c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under ) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under ) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez Venskabsforeningen Danmark-Niger Isabelle Grignon - formand Rungsted Plads 17, 2. tv 2200 København N tel mob Evt. andre danske partner(e): Partnerorganisation(er): Pensée Sans Frontière c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger Land(e): Niger Landets BNI: mio USD (2005) Projektstart-dato: december 2009 Projektslut-dato: november 2011 Antal måneder: 24 mdr. Ansøgt beløb fra Projektpuljen: dkr Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? Forbrug pr. projektår? (Samlet beløb delt med antal projektår) dkr [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Faseopdeling er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt, som ikke tidligere har fået støtte? [x ] B. En ny fase af et projekt, som tidligere er blevet støttet (af Projektpuljen, Danida eller andre) [ ] C. Første fase af et projekt, som tænkes efterfulgt af flere faser. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 1 1

2 Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez. I fortsættelse af det allerede etablerede rehabiliteringsprogram med tømrer og skrædder uddannelse, fodboldtræning, indsat-til-indsat undervisning, sensibilisering, etc. skal projektet professionaliseres og gøres gradvist mere bæredygtigt. Der skal sikres en bedre og mere intens undervisning, suppleres med knallert mekaniker uddannelse samt arbejdes på bæredygtighed. Dette ved at etablere en udslusningsbutik med værksted. Herfra kan der dels sælges producerede varer til delvis dækning af udgifter og dels skabes en udsluningsværkstedsplads som løsladte kan benytte sig af i op til eet år. Her skal være værktøj og supervision, således at de kan skaffe sig konkrete opgaver og løse dem fagligt og menneskeligt kompetent. Dato Ansvarlig person (Underskrift) Sted Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 2 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske ansøgende organisations historie, formål og erfaringer Venskabsforeningen Danmark Niger blev grundlagt i I mere end 16 år har foreningen arbejdet for at fremme kendskabet til Niger i Danmark. I foreningens første år udgav foreningen et nyhedsbrev Noget om Niger ; sidenhen har foreningen udgivet to publikationer Niger, traditioner & levevilkår (2003) og Lafiya Lau Indtryk fra Niger (2007). Foreningen holder hvert år flere velbesøgte arrangementer som er åbne for alle. Venskabsforeningen har erfaring med projektimplementering, dog især med oplysningsprojekter. Foreningen råder over mange kompetencer og en stor viden om Niger. På antallet af medlemmer, hvoraf flere har været medlemmer over mange år, fornemmer man at Niger er et land der virkelig formår at fascinere de mennesker, som først er kommet til at lære landet at kende. Vi oplever et stort engagement overfor Niger selvom flere af medlemmerne er meget travle mennesker. Og der er opbakning når nogen tager et initiativ som dette projektet. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer Pensée Sans Frontière er en nyligt stiftet NGO, der i 2 år (siden 2006) har arbejdet med et rehabiliteringsprojekt i Prison Civile d'agadez. Rehabiliteringsprojektet i Prison Civile d'agadez er NGO'ens første projekt, og indtil videre dens hovedaktivitet. Organisationen startede som et netværk af frivillige fra Agadez og socialkunsteren Kenneth A. Balfelt, der ønskede at bidrage til rehabiliteringen af indsatte i det lokale fængsel igennem projektet. Netværket består bl.a. af en tømrermester, en tømrerundervisere, en skrædderundervisere, en fodboldtræner, en repræsentant fra kvindernes coop, den lokale kadi (sultanens juridiske/koran rådgiver) og en tjener. I et samarbejde imellem fængselsdirektøren i Prison Civile d Agadez Djibrill Noma Sina og projektkoodinator Kenneth A. Balfelt blev netværket formaliseret og de fik planlagt projektets videre forløb. Pensée Sans Frontière har vist en solid drivkraft i at få planlagt, opstartet og drevet projektet. PSF har kontinuerligt fornyet og tilpasset strategien og har vist stort engagement i at planlægge den videre udvikling som der nu søges om støtte til. PSF har solide netværk i alle dele af lokalsamfundet inklusiv kontakt til Sultanstyret, kommunen og Guvernøren i Agadez. PSFs bestyrelse består af medlemmer fra netværket. Der er dermed et overlap imellem de ansatte i projektet og bestyrelsen. Dette har været nødvendigt i opstarten for at sikre viden og engagement i projektet. Rent formelt er der lavet en opdeling mellem projektet og PSF s bestyrelse. På sigt er det tanken at splitte bestyrelse og medarbejdere ad, således at bestyrelsen i højere grad udgøres af erfarne personer, med professionel ledelses- og/eller kriminalomsorgserfaring. Nøglepersonerne i Agadez er som følger: Alhassane Amoussale, PSF organisationsansvarlige, har lang erfaring fra restaurationsbrancen og har vist en usædvanlig evne til at koordinere og udvikle projektet, motivere folk samt afholde koordineringsmøder hver 1-2 måneder. Mahamet Elhadji er PSF Prison Civile d'agadez projektkoodinator og superviser. Mahamet er tømrermester og driver tømrerfirmaet Air Meubles, hvor han tilbyder mindreårige tidl. indsatte praktikpladser. Dette foregår i samarbejde med vores anden partner NGO Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez. Elhadji er har væretsupervisor og står for den økonomiske planlægning. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 3 3

4 Som superviser har han sikret, at der ikke har været een eneste uforudset fraværsdag for underviserene. Yderligere er alt værktøjet stadig i værkstedet og undervisningen kører som aftalt. Alhassan Halido, BA English, er tolk og har arrangeret de første 2-3 koordineringsmøder og har udarbejdet projektets rapporter. Alhassan har været bortrejst i en periode pga. oprøret imellem parter fra Agadez regionen og regeringen, men er netop hjemvendt. Mouni Dilla er ansvarlig for aktiviteter rettet mod kvinder/piger. Mouni står for arbejdet med de indsatte kvinder, bl.a. HIV/AIDS information, udvikling og salg af håndværksarbejde, samt indkøb af materialer. Saidou og Issof er hhv. skrædder og tømrerundervisere. Saidou har sin egen skrædderbutik i Agadez og Issofou er den bedste tømrer i Aïr-Meubles.. De har begge vist sig at være strukturerede, tålmodige og dygtige undervisere. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde Projektet er blevet til ud fra en research tur til Agadez i december 2006, som socialkunstner Kenneth Balfelt (se foretog med det formål at finde et projekt til fordel for fængslet i Agadez. Da Kenneth Balfelt hørte om den ekstremt høje recidivrate på 90%, i fængslet (recidivrate, dvs. Antal, der ryger tilbage i kriminalitet efter fængselsophold.), fik han lyst til at hjælpe med at ændre de indsattes situation ved at give dem muligheden for at lære noget i fængslet. Fra Danmark har Kenneth Balfelt lavet research om fængselsproblematikker og har bl.a. undersøgt, hvordan der arbejdes med bla recidivproblemer i kriminalforsorgen i bl.a. Danmark, Norge og særligt Canada, der er foregangsland for effektiv recidivreducering. Denne research har bl.a. ledt til at Kenneth A. Balfelt parallelt med projektet i Agadez har arbejdet med Køge Arrest, ligeosm han har fået et 3-årigt projekt med indsatte i et nyetableret fængsel i Norge. I Agadez indledte Kenneth A. Balfelt en dialog med fængselsinspektøren og forskellige aktører, bla. de frivillige som senere skulle danne PSF, om et evt. samarbejde. Parterne blev enige om at opstarte et projekt og om at søge justistministeriet i Niger om tilladelse til det. Tilladelsen fik de i marts 2007, hvorefter for-projektet opstartede. I projektets første fase blev de indsatte indraget i en refleksion af, hvordan deres behov for et kriminalitetsfri liv efter løsladelse kunne være - og hvordan et fængselsophold kunne målrettes derhen imod. Der blev derved sammensat et program med hovedvægten på jobskabende uddannelse som fængselsdirektøren godkendte. De spurgte de indsatte, hvad de kunne tænke sig at lære og der var flest indsatte der ønskede sig en tømrer eller skrædder uddannelse. PSF og Kenneth Balfelt arbejdede derefter på to forløb: - at forberede fængslet på uddannelsen og - at inddrage lokalmiljøet i projektet bl.a. for at få underviseree. I fænglset fik de tildelt et lokale, som er udenfor fængselsmuren men indenfor en indhegning. I dette "mellemrum" er der besøgsrum, fangevogternes base samt et lokale de havde til pauser og opbevaring. Det er dette sidste rum, projektet fik tildelt til værksted. Der blev opstillet kriterierer for hvem der skulle udvælges til uddannelserne og udvalgt 10 personer til hver uddannelse. Der er ca. 250 indsatte, hvoraf der er ca. 3-5 kvinder og 3-5 mindreårige (jeg forstår ikke betydningen). Kvinderne kan ikke deltage i undervisning sammen med mændene, og laver håndværk. Kriterierne for udvælgelse til uddannelsen var at prioritere - de mindreårige - de uuddannede/ufaglærte - analfabeter - de fattige. I lokalmiljøet fandt de frem til Mahamet Elhadji, hvis far havde lært tømrerfaget i et fængsel, og som driver et af byens større tømrerfirmaer, Aïr-Meubles. Han havde lignende ideer og de blev hurtig klar over at deres projekttanker passede fantastisk sammen. Mahamet blev projektets vigtigste samarbejdspartner. Han fandt undervisere til hhv. tømrer og skrædderuddannelsen og påtog sig at være supervisor. Han bidrog endvidere med at opstarte værkstedet. De ønskede endvidere at give de indsatte muligheder for at fysisk og mental sundhed blev forbedret og fik igangsat foldboldstræning (hvilket er den eneste sport der rigtigt dyrkes i Agadez) og HIV/AIDS oplysning PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 4 4

5 Pensée Sans Frontière har et tæt samarbejde med ledelsen i fængslet og har været fælles om at definere målsætninger, strategier og drift. De har udviklet for-projektet løbende og det, at der har været en vidensbase og en høj "opstartenergi", har inspireret PSF til at tænke konkret over behovene i deres egen kontekst. De har løbende foreslået tiltag som er blevet forelagt projektlederen i Danmark Kenneth Balfelt, og som han har taget stilling til og støttet dem i ud fra devisen: "De lokale løsninger er de bedste". Det har sjældent været nødvendigt at rette fokus ind, fordi vi i så høj grad har arbejdet meget bevidst med at skabe ejerskab både for projektet som helhed og for mål og strategier. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Agadez som er projektets geografiske udgangspunkt, er regional hovedstad med knap indbyggere. Byen bærer præg af Nigers generelle underudvikling og er berørt af den stigende urbanisering og medfølgende høje arbejdsløshed, ekstreme fattigdom og som resultat en synlig fattigdomsrelateret kriminalitet. Byen har siden år 2000 oplevet en større procentuel befolkningstilvækst end hovedstaden Niamey, og er udfordret af, at størstedelen af tilflytterne er uuddannede familier fra landets rurale områder der søger til Agadez for at finde arbejde og en mere stabil fremtid. Arbejdsmarkedet i Agadez stiller krav til kvalificeret arbejdskraft der kan varetage byens nye opgaver. Krav som de mange migranter og fattige familier, der oftest står uden uddannelse, relevant erfaring og træning, ikke kan imødekomme. Uden relevant træning, erfaring og uddannelse er vejen ind på det officielle arbejdsmarked vanskelig og i et samfund uden sociale sikkerhedsnet, efterlader arbejdsløsheden mange ressourcesvage individer på kanten af samfundet. Med tiden oplever mange en faldende tro på, at samfundet kan tilbyde et værdigt liv og en positiv fremtid og mange fristes af byens kriminelle miljø, hvor tyveri af mad, indbrud og gaderøverier bliver en alternativ overlevelsesstrategi. Denne gruppe af individer, der ernærer sig ved den såkaldte fattigdomsrelaterede kriminalitet, består oftest af både voksne tilflyttere uden relevant uddannelse, sociale netværk og økonomiske ressourcer, men også af landets høje andel af børn og unge mennesker som grundet familiernes store fattigdom tvinges til tiggeri og småkriminalitet i byens gader. Stigmatiseringen af indsatte og tidligere indsatte er stor og kampen ud af dette fastlåste "sociale fængsel" er svær. Der er langt fra i samme grad som f.eks. i Danmark en idé om at staf giver bod og der er muligheder for rehabilitering - hverken i det offentlige system eller i samfundet generelt. Justitsministeriet i Niger kender til rehabiliteringsprincipper og PSF har diskuteret forskellige forslag om rehabiliteringsprojekter med dem - men de har ingen midler til, og tilsyneladende intet overskud til at forfølge eventuelle idéer i den retning. De var derfor hurtige til at godkende dette initiativ - hvilket naturligvis både var yderst positivt, men også stærkt problematisk. det var ønsket at etablere en større dialog og et engagement i projektetr fra deres side. Her er der en opgave foran os i form af fortalervirksomhed Et andet mere generelt problem er at der straffes meget. De har ikke andre værktøjer overfor selv de mindste forteelser end fængsling. Og med de nigerske recedivrater på 80-90%, viser historien desværre at fængslet er med til at cementere en kriminel løbebane. Det er også synligt, efter vores samarbejde, at der er rimelig stor frihed for fængselsledelsen i det enkelte fængsel til at træffe afgørende beslutninger. F.eks. havde de indsattes talsmand i Prison Civile d'agadez mulighed for at bruge en del tid uden for fængslet og vi oplevede at en indsat blev frigivet pga. et mentalt sammenbrud. Disse eksempler er yderst positive tiltag fra direktøren i Agadez' side - men vidner om en stor grad af frihed, der kan forvaltes til det negative. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 5 5

6 B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? Forprojektet har primært koncentreret sig om at etablere de fysiske rammer for undervisningen og om at engagere nogle loyale og dygtige undervisere samt at skabe den fornødne opbakning i lokalmiljøet. Bl.a. hos Äir d' Agadez Sultan, guvenør, domhusformand, etc. Da underviserene indtil nu har været hyret på forholdsvis frivillig basis, har det ikke været muligt at føre undervisning dagligt. Indtil nu har 15 indsatte modtaget undervisning i skrædderfaget og 20 indsatte i tømrerfaget. Undervisningen har fundet sted 3 gange ugentligt i henholdsvis 5 og 7 timer dagligt. Fængselsledelsen stiller sig på nuværende tidspunkt yderst positive overfor fortsættelsen af projektet, især da de indsatte er blevet gladere og mere tilfredse. Dette gør selvsagt fængselsinspektørens job nemmere og han håber at projektet kan udbredes til andre fængsler i Niger. (Projektet har fået en invitation til at lave et lignende tiltag i fængslet i Maradi, men dette er indtil videre lagt på hylden over spændende fremtidsprojekter.) Fængselslederen finder det derudover lærerigt og inspirerende, at undervisning og andre aktiviteter udgør så stor en motivationsfaktor for de indsatte. De indsatte der har modtaget undervisning har indtil nu produceret t-shirts, bukser, børnetøj, stole, mindre borde som sælges gennem vinduet fra det der tidligere var fængselsvagternes personalerum, men som inspektøren tildelte projektet. Problemet er nu, at der for det første ikke er flere materialer og for det andet, at der er behov for midler til at lønne underviserene og dermed intensivere træningen. Aktiviteterne på fodboldbanen er ligeledes gået delvist i stå, da der i skrivende stund kun er én fodbold tilbage. Efter at projektet havde kørt et års tid, og de lokalt havde vist at det fungerede, opstod der behov for at udvikle indsatsen. Der søges nu støtte til en sådan en udvikling af projektet for at fortsætte udviklingen som består af følgende tiltag: - Udslusning: udstedelse af uddannelsesbevis, ønske om at give løsladte en basisværktøjskasse, forsat supervision efter løsladelse, etc. - Butik til salg af producerede varer, med værksted til opstart af løsladte samt til gradvis udslusning i den sidste tid af afsoningen. - Professionalisering af uddannelsen, flere timer og flere elever, fastansættelse at undervisere, etc. Disse tiltag skal overordnet også tjene til at gøre projektet økonomisk bæredygtigt således at salg af varer giver indtægt til materialer og undervisning. Det er denne del vi nu søger støtte til. I sommeren 2008 tog han kontakt til VDN og blev medlem af foreningen. Bestyrelsen besluttede at støtte projektet og samarbejde for at føre det ud i livet. B.3 Problemanalyse Ifølge fængselsinspektøren Djibrill Noma Sina i Prison Civile de Agadez er omkring % af den begåede kriminalitet i området omkring fængslet fattigdomsbetinget og recidiv raten på 90 %. Recidivraten er den procentdel af løsladte der fængsles igen efter afsoning. I Danmark er recidivraten 27,5% efter 2 år! Den høje recidivrate skyldes især den ekstreme fattigdom, de indsatte oplever ved løsladelsen, og forværres af de løsladtes manglende faglige kompetencer og begrænsede muligheder for indtjening. Nigers befolkning besidder et af de laveste uddannelsesniveauer i Afrika, og kun knap 28 % af befolkningen har færdiggjort 4 års skolegang. I Prison Civile de Agadez afsoner de indsatte, der har begået kriminalitet i og omkring Agadez by deres straf. Ligesom i mange andre udviklingslande tilbyder dette fængsel kun yderst ydmyge rammer i form af betonomringede sovesale, ét dagligt måltid og ingen mulighed for aktiviteter eller læring. De få kvinder der for tiden afsoner deres straf har separate soveområder. De flere hundrede mandlige indsatte er indkvarteret i PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 6 6

7 én, fælles sovesal der aflåses af kl. 19 om aftenen og åbnes igen næste morgen. Deres sovepladser er kun afskærmet af et klæde, de hænger op omkring deres sivmåtte, hvis de altså råder over en sådan. Ved projektets begyndelse sad der 250 indsatte i Prison Civile de Agadez, hvorimod der på et tidspunkt, grundet intrastatslige konflikter et hovedsagligt tuaregisk oprør mod staten som startede i 2007, som går ud over civile og får dem til at søge ind til Agadez har siddet op til 400. Mentale sammenbrud ses relativt ofte, og generelt har de fleste indsatte opgivet håbet om en lovlydig livsførelse. De manglende muligheder, den manglende tro på noget bedre bidrager til, at op imod 90 % af de løsladte vender tilbage til fængslet på et senere tidspunkt. Fængslets nuværende form og virke formår ikke at påvirke og forandre de faktorer, der fastholder tidligere indsatte i kriminalitet. Projektet ønsker at ændre denne situation for en begrænset gruppe af mennesker gennem rehabilitering og kapacitetsopbygning af de indsatte i Agadez fængsel. Projektet arbejder ud fra følgende rationaler: 1) De indsatte er ikke passive (fattige) individer men aktive mennesker; som med den rette hjælp til selvhjælp kan ændre deres livsførelse. 2) Hvad der sker med de indsatte under fængselsopholdet, har stor indflydelse på deres tilværelse efter fængslet. Hvis samfundet ønsker at reducere risikoen for at de indsatte vender tilbage til kriminalitet, er samfundet nødt til at engagere sig i målrettede programmer. Rehabilitering af de indsatte er en essentiel sikkerheds og kriminalitetspræventiv strategi. En strategi der har betydning for individet såvel som for lokalsamfundet. 3) De indsatte er under deres afsoning fortsat beskyttet af de Internationale Menneskerettighedskonventioner. I denne forbindelse tager projektet udgangspunkt i paragraf 26 stk. 1 der refererer til at alle har ret til uddannelse og livslang læring. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Indsatte i Prison Civile de Agadez med vægt på de mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabeter mænd. Derudover en særlig indsats for kvinderne i fængslet. Hovedvægten af indsatte er mænd i alderen år, som er ringe eller slet ikke uddannede, som er fattige og disillusionerede omkring at vælge den gode og retskafne vej til overlevelse. Der vil være løbende grupper på ca. 100 indsatte ad gangen pr. år, der gennemgår intensiv undervisning over 3-6 måneder. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer) Langsigtet overordnet målsætning: At reducere fattigdommen og øge sikkerheden i lokalområdet. Projekt målsætning: At nedbringe recidivraten (antal der ryger tilbage i fængsel/kriminalitet efter fængselsophold) i Prison Civile d'agadez fra 90% til 80% i løbet af de følgende 2 år ( ). Delmål: 1. At hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering 2. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning 3. At projektet bliver delvist økonomisk bæredygtigt 4. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 7 7

8 Indikatorer: Ad delmål 1: At 100 indsatte gennemgår intensiv 3-6 måneders undervisning indenfor et år (200 over 2 år) Ad delmål 2: At 33% af de løsladte der har gennemgået uddannelse har job et år efter løsladelse Ad delmål 3: At min. 50% af materialeudgifterne til projektet dækkes af egne direkte indtægter (f.eks. salg) Ad delmål 4: At de resterende 50% af udgifterne dækkes af egen fundraising et år efter projektets afslutning (dvs. år 3) C.3 Projektaktiviteter og resultater Følgende aktiviteter forventes at føre til følgende resultater: Ad delmål 1. At hæve de indsattes levestandard gennem uddannelse og rehabilitering. Resultat 1.1: 100 indsatte har lært et fag pr. år 1.1 Uddanne ca. 100 indsatte i håndværksfag pr. år Målet er at komme op på ca. 50 indsatte ad gangen, der får en 4-6 måneders veltilrettelagt og intensiv undervisning i forskellige fag Undervisning i skrædderfaget (for 15 indsatte ad gangen i 6 måneder) Undervisning i tømrerfaget (for 15 indsatte ad gangen i 6 måneder) Undervisning i MC-mekanik (nyt - alle taxier er knallerter) (for 10 indsatte ad gangen i 6 måneder) Evt. opstart af undervisning i nyt fag - efter de indsattes valg/markedsvurdering (for 10 indsatte ad gangen i 6 måneder) Indsat til indsat undervisning (20 indsatte får et 1-2 måneders kursus pr. år) Resultat 1.2: De indsattes mentale og fysiske sundhed er forbedret. 1.2 Afholde rehabiliterende aktiviteter (kan også inkludere alfabetisering) sjælesamtaler og alfabetisering sundhedssamtaler fodboldtræning Resultat 1.3: Gøre organisationen gearet til at køre en professionel undervisning. 1.3: Administration og videreudvikling af undervisningen Koordinering med og lønning af undervisere Indkøb og administration af materialer Ad delmål 2. At de løsladte der har deltaget i undervisningen er beskæftiget efter afsoning. Resultat 2.1: De løsladte har deltaget i undervisning og er beskæftiget efter afsoning 2.1: Udlevering af diplom og værktøjskasser ved endt uddannelse og afsoning. Værktøjskasserne er til låns det første år og til eje derefter Diplom udfærdiges og trykkes Værktøjssæt skaffes og udstyres med nødvendigt indhold Opsyn med henholdsvis låne og eje perioden Resultat 2.2: Professionalisere det lokale netværk (udenfor PSF), så det er kvalificeret til at arbejde med nuværende og tidl. indsatte 2.2 Samarbejdsaftaler med etablerede håndværkere i lokalområdet Etablering og pleje af netværk af håndsværks- og virksomhedsdrivende (håndværkere og private virksomheder, der kan beskæftige de løsladte) Afholdelse af møder hvert kvartal lokale aktører underviser de indsatte på frivillig basis (sikre forsat andel af frivillighed) De projektansatte markedsfører vigtigheden af at ansætte de løsladte PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 8 8

9 Resultat 2.3: Sikre mindreårige (13 år - 18 år) praktikpladser. 2.3 Etablere praktikpladser for de mindreårige Etablering og pleje af netværk af håndsværks- og virksomhedsdrivende Resultat 2.4: Sikre de ansattes udslusning i samfundet. 2.4 Opstart af samlet butik, værksted og kontor Anskaffelse af butik/værksted til leje Indretning af kontor, værksted og butik Daglig drift af butik, værksted og kontor Ad delmål 3. At min. 50% af materialeudgifterne til projektet dækkes af egne direkte indtægter (f.eks. salg) Resultat 3.1: Sikre delvis økonomisk bæredygtighed. 3.1 Butik og PR sættes i værk med salg af producerede varer for øje Opstart af butik Kapacitetsopbygning og evt. deltagelse i kurser om drift og markedsføring af butik Lokale netværk benyttes til at få lokale til at overkomme fordomme og benytte de uddannede, løsladtes tjenester/købe varene Ad delmål 4. At kapacitetsopbygge PSF i Niger for at sikre projektets fremtid og bæredygtighed Resultat 4.1: PSF er i stand til at udvikle projektet fagligt og organisatorisk og til at finde funding i Niger. 4.1 Sikre relevant uddannelse for medlemmerne af PSF så de kan udvikle projektet fagligt, udvikle det organisatorisk og søge funding til fremtidig drift Kapacitetsopbygningsrejse ved opstart og midvejs i projektet af Kenneth Balfelt og andet medlem af VDN Organisationens deltagelse i kursus og sparring med andre lokalt omkring fundraising, økonomi, projektledelse, innovation, etc Rejser til og møder med fonde/offentlige myndigheder om projektet C.4 Hvordan vil projektet blive gennemført (projektets strategi)? Projektet har fra dets indledende fase, haft fokus på to centrale områder: Reduktion af recidivraten og den lokale forankring. I tillæg til disse områder ønskes der at arbejde med kapacitetsopbygning: Det er essentielt for projektets målsætning, at de indsatte efter endt afsoning har udviklet kompetencer og tillid til, at kunne føre et liv fri af kriminalitet. Af denne grund er det en vigtig forudsætning, at projektet kan tilbyde efterfølgende hjælp til integrationen på arbejdsmarkedet, og yde løbende støtte og rådgivning. Derfor vil projektet engagere to lokale fuldtidsansatte - en i organisationen og en i projektet. Disse skal både implementere og videreføre projektet, men især have en tæt kontakt til såvel indsatte som løsladte. Rammen for denne kontakt er projektets selvejende kontor, butik og værksted. Fra dette sted kan projektet føres, de producerede varer kan sælges, løsladte kan låne værkstedet og få faglig vejledning og vigtigst, det fungerer som et værested for de løsladte. Et værested der er afgørende for de løsladtes fremtidige færd. Et andet formål med at have et sådan butik, værksted og værested i byen er at ændre fordomme om indsatte (fortalervirksomhed) - ved at folk i det daglige kan se indsatte og tidl. indsatte udføre "normale" gerninger. For at stimulere det fortsatte lokale engagement og styrke både undervisning som udslusning, skal løsladte som betaling for at benytte værkstedet, fungere som assistenter til de ansatte undervisere og undervise de indsatte i deres respektive fag. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 9 9

10 I for-projektet har fængselsinspektøren i et begrænset omfang solgt de producerede varer, for at skaffe indtjening til at dække udgifter til nyt materiale etc. Dette salg skal professionaliseres og opgraders, således at udgifter og indtjening begynder at mødes, målet er 50%'s egen dækning af materialeudgifterne - hvilket vil begrænse afhængigheden af eksterne midler. Det svarer til at fængslet skal tjene ca. kr pr. år. (udgifter til materialer til tømrer, skrædder, mekanik, nyt tiltag, fodbold, værktøjssæt og diplomudstedelse) For at intensivere og effektivisere undervisningen vil projektet i næstkommende fase, hyre undervisere på kontrakt. Således vil flere indsatte kunne deltage i en væsentligt forbedret, mere intense (5-6 dage hele arbejdsdage pr. uge i - fremfor 3-4 dage halve arbejdsdage pr. uge) og længere uddannelse. For-projektet har fra sin indledende fase (de første 2 år) fokuseret på, at være baseret på et stærkt samarbejde i lokalsamfundet. Et samarbejde der er forudsætningen for at nærværende projekt kan fungere og forsættes. Som beskrevet i projektbeskrivelsen varetages den daglige drift af projektet udelukkende af engagerede lokale. Lokale der er involverede i hele projektets cyklus fra idéudvikling til gennemførelse af projektets aktiviteter, til afrapportering og delvis budgetstyrring. Dette engagement skal udbygges i den kommende fase, hvorfor et officielt netværk omkring projektet skal etableres - dette skal både ske igennem møder med lokale som beskrevet i aktiviteter, men i ligeså høj grad via mere uformelle netværksdannelse/pleje som den organisationsansvarlige og projektkoordinatoren har været så gode til i for-projektetsperioden. Både med henblik på drift og videreudvikling, men også for at etablere konkrete arbejdspladser og muligheder for de løsladte. Det er også en del af fortalervirksomheden at der kan opstå en eller anden form for prestige i at deltage i løsningen af et samfundsmæssig problem ved at være med i netværket omkring fængslet. Vi vil også lave fortalervirksomhed overfor relevante ministerier, i et nyt forsøg på at få dem til at tildele midler til projektet. Af denne grund fokuserer projektet på, at de indsatte i deres uddannelsesforløb producerer varer der senere kan afsættes på det lokale marked - for derigennem at skabe dialog med lokalsamfundet. Til dette åbnes en butik. Herfra er det målsætningen af sælge varer til en etisk fastsat pris, dvs. der ikke laver konkurrenceforvridning. Hensigten er at lokale køber varer fra "fængselsbutikken" pga. deres sociale engagement, for at støtte den gode sag. Der er en stor udfordring i at gå fra et mere eller mindre frivilligt projekt til et fund finansieret! I det første år af for-projektet fik undervisere og projektkoordinator ca. 1/3-dels løn. Herefter slap pengene op og der har kun været adgang til begrænsede midler til materialer via salg og andre NGO'er bidrag (ca. materialer til 2-3 måneder). Det vi har set er at projektet har formået at køre alligevel. Engagementet har været til stede, ikke kun pga. forhåbningen om fremtidige finansiering. Ligesom det ikke været alle der har fået del i de begrænsede midler. Den organisationsansvarlige har næsten intet tjent, men har derfor også kun kunne engagere sig sporadisk. Det er på denne baggrund at vi har lagt en strategi for at sikre uddannelsens profesionalisme - den skal køre helt kontinerligt og veltilrettelagt, således at de indsatte for en faglig og samfundsmæssig anvendelig uddannelse. Samtidig nærer vi et ønske om at sikre en fortsat grad af frivillighed. Dette vil vi gøre ved at få frivillige undervisere ind til mindre kurser. Dette bliver en del af lærenes jobbeskrivelse. De skal finde afgrænsede områder, f.eks. lapning af mc-dæk og ornamentudskæringer i træ, og finde lokale der vil lave kurser i dette. Dermed sikres der også en pool af betalte vikarer ifm. sygdom og ferie. Et andet strategisk træk er at give mere ansvar til fængselsvæsenet. Vi vil løbende sikre at de er med i alle processer omkring projektet. Fængselsvæsenet skal især være med til alle møder med netværket, andre myndigheder og fonde. Dette skal sikre at fængselsvæsenet hele tiden er med til at sælge projektet udadtil, får kredit for det og dermed engagere sig indadtil. Det er planen at vi skal lave uddannelse og træning af PSF til f.eks. at kunne rejse fremtidige midler for at sikre uafhængighed af VDN, integrere projektet i Nigers kriminalforsorg og uddanne andre til at gennemføre lignende projekter i andre fængsler - evt. mod betaling. Strategien for uddannelse og træning skal i høj grad tage udgangspunkt i organisations egne ønsker, behov og mangler, således at relevancen sikres. Dette vil derfor blive lagt ind som et punkt til diskussion ifm. den løbende evaluering. Kapacitetsopbygningen foregår parallelt hos og med PSF i Agadez: Lokale håndværkere underviser indsatte. Indsatte underviser andre indsatte. Lokale kvinder og nationale NGO'er afholder HIV/AIDS sensibilisering. Det er for projektets største PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 10 10

11 succes; at skabe kapacitetsopbygning "inden for egne rækker". Dermed er det næsten 100% bæredygtigt på det punkt. I forhold til udslusningsprogrammet er der indgået en aftale med NGOen Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez, (BP 257, Agadez - Niger, Tel ) om hjælp med praktikpladser/jobs til mindreårige (13-18 årige). En indsats som de har gennemført i en årrække, bl.a. sammen med praktikpladser hos Aïr Meubles/Mahamat Elhadji. For de ældre vil udslusningen udgå fra butikken, netværket og via de aftalter vi kan etablere i lokalområdet. Fortalervirksomhed Projektet har haft besøg af Nigers justitsministeriet og Guvenøren for Agadez regionen, som var begrejstrede for for-projektet. Det er ligeledes blevet præsenteret for direktøren i justitsministeriet. Pensée Sans Frontière er blevet inviteret til at lave et lignende projekt i Maradi. Det er dermed lykkes at markedsføre projektet, dets opbygning og struktur uden anden indsats end projektet selv. På sigt vil PSF lave en præsentation af projektet og de muligheder der ligger i det, til kriminalforsorgen og andre fængsler i Niger. Forholdet omkring fordomme og stigmatisering af indsatte er noget vi har set er påkrævet for at projektet og de løsladte skal få den succes vi ønsker. PSD har "passivt" påbegyndt en holdningsændring i lokalsamfundet via dem der er involveret. Det er sket i kraft af at de efter at have oplevet de indsatte, kan se at de for langt hovedpartens vedkommende er normale mennesker som dem selv, der er havnet i uheldig eller desperate omstændigheder. Denne indsats ønsker vi at gøre mere aktivt, og her skal butikken/værkstedet i byen være platformen. Ligeledes ønsker PSF at arbejde med de lokale myndigheder/kommunen mere aktivt at informere dem om forholdene og mulighederne for samfundet ved at modtage de indsatte mere åbent. Dette kræver møder, dialog og involvering. Kriminalforsorgnet og justitsminsteriet er et andet sted PSF ønsker at informere om de langsigtede muligheder i rehabilitering og ikke mindst i dette arbejde er det også vores ønske at direktøren bliver rustet til at argumentere for rehablitering mere fagligt. Danmark har allerede en indsats via Institut for Menneskerettigheder, som arbejder med justitsministeriet, som VDN har kontakt til, der ønskes formaliseres. C.5 Risici og forudsætninger (antagelser?) Forudsætninger: - Fængselsledelsen og justitsministeriet fortsætter deres positive indstilling og opbakning til projektet - De indsatte fortsætter deres interesse og motivation for at lære - Underviserene fortsætter med at undervise - Der kan skaffes arbejdspladser til de løsladte - Der kan skaffes materialer til undervisningen - Projektet modtager de ansøgte midler, således at projektet inden for få år kan gøres bæredygtigt Risici: - At der skabes en afhængighed (med andre ord: manglende økonomisk bæredygtighed, og manglende kapacitet hos PSF-Niger til selv at skaffe fundsmidler i Niger ved projektets ophør) - At det bliver attraktivt at komme i fængsel for at få en uddannelse. Dette er af udefra kommende blevet rejst som en risici, men er ikke noget dem der kender fængslet, dets øvrige forhold og selve det at blive frihedsberøvet ser som et tema. Men det kan skabe en uligehedsfølelse for dem der ikke får samme mulighed for uddannelse, fordi de ikke er indsat i fængslet. - Konflikten i områder forbliver på et niveau så adgangen til projektområdet for udefrakommende som fx evalueringshold ikke forhindres I forhold til korruption har vi fra starten været afvisende for enhver form for "gave" eller direkte korruption. Organisationen PSF har netop fået navnet tanker uden grænser, for at indikere og skabe grundlag for ideen om at det er udvekslingen af tanker mere end af midler, der er hovedvirket. Dette er løbende blevet accepteret og der sættes pris på den indsats der er blevet skabt, og i dag er der ingen der beder om "gaver". PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 11 11

12 D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i projektgennemførelsen Projektet er blevet godkendt af justitsministeriet i Niger og drives i tæt samarbejde med fængslet og fængselsinspektøren i Prison Civile Agadez. Projektet lægger stor vægt på nationalt ejerskab, lokal forankring, udveksling af meninger og viden og har generelt en horisontal ledelsesstruktur. Organiseringen er som følger: Venskabsforeningen Danmark-Niger (projektgruppe bestående af en tovholder (Kenneth Balfelt), og 2-3 frivillige) - Ansvar for opfølgning - sparring - finansiel administration - rapportering til Projektpuljen - tilsyn og monitorering af projektaktiviteterne - Ansvar for at holde VDN bestyrelse orienteret Venskabsforeningen Danmark-Niger (bestyrelsen) - Ansvar for at træffe beslutninger vedr. evt. afvigelser eller problemsituationer i samråd med projektgruppe - Ansvar for at udpege deltagere til afsluttende intern evaluering - Ansvar for valg af revisior Pensée Sans Frontière (Niger) - Styrer og foretager den daglige drift og implementerer projektaktiviteterne - PSF afrapporterer til VDN - aktivitetsrapport pr. kvartal og finansiel rapport på månedlig basis - Ansvarlig for at sikre udviklingen af projektet i forhold til den konkrete kontekst og behov - Ansvarlig for at pleje og fastholde det tætte samarbejde med lokalsamfundet, undervisere, indsatte og fængselsledelsen - PSF vil assistere undervisere i at afholde træning og være ansvarlig for at de tilstrækkelige midler og behov bliver mødt Hos PSF er der lavet en opdeling i henholdsvis Organisationen v/alhassane Amoussale og Projektet v/ Mahamet Elhadji. Organisationen er ansvarlig for den overordnede udvikling, opstart af aktiviteter og afrapportering til VDN. Projektledelsen er ansvarlig for implementering, drift af projektet, supervision, tilsyn og bogholderi samt kassestyring i samarbejde med bogholder. Beslutninger vedrørende budgetter og evt. omlæggelse af projektimplementeringen træffes i samråd mellem PSF Niger og Venskabsforeningen Danmark-Niger Prison Civile d'agadez - Ansvarlig for at udvælge elever efter de aftalte kriterier - Ansvarlig for at stille lokaler til rådighed, arbejdssikkerhed og føre opsyn med materialer og værktøj til værksteder - Ansvarlig for at understøtte og sikre faciliteter til Indsat-til-indsat undervisning - Ansvarlig for at monitorere recidivrate Finansiel styring Budgettet er udarbejdet af VDN og PSF i Niger. Implementeringen tilfalder, som beskrevet ovenfor, ledelsen i Niger og i budgettet er inkluderet administration og driftsomkostninger. Hvert kvartal laver PSF regnskab og evt. justerer fremtidige månedsbudgetter. Der vil på denne baggrund blive overført de nødvendige midler hvert kvartal til projektkontoen i Niger. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 12 12

13 Hos VDN har bestyrelsens formand og koordinatoren ansvar for overførslen af midler til Niger. I Niger skal der to personer til at underskrive træk på projektkontoen: PSF koordinatoren og bogholderen. Regnskaber sendes til Venskabsforeningen Danmark-Niger, således at de kan indgå i årsregnskabet og den årlige rapportering til donorer og andre samarbejdspartnere. Regnskabet undergår en autoriseret revision i Niger og efterses af revisor i Danmark. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Vi vil fra VDN gennemføre kombinerede tilsyns- og kapacitetsopbygningsrejser i den 2 års periode, fordelt som følger: Opstartsrejse Midtvejsrejse Slut Formål: Kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning Evaluering Opstart Tilsyn Plan for fremtiden Deltagere: Koordinator Koordinator/bestyr. el. medl. Koordinator/bestyr. el. medlem E. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING E.1 Den danske organisations folkelige forankring Venskabsforeningen Danmark Niger har 61 medlemmer. Flere af dem er dybt engagerede i Niger hvor de arbejder (eller har arbejdet) enten for Danida, CARE, Caritas, Institut for Menneskerettigheder eller GtU. Foreningen tæller også flere nigerske medlemmer som er bosatte i Danmark. Foreningens kasserer er bl.a. fra Zinder. Foreningen har ikke før haft et egentligt udviklingsprojekt i Niger, men har anset det som sin vigtigste opgave, at informere om Niger. I 2004 fik foreningen alligevel et samarbejde med en lokal ngo i Mainé- Soroa. Foreningen finansierede ud af egne midler et mindre fåreopfedningsprojekt i Mainé Soroa. Projektet opstod ud af et ønske hos nogle af medlemmerne om at involvere sig mere direkte og udvikle nære relationer til det land. Med nærværende projekt har foreningen muligheden for at indgå i nye relationer, denne gang med en ung organisation i Agadez. Projektets overordnede formål er at fremme menneskerettighederne og VDN tæller specialister indenfor feltet, for hvem projektet repræsenterer et værdifuldt eksperiment. Sidst men ikke mindst: foreningen tæller et medlem, som er fra Agadez. Hun vil blive inviteret til at indgå i projektgruppen, som har ansvar for opfølgningen, hvis ansøgningen bliver godkendt. F.1 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Vi vil lave en mindre folder om projektet, til oplysning om strategien og resultaterne. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning til skemaet, som findes på de følgende sider. Dette afsnit må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 13 13

14 3. Budgetresumé Her angives et resume af hovedposterne i budgettet. Budgetresume: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre): Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta: Angiv anvendt kurs: Hvis relevant: Angiv omfang af Projektspecifik konsulent bistand (faneark 3 i budgetformat) se også budgetvejledning , valuta d.kr d.kr d.kr Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 14 14

15 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation. Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Venskabsforeningen Danmark-Niger Isabelle Grignon - formand Rungstedplads 17, 2. tv 2200 København N tel mob Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson: Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Samarbejdspartner i syd. Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. Kenneth A. Balfelt Projektleder, HD (A), BA Fine Art, MA Art History/cultural analysis Lidemarksvej Bjæverskov Mobil Pensée Sans Frontière BP: 133 Agadez - Niger Cel: Alhassane Amoussale Cel: Mahamet Elhadji PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 15 15

16 5. BILAG: OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning, c) senest reviderede årsregnskab, d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter (herunder Minipuljen og Projektpuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Øvrige bilag: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Fotoark: Prison Civile d'agadez 2 Recepisse Provisoire No. 005/08/CU/AZ 3 Pensée sans Frontière Règlement Intèrieur Bemærk: Alle bilag skal medtages på listen. Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 16 16

Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.)

Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.) Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.) Februar 2013 Dette ansøgningsskema skal anvendes til ansøgning om større udviklingsprojekt

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedret

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere