Bogomsætningen i løbende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogomsætningen i løbende"

Transkript

1 Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået den forkerte vej: tilbage Af Ib Tune Olsen Direktør i Den danske Forlæggerforening Den samlede nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev på 2,00 mia. kr. mod 1,96 mia. i Den totale bogomsætning (regnet i forbrugerpriser og inkl. moms) i 2002 er vurderet til 3.61 mia. kr. mod 3.54 mia. kr. i 2001 Bogomsætningen i løbende priser steg 2% fra 2001 til Fra 2000 til 2001 var stigningen også 2%, mens der fra 1999 til 2000 var der tale om en stigning på godt 6%. Da Danmarks Statistik har opgjort prisændringen i 2002 på en gennemsnitsbog til 4%, er der imidlertid tale om en tilbagegang på 2%, når der regnes i faste priser. I 2001 betød et lille prisfald på -0,2% en realfremgang på 2%, mens realvæksten var 4% i 2000 og hele 7,5% i De sidste 4 år er det altså vedvarende gået den forkerte vej. Vurderingen af den samlede bogomsætning i Danmark baseres især på statistikoplysninger fra Forlæggerforeningens medlemmer, som kan anslås at tegne sig for omkring 70% af den samlede bogomsætning. Ud af foreningens medlemskreds har omkring halvdelen givet oplysning om deres omsætning i 2002, men de repræsenterer omkring 85% af foreningens medlemmers samlede omsætning. Omsætningen blandt de øvrige medlemsforlag vurderes bl.a. ud fra disse forlags stemmetal i foreningen, der er omsætningsbestemt. Forlæggerforeningens medlemsforlag kan i 2002 vurderes under ét at have haft en stigning i nettoomsætningen (salgsprovenu ved salget til boghandlere, bogklubkunder mv. renset for moms) på 5% i forhold til omsætningen i Uden for Forlæggerforeningen står et antal forlag og udgivere, hvoraf langt de fleste er omsætningsmæssigt meget små. Af denne gruppe på omkring 1400 udgivere benytter omkring 800 de fælles forlagsekspeditioner, mens resten distribuerer deres bøger selv eller på anden måde. Omsætningen for gruppen uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra omsætningstal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og oplysninger i øvrigt fra forlagene, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. Omsætningen for denne udgivergruppe kan vurderes at have haft en tilbagegang af størrelsesordenen 5% fra 2001 til Bogmarkedet

2 Baseret på det hidtidigt anslåede omsætningsniveau for udgivere uden for Forlæggerforeningen kan den samlede nettoomsætning for alle udgivervirksomheder i 2002 anslås til mio. kr. mod mio. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til mio. kr. i 2002 mod mio. kr. i Bogsalget i antal bøger Bogomsætningen i 2002 udtrykt i antal stykker kan med baggrund i tal fra Forlæggerforeningens medlemmer sat i forhold til den samlede bogomsætning anslås til godt 30 mio. stykker, hvilket er en anelse mere end skønnet for Bogens salgskanaler Af oversigten i Tabel 1a over medlemsforlagenes salgskanaler (baseret på 25 medlemsforlag, som har afgivet data til statistikken for såvel 2001 som 2002) ses, at boghandlerne i 2002 stod for 66% af kroneomsætningen mod 75% i 2001, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 9% mod 7% i I 2000 og 1999 viste tallene en boghandlerandel på henholdsvis 80% og 85%. Det direkte bogsalg bl.a. bogklubsalg lå i 2002 på 23% mod 17% i Vedrørende bogklubsal- Forlæggerforeningens medlemsforlags nettosalg 2001 og 2002 fordelt efter salgskanal 1) mio. kr. % mio. kr. % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v. 82 7% 107 9% Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v. 63 6% 108 9% Bogklubsalg direkte % % Eksport: Eksport til videresalg 21 2% 22 2% Eksport til slutbruger - - Samlet ekskl. moms % % Kilde: Forlagsstatistikkerne. 1) Omsætningstallene for 2001 og 2002 er fra samme (25) forlag Tabel 1a Bogmarkedet

3 Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i styktal 2001 og 2002 fordelt efter salgskanal 1) styksalg styksalg i 1000 % i 1000 % Videreforhandlere i DK: Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere: Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v % % Bogklubsalg direkte % % Eksport : Eksport til videresalg 442 3% 316 2% Eksport til slutbruger % % Kilde: Forlagsstatistikkerne. 1) Omsætningstallene for 2001 og 2002 er fra samme (25) medlemsforlag Tabel 1b get skal bemærkes, at der indgår flere bogklubber i 2002-tallene end i 2001-tallene. Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b, er ændringerne væsentligt mindre. Boghandlerne stod i 2002 for 57% af omsætningen i antal bind mod 60% i 2001, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for 18% mod 17% i Det direkte bogsalg bl.a. bogklubsalg lå i 2002 på 23% mod 21% i Salget fordelt på bogtyper Forlæggerforeningens medlemmer, der tegner sig for omkring 70% af den samlede danske omsætning, har også oplyst, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper, jf. Tabel 2 (side13), som bygger på data fra forlag, der har deltaget i statistikken for såvel 2001 som Det kan konstateres, at der kun er sket små forskydninger fra 2001 til Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen er steget fra 21% til 24%, og børneog ungdomsbøgers andel er steget fra 17% til 18%. Skole- og lærebøgers andel er steget fra 25% til 26%, mens faglitteratur er faldet fra 36% til 31%. Næsten alle dataafgivende forlag har også været i stand til at give oplysninger om styktallets fordeling på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af styktallet er uændret 20%, børne- ungdomsbøgers andel er faldet fra 37% til 35%. 12 Bogmarkedet

4 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i 2001 og 2002 Forlagsstatistik Kvartalsstatistik (»Bogbarometret«) Andel af Andel af Andel i Andel i Andel af kr. Andel i omsætning 1 omsætning 2 bind 3 bind 4 omsætning 5 bind 6 Skønlitteratur 21% 24% 20% 20% 16% 19% Faglitteratur 36% 31% 22% 23% 28% 20% Skole- og lærebøger 25% 26% 20% 22% 16% 16% Børne- og ungdomsbøger 17% 18% 37% 35% 12% 23% Elektroniske udgivelser 1% 1% 1% - 1% - Bogklubber 27% 22% 1) baseret på forlags nettoomsætning på mio. kr 2) baseret på forlags nettoomsætning på mio. kr. 1) og 2) samme forlag indgår i såvel 2001 som ) baseret på forlags samlede styktal på 17,5 mio. 4) baseret på samlet styktal på 18,4 mio. 5) og 6) baseret på forlagsekspeditionernes kvartalsstatistikker for 2002 med en samlet nettoomsætning på mio. kr. og et styktal på 19,5 mio. inkl. det meste af den bogklubomsætning, som ikke er ekspederet gennem forlagsekspeditionerne: DBK, NBC, Holme Forlagsservice og Politikens Forlagsekspedition Kilder: Forlagsstatistikker og kvartalsstatistikker (Bogbarometret) Skole- og lærebøgers andel er steget fra 20% til 22%, og faglitteratur er steget fra 22% til 23%. I Tabel 2 er der desuden til belysning af fordelingen på bogtyper supplerende vist data fra kvartalsstatistikken (Bogbarometret), som baserer sig på omsætningen gennem ekspeditionerne: DBKbogdistribution, Nordisk Bog Center og nogle bogklubber, som selv ekspederer. Det skal bemærkes, at i kvartalsstatistikken er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og kvartalsstatistikkens tal, men det skal også erindres, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. Fordelingen mellem original dansk og oversat litteratur Dansk BiblioteksCenters hovedfortegnelse»dansk bogfortegnelse«angiver fordelingen på originalt dansk og oversat ud fra titelantallet, jf. Tabel 3, men uden at vise, Tabel 2 Bogmarkedet

5 Antal bogtitler udgivet i 2002 og 2001 fordelt på dansk/originalsprog/oversat til dansk 2002 % 2001 % Skønlitteratur i alt ex. børne- og ungdomsbøger % % Skønlitteratur originalt dansk % % heraf skønlitteratur udgivet på dansk % % heraf skønlitteratur udgivet på originalsprog 55 3% 59 4% Skønlitteratur oversat til dansk % % Børne- og ungdomsbøger, skønlitteratur i alt % % Børne- og ungdomsbøger originalt dansk % % heraf udgivet på dansk % % heraf udgivet på originalsprog 19 1% 59 4% Børne- og ungdomsbøger oversat til dansk % % Faglitteratur i alt % % Faglitteratur originalt sprog % % heraf faglitteratur udgivet på dansk % % heraf faglitteratur udgivet på originalsprog % % Faglitteratur oversat til dansk % % Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgivet på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor i alt-tallene afviger lidt fra summen af de viste deltal Tabel 3 hvor stor vægt henholdsvis dansk og oversat havde omsætningsmæssigt. I Forlagsstatistikken er for 2002 ligesom sidste år for 2001 forsøgt indhentet oplysninger fra Forlæggerforeningens medlemsforlag om, hvordan styksalg og kroneomsætning fordeler sig på henholdsvis oversatte titler og titler skrevet på dansk eller for et mindre antal titlers vedkommende skrevet i Danmark på andet sprog end dansk. Der er imidlertid kun afgivet besvarelser på dette område fra et mindre antal forlag, repræsenterende en omsætning omkring 400 mio. kr. i 2001 og 425 mio. kr. i Ved at sammenligne de to år må det konstateres, at der er så store forskelle i resultaterne, at de er baseret på et for spinkelt grundlag, altså at de ikke er tilstrækkeligt repræsentative. Derfor belyses dette område ikke i dette års forlagsstatistik. Engelsksprogede bøger Omfanget af engelsksprogede bøger på det danske bogmarked har flere gange de seneste år været genstand for interesse bl.a. fra pressens side. Der findes ikke 14 Bogmarkedet

6 Køb og læsning af bøger i Danmark el. Ved bøger bøger bøger flere ikke I alt Hvor mange bøger har De købt inden for de seneste 12 måneder alle bogtyper? Hvor mange dansksprogede bøger har De læst inden for de seneste 12 måneder? Hvor mange engelsksprogede bøger har De læst inden for de seneste 12 måneder? Kilde: IFKA, Institut for Konjunktur-Analyse, analyse august 2003 for Den danske Forlæggerforening og Den danske Boghandlerforening. Baseret på 1200 repræsentative danskere på 15 år og derover Tabel 4 sikre opgørelser over danskernes køb af engelsksprogede bøger, men forskellige indikatorer peger på, at der til omsætningen af dansksprogede bøger kan lægges 15-20% engelsksprogede. I en kvartårlig analyse af danskernes bogkøb, som Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen i fællesskab får udarbejdet via et markedsanalysefirma, er et repræsentativt udsnit på 1200 danskere på 15 år og derover nylig blevet spurgt om deres læsning af engelsksprogede bøger. Af de adspurgte oplyste 23%, at de havde læst en engelsksproget bog inden for de seneste 3 måneder. For at få en valid sammenligning af danskernes læsning af dansksprogede og engelsksprogede bøger er et repræsentativt udsnit på 1200 voksne danskere igen blevet spurgt om deres bogkøb og læsning de seneste 12 måneder på dette område, jf. Tabel 4. Besvarelserne giver belæg for at konkludere, at der til omfanget af danskernes læsning af dansksprogede bøger kan lægges 15-20% engelsksprogede bøger. Sagt med andre ord: For hver 6 dansksprogede bøger, der læses, læses der en engelsksproget bog. Sverige og Norge Medlemmerne af den svenske forlæggerforening fik med baggrund i momssænkningen på bøger fra 25% til 6% en omsætningsstigning på ca. 14% i 2002 mod ca. 9% i Da det generelle prisniveau steg godt 2 procent, blev der i faste priser tale om en meget stor fremgang i I antal bind steg salget med 7% fra 17,9 mio. stk. til 19,2 mio. for årets udgivelser, mens salget af backlisteudgivelser faldt fra 16,9 mio. stk. til 16,4 mio. stk. Den svenske forlagsstatistik giver også delvise oplysninger om bogtyper. Omsætningen i kroner fordelt på bogtyper: Skønlitteratur tegnede sig for 45%, børneog ungdomsbøger for 14%, faglitteratur for 35%, opslagsværker for 3% og lydbøger for 4%. Salget via internetforhandlere udgjorde ca. 8% af medlemsforlagenes totale salg til forhandlere mod 7% i Forlagenes direkte salg til slutkunder udgjorde 5% af forlagenes salg. I Norge, hvor der slet ikke er Bogmarkedet

7 Bibliotekernes udlån År Folke- Skole- I alt bibliotekerne bibliotekerne biblioteker mio. 38 mio. 116 mio mio. 37 mio. 115 mio mio. 35 mio. 110 mio mio. 33 mio. 107 mio mio. 29 mio. 103 mio mio. 28 mio. 100 mio mio. 27 mio. 98 mio mio. 27 mio. 99 mio mio. 27 mio. 99 mio /73*) 28 mio. 90/101*) mio. 26 mio.**) 85 mio.**) mio. 26 mio. 83 mio mio. 24 mio. 79 mio mio. 22 mio. 76 mio. Omlægning af udlånskriterier i 1998: *) opgjort efter samme kriterier som de forudgående år **) Skolebibliotekernes udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og biblioteker i alt til 85 mio. Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet Tabel 5 moms på bøger og en del statslige støtteordninger, steg bogomsætningen med 9% til mere end 5 mia. norske kroner i Heraf tegnede bogklubber sig for 1,3 mia. For første gang foreligger der en fordeling af bogklubsalget på bogtyper: Skønlitteratur for voksne tegner sig for 52% af omsætningen, skønlitteratur for børn for 15%, lærebøger mv. 5% og almen faglitteratur for 16%. Baseret på statistikken for medlemmerne af den norske forlæggerforening, hvis medlemmer står for 57% af den totale bogomsætning i Norge, har der i 2002 været en fortsat væsentlig tilbagegang (15%) i salget af bøger til videregående skolegang, mens salget til grundskolen har været stabilt. Omsætningen af norsk skønlitteratur til voksne er steget 16%. USA Bogomsætningen i 2002 er opgjort til 26,87 mia. dollars. En stigning på 5,5% i forhold til 2001, hvor omsætningen næsten stod i stampe efter pæne stigninger på 3,4% i 2000 og 4,3% i England Office for National Statistics har opgjort de engelske bogforlags 16 Bogmarkedet

8 omsætning i nettopriser til 3,24 mia. pund i 2002, hvilket er stort set uændret fra 3,22 mia. i Tallet for 2001 er blevet nedjusteret fra tidligere offentliggjort 3,36 mia. pund. Til gengæld var der i 2002 en stigning i antal solgte bind på 7%, hvorfor den gennemsnitlige pris pr. solgt bog er faldet tilsvarende. Tyskland I Tyskland faldt bogomsætningen i 2002 med 2% i forhold til året før, hvilket betød en bogomsætning i detailpriser på 9,2 mia. euro. I 1998, 1999 og 2000 kunne der noteres stigninger, men den linje blev brudt i 2001, hvor omsætningen stod i stampe. Det blev altså i 2002 afløst af et direkte fald, som dog var beskedent og skal ses i forhold til en generel økonomisk afmatning i Tyskland. Bogsalg via internettet har en årlig vækstrate omkring 50% og udgør nu 440 mio. euro. Det udgør dog stadig kun 4% af det samlede bogsalg i Tyskland. Bibliotekerne Bogsalg til folke- og skolebiblioteker i ca. mio. kr. været købt bøger for 501 mio. kr. i stedet for de faktiske 328 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været mere end 50% større, hvis der skulle have været tale om samme niveau som i slutningen af 1980 erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne var 70% i 2002 mod ca. 71% i 2001, så den fal- Bibliotekernes 1988-bogtotale indkøbs- købet frempris inkl. moms skrevet med kvantums bogpris- År rabat indekset Kilder: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks Bogprisindeks og tabel i Forlagsstatistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup Bogudlånet fra folkebibliotekerne er faldet ca. 2% fra 2001 til 2002, jf. Tabel 5. Dermed fortsætter rækken af år med udlånsnedgang eller i bedste fald stagnation. Udlånet fra skolebibliotekerne har også i mange år vist en faldende eller stagnerende tendens. I 2002 faldt udlånet fra skolebibliotekerne fra knapt 24 mio. til godt 22 mio. stk., ifølge oplysninger fra Undervisningsministeriet. Bibliotekernes bogindkøb På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau i løbende priser og dermed et fald i faste priser, jf. Tabel 6 (næste side). I 2002 var bogindkøbet af samme størrelse som i 1988, men da priserne ikke har stået stille i de 14 år, skulle der i 2002 have Tabel 6 Bogmarkedet

9 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 s heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 s. i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel af samtlige titler, som ikke var i boghandelen 50% 45% 50% 51% 53% Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Tabel 7 dende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. Udviklingen i antal titler Fra 2001 til 2002 faldt antal udgivne titler inkl. genudgivelser fra til , svarende til 1%, jf. Tabel 7. Det bragte tallet ned under 2000-niveauet. I 2001 kunne der også konstateres et fald og endda på 4%. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger steg dog fra i 2001 til i 2002 og udlignede dermed faldet på dette område i For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i 2002, hvilket var næsten uændret fra året før. For genudgivelser var der tale om et fald på 12%. Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk faldt med 3% i 2002 mod et fald på 2% i 2001, mens antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 4% mod et fald på 10% i 2001, jf. Tabel 8. Antallet af udgivne titler oversat til dansk er steget næsten uafbrudt siden 1994, idet der alene har været 18 Bogmarkedet

10 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitteratur udgivet på dansk Skønlitteratur oversat til dansk Skønlitteratur udgivet på originalsprog Faglitteratur udgivet på dansk Faglitteratur oversat til dansk Faglitteratur udgivet på originalsprog I alt udgivet på dansk I alt oversat til dansk I alt udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 7 Tabel 8 tale om et fald på 4% i 2000 og et fald på de nævnte 10% i Titler udgivet på originalsprog andet end dansk faldt med 2% i 2002 mod et fald på 5% i 2001, og det er en ny tendens, idet der ellers gennem mange år har været tale om en stigning, som har betydet en fordobling af antallet af titler på originalsprog andet end dansk siden Skolebøger Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet i 2002 steg 3% mod status quo i 2001, jf. Tabel 9 (næste side). Antallet af udgivne skønlitterære skolebøger var praktisk talt uændret fra 2001 til Antal udgivne titler inden for det faglitterære skolebogsområde viste en stigning på 5% fra 2001 til Børnebøger Antallet af udgivne børnebøger faldt i 2001 med ca. 10% for skønlitterære børnebøger og ca. 25% for faglitterære børnebøger efter stort set uafbrudte stigninger siden 1995 og en stabilisering af niveauerne i 2000, jf. Tabel 10 (næste side). Der skete ikke i 2002 en tilbagevenden til det høje udgivelsestal i 1999 og 2000, men der skete heller ikke yderligere fald, og for de skønlitterære børnebøger var der endda en lille stigning på 3%. Bogmarkedet

11 Antal skolebogstitler Skolebøger skønlitt heraf førsteudgaver Skolebøger faglitt heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker NB! Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene for 1999 Tabel 9 Lager og lagerbevægelser Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og 29 forlag med en samlet omsætning på mio. kr. indgår i statistikken. Disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 21,6 mio. stk. Årets produktion har været på 16,2 mio. stk. og salget på 17,1 mio. stk.. Det indebærer, at disse forlags lagerbeholdning er reduceret med 0,9 mio. stk. fra 21,6 til 20,7 mio. stk. i løbet af Lagerets størrelse svarer til 121% af årets salg mod 128% i Til sammenligning var styksalget for medlemmerne af den svenske forlæggerforening 35,6 mio. stk. i 2002, og boglageret blev forøget til 31,0 mio. stk. Lagerets størrelse i Sverige svarer i 2002 til 87% af årets salg. I 2001 svarede det til 82%. Antal udgivne børnebogstitler Tabel Børnebøger skønlitt heraf førsteudgaver Børnebøger faglitt heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik NB! Dansk BiblioteksCenter har revideret tallene for Bogmarkedet

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen Danskernes Bogkøb Tendenser 2001-2017 Danske Forlag og Boghandlerforeningen Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Vagthundeudvalgets 2. rapport

Vagthundeudvalgets 2. rapport Vagthundeudvalgets 2. rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked midtvejsrapport 2002/2003 Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget, i daglig tale Vagthundeudvalget, anbefaler, at

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

re bogklubbøger 18/11/12 v ed samtidig opretholdelse af f aste priser på andre udgav er

re bogklubbøger 18/11/12 v ed samtidig opretholdelse af f aste priser på andre udgav er Udgivelse af billigere bogklubbøger ved samtidig opretholdelse af faste priser på andre udgaver Journal nr.3/1107-0300-0052/ar/fi Rådsmødet den 26. maj 2004 Resumé 1. Forlag i Danmark har ret til i en

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? KØN ALDER TOTAL Mand Kvinde 15 19 år 20 24 år 25 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år 60 69 år 70 år og

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Rapport fra bogudvalget 2007-2008

Rapport fra bogudvalget 2007-2008 Rapport fra bogudvalget 2007-2008 Rapport fra bogudvalget 2007-2008 Udgivet i 2008 af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 73 33 73 post@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet)

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) 2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. januar

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur

Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur 11. marts 2013 Foreningernes notat om, hvordan bredde, kvalitet og tilgængelighed opretholdes for dansk litteratur Dette notat opsummerer, hvordan Boghandlerforeningen, Danske skønlitterære Forfattere,

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bogbrancen siden. afskaffelsen af faste bogpriser.

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bogbrancen siden. afskaffelsen af faste bogpriser. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 363 Offentligt TALE 18. september 2009 Arrangement: Samråd i Folketingets kulturudvalg Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Den 25. september 2009,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere