c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under ) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under ) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez Venskabsforeningen Danmark-Niger Isabelle Grignon - formand Rungsted Plads 17, 2. tv 2200 København N tel mob Evt. andre danske partner(e): Partnerorganisation(er): Pensée Sans Frontière c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger Land(e): Niger Landets BNI: mio USD (2005) Projektstart-dato: december 2009 Projektslut-dato: november 2011 Antal måneder: 24 mdr. Ansøgt beløb fra Projektpuljen: dkr Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? Forbrug pr. projektår? (Samlet beløb delt med antal projektår) dkr [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Faseopdeling er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt, som ikke tidligere har fået støtte? [x ] B. En ny fase af et projekt, som tidligere er blevet støttet (af Projektpuljen, Danida eller andre) [ ] C. Første fase af et projekt, som tænkes efterfulgt af flere faser. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 1 1

2 Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez. I fortsættelse af det allerede etablerede rehabiliteringsprogram med tømrer og skrædder uddannelse, fodboldtræning, indsat-til-indsat undervisning, sensibilisering, etc. skal projektet professionaliseres og gøres gradvist mere bæredygtigt. Der skal sikres en bedre og mere intens undervisning, suppleres med knallert mekaniker uddannelse samt arbejdes på bæredygtighed. Dette ved at etablere en udslusningsbutik med værksted. Herfra kan der dels sælges producerede varer til delvis dækning af udgifter og dels skabes en udsluningsværkstedsplads som løsladte kan benytte sig af i op til eet år. Her skal være værktøj og supervision, således at de kan skaffe sig konkrete opgaver og løse dem fagligt og menneskeligt kompetent. Dato Ansvarlig person (Underskrift) Sted Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 2 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske ansøgende organisations historie, formål og erfaringer Venskabsforeningen Danmark Niger blev grundlagt i I mere end 16 år har foreningen arbejdet for at fremme kendskabet til Niger i Danmark. I foreningens første år udgav foreningen et nyhedsbrev Noget om Niger ; sidenhen har foreningen udgivet to publikationer Niger, traditioner & levevilkår (2003) og Lafiya Lau Indtryk fra Niger (2007). Foreningen holder hvert år flere velbesøgte arrangementer som er åbne for alle. Venskabsforeningen har erfaring med projektimplementering, dog især med oplysningsprojekter. Foreningen råder over mange kompetencer og en stor viden om Niger. På antallet af medlemmer, hvoraf flere har været medlemmer over mange år, fornemmer man at Niger er et land der virkelig formår at fascinere de mennesker, som først er kommet til at lære landet at kende. Vi oplever et stort engagement overfor Niger selvom flere af medlemmerne er meget travle mennesker. Og der er opbakning når nogen tager et initiativ som dette projektet. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer Pensée Sans Frontière er en nyligt stiftet NGO, der i 2 år (siden 2006) har arbejdet med et rehabiliteringsprojekt i Prison Civile d'agadez. Rehabiliteringsprojektet i Prison Civile d'agadez er NGO'ens første projekt, og indtil videre dens hovedaktivitet. Organisationen startede som et netværk af frivillige fra Agadez og socialkunsteren Kenneth A. Balfelt, der ønskede at bidrage til rehabiliteringen af indsatte i det lokale fængsel igennem projektet. Netværket består bl.a. af en tømrermester, en tømrerundervisere, en skrædderundervisere, en fodboldtræner, en repræsentant fra kvindernes coop, den lokale kadi (sultanens juridiske/koran rådgiver) og en tjener. I et samarbejde imellem fængselsdirektøren i Prison Civile d Agadez Djibrill Noma Sina og projektkoodinator Kenneth A. Balfelt blev netværket formaliseret og de fik planlagt projektets videre forløb. Pensée Sans Frontière har vist en solid drivkraft i at få planlagt, opstartet og drevet projektet. PSF har kontinuerligt fornyet og tilpasset strategien og har vist stort engagement i at planlægge den videre udvikling som der nu søges om støtte til. PSF har solide netværk i alle dele af lokalsamfundet inklusiv kontakt til Sultanstyret, kommunen og Guvernøren i Agadez. PSFs bestyrelse består af medlemmer fra netværket. Der er dermed et overlap imellem de ansatte i projektet og bestyrelsen. Dette har været nødvendigt i opstarten for at sikre viden og engagement i projektet. Rent formelt er der lavet en opdeling mellem projektet og PSF s bestyrelse. På sigt er det tanken at splitte bestyrelse og medarbejdere ad, således at bestyrelsen i højere grad udgøres af erfarne personer, med professionel ledelses- og/eller kriminalomsorgserfaring. Nøglepersonerne i Agadez er som følger: Alhassane Amoussale, PSF organisationsansvarlige, har lang erfaring fra restaurationsbrancen og har vist en usædvanlig evne til at koordinere og udvikle projektet, motivere folk samt afholde koordineringsmøder hver 1-2 måneder. Mahamet Elhadji er PSF Prison Civile d'agadez projektkoodinator og superviser. Mahamet er tømrermester og driver tømrerfirmaet Air Meubles, hvor han tilbyder mindreårige tidl. indsatte praktikpladser. Dette foregår i samarbejde med vores anden partner NGO Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez. Elhadji er har væretsupervisor og står for den økonomiske planlægning. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 3 3

4 Som superviser har han sikret, at der ikke har været een eneste uforudset fraværsdag for underviserene. Yderligere er alt værktøjet stadig i værkstedet og undervisningen kører som aftalt. Alhassan Halido, BA English, er tolk og har arrangeret de første 2-3 koordineringsmøder og har udarbejdet projektets rapporter. Alhassan har været bortrejst i en periode pga. oprøret imellem parter fra Agadez regionen og regeringen, men er netop hjemvendt. Mouni Dilla er ansvarlig for aktiviteter rettet mod kvinder/piger. Mouni står for arbejdet med de indsatte kvinder, bl.a. HIV/AIDS information, udvikling og salg af håndværksarbejde, samt indkøb af materialer. Saidou og Issof er hhv. skrædder og tømrerundervisere. Saidou har sin egen skrædderbutik i Agadez og Issofou er den bedste tømrer i Aïr-Meubles.. De har begge vist sig at være strukturerede, tålmodige og dygtige undervisere. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde Projektet er blevet til ud fra en research tur til Agadez i december 2006, som socialkunstner Kenneth Balfelt (se foretog med det formål at finde et projekt til fordel for fængslet i Agadez. Da Kenneth Balfelt hørte om den ekstremt høje recidivrate på 90%, i fængslet (recidivrate, dvs. Antal, der ryger tilbage i kriminalitet efter fængselsophold.), fik han lyst til at hjælpe med at ændre de indsattes situation ved at give dem muligheden for at lære noget i fængslet. Fra Danmark har Kenneth Balfelt lavet research om fængselsproblematikker og har bl.a. undersøgt, hvordan der arbejdes med bla recidivproblemer i kriminalforsorgen i bl.a. Danmark, Norge og særligt Canada, der er foregangsland for effektiv recidivreducering. Denne research har bl.a. ledt til at Kenneth A. Balfelt parallelt med projektet i Agadez har arbejdet med Køge Arrest, ligeosm han har fået et 3-årigt projekt med indsatte i et nyetableret fængsel i Norge. I Agadez indledte Kenneth A. Balfelt en dialog med fængselsinspektøren og forskellige aktører, bla. de frivillige som senere skulle danne PSF, om et evt. samarbejde. Parterne blev enige om at opstarte et projekt og om at søge justistministeriet i Niger om tilladelse til det. Tilladelsen fik de i marts 2007, hvorefter for-projektet opstartede. I projektets første fase blev de indsatte indraget i en refleksion af, hvordan deres behov for et kriminalitetsfri liv efter løsladelse kunne være - og hvordan et fængselsophold kunne målrettes derhen imod. Der blev derved sammensat et program med hovedvægten på jobskabende uddannelse som fængselsdirektøren godkendte. De spurgte de indsatte, hvad de kunne tænke sig at lære og der var flest indsatte der ønskede sig en tømrer eller skrædder uddannelse. PSF og Kenneth Balfelt arbejdede derefter på to forløb: - at forberede fængslet på uddannelsen og - at inddrage lokalmiljøet i projektet bl.a. for at få underviseree. I fænglset fik de tildelt et lokale, som er udenfor fængselsmuren men indenfor en indhegning. I dette "mellemrum" er der besøgsrum, fangevogternes base samt et lokale de havde til pauser og opbevaring. Det er dette sidste rum, projektet fik tildelt til værksted. Der blev opstillet kriterierer for hvem der skulle udvælges til uddannelserne og udvalgt 10 personer til hver uddannelse. Der er ca. 250 indsatte, hvoraf der er ca. 3-5 kvinder og 3-5 mindreårige (jeg forstår ikke betydningen). Kvinderne kan ikke deltage i undervisning sammen med mændene, og laver håndværk. Kriterierne for udvælgelse til uddannelsen var at prioritere - de mindreårige - de uuddannede/ufaglærte - analfabeter - de fattige. I lokalmiljøet fandt de frem til Mahamet Elhadji, hvis far havde lært tømrerfaget i et fængsel, og som driver et af byens større tømrerfirmaer, Aïr-Meubles. Han havde lignende ideer og de blev hurtig klar over at deres projekttanker passede fantastisk sammen. Mahamet blev projektets vigtigste samarbejdspartner. Han fandt undervisere til hhv. tømrer og skrædderuddannelsen og påtog sig at være supervisor. Han bidrog endvidere med at opstarte værkstedet. De ønskede endvidere at give de indsatte muligheder for at fysisk og mental sundhed blev forbedret og fik igangsat foldboldstræning (hvilket er den eneste sport der rigtigt dyrkes i Agadez) og HIV/AIDS oplysning PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 4 4

5 Pensée Sans Frontière har et tæt samarbejde med ledelsen i fængslet og har været fælles om at definere målsætninger, strategier og drift. De har udviklet for-projektet løbende og det, at der har været en vidensbase og en høj "opstartenergi", har inspireret PSF til at tænke konkret over behovene i deres egen kontekst. De har løbende foreslået tiltag som er blevet forelagt projektlederen i Danmark Kenneth Balfelt, og som han har taget stilling til og støttet dem i ud fra devisen: "De lokale løsninger er de bedste". Det har sjældent været nødvendigt at rette fokus ind, fordi vi i så høj grad har arbejdet meget bevidst med at skabe ejerskab både for projektet som helhed og for mål og strategier. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Agadez som er projektets geografiske udgangspunkt, er regional hovedstad med knap indbyggere. Byen bærer præg af Nigers generelle underudvikling og er berørt af den stigende urbanisering og medfølgende høje arbejdsløshed, ekstreme fattigdom og som resultat en synlig fattigdomsrelateret kriminalitet. Byen har siden år 2000 oplevet en større procentuel befolkningstilvækst end hovedstaden Niamey, og er udfordret af, at størstedelen af tilflytterne er uuddannede familier fra landets rurale områder der søger til Agadez for at finde arbejde og en mere stabil fremtid. Arbejdsmarkedet i Agadez stiller krav til kvalificeret arbejdskraft der kan varetage byens nye opgaver. Krav som de mange migranter og fattige familier, der oftest står uden uddannelse, relevant erfaring og træning, ikke kan imødekomme. Uden relevant træning, erfaring og uddannelse er vejen ind på det officielle arbejdsmarked vanskelig og i et samfund uden sociale sikkerhedsnet, efterlader arbejdsløsheden mange ressourcesvage individer på kanten af samfundet. Med tiden oplever mange en faldende tro på, at samfundet kan tilbyde et værdigt liv og en positiv fremtid og mange fristes af byens kriminelle miljø, hvor tyveri af mad, indbrud og gaderøverier bliver en alternativ overlevelsesstrategi. Denne gruppe af individer, der ernærer sig ved den såkaldte fattigdomsrelaterede kriminalitet, består oftest af både voksne tilflyttere uden relevant uddannelse, sociale netværk og økonomiske ressourcer, men også af landets høje andel af børn og unge mennesker som grundet familiernes store fattigdom tvinges til tiggeri og småkriminalitet i byens gader. Stigmatiseringen af indsatte og tidligere indsatte er stor og kampen ud af dette fastlåste "sociale fængsel" er svær. Der er langt fra i samme grad som f.eks. i Danmark en idé om at staf giver bod og der er muligheder for rehabilitering - hverken i det offentlige system eller i samfundet generelt. Justitsministeriet i Niger kender til rehabiliteringsprincipper og PSF har diskuteret forskellige forslag om rehabiliteringsprojekter med dem - men de har ingen midler til, og tilsyneladende intet overskud til at forfølge eventuelle idéer i den retning. De var derfor hurtige til at godkende dette initiativ - hvilket naturligvis både var yderst positivt, men også stærkt problematisk. det var ønsket at etablere en større dialog og et engagement i projektetr fra deres side. Her er der en opgave foran os i form af fortalervirksomhed Et andet mere generelt problem er at der straffes meget. De har ikke andre værktøjer overfor selv de mindste forteelser end fængsling. Og med de nigerske recedivrater på 80-90%, viser historien desværre at fængslet er med til at cementere en kriminel løbebane. Det er også synligt, efter vores samarbejde, at der er rimelig stor frihed for fængselsledelsen i det enkelte fængsel til at træffe afgørende beslutninger. F.eks. havde de indsattes talsmand i Prison Civile d'agadez mulighed for at bruge en del tid uden for fængslet og vi oplevede at en indsat blev frigivet pga. et mentalt sammenbrud. Disse eksempler er yderst positive tiltag fra direktøren i Agadez' side - men vidner om en stor grad af frihed, der kan forvaltes til det negative. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 5 5

6 B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? Forprojektet har primært koncentreret sig om at etablere de fysiske rammer for undervisningen og om at engagere nogle loyale og dygtige undervisere samt at skabe den fornødne opbakning i lokalmiljøet. Bl.a. hos Äir d' Agadez Sultan, guvenør, domhusformand, etc. Da underviserene indtil nu har været hyret på forholdsvis frivillig basis, har det ikke været muligt at føre undervisning dagligt. Indtil nu har 15 indsatte modtaget undervisning i skrædderfaget og 20 indsatte i tømrerfaget. Undervisningen har fundet sted 3 gange ugentligt i henholdsvis 5 og 7 timer dagligt. Fængselsledelsen stiller sig på nuværende tidspunkt yderst positive overfor fortsættelsen af projektet, især da de indsatte er blevet gladere og mere tilfredse. Dette gør selvsagt fængselsinspektørens job nemmere og han håber at projektet kan udbredes til andre fængsler i Niger. (Projektet har fået en invitation til at lave et lignende tiltag i fængslet i Maradi, men dette er indtil videre lagt på hylden over spændende fremtidsprojekter.) Fængselslederen finder det derudover lærerigt og inspirerende, at undervisning og andre aktiviteter udgør så stor en motivationsfaktor for de indsatte. De indsatte der har modtaget undervisning har indtil nu produceret t-shirts, bukser, børnetøj, stole, mindre borde som sælges gennem vinduet fra det der tidligere var fængselsvagternes personalerum, men som inspektøren tildelte projektet. Problemet er nu, at der for det første ikke er flere materialer og for det andet, at der er behov for midler til at lønne underviserene og dermed intensivere træningen. Aktiviteterne på fodboldbanen er ligeledes gået delvist i stå, da der i skrivende stund kun er én fodbold tilbage. Efter at projektet havde kørt et års tid, og de lokalt havde vist at det fungerede, opstod der behov for at udvikle indsatsen. Der søges nu støtte til en sådan en udvikling af projektet for at fortsætte udviklingen som består af følgende tiltag: - Udslusning: udstedelse af uddannelsesbevis, ønske om at give løsladte en basisværktøjskasse, forsat supervision efter løsladelse, etc. - Butik til salg af producerede varer, med værksted til opstart af løsladte samt til gradvis udslusning i den sidste tid af afsoningen. - Professionalisering af uddannelsen, flere timer og flere elever, fastansættelse at undervisere, etc. Disse tiltag skal overordnet også tjene til at gøre projektet økonomisk bæredygtigt således at salg af varer giver indtægt til materialer og undervisning. Det er denne del vi nu søger støtte til. I sommeren 2008 tog han kontakt til VDN og blev medlem af foreningen. Bestyrelsen besluttede at støtte projektet og samarbejde for at føre det ud i livet. B.3 Problemanalyse Ifølge fængselsinspektøren Djibrill Noma Sina i Prison Civile de Agadez er omkring % af den begåede kriminalitet i området omkring fængslet fattigdomsbetinget og recidiv raten på 90 %. Recidivraten er den procentdel af løsladte der fængsles igen efter afsoning. I Danmark er recidivraten 27,5% efter 2 år! Den høje recidivrate skyldes især den ekstreme fattigdom, de indsatte oplever ved løsladelsen, og forværres af de løsladtes manglende faglige kompetencer og begrænsede muligheder for indtjening. Nigers befolkning besidder et af de laveste uddannelsesniveauer i Afrika, og kun knap 28 % af befolkningen har færdiggjort 4 års skolegang. I Prison Civile de Agadez afsoner de indsatte, der har begået kriminalitet i og omkring Agadez by deres straf. Ligesom i mange andre udviklingslande tilbyder dette fængsel kun yderst ydmyge rammer i form af betonomringede sovesale, ét dagligt måltid og ingen mulighed for aktiviteter eller læring. De få kvinder der for tiden afsoner deres straf har separate soveområder. De flere hundrede mandlige indsatte er indkvarteret i PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 6 6

7 én, fælles sovesal der aflåses af kl. 19 om aftenen og åbnes igen næste morgen. Deres sovepladser er kun afskærmet af et klæde, de hænger op omkring deres sivmåtte, hvis de altså råder over en sådan. Ved projektets begyndelse sad der 250 indsatte i Prison Civile de Agadez, hvorimod der på et tidspunkt, grundet intrastatslige konflikter et hovedsagligt tuaregisk oprør mod staten som startede i 2007, som går ud over civile og får dem til at søge ind til Agadez har siddet op til 400. Mentale sammenbrud ses relativt ofte, og generelt har de fleste indsatte opgivet håbet om en lovlydig livsførelse. De manglende muligheder, den manglende tro på noget bedre bidrager til, at op imod 90 % af de løsladte vender tilbage til fængslet på et senere tidspunkt. Fængslets nuværende form og virke formår ikke at påvirke og forandre de faktorer, der fastholder tidligere indsatte i kriminalitet. Projektet ønsker at ændre denne situation for en begrænset gruppe af mennesker gennem rehabilitering og kapacitetsopbygning af de indsatte i Agadez fængsel. Projektet arbejder ud fra følgende rationaler: 1) De indsatte er ikke passive (fattige) individer men aktive mennesker; som med den rette hjælp til selvhjælp kan ændre deres livsførelse. 2) Hvad der sker med de indsatte under fængselsopholdet, har stor indflydelse på deres tilværelse efter fængslet. Hvis samfundet ønsker at reducere risikoen for at de indsatte vender tilbage til kriminalitet, er samfundet nødt til at engagere sig i målrettede programmer. Rehabilitering af de indsatte er en essentiel sikkerheds og kriminalitetspræventiv strategi. En strategi der har betydning for individet såvel som for lokalsamfundet. 3) De indsatte er under deres afsoning fortsat beskyttet af de Internationale Menneskerettighedskonventioner. I denne forbindelse tager projektet udgangspunkt i paragraf 26 stk. 1 der refererer til at alle har ret til uddannelse og livslang læring. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Indsatte i Prison Civile de Agadez med vægt på de mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabeter mænd. Derudover en særlig indsats for kvinderne i fængslet. Hovedvægten af indsatte er mænd i alderen år, som er ringe eller slet ikke uddannede, som er fattige og disillusionerede omkring at vælge den gode og retskafne vej til overlevelse. Der vil være løbende grupper på ca. 100 indsatte ad gangen pr. år, der gennemgår intensiv undervisning over 3-6 måneder. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer) Langsigtet overordnet målsætning: At reducere fattigdommen og øge sikkerheden i lokalområdet. Projekt målsætning: At nedbringe recidivraten (antal der ryger tilbage i fængsel/kriminalitet efter fængselsophold) i Prison Civile d'agadez fra 90% til 80% i løbet af de følgende 2 år ( ). Delmål: 1. At hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering 2. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning 3. At projektet bliver delvist økonomisk bæredygtigt 4. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 7 7

8 Indikatorer: Ad delmål 1: At 100 indsatte gennemgår intensiv 3-6 måneders undervisning indenfor et år (200 over 2 år) Ad delmål 2: At 33% af de løsladte der har gennemgået uddannelse har job et år efter løsladelse Ad delmål 3: At min. 50% af materialeudgifterne til projektet dækkes af egne direkte indtægter (f.eks. salg) Ad delmål 4: At de resterende 50% af udgifterne dækkes af egen fundraising et år efter projektets afslutning (dvs. år 3) C.3 Projektaktiviteter og resultater Følgende aktiviteter forventes at føre til følgende resultater: Ad delmål 1. At hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering. Resultat 1.1: 100 indsatte har lært et fag pr. år 1.1 Uddanne ca. 100 indsatte i håndværksfag pr. år Målet er at komme op på ca. 50 indsatte ad gangen, der får en 4-6 måneders veltilrettelagt og intensiv undervisning i forskellige fag Undervisning i skrædderfaget (for 15 indsatte ad gangen i 6 måneder) Undervisning i tømrerfaget (for 15 indsatte ad gangen i 6 måneder) Undervisning i MC-mekanik (nyt - alle taxier er knallerter) (for 10 indsatte ad gangen i 6 måneder) Evt. opstart af undervisning i nyt fag - efter de indsattes valg/markedsvurdering (for 10 indsatte ad gangen i 6 måneder) Indsat til indsat undervisning (20 indsatte får et 1-2 måneders kursus pr. år) Resultat 1.2: De indsattes mentale og fysiske sundhed er forbedret. 1.2 Afholde rehabiliterende aktiviteter (kan også inkludere alfabetisering) sjælesamtaler og alfabetisering sundhedssamtaler fodboldtræning Resultat 1.3: Gøre organisationen gearet til at køre en professionel undervisning. 1.3: Administration og videreudvikling af undervisningen Koordinering med og lønning af undervisere Indkøb og administration af materialer Ad delmål 2. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning. Resultat 2.1: De løsladte har deltaget i undervisning og er beskæftiget efter afsoning 2.1: Udlevering af diplom og værktøjskasser ved endt uddannelse og afsoning. Værktøjskasserne er til låns det første år og til eje derefter Diplom udfærdiges og trykkes Værktøjssæt skaffes og udstyres med nødvendigt indhold Opsyn med henholdsvis låne og eje perioden Resultat 2.2: Professionalisere det lokale netværk (udenfor PSF), så det er kvalificeret til at arbejde med nuværende og tidl. indsatte 2.2 Samarbejdsaftaler med etablerede håndværkere i lokalområdet Etablering og pleje af netværk af håndsværks- og virksomhedsdrivende (håndværkere og private virksomheder, der kan beskæftige de løsladte) Afholdelse af møder hvert kvartal lokale aktører underviser de indsatte på frivillig basis (sikre forsat andel af frivillighed) De projektansatte markedsfører vigtigheden af at ansætte de løsladte PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 8 8

9 Resultat 2.3: Sikre mindreårige (13 år - 18 år) praktikpladser. 2.3 Etablere praktikpladser for de mindreårige Etablering og pleje af netværk af håndsværks- og virksomhedsdrivende Resultat 2.4: Sikre de ansattes udslusning i samfundet. 2.4 Opstart af samlet butik, værksted og kontor Anskaffelse af butik/værksted til leje Indretning af kontor, værksted og butik Daglig drift af butik, værksted og kontor Ad delmål 3. At min. 50% af materialeudgifterne til projektet dækkes af egne direkte indtægter (f.eks. salg) Resultat 3.1: Sikre delvis økonomisk bæredygtighed. 3.1 Butik og PR sættes i værk med salg af producerede varer for øje Opstart af butik Kapacitetsopbygning og evt. deltagelse i kurser om drift og markedsføring af butik Lokale netværk benyttes til at få lokale til at overkomme fordomme og benytte de uddannede, løsladtes tjenester/købe varene Ad delmål 4. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed Resultat 4.1: PSF er i stand til at udvikle projektet fagligt og organisatorisk og til at finde funding i Niger. 4.1 Sikre relevant uddannelse for medlemmerne af PSF så de kan udvikle projektet fagligt, udvikle det organisatorisk og søge funding til fremtidig drift Kapacitetsopbygningsrejse ved opstart og midvejs i projektet af Kenneth Balfelt og andet medlem af VDN Organisationens deltagelse i kursus og sparring med andre lokalt omkring fundraising, økonomi, projektledelse, innovation, etc Rejser til og møder med fonde/offentlige myndigheder om projektet C.4 Hvordan vil projektet blive gennemført (projektets strategi)? Projektet har fra dets indledende fase, haft fokus på to centrale områder: Reduktion af recidivraten og den lokale forankring. I tillæg til disse områder ønskes der at arbejde med kapacitetsopbygning: Det er essentielt for projektets målsætning, at de indsatte efter endt afsoning har udviklet kompetencer og tillid til, at kunne føre et liv fri af kriminalitet. Af denne grund er det en vigtig forudsætning, at projektet kan tilbyde efterfølgende hjælp til integrationen på arbejdsmarkedet, og yde løbende støtte og rådgivning. Derfor vil projektet engagere to lokale fuldtidsansatte - en i organisationen og en i projektet. Disse skal både implementere og videreføre projektet, men især have en tæt kontakt til såvel indsatte som løsladte. Rammen for denne kontakt er projektets selvejende kontor, butik og værksted. Fra dette sted kan projektet føres, de producerede varer kan sælges, løsladte kan låne værkstedet og få faglig vejledning og vigtigst, det fungerer som et værested for de løsladte. Et værested der er afgørende for de løsladtes fremtidige færd. Et andet formål med at have et sådan butik, værksted og værested i byen er at ændre fordomme om indsatte (fortalervirksomhed) - ved at folk i det daglige kan se indsatte og tidl. indsatte udføre "normale" gerninger. For at stimulere det fortsatte lokale engagement og styrke både undervisning som udslusning, skal løsladte som betaling for at benytte værkstedet, fungere som assistenter til de ansatte undervisere og undervise de indsatte i deres respektive fag. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 9 9

10 I for-projektet har fængselsinspektøren i et begrænset omfang solgt de producerede varer, for at skaffe indtjening til at dække udgifter til nyt materiale etc. Dette salg skal professionaliseres og opgraders, således at udgifter og indtjening begynder at mødes, målet er 50%'s egen dækning af materialeudgifterne - hvilket vil begrænse afhængigheden af eksterne midler. Det svarer til at fængslet skal tjene ca. kr pr. år. (udgifter til materialer til tømrer, skrædder, mekanik, nyt tiltag, fodbold, værktøjssæt og diplomudstedelse) For at intensivere og effektivisere undervisningen vil projektet i næstkommende fase, hyre undervisere på kontrakt. Således vil flere indsatte kunne deltage i en væsentligt forbedret, mere intense (5-6 dage hele arbejdsdage pr. uge i - fremfor 3-4 dage halve arbejdsdage pr. uge) og længere uddannelse. For-projektet har fra sin indledende fase (de første 2 år) fokuseret på, at være baseret på et stærkt samarbejde i lokalsamfundet. Et samarbejde der er forudsætningen for at nærværende projekt kan fungere og forsættes. Som beskrevet i projektbeskrivelsen varetages den daglige drift af projektet udelukkende af engagerede lokale. Lokale der er involverede i hele projektets cyklus fra idéudvikling til gennemførelse af projektets aktiviteter, til afrapportering og delvis budgetstyrring. Dette engagement skal udbygges i den kommende fase, hvorfor et officielt netværk omkring projektet skal etableres - dette skal både ske igennem møder med lokale som beskrevet i aktiviteter, men i ligeså høj grad via mere uformelle netværksdannelse/pleje som den organisationsansvarlige og projektkoordinatoren har været så gode til i for-projektetsperioden. Både med henblik på drift og videreudvikling, men også for at etablere konkrete arbejdspladser og muligheder for de løsladte. Det er også en del af fortalervirksomheden at der kan opstå en eller anden form for prestige i at deltage i løsningen af et samfundsmæssig problem ved at være med i netværket omkring fængslet. Vi vil også lave fortalervirksomhed overfor relevante ministerier, i et nyt forsøg på at få dem til at tildele midler til projektet. Af denne grund fokuserer projektet på, at de indsatte i deres uddannelsesforløb producerer varer der senere kan afsættes på det lokale marked - for derigennem at skabe dialog med lokalsamfundet. Til dette åbnes en butik. Herfra er det målsætningen af sælge varer til en etisk fastsat pris, dvs. der ikke laver konkurrenceforvridning. Hensigten er at lokale køber varer fra "fængselsbutikken" pga. deres sociale engagement, for at støtte den gode sag. Der er en stor udfordring i at gå fra et mere eller mindre frivilligt projekt til et fund finansieret! I det første år af for-projektet fik undervisere og projektkoordinator ca. 1/3-dels løn. Herefter slap pengene op og der har kun været adgang til begrænsede midler til materialer via salg og andre NGO'er bidrag (ca. materialer til 2-3 måneder). Det vi har set er at projektet har formået at køre alligevel. Engagementet har været til stede, ikke kun pga. forhåbningen om fremtidige finansiering. Ligesom det ikke været alle der har fået del i de begrænsede midler. Den organisationsansvarlige har næsten intet tjent, men har derfor også kun kunne engagere sig sporadisk. Det er på denne baggrund at vi har lagt en strategi for at sikre uddannelsens profesionalisme - den skal køre helt kontinerligt og veltilrettelagt, således at de indsatte for en faglig og samfundsmæssig anvendelig uddannelse. Samtidig nærer vi et ønske om at sikre en fortsat grad af frivillighed. Dette vil vi gøre ved at få frivillige undervisere ind til mindre kurser. Dette bliver en del af lærenes jobbeskrivelse. De skal finde afgrænsede områder, f.eks. lapning af mc-dæk og ornamentudskæringer i træ, og finde lokale der vil lave kurser i dette. Dermed sikres der også en pool af betalte vikarer ifm. sygdom og ferie. Et andet strategisk træk er at give mere ansvar til fængselsvæsenet. Vi vil løbende sikre at de er med i alle processer omkring projektet. Fængselsvæsenet skal især være med til alle møder med netværket, andre myndigheder og fonde. Dette skal sikre at fængselsvæsenet hele tiden er med til at sælge projektet udadtil, får kredit for det og dermed engagere sig indadtil. Det er planen at vi skal lave uddannelse og træning af PSF til f.eks. at kunne rejse fremtidige midler for at sikre uafhængighed af VDN, integrere projektet i Nigers kriminalforsorg og uddanne andre til at gennemføre lignende projekter i andre fængsler - evt. mod betaling. Strategien for uddannelse og træning skal i høj grad tage udgangspunkt i organisations egne ønsker, behov og mangler, således at relevancen sikres. Dette vil derfor blive lagt ind som et punkt til diskussion ifm. den løbende evaluering. Kapacitetsopbygningen foregår parallelt hos og med PSF i Agadez: Lokale håndværkere underviser indsatte. Indsatte underviser andre indsatte. Lokale kvinder og nationale NGO'er afholder HIV/AIDS sensibilisering. Det er for projektets største PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 10 10

11 succes; at skabe kapacitetsopbygning "inden for egne rækker". Dermed er det næsten 100% bæredygtigt på det punkt. I forhold til udslusningsprogrammet er der indgået en aftale med NGOen Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez, (BP 257, Agadez - Niger, Tel ) om hjælp med praktikpladser/jobs til mindreårige (13-18 årige). En indsats som de har gennemført i en årrække, bl.a. sammen med praktikpladser hos Aïr Meubles/Mahamat Elhadji. For de ældre vil udslusningen udgå fra butikken, netværket og via de aftalter vi kan etablere i lokalområdet. Fortalervirksomhed Projektet har haft besøg af Nigers justitsministeriet og Guvenøren for Agadez regionen, som var begrejstrede for for-projektet. Det er ligeledes blevet præsenteret for direktøren i justitsministeriet. Pensée Sans Frontière er blevet inviteret til at lave et lignende projekt i Maradi. Det er dermed lykkes at markedsføre projektet, dets opbygning og struktur uden anden indsats end projektet selv. På sigt vil PSF lave en præsentation af projektet og de muligheder der ligger i det, til kriminalforsorgen og andre fængsler i Niger. Forholdet omkring fordomme og stigmatisering af indsatte er noget vi har set er påkrævet for at projektet og de løsladte skal få den succes vi ønsker. PSD har "passivt" påbegyndt en holdningsændring i lokalsamfundet via dem der er involveret. Det er sket i kraft af at de efter at have oplevet de indsatte, kan se at de for langt hovedpartens vedkommende er normale mennesker som dem selv, der er havnet i uheldig eller desperate omstændigheder. Denne indsats ønsker vi at gøre mere aktivt, og her skal butikken/værkstedet i byen være platformen. Ligeledes ønsker PSF at arbejde med de lokale myndigheder/kommunen mere aktivt at informere dem om forholdene og mulighederne for samfundet ved at modtage de indsatte mere åbent. Dette kræver møder, dialog og involvering. Kriminalforsorgnet og justitsminsteriet er et andet sted PSF ønsker at informere om de langsigtede muligheder i rehabilitering og ikke mindst i dette arbejde er det også vores ønske at direktøren bliver rustet til at argumentere for rehablitering mere fagligt. Danmark har allerede en indsats via Institut for Menneskerettigheder, som arbejder med justitsministeriet, som VDN har kontakt til, der ønskes formaliseres. C.5 Risici og forudsætninger (antagelser?) Forudsætninger: - Fængselsledelsen og justitsministeriet fortsætter deres positive indstilling og opbakning til projektet - De indsatte fortsætter deres interesse og motivation for at lære - Underviserene fortsætter med at undervise - Der kan skaffes arbejdspladser til de løsladte - Der kan skaffes materialer til undervisningen - Projektet modtager de ansøgte midler, således at projektet inden for få år kan gøres bæredygtigt Risici: - At der skabes en afhængighed (med andre ord: manglende økonomisk bæredygtighed, og manglende kapacitet hos PSF-Niger til selv at skaffe fundsmidler i Niger ved projektets ophør) - At det bliver attraktivt at komme i fængsel for at få en uddannelse. Dette er af udefra kommende blevet rejst som en risici, men er ikke noget dem der kender fængslet, dets øvrige forhold og selve det at blive frihedsberøvet ser som et tema. Men det kan skabe en uligehedsfølelse for dem der ikke får samme mulighed for uddannelse, fordi de ikke er indsat i fængslet. - Konflikten i områder forbliver på et niveau så adgangen til projektområdet for udefrakommende som fx evalueringshold ikke forhindres I forhold til korruption har vi fra starten været afvisende for enhver form for "gave" eller direkte korruption. Organisationen PSF har netop fået navnet tanker uden grænser, for at indikere og skabe grundlag for ideen om at det er udvekslingen af tanker mere end af midler, der er hovedvirket. Dette er løbende blevet accepteret og der sættes pris på den indsats der er blevet skabt, og i dag er der ingen der beder om "gaver". PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 11 11

12 D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i projektgennemførelsen Projektet er blevet godkendt af justitsministeriet i Niger og drives i tæt samarbejde med fængslet og fængselsinspektøren i Prison Civile Agadez. Projektet lægger stor vægt på nationalt ejerskab, lokal forankring, udveksling af meninger og viden og har generelt en horisontal ledelsesstruktur. Organiseringen er som følger: Venskabsforeningen Danmark-Niger (projektgruppe bestående af en tovholder (Kenneth Balfelt), og 2-3 frivillige) - Ansvar for opfølgning - sparring - finansiel administration - rapportering til Projektpuljen - tilsyn og monitorering af projektaktiviteterne - Ansvar for at holde VDN bestyrelse orienteret Venskabsforeningen Danmark-Niger (bestyrelsen) - Ansvar for at træffe beslutninger vedr. evt. afvigelser eller problemsituationer i samråd med projektgruppe - Ansvar for at udpege deltagere til afsluttende intern evaluering - Ansvar for valg af revisior Pensée Sans Frontière (Niger) - Styrer og foretager den daglige drift og implementerer projektaktiviteterne - PSF afrapporterer til VDN - aktivitetsrapport pr. kvartal og finansiel rapport på månedlig basis - Ansvarlig for at sikre udviklingen af projektet i forhold til den konkrete kontekst og behov - Ansvarlig for at pleje og fastholde det tætte samarbejde med lokalsamfundet, undervisere, indsatte og fængselsledelsen - PSF vil assistere undervisere i at afholde træning og være ansvarlig for at de tilstrækkelige midler og behov bliver mødt Hos PSF er der lavet en opdeling i henholdsvis Organisationen v/alhassane Amoussale og Projektet v/ Mahamet Elhadji. Organisationen er ansvarlig for den overordnede udvikling, opstart af aktiviteter og afrapportering til VDN. Projektledelsen er ansvarlig for implementering, drift af projektet, supervision, tilsyn og bogholderi samt kassestyring i samarbejde med bogholder. Beslutninger vedrørende budgetter og evt. omlæggelse af projektimplementeringen træffes i samråd mellem PSF Niger og Venskabsforeningen Danmark-Niger Prison Civile d'agadez - Ansvarlig for at udvælge elever efter de aftalte kriterier - Ansvarlig for at stille lokaler til rådighed, arbejdssikkerhed og føre opsyn med materialer og værktøj til værksteder - Ansvarlig for at understøtte og sikre faciliteter til Indsat-til-indsat undervisning - Ansvarlig for at monitorere recidivrate Finansiel styring Budgettet er udarbejdet af VDN og PSF i Niger. Implementeringen tilfalder, som beskrevet ovenfor, ledelsen i Niger og i budgettet er inkluderet administration og driftsomkostninger. Hvert kvartal laver PSF regnskab og evt. justerer fremtidige månedsbudgetter. Der vil på denne baggrund blive overført de nødvendige midler hvert kvartal til projektkontoen i Niger. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 12 12

13 Hos VDN har bestyrelsens formand og koordinatoren ansvar for overførslen af midler til Niger. I Niger skal der to personer til at underskrive træk på projektkontoen: PSF koordinatoren og bogholderen. Regnskaber sendes til Venskabsforeningen Danmark-Niger, således at de kan indgå i årsregnskabet og den årlige rapportering til donorer og andre samarbejdspartnere. Regnskabet undergår en autoriseret revision i Niger og efterses af revisor i Danmark. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Vi vil fra VDN gennemføre kombinerede tilsyns- og kapacitetsopbygningsrejser i den 2 års periode, fordelt som følger: Opstartsrejse Midtvejsrejse Slut Formål: Kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning Evaluering Opstart Tilsyn Plan for fremtiden Deltagere: Koordinator Koordinator/bestyr. el. medl. Koordinator/bestyr. el. medlem E. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING E.1 Den danske organisations folkelige forankring Venskabsforeningen Danmark Niger har 61 medlemmer. Flere af dem er dybt engagerede i Niger hvor de arbejder (eller har arbejdet) enten for Danida, CARE, Caritas, Institut for Menneskerettigheder eller GtU. Foreningen tæller også flere nigerske medlemmer som er bosatte i Danmark. Foreningens kasserer er bl.a. fra Zinder. Foreningen har ikke før haft et egentligt udviklingsprojekt i Niger, men har anset det som sin vigtigste opgave, at informere om Niger. I 2004 fik foreningen alligevel et samarbejde med en lokal ngo i Mainé- Soroa. Foreningen finansierede ud af egne midler et mindre fåreopfedningsprojekt i Mainé Soroa. Projektet opstod ud af et ønske hos nogle af medlemmerne om at involvere sig mere direkte og udvikle nære relationer til det land. Med nærværende projekt har foreningen muligheden for at indgå i nye relationer, denne gang med en ung organisation i Agadez. Projektets overordnede formål er at fremme menneskerettighederne og VDN tæller specialister indenfor feltet, for hvem projektet repræsenterer et værdifuldt eksperiment. Sidst men ikke mindst: foreningen tæller et medlem, som er fra Agadez. Hun vil blive inviteret til at indgå i projektgruppen, som har ansvar for opfølgningen, hvis ansøgningen bliver godkendt. F.1 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Vi vil lave en mindre folder om projektet, til oplysning om strategien og resultaterne. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning til skemaet, som findes på de følgende sider. Dette afsnit må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 13 13

14 3. Budgetresumé Her angives et resume af hovedposterne i budgettet. Budgetresume: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre): Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta: Angiv anvendt kurs: Hvis relevant: Angiv omfang af Projektspecifik konsulent bistand (faneark 3 i budgetformat) se også budgetvejledning , valuta d.kr d.kr d.kr Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 14 14

15 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation. Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Venskabsforeningen Danmark-Niger Isabelle Grignon - formand Rungstedplads 17, 2. tv 2200 København N tel mob Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson: Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Samarbejdspartner i syd. Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. Kenneth A. Balfelt Projektleder, HD (A), BA Fine Art, MA Art History/cultural analysis Lidemarksvej Bjæverskov Mobil Pensée Sans Frontière BP: 133 Agadez - Niger Cel: Alhassane Amoussale Cel: Mahamet Elhadji PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 15 15

16 5. BILAG: OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning, c) senest reviderede årsregnskab, d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter (herunder Minipuljen og Projektpuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Øvrige bilag: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Fotoark: Prison Civile d'agadez 2 Recepisse Provisoire No. 005/08/CU/AZ 3 Pensée sans Frontière Règlement Intèrieur Bemærk: Alle bilag skal medtages på listen. Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 16 16

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez - del 2 Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere