hinandens styrke når man har de samme mål. Deklarationen forpligter desuden parterne sig til et internt samarbejde som man i ehvert fald i et vist omfang selv kan styre. F.eks. kan forvalterne delvist selv regulere hvor meget borgerne skal inddrages i planlægningen. Og forskerne kan delvist selv kan sørge for at deres forskning sikrer at den grønne forvaltning kan indarbejdes i en mere helhedsorienteret planlægning. Deklarationen sender altså et stærk signal om samarbejde både indadtil som udadtil. Men samtidig styrkes signalet af forskningen der stadig tydeligere kan berette om den betydning som de grønne områder har og hvordan de fungerer. Tag f.eks. den ny danske undersøgelse der bekræfter en positiv sammenhæng mellem grønne områder og stress. Det er noget der giver Odense-deklarationen støtte når samfundsøkonomien beregnes. FORSIDEN Der var masser af maskiner på Have & Landskab og masser af vejledning og snak i maskinerne skygge. Men også planteområdet var en succes trods de relativt få stande. I det hele taget var udstillingen generelt vellykket. De 200 udstillere og omkring gæster var rekord. Og udstillerne var også i det store hele godt tilfredse. Det syntes de besøgende også at være at dømme efter den almindelige stemning i det fine sensommervejr. Og arrangørerne er i godt humør og klar igen til GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: MesterTidende, Marielundvej 46 D, 2730 Herlev. Fax Udgiver: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. Tryk: Schultz Grafisk A/S. Trykoplag: Distribueret: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. Abonnement: 300 kr. pr. år med moms. Udgives 7 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. 23. årgang. ISSN GRØNT MILJØ 6/2005 3

4 Grønne områder forebygger stress Ny spørgeskemaundersøgelse viser en positiv sammenhæng i et komplekst spørgsmål Jo tættere på et grønt område man bor, jo tiere man besøger et, og jo mere tid man er i et, desto mindre stresset er man. Denne positive sammenhæng mellem stress og ophold i grønne områder er for første gang i Danmark dokumenteret i en undersøgelse foretaget af Skov & Landskab. Undersøgelsen, der er finansieret af Tips og Lottomidler til friluftslivet, er publiceret i den kortfattede bog Natur og grønne områder forebygger stress. Her fremhæves at parker, idrætsanlæg, bynære skovområder og det åbne land i nærheden af byerne kan spille en fremtrædende rolle i bestræbelserne på at forebygge velfærdssygdomme der skyldes fysisk inaktivitet og stress. Grønne områder opfattes som et sted hvor afstressende naturoplevelser og motion kan understøtte hinanden. I bogen fremhæves samtidig at sammenhængen er kompleks og at resultaterne må tages som en første indikation. Man kan jo f.eks. argumentere at dem der bruger de grønne områder mest er folk der i forvejen er mindst stressede og derfor har bedst tid. Hvad kom først: ægget eller hønen? I alle tilfælde er der signifikant sammenhæng mellem stress og grønne områder. Det betyder at der kun er lille risiko for at tallene viser en tilfældig sammenhæng - typisk under 5%. Undersøgelsens grundlag er et spørgeskema sendt til 2000 repræsentative danskere. Omkring 1200, 63%, svarede. Det er nok til at tallene er troværdige. Dæmper stress Oplever du at ophold i natur og grønne områder i sig selv har en gavnlig indflydelse på dit humør og helbred? Ja, svarede 93% til dette generelle spørgsmål. De fleste bekræftede også at det grønne i sig selv har en positiv indflydelse på mit humør eller at grønne områder er en god ramme til at stresse af i. Halvdelen svarede at det grønne har en positiv indflydelse på mit helbred. I undersøgelsen har man koblet et stressindeks sammen med adgang til grønne områder og brugen af dem. Det er derved man finder de gunstige sammenhænge mellem stress Stressindeks Stressindeks Besøg i grønne områder pr. uge Afstand til nærmeste grønne område (m) Øverst sammenhængen mellem stress og antal besøg i grønne områder. Nederst sammenhængen mellem stress og afstand til nærmeste grønne område. Jo lavere stressindeks, desto mere stresset er man. Stressindekset er sammensat af svar på flere spørgsmål der retter sig mod udsagn som følt dig irriteret, følt dig jaget, følt dig stresset, fuld af energi når jeg står op og koncentreret og oplagt på arbejde. Der er stor enighed om at der skal være naturoplevelser nær boligen. Foto af Thomas Sick Nielsen gengivet fra bogen. og grønt. På grund af de mange faktorer der har betydning for stress, erkendes det at der ikke er tale om en stærk sammenhæng, men den er altså heller ikke tilfældig. Sammenhængene er ikke lige klare overalt. Hvad angår forholdet mellem stress og afstand til et grønt område, er sammenhængen klarest for beboere i store byer hvor grønt tit er en mangelvare og for familier med små børn der ikke er ret mobile. Haveejere, der ikke er afhængige af offentlige grønne områder, er generelt mindre stressede end andre. Det peger på at sammenhængen mellem stress og grønt ikke kun skyldes at stressede mennesker fravælger det grønne. Det er også fordi grønne områder i sig selv dæmper stress. At afstanden spiller en stor rolle for de besøg man lægger i grønne områder bekræftes endnu en gang. Er der mere end meter kommer man der ikke så tit. Sammenhængen mellem grønne områder og stress afhænger dog ikke nødvendigvis af om de grønne områder faktisk besøges. Har man kort afstand til grønne områder bor man ofte i grønne omgivelser som man har daglig kontakt med i kraft af sin færden omkring bopælen. Her spiller udsigten også en vigtig rolle. Den 4 GRØNT MILJØ 6/2005

5 Det er naturoplevelsen og dens sanseintryk der er den vigtigste drivkraft til at man besøger det grønne. At man også her kan stresse af og være sammen med f.eks. familien er andre vigtige motiver. Foto af Karsten B. Hansen gengivet fra bogen. stærkeste sammenhæng mellem afstand til grønne områder og stress findes netop hos dem der ikke har udsigt til grønt fra boligen. Karakteren af boligens omgivelser er med andre ord en kritisk faktor for stressniveauet i de store byer. Naturen som drivkraft Svarene viser at almindelige gå- og cykelture og bolignære udeaktiviteter som havearbejde, solbadning og hvile er de mest populære aktiviteter. Det er naturoplevelsen i sig selv der er drivkraften i de fleste tilfælde. At naturen er et godt sted at stresse af og tænke over tingene, er også en vigtig begrundelse. Også den sociale dimension vejer godt til. F.eks. angiver knap 80% at famlien gjorde noget sammen som en særdeles vigtig eller vigtig grund til at besøge grønne områder. De største hindringer mod ture i det grønne skyldes arbejde, tidspres og - især i vinterhalvåret - vejret. Besøgsfrekvensen stiger typisk med 50% om sommeren hvor man er ude i meget længere tid. Om vinteren typisk minutter. Om sommeren er mindst tre timer det mest almindelige. Det væsentligste i folks ønsker til grønne områder er et rigt, naturligt plante- og dyreliv og det må helst være nær deres bolig. Det fremgår ikke hvor tæt. Er det klos op af boligen som på det billede der er gengivet? At der er renholdt spiller en vigtig rolle, hvorimod belysning, skilte, toiletter m.v. efterspørges mindre. Det er også i det nære udemiljø de fleste besøg finder sted. Ellers får mindre parker og grønne områder flest besøg. På spørgsmålet om i hvilken slags grønt område man føler sig bedst tilpas, er egen have/gård da også i toppen, men den får følgeskab af hav, strand og skov. Parker ligger lavere, hvilket måske kan ses som en kritik af deres indhold. Fremtidige indsatser med at indtænke naturoplevelser i de grønne områder bør primært tilstræbe at etablere flere grønne rum tæt på, hvor folk bor. Der skal skabes flere muligheder for naturlige oplevelser alle steder omkring og inde i byen, så tæt som muligt på folks boliger, hedder det i publikationen. Det forudsætter, hedder det videre, at der er brug for samarbejde på tværs af forvaltninger, nye formelle fora og tæt dialog med borgere, idrætsforeninger og naturfrednings- og friluftsforeninger. En sådan indsats kan samtidig skabe fornyet interesse for natur- og miljøforhold i dagligdagen. sh Karsten B. Hansen, Thomas Sick Nielsen, 2005: Natur og grønne områder forebygger stress. Skov & Landskab Besøg i grønne områder pr. uge Afstand til nærmeste grønne område (m) Tidsforbrug pr. udeophold efter årstid. Spørgsmålet lød: Hvor lang tid opholder du dig - rundt regnet - pr. besøg i grønne omgivelser? Valgmulighederne var egen have, fælles gårdhave, park, naturområde osv. GRØNT MILJØ 6/2005 5

6 Kommunale Park- og Naturforvaltere Kommunale Park- og Naturforvaltere. Det er det ny navn for Stads- og Kommunegartnerforeningen. Navneskiftet fandt sted på foreningens generalforsamling i Odense den 24. august der også bød på et formandsskifte: Den mangeårige formand Peter Bjørno Jensen blev afløst af Lene Holm der er ansat i Odense Kommunes parksektion. Lene Holm: Stads- og Kommunegartnerforeningen var det rigtige navn i mange år fordi medlemmerne havde titel af stads- eller kommunegartner. Det har de ikke mere. Fælles for de fleste er derimod at de er beskæftiget med parkog naturopgaver. Derfor finder vi det ny navn logisk. Det inviterer også andre faggrupper til at være med, og det kan de netop komme i forbindelse med strukturreformen hvor kommunerne overtager naturopgaver og medarbejdere der nu er i amterne. Med det nye navn forsvinder den gamle forkortelse SK, ligesom navn m.v. for foreningens hjemmeside nu skal ændres. Foreningen, der har ca. 180 medlemmer, har fortsat sekretariat i Vojens. En af de faste aktiviteter er de årlige Danske Parkdage der holdes i samarbejde med Skov & Landskab. I år var arrangementet afløst af Nordisk Parkkongres der holdes hvert fjerde år på skift mellem de nordiske lande. Lene Holm: Jeg glæder mig til at vi får lagt kursen for hvad der skal ske de kommende år. Vi sejled op af ååååenn, vi sejled nedad igen. Den alternative nationalsang handler om Odense Å hvor der i 1883 indførtes damskibssejlads til Fruens Bøge 4-5 km fra centrum. Man kan stadig sejle og synge med. Foto: Per Glad. Den grønne platform Forvaltere, brugere og forskere i fodslag på Nordisk kongres i Odense Et fælles udgangspunkt for den grønne friarealopgave. Det er sigtet med Odensedeklarationen hvor forvaltere, forskere og brugere har formuleret en fælles generel platform der kan hjælpe til at sigte mod de samme mål og være udgangspunkt i en politisk dialog. Bag deklarationen står Stads- og Kommunegartnerforeningen (nu Kommunale Park- og Naturforvaltere), Friluftsrådet og Skov & Landskab samt tilsvarende organisationer i de andre nordiske lande. Deklarationen er blevet til i Odense den 26. august i overlappet mellem to konferencer: Nordisk Parkkongres august med Kommunale Parkog naturforvaltere som vært og Bynært Friluftsliv i Norden august som Friluftsrådet holdt på vegne af Nordisk FriluftsNetværk. Odense-deklarationen er et policy-dokument hvor vi udpeger problemfelter og -muligheder over for politikerne i de nordiske lande, siger professor Thomas B. Randrup der repræsenterer de danske forskere. Det er unikt at vi har kunnet formulere en fælles mission, selv om den ikke er blevet så hårdtslående. Det har været en sej proces, men vi er glade for at det er lykkedes. Set med forskerøjne peger Thomas B. Randrup på at deklarationen bl.a. kan vedlægges ansøgninger til forskningsprojekter som et grundlag der er bred enighed om. Lene Holm, formand for Kommunale Park- og Naturforvaltere, supplerer: Jeg forventer at deklarationen kan bruges som udgangspunkt i dialogen med politikere. Her står vi. Hvad vil I? For de aktører der har indgået deklarationen er den hjælp til at sigte mod samme mål og løfte i fællesskab. Ida Sloth Bonnevie, informationsmedarbejder i Friluftsrådet: Deklarationen er et solidt fundament for det fremtidige arbejde med byens grønne ressourcer som vi mener har uvurderlig betydning for befolkningens almene sundhed. Deklarationen sender et stærkt signal om samarbejde og er et klart budskab til politikere, forvaltere, forskere og friluftsorganisationer. Deklarationen er historisk fordi både forskere, forvaltere og brugere i alle de fem lande står bag. Nordisk Kongres holdes hvert fjerde år på skift mellem de nordiske lande. Kongressen varede tre dage med 175 deltagere og indlæg fra alle de nordiske lande. Udgangspunktet var bl.a. en fælles nordisk spørgeskemaundersøgelse af forvaltningen af de grønne ressourcer i de fem landes ca kommuner. I alle lande er der borgerinddragelse på dagsordenen og udfordringer inden for bl.a. nedskæringer og organisationsudvikling. Der er også nationale forskelle. Bl.a. synes kontrolressourcerne at være relativt høje i Danmark. Professorerne Thomas B. Randrup og Bengt Persson, der præsenterede undersøgelsen, pegede bl.a. på at organisations- og kompetenceudviklingen og borgerinddragelsen bør øges, at der bør udvikles redskaber til strategisk forvaltning og være bedre viden- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande. Formand for Kommunale Park- og Naturforvaltere, Peter Bjørno Jensen, bemærkede at det er svært at sammenligne, men fra et politisk synspunkt er der altid ønske om det. I dette tilfælde peger sammenligningen på hårdt arbejde, i hvert fald fra dansk side. Han fandt dog at den største udfordring er strukturreformen hvor 270 kommuner bliver til 100. Den kan ifølge Bjørno Jensen løse problemet med de små kommuner der ikke har grøn fagekspertise, men samtidig kan amternes specialiserede viden gå tabt når deres naturforvaltning opløses. sh 6 GRØNT MILJØ 6/2005

7 Odense Deklarationen Planlægning Den kommunale planlægning bør tilstræbe at der kommer flere og bedre grønne områder i byen, og at eksisterende områder forvaltes med omhu. Lokale frilufts- og naturorganisationer bør aktivt inddrages i arbejdet med at udvikle offentlige grønne områder. Forskningen bør fokusere på hvordan den grønne forvaltning bedre kan integreres i den kommunale planlægning, til gavn for en helhedsorienteret byplanlægning. Formidling sundhed Skoler bør opmuntres til, og støttes i at skabe mulighed for udeundervisning. Institutioner for såvel børn som ældre bør inddrage byens grønne områder, herunder fokusere på friluftsliv og naturaktiviteter i deres hverdag, hvilket også omfatter oplevelser både i nærmiljøet, i skove og i større naturområder. Forskningen bør fortsat dokumentere og videreudvikle viden om brugen af grønne områders betydning for befolkningens mentale og fysiske sundhed. Tilgængelighed Rekreative arealer i og uden for byen bør være let-tilgængelige, og åbne for mange forskellige aktiviteter og målgrupper. Ingen bør have længere end 5 minutters gang til et grønt område. Lokale frilufts- og naturorganisationer bør aktivt inddrages i arbejdet for, at grønne områder nær boligområderne indbyder til bevægelse, leg, motion og friluftsliv samt har et rigt og varieret naturindhold. Forskningen bør fokusere på hvordan byens mange administrative og fysiske barrierer kan brydes, for at skabe sammenhængende og let tilgængelige friarealer. Økonomi Det bør være en samfundsopgave at sikre midler til udvikling og forbedring af eksisterende grønne områder og opholdsarealer i byerne. Vi ønsker til enhver tid at gå i dialog med beslutningstagerne vedrørende visioner, mål og midler til en sådan udvikling. På vegne af deltagerne tiltrådt af repræsentanter for følgende organisationer og institutioner: FORVALTERE Stads- og Kommunegartnerforeningen, Danmark. Formand Peter Bjørno Jensen. Landslaget for Park og Idrett, Norge. Formand Sissel Lerum. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Formand Edit Ugrai. The Organisation for Municipal Park Commissioners, (SAMGUS) (Samtök garðyrkju- og umhverfisstjóra sveitarfélaga). Formand Þórólfur Jónsson. The Finnish Association of Landscape Industries. Pekka Leskinen, (Viherympäristöliitto ry, VYL). The Finnish Association of Municipal Supervisors of Parks and Grounds. Viljo Muuronen, (Kaupunginpuutarhurien Seura ry, KPS). FRILUFTSORGANISATIONER Friluftsrådet, Danmark. Næstformand Kirsten Nielsen. FRISAM, Sverige. Formand Eva Bjernudd. Friluftslivets Fellesorganisasjon, FRIFO, Norge. Næstformand Kari Fagernæs. Friluftsrådenes Landsforbund, FL, Norge. Sekretariatsleder Morten Dåsnes. Suomen Latu - Central Association for Recreational Sports and Outdoor Activities. Generalsek. Tuomo Jantunen, afd.leder Matti Hirvonen, friluftsekspert Olli Ojala. Ulkoilufoorumi Outdoor Forum of Finland. Formand Ilkka Vuori og sekretær Matti Hirvonen. Landvernd - Islandic Environmental Association. Formand Björgólfur Thorsteinsson. FORSKERE Thomas B. Randrup. Professor in Urban Greening and Park Management. Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark Bengt Persson. Adjungerad Professor in Park Management. Swedish University of Agricultural Sciences Kine Halvorsen-Thoren. Professor in Landscape Architecture. Norwegian University of Life Sciences. Liisa Tyrväine. Professor in Forest Recreation and Tourism. Finnish Forest Research Institute. Salg, udlejning og service af maskiner til have, park, vej, golf, landbrug og entreprenørsektoren. John Deere, Terex Schaeff, Trimax Redexim Charterhause, Dakota mm. Svogerslev hovedgade 48, 4000 Roskilde Tlf Fax Odense den 26. august 2005 GRØNT MILJØ 6/2005 7

8 Have & Landskabsråd på vågeblus Have & Landskabsrådet var i år udstiller på Have & Landskab med temaet det grønne og sundheden og holdt 27. april grønne fags dag under titlen Byparken anno Den var velbesøgt med omkring 70 deltagere. Rådet har ellers begrænsede muligheder for at markere sig på grund af den økonomiske ramme der ikke giver mulighed for et udadvendt fagpolitisk sekretariat, udtaler formanden, Ib Asger Olsen, der på repræsentantskabsmødet i foråret blev valgt på andet år. Han oplyser at underskuddet fra en ellers aktiv periode med Jørgen Nimb Lassen som sekre- Ib Asger Olsen: Have & Landskabsrådets fremtid afhænger af en større opbakning. tær er dækket ind med et tilskud fra udstillingen Have og Landskab, men der er ikke ressourcer til større tiltag. Målet er at gennemføre grønne fags dag hvert år med et aktuelt emne inden for det grønne. I 2006 er planen at sætte fokus på havens betydning i samfundet som en udløber af Haveselskabets og Danske Landskabsarkitekters havekonkurrence.. Ib Asger Olsen beklager at det ikke er lykkedes for Rådet gennem årene at blive høringspart i forbindelse med nye lovmæssige tiltag eller blive et reelt talerør for de ti medlemsorganisationer. De repræsenterer ellers samlet den aktive brug og ændring af landskabet i modsætning til Friluftsrådets naturforbrugende foreninger og Danmarks Naturfredningforenings naturbeskyttende foreninger. Have & Landskabsrådets organisationer burde være en oplagt høringspart i et samfund under fysisk forandring hvor landskab og herlighedsværdier synes at være blevet primære styringsfaktorer, siger Ib Asger Olsen der udtrykker en vis skeksis over Rådets fremtid: Hvis ikke det lykkes for Rådet at få en mere markant rolle med en større opbakning fra de enkelte foreninger, således at rådet kan gøre en forskel, bør man nok overveje at nedlægge det. Tunge, kantede tromler der går i dybden Vejtromler behøver ikke at være runde. Det britiske firma LandPac har vist tunge og kantede tromler der pakker underlaget med kraftige slag hver gang tromlen vælter ned på en side. Man kører med en ret høj fart så tromlen humper sig frem. Tromlerne, der vejer tons, kan være trekantede (bedst til grove materialer) eller femkantede (bedst til finere materialer). I forhold til traditionelle vibrationstromler er dybdevirkningen stor, op til 1-2 meter i én arbejdsgang, hvilket bl.a. kan udnyttes ved forkomprimering af råjord. Desuden er farten større, op til 14 km/t, og man kan angiveligt opnå en mere ensartet komprimering. Det svenske vejvæsen har indledt forsøg med grejet. Tilskud til fælles indsats mod vejstøj I Danmark er boliger generet af trafikstøj. Derfor opfordrer miljøminister Connie Hedegaard nu kommuner og borgere til at gøre en fælles indsats mod støjproblemerne. Miljøministeriet har afsat fire mio. kroner til de første forsøg med støjpartnerskaber som skal dæmpe støjen i boligområder langs kommunale veje hvor de fleste støjramte bor. Pengene kan - med 1. december som frist - søges af borgere og kommuner der ønsker at gå sammen om at dæmpe støjen langs vejene og i fællesskab betaler for det. Tilskuddet kan dække en tredjedel af udgifterne, mens resten skal betales af kommune og beboere i fællesskab. Deltagerne skal desuden være villige til at stille viden og erfaringer fra projektet til rådighed. Trafikstøj kan give hovedpine, søvnbesvær og stress. Støjen kan påvirke koncentrationsevne og hæmme børns indlæring og motivation. Desuden kan støj give forhøjet blodtryk og hjertesygdomme. Derfor påvirker støj også boligers værdi. Ifølge Miljøstyrelsen stiger prisen på parcelhuse cirka 1% i gennemsnit for hver decibel støjen nedbringes. Puljen supplerer den øvrige offentlige indsats, f.eks. støjdæmpningen langs statsvejene som regeringen sidste år bevilgede 100 mio. kr. til. Kastrup Søbad 25. september 2005 var en fin sommersøndag, men søbaddet havde allerede lukket for sæconen. Formen er markant: en cirkel med et snegleformet forløb op til et fem højt fast udspring. Den 30. maj åbnede det ny Kastrup Søbad mellem Amager Strandpark og Kastrup Lystbådehavn. Anlægget er lukket indadtil med god opholdsplads. Det er udført i tropisk træ m 3 azobé der gråner naturligt. Arkitekt er Frederik Pettersson, White Arkitekter med NIRAS som ingeniør. Bygherre er Tårnby Kommune som betalt ca. 9 mio. kr. for anlægget. Det afløser en gammel søbadeanstalt der måtte vige for Øresundsbroen. 8 GRØNT MILJØ 6/2005

9 GRØNT MILJØ 6/2005 9

10 200 udstillere & besøg på Have & Landskab Talmæssig succes og gennemgående tilfredshed på rekordudstilling Motortruck - Løvsuger Snitter - Blæser - River Knækstyrede CATMAN runder alle hjørner - hydrostatisk - servostyring. Hele programmet på J.N.Jensen & Sønner ApS 6534 Agerskov - Tel Have & Landskab - Stand 78 TRÆ-FLYTNING NT&T Nordisk Træflyt & Træpleje ApS Få et uforbindende tilbud Tlf Fax Tekst & foto: Søren Holgersen Med cirka fagfolk og 200 udstillere var Have & Landskab ikke bare en talmæssig succes. Også kvaliten så ud til at være i orden på udstillingen der løb af stablen i Slagelse fra 31. august til den 2. september. Tre dage med fint vejr, trods en times regn fredag formiddag. Projektleder Kristian Larsen: De tilbagemeldinger vi har fået fra udstillerne, bl.a. gennem evalueringsskemaerne, er generelt positive. Det er også de bemærkninger vi har opsnappet fra de besøgende. Logistikken fungerede godt, og vi havde et fint sensommervejr BESØG FORDELT I PROCENT Uddannelse Anlægsgartner Landskabsarkitekt... 3 Ingeniør, arkitekt... 2 Greenkeeper... 3 Brolægger... 3 Maskinfører... 7 Anlægstekniker... 3 Skov & landskabsingeniør... 4 Andet der betyder meget for hele oplevelsen og stemningen. I den evaluering der er gennemført blandt udstillerne er der stor tilfredshed med både det samlede besøgstal og besøgstallet på udstillerens egen stand. F.eks. angiver 83% at antallet af besøgende som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Hele 87% angiver allerede nu at de vil deltage på Have & Landskab 07. De fleste er også godt tilfredse med deres stands placering. Den vellykkede udstilling falder også tilbage på værtsskabet, især til ledelse, personale og elever på Jernbjerg- Arbejdsplads Kommune, vej og park Amt... 2 Boligselskab... 5 Kirkegård Anlægsgartnerfirma Brolæggerfirma... 1 Landskabsarkitektfirma... 1 Golfbane... 2 Entreprenørfirma... 8 Andet havde sat kryds for uddannelse og 4374 for arbejdsplads svarende til 39,6% og 46,7% af de afleverede gæstekort. Og så er også maskinens servicevenlighed i orden...javist. Det var servicen var også på standene hvor bemandingen var på tæerne. gården, som vi skylder stor tak, siger Kristian Larsen. Han er dog også opmærksomme på at ikke alt fungerede optimalt. Blandt andet på grund af de mange udstillere kunne vi ikke opretholde princippet med én rute på udstillingen. Det betød at en del udstillere følte sig forbigået, erkender Kristian Larsen. Bred opbakning Udstillerantallet på 200 passede præcist med arrangørernes håb. Det var væsentligt over det vanlige udstillerantal som de forrige fire gange har ligget mellem 156 og 168. Baggrunden er bl.a. den brede organisatoriske opbakning i modsætning til 2003 hvor medlemmer af brancheforeningen Maskinleverandørerne holdt sig væk. Denne gang var foreningen arrangør sammen med Danske Anlægsgartnere, Dansk Planteskoleejerforening og Skov & Landskab. Besøgstallet nåede besøg bestemt som antal optalte gæstekort. Hertil kommer de få der deltog mere end én dag eller eventuelt smuttede illegalt ind. Besøget fordelte sig med 2700 om onsdagen, 3200 og torsdagen og 3500 om fredagen. Torsdag er traditionelt den store dag, men blev denne gang overgået af fredagen der ellers var lovet dårligst vejr. Ialt var der 800 flere besøg end i 2003 da besøgstallet ellers satte rekord, men man nåede dog ikke de gæster som arrangørerne havde håbet. På grund af det ny system med gæstekort var det for første gang muligt at se hvorden de bsøgende fordelte sig på uddannelse og arbejdsplads, omend kun cirka 47% havde udfyldt denne del af kortet. Topscorer inden for uddannelsen var anlægsgartner som 35% havde sat kryds ved. Top- 10 GRØNT MILJØ 6/2005

11 Planteafdelingen fungerede bedre end nogensinde før. Her viser den nye Dafo-forening sine ting frem for interesserede gæster. scorer inden for arbejdsplads var kommune, vej og park som 32% havde sat kryds ved. Ikke særligt overraskende. Fire tilfredse arrangører Vi giver kort ordet til de fire parters repræsentanter i udstillingens bestyrelse: Henning Christensen, Maskinleverandørerne Park & Vej: Generelt er der blandt vores medlemmer stor tilfredshed med udstillingen. Vi er glade UDSTILLERES EVALUERING I UDDRAG Besøg på standen Meget tilfredsstillende.. 33% Tilfredsstillende... 50% Utilfredsstillende... 17% Standens placering Rigtig god... 24% God... 49% Mindre god... 4% Dårlig... 13% Med igen i 2007? Ja... 87% Nej... : 1% Ved ikke... 12% Standleje Billig... 1% Passende... 51% Dyr... 30% Ved ikke... 17% Katalog Passende... 86% Mangelfuldt... 1% Et sted at spare... 6% for at være tilbage på Have & Landskab. Det var også positivt at vi så mange folk fra jyske kommuner, boligselskaber og kirkegårde. Vi siger normalt er det er lettere at få sjællændere til Jylland end omvendt, men det er da manet i jorden. Det er selvfølgelig også altid noget der kunne være bedre. F.eks. burde vores egen temastand om vintertjeneste have ligget nær maskinstandene. Ole Kjærgaard, Danske An- Markedsføring Rigtig god... 5% God... 80% Mindre god... 5% Dårlig... 2% Ved ikke... 8% Invitation af gæster Gratis adgang... 6% Med gæstekort... 87% Andet... 5% Serviceniveau: Rigtigt godt... 15% Godt... 40% Tilfredsstillende... 35% Mindre godt... 5% Dårligt... 4% Ved ikke... 1% Opgørelsen er baseret på 84 besvarelser ud af 200. Paranteserne angiver den procentsats der støtter udsagnet. Se hele besvarelsen på lægsgartnere: Der var god bredde blandt udstillerne og en fin kombination af produkter. Udstillingen viste også at der er nytænkning i branchen og lyst til at eksperimentere. Desuden har hele forløbet bag udstillingen været godt. Parterne har arbejdet godt sammen, og projektleder Kristian Larsen og hans folk har gjort det godt. Det har smittet af på udstillingen. Til næste gang vil vi dog være mere opmærksomme på ruteforløbet. Erik Lund-Andersen, Dansk Planteskoleejerforening: Jeg er meget glad for den måde planteudstillingen har ændret sig på i forhold til sidst. Vi har arbejdet mere sammen for at skabe en god planteoplevelse og en god stemning. Det vil vi gerne gøre mere ud af næste gang. Vi har i planteskoleejerforeningen talt om muligheden for en fællesstand for dem som ikke ellers udstiller. Vi har også talt om at præsentere planterne med henblik på at sælge dem sidste dag. Jeg vil også sige at det samarbejde vi har haft blandt arrangørerne har været positivt. Vi har haft forskellige meninger, men løst problemerne perfekt. Kjell Nilsson, Skov & Landskab: Det var en stor succes. Jeg har ikke mødt så mange positive udstillere før. Det kan forklares med den enige opbakning fra fagets organisationerne. Alle har virket i samme retning. Det mærkes at medejerskabet til udstillingen har skabt stor motivation. Det var ikke mindst godt at det lykkedes at få planteskolerne så godt med, og at præsentationen af denne del af faget lykkedes så godt. Successens baggrund var også det gode vejr og projektlederens arbejde. Som udstiller er vi også tilfredse med udbyttet, selv om vi måske, med vores mange budskaber, skal tænke vores koncept igennem. Igen i 2007 Det er allerede besluttet at Have & Landskab igen holdes i 2007 samme sted og næsten samme tid, august, med samme arrangører. Det støttes af evalueringen der viste stor enighed om at udstillingen igen skal holdes ca. 1. september over de tre dage onsdag til fredag kl Der er ligeledes stor enighed om den hidtidige to-årige frekvens. Fortsættes GRØNT MILJØ 6/

12 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Ny dansk Multi Trac redskabsbærer Wulff-redskabsbæreren blev opkøbt og produktionen lukket, men Rimas har afløseren klar med sin egen produktion Multi Trac model 504 (billedet. Den er forsynet med en 50 hk Perkins dieselmotor. Navnet er hentet fra Lydersens Maskinfabrik som Rimas har overtaget. Herfra er produktionen af den 30 hk og knækstyrede redskabsbærer Multi Trac 327 fortsat. Rimas, tlf Gadefejemaskine tilpasset formålet Hako Citymaster 1200 er tilpasset gadefejning. Det har bl.a. betydet at slangen er ført op i maskinens midte og dermed både er kort og mere beskyttet. Med opbygningskit kan maskinen dog også fungere som almindelig redskabsbærer. Den har fuldt hydrostatisk transmission og har 1,3 til 2,2 meter fejebredde. Hako Danmark A/S, tlf Bunddække klar til at lægge ud Møllegårdens Planteskole har haft succes med sin Prima Færdighæk og har nu lanceret Prima Færdig Bunddække, foreløbig med salg af ti sorter. Det koster omkring det dobbelte i anlæg i forhold til almindeligt indkøb og plantning, men ser ud af noget fra starten af og man sparer driften de første par år. Udlægning bør ske om sommeren så rødderne får fat før vinteren. Tlf Gianni Ferrari nu med store klippere Gianni Ferrari, der hidtil er kendt for mindre græsklippere med opsamler, er slået ind på de større klippere. Her model Turbo 6 rotorklipper med 165 cm klippebredde og 60 hk dieselmotor. Den kan også påmonteres kost og andre redskaber, især til græsplejen. Den viste maskine er en demomaskine uden ruder - som de foretrækker det i Italien. ATCO Danmark, tlf Vrimmel i planteområdet hvor standende for første gang var samlet langs en fast rute. Det virkede godt. PRODUKT TENDENSER En udstilling er et godt sted at få en fornemmelse for fagets tekniske udvikling. Især når man husker hvad der var med på de tidligere udstillinger. Nogle tendenser er meget klare. Andre kan kun lige anes, men er måske tydeligere næste gang. En af de meget tydelig tendenser kunne ses inden for græsklippermarkedet hvor de såkaldte Zero-Turn-klippere nu er slået helt igennem som de længe har været det i USA. Deres store force er deres manøvredygtighed hvor de kan dreje rundt om sig selv styret af styrestænger. Det øger kapaciteten i forhold til andre klippertyper til samme pris. 30% mere er nævnt. Samtidig er konstruktionen kompakt og enkel med førerplads, motor og hjul placeret oven i hinanden. Førhen var den H.A. Fog-importerede Grasshopper ene på det danske marked og anset som noget af en løjerlighed. Det er den ikke mere. Det er tit løjerlighederne der vinder. Et nyt klipperaggregat med indbygget opsamler. Næsten for simpelt. Måske går det den på samme måde som Grasshopperen. Der er også tendens til at de enkelte mærkevarer bliver mere bredt dækkende i stedet for at fokusere på en niche. Det ses f.eks. inden for græsklippere hvor der er tilbøjelighed til at samme mærke dækker alle størrelser og typer. At maskinerne skal være alsidige og fleksible har været et mantra i mange år. Det fortsætter. F.eks. er grænsen mellem læssemaskiner og redskabsbærere ved at flyde helt sammen. Det er det helt nye danske produkt Timan et eksempel på. Et andet eksempel er de redskaber der kan monteres på både redskabsbærere, gravemaskiner m.v. Flere udstillere kunne vise sådanne stubfræseraggregater. Inden for vintertjeneste er det stadig tydeligere at mindre 12 GRØNT MILJØ 6/2005

13 HAVE & LANDSKAB 2005 saltforbrugende saltspredere er på vej frem. Først og fremmest er saltvandssprederne blevet en fast indiskutabel del af sortimentet, men også kontrollen er blevet langt bedre så doseringen kan computerstyres og man f.eks. ikke smider salt ud når man holder stiller. Både inden for maskinsiden og andre områder er der flere nye danske producenter der forsøger sig. På maskinsiden er det ikke mindst vestjyske initiativer. Det er bemærkelsesværdigt at se flere nye forsøg inden for de relativt store maskiner som redskabsbærere. Inden for belægninger er der ikke de store nyheder. Tendensen med østasiatisk import af natursten er dog fortsat, og kinesiske sten er i sig selv ingen nyhed mere. Der er også et stadig mere varieret udbud af klinker. Betonvareproducenternes produktudvikling er mere stille. Det er forståeligt efter de seneste tiårs udvikling der også omfatter en kraftig strukturrationalisering. En ny rød, glat flise var dog en særpræget undtagelse. På inventarsiden anes en tendens til mere luksuriøst inventar i skulpturel stil til haver, f.eks. i form af regnmåler og lamper. Det kan ses som en naturlig følge af den almindelige boliginteresse der til anlægsgartnernes glæde også omfatter haven. I samme retning kan tolkes eksotiske og dyre stentyper. Der er også fortsat mange møbelserier i stærkt, smukt og dyrt design. Et større udbud i eksotiske og sydeuropæiske plantearter kan tolkes i samme retning. Tendensen med at bruge ædeltræ er fortsat. Det sker bl.a. i forbindelse med lanceringen af mærkevarehegn. Desuden kunne man som før se varmebehandlet træ. Trykimprægneret fyrretræ var derimod ikke at se. I virkeligheden har alternativerne til trykimprægneret træ svært ved at få fat i markedet. Desværre. Arbejdsmiljøet lettes af stadig bedre grej. Vacuumløfterne er slået igennem. Små batteridrevne løftere der næsten hænges op i hvad som helst, er både fleksible og praktiske. Bårne maskiner får stadig bedre vibrationsdæmpning. For de større maskiner konkurreres næsten uden undtagelse på kørerkomfort, snild betjening og lavt støjniveau. Arbejdstøjet udvikles også med lettere og behageligere, åndbart stof. Inden for planter peger udstillingen på større udbud af mere færdige løsninger. Det er ikke kun færdiggræs og færdighæk, men også færdigbunddække, måtter og sække med indlagte frø. Det er så op til rådgiveren og anlægsgartneren at udregne hvornår det kan betale sig at bruge færdigløsningerne. Og så kunne Dafo-foreningen præsentere sig med sin hjemmeside og database. De deltagende planteskoler kan næsten ikke takkes nok for denne service der selvfølgelig skal løfte salget - men dermed også holde fremavlen af Dafoplanter i live. Til de nyeste Dafo-varer hører bl.a. fire nye tjørnesorter. I plantetilbehøret var en af de store nyheder den nye ISI Saltskærm der blev præsenteret som prototype. Den er et eksempel på at der også kan komme et meget konkret resultat ud af offentlig forskning. Det ser ikke ud af så meget, men idéen er god og hviler på solid viden og erfaring. På samme måde kan man beskrive en simpel værktøjsholder til trillebøre. Hvorfor har ingen tænkt på det før? I det hele taget var udstillingen fyldt med masser af idéer og produktudvikling præget af stor lyst til at vove pelsen og eksperimentere. Det sker dog i vid udstrækning i en form der ikke råber så højt. Man skal tit tæt på eller have god forklaring for at blive opmærksom på finurlighederne. sh Skov og Landskab AMU-kurser inden for det grønne Kurserne afholdes på Sjælland og i Jylland med mulighed for kursusgodtgørelse, kost og logi. Vi har kurser under emnerne: Træfældning med motorsav Træklatring og beskæring Naturlegepladser Blokhusbyggeri Vandløbspleje Landskabspleje Publikumsfaciliteter Friluftsliv og naturbeskyttelse KURSUSKATALOG 2006 KAN BESTILLES! Kursusbeskrivelser, ansøgningsskemaer: tlf Flere oplysninger: AMU-kursuskoordinatoren, FRA VIDEN TIL HANDLING Grasshopper 616 Tjek prisen..! Spar kr excl. moms Grasshopper hk Kubota diesel, Kompakt, hydrostatisk universaltraktor Nul-venderadius DuraMax rotorklipper 155 cm med Flip-Up Tjek prisen..! Spar kr excl. moms EFTERÅRS-TILBUD Frontmonteret Z-turn Kr excl. moms Kr excl. moms Grasshopper hk Briggs & Stratton benzin, Kompakt, hydrostatisk universaltraktor Nul-venderadius Rotorklipper 122 cm Grasshopper 721 Lyngager 1-11, 2605 Brøndby. Tlf GRØNT MILJØ 6/

14 Vurdering af Have & Landskab 2005 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Have & Landskab efterlod et godt indtryk, hvor et heldigt lunt sensommervejr gav sit besyv med. Udstillingen var en talmæssig succes og satte endnu en gang rekord med 200 udstillere og op mod besøgende. Meget tæt på de vel optimistiske forventninger hvis baggrund ikke mindst var det fodslag der var i udstillingens bagland. Ingen sure miner. Og Maskinleverandørerne var med igen efter boycotten i Baggrunden for det gode besøg var det nye - og velfungerende - gæstekortsystem der gav fri entré for de allerfleste. Det afløste den hidtidige entréordning der byggede på tanken om at udstillere og besøgende var fælles om udstillingen og sammen skulle betale den. I dén sammenhæng er det bemærkelsesværdigt at det var udstillere der ønskede det ny system. Det gjorde også indgangen simplere, og for første gang er der nu grundlag for en besøgsstatistik. Det må også endnu engang slås fast at udstillingen trods et behersket markedsføringsbudget har godt fat i faget. Rundt regnet hver tredje var med. De ved at udstillingen er et godt alsidigt tilbud. Selvfølgelig handler det i sidste ende om salg, men vejledning er det centrale i den samtale der føres på standene. Og her står vidende folk i kø. Derfor burde endnu flere faktisk besøge udstillingen - også af sociale grunde. Man møder virkelig både gud og hvermand. Blandt andet på grund af de mange udstillere viste rutesystemet sig at halte. Flere steder kunne man følge alternative ruter i stedet for at være tvunget ind på én fast rute. Det uklare ruteforløb og uklar skiltning bidrog til at nogle områder tit blev forbigået, nok især i maskinområderne. Indgangene til golfområdet lignede bagindgange. Det bør være ambitionen næste gang at søge at fastholde princippet om én fast rute vel vidende at det i praksis ikke lader sig helt udføre. Man kan også konstatere at hallens udstillere blev forbigået af de fleste selv om restauranten lå lige ved siden af. Hvorfor besøgte de spisende ikke standene når de ikke kunne undgå at se dem? Nå, men det gjorde de bare ikke. Så måske indendørsstandene skal droppes. De kan f.eks. placeres på udstillingsområdets bagvej langs hegnet som er et perfekt sted til tætliggende småstande. Det blev næsten ikke udnyttet. Det bør det næste gang, hvor man i det hele taget bør overveje udstillingsarealets disposition. I parkområdet med plantestandene var udviklingen gået i modsat retning. Her var alle stande samlet omkring et centralt strøg. Det var både funktionelt og smukt. Tilmed var planteudstillerne mere opmærksomme på hvad en udstilling kan bruges til. Plantestandene, der er en vigtig del af Have & Landskabs identitet, blev en succes selv om antallet fort- sat var relativt begrænset. Forhåbentligt føler udstillerne også selv at have fået den succes der gør at de kommer igen. Organisationsstandene lå mere spredt end før. Det virkede fornuftigt, især når de som vanligt ikke overbeviste med det store indhold. Har de virkelig ikke mere at byde på, eller slår de sig bare til tåls med at være rastepladser mellem produktudstillerne? Her efterlyses en mere kreativ indsats. Hvad med et fælles organisationstelt der bl.a. byder på debat- og diskussionsindlæg? Også fagskolerne bør overveje deres måde at udstille på. Deres store og tomme stande lokkede ikke. Temastandene har altid været en del af Have & Landskabs varemærke. Der var fem med denne gang, men de var ikke markante og stod ikke mål med hvad man kunne forvente, markedsføringen taget i betragtning. Det lægger op til overvejelser om hvordan ressourcerne kan bruges bedst for at sikre det ikke-kommercielle krydderi som temaerne skal tilføre. En mulighed er at samle ressourcerne på færre temaer. En supplerende mulighed kunne være at tilbyde gratis deltagelse til udstillere der ikke har en umiddelbar kommerciel interesse i at udstille. Maskinstandene var mere talrige end nogensinde før. Det voldsomme udbud indeholdt mange gentagelser. Samme maskiner med forskellige farver. Det er på sin vis fint, for så kan man sammenligne markedets ydelser og priser. Men har man tid til det? Det store udbud fordrer i alle tilfælde også en god planlægning og en hård prioritering fra den besøgendes side for at tilfældigheden ikke skal råde. Det peger igen på at man har god mulighed for at forhåndsorientere sig. At kunne det er netop meningen med udstillingskatalogets udgivelsesform hvor det distribueres på forhånd med Grønt Miljø. På den måde sendes 4600 kataloger lige ind i kernegruppen. Men fungerede det? Evalueringen blandt udstillerne peger i den positive retning. Men hvor mange får faktisk forberedt sig? Og hvor godt er kataloget for dem der først forbereder sig når de træder ind på udstillingen? Det bør fortsat overvejes nøje. Var udstillerne tilfredse? Evalueringen peger på en generel god bedømmelse, men også spredt utilfredshed. Mange synes det er for dyrt at udstille. De sammenligner ofte med hvad det koster at udstille på et dyrskue eller haveshow. Udstillerne er nød til at forstå at en snæver fagudstilling er relativt dyrere fordi der ikke er væsentlige entréindtægter. Til gengæld får de godt besøg. Var de besøgende tilfredse? Det kan man kun bedømme på relativt tilfældige kommentarer. De er positive. Og et stadigt stigende besøgstal tyder også på generel tilfredshed. Men der findes ingen brugerundersøgelser. Det bør også overvejes til næste gang. sh Inventar udviklet til golfbaner Skraldespanden er også en bænk. Kombinationen er et led i Westlines invertarserie baseret på hårdt tropisk træ (Jatoba) og varmgalvaniseret stål. Træet skal olieres hvis den mørke glød skal bevares. Serien, der er udviklet til golfbaner, fås også med diskrete sponsorskilte og hulskilte. West Line, tlf Benzin hældes på uden noget spild Med Flutite-koblingen kan man nemt, rent og uden spild hælde benzin fra dunken til motorsaven eller andre småmaskiner. Man sammenklikker bare en hankobling monteret på dunken og en hunkobling monteret på tanken. Green- Græstage, tlf Flydende lyskugler og kunstig tåge Flydende lyskugler og tågemaskine supplerede Aqua Nauticas mange forskellige springvandsdyser. Tågen er vanddamp der dannes af særlige membraner der slår vandet til damp. Tlf GRØNT MILJØ 6/2005

15 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Forstøver fanger stenskærerstøvet Tørskæring af sten støver og er arbejdsmiljømæssigt meget problematisk. Det undgås med med Broncos forstøversystem. En dyse forstøver vand på hver side af klingen. Tank og pumpe er monteret på ryggen. Systemet, der kan købes for sig selv til andre mærker, skulle fange 99% af støvet og tilmed forkorte skæretiden og forlænge klingens levetid. PTS/ AO, tlf Snild batteridreven vacuumløfter Vacuumløftere har lettet det tunge arbejde. F.eks. denne batteridrevne AL Combat der hænges op i en krog på en eller anden maskine og løfter op til 500 kg. Batteriet holder længe, bl.a. fordi strømmen slås fra når vacuummet nås. Den mindre Handyman Super løfter 300 kg og kan hænges op i en lille manuel vogn. Der fås sugekopper i størrelse og form til f.eks. rør, sten og fliser. AL-Materiel, tlf Cyklen lænes op af byens træ Inventar-idémager og -producent TTS viste bl.a. cykelstativer, bl.a. byens træ som cyklen lænes op af. Stativet er forsynet med lås (wire med nøgle) som cyklen kan låses til - selv om cyklisten ikke selv har lås med. Mange af TTS standardvarer udspringer af bestilte opgaver, bl.a. dette stativ som er lavet med arkitekter i Odense Kommune. Technical Traffic Solution A/S, tlf Grand Canyon i eksotisk stenhave Sandsten fra Grand Canyon kan fås som eksotiske indslag til bl.a. belægninger i form af brosten og plader. Måske i en geografisk eller geologisk stenhave? Den relativt bløde sten bør silikoneimprægneres når den skal ligge udendørs. Prisen for de overvejende røde varer er omkring 1500 kr. pr. m 2. US Stone, tlf Regnmåler i skulpturelt design Tendensen til at ofre mere på haven udmøntes bl.a. i et større udbud af dyrt inventar med dekorativ og skulpturel virkning. Et eksempel er denne 110 cm høje regnmåler i børstet og poleret rustfrit stål. Regnen aflæses på en skala der nulstilles ved at dreje en ventil hvorved vandet løber ud kr. uden moms. Bækmann K, tlf PH-lamper til det finere udemiljø Den klassiske PH-lampe er også introduceret til udemiljøet. Den kendte form fås som væglampe og som pullertlampe, enten i kobber eller sort. Det er gode, dyre sager som følger det stigende marked for luksusinventar til haverne. F.eks. koster væglampen ca kr. og har derfor også skjult boltning. Louis Poulsen Lighting A/ S, tlf Sort-blå Bretagne og baghavetegl Udvalget af klinker og tegl udvides. Petersminde Teglværk kunne bl.a. præsentere den sort-blå Bretagne-klinke med kun 0,7% vandopsugning. Farven skyldes lerets sammensætning (skiferler) og brændingen ved særlig høj temperatur. Ud over klinker sælger Petersminde havetegl med meget højere vandopsugning. De er bedst til baghavestil. Tlf Er der noget bedre end et bord pakket med lækkert håndværktøj? Dansk Skovkontor har rettet an. Hegn i massivt træ med eg og lærk Et hegn i massivt træ med tværliggere i lærk som samles i en fals i egestolperne. Bundbrædt i eg. Farven gråner efter 2-3 år med mindre der sker en efterbehandling. På billedet er træet oliebehandlet. Prisen er ca kr. for et to meter fag. Idé Byg ApA, tlf GRØNT MILJØ 6/

16 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Diskret service uden støj og os Eldrevne servicekøretøjer er lige sagen i tætte byområder hvor diskret fremfærd uden støj og os er højt prioriteret. Den eldrevne Mega Multitrac kan køre km på én opladning og lader op på en nat. Mange varianter. Dansk Autoimport, tlf Gitte & Hagbard Flere stande havde konkurrencer for at trække opmærksom til. Det så ud til at lykkes. Hos Biologisk Kakaoflis skulle man gætte vægten på 2,5 m 3 bigbag med kakaoflis. Med hele bigbaggen i præmie. Det rigtige svar var 388 kg inklusiv palle. Tættest på blandt de 327 svar var Gitte Rosenkilde med et - meget kvalificeret - gæt på 387 kg. Rosenkilde (billedet) er gartner fra Vrå og arbejder for Nygaards Aalborg-afdeling. Bigbaggen er leveret til hendes nye have. Hagbard Molin blev den stolte ejer af en ny hængekøje da han vandt i Danske Anlægsgartneres normkonkurrence. Her skulle man svare på en række spørgsmål fra den nye Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. Det var der 62 der gjorde, men ingen så godt som Hagbard. Stubfræser til minigraver FSI viste et nyt stubfræseraggregat beregnet til montering på en 1½-3 tons minigraver. Den er beregnet til mindre opgaver hvor man har minigraveren med i forvejen. Og hvor maskinføreren har en sikker hånd. FSI & Schmidt ApS, tlf Røde og glatte betonfliser Farven er rød og overfladen fin og glat, men en betonflise er det. Der er tale om blødstrøgne, håndstøbte 60 x 60 cm betonfliser til speciel brug. Repolit-fliser kaldes de af IBF Betonvarer som også fremstiller flisen med en mere ru, afsyret overflade (tv). Styrken er mindre end for almindelige betonfliser. Prisen er kr./ m 2. Tlf Nuttet retro-traktor med stor alsidighed Kioti-traktoren er kendt i Sydeuropa og er nu også på det danske marked. Layoutet er traditionelt, men alsidigheden stor med både hydraulik og PTO for og bag. Mindste model CK 20 (billedet) har 21 hk. Der er modeller op til 55 hk. Landlord, tlf Den nye trimmer skal lige prøves. Ellers er Have & Landskab mest af alt en samtaleudstilling. Manuel nedlægger til belægningssten Den manuelle nedlæggermaskine fra PTS/AO har hidtil kun været til leje, men kan nu købes. Der er en tang til bl.a. Coloc-sten og til SF-sten. Den kan også monteres med vacuumløfter og kantstenstang. Prisen omkring de kr. skal afvejes med hvor meget hurtigere lægningen kan foretages og de gevinster man har på arbejdsmiljøet. Tlf Vandaele fræser, hugger og knuser Belgiske Vandaele (udtales Fan darle) er ny på det danske træmaskinmarked. På standen kunne man se en rodfræser med 62 cm fræserskive samt flishuggeren TV en skivehugger med kniv i segmenter der kan skiftes hver for sig. Grenknuserne klarer op til cm stammer og fås i bredder fra 110 til 180 cm. ReTec Miljø ApS, tlf GRØNT MILJØ 6/2005

17 SET PÅ HAVE & LANDSKAB MURATORI Med en MURATORI er anlæg af græs en leg Stennedlægningsfræsere fra 85 til 405 cm Arbejdsdybde op til 35 cm Modelbillede Saltskærm til vejtræerne Med ISI Saltskærm er der endelig et kvalificeret alternativ til halmmåtterne når vejtræerne skal beskyttes mod vejsaltet. Skærmen består af en krum plastskærm i polycarbonat der - med kanten uden for kantstenen - bankes fast i rabatten med spyd. Den krumme form er med til at sikre at salttågen kastes retur. Saltskærmen findes foreløbig kun som prototype, men med håb om at den kommer til salg før saltningssæsonen. Det bliver nok i en mørk diskret vinterfarve og måske i en anden plasttykkelse end den nuværende på 5 mm. Vinmarkstraktor til de grønne områder Præstbro Maskine kunne præsentere den første knækstyrede Valpadana-traktor der ellers er mest kendt fra de tohjulede modeller. Maskinen har 45 eller 54 hk og holder én meters bredde. Med sin optimale manøvredygtighed er den egentligt konstrueret til de sydeuropæiske vinmarker, men dens egenskaber er lige så brugbare i vores grønne områder. Tlf Skærmen produceres i 180 cm moduler og i hjørneelementer. Producent er Veksø-Taulov I/S, men grundlaget for udviklingen af skærmen er Skov & Landskabs og Vejdirektoratets vejsaltprojekt som nu får et konkret afkast. Tlf Terexlæsseren er stor blandt de små Den ny 9,5 tons Terex SKL 160 gummihjulslæsser hørte til udstillingens større maskiner. Leverandøren sporer en tendens til at anlægsgartnere ønsker også denne størrelse i maskinparken. Den løfter 3½ ton og kan også bruges til vintertjeneste og som redskabsbærer i det hele taget. Modellen byder bl.a. på en 100 hk dieselmotor, selvrensende køler og førerplads til heldagsarbejde. Maskinhuset A/S, tlf Med en BCS klares alle opgaver Rabatforstærkning Skolegård Hurtig udlægning Parkeringsplads Bredt udvalg af redskaber Fra 5,5 til 13 HK Også 4-hjulede traktorer SØNDERUP MASKINHANDEL Tlf Lad regnvandet blive i naturen - brug miljøvenlig vandgennemtrængelig belægning Produkt Ecoblock er fremstillet af miljøvenlig polyethylen, der er frost- og UV-bestandig. Grundelementerne er 33 x 33 cm og har et patenteret låsesystem, der giver en optimal trykfordeling. De lette og sammenhængende blokke giver en utrolig hurtig udlægning. Anvendelsesområder Ecoblock er det bedste alternativ til græsarmering i beton og kan f.eks. anvendes til: Parkeringspladser Golfveje Vejkantbefæstelse Markedspladser Stiarealer Koncertarealer Totalløsninger Ecoblock findes i flere typer, så der altid kan opnås den mest ideelle og prisbillige løsning. Belastbar med op til 20 tons akseltryk A S Byggros A/S Springstrup 11 DK-4300 Holbæk Tlf Fax GRØNT MILJØ 6/

18 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Sav, trimmer og kombimaskine Jonsereds CS 2135 T er en ny enhåndsbetjent topkappersav til træklatrere. Let og kort. Jonsered kunne også vise en ny buskrydder hvor vibrationsdæmpningen ikke mere sker med gummiophæng, men med stålfjedre. Desuden har håndtaget fået en vinkel så man ikke går skævt med redskabet. Tlf Elefantfødder til tag og dæk Når man skal lægger fliser m.v. på tag og dæk kan man gøre det ved hjælp af justérbare afstandsklodser. Man undgår afretningsgruset og kan let komme til reparationer nedenunder eller etablere afvanding uden filterlag. Klodserne bærer 500 kg midtpå. Deres højde kan øges med forlængerstykker. Zinco, tlf Saltlagespreder med fuld kontrol GreenFlames saltlagespreder har 120 cm arbejdsbredde og sidedyser så bredden når op på fire meter. Den programmeres i forhold til dysertyper, ønskede doser m.v. og så saltlagetilførslen stopper når man holder stille. Der er 200 eller 300 l tank og hydraulikpumpe der er mere robust end de normale elpumper. Tlf Grønt tag med tørvefyldte sække Grønne tage kan etableres med Taktorv -sække fra Nittedal Torv. De tørvejordsfyldte sække - med eller uden frø - er her lagt op på en bund af tagpap og Platon-plade, hvor man i gamle dage brugte birkebark. Græs på tagpap er bl.a. godt fordi pappet skånes for det nedbrydende UV- lys. Green - Græstage, tlf Maskinområdet var meget stort og gav rig mulighed for at sammenligne konkurrerende produkter. Løvsugeren snitter og pakker løvet Catmans nye løvsuger snitter løvet så man kan arbejde i timevis uden at tømme beholderen. Sugeren klarer også hækafklip der reduceres til ca, 25% i rumfang. Den op til 10 meter lange slange rulles nemt op på bøjle. Catman - J.N. Jensen & Sønner, tlf Græsklipper med Zero-Turn fra Ferris En af udstillingens mange Zero-Turnklippere, her fra Ferris Industries med Caterpillar-motorer. Der er to modeller med 155 og 183 cm arbejdsbredde, mens uafhængig affjedring af for- og bagaksel sikrer en komfortabel kørsel. Maskinhandler Indkøbsringen, tlf Beholder og klipper bygget sammen Græsopsamleren behøver ikke være en beholder bag på maskinen med et langt rør til klipperen. Beholderen kan simpelt hen været bygget sammen med klipperaggregatet og forbundet emd en kort snegl. Det ser enkelt og driftssikkert ud. H.A. Fog, tlf Redskabsramme til trillebøren Med Trilletops snilde topramme ligger redskaberne fast på trillebøren som fortsat kan bruges til sit egentlige formål. Rammen, der er af galvaniseret stålrør, passer til de mest anvendte børe. Ved montering af rør kan man også flytte bl.a. plantekasser. Tlf GRØNT MILJØ 6/2005

19 SET PÅ HAVE & LANDSKAB Damper ukrudtet på lavt tryk Den ny ukrudtsdamper fra FM Maskiner er baseret på lavtryksdamp og ikke det ellers kendte højtryksdamp. I hver enhed danner et lille oliefyr den grader varme damp der uden brandfare og uanset vejrlig bekæmper ukrudtet. Tlf Flere produktnyheder fra Have & Landskab i næste nummer! Minilæsseren der er redskabsbærer Minilæsseren og redskabsbæreren er smeltet helt sammen i denne Timan Tool Trac der er et nyt dansk produktion udsprunget af Tim Maskinfabrik. Maskinen er knækstyret og forsynet med en multiarm til både læsseskovle og alle mulige andre redskaber. Stabiliteten er sikret, bl.a. takket være et lavt tyngdepunkt. Der er to modeller, 237 (37 hk) og 245 (45 hk). Et nyt system sørger for at man undgår græs i køleren - hvilket kan være et irriterende problem. Forhandlingen sker gennem Maskinhandler Indkøbsringen, tlf A Miljørigtigt anvendelse af træ til f. eks. Beklædning af facader Legepladsudstyr Hegnsløsninger Terrassebrædder Palisadevægge B Kontakt os for yderligere information... Bygningen (foto A+B) er Videnpark Trekantsområdet tegnet af Friis & Moltke, Århus Det er altid en fornøjelse med Honda - det stærke mærke med det store program i kvalitetsprodukter til private og erhverv... 4-takt benzinmotorer Generatoranlæg Vandpumper Sneslynger Transportere Plæneklippere Rider - plænetraktorer Græstrimmere - buskryddere Hækkeklippere Løvblæser Rygsprøjte Havefræsere - 2-hjulstraktorer Sign of perfection Ring til os og få tilsendt brochure eller kig ind til din Honda forhandler og oplev de mange muligheder. Importør: TIMA PRODUCTS A/S Tårnfalkevej 16 Postboks Hvidovre Tel Fax GRØNT MILJØ 6/

20 Nye vejregler: En befæstelse der passer Ny vejregel om dimensionering af vejregler har bl.a. følger for anlægsgartnernormerne Dimensionering af befæstelser og forstærkningselementer. Sådan hedder Vejdirektoratets nyligt godkendte vejregel der efter flere års foreløbige udgaver endeligt afløser 1984-udgaven Vejregler for dimensionering af befæstelser. Vejreglen er det normale udgangspunkt for den tekniske opbygning af befæstelser i grønne områder, selv om det nok oftest sker via anlægsgartnernormerne. Set med grønne briller er de interessante nyheder bl.a. en ny letvægtsklasse til stier m.v., og at betonbelægningssten og genbrugsmaterialer er kommet mere med. Ellers er ændringerne mest relevant for de større anlæg, og nu som før er asfalt det dominerende materiale. Lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen Æ10 aksler pr. dag pr. spor Æ10 aksler pr. år pr. spor Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde der udkom tidligere i år måtte tage udgangspunkt i en tidligere, foreløbig udgave af vejreglen. Da der blev ændret i den endelige vejregel, bl.a. efter henvendelse fra Danske Anlægsgartnere, er der opstået mindre uoverstemmelser. De er især knyttet til definitionen af trafikklasser og minimumslagtykkelser. TRAFIKKLASSER & EKSEMPLER FRA KATALOG FOR DE TRE LAVESTE TRAFIKKLASSER. 10 ÅRS LEVETID Efter Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger, Eksempler på standardbefæstelser fra vejreglens katalog. PA: Pulverasfalt SG: Stabilt grus BL: Bundsikringslag BBS: Betonbelægningssten AG: Afretningsgrus CG: Cementbundet grus GAB: Grusasfaltbeton SIM: Singelsmakadam SKM: Skærvemakadam T0* T1 T cm PA 250/ cm SG 15 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 12 cm SG 19 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 12 cm CG 19 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 8 cm GAB I 70/ cm BL <1 <½ Max 75 2 cm PA 250/330 5 cm GAB 0 70/ cm SG 15 cm BL 2 cm PA 250/ cm SIM 28 cm BL 2 cm PA 250/ cm SKM 28 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 12 cm SG 19 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 12 cm CG 19 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 8 cm GAB I 70/ cm BL Dimensionering Med dimensionering forstås i vejreglen en ingeniørmæssig beregning ud fra grundige forundersøgelser, aktuelle materialer og forhold. Denne beregning udføres ved alle de større og mellemstore anlæg. Der beskrives både en analytiskempirisk metode og en simulationsmetode. De kan begge håndteres i dimensioneringsprogrammet (MMOPP) der har afløst det grafiske diagram fra 1984-udgaven. Det er rart for ingeniører med adgang til programmet, men en ulempe for andre der ikke blot vil vælge en standardbefæstelse, men selv dimensionere lidt. Alle befæstelser i grønne områder hører i praksis under gruppen af mindre anlæg og mindre betydende anlæg hvor der ifølge vejreglen normalt ingen egentlig dimensionering foretages. Der henvises nu som før til et katalog med beregningseksempler. Kataloget er dog langt fra komplet, især hvad angår overfladematerialer, hvor kun asfalt og betonbelægningssten er med. Desuden hviler alle Max 75 Max 20 Max cm PA 250/330 8 cm GAB I 70/ cm SG 25 cm BL 4 cm PA 250/ cm SIM 26 cm BL 2 cm PA 250/ cm SKM 28 cm BL 8 cm BBS 3 cm AG 19 cm SG 20 cm BL 8 cm BBS 3 cm AG 13,5 cm CG 25,5 cm BL 6 cm BBS 3 cm AG 9,5 cm GAB I 70/100 29,5 cm BL Eksemplerne fra kataloget er beregnet til frosttvivlsom bund. På frostsikkerbund kan bundsikringslaget undværes. På frostfarlig bund skal det være tykkere, jf. skemaet samlet tykkelse. *) I trafikklasse T0 bør træffes aktive foranstaltninger mod at tunge køretøjer - herunder snerydningsmateriel - fordes på vejen. katalogbefæstelserne på én og samme jordbund, nemlig frosttvivlsom jord. Der er derfor fortsat brug for supplerende regler, sådan som de bl.a. fremgår af anlægsgartnernormerne. Det skal også med at vejreglen er rent vejledende, helt uden bindende normer. Der er derfor plads til ændringer og supplementer når det faglige grundlag er til stede. Trafikklasser Selv om man bare plukker en standardbefæstelse, skal man i alle tilfælde vælge belastning dvs. trafikklasse.1984-vejreglens fire klasser med 0 trafik op til tung trafik er afløst af otte trafikklasser fra T0 til T7. Normalt er det kun de tre lave der er relevante for grønne områder. Trafikklasse T2 gælder op til 75 lastbiler pr. døgn. Det er kun i den endelige udgave der er otte klasser. I sidste øjeblik kom der en klasse med til stier m.v. hvor der ikke er trafik med tunge køretøjer, og hvor der træffes aktive handlinger for at undgå det. Denne klasse er kaldt T0 hvorpå alle øvrige klasser er rykket et nummer op. Med den nye letvægtsklasse er anlægsgartnernes største arbejdsområde nu formelt med i vejreglerne. I katalogets standardbefæstelser har det dog ikke den store betydning fordi krav til minimumlagtykkelser medfører de samme opbygninger i klasse T0 og T1. Der er dog en enkelt undtagelse: I T0 kan man bruge pulverasfalt direkte på stabilt grus, blot laget øges fra 2 til 3 cm. At gøre den slags har ellers været tabu. Da Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde blev lavet, var den nye T0 ikke indført endnu, men man indførte selv en lignende og kaldte den T00. Denne forvirrende uoverensstemmelse skal man være opmærksom på i samarbejdet med vejingeniører. Den enhed man regner be- 20 GRØNT MILJØ 6/2005

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

via email: SANCO-C4-NUTRITIONGREENPAPER@cec.eu.int

via email: SANCO-C4-NUTRITIONGREENPAPER@cec.eu.int Eur opa-kommissionen GD f. Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Kontor C4 Sundhedsdeterminanter L-2920 Luxembourg via email: SANCO-C4-NUTRITIONGREENPAPER@cec.eu.int 14. marts 2006 ref.: ISB Vedr. høring EU-Kommissionens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr én MASKINE - MANgE MulIghEdEr Den bedste produktudvikling sker i tæt dialog med kunderne. Ventrac har levet op til den overbevisning lige siden den første Ventrac rullede ud i terrænet. Brugernes erfaringer

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

guide Gæld er hårdt for dit helbred sider September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk

guide Gæld er hårdt for dit helbred sider September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk Foto: Byline guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk 5 gode råd til hvordan du slipper af med gælden Tips til hvordan du selv kan sænke dit blodtryk

Læs mere

Fakta og myter om stier

Fakta og myter om stier Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Søren Præstholm Emil Moreau Braunstein www.landskab.nu Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Den grimme ælling baggrund for projekt Fakta og

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Muligheder og begrænsninger for ældres friluftsliv

Muligheder og begrænsninger for ældres friluftsliv Muligheder og begrænsninger for ældres friluftsliv Jette Hansen-Møller, Fil. Dr., lektor jhm@life.ku.dk Friluftskonferencen Silkeborg 8-9 juni 2011 Begrænsninger for ældre 2009: 15%, 67+ årige 2040: 40%,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Klimatilpasning i et Natur og Sundhedsperspektiv

Klimatilpasning i et Natur og Sundhedsperspektiv Klimatilpasning i et Natur og Sundhedsperspektiv Dansk Vand Konference. November 2014 Karin K. Peschardt Landskabsarkitekt, Ph.d. Grontmij A/S, Glostrup Visioner for klimatilpasning i København Klimatilpasningen

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Mindfulness i byens parker Sådan gør du!

Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mind4Nature v/ Doreen Holmquist - www.mind4nature.dk Kvinder har brug for sanselig Yin-tid Med Yin-tid mener jeg kvindelig egentid. Yin står for det feminine i

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Nye ideer til bestyrelsesarbejdet Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Præsentation Thomas Lorenzen, 36år Far til Niels 8år og Johanne 5år Bor I Måløv Email:DM@maaloevif.dk Mobil:

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os.

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os. Hässleholm Maj 2006 En begivenhedsrig tid. Masser af arbejde. Hvis det bare var sådan, at den ene sag afløste den anden, så ville det jo være fint, men den ene sag ligger sig oven i den anden, så det giver

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere