AlbaHus. Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlbaHus. Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb"

Transkript

1 AlbaHus Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb Årsrapport 2008

2 ÅRSRAPPORT 2008 AlbaHus er et nyetableret rådgivnings- og behandlingscenter for mennesker berørt af seksuelle overgreb. Officielt åbnede AlbaHus for sine ydelser og aktiviteter i august Fokus i årsrapporten er AlbaHus indsatsområder for 2008, men hvor vi finder det hensigtsmæssigt, inddrager vi tillige statistiske oplysninger og aktiviteter fra 1. kvartal Udgiver AlbaHus rådgivnings- og behandlingscenter ved seksuelle overgreb Frederiksberg, 14. april

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER.. 6 STATISTISKE OPLYSNINGER.. 7 Henvendelser i rådgivningen 7 Antal henvendelser i rådgivningen.. 7 Fordelt på mail, telefon og personlige fremmøde. 8 Fordelt på alder. 8 Fordelt på køn 8 Fordelt på årsag. 9 Henvendelser i terapien.. 10 Antal henvendelser i terapien. 10 Fordelt på alder. 10 Fordelt på køn 10 Fordelt på årsag. 10 Perspektivering.. 10 RÅDGIVNING 11 Uddannelse af frivillige til rådgivningen.. 11 Perspektivering. 11 TERAPI.. 12 Definering af behandlingsprofil. 12 Systemisk-narrativ forståelsesramme 12 FORMIDLING. 14 Undervisning 14 Netværkssamarbejde 16 Kommunikationsaktiviteter. 17 Web-site. 17 DM-kampagner. 18 Pressekontakt og medieomtale. 19 ALBAHUS BESTYRELSE. 21 3

4 FORORD På en smuk sensommerdag 25. august 2008 slog AlbaHus officielt dørene op. Det skete ved en åbningsreception med husets ansatte og inviterede samarbejdspartnere og aktører i vores nye lokaler på Frederiksberg. Et ønske om at øge indsatsen for at minimere seksuelle overgreb i Danmark, fik i 2007 husets stiftere til at sætte ord og handling bag ønsket om at etablere en forening som supplement til eksisterende tilbud for mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. AlbaHus blev, takket være bevilligede støttemidler fra Velfærdsministeriet til etablering af AlbaHus, en realitet i november har derfor været året, hvor alle i AlbaHus har lagt energi og kræfter ind på idriftsættelsen af AlbaHus. Og det er med stor succes lykkedes for AlbaHus at opnå næsten alle de i 2008 opstillede mål for etablerings- og iværksættelsesfasten. Etableringsfasen i 2008 har indbefattet en lang række krævende, spændende og udfordrende aktiviteter lige fra kontraktindgåelse med de ansatte, udvikling af værdigrundlaget og konceptet for AlbaHus, definering af behandlingsprofil for det psykologfaglige arbejde, planlægning og implementering af lokaliteter, afdækning af potentielle kandidater til rekruttering til AlbaHus bestyrelse. Endvidere har der i etableringsfasen været stor fokus på planlægning og udarbejdelse af AlbaHus fremtidige kommunikations-, presse- og webstrategi samt etablere kontakt til potentielle samarbejdspartnere. AlbaHus erklærede mål er at yde rådgivning og behandling af mennesker, der er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Forventningen var derfor stor blandt de ansatte, da vi i forbindelse med den officielle åbning og lancering af AlbaHus i august åbnede for telefonrådgivningen og tilbuddet om behandling. Siden AlbaHus officielle åbning har vi fået flere hundrede henvendelser fra mennesker, der er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Henvendelserne har primært været gennem telefonisk rådgivning. Vi bemærker, at henvendelserne til AlbaHus er sket på trods af, at vi i 2008 kun har haft begrænsede formidlingsaktiviteter, herunder pressearbejde og markedsføring af AlbaHus i offentligheden. Det bekræfter os i, at der i befolkningen eksisterer et stort behov for et sted som AlbaHus. Samtidig viser vores registrering af henvendelserne, at vi er blevet fundet gennem AlbaHus hjemmeside, der blev lanceret i august Med den fortsatte udvikling af AlbaHus hjemmeside og øvrige aktiviteter har vi en forventning om, at der også i 2009 og fremover vil komme mange henvendelser til AlbaHus. 4

5 AlbaHus ønsker at udtrykke vores taknemmelighed for den store opbakning, anerkendelse og økonomiske støtte, vi har fået i Og vi ser frem til at fortsætte arbejdet i 2009 med at synliggøre og udvikle AlbaHus, vores ydelser samt fastholde og udvikle netværksaktiviteter med såvel nuværende som potentielle samarbejdspartnere Marianne Immersen Daglig leder Daglig leder Marianne Immersen (tv) og forfatter og journalist Kristian Ditlev Jensen (th.) byder velkommen til de fremmødte ved AlbaHus åbningsreception 25. August

6 FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER I Danmark er der stigende opmærksomhed på den seksuelle overgrebsproblematik - ikke mindst fra mediernes og politikernes side. Ingen kender det præcise antal af børn, unge og voksne, der er berørt af seksuelle overgreb, men undersøgelser peger på, at tallene er høje. Behovet for at arbejde intenst og målrettet på at minimere forekomsten af seksuelle overgreb er derfor stort. Desværre bliver mange af de mennesker, som er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik, og som beslutter at søge professionel hjælp, mødt af lange ventelister på rådgivning og behandling. AlbaHus er derfor etableret som et professionelt supplement til de allerede eksisterende tilbud for mennesker, der direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb. I AlbaHus kan mennesker, der er berørt af seksuelle overgreb, søge gratis og anonym rådgivning ved at ringe eller henvende sig personligt. Vi tilbyder også behandling, der hviler på en åben, anerkendende respektfuld tilgang, og som tager udgangspunkt i menneskers historiefortællinger og de relationer og sammenhænge, de indgår i. Terapiformen, der bygger på den systemisk narrative terapiform, fokuser på menneskers handlekraft og færdigheder og betragter mennesker som grundlæggende ressourcefulde og i stand til at forandre deres livssituation. AlbaHus har valgt at anlægge et bredt perspektiv på problematikken gennem iværksættelse af forebyggende formidlingsaktiviteter som undervisning, PR-aktiviteter og vidensdeling. Aktiviteter der giver alle relevante interessenter og den danske befolkning indsigt i og viden om problematikken. AlbaHus registrerer alle henvendelser, og der er vores målsætning, at vi på sigt, gennem en systematiseret elektronisk registrering, vil kunne indhente og bearbejde oplysninger om effekten af vores rådgivning og behandling. 6

7 STATISTISKE OPLYSNINGER Henvendelser i rådgivningen Antal henvendelser Oversigt over antal af henvendelser i rådgivningsenheden Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Antal personer der har henvendt sig Antal henvendelser Om morgenen d. 26. august 2008 kimede de første opkald ind til de frivillige rådgivere, der sad klar ved telefonerne. Siden har vi oplevet et stigende antal af henvendelser både via telefon, mail og ved personlig henvendelse. Modellen ovenfor viser antallet af henvendelser siden opstarten. Den øverste graf viser det absolutte antal af henvendelser, mens den nederste graf angiver antallet af forskellige personer, der har henvendt sig. Som det fremgår af modellen, henvender flere af vores brugere sig mere end én gang for at søge råd og støtte. Vi forventer i 2009 en fortsat stigning både i antallet af henvendelser og i antallet personer, der henvender sig. Det at henvende sig til AlbaHus kan være et stort skridt. Det kræver mod at sætte ord på de ting der er svære, og nogle gange kræver det også et vist tilløb, før man tager springet. Dermed sker det ikke sjældent, at en bruger ikke dukker op til en aftalt samtale i huset. På samme måde oplever vi ind imellem, at røret lægges på, allerede inden samtalen er kommet i gang. I 2008 oplevede vi i perioden fra september til december, at røret blev lagt på i alt 35 gange. 7

8 Fordelt på mail, telefon og personligt fremmøde Størstedelen af henvendelserne sker via telefon (52 %) og mail (43 %), mens blot en lille andel af alle henvendelser sker ved personligt fremmøde i huset (5 %). Dette afspejler vores oplevelse af, at mange af husets brugere foretrækker at indlede kontakten ved at ringe eller skrive til os, før de eventuelt får lyst eller mod til at møde op til en personlig samtale. Fordelt på alder Aldersmæssigt fordeler brugerne sig jævnt og vi møder både børn og unge under 15 år, såvel som voksne mennesker. Der tegner sig dog et billede af, at to målgrupper endnu kun udgør en meget lille andel af vores brugere. Disse to grupper er: 1) unge mellem år, og 2) mennesker over 50 år. Fordelt på køn Størstedelen af vores brugergruppe udgøres af kvinder (84 %), mens ca. en femtedel af henvendelserne sker fra mandlige brugere (16 %) år 7 4% Alders-fordeling, år 36 23% år 63 40% 0-15 år 46 29% år 6 4% 8

9 Brugergruppe 2008, årsag til henvendelse Person med krænkende adfærd 15 pers. 8% Person beskyldt for overgreb 2 pers. 1% Fagpersoner 13 pers. 7% Pårørende til person med krænkende adfærd 2pers. 1% Pårørende til person med senfølger 7 pers. 4% Studerende 1 pers. 1% Person som udsættes for overgreb 29 pers. 16% Personer med (sen)følger af overgreb 93 pers. 51% Udenfor målgruppen (fx 'sexopkald') 7pers. 4% Pårørende til person som udsættes 2 pers. 1% Pårørende til person der mistænkes for at være udsat for overgreb 10 pers. 6% Fordelt på årsag Den største brugergruppe i AlbaHus er personer med følger af overgreb. Dette er for eksempel mennesker, der tidligere har haft en overgrebsproblematik inde på livet, og som nu ønsker at få råd om behandlingsmuligheder. Det er også mennesker, der allerede har været i forskellige former for behandling, men som fortsat ønsker råd og støtte i henhold til problematikken. En relativt stor gruppe af vore brugere udgøres af mennesker, der aktuelt udsættes for overgreb. Dette er eksempelvis en unge dreng eller pige, der lever med en incestproblematik. Den tredje største brugergruppe udgøres af mennesker, der har eller tidligere har haft en krænkende adfærd. Gruppen tegnes både af mennesker, der selv ønsker at forhindre, at deres egen tanker om at begå overgreb ikke omsættes til praksis. Vi taler også med mennesker, der bevidst har udsat andre for overgreb, såvel som mennesker, der ikke har haft en intention om at krænke, men som utilsigtet har haft en adfærd, der opleves af andre som grænseoverskridende. Som det fremgår af modellen udgør en stor andel af brugergruppen mennesker, der er berørt af overgrebsproblematikken på en indirekte måde f.eks. pårørende eller fagfolk. 9

10 Henvendelser i terapien Den behandlingsmæssige del af AlbaHus åbnede officielt sine døre sammen med resten af huset ved åbningsreceptionen den 25. august Allerede dagen efter ringede den første person, der ønskede vores behandlingsmæssige hjælp. Antal henvendelser Ved årets udgang 2008 har i alt ni personer været til psykologsamtale i AlbaHus. Seks af disse er startet i et behandlingsforløb. De resterende tre personer har kun været til visiterende samtale og er ikke startet i et behandlingsforløb enten pga. flytning eller økonomi. Fordelt på alder For alle ni personer gælder, at det er voksne mennesker, og aldersfordelingen viser en spredning med et spænd fra 18 til 44 år. Dette afspejler AlbaHus nuværende tilbud om terapi til mennesker over 18 år. Fordelt på køn Kønsfordelingen er ujævn, idet alle - med undtagelse af en person er kvinder. Denne tendens kan afspejle den antagelse, at de fleste mennesker, der udsættes for seksuelle overgreb, er kvinder, men det kan også tænkes, at tendensen ligeledes forekommer pga. en større tabuisering i forhold til mænd, der udsættes for overgreb. Fordelt på årsag Af de ni personer, der har været til psykologsamtale i AlbaHus, henvender syv sig pga. senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. De øvrige to henvendelser er pårørende til enten personer med senfølger eller personer, hvor der er mistanke om aktuelle overgreb. Perspektivering Som det fremgår af antallet af henvendelser til terapeutisk behandling i AlbaHus, har der i 2008 været et forholdsvist lille antal henvendelser, men det opfatter AlbaHus ikke som repræsentativt for, hvad vi i fremtiden vil møde af mennesker, der ønsker terapeutiske forløb i AlbaHus. Allerede i de første to måneder af 2009 har der været ønske fra et relativt stort antal mennesker om at komme til en visiterende behandlingssamtale i AlbaHus. Samtidig viser tallene fra 2008, at det terapeutiske tilbud i AlbaHus udelukkende er blevet benyttet af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb eller pårørende, og at det overvejende er kvinder, der henvender sig. En af AlbaHus målsætninger er at medvirke aktivt til forebyggelse og aftabuisering af problemområdet gennem oplysning, formidling og undervisning, der giver indsigt i og viden om problematikken. Det er vores forventning, at vi gennem disse aktiviteter i 2009 og fremover når ud til alle målgrupper, heriblandt til flere mænd og mennesker med seksuelt krænkende adfærd. 10

11 RÅDGIVNING Rådgivningsfunktionen 2008 AlbaHus så officielt dagens lys ved åbningsreceptionen 25. August, 2008, da rådgivningen gik på vingerne i lokalerne på Prinsesse Maries Allé. Siden da er ideer og visioner blevet omsat til praksis - ofte i overensstemmelse med de opstillede forventninger og forberedelser, men også ind imellem med behov for at finjustere planer og procedurer. Uddannelse af de frivillige rådgivere Husets 12 frivillige gennemgik i oktober 2008 et fælles weekendkursus med fokus på bl.a. samtaleteknik, jura, det narrative perspektiv, senfølger af overgreb m.v. Weekendkurset var en succes, men vi forventer, at rekrutteringen og uddannelse fremover vil ske løbende og efter behov. I AlbaHus lægger vi stor vægt på professionalisme og derfor har alle frivillige i AlbaHus en social, pædagogisk eller psykologfaglig baggrund. For at sikre en høj kvalitet i rådgivningen modtager alle frivillige månedlig supervision og faglig opkvalificering. Temaerne for opkvalificeringen i 2008 har eksempelvis været Hvad sker der når overgrebet afsløres og Relationen imellem rådgiver og hjælpe-søgende. I december 2008 fik vi tildelt midler efter 18 i lov om Social Service. Formålet med midlerne er at udvikle aktiviteter, hvor det frivillige sociale arbejde er i fokus. I 2009 vil de tildelte midler blive brugt til to aktiviteter i AlbaHus: Kompentenceudvikling af frivilligstaben gennem eksterne foredrag samt udvikling og implementering af en chatrådgivning, -side, der skal indgå som en del af AlbaHus Ungeside, og hvor de frivillige skal uddannes til at varetage denne. Perspektivering 2008 var præget af, at AlbaHus har været (og fortsat er) midt i en etableringsfase. Det har i denne forbindelse været vigtigt for os, at nå ud til potentielle brugere og sørge for at synliggøre AlbaHus ydelser. De frivillige har i denne forbindelse medvirket til at løse de mange vigtige opgaver der lå ud over rådgivningen - fx distribution af brochurer til biblioteker og institutioner, udsendelse af Direct mails, såvel som udarbejdelse af undervisnings-materiale m.m. 11

12 TERAPI En klart defineret behandlingsprofil Forud for åbningen af terapitilbuddet i AlbaHus, lå der mange timers arbejde med at udtænke og udarbejde AlbaHus behandlingsprofil og vores terapeutiske afsæt. Det stod hurtigt klart, at vi i AlbaHus var fast besluttet på, at vores behandlingsmæssige arbejde skulle tage afsæt i en veldefineret og velovervejet teoretiske ramme, ligesom vi anså det som væsentligt, at vores arbejdsmetoder var tydeliggjort og tilgængelig overfor AlbaHus fremtidige brugere. Det var vigtigt for os, at mennesker der søger vores hjælp, også fik et grundlag at træffe deres valg ud fra. At tage afsæt i et bestemt teoretisk fundament og dermed forståelsesramme var også vigtigt for os, da vi vurderede, at det at arbejde eklektisk og lade det være op til den enkelte psykolog i huset at vælge sin terapeutiske retning, kunne skabe nogle problemer på grund af ofte modstridende menneske- og samfundssyn. Efter konstruktive og interessante snakke og diskussioner mellem den tværfagligt sammensatte gruppe af medarbejdere, tog vi, med det psykologfaglige personale i spidsen, beslutning om, at vi i AlbaHus ville arbejde ud fra den systemisk-narrative forståelsesramme i den psykologiske behandling, såvel som i rådgivning og formidlingsvirksomhed. Denne teoretiske ramme fandt vi lå i en god forlængelse af og var i overensstemmelse med det værdigrundlag, som AlbaHus ville arbejde ud fra. Især værdierne: forandring, anerkendelse og åbenhed stemte godt overens med den systemisk-narrative måde at arbejde på. Her var der netop fokus på bl.a. at anerkende det enkelte menneske som ekspert på sit eget liv, ligesom relationen mellem parterne i fx terapeutisk og rådgivningsmæssig sammenhæng var baseret på åbenhed og ligeværdighed samt troen på, at forandring var mulig. Samtidig så vi store fordele i at arbejde ud fra en poststrukturalistisk tankegang, hvor der er fokus på dekonstruktion af fremherskende diskurser, fordi netop den seksuelle overgrebsproblematik kan være omgærdet af fastlåste diskurser omkring, hvad det vil sige at være fx offer og krænker. Vi så, at vi med denne tilgang kunne være med til at bidrage med nye perspektiver på problematikken og på sigt løsne op for den stigmatisering og tabuisering, der ofte er forbundet med seksuelle overgreb. Ligeledes fandt vi det også interessant at imødegå den seksuelle overgrebsproblematik med netop denne tilgang for på sigt at kunne bidrage til forskning, der eventuelt kan dokumentere tilgangens virkning og effekter. Den systemisk-narrative forståelsesramme en kort præsentation At arbejde ud fra en systemisk-narrativ tilgang betyder, at man tager personens sociale kontekst med i terapien og i udgangspunktet den enkeltes egen fortælling ud fra en overbevisning om, at det er personen i terapi, der er ekspert på sit liv, og at alle oplever og lever med seksuelle overgreb forskelligt. I terapien bestræber vi os på at udfordre den egenskabstænkning, der efter vores erfaring ofte fører til en fastlåsende determinisme, 12

13 som kan stå til hindring for en forandringsproces hos personen i terapi. For os har personen i terapi et problem han/hun er ikke et problem. Den systemisk-narrative tilgang giver en forståelsesramme om den enkelte, hvor systemet omkring personen bliver anset som vigtig for den aktuelle situation, personen i terapien står i. Vi anser, at vi i terapien i samarbejde med personen kan forandre, hvad der er her og nu, ved at udfolde de meningskonstruerende narrativer (fortællinger) forbundet til fortid, nutid såvel som fremtid. Relationer er således i fokus, idet vi anser, at problemer opstår mellem mennesker og ikke isoleret i det enkelte menneske. Alle er medskabere af relationer, og relationer defineres og restruktureres i en fortløbende proces. I denne proces medbringer alle aktører hver deres værdinormer, der påvirker relationen. I terapien arbejder man blandt andet med at redefinere relationer og finde mere hensigtsmæssige interaktioner. Den narrative tilgang betyder, at vi anvender en poststrukturalistisk tilgang i forståelsen af det enkelte menneske, og at vi har fokus på menneskers meningstilskrivelse gennem et multihistorielt liv. Identiteter konstrueres og fastholdes ud fra denne meningstilskrivelse. I dette perspektiv på mennesket findes et unikt forandringspotentiale mod en mere berigende fortælling om den enkelte, trods en fortid præget af seksuelle overgreb. I terapien arbejder vi ikke eklektisk. Det vil sige, at vi bruger ikke frit fra andre teoretiske perspektiver. Vi er meget bevidste om de forskellige perspektivers muligheder og begrænsninger i at arbejde sammen ved modstridende menneskesyn, samfundssyn osv. Alligevel lader vi os, med respekt for vores systemisk-narrative tilgang, inspirere af andre terapeutiske tilgange, hvor det er konstruktivt og passer med den enkeltes behov. 13

14 FORMIDLING Undervisning AlbaHus helt store fokus og indsatsområder er vidensdeling, formidling og undervisning. Gennem disse aktiviteter vil vi medvirke til at forebygge og aftabuisere seksuelle overgreb og dermed arbejde for at minimere forekomsten af disse i Danmark. Formidling og undervisning giver indsigt i den seksuelle overgrebsproblematik og afføder viden og forståelse for de mange aspekter og nuancer i problemfeltet. Undervisningsaktiviteter i 2008 I slutningen af 2008 tog udviklingen af undervisningsmaterialer rigtig fart. Forinden var der gået tid med den forberedende planlægning og research, både hvad angår målgruppefokus- og behov, formålsbeskrivelser og andre relevante overvejelser i den forbindelse. AlbaHus tog i 2008 beslutning om, at der først og fremmest skulle fokuseres på undervisning af udskolingselever i Folkeskolen (7.-9. klasse). Det skyldes vores indtryk af, at der netop i Folkeskolens seksualundervisning mangler et fokus på den seksuelle overgrebsproblematik, ligesom undersøgelser (Statusrapport fra projekt Janus, marts og Unges Trivsel år 2002 en undersøgelse blandt 9. Klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen, Helweg-Larsen, Karin & Bøving Larsen, Helmer, 2002) viser, at et relativt stort antal unge mennesker udsættes for overgreb også i skolesammenhæng. Samtidig er de unges opfattelser af, hvad et overgreb er, anderledes end det rent juridiske definition af et sådant. Derfor fandt vi det konstruktivt og meningsfyldt at sætte ind her som et startskud til et formidlings- og undervisningsfokus, der forhåbentlig over de næste år vil brede sig ud over en mangfoldighed af målgrupper. Undervisningsmaterialet til udskolingen, der fortsat er under udvikling, lægger i høj grad op til dialog mellem elever og undervisere. Der er fokus på elevernes egne refleksioner og forståelser for problematikkens store dilemmaer, ligesom vi vægter, at eleverne tager stilling, uden at der lægges op til rigtige eller forkerte svar. Denne undervisningsform og det indhold, som materialet har nu, kræver en vis modenhed og et vist refleksionsniveau, hvilket også er medvirkende til, at målgruppen er de ældste elever i Folkeskolen. I januar og februar 2009 afprøvede og testede vi materialet på to forskellige skoler. På denne baggrund, som også omfatter elever og læreres tilbagemeldinger, fortsætter vi i 2009 med at videreudvikle formen og indholdet til de planlagte undervisnings- og formidlingsaktiviteter. AlbaHus formidlings- og undervisningsvision rækker som skrevet udover Folkeskolen. De uopfordrede henvendelser vi har fået fra fagfolk i 2008, der ønsker at få viden om og indsigt i den seksuelle overgrebsproblematik, er blevet taget godt imod i AlbaHus. 14

15 Og ved udgangen af 2008 er der igangsat forberedelser til udvikling af formidlingsoplæg. På sigt er det tanken, at AlbaHus undervisnings- og formidlingsaktiviteter skal række ud til både en bred vifte af fagfolk, folkeskoleelever samt elever på ungdoms- og videreuddannelser. Og i 2009 tager vi hul på de to førstnævnte målgrupper for i de kommende år at brede fokus ud. Det er tanken, at vi med AlbaHus formidlings- og undervisningstilbud skaber mulighed for både at undervise ude på de respektive rekvirenters tilholdssted, ligesom vi vil tilbyde undervisning og formidling i AlbaHus. Især har vi fundet det formålstjenstligt at begynde at undervise blandt andet folkeskoleelever i AlbaHus. Vi mener, der vil blive skabt en anden dynamik og åbenhed i klassen blandt eleverne, hvis undervisningen foregår væk fra klasseværelset og de vante rammer. Samtidig ser vi en fordel og en bedre mulighed i at kunne kønsopdele klasserne ved, at de kommer i AlbaHus. Dermed kan vi skabe et fora, hvor det eventuelt bliver nemmere for både drenge og piger at deltage og være aktive i undervisningen. Undervisning i AlbaHus som gælder for alle målgrupper betyder også, at man kan danne sig et bedre indtryk af, hvem AlbaHus er ved blandt andet at se vores lokaliteter og møde flere af husets ansatte. 15

16 Netværkssamarbejde Et af AlbaHus erklærede mål er samarbejde med relevante og relaterede samarbejdspartnere, herunder at afdække snitflader, hvor der kan etableres samarbejder, generel vidensdeling, herunder gensidig udveksling af informationsmateriale f.eks. etablering af og udveksling af web-sites links. I løbet af 2008 er det lykkedes AlbaHus at tage kontakt til og få gennemført en række møder med udvalgte samarbejdspartnere, der har fælles snitflader med AlbaHus og den seksuelle overgrebsproblematik. Responsen på vores henvendelser og de møder, der har været afholdt efterår/vinter 2008, har været meget positiv. Alle potentielle samarbejdspartnere har taget rigtig godt imod AlbaHus og giver udtryk for, at der er grundlag for i fremtiden at indgå i et nærmere samarbejde. I 2009 fortsætter vi med at fastholde og udvide vores netværk gennem fortsatte møder og faglig udveksling. Samarbejdsmøder afholdt efterår/vinter 2008 Pårørenderådgivningen (RH), Incestcenter Fyn, Sct. Stefans Rådgivningscenter, Ungdommens Røde Kors (Ung på Linien), KRIS, Projekt Janus, Støttecenter mod incest, Joan-Søstrene, Center for Voldtægtsofre (RH), Team for Seksuelt Misbrugt Børn, Rigshospitalet, SISO (Servicestyrelsen), LOKK. 16

17 Kommunikationsaktiviteter Forudsætningen for at kunne realisere AlbaHus vision og formål er at udbrede viden om AlbaHus eksistens, arbejde og målgrupper. Kommunikationsstrategi Den primære indsats for AlbaHus eksterne kommunikation har i 2008 været at udvikle kommunikationsstrategien og færdiggøre den fremtidige eksterne kommunikation - herunder at udpege aktiviteter og indsatsområder for 2009 og Formålet med at udarbejde strategien har været at kunne sikre og styre en effektiv og kvalificeret kommunikation til alle AlbaHus interessenter. Selvom den primære kommunikationsindsats i 2008 blev arbejdet med at udvikle og færdiggøre kommunikationsstrategien, blev der i 2008 gennemført flere aktiviteter og lanceret en række konkrete redskaber i kommunikationsarbejdet indenfor de i strategien udpegede fokusområder. Web-site En central opgave i 2008 var udviklingen af en web-strategi for AlbaHus hjemmeside, der i indhold og layout skulle reflektere AlbaHus værdier om åbenhed, tværfaglighed og vidensdeling indenfor den seksuelle overgrebsproblematik. Formålet med hjemmesiden var at etablere en platform til kommunikation med AlbaHus brede vifte af målgrupper. Efter et intenst arbejde fra februar 2008 med at planlægge, udvikle, skrive tekster og finde det korrekte grafiske udtryk, blev hjemmesiden klar til endelig up-load i august Web-site en stor succes Siden AlbaHus lancerede hjemmesiden har vi modtaget utrolig mange positive tilbagemeldinger fra både fagfolk, samarbejdspartnere og ikke mindst fra vores brugere. Brugernes respons er, at hjemmesiden er relevant, let at finde rundt på og at de føler sig tryg ved at henvende sig, fordi vores faglighed skinner igennem på siden. For faggrupperne og samarbejdspartnerne er der masser af ros til web-siden for dens professionalisme, relevans og overskuelighed. I 2009 udvider vi hjemmesiden med en Ungeside, der henvender sig til børn og unge, der er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. 17

18 DM-Kampagner Med det formål at synliggøre og brande AlbaHus ydelser overfor centrale faggrupper, der direkte eller indirekte er i berøring med AlbaHus brugergruppe, lancerede AlbaHus i vinteren 2008 målrettede kampagner til praktiserende læger, socialcentre i Hovedstaden (København og Frederiksberg) og Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten. DM-kampagnen bestod af et brev samt vedlagte præsentationsfoldere om AlbaHus. I 2009 er planen at intensivere arbejdet med målrettede DM-kampagner til blandt andre studenterrådgivninger, kvindekrisecentre, traumecentre, politiet og andre relevante aktører. Status på DM-kampagnerne i 2008: Praktiserende læger Den 14. november udsendte AlbaHus Direct Mails til 1069 praktiserende læger i Region Hovedstaden med det formål at blive kendt blandt de praktiserende læger i Hovedstadsområde og med henblik på visitering af eventuelle patienter til AlbaHus rådgivning og behandling. Responsen fra de praktiserende læger har været positiv. Effekten af DM-kampagnen til de praktiserende læger har vist sig i form af nye registrerede henvendelser til både vores rådgivning og terapi. Brugerne har enten set folderen i venteværelset eller er visiteret fra lægen. Medio maj 2009 måles og evalueres responsen på kampagnen med henblik på yderligere opfølgning. Socialforvaltninger Primo december 2008 udsendte vi Direct Mails til samtlige socialcentre i Hovedstaden (København og Frederiksberg) og Den Sociale Døgnvagt og Døgnkontakten. Direct-mailen blev fulgt op af en invitation til at deltage i et uformelt møde i AlbaHus med henblik på at vidensdele, erfaringsudveksle og identificere eventuelle snitflader mellem AlbaHus og socialcentrenes arbejder. Flere socialcentre bl.a. Nørrebro, Brønshøj-Husum-Vanløse og Frederiksberg kommune er vendt tilbage med ønsket om at deltage i et møde i løbet af foråret

19 Pressekontakt og medieomtale Den primære indsats for pressearbejdet i 2008 blev udarbejdelse af en strategi for AlbaHus fremtidige pressearbejde, indeholdende mål og visioner og en situationsanalyse af barrierer, udfordringer og indsatsområder for opnåelse og implementering af pressestrategien. Det blev besluttet og formuleret i pressestrategien, at visionen for AlbaHus er at blive en nøgleaktør i mediernes dækning af den seksuelle overgrebsproblematik, og at målet for AlbaHus pressearbejde er at brande og skabe synlighed omkring AlbaHus arbejde og den seksuelle overgrebsproblematik generelt, herunder at øge AlbaHus kendskabsgrad i den danske befolkning og blandt vores interessenter. AlbaHus kontakt til journalister og medier i landsdækkende aviser, lokalaviser, fagblade og tv/radio er centralt for at opfylde visionen og målet for pressearbejdet. Kontakten til journalisterne skifter mellem en proaktiv og reaktiv indsats typisk i form af pressemeddelelser, telefonisk kontakt, personlig kontakt til journalister/medier og invitationer til arrangementer og deciderede pressemøder. Som nævnt var den primære og koncentrerede indsats for pressearbejdet i 2008 udvikling og færdiggørelse af en pressestrategi for AlbaHus. Af andre presse-aktiviteter i 2008 kan nævnes udvikling og up-load af presserummet på udsendelse af en pressemeddelelse i forbindelse med åbningen af AlbaHus samt påbegyndelsen af etableringen af kontakt til relevante journalister/medier. Endvidere lykkedes det i 2008 at få positiv omtale i flere medier (se nedenfor) gennem en pro-aktiv indsats med hjælp fra blandt andet pressekontakter fra formand i AlbaHus bestyrelse, journalist og forfatter Kristian Ditlev Jensen samt udsendelse af en pressemeddelelse til udvalgte medier med nyheden om, at AlbaHus åbnede. Presseomtale 2008: DR-TV-Avisen, DR-Update og P3 og P4 25. August 2008 bringer DR nyheden om åbningen af AlbaHus i TV-Avisen kl , i DR- Update kl. 12, 13, 15 og samt i P3 og P4 (Københavns Radio) hen over dagen Kontakt til DR blev formidlet af formand i AlbaHus bestyrelsen, Christian Ditlev Jensen. Lokalavisen Frederiksberg 9. oktober 2008 bringer Lokalavisen Frederiksberg en længere artikel + faktaboks om AlbaHus og vores ydelser og formål. AlbaHus tog selv kontakt til Lokalavisen. TV2-Lorry (Brunch) 18. september 2008 deltager Fatima i Brunch TV2-Lorry i et interview af 10 minutters varighed i forbindelse med Synlighedsdagen. Kontakten til TV2-Lorry blev etableret af formand fra Synlighedsdagen, Helle Borrowman. 19

20 Socialrådgiveren (fagblad) 16/2008 bringer Socialrådgiveren en lille notits om åbningen af AlbaHus. Socialrådgiveren har hørt om åbningen af AlbaHus fra et andet medie og kontakter os via hjemmesiden. Børn og Unge (notits om åbningen af AlbaHus) Nr. 39/2008 bringer Børn og Unge en notits om åbningen af AlbaHus med det formål at skabe synlighed om vores eksistens. Det er Børn og Unge selv, der kontakter AlbaHus efter at have hørt om åbningen. Radio Køge 8. september 2008 bringer Radio Købe et interview med Marianne Immersen fra AlbaHus. Radio Køge tog på eget initiativ henvendelse til AlbaHus. 20

21 BESTYRELSEN Den 20. november 2007 afholdt AlbaHus den stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne for AlbaHus blev vedtaget og en interimsbestyrelse bestående af fire af de fem stiftere, blev indsat. I henhold til AlbaHus vedtægter skal foreningen have en professionel bestyrelse med en faglig sammensætning, der kan udvikle og løfte AlbaHus og den seksuelle overgrebsproblematik i en konstruktiv og positiv retning. AlbaHus gik derfor i foråret 2008 i gang med at sigte på at nedsætte en faglig stærk og bredt sammensat bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf de fem medlemmer skulle udpeges eksternt. Udgangspunktet var en bestyrelse, der delvist er udpeget af eksternt relevante fagorganisationer blandt fagpersoner i organisationen, der gerne har viden og indsigt på området. Ydermere skulle de eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer repræsentere hver sin faglige profil: En psykolog, en pædagog, en lærer, en socialrådgiver og en journalist. Med det formål at nedsætte en faglig stærk bestyrelsen i AlbaHus blev der rettet henvendelse til blandt andre Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Psykologi (KU) og Dansk Journalistforbund. Responsen fra fagorganisationerne var meget positive, og vi kunne glæde os over velviljen og interessen for AlbaHus blandt disse. Den 16. juni kunne AlbaHus afholde den 1. ordinære generalforsamling, hvor interimbestyrelsen aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og hvor følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Formand: Næstformand: Øvrige medlemmer Kristian Ditlev Jensen (journalist og forfatter) Ulla Mathiesen (pædagog, udpeget af BUPL Hovedstaden) Birgitte Baktoft (lærer, udpeget af Danmarks Lærerforening) Ingrid Leth (psykolog, udpeget af Institut for Psykologi) Lene Ulstrup (medarbejderrepræsentant) Det lykkedes ikke bestyrelsen i 2008 af få udpeget og valgt de sidste to bestyrelsesmedlemmer jfr. AlbaHus vedtægter, hvorfor bestyrelsen vil arbejde på at udpege og vælge de sidste to bestyrelsesmedlemmer i løbet af

AlbaHus - Rådgivning og. behandling ved seksuelle overgreb

AlbaHus - Rådgivning og. behandling ved seksuelle overgreb AlbaHus - Rådgivning og behandling ved seksuelle overgreb Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1 Rådgivning 3 Behandling 7 Formidling og undervisning 10 Oplysnings- og kampagnearbejde 13 Bestyrelse

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

AlbaHus Årsrapport 2011. AlbaHus Årsberetning 2011

AlbaHus Årsrapport 2011. AlbaHus Årsberetning 2011 AlbaHus Årsberetning 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Rådgivning 3 Psykologisk behandling...6 Formidling.8 Kommunikation og markedsføring 10 Bestyrelse og personale.12 2 Forord Seksuelle overgreb er

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

AlbaHus arbejder for mennesker berørt af seksuelle overgreb

AlbaHus arbejder for mennesker berørt af seksuelle overgreb AlbaHus arbejder for mennesker berørt af seksuelle overgreb Årsberetning 2010 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rådgivning... 5 Psykologisk behandling... 8 Formidling... 10 Database... 12 Kommunikation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte, men ofte for hele familien

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015 Seminar De Krænkede Børn Hvordan vi leverer en effektiv hjælp Den 16. november, 2015 Dagens Program Kl. 13:00 Velkomst og introduktion Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, ordstyrer Hvad siger

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere