ClinicCare kan anvendes af både privatpraktiserende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ClinicCare kan anvendes af både privatpraktiserende"

Transkript

1 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hve m er Clini cca re? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Psykiatere FMK- recepter ClinicCare Web Det indlysende valg for psykiatere Over klinikker anvender i dag ClinicCare. Det gør systemet til det mest udbredte system i sundhedssektoren. Blandt psykologer har vi i dag over 550 klinikker, hvilket svarer til en markedsandel på omkring 65% ClinicCare håndterer alle administrative rutiner i klinikken: aftaler, regninger, elektroniske fakturaer, journaler, tegnsystem, dankort, kommunikation, osv.. ClinicCare er godkendt af MEDCOM og opfylder kravene i overenskomsterne. ClinicCare kan anvendes af både privatpraktiserende og psykiatere under sygesikringen. ClinicCare er Danmarks mest udbredte system i den primære sundhedssektor. Det er ikke uden grund! Vi tilbyder nemlig på alle punkter det bedste system til netop dig: Bedste pris Prisen for grundmodulet er således kun 199 kr./måned og prisen for alle moduler inkl. fri support er kun 9996,- pr. år. Dette grundmodul med afregning, inkl. FMK, Sentinel, WebReg, sygesikring, danmark, avanceret journalmodul, kalendermodulet (evt. inkl. online booking). Det fås ikke billigere. Bedste sikkerhed Vi ved at sikkerheden er afgørende. Derfor er der lagt ekstra vægt på dette, ved at have dobbeltkrypteret data, så du kan afskærme data så ingen andre end dig selv kan se de fortrolige patientdata hverken os selv ifm. support eller dine kollegaer i klinikken. Dette tilbyder ingen andre. Derudover skal du ikke selv have data liggende på egen pc eller server, da de ligger sikret centralt på sikrede servere. Størst fleksibilitet ClinicCare Web er browser-baseret, hvilket betyder, at dine data lagres på en central sikret server. Så du behøver ingen server, men skal blot have en computer (Mac / Windows / Smartphone) med internetadgang. Derudover er det meget let at gå til, da det er intuitivt og moderne opbygget. Tilpasset til psykiatere - ClinicCare Web er tilpasset til netop psykiateres behov. Vores system er målrettet speciallæger, så systemet indeholder ikke en masse funktioner, som kun almen praksis har brug for. Hvis klinikken anvender et andet lægesystem, så kan data nemt overføres. (ved brug af FNUX-formatet, som er en udbygning af PLO-formatet). ClinicCare er 100% web-baseret: Klinikcomputer Server

2 ClinicCare systemet er opbygget af moduler, hvilket betyder, at du kun behøver at anskaffe det du har brug for dette gør systemet mere overskueligt og samtidig billigere. Opbygningen af ClinicCare Web: FMK (Fælles medicinkort/recepter) (Kassekladde kontoudtog, ind/udlæsning) Journalmodul (tekst, grafik) DAK-E (Datafangst) Webreg + Lab-svar (aftaler, mødekort) Påmindelse (SMS/ ) Online booking Grundmodul (Patienter, afregning, breve, CPR-opslag) Dankort Danmark Elektronisk faktura EDIFACT Regnskabsintegration Figuren viser at er udgangspunktet. Oven på det kan du udbygge med kalendermodul, journalmodul, regnskabsmodul samt Det Fælles Medicinkort (FMK). ClinicCare er karakteriseret ved: - Mindst mulig administration for klinikken, f.eks. bliver henvisninger/patienter 100% automatisk indlæst, sygesikringen bliver hver måned automatisk klargjort, så I blot skal kontrollere og godkende det. Regninger til Danmark indsendes også automatisk. - Effektiv i den daglige brug - det betyder, at systemet består af meget få skærmbilleder, som er fuldt dækkende for det din klinik skal bruge. Det gør også, at du hurtigt bliver fortrolig med det. - Et komplet system, så I f.eks. ikke behøver noget ekstra regnskabsprogram. I kan endda undvære et tekstbehandlingsprogram, da ClinicCare indeholder alle de skabeloner/erklæringer I bruger på jeres område. På de næste sider introduceres de forskellige moduler. 2

3 Grundmodul indeholder alt, hvad der skal til for at holde styr på afregninger og dokumenter. Vi har gjort meget ud af, at grundmodulet er effektivt at bruge i det daglige. I forbindelse med konsultationen søges patienten frem, eller der bruges en magnetkortlæser til at aflæse sundhedskortet. Det bringer dig frem til patientstamkortet (se skærmprint): Stamkortet har ingen unødvendige oplysninger og giver hurtig adgang til: - Patientens kontaktoplysninger med mulighed for CPR-opslag - EDIFACT-korrespondance - Evt. anden betaler (kommune/firma/forsikring) - Udførte konsultationer og udarbejdede dokumenter - danmarks-afregning -CPR-opslag Ved klik på Tilføj Kons. kan du hurtigt vælge den/de ydelser, der skal afregnes. Udover de officielle takster, som vi naturligvis automatisk opdaterer ved prisændringer, kan du tilføje dine egne ydelser. Når du har valgt ydelsen, kan du registrere en eventuel betaling i betalingsbilledet. Hvis patienten ønsker det, kan der sluttelig udskrives en kvittering og du er nu allerede færdig med den administrative del af konsultationen. Hvis patienten er medlem af Danmark, sørger ClinicCare automatisk for afsendelse af regningen. Hvis der er en anden betaler involveret, såsom kommune/forsikring/firma, kan ClinicCare udskrive faktura og/eller sende E-faktura elektronisk til modtageren. Så du behøver ikke bruge Virk.dk til indtastning af faktura til offentlige myndigheder. 3

4 EDIFACT/Kommunikation giver mulighed for at kommunikere via EDIFACT med andre i sundhedssektoren. ClinicCare er godkendt af MEDCOM og indeholder skabeloner psykiatere skal bruge (henvisninger, epikriser, korrespondancebreve etc.). Når du skal sende et brev, kan du f.eks. vælge Psykiater epikrise -skabelonen, som automatisk fletter alle oplysninger ind i skabelonen (se figur). Der er indbygget stavekontrol, som fanger de mest almindelige fejl. Når du har klikket Send, sendes brevet som en EDIFACT via en sikker forbindelse. De breve du modtager, indlæses automatisk så de er tilgængelig under den enkelte patient. I ClinicCare kan du selvfølgelig også modtage henvisninger fra henvisningshotellet eller direkte fra lægerne. 4

5 Journalen er det område, hvor vi adskiller os mest fra andre systemer. Det specielle ved vores journalmodul er: Indeholder skabeloner for anamnese/undersøgelser E-konsultation: Patienten kan tildeles et login, så der udvekles på en sikker måde. Mulighed for e-konsultation, dvs. at korrespondance med patienten (både alm. og sikret bliver ajourført i journalen). Kan anvendes on- og offline: Journaler kan gemmes selvom der ikke er internetforbindelse Vedhæftning af dokumenter, billeder eller video til journalen (billede og video kan optages på både webcam og eget kamera) Mulighed for både skrive og tegne på figurer (genogrammer) Mange muligheder for individuel tilpasning af journalen Avanceret sikkerheds/logsystem (ændringer i journalen efterlader revisionsspor). 5

6 Journalmodulets opbygning Journalen er opbygget af en række notater, hvori der er mange muligheder bl.a. følgende: - Man har mulighed for at skrive med fed, understreget, og skråtstillet tekst. Endvidere kan man skifte mellem farverne rød, blå eller sort farve. - Når man understreger tekst i et felt har det den betydning, at feltet/teksten bliver gemt som vigtig/obs. I resume-vinduet kan man få vist alle obs -registreringer og på den måde hente de vigtigste oplysninger frem. - For hvert felt kan man definere phraser, så man hurtigt kan indsætte standardformuleringer. - Journalen giver også mulighed for indtegne smerte/udstråling og andre observationer på figurer, så man får et visuelt overblik. VIGTIGT: Den avancerede journal kan ikke anvendes på Ipad. Hvis man vil anvende den avancerede journal på en tablet -pc anbefaler vi en Microsoft Windows-baseret tablet. Lovkrav om at journaler ikke må kunne ændres Det er et lovkrav at journaler ikke må slettes eller gøres ulæselige (Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 24). For at lette arbejdsgangen og samtidig leve op til lovkravet har vi lavet en log hvor alle ændringer bliver registreret. Hvis ændringen foretages indenfor 2 dage efter den første registering, skrives det dog ikke i logfilen. Det giver mulighed for at "renskrive" journalnotater senere på dagen eller senest følgende dag. Hvis man overskrider de 2 dage, vil ændringen blive registreret som en ændring. Det opfattes også som en ændring at ændre farver/understrege etc.. Ved at sætte kryds i "Vis Ændringer", på nederste linie, vil systemet vise ændringerne som gennemstreget tekst i journalen. Adgangsrettigheder forhindrer IT support/kollegaer i at se journaler Vi har lavet det sådan at journaloplysninger heller ikke kan læses direkte af vores IT-support. Hvis vi har brug for at logge ind på din skærm, kan du aktivere en funktion, der gør at patientnavne og CPR-numre ikke er synlige, sålænge vi er logget ind. Hvis I er flere psykiatere i samme klinik er der også nogle unikke funktioner, der gør det muligt, at angive at kun en behandler har adgang til en given journal. Arbejde både online og offline Jornalmodulet i ClinicCare virker også selvom man ikke har internetforbindelse hele tiden. Når man starter ClinicCare undersøger systemet om der er internetforbindelse, og kan den ikke finde en forbindelse kan man vælge at arbejde i offline-tilstand. Det betyder, at man kan søge blandt de journaler der ligger lokalt på computeren. Du kan lave en fuld synkronisering når du er online, så du i efterfølgende i offlinestatus har fuld adgang til alle journaler/patienter. Her kan du arbejde i journalerne på normal vis, og når der igen er internetforbindelse vil data automatisk blive synkroniseret med serveren, så det hele igen er up-to-date. Vi arbejder på, at flere funktioner end bare journalmodulet i fremtiden vil kunne tilgås offline. VIGTIGT: Den avancerede journal (som er vist ovenfor) kan ikke anvendes på Ipad. Hvis man vil anvende den avancerede journal på en tablet -pc anbefaler vi en Microsoft Windows-baseret tablet. 6

7 (inkl. internetbooking) et indeholder alle funktioner til at holde styr på aftaler og sende påmindelser. Kalenderen er opbygget som de fleste andre kalendere og er derfor nem at bruge. Der er mange muligheder for at tilpasse kalenderen: konsultationstyper, holdopsætning (f.eks til supervision), arbejdstider, farver og forskellige visningsmuligheder. På skræmprintet nedenfor vises dagsvisning. Klik på den ledige tid du ønsker, hvorefter kalenderen giver dig et billede, hvor du kan søge patienten frem, hvis patienten allerede er oprettet, eller du kan vælge at oprette patienten som ny patient. Derefter udfylder du detailoplysninger om aftalen (skærmprintet til højre) og gemmer disse. Herudover er der muligt at lave gentagelsesaftaler, så et flere aftaler let kan aftales med kunden, ligesom man let kan søge på nye tider f.eks. hvis en patient ringer for at booke en tid. Hvis du ønsker det kan det ligeledes lade patienter booke aftaler via internettet. Aftalerne kommer automatisk ind i din kalender, som du kan godkende, eller afvise. Patienten får automatisk bekræftelse og evt. påmindelse på aftalen på SMS. I forbindelse med bookingen er der mulighed for patienten for at betale for behandlingen på forhånd. 7

8 et giver mulighed for at lave et færdigt regnskab i ClinicCare. Fra grundmodulet kommer omsætningstallene, som automatisk medføres i regnskabsmodulet. Med regnskabsmodulet behøver du ikke et eksternt regnskabsprogram, og da indtægterne allerede er medtaget er det let at færdiggøre det. Man kan herefter vælge at eksporte og sende det til sin revisor, og dermed spare penge på sin revisorudgifter. I regnskabsmodulet kan man: Eksportere filer til eksternt system (CSV) Registrere udgifter i egen tilpasset kontoplan Registrere FIK-betalinger automatisk (indlæsning) Afstemme bank og kasse dagligt Det er let at holde styr på indbetalinger, i det du kan importere en bankfil med de indbetalinger, som klienter har foretaget til din konto. Bevægelserne på bankkontoen danner også grundlag for bogføring af dine bilag. Hvis du vil undgå administration kan du benytte vores Regningsservice, hvor det er os der holder styr på indbetalingerne, bogfører dine bilag og bl.a. hjælper med at rykke klienter. Når du skal lave årsregnskab, kan du vælge at eksportere dine posteringer til en revisor, som udarbejder det endelige årsregnskab. Du kan også bruge vores Regnskabsservice, hvor du for en pris helt ned til kr. får udarbejdet og indgivet regnskab og selvangivelse. 8

9 FMK (Fælles medicinkort) - Recepter Med dette modul kan sende elektroniske recepter, og samtidig ajourføre oplysninger på FMK. Det er et krav per 1. januar 2014, at man anvender FMK. Recepter og ordinering vil fremgå af journalmodulet. Dvs. at journalmodulet er nødvendigt for at kunne anvende FMK. Med FMK-modulet kan man: Ajourføre journalen med de ordineringer der findes på FMK Søge på præparater Søge på indholdsstoffer Afsende recepter som EDIFACT til apoteket Udskrive på fortrykte recepter ClinicCare er certificeret til nyeste version af FMK, som kun er certificeret af to andre systemer pt.. Det unikke er at man samtidig kan tilgå FMK via vores browser løsning, hvor man kan se de samme oplysninger. Dvs. at det er samme system, men man kan frit skifte mellem web ikke web. 9

10 Vi har dog allerede forberedt systemet til næste udgave af FMK, hvor man kan lave mere avancerede strukturerede dosseringer. Nedenfor kan man se ordinationsbilledet, hvor man nemt kan indtaste en nedtrapning i regnearket 10

11 2015 alle priser er ex. moms Priser på modulerne per klinik Oprettelse Pris per måned Grundmodul (CPR-opslag, afregning/regnskab/e-faktura /EDIFACT/ /Danmark/backup)* 1600,- 199,- (inkl. online-booking) 800,- 50,- Evt. SMS-påmindelser koster 0,70,- per styk (de kan tilføjes/fjernes på hver enkel patient) (avanceret sikkerhed, genogram). Inkludere 100mb til 800,- 50,- vedhæftede filer. (Der kan tilkøbes mere plads á 1GB til 10kr/måned) Avanceret regnskab (så behøver du ikke andre regnskabssystemer, såsom E-conomic). 400,- 50,- Oprettelse inkludere et introkursus via internettet på ca. 45min. Sygesikringsmodul (Hvis klinikken har ydernummer) 0,- 49,- FMK-modul: Recepter/Fælles medicinkort 1400,- 99,- Sentinel (DAK-E Datafangst) 0,- 49,- Laboratoriesvar + WebReg 0,- 49,- Opstart inkl. overførsel af kundekartotek, journaler mv. og undervisning i ClinicCare Web (Der kan være omkostninger til dataoverførsel fra nuværende udbyder). 0,- Ekstra bruger(e)(betales af samlet abonnement inkl. evt. support): 1-5 brugere (pr. bruger) brugere (pr. bruger): brugere (pr. bruger) brugere (pr. bruger) *Modtagelser og afsendelse af Sygesikring, danmark og er inkluderet i abonnementet. Modtagelse af EDIFACT er gratis, mens afsendelse koster 3,-/stk. Afsendelse af E-faktura koster 2,-/stk. (Min. 20,-,/måned ved afsendelse af min. 1). Support vælg mellem forbrugsafregnet eller et fast månedsabonnement. Der kan skiftes ordning ved indgangen til nyt kvartal. Forbrugsafregnet, her vil enhver henvendelse blive afregnet på minutbasis. Pris 50 % 45 % 40 % 35 % 14,-/minuttet Ubegrænset support. (udregnes af det samlede abonnement) 40 % Support Light Inkl. skriftlig support, dvs. oprettelse af sager i systemet samt support (udregnes af det 20 % samlede abonnement) Magnetkortlæser/Dankort Opstartspris / Abonnement per måned Køb Magnetkortlæser til sundhedskortet (inkl. opsætning/forsendelse) 880,- 0,- Dankort A) Netbetaling (er økonomisk mest rentabel, hvis du modtager færre end 40 dankortbetalinger per måned). Vælg mellem månedlig udbetaling (4,80,-/stk.) eller ugentlig udbetaling (7,-/stk.) Dankort B) Chip-Dankortterminal (Model: Yomani) Bemærk: Ingen kvitteringsprinter medfølger. Prisen er inkl. opstart, PSAM-kort og fragt. Serviceabonnement kan tilkøbes. Udover nævnte er der abonnement til Nets, på 864,-/år ved maks. 499 transaktioner, og 1124,- ved transaktioner. 4,80,- eller 7,- /stk. 0, ,- 70,- (op til betalinger årligt) 132,- (over betalinger årligt) Andre Services Bookingservice/telefonpasning op til 50 opkald/bookinger. Herefter betales 13,- per opkald. I prisen indgår et telefonabonnement hos TDC. Regningsservice (forudsætter at klinikken hver 14. dag mailer bankposteringer i elektronisk format) Regnskab udarbejdelse af årsregnskab/selvangivelse (op til 500 bilag) Pris 1.319,-/måned 500,-/måned Fra 5.000,-/år Forbehold for prisændringer. Priserne på afsendelse af breve er bestemt af 3. part og prisreguleres en gang årligt pr. 1. januar for inflatoriske omkostninger. 11

12 Anders Kjærulff er indehaver af Novolog: Vi laver et godt, gennemtestet og rentabelt program til klinikkerne, som vi er meget stolte af. ClinicCare er et komplet system, hvor du kan anvende de moduler, du har brug for. Vores motto Mere af det bedre dækker over, at vi har et program som kan alt men samtidig er effektivt og billigt i drift. Hvem er vi? Novolog blev etableret i 1992 og har udviklet databaser til mange forskellige virksomheder i ind- og udland (eksempelvis A.P. Møller, Dansk Shell, Hedeselskabet, Merrild Kaffe, PBS, Pfizer, Velux International). I 1995 lavede vi som en af de første, et windows program til klinikker. Hvad siger kunderne? Nedenstående tilbagemeldinger er et udtryk for den oplevelse vi gerne vil give vores kunder: Det går rigtig godt og gnidningsløst, jeg er meget glad for mit valg af Cliniccare. Det har gjort min arbejdsdag meget nemmere, og der er aldrig problemer, og så er det billigt! De par gange jeg har ringet til jer, er jeg blevet mødt med forståelse, tålmodighed og en klarhed fra jeres side, så jeg er ganske optimistisk med hensyn til mit "fortsatte elektroniske virke". Det er en meget positiv overraskelse, at jeg ikke blot synes det er let, men også sjovt Produkt 19 års udvikling har gjort ClinicCare til et komplet, effektivt, gennemtestet og meget brugervenligt system. Der findes ikke noget andet kliniksystem, som har været udviklet over så mange år og blevet forfinet i hver version - Vi lytter meget til vores brugeres ideer. Support Vores program er særdeles stabilt, så det er ikke ofte du vil få brug for vores support. Vi har en effektiv og let tilgængelig support, som tilbyder support via telefon, , besøg og fjernbetjening. Fjernbetjening betyder at du kan tillade os at komme ind på din computer, hvilket er optimalt, hvis vi skal holde kursus eller hjælpe med et problem. Opdateringer til programmet modtages og installeres automatisk. 12

13 Andre produktblade Avanceret brug af journalmodulet Hjemmesider Mål Det er vores mål at udvikle det bedste system på markedet og give den bedste service til den billigste pris. Din egen hjemmeside fleksibelt og billigt Dankortbetalinger Forskellige muligheder for dankortbetaling Online-booking Online-booking. Påmindelser. Regnskab i praksis Beskriver mulighederne omkring regnskab (egen kassekladde og/eller integration til andre bogførings systemer) Rentabel Edb til klinikker ClinicCare Gothersgade København K Mandag-torsdag 8-16 Fredag

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul...

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul... Indhold ClinicCare Web - Moduloversigt... 2 ClinicCare Web Grundmodul... 3 EDIFACT/breve... 4 Regnskab... 4 ClinicCare Web - Kalendermodul... 5 ClinicCare Web - Journalmodul... 6 ClinicCare Facility -

Læs mere

Administrationsservice

Administrationsservice ClinicCare Web Produktblad 2015 Administrationsservice Hvem er ClinicCare? Telefonpasning Regningsservicer ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren.

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Dankort. ClinicCare Web + Windows. Modtagelse af dankortbetalinger minimer dit udestående! Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Produktblad Juni 2015

Dankort. ClinicCare Web + Windows. Modtagelse af dankortbetalinger minimer dit udestående! Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Produktblad Juni 2015 ClinicCare Web + Windows Produktblad Juni 2015 Dankort Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Ved brug af dankort, enten via en terminal eller via Netbetaling - minimerer klinikken sit udestående og undgår

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system.

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Ny version! Vigtig opdatering af Mamut Business Software Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Side 2-5 Mamut One Næste generations forretningssystem kombinerer software

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere