FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR"

Transkript

1 Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere, som tilkendegiver, at de læser/hører skønlitteratur dagligt eller ugentligt, steget markant i perioden fra 1993 til 2012 fra 29 % til 45 %. I samme periode er andelen af voksne danskere, som tilkendegiver, at de læser faglitteratur dagligt eller ugentligt, steget fra 23 % til 29 %. Følgende tabel viser, hvor ofte voksne danskere læser/hører skøn- og faglitteratur (i %): Skønlitteratur Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Faglitteratur Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Kilde: Danskernes kulturvaner 2012 Hvad er udviklingen i antallet af bogudgivelser? Antallet af udgivelser af dansk skønlitteratur med dansk originalsprog stiger betragteligt både under og efter den fulde liberalisering. Fra et år efter liberaliseringsperiodens begyndelse (2002) til et år efter den fulde liberalisering (2011) stiger antallet af nyudgiven dansk skønlitteratur fra 495 til 732 titler. Hvad angår skønlitteratur for børn, er antallet af udgivelser med dansk originalsprog også steget i perioden med liberalisering af bogmarkedet fra 572 udgivelser i 2002 til 915 i Omvendt ser det dog ud med faglitteraturen med dansk originalsprog, hvor antallet af danske udgivelser falder noget over perioden.

2 Side 2 Skønlitteratur for voksne med dansk originalsprog Førsteudgaver inkl. humor, tegneserier og småtryk Skønlitteratur for voksne oversat til dansk, antal titler Alle udgaver inkl. humor, tegneserier og småtryk Børneskønlitteratur med dansk originalsprog, antal titler Førsteudgaver inkl. tegneserier Børneskønlitteratur oversat til dansk, antal titler Alle udgaver inkl. tegneserier Faglitteratur med dansk originalsprog, antal titler Førsteudgaver inkl. skolebøger og børnefaglitteratur Faglitteratur oversat, antal titler Alle udgaver inkl. skolebøger og børnefaglitteratur Kilde: DBC Hvad yder staten i kulturstøtte til litteratur- og bogområdet? De statslige støtteordninger på litteratur- og bogområdet omfatter i 2013: 1. Litteraturstøtte fra Statens Kunstfond (16,6 mio. kr.) 2. Livsvarige ydelser til forfattere og oversættere (anslået ca. 8 mio. kr.) 3. Litteraturstøtte fra Statens Kunstråd (32,7 mio. kr.) 4. Biblioteksafgift til forfattere og oversættere og andre, hvis bøger står på landets biblioteker (171,3 mio. kr.) 5. Tipsmidler til litteraturformål (12,9 mio. kr.) 6. Forfatterskolen (3,0 mio. kr.) 7. Bogstartsprogrammer (4,5 mio. kr.) I alt udgør disse ordninger ca. 249 mio. kr. Derudover yder staten en række bevillinger og tilskud til biblioteksformål, herunder bl.a. udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker (19,0 mio. kr.) og centralbiblioteksvirksomhed (65,9 mio. kr.). Med til billedet hører også meget betydelige kommunale bevillinger på biblioteksområdet. Således udgjorde kommunernes driftsudgifter til folkebibliotekerne over 2,7 mia. kr. i 2011 (kilde: Danmarks Statistik). Udviklingen på den markedsmæssige side I Danskernes Bogkøb spørges voksne om, hvor de har gjort deres bogkøb. Svarene indikerer for perioden et fald i boghandlernes relative markedsandel fra %, mens andelene for supermarked/kiosk og internettet omvendt er stigende. FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR. KULTURMINISTERIET. JANUAR 2013

3 Side Au- gust 2012 Boghandel 58 % 58 % 59 % 59 % 61 % 58 % 57 % 58 % 57 % 51 % 48 % 45 % Bogklub 25 % 23 % 20 % 20 % 18 % 16 % 16 % 12 % 10 % 9 % 10 % 7 % Stormagasin 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 5 % 1 % Supermarked/kiosk 5 % 6 % 7 % 6 % 6 % 5 % 10 % 13 % 15 % 18 % 20 % 17 % Internettet 4 % 3 % 4 % 6 % 6 % 10 % 10 % 11 % 12 % 15 % 17 % 22 % Andet/ved 6 % 7 % 7 % 6 % 6 % 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 9 % ikke Gennemsnitligt antal bogkøbende respondenter Det bemærkes, at datagrundlaget for perioden omfatter 4 årlige interviewundersøgelser med i alt mindst 4800 interviews, mens datagrundlaget for august 2012 omfatter i alt 1052 interviews. Det bemærkes også, at svarmuligheden stormagasin udgik i august 2007, hvorfor resultatet for 2007 sammenlagt kun giver 99 %. Kilde: Danskernes Bogkøb, Boghandlerforeningen. Et spørgsmål, der ofte peges på i debatten, vedrører antallet af boghandler i Danmark, herunder set i forhold til udviklingen af andre salgskanaler for bøger. Antallet af boghandler i Danmark er ifølge Boghandlerforeningens oplysninger faldet fra 474 i 1993 til 378 i 2012 altså med knap 100 boghandler over en periode på 20 år. Med til billedet hører, at 31 boghandler ophørte i 2012, mens 11 nye kom til. Udviklingen i antallet af boghandler kan ses her: Antal boghandler Kilde: Boghandlerforeningen, årsberetninger og notat. Udviklingen i omsætningen på bogmarkedet i perioden med liberalisering har været præget af stigning i den første del af tiåret, men afsluttende med et fald frem mod Det skal dog understreges, at det foreliggende statistiske materiale om omsætningen på det danske bogmarked ikke er fuldt ud dækkende, da det ikke omfatter oplysninger om det totale danske bogmarked, og da der er foretaget ændringer i opgørelsesmetoden undervejs i perioden. Oplysningerne giver med andre ord en indikation om udviklingen og ikke den endelige sandhed om udviklingen. I det følgende er opgjort forlagenes salg af bøger i mio. kr. (i løbende priser, hvor intet andet er angivet): FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR. KULTURMINISTERIET. JANUAR 2013

4 Side 4 Salgskanal Salg til boghandel 952, ,8 1019,3 991,6 Andet videresalg 423,8 742,2 952,8 902,4 Salg i alt 1.376, , ,0* 1.894,4* Salg i alt - omregnet 1.692, , , ,4 til faste 2011-priser Kilde: Bogbarometret. Det bemærkes at Bogbarometret kun omfatter en del af forlagsomsætningen (i 2001 anslås denne statistik at have omfattet 66 % af omsætningen, mens den i 2011 anslås at omfatte mere end 85 %). Det bemærkes, at der foretages ændringer i opgørelsesmetoden undervejs i tidsserien, hvorfor der ikke er fuld sammenlignelighed over årene. *Det bemærkes, at der for disse tal er mindre afvigelser i forhold til en summering af de ovenstående tal, hvilket formentlig skyldes afrundinger. Fastprisberegningen er sket ved hjælp af forbrugerprisindekset som oplyst af Moderniseringsstyrelsen. Udviklingen i regulering af bogmarkedet Den danske bogbranches parter har siden 1837 indbyrdes aftalt en del af vilkårene for handelen med bøger i Danmark. Bogbranchen har frem til 2001 kunnet indgå sådanne aftaler i kraft af dispensationer fra den danske konkurrencelovgivning. Siden 1980 erne er dispensationerne gradvist blevet ophævet og aftalerne omkring bogpriser og samhandel liberaliseret. I januar 2001 blev det således frivilligt for forlagene, om de ønskede at sætte en fast pris på bøgerne, og boghandlernes eneret til at sælge visse bøger forsvandt, så der ikke længere var begrænsninger på, hvem der kunne forhandle alle slags bøger. Fra juli 2006 kunne forlagene kun fastsætte udsalgsprisen på 10 % af visse udgivelser. Den fulde liberalisering af de danske bogpriser er omfattet af en politisk aftale af 23. oktober 2009 mellem Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Fra 1. januar 2011 er de sidste undtagelsesbestemmelser fra konkurrencelovgivningen ophævet. Links: De 3 første rapporter om bogmarkedet, som blev udgivet i BogMarkedet, kan hentes her: Den 4. rapport blev udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier kan hentes her: Den politiske aftale af 23. oktober 2009 om liberalisering af bogmarkedet Hent aftalen på Kulturministeriets hjemmeside: FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR. KULTURMINISTERIET. JANUAR 2013

5 Hvad ved vi om gruppen af danskere, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur? I følge kulturvaneundersøgelsen fra 2012 læser 40 % af befolkningen sjældent eller aldrig skønlitteratur. Men hvad ved vi mere om denne gruppe? Det beskrives nærmere i det følgende med udgangspunkt i det underliggende datamateriale fra kulturvaneundersøgelsen. Af kulturvaneundersøgelsen fremgår følgende oversigt over, hvor ofte danskerne læser hhv. skønlitteratur og faglitteratur (i procent af de adspurgte): Skønlitteratur Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Faglitteratur Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Af oversigten fremgår, at danskernes læsning af skønlitteratur de sidste små 20 år har været inde i en entydig positiv udvikling. Der er blevet flere, der læser meget (fra 29 % der læser ugentlig eller dagligt i 1993 til 45 % i 2012) og færre, der læser lidt eller aldrig (Fra 53 % i 1993 til 40 % i 2012). Udviklingen på faglitteraturens område har ikke været lige så entydigt positiv. I det 20- årige perspektiv er tendensen positiv (Fra 60 %, der aldrig eller sjældent læser faglitteratur til 51 %, der aldrig gør det.) Fra 2004 og frem til i 2012 er den positive udvikling dog vendt således, at andelen af danskere, der aldrig læser faglitteratur er steget fra 22 til 29 %. Hvorfor læser man ikke? I Kulturvaneundersøgelse er gruppen af danskere, der aldrig eller sjældent læser bøger blevet spurgt, hvorfor de ikke læser. Svaret, som fremgår af tabel 2, er relativt overraskende. Dok. nr

6 Side 2 Tabel 2 Begrundelse for aldrig eller sjældent at læse bøger Pct. Det interesserer mig ikke 16,1 % Jeg har ikke tid 54,5 % Jeg læser langsomt/dårligt 9,0 % Jeg vil hellere se tv, film eller lignende 49,2 % Andet 16,1 % Total 144,8 % Det overraskende er, at ganske få angiver, at det er læseevnen, der er problemet, ligesom det heller ikke lader til at være manglende interesse, der er problemet. Det lader snarere til at være et spørgsmål om at prioritere læsning i forhold til de mange andre ting, som man skal eller kan. Køn Gruppen af danskere, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur (40 %) fordeler sig ret forskelligt på kønnene med en stærk slagside til mændene. Således er der knap 53 % af mændene, der aldrig eller sjældent læser, mens det samme blot gør sig gældende for 29 % af kvinderne. Begrundelserne for ikke at læse bøger eller for at gøre det relativt sjældent adskiller sig også lidt mellem mænd og kvinder. Mænd er lidt mindre tilbøjelige til at angive manglende tid som begrundelse, her er det i højere grad end hos kvinderne de øvrige begrundelser, der anvendes. Alder Som det fremgår af tabel 3, er der en svag tendens til, at jo yngre aldersgruppe desto større andel, der aldrig eller sjældent læser bøger. Tabel 3 Alder år 45,7 % år 51,5 % år 43,9 % år 43,6 % år 37,8 % år 34,2 % ,2 % Andel der læser sjældent eller aldrig Hvis alderen krydses med begrundelsen for ikke at læse, er det klart, at begrundelsen Jeg har ikke tid vejer markant tungere i aldersklasserne under 50, end den gør i de højere aldersklasser.

7 Side 3 Det er endvidere interessant, at begrundelsen: Jeg vil hellere se tv, film eller lignende vejer markant tungere hos danskere under 30 år, end hos aldersgrupperne over 30, ligesom relativt mange af de årige (47 % af de, der aldrig eller sjældent læser) simpelthen angiver, at det interesserer mig ikke. Hvor i landet? Som det fremgår af tabel 4, er der en forholdsvist markant tendens til, at der er flere, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur i provinsen, end der er i hovedstaden. Værst står det til i Nordjylland. Hvis man ser på fordelingen efter type af kommune jf. Tabel 5, så er billedet da også at jo længere man kommer ud på landet jo flere ikkelæsere og sjældne læsere er der. Nordjylland skiller sig endvidere ud, hvad angår angivelsen af begrundelser for ikke at læse. Hele 36,9 % angiver således, at det ikke interesserer dem (mod et landsgennemsnit på 16,1 %), mens kun 38 % angiver, at de ikke læser fordi de ikke har tid (mod 54 % i resten af landet). Her skiller Nordjylland sig relativt markant ud. Tabel 4 Region Andel, der læser sjældent eller aldrig Nordjylland 48,4 % Midtjylland 42,9 % Syddanmark 41,4 % Hovedstaden 32,5 % Sjælland 42,5 % Total 39,9 % Tabel 5 Kommunetype Andel, der læser sjældent eller aldrig Yderkommune 47 % Landkommune 46,3 % Mellemkommune 40,5 % Bykommune 34,5 % Total 39,9 % Uddannelsesmæssig baggrund Måske ikke så overraskende spiller den uddannelsesmæssige baggrund også en rolle i forhold til størrelsen af den gruppe, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur. Det er dog lidt overraskende, at den gruppe, hvor der er færrest ikke-læsere, er gruppen med en mellemlang videregående uddannelse, som faktisk læser mere end gruppen med en lang videregående uddannelse. Det er endvidere interessant, at der også er færre ikke-læsere end gennemsnitligt i den gruppe, der kun har en gymnasial uddannelse. Det

8 Side 4 kunne tyde på, at det almentdannende element i ungdomsuddannelsen har en vis betydning. Tabel 6 Højest fuldendte uddannelse Andel der læser sjældent eller aldrig Grundskole 47,6 % Gymnasial 35,2 % Erhvervsfaglig 47,9 % Kort Videregående 41,4 % Mellemlang videregående 21,9 % Lang videregående 25,5 % Uoplyst 55,9 % Total 39,9 % Om danskere med anden etnisk baggrund end dansks læsning af skønlitteratur I gruppen af danskere med anden etnisk herkomst end dansk, er andelen, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur væsentligt større end for den danske befolkning som helhed. 58,7 % af danskere med anden etnisk herkomst end dansk angiver, at de sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Der er hos danskere med anden etnisk herkomst end dansk ikke den store forskel på mænd og kvinder. De læser i store træk lige meget eller rettere lige lidt. Hvad angår begrundelserne for sjældent eller aldrig at læse har begrundelserne Det interesserer mig ikke og Jeg læser langsomt/dårligt lidt større vægt end, hvad tilfældet er for den danske befolkning som helhed, men det er også for denne gruppe begrundelserne Jeg har ikke tid og Jeg vil hellere se tv, film eller lignende der vejer klart tungest. Med hensyn til alder, er der faktisk et lidt anderledes billede end hos danskerne som helhed, idet de yngre aldersgrupper (15-19 år) i mindre grad angiver, at de aldrig læser bøger end de ældre generationer. Med hensyn til uddannelse er der tilsyneladende for danskere med anden etnisk herkomst end dansks vedkommende ikke nogen klar sammenhæng mellem uddannelse og læsning af skønlitteratur. Den uddannelsesgruppe, der har færrest ikke-læsere er faktisk den gruppe, der kun har en grundskole uddannelse, mens den gruppe, der har flest ikke-læsere, er gruppen med en mellemlang videregående uddannelse. På samme måde lader oprindelseslandet ikke til at have nogen synderlig indflydelse på størrelsen af gruppen, der læser skønlitteratur sjældent eller aldrig. Dog lader gruppen af exjugoslaver til at være en smule mere læsende end grupperne fra Irak, Libanon, Pakistan og Tyrkiet. Særligt vedrørende børns læsning

9 Side 5 Kulturvaneundersøgelsen har specifikt undersøgt børns (dvs år) læsevaner. Andelen af børn, der sjældent eller aldrig læser skønlitteratur(romaner, historier og eventyr) i deres fritid (det er tydeligt specificeret at der ikke er tale om lektier/skolearbejde) er relativt lille i forhold til den voksne befolkning. 25,2 % imod de voksnes 39,9 %. Til gengæld er der en relativt større andel af dem der sjældent eller aldrig læser, der angiver at det ikke interesserer mig eller at de hellere vil se tv, film eller lignende En relativt større andel, end tilfældet er hos de voksne, angiver også, at de læser langsomt eller dårligt, men der er fortsat tale om en relativt lille andel af (16,3 %) Allerede hos børnene er der en mindre forskel på drenges og pigers læsning. 31,3 % af drengene læser sjældent eller aldrig skønlitteratur, mens det samme kun gør sig gældende for 19,1 % af pigerne. Hvad angår alderens betydning for andelen af børn, der sjældent eller aldrig læser skønlitteratur, så er der en klar tendens til, at jo ældre børnene er, jo større er gruppen af ikke-læsere og sjældne-læsere. Af de årige er det således 30,5 %, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur. Blandt børnene ser det ikke ud til at have den store betydning, hvor i landet man bor, mens der dog er en tendens til, at børn i yder- og landkommuner læser mindre end børn i mellem- og by kommuner.

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

TabelrapporT Computerspil/ digitale spil

TabelrapporT Computerspil/ digitale spil Danskernes kulturvaner 2012 TabelrapporT Computerspil/ digitale spil Epinion og Pluss Leadership ANVENDELSE AF TABELRAPPORTEN Tabelrapporten er baseret på tre repræsentative spørgeskemaundersøgelser blandt

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere