Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked"

Transkript

1 Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg Bilag 3 Skønnet styksalg Bilag 4 Bogsalg andel af luksusgoder...7 Bilag 5 Faktisk nettoomsætning fordelt på genrer...10 Bilag 6 Faktisk nettoomsætning fordelt på salgskanaler...13 Bilag 7 Forlagenes nettoomsætning fordelt på genrer...15 Bilag 8 Forlagenes nettoomsætning fordelt på salgskanaler...16 Bilag 9 Faktisk styksalg fordelt på genrer...17 Bilag 10 Faktisk styksalg fordelt på salgskanaler...18 Bilag 11 Nettoomsætning salgskanaler...19 Bilag 12 Titler og førsteudgivelser...20 Bilag 12 Titler og førsteudgivelser...21 Genrer og sprog...23 Bilag 13 Skønlitterær andel af samlede og nye udgivelser...23 Bilag 14 Faglitterær andel af samlede udgivelser...24 Bilag 15 Faglitterær andel af nyudgivelser...25 Bilag 16 Antal titler oversat til dansk...26 Bilag 17 Oversatte titler fra engelsk og amerikansk...27 Bilag 18 Oversatte titler fra andre sprog...28 Bilag 19 Oversatte titler fordelt på originalsprog...29 Bilag 20 Prisudvikling forbrugerpriser og bøger Bilag 21 Udvikling i bogpriserne før Bilag 22 Prisudviklingen i forbrugerpriser og bogpriser

2 Bilag 23 Pristyper på årets udgivelser...36 Bilag 24 Antal boghandlere i kæde...37 Bilag 25 Antal boghandlere Bilag 26 Hovedtendenser for den danske detailhandel...40 Bilag 27 Antal boghandlere Bilag 28 Nettoomsætning...43 Lån og læsevaner...45 Bilag 29 Faktisk udvikling i udlån og bestand...46 Bilag 30 Indekseret udvikling udlån og bestand...48 Bilag 31 Faktisk udvikling folkebibliotekernes indkøb...49 Bilag 32 Faktisk udvikling i folkebibliotekernes indkøb fordelt på kategorier...50 Bilag 33 Indeks over indkøb fordelt på kategorier...51 Bilag 34 Forskningsbiblioteker bestand...53 Bilag 35 Forskningsbibliotekernes indkøb...55 Bilag 36 Bogkøb og læsevaner: De supplerende IFKA spørgsmål...56 Bilag 37 Sidste bogkøb...58 Bilag 38 Hvor blev bogen købt...60 Bilag 39 Kulturministeriets læsevaneundersøgelse...62 Udvalgets konklusioner omkring udviklingen på det danske bogmarked siden den delvise liberalisering i 2001 er dannet på baggrund af nærværende datamateriale. Udviklingen vises først i tabeller og dernæst i diagrammer. 2

3 Omsætning og salg For at vise om der er sket forandringer for de enkelte genrer og salgskanaler på det danske bogmarked efter den delvise liberalisering, viser denne del af bilagsmaterialet udviklingen i det samlede styksalg og udviklingen i antal titler på bogmarkedet siden Der beskrives desuden, hvor stor en andel bogkøbet udgør af befolkningens samlede forbrug. Beskrivelsen har til hensigt at vise udviklingen i befolkningens forbrug af luksusgoder, som bøger er del af. Derudover vises det skønnede, faktiske. Det opgøres ikke i eksisterende statistikker, da ikke alle forlag er medlem af Forlæggerforeningen. Derfor foretager Forlæggerforeningen et kvalificeret skøn, som lægges til grund for forlagsstatistikken. Det antages at der er faktiske opgørelser for 80% af markedet og skøn for 20% af markedet. 3

4 Bilag 1 Skønnet omsætning Tabel 1: Diagram 1 er dannet på baggrund af følgende data fra Forlæggerforeningen: *) 325 er et estimat baseret på Forlæggerforeningens datamateriale. Estimatet svarer til en prisstigning på ca. 2 % i forhold til året før. Biblioteksstyrelsen har i sin beretning for 2004 Udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi ligeledes estimeret en gennemsnitlig prisstigning på ca. 2 %. Det beregnede tal baseret på Danmarks Statistiks data er 339, men efter ændring af beregningsgrundlaget i slutningen af 2003 har Danmarks Statistiks bogprisindeks fluktueret voldsomt fra måned til måned og er blevet uanvendeligt til en vurdering for en kortere tidsperiode. Salg i løbende priser, mio. kr Bog prisin dex Salg i faste priser, mio. kr, deflateret med bogpris indekset **) estimerede tal for 2005 baseret på kvartalsstatistikken Forbrugerpris indeks Salg i faste priser, mio.kr., delateret med forbrugerpris indekset * Skøn for ** 331** 1222** 242** 1671** Diagram 1: Udviklingen i den skønnede omsætning på det danske bogmarked fordelt på løbende og faste priser. mio. kr Udviklingen i skønnet omsætning på det danske bogmarked Skøn for 2005 år Løbende priser Faste Priser (2005 omsætning er baseret på kvartalsstatistikken for 2005) Kilde: Forlæggerforeningen 4

5 Bilag 2 Skønnet styksalg Tabel 2: Diagram 2 er dannet på baggrund af følgende data fra Forlæggerforeningen: Salg af bøger, mio. stk * 34 * Estimat baseret på kvartalsstatistikken for 2005 Skønnet styksalg Diagram 2: Udviklingen i skønnet styksalg på det danske bogmarked Antal i mio Skønnet antal solgte bøger på det danske bogmarked * år Kilde: Forlæggerforeningen Forlagsstatistikken og Kvartalsstatistikken for 2005 Til de tal, der ses af diagrammet, kan det tilføjes, at der har været et fald i , som kan forklares ved et faldende salg i kiosklitteratur samt et faldende salg af billige bogklubbøger, som blev fortrængt fra bogmarkedet af bl.a. TV. Der har desuden været tilbagegang i styksalget af almindelige bøger. Nedgangen har dog været mindre end tallene umiddelbart viser, da de forskellige år dækker forskellige genreopgørelser f.eks. er tegneserier ikke med i alle år. De sidste 15 år har styksalget ligget stabilt trods faldende offentligt indkøb og øget konkurrence fra andre medier. 1 1 Direktør Ib Tune Olsen fra Forlæggerforeningen har bidraget med forklaring på udviklingen fra

6 Bilag 3 Skønnet styksalg Tabel 3: Diagram 3 er dannet på baggrund af følgende data fra Forlæggerforeningen: Salg af bøger, mio. stk , , , * 34 Estimat baseret på kvartalsstatistikken for 2005 Diagram 3: Udviklingen i skønnet styksalg på det danske bogmarked Antal i mio. Antal solgte bøger år * Kilde: Forlæggerforeningen Forlagsstatistikken. Faldet i forklares ved et faldende salg af kiosklitteratur samt et faldende salg af billige bogklubbøger, som blev fortrængt fra bogmarkedet af bl.a. TV. 6

7 7 1993: : : : : : : : :2003 Forbrug, samlet for hele befolkningen , , , , , , ,7 J Fritidsudstyr, underholdning og rejser 20166, , , , Pct. vis andel 10, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Radio, musikanlæg o.l. 781,6 655,5 725,5 676,2 858,6 683,2 574,8 514,6 630,8 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Tv, videobåndoptagere 1070,3 884,2 1047,4 1060, , ,8 980,9 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Databehandlingsudstyr mv. 928,4 1051,7 1175,1 1284,9 1514,7 1830,7 1994,2 2088,1 1837,2 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Spil, legetøj, hobbyartikler ,1 1319,2 1418,3 1385,3 1534,5 1603,1 1650,1 1804,6 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Biografer, teatre, koncerter 561,9 548,3 586,2 568,1 560,6 562,3 667,1 869,8 843,8 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Museer, zoologiske haver o.l. 83,3 93,7 95,1 107,7 131,5 155, ,9 118,1 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Bøger 843, ,7 991,4 1093,9 1133,8 1119,5 1156,1 1094,6 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Aviser, tidsskrifter 2048,1 2286,4 2546,7 2294,3 2026,2 1844,8 1903,1 1885,2 1966,1 Pct. vis andel 1, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Restauranter mv. 6006,2 6003,8 6121, ,3 7583,2 7645,4 7415,4 7350,1 Pct. vis andel 3, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Smykker, ure mv. 572,3 571,3 680,4 729,3 933,8 836,1 821,6 776,9 795 Pct. vis andel 0, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Biler 11231, , , , ,3 9388, ,1 Pct. vis andel 6, , , , , , , , , Indeks over andel , , , , , , , , Samlet andel af forbrug 24, , , , , , , , , Data indsamles over 3 år og omregnes til det midterste. Årligt udskiftes 1/3 af husstandene. Sammenligning bør defor ske mindst 3 år tilbage. Der er små ændringer i den præcise afgrænsning af forbrugsarterne i de forskellige år. Forbruget er inkl. moms mv. Tabel 4: Diagram 4 er dannet på baggrund af følgende data fra Danmarks statistikbank: Bilag 4 Bogsalg andel af luksusgoder

8

9 Diagram 4: Andel af forbrug fordelt på varegrupper. 1993: :2003. Kategorien fritidsudstyr, underholdning og rejser skal ses som overordnet indikator for udviklingen af forbruget af luksusgoder. De andre kategorier i diagrammet er varegrupper, der skal forstås som underkategorier til den overordnede kategori Andel af samlet forbrug, indeks : : : : : : : : :2003 år Radio, musikanlæg o.l. Databehandlingsudstyr Bøger Restauranter mv. Tv, videooptagere Biografer, teatre, koncerter Aviser, tidsskrifter Fritidsudstyr, underholdning og rejser Kilde: Danmarks Statistik For at supplere diagram 2 om det skønnede stykslag, har Udvalget ønsket at undersøge, hvor stor en andel af det samlede forbrug der bruges på luksusgoder. Det er gjort for at klarlægge, om befolkningens forbrug af luksusgoder er faldet i forhold til tidligere og for at undersøge, om forbruget af bøger har været faldende eller stigende siden den delvise liberalisering i Diagram 4 viser desuden, at bøger ikke har mistet deres forbrugsandel over perioden. Årsagen til den særlige måde at se udviklingen på er, at Danmarks Statistik udregner udviklingen som et gennemsnit over en treårig periode. Udvalget har ønsket at få oplysninger for 2002:2004, men det har ikke været muligt, da Danmarks statistik endnu ikke har udarbejdet datamaterialet 9

10 Bilag 5 Faktisk nettoomsætning fordelt på genrer Tabel 5: Diagram 5 er dannet på baggrund af følgende data fra Forlæggerforeningen (3 tabeller på de følgende 3 sider): Nettoomsætning* i mio kr. excl. moms/ antal bind fordelt på genre Kvartal Hele året Hele året Samlet for litteraturkatagorier mio. kr 284,6 270,2 363,7 422, ,9 312,3 258,3 365,4 440, ,4 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på litteratur katagorier Skønlitteratur/fiction Mio. kr 38,6 32,3 40,1 97,6 208,6 50,6 27,4 39,2 104,9 222,1 Stk , , , , , , , , , ,0 Skole og lærebøger Mio. kr 58,6 66,0 108,9 52,7 286,2 58,8 48,3 98,9 47,4 253,4 Stk , , , , , , , , , ,0 Børne & Ungdomsbøger Mio. kr 30,3 33,5 43,1 66,9 173,8 37,1 32,5 37,1 65,8 172,5 Stk , , , , , , , , , ,0 Bogklub bøger Mio. kr 73,3 78,4 78,9 87,3 317,9 80,2 82,4 90,9 102,6 356,1 Stk , , , , , , , , , ,0 Elektroniske enkeltudgivelser Mio. kr 2,7 2,2 3,1 4,1 12,1 2,3 1,9 2,1 3,5 9,7 Stk , , , , , , , , , ,0 Faglitteratur Mio. kr 81,1 57,7 89,7 113,9 342,3 83,4 65,8 97,2 116,2 362,6 Stk , , , , , , , , , ,0 Nettoomsætning* i mio kr. excl. moms/ antal bind fordelt på genre Kvartal Hele året Hele året Samlet for litteraturkatagorier mio. kr 318,8 279,8 368,2 451, ,8 287,9 289,3 365,4 433, ,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på litteratur katagorier Skønlitteratur/fiction Mio. kr 43,7 39,7 44,6 107,7 235,7 35,2 26,1 40,0 102,4 203,7 Stk , , , , , , , , , ,0 Skole og lærebøger Mio. kr 49,2 52,2 89,7 41,0 232,1 42,7 49,3 87,0 34,7 213,7 Stk , , , , , , , , , ,0 Børne & Ungdomsbøger Mio. kr 37,6 37,2 35,7 59,0 169,5 31,3 29,4 42,2 65,8 168,7 Stk , , , , , , , , , ,0 Bogklub bøger Mio. kr 96,9 82,2 85,4 106,0 370,5 79,8 83,4 81,2 84,0 328,4 Stk , , , , , , , , , ,0 Elektroniske enkeltudgivelser Mio. kr 2,0 1,6 1,3 3,0 7,9 1,0 1,0 1,3 1,8 5,0 Stk 7.000, , , , , , , , , ,0 Faglitteratur Mio. kr 89,3 66,9 111,5 135,0 402,7 97,9 100,2 114,7 144,4 457,2 Stk , , , , , , , , , ,0 10

11 Kvartal Hele året Hele året Samlet for litteraturkatagorier mio. kr 351,1 334,9 443,4 515,4 1,644,9 348,7 374,10 495,00 602,2 1,820,0 Stk 4,476,000,0 4,779,000,0 5,599,000,0 6,239,000,0 21,093,000,0 4,470,000,0 5,077,000,0 6,242,000, ,0,0 23,117,000,0 Fordelt på litteratur katagorier Skønlitteratur/fiction Mio. kr 39,5 33,0 46,4 133,6 252,5 42,0 45,1 55,9 150,5 293,5 Stk 689,000,0 531,000,0 752,000,0 1,580,000,0 3,552,000,0 644,000,0 671,000,0 880, ,0 3,927,000,0 Skole og lærebøger Mio. kr 57,1 91,0 133,9 63,8 345,8 57,1 110,7 157,1 101,3 426,2 Stk 656,000,0 1,416,000,0 1,657,000,0 719,000,0 4,448,000,0 600,000,0 1,568,000,0 1,788, ,0 4,988,000,0 Børne & Ungdomsbøger Mio. kr 39,4 41,2 41,0 58,9 180,5 38,2 37,8 39,1 82,3 197,4 Stk 987,000,0 1,115,000,0 1,125,000,0 1,366,000,0 4,593,000,0 1,067,000,0 903,000,0 981, ,0 4,757,000,0 Bogklub bøger Mio. kr 82,9 76,2 82,4 101,2 342,7 87,8 83,0 92,2 101,2 364,2 Stk 996,000,0 768,000,0 963,000,0 1,366,000,0 4,093,000,0 1,107,000,0 916,000,0 1,129, ,0 4,265,000,0 Elektroniske enkeltudgivelser Mio. kr 7,7 7,9 7,9 8,8 32,2 8,6 2,4 3,0 4,5 18,5 Stk 30,000,0 30,000,0 24,000,0 30,000,0 114,000,0 31,000,0 9,000,0 9, ,0 71,000,0 Faglitteratur Mio. kr 124,5 85,8 131,9 149,1 491,3 114,9 95,1 147,7 162,4 520,1 Stk 1,127,000,0 919,000,0 1,105,000,0 1,423,000,0 4,573,000,0 1,020,000,0 1,010,000,0 1,455, ,0 5,108,000,0 *) I 2004 er indberetningsgrundlaget udvidet i forhold til årene **) For umiddelbart at kunne sammenligne 2005 tal med 2004, er der i denne kolonne korrigeret for nogle forlag, som ikke er med 11

12 Diagram 5: Forlagenes faktiske nettoomsætning fordelt på genrer, ,0 500,0 Faktisk nettoomsætning fordelt på genre 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Skønlitteratur/fiction Skole & Lærebøger Børne- & ungdomsbøger Elektroniske enkeltudgivelser Bogklub bøger Faglitteratur Kilde: Forlæggerforeningen bogbarometer. Bogklubbøger og Skønlitteratur & fiktion stiger frem til 2002, dernæst falder de til 2003 og stiger frem til 2004, og skønlitteratur/fiction stiger i Stigningen i 2004 og 2005 i skønlitteratur udgøres især af en stigning i salget gennem boghandlen og en lille stigning i salget igennem supermarkeder og kiosker. Stigningen i skole og lærebøger skyldes at flere forlag har indberettet deres omsætning til forlæggerforeningen. Dermed har der været et øget indberetningsgrundlag. Årsagen til at kurven for elektroniske enkeltudgivelser stiger, er ligeledes et øget indberetningsgrundlag. Bogklubbøger stiger frem til 2002, men falder en del i 2003 for at stige igen i 2004 og Men niveauet i 2005 ligger dog under niveauet i Boghandlerens andel af boghandlersalget er reduceret i perioden fra 11% til 8%. 12

13 Bilag 6 Faktisk nettoomsætning fordelt på salgskanaler Tabel 6: Diagram 6 er dannet på baggrund af følgende datamateriale. Kvartal Hele året Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 284,6 270,2 363,7 422, ,9 312,3 258,3 365,4 440, ,4 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 208,2 188,6 274,4 324,1 995,3 215,7 164,6 263,3 309,0 952,6 Stk , , , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 5,6 3,8 4,9 3,6 17,9 4,4 3,9 3,3 4,5 16,1 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 64,6 69,7 69,3 76,3 279,9 71,5 72,1 81,2 91,7 316,5 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv. Mio. kr Stk Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 6,2 8,1 15,1 18,5 47,9 20,7 17,8 17,5 35,3 91,3 Stk , , , , , , , , , ,0 Kvartal Hele året Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 318,8 279,8 368,2 451, ,8 287,9 289,3 365,4 433, ,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 207,6 186,6 266,5 315,8 976,5 196,8 197,5 270,9 327,6 992,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 3,9 3,3 6,2 4,6 18,0 4,0 3,3 6,2 4,3 17,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 86,8 73,8 75,9 92,6 329,1 69,2 74,1 70,6 71,9 285,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv. Mio. kr Stk Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 20,6 16,2 19,7 38,6 95,1 18,0 14,3 17,7 29,4 79,4 Stk , , , , , , , , , ,0 13

14 Kvartal Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 351,1 334,9 443,4 515, ,9 348,7 374,1 495,0 Stk , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 215,5 189,2 279,2 344, ,5 203,7 197,9 286,5 Stk , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 1,7 1,4 2,2 2,3 7,6 1,6 1,4 1,6 Stk , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 76,5 68,4 74,5 92,7 312,1 81,5 76,5 85,2 Stk , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv Mio. kr 37,5 59,2 73,2 56,5 226,4 42,8 78,5 97,4 Stk , , , , , , , ,0 Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 19,9 16,7 14,4 29,4 80,4 19,1 19,8 24,3 Stk , , , , , , , ,0 Diagram 6: Forlagenes faktiske nettoomsætning fordelt på salgskanaler mio.kr Faktisk nettoomsætning fordelt på salgskanaler år Boghandlere Udlandet Bogklubmedlemmer Andre salgskanaler Kilde: Forlæggerforeningen bogbarometer. 14

15 Bilag 7 Forlagenes nettoomsætning fordelt på genrer Diagram 7: Forlagenes nettoomsætning, procentvis fordelt på genrer Nettoomsætning fordelt på genre 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Skønlitteratur/fiction Skole & Lærebøger Børn & ungdomsbøger Bogklub bøger Elektroniske enkelt udgivelser Faglitteratur Kilde: Forlæggerforeningen bogbarometer. Diagram 7 er dannet på baggrund af samme data fra Forlæggerforeningen som diagram 5. 15

16 Bilag 8 Forlagenes nettoomsætning fordelt på salgskanaler Diagram 8: Forlagenes nettoomsætning procentvis fordelt på salgskanaler Nettoomsætning fordelt på salgskanaler Boghandlere Udlandet Bogklubmedlemmer Andre salgskanaler Direkte til forbrugere Kilde: Forlæggerforeningen bogbarometer. Man kan se, at den tidligere ikke opgivne salgskanal Direkte til forbrugerne, som omhandler salg til skoler mv., udgør 13 pct. af forlagenes omsætning i 2004 og 17% i Diagram 8 er dannet på baggrund af samme data fra Forlæggerforeningen som diagram 6. 16

17 Bilag 9 Faktisk styksalg fordelt på genrer Diagram 9: Forlagenes faktiske styksalg fordelt på genrer, Antal i ,000,0 Faktisk styksalg fordelt på genrer 5,000,0 4,000,0 3,000,0 2,000,0 1,000,0 0, Skønlitteratur/fiction Børne- og ungdomsbøger Elektroniske enkeltudgivelser Skole & lærebøger Bogklub bøger Faglitteratur Kilde: Forlæggerforeningen bogbarometer. Diagram 9 er dannet på baggrund af samme data fra Forlæggerforeningen som diagram 5. 17

18 Bilag 10 Faktisk styksalg fordelt på salgskanaler Diagram 10: Forlagenes faktiske styksalg fordelt på salgskanaler Antal i 1000 Faktisk styksalg fordelt på salgskanaler Boghandlere Udlandet Bogklubmedlemmer Andre salgskanaler Kilde: Forlæggerforeningens bogbarometer. Der gøres opmærksom på, at år 2004 og 2005 i diagrammet ikke er direkte sammenligneligt med de foregående år i diagrammet. Det er det ikke, fordi salgskanalen direkte til forbrugere for første gang registreres i Da diagrammet ikke indeholder en graf for denne salgskanal, skal der i læsningen af grafen tages højde for, at ca. 13 pct. af det faktiske styksalg ikke indgår i 2004 og 17% i Disse procenter udgør nemlig salgskanalen direkte til forbrugere. For en mere præcis oversigt over det faktiske styksalg henvises der til diagram 9. Diagram 10 er dannet på baggrund af samme data fra Forlæggerforeningen som diagram 6. 18

19 Bilag 11 Nettoomsætning salgskanaler Tabel 11: Diagram 2 i rapporten er dannet på baggrund af følgende materiale Kvartal Hele året Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 284,6 270,2 363,7 422, ,9 312,3 258,3 365,4 440, ,4 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 208,2 188,6 274,4 324,1 995,3 215,7 164,6 263,3 309,0 952,6 Stk , , , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 5,6 3,8 4,9 3,6 17,9 4,4 3,9 3,3 4,5 16,1 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 64,6 69,7 69,3 76,3 279,9 71,5 72,1 81,2 91,7 316,5 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv. Mio. kr Stk Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 6,2 8,1 15,1 18,5 47,9 20,7 17,8 17,5 35,3 91,3 Stk , , , , , , , , , ,0 Kvartal Hele året Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 318,8 279,8 368,2 451, ,8 287,9 289,3 365,4 433, ,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 207,6 186,6 266,5 315,8 976,5 196,8 197,5 270,9 327,6 992,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 3,9 3,3 6,2 4,6 18,0 4,0 3,3 6,2 4,3 17,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 86,8 73,8 75,9 92,6 329,1 69,2 74,1 70,6 71,9 285,8 Stk , , , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv. Mio. kr Stk Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 20,6 16,2 19,7 38,6 95,1 18,0 14,3 17,7 29,4 79,4 Stk , , , , , , , , , ,0 19

20 Kvartal Hele året Samlet for salgskanaler mio. kr 351,1 334,9 443,4 515, ,9 348,7 374,1 495,0 Stk , , , , , , , ,0 Fordelt på salgskanaler Salg til boghandlere Mio. kr 215,5 189,2 279,2 344, ,5 203,7 197,9 286,5 Stk , , , , , , , ,0 Salg til udlandet Mio. kr 1,7 1,4 2,2 2,3 7,6 1,6 1,4 1,6 Stk , , , , , , , ,0 Direkte salg til bogklubmedlemmer Mio. kr 76,5 68,4 74,5 92,7 312,1 81,5 76,5 85,2 Stk , , , , , , , ,0 Direkte til forbrugere, skoler mv Mio. kr 37,5 59,2 73,2 56,5 226,4 42,8 78,5 97,4 Stk , , , , , , , ,0 Andre salgskanaler, bl.a. supermarkeder og kiosker Mio. kr 19,9 16,7 14,4 29,4 80,4 19,1 19,8 24,3 Stk , , , , , , , ,0 20

21 Bilag 12 Titler og førsteudgivelser Tabel 12: Diagram 3 i rapporten er dannet på baggrund af følgende materiale fra den danske bogfortegnelse. Samlet antal titler I alt (A+B) A. Skønlitteratur i alt B. Faglitteratur i alt Førsteudgaver I alt (A+B) A. Skønlitteratur i alt B. Faglitteratur i alt DBC den rensede bogstatistik er en opgørelse over udgivne titler med et kommercielt formål. DBC definerer en titel, som har et kommercielt formål, hvis den er udgivet under overenskomst med bogbranchens fællesråd. I opgørelsen af en titel, defineres en publikation over 48 sider som en titel, bøger mellem 17 og 48 sider defineres som småtryk, bøger under 17 sider tælles ikke med i opgørelsen. Genoptryk, aviser, tidsskrifter, årspublikationer samt udenlandske bøger i kommission og publikationer i mikroform tælles heller ikke med i opgørelsen. 21

22

23 Genrer og sprog Bilag 13 Skønlitterær andel af samlede og nye udgivelser Tabel 13: Diagram 13 er dannet på baggrund af følgende data fra dansk bogfortegnelse: Samlet antal titler I alt (A+B) A. Skønlitteratur i alt pct. af total 38,7 37,8 38,9 37,3 38,2 Romaner og noveller. Litteraturudvalg pct. af skønlitteratur 45,7 43,7 42,4 45,7 40,3 Skuespil pct. af skønlitteratur 1,1 1,8 1,4 1,3 1,4 Digte pct. af skønlitteratur 4,9 5,2 4,6 3,4 4,1 Humor, tegneserier etc pct. af skønlitteratur 1,5 1,1 1,3 1,2 1,4 Børne- og ungdomsbøger pct. af skønlitteratur 46,8 48,2 50,3 48,4 52,8 Førsteudgaver I alt (A+B) A. Skønlitteratur i alt pct. af total 37,5 37,1 38,0 37,9 38,8 Romaner og noveller. Litteraturudvalg pct. af skønlitteratur 35,2 33,2 33,4 37,3 32,5 Skuespil pct. af skønlitteratur 1,5 2,3 1,6 1,6 1,7 Digte pct. af skønlitteratur 6,2 6,1 5,2 4,0 4,5 Humor, tegneserier etc pct. af skønlitteratur 1,8 1,3 1,6 1,4 1,8 Børne- og ungdomsbøger pct. af skønlitteratur 55,4 57,0 58,1 55,7 59,5 Diagram 13: Skønlitterære udgivelser fordelt på udgivelsernes procentdel af nyudgivelser og samlede udgivelser pct. af samlet udgivelse 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Skønlitteratur fordelt på samlet og nyudgivelser år Romaner og noveller Børn & ungdomsbøger Digte Romaner og noveller, nyudgivelser Børn & ungdomsbøger, nyudgivelser Digte, nyudgivelser Kilde: Dansk bogfortegnelse: Den rensede bogstatistik. 23

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

At kommunikere i diagrammer

At kommunikere i diagrammer At kommunikere i diagrammer Statistik formidles grafisk i kurver, søjler, cirkler og tabeller, målet er at formidle data i form af tal på en let og overskuelig måde, så læseren hurtigt kan danne sig et

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere