BETA-VERSION. Systime A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA-VERSION. Systime A/S"

Transkript

1 Den ny skriftlighed skriv i alle fag Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen

2 Den nye skriftlighed skriv i alle fag 2011 Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med COPY-DAN. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget. Ekstern redaktion: Peter Jensen Omslag og layout: linegraphic Sat med Gill Sans 10/13 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: linegraphic Trykt hos: Specialtrykkeriet Viborg Printed in Denmark udgave, 1. oplag ISBN Skt. Pauls Gade 25 DK-8000 Aarhus C Tlf.: systime.dk

3 Indhold Forord 7 Kom i gang! 13 Beskriv dit forhold til at skrive Lav en graffi timur Skriv på din sidemands svar Hvad snakkede I om? Hvad blev der fortalt? Hvad gjorde indtryk? Skriv, før du taler Jeg har ikke afl everet min opgave, fordi Ansæt en sekretær Lav jeres egen wiki Lav jeres egen alternative wiki Skriv et postkort Skriv om et træ Snapshot Skriv som en vandloppe Hvad gemmer sig bag nyheden? Ren fantasi Skriv med sanserne Associationsøvelser Skriv som en anden Lyt og løb Skattejagt Rundeskrivning Stave- og slåfejl Klip teksten i stykker Send en defi nition: Hvad er? Jeopardy Speak til powerpoint Appetitvækker Luk teksten Hvor er jeg blevet klog! INDHOLD

4 Kom videre! 45 Det er sådan, fordi Elevatorpitch Svar på postulatet Kvalitative og kvantitative data Hvad er dine argumenter? Læg en plan Hvorfor er det mon sådan? Spørgsmål til din naturvidenskabelige lærebog Hvis jeg nu, så vil Sådan vil jeg undersøge hypotesen del Sådan vil jeg undersøge hypotesen del Sådan bruger man dimsen Lav en figurtekst Skriv, hvad du ser på diagrammet Skriv, hvad du ser i tabellen en tjekliste Næsten det samme Tegn en model Beskriv en formel Stil spørgsmål med en formel Forsøgsopstillingen hvad er der, hvad kan det? Tegneserie med billedtekst Skriv en bevægelse Kan du gætte, hvad det er? Hvordan ser grafen ud, og hvad fortæller den? Fra begrebskort til tekst Lav en faglig fortælling fra data til diagram Optimer dit forsøg Vær naturvidenskabelig ekspert på nettet Skriv en nyhed Ekphrasis Interview Tal og gæt Selvbiografi Tanker på skrift På billedet Tre slags tale Skriv som et slips Vær digter Kort prosa Leg med genrer Sæt dig i en andens sted Skriv en debat i gang Sæt i scene

5 På den ene side og på den anden side hvad er problemet? Forfølg en nyhed med faglig stolthed, og find fejlene Bland dig i en nyhedsdebat Kom i mål! 109 Ti benspænd Når sætningen bliver for kompakt Byggesten til en sætning Verdens længste sætninger Bare gentag det Er det passivt, er det objektivt! Udfordr din elektroniske oversætter Grammatikpolitiet Hønen og ægget årsagssammenhænge Få det til at hænge sammen Fortsæt sætningen skriv naturvidenskabeligt Fede formuleringer Du store natur hvordan kan det være? Det kan blive for indforstået vær præcis Redigeringsøvelse Lav en naturvidenskabelig bouillontekst Hvad er spørgsmålet? Fang din læser med en plakat Hvordan hænger historien sammen? Spørg en forsker Byt en opgave Korrekturguide Deadline Gå i luften Lav din egen udgivelse Tekster i bogen Illustrationsliste Stikordsregister

6

7 Forord Denne bog indeholder godt 100 skriveøvelser, der er klar til at blive brugt som støtte og supplement til ny skriftlighed og skrivning i alle fag på de gymnasiale uddannelser. Bogen er skrevet af en biologilærer og en dansk- og engelsklærer, som har afprøvet mange af øvelserne, og som har sparret med kolleger fra en række andre fag for at sikre bogens fl erfaglige og tværfaglige perspektiv. Øvelserne tilbyder konkrete værktøjer og måder, hvorpå skolerne kan inkorporere skrivning i den daglige og faglige undervisning. Alt fra korte 5-10 minutters indspark i timerne om fagbegreber, sætninger eller formuleringer til træning af forskellige skrivekompetencer, genrer, grafi ske modeller og specifi k faglighed. Øvelserne kan altså bruges direkte i timerne, ved lektiecaféer eller på skrivedage. De lægger op til, at eleverne selv evaluerer deres skrivning, og kræver ikke, at læreren bruger rettetid. Dog kan fl ere af øvelserne bruges som mindre, skriftlige afl everinger med elevtid, fx kreative øvelser, der kan motivere elevernes skrivelyst, eller øvelser, der styrker elevernes faglige skrivekompetencer. Bogen henvender sig direkte til eleverne med det mål, at eleverne kommer til at føle sig trygge ved og fortrolige med at skrive for på den måde også at kunne skrive bevidst og trygt i en faglig diskurs. Bogen har med andre ord fokus på eleverne og på de vanskeligheder, vi har erfaring med, at de møder i forhold til en ofte tavs forventning om skriftlig kompetence i alle deres forskellige fag. Derfor lægger bogen vægt på, at det både kan være lærerigt og sjovt at skrive. Bogen har tre hovedkapitler Kapitel 1 Kom i gang! Her fi ndes der skriveøvelser, der kan bruges i alle fag som en integreret del i den almindelige undervisning og som en måde for eleverne dels at lege med det skrevne sprog og dels at udforske og refl ektere over viden og faglig læring. FORORD Forord 7

8 Kapitel 2 Kom videre! Kapitlet indeholder skriveøvelser, der udvikler elevernes kompetence til at producere skrivehandlinger inden for forskellige dele af fagenes skriftlige diskurs. Øvelserne er rettet mod skrivehandlinger på de forskellige taksonomiske niveauer, som findes i alle fag. Øvelserne falder i fire grupper af skrivehandlinger: a) øvelser, hvor eleverne træner at argumentere og begrunde, b) øvelser, hvor eleverne træner at beskrive, forklare eller redegøre for fagligt stof, c) øvelser, hvor eleverne træner at analysere, fortolke og dokumentere, d) øvelser, hvor eleverne træner at diskutere, vurdere og sammenligne. Da faglig skrivning ofte involverer flere skrivehandlinger på én gang, vil der også være øvelser, som falder uden for den overordnede gruppering, fordi de indeholder og blander flere forskellige skrivehandlinger. Kapitel 3 Kom i mål! Sidste kapitel præsenterer skriveøvelser, der dels træner elevernes sproglige kompetencer, når de skal formulere sig, skrive sammenhængende og bruge fagsprog, og dels styrker deres kompetence i at redigere og i at styre skriveprocessen og blive helt færdige med deres skrivearbejde. Sagt lidt mere slagfærdigt: Kapitel 1 handler om den gode start, opvarmning og dyrkelsen af motivation og skriveglæde. Kapitel 2 handler om det målrettede, præcise faglige skrivearbejde, hvor der nogle gange skal mere knofedt til. Men lidt ad gangen og i passende mål og mængder. Kapitel 3 handler om at give den en sidste tand, finessen, glasuren på kagen: at komme helt i mål. Bogen er altså ikke en teoribog. Det er en brugsbog, der først og fremmest opfordrer til at åbne for skriftlighed som en del af læringsprocessen og til at skrive på forskellige måder og niveauer for at blive bedre til både at skrive og til at skrive fagligt. Bogens brug af skrivetermer er derfor generel og ikke funderet i en bestemt teoretisk eller pædagogisk skole eller retning. Hensigten med øvelserne er at skabe et fundament for og udvide den daglige undervisning, der allerede foregår, fx når eleverne træner de skriftlige eksamensopgaver. Bogen er struktureret ud fra en forståelse af skriftlighed som: sproglighed hvad er skrift, sprog, sætninger, ord, 8 Den ny skriftlighed

9 faglig diskurs hvilke begreber og termer bruger man i de enkelte fag, og hvordan skriver man i fagene, tekstlighed hvilke genrer findes der, og hvordan er teksterne struktureret. Her kan problemet være, at der er stor forskel på, hvad eleverne læser, og hvad de skal skrive til fx eksamen, processtyring hvordan planlægger man at skrive, og hvordan overholder man deadline. Alle øvelserne beskriver dels, hvordan man skal lave øvelsen, og dels, hvilke kompetencer man træner, når man arbejder med øvelsen. Der er også forslag til, hvilke fag øvelsen kan bruges i, og hvordan man kan variere øvelserne, fx i forhold til, hvor meget tid man har. Ud for hver øvelse er der desuden en række ikoner, der markerer, hvor mange personer, der skal til for at lave øvelsen, hvilket skriveredskab øvelsen kræver, og hvor lang tid man typisk skal bruge på at lave øvelsen. Bagerst i bogen er der et stikordsregister, som man kan bruge, hvis man vil søge efter øvelser, der træner bestemte skrivekompetencer og skrivehandlinger eller bestemte fagligheder. Eksempler på bogens brug Som start på grundforløbet Alle fag bruger de første ni øvelser i kapitel 1 for at styrke, at skriftlighed bliver en integreret del af klassens arbejdskultur, fx Hvad snakkede I om?, Hvad blev der fortalt?, Hvad gjorde indtryk? og Skriv, før du taler. Som del af AP (almen sprogforståelse) Flere af øvelserne kan bruges i forbindelse med grammatik- og sprogundervisningen i AP, fx Stave- og slåfejl og Ren fantasi i kapitel 1 og Byggesten til en sætning, Verdens længste sætninger og Udfordr din elektroniske oversætter i kapitel 3. Som en del af NV (naturvidenskabeligt grundforløb) Begynd 1. lektion med øvelsen Send en definition: Hvad er? fra kapitel 1 for at undersøge, hvordan eleverne forstår og definerer naturvidenskab. Inde i forløbet vil man fra kapitel 2 kunne bruge Kvalitative og kvantitative data eller Hvis jeg nu, så vil sammen med Sådan vil jeg undersøge hypotesen del 1 og 2 og Skriv, hvad du ser på diagrammet eller Hvordan ser grafen ud, og hvad fortæller det? som træning til at skrive en rapport. 1 person 2 personer Gruppe Klassen Håndskrift Computer Mobil, ipad el. Smartphone Tid Forord 9

10 Integreret i undervisningsforløb Tre øvelser lagt ind som en integreret del af et undervisningsforløb. Start med at aktivere elevernes forforståelse med Hvor er jeg blevet klog!, lad eleverne skrive Lav en figurtekst eller Svar på postulatet, når de er undervejs i forløbet, og slut af med Bland dig i en nyhedsdebat. Skrivedage Små øvelser som opvarmning til skrivedage, hvor eleverne skal skrive opgaver, fx Associationsøvelse, Ren fantasi eller Rundeskrivning i kapitel 1. Eller øvelser fra kapitel 2, som styrker forskellige faser og skrivehandlinger i det faglige skrivearbejde, alt efter i hvilke fag og på hvilket niveau eleverne skriver opgaver. Lektiecafé Her kunne eleverne arbejde med små øvelser, der fokuserer på brug af fagord, fagbegreber og faglig diskurs. Fx Snapshot eller Klip teksten i stykker i kapitel 1. Det er sådan, fordi, Spørgsmål til din naturvidenskabelige lærebog eller Næsten det samme i kapitel 2. Repetition Fx øvelserne i kapitel 1: Lyt og løb, Jeopardy og Lav din egen wiki. Som optakt til opgaven i dansk og/eller historie Øvelser fra kapitel 2, der styrker research- og analysekompetencen, og øvelser fra kapitel 3, der træner proces og redigering. Desuden et af de Ti benspænd i kapitel 3, hvor der skal medtages minimum tre citater og tre fodnoter. I forbindelse med forløb i AT (almen studieforberedelse) Øvelser fra kapitel 2 og 3, som træner arbejdet med research, metode, problemformulering og hypotese. Skrivedage i forbindelse med SSO (større skriftlig opgave), SRO (studieretningsopgave), SRP (studieretningsprojekt) Opvarmningsøvelser fra kapitel 1, redigeringsøvelser fra kapitel 3, øvelser, der træner abstract, og øvelser, der træner research, skriveproces og deadline. Evaluering Som evaluering på omfattende skriftlige opgaver og projekter, større forløb og tværfaglige forløb og studierejser brug øvelserne: Hvor er jeg blevet klog, Jeopardy, B12-udgivelse eller podcasts. 10 Den ny skriftlighed

11 Vi vil gerne takke vores mange elever, som tålmodigt og ivrigt har afprøvet mange af øvelserne, og som har givet os en uvurderlig respons. Også tak til kolleger, som har hjulpet med fagspecifikke spørgsmål og givet inspiration til udformningen af øvelserne. Ikke mindst Marianne Dideriksen, som bl.a. underviste i samfundsfag, og som nåede at være med i den første idéudviklende fase af bogen. Og tak til Peter Jensen, som har været en skarp og konstruktiv redaktør undervejs i projektet. Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen Forord 11

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Skrivegrupper - hvorfor og hvordan?

Skrivegrupper - hvorfor og hvordan? Skrivegrupper - hvorfor og hvordan? Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Denne pjece uddeles gratis til interesserede studerende og undervisere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere