Statistisk rapport over bogåret 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk rapport over bogåret 2007"

Transkript

1 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i Det svarer til en nedgang på 3 % i. De danske forlag afsatte i alt 31 mio. bind i mod 32 mio. bind i Bogåret kan belyses fra to forskellige kilder, nemlig en Kvartalsstatistik (Bogbarometeret), som primært er baseret på kvartalsvise data fra de to store forlagsekspeditioner, DBK og NBC, og en statistik, Forlagsstatistikken, hvor data en gang årligt hentes direkte fra forlagene *. Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret) for hele året, der blev offentliggjort i BogMarkedet nr. 4, 2008, viste efter et første halvår med lidt tilbagegang og et andet halvår med lidt fremgang, et årsresultat, som sluttede på samme niveau som 2006, men med forskellig udvikling bogtyperne imellem. Når året skal vurderes ud fra tallene fra Forlagsstatistikken, kan der registreres en tilbagegang i nettoomsætningen på 4,5 % hos Forlæggerforeningens medlemmer. Omsætningstal fra de forlag, som ikke er med i Forlæggerforeningen, hviler i høj grad på et skøn, men den gruppes omsætning anslås at være steget 4 % trukket op af enkelte storsælgende titler. Når tal fra medlemmer af Forlæggerforeningen og ikke-medlemmer herefter vejes sammen, kan der skønnes en samlet omsætningstilbagegang på 3 % i for alle danske forlag under ét **. * Forlæggerforeningens medlemmer anslås at stå for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Omkring halvdelen af foreningens medlemmer har givet oplysning om deres omsætning i, men de repræsenterer omkring 90 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Uden for Forlæggerforeningen står en gruppe på omkring 1400 udgivere, hvoraf ca. 800 benytter forlagsekspeditionerne, mens resten distribuerer på anden måde. Omsætningen for forlagene uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra tal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og andre oplysninger, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. ** Hvis omsætningsændringen i skal vurderes i faste priser skal der til den umiddelbare nedgang på 3 % føjes 2 % svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, så bogomsætningen vurderet i faste priser faldt 5 % i mod en stigning i faste priser på 0,5 % i 2006.

2 For alle danske forlag kan den samlede nettoomsætning (omsætning ekskl. forhandlerrabat og moms) anslås til 2,227 mia. kr. mod 2,292 mia. kr. i 2006 og 2,234 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006, 4,030 mia. kr. i 2005 og 3,625 mia. kr. i Den store stigning i 2005 er således fastholdt i 2006 og, men er ikke blevet udbygget. Bogsalget i antal bøger Afsætningen i udtrykt i antal stykker kan ud fra Forlagsstatistikken anslås til knap 31 mio. stykker mod 32 mio. stykker i 2006, 34 mio. i 2005 og 31 mio. i Bogens salgskanaler Forlagsstatistikken viste, at boghandlerne stod for 55 % af kroneomsætningen mod 52 % i 2006, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 10 % mod 8 % i 2006, jf. Tabel 1a. Boghandlere omfatter også internetboghandlere, og det er formentlig en væsentlig forklaring på boghandlernes øgede andel. Det direkte salg, f.eks. postordre og direkte salg til skoler udgjorde uændret 18 % i, mens det direkte bogklubsalg faldt til 17 % i mod 20 % i Fordelingen på salgskanaler vurderet ud fra Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret) viste, at boghandlen tegnede sig for 57 %, supermarkeder og kiosker stod for 8 %, det direkte salg til slutkunder udgjorde 19 %, og det direkte salg til bogklubmedlemmer 15 %. Det direkte bogklubsalg og hovedparten af det direkte salg til slutkunder er opgjort i "detailpriser", mens omsætningstallene for boghandlere og supermarkeder er "engros-priser". Når der tages højde for denne skævhed i prisniveauerne, og samtidig tages i betragtning, at Kvartalsstatistikkens (Bogbarometerets) grundlag for efterfølgende er udbygget og nu skønnes at udgøre 85 % af den samlede omsætning, kan det anslås, at boghandlerne inklusive internetboghandlere står for 65 % af bogmarkedet, at det direkte bogklubsalg i tegner sig for 10 %, supermarkeder og kiosker for 8 %, mens forlagenes omsætning direkte til forbruger, undervisningsinstitutioner m.v. andrager 16 %, og endelig udgør salg til udlandet knap 1 %. 2

3 Tabel 1a Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i kroner ekskl. moms i og 2006 fordelt efter salgskanal mio kr. *1) % 2006 mio kr. *1) % mio kr. Kvartalsstatistik *2) Videreforhandlere i DK Boghandel inkl. internetboghandel % % % Supermarkeder, kiosker m.v % % % Direkte salg til brugere Postordre, internetsalg fra forlag, direkte salg til skoler, foreninger % % % m.v.) Bogklubsalg direkte % % % Eksport Eksport til videresalg % 5 - Eksport til slutbrugere I alt % % % % Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, ser andelene således ud: Boghandlerne stod i for 48 % af afsætningen i antal bind mod 49 % i Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 24 % i mod 19 % i Postordre og direkte salg til skoler m.v. forblev uændret 14 % i, mens det direkte bogklubsalg faldt til 14 % mod 18 % i Den store forskel i andel af kroneomsætning og stykafsætning, som ses for supermarkeder og kiosker, nemlig henholdsvis 10 % og 24 %, skyldes de meget lavere forlagspriser i afsætningen til supermarkeder og kiosker. Gennemsnitsprisen ved salg til supermarkeder og kiosker var således 28 kr., hvor gennemsnitsprisen til hele markedet var 72 kr. Det afspejler et meget forskelligt sortiment. Tabel 1b Forlæggerforeningens medlemsforlags afsætning i styktal og 2006 fordelt efter salgskanal styksalg stk. % *1) 2006 styksalg 1000 stk. *1) % mio kr. Kvartalsstatistik *2) Videreforhandlere i DK Boghandel inkl. internetboghandel % % % Supermarkeder, kiosker m.v % % % Direkte salg til brugere Postordre, internetsalg direkte fra % % % forlag, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) Bogklubsalg direkte % % % Eksport Eksport til videresalg % 70 - Eksport til slutbrugere I alt % % % Kilde: Forlagsstatistikkerne og Kvartalsstatistikken *1) Tallene fra Forlagsstatistikkerne for og 2006 er fra samme (25) medlemsforlag. *2) Tallene er fra Kvartalsstatistikken med udvidet indberetningsgrundlag, som afviger fra de i løbet af offentliggjorte Kvartalsstatistikker. % 3

4 Salget fordelt på bogtyper Tabel 2 viser, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper. Billedet ser således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen var 28 % i mod 29 % i 2006, børne- og ungdomsbøgers andel uændret 14 %, og faglitteraturens andel faldt fra 27 % til 26 %. Skole- og lærebøgers andel blev uændret 30 %. Styktallets fordeling på bogtyper og billedet viser følgende: Skønlitteraturens andel steg fra 27 % til 31 %, børne- og ungdomsbøgers andel faldt fra 25 % til 22 %, og faglitteratur gik tilbage fra 26 % til 24 %. Skole- og lærebøgers andel blev uændret 22 %. Hvor skønlitteraturen således faldt en anelse i andel af kroneomsætningen, så steg andelen af styktallet markant. Det må tolkes som realisering af restlagre til udsalgspriser eller et stigende antal billige særtryk. I Tabel 2 er der til belysning af fordelingen på bogtyper også vist data fra Kvartalsstatistikken (Bogbarometeret). Det skal bemærkes, at i Kvartalsstatistikken er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og kvartalsstatistikkens tal, men det skal også bemærkes, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i og 2006 Forlagsstatistik 1) andel af kr. omsætning ) andel af kr. omsætning 3) andel i bind ) andel i bind Kvartalsstatistik baseret på udvidet indberetningsgrundlag 5) andel af kr. 6) andel i omsætning bind Skønlitteratur 28% 29% 31% 27% 18% 22% Faglitteratur o.l. 26% 27% 24% 26% 31% 24% Skole- og 30% 30% 22% 22% 22% 18% lærebøger Børne- og 14% 14% 22% 25% 12% 20% ungdomsbøger Elektroniske 2% 2% 1% 1% 1% 1% udgaver Bogklubbøger 16% 15% Kilde: Forlagsstatistikker og kvartalsstatistikker 1) 1) baseret på forlags nettoomsætning på mio.kr. 2) 2) baseret på forlags nettoomsætning på mio.kr. 1) og 2) samme forlag indgår såvel i som ) 3) baseret på samlet styktal på 21,9 mio 4) 4) baseret på samlet styktal på 23,5 mio 5+6)baseret på Kvartalsstatistikker for med udvidet indberetningsgrundlag ift. de i løbet af offentliggjorte Kvartalsstatistikker med en samlet nettoomsætning på henholdsvis mio kr. og 25.9 mio stk. 4

5 Udviklingen i antal titler I var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var næsten uændret fra de i 2006 og de i 2005, som var markante fald ift. de forudgående år, hvor titeltallet svingede mellem og jf. Tabel 3. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger viste en stigning på godt 7 % i, nemlig til mod i For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i mod i Sidstnævnte var næsten helt uændret ift Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 sider i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, 51% 50% 53% 55% 56% 51% 49% 48% som ikke var i boghandelen. Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk faldt 3 % i i forhold til 2006, som igen var næsten uændret i forhold til Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 11 % mod en stigning på 2 % i 2006 og et fald på 8 % i 2005, jf. Tabel 4. Titler udgivet af danske forlag på andre sprog end dansk faldt med 2 % i mod en stigning på 4 % i 2006 og et fald på 20 % i 2005 og et fald på 10 % i

6 Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur - udgivet på dansk Skønlitteratur - oversat til dansk Skønlitteratur - udgivet på originalsprog Faglitteratur - udgivet på dansk Faglitteratur - oversat til dansk Faglitteratur - udgivet på originalsprog I alt - udgivet på dansk I alt - oversat til dansk I alt - udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 4 Skolebøger i et reduceret marked For skole- og lærebøger blev der i tale om en nedgang i stykafsætning og kroneomsætning i forhold til I ophørte de tidligere års ekstra offentlige bevillinger til indkøb af bøger til de naturvidenskabelige fag, så en vis tilbagegang var forudsigelig, og antallet af udgivne titler faldt i takt hermed: Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet faldt således med 10 % mod en stigning på 5 % i 2006, jf. Tabel 5. Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger - skønlitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger - faglitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker. Rekord for børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg til 1.992, hvilket er absolut rekord. Heraf var der førsteudgaver, hvilket også er rekord, jf. Tabel 6. Det er ret bemærkelsesværdigt, at antallet af udgivne børnebøger kunne sætte rekord i. Bibliotekernes indkøb af børnebøger falder nemlig fortsat lige som det samlede bogindkøb til bibliotekerne. Forlæggerforeningens medlemmers stykafsætning af børnebøger faldt noget i, så det tyder på faldende gennemsnitlige oplag. Formentlig er noget af forklaringen, at priserne på trykning af bøger har gjort det nemmere at opnå rentabilitet i lave oplagsstørrelser og måske også dermed fået flere børnebogsudgivere på banen. 6

7 Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger - skønlitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger - faglitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tal for 2004 Lagrene steget seneste år Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 30,3 mio. stk. Årets produktion har været på 20,7 mio. stk. og salget på 22,2 mio. stk. Det betyder, at disse forlags lagerbeholdning er faldet fra 30,3 mio. stk. ved årets begyndelse til 28,9 mio. stk. ved slutningen af. Lagerets størrelse svarer til 130 % af årets salg i mod 132 % i 2006, 114 % i 2005 og 106 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således steget markant de to sidste år. I årene forud var det ellers lykkedes at reducere lagrenes større, som i 2003 svarede til 114 %, i 2002 til 121 % og i 2001 til 128 %. I Danmark er lagerniveauet således igen kommet op på det høje niveau fra Til sammenligning svarede lagerets størrelse i Sverige i til 83 % af årets salg mod 101 % i 2006, 98 % i 2005, 96 % i 2004, 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i I Sverige er lagerets størrelse dermed nedbragt markant efter en række år med øgede lagre. I Sverige er lagerniveauet dermed bragt ned på det lave niveau i For Danmark kan lagerets størrelse i forhold til omsætningen også vurderes ud fra den bogførte værdi af lageret i forhold til den samlede omsætning. Forlæggerforeningens regnskabsanalyser viser, at lagerets værdi i kroner i er knap 23 % af den samlede omsætning mod godt 22 % i Bibliotekerne færre bøger, færre biblioteker Bogudlånet fra folkebibliotekerne, der gennem en lang periode er faldet næsten hvert år, faldt også lidt i, jf. Tabel 7. Men hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne 32 % i. Det skyldes bl.a. en mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men også, at det er blevet meget nemmere at forny et lån online. Renses udlånstallene for fornyelser til et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i perioden meget markant øget fra 9 mio. til 19 mio. stk. 7

8 Tabel 7 Bibliotekernes udlån (1990-) Folkebibl. Skolebibl. i alt bibl mio 37 mio 115 mio mio 35 mio 110 mio mio 33 mio 107 mio mio 29 mio 103 mio mio 28 mio 100 mio mio 27 mio 98 mio mio 27 mio 99 mio mio 27 mio 99 mio /73 1) 28 mio 90/101 1) mio 3) 26 mio 2) 83 mio 2) mio 3) 26 mio 80 mio 3) mio 3) 24 mio 76 mio 3) mio 3) 22 mio 73 mio 3) mio 3) 25 mio 75 mio 3) mio 3) 24 mio 74 mio 3) mio 4) 24 mio 73 mio 4) mio 4) 25 mio 74 mio 4) 48 mio 4) 25 mio 5) 73 mio 4 ) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: 1) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. 2) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. 3) Data er i 2005 justeret lidt ned ift. tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån, som er i stærk stigning. 4) Tallet omfatter også fornyelser af udlån. 5) Tallet for foreligger ikke endnu, hvorfor der er forudsat samme niveau som i 2006 Bogbestanden går også hvert år tilbage. Af Tabel 8 fremgår nemlig, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 21,6 mio. stk. i. Det er en tilbagegang på 7,4 mio. stk. svarende til næsten 26 %. Det indkøbte antal bøger i fastholdt dog næsten niveauet fra 2006, hvor der faktisk var en stigning til 1,7 mio. mod 1,4 mio. i Antallet af betjeningssteder er gået tilbage år for år: I 1999 var der i alt 833 betjeningssteder, men det var i faldet til 550. Fordelt på typer af betjeningssteder ser tallene således ud i med 1999-tallene angivet i parentes: Hovedbiblioteker 97 (252), filialer 422 (529), bogbusser 31 (52). Ændringerne er særligt store fra 2006 til, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Tabel 8 Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 24,2 23,8 21,6 Kilde: Biblioteksstyrelsen Bibliotekernes bogkøb skrumper år for år På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau i løbende priser eller endda faldende indkøbsniveau og dermed også en tilbagegang regnet i faste priser, jf. Tabel 9. Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Så hvis bibliotekernes bogindkøb i skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så skulle der i have været købt bøger for 561 mio. kr. i 8

9 stedet for de faktiske 292 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været 92 % større for at opnå samme niveau som i slutningen af 1980`erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne faldt til 60 % i mod knap 64 % i 2006, 63 % i 2005, 66 % i 2004, 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. Bibliotekernes stigende fokus på andre materialer end bøger er markant. Tabel 9 Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. År Bibliotekernes totale indkøbspris inkl. moms minus rabat 1988 bogkøbet fremskrevet med bogprisindeks * * 528** * 540** * 550** 292* 561** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. **Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til 2004, 2,2 % fra 2004 til 2005, 2 % fra 2005 til 2006 og 2 % fra 2006 til. Sverige De svenske forlag fik en stigning på 4 % i omsætningen i efter en stigning på 6 % i 2006 og 1 % i 2005, en tilbagegang på 1 % i 2004, en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på hele 14 % i Året 2002 var det år, hvor momsen på bøger blev sat ned fra 25 % til 6 %. For medlemmerne af den svenske forlæggerforening steg salget i antal bind for årets nyudgivelser til 28 mio. stk. i mod 23 mio. stk. i 2006 og 22 mio. stk. i 2005, mens salget af backlisteudgivelser faldt lidt fra 19 mio. stk. i 2006 til 18 mio. stk. i. For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev der således i tale om en stigning til 46 mio. stk. mod omkring mio. stk. i årene 2003 til For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i mod i 2006, stk. i 2005, stk. i 2004 og i Salget af gennemsnitlig stk. af de nye titler skal ses i forhold et gennemsnitlig trykoplag på

10 Det samlede lager blev dog nedbragt fra 42 mio. stk. i 2006 til 38 mio. stk. i, hvor der i årene var tale om årlige stigninger i lagrene. Lydbøgerne har været en voksende andel af det samlede bogmarked i Sverige igennem en række år, men i fulgte lydbøgerne næsten det almindelige bogmarked. Omsætningen steg nemlig fra 185,2 mio. skr. til 195,8 mio. skr. Der blev solgt lydbøger i styktal mod i 2006, altså reelt en lille tilbagegang. I blev der udgivet 433 nye lydbøger mod 264 i 2006 (sidste år blev 2006 fejlagtigt oplyst til 359 for 2006). Det gennemsnitlige antal solgte lydbøger pr. udgivelse faldt således markant fra ca styk pr. ny titel i 2006 til ca styk pr. ny titel i. Det er det laveste antal solgte styk pr. ny titel siden 2002, da statistikken blev startet. Det menes, at opbremsningen på lydbogsmarkedet især skyldes piratkopiering. Norge Forlagsstatistikken for Norge vil tidligst foreligge i slutningen af august 2008, så det er ikke muligt at bringe oplysninger om Norge i denne rapport. USA Bogomsætningen i er blevet foreløbigt opgjort til USD 25 mia. mod USD 24,2 mia. i 2006 svarende til en stigning på 3 %. Perioden viste en gennemsnitlig stigning på 2,4 %, mens der i perioden var tale om en omsætningsstigning på gennemsnitlig 8 %. I steg omsætningen af e-bøger 24 % i forhold til 2006, og for perioden har der været en gennemsnitlig vækst på 56 %, men fra et meget lavt udgangspunkt, så omsætningen af e-bøger udgjorde i stadig kun 0,3 % af den samlede bogomsætning. Lydbøger havde en omsætningsmæssig stigning på 20 % i til USD 218 mio., hvilket dog stadig kun udgør 0,9 % af den samlede bogomsætning. England Den engelske forlæggerforening har opgjort de engelske forlags omsætning til GBP 2,995 mia. i mod GBP 2,821 mia. i 2006, GBP 2,768 mia. i 2005, 2,7 mia. i 2004 og 2,6 mia. i Omsætningsstigningen kan således beregnes til 6 % fra 2006 til. Styksalget steg endnu mere, nemlig 9 % og blev 855 mio. stk. mod 786 mio. stk. i 2006, 788 mio. stk. i 2005, 756 mio. stk. i 2004 og 719 mio. stk. i Forlagsomsætningen på GBP 2,995 mia. i er fordelt med GBP 1,880 mia. til hjemmemarkedet (+3,5 %) og GBP mio. til eksport (+11,1 %). Hjemmemarkedets værdi i forbrugerpriser er anslået til GBP 3,5 mia., hvilket er 4 % mere end i Private forbrugere anslås at have stået for GBP 2,5 mia. af hjemmemarkedets værdi i forbrugerpriser på GBP 3,5 mia. Antallet af nye bogtitler var i mod i 2006, i 2005 og i

11 Tyskland I Tyskland steg omsætningen af bøger, tidsskrifter og magasiner 3,4 % i til EUR 9,5 mia. målt i forbrugerpriser mod en stigning på 1,1 % i 2006 og en stigning på 0,9 % i De forudgående års svage udvikling i omsætningen blev således i afløst af fornyet fremgang. De tyske boghandlere stod i som i 2006 for 54 % af omsætningen mod 55 % i 2005, 56 % i 2004 og 57 % i Omsætningen via internettet har været i stærk stigning og udgjorde EUR 850 mio. i, hvilket var en stigning på 21 % i mod en stigning på 11 % i Internettes andel af omsætningen kom således op på 9 % af den samlede omsætning i. Det direkte salg fra forlag til slutkunder udgjorde 18 % i. Antallet af nyudgivelser steg i til , hvilket var en stigning på 2 %. Lydbogsmarkedet har i en række år været stærkt voksende i Tyskland, men væksten faldt til 2,6 % i. Lydbogsomsætningen udgjorde i EUR 160 mio., svarende til 4,8 % af den samlede bogomsætning. Der er udgivet omkring forskellige lydbogstitler. Hvert år udgives omkring nye titler. IAF

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen Danskernes Bogkøb Tendenser 2001-2017 Danske Forlag og Boghandlerforeningen Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Vagthundeudvalgets 2. rapport

Vagthundeudvalgets 2. rapport Vagthundeudvalgets 2. rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked midtvejsrapport 2002/2003 Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget, i daglig tale Vagthundeudvalget, anbefaler, at

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere