Rettelser til version : Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:"

Transkript

1 Rettelser til version : Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version : Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min. Tilføjet: Automatisk opdatering af SOR registret (Nye lokationer, læger osv.) Rettet: Fejl i E-faktura m. moms Faktura'ens totalbeløb stemmer ikke overens med summen Rettet: Udskriften "aftale sum" i aftalebogen er nu i dato orden. Nyt: Fitnesshenvisning kopier ikke anden debitor med på fitnesshenvisningen. Tilføjet: Aftalebog opdateres i mindre interval pga. ikoner, f.eks.regningsindtastning. Rettet: Udskrift i fitness administration rettet, så klippekort hvor alle klip er brugt fjernes fra perioden. Tilføjet: Online booking synkronisering, stopper ikke ved alle fejl, men meddeler hvad fejlen er. Nyt: Når man skifter debitor på henvisning, opdateres kravsfelterne. Rettet: Der kunne mangle bynavn på modtager og patient på epikriser. Rettet: Hvis der blev benyttet en kombiydelse ifm. Skandia, kunne systemet vise en rød markering (advarsel), selvom der var danmarksnumre på ydelserne. Rettet: Det er nu ikke muligt at lave rykkerkørsel hvis nedenstående behandler" mangler systemoplysninger. Nyt: Understøttelse af Xdont på Windows 10 (MDAC) Nyt: MobilePay betaling kan nu registreres i en arbejdsgang. Nyt: Vælg med det samme om patient skal have SMS og Mail-faktura Rettet: Der vises nu kun tekst: uden svært fysisk handicap ifølge ny overenskomst. Rettet: Henvisninger kan ikke ændres hvis forkerte. Tilføjet: Fordelingsbilaget mere forståelig og let læselig. Nyt: Ny udskrift omsætning pr. ydernr. Rettelser til version : Rettet: Funktionen, Luk dag, i aftalebog opdaterer nu korrekt. Rettet: Simpel afdragsordning kunne i få tilfælde lave fejl ved ophævning. Rettet: Der kan nu igen laves indbetalinger via økonomitransaktioner på debitore der ingen skyldig regning har. Rettet: Ved udbetaling af tilgode på en patient var visningen forkert. Rettet: Nogle gange kunne systemet få en fejl ved visning af henvisning. Rettet: Der kan nu ændres forfaldsdato på regning igen. Rettet: Simpel journal udskrives nu uden tomme linjer. Nyt: systemet viser også debitorandel i regningsoversigt på ufaktureret. Tilføjet: Man kan nu se tilgode på en patient og udbetale dette via økonomitransaktioner. Tilføjelse: Sygesikringkort hedder nu sundhedskort. Rettet: Betalingskort med valgfri beløb kan nu laves igen. Rettet: Teksten på henvisning kunne ikke vises helt. Rettet: Patienter fra Færøerene blev ikke oprettet korrekt. Rettet: Ved højreklik på regning i regningsoversigt kunne feltet "hent debitor" være gråt, selvom der var en anden debitor på.

2 Nyt: Hvis der er brugt deaktiveret ydelser vil systemet advare, både ved fakturering og batchfakturering. Bla. må ydelse 114 og 124 ikke benyttes fra (Iflg. ny overenskomst). Nyt: Der kan nu oprettes speciel debitoren Skandia (se vejledning side 4) Nyt: Der kan nu oprettes danmarks ydelser til brug for Skandia. Rettet: Oplysninger ved en ikke oveført dankorttransaktion er nu mere fyldestgørende. Nyt: Forbedringer ved opdateringer/ny programversion Nyt: Under opdatering laver systemet backup i backupmappen som angivet i systeminstillinger. Nyt: Der kan nu sendes en regningspecifikation på til patient (pris for afsendelse er som mailfaktura) Nyt: Der vises nu sygesikringsandel, patientandel og i alt på patientoplysning, afregnet i det indeværende år. Rettet: Visning ufaktureret i regningsoversigt på patient viser nu både anden debitor andel og patient andel. Rettelser til version : Rettet: Afdragsordning virkede ikke, ej heller ophævning. Rettet: Epikriser kunne have fejl ved opdatering og systemet fejlede. Rettelser til version : Rettet: mailfaktura felt er nu synligt igen i regningsoversigt. Nyt: Xdont supporter nu dankortterminal Ingenico ipp350. Nyt: Henvisningsårsag som ikke supporteres af Xdont vises nu som en besked. Rettet: Nye patienter og henvisninger kunne få 1 % på debitorandel. Rettet: I særlige tilfælde kunne henvisningsdato være forkert. Nyt: Systemet er gjort klar til elektronisk status- og undtagelsesredegørelse, når dette meldes klart af Medcom. Nyt: Man kan nu se original henvisning i patientbillede Nyt: Systemet kan nu vise henvisninger i grafiskform som på refhost. Tilføjelse: forbedret automatisk opdatering med flere kontroller. Tilføjelse: Hvis man gentagende gange får samme fejl, og der er en ny version af Xdont, opfordres der til at opdatere. Tilføjelse: Hvis man får en fejl får man nu besked på at genstarte Xdont så der ikke kommer følgefejl. Tilføjelse: Ny forbedret udskrift af personaleafregning på behandler. Tilføjelse: Ved oprettelse af ny udenlandsk patient EU/EØS oprettes disse med korrekt nationaliteskode. Tilføjelse: Kropsjournalen spørger nu om man vil gemme, hvis man lukker patient. Tilføjelse: Kropsjournalen gemmer, hvis man naviger væk fra patient. Tilføjelse: Systemet vil spørge efter korrekt postnr. ved nyoprettelser af patienter via online booking, hvis der er fejl indtastning. Nyt: Aftaler bliver nu markeret i aftalebogen, så man nemt kan finde patient ved funktionen Vis i aftalebog. Rettelser til version :

3 Rettet: Man kunne ved nedlukning af Xdont få en fejlbesked (##XdontMessages) på klinikkens andre maskiner. Rettet: Hvis der var flere firmaer kunne der udskrives fakturaer uden firmaoplysninger. Rettet: Nogle gange kunne danmark under SBS overførsel være tom.

4 Rettelser til version : Rettet: Hvis man har regningsbilledet åbent minimeret og søger en patient frem, kan systemet få fejl. Rettet: Ved accept af ny patient og henvisning i E-korrespondance, kunne systemet få fejl. Nyt: Advarsel hvis anden debitor procent er under 5 %. Tilføjelse: Forstålig tekst ved afsendelsesfejl af epikrise. Tilføjelse: Der udskrives nu en fejlliste, ved fejl i automatisk FIK indbetaling. Tilføjelse: Hvis systemet mister netværket forbindelsen, tilbydes genstart af systemet. Rettet: Ved oprettelse af ny patient via profortkortlæser fremkom en fejl. Nyt: Man kan nu i på patientens regningsoversigt, se om der er ufaktureret ydelser i regningsbilledet. Nyt: FIK indbetalinger ikke kan posteres hvis regning og betaling ikke er ens Rettet: Korrespondance blev i nogle tilfælde ikke vist i sin fulde længde. Rettet: Henvisninger kunne vise forkert tekst i bemærkning. Rettet: Finans, ved en årsafslutning tjekker systemet om der ligger posteringer i det automatiske ark som ikke er posteret. Nyt: Man kan nu nemt se hvilken version man har øverste i menulinjen. Nyt: Ved ny version vises Opdatering klar og nyt menupunkt bliver synligt. Tilføjelse: Forbedret posteringskontrol i finans. Rettet: Udvidet brevflet kunne generere fejl: Dataset not in edit or insert mode. Tilføjelse: Kodeord på personalerelaterede funktioner Tilføjelse: bedre kontrol på online booking synkronisering. Nyt: Der kan nu vælges et større interval for hvornår man kan udbyde online booking. Rettet: Redegørelse mangler beskrivelse for diagnosekoder. Indført igen. Rettet: Systemet kunne i nogle tilfælde ikke fakturere, da nogle ydelse stod med en debitor andel på minus. Tilføjelse: Fitness udvidet bero forbedret i forbindelse med flere beroperioder. Rettet: Abonnementer kunne blive ved med at gentegne, selvom det var afsluttet. Tilføjelse: Systemet viser hvis synkroniseringen med online booking har fejlet. Nyt: Xdont vil fortælle, at supporten på Windows XP er ophørt er derfor er usikker. Tilføjelse: Forbedret kontrol på postnumre i forbindelse med online booking Rettet: Relationer kunne få fejl ved opdatering. Rettet: Ved udvidet søgning og samtidig brevfletning, kunne systemet melde, EoleException: invalid column name "CPRLoebenr Tilføjelse: Man kan nu fakturerer på tværs af, regnskaber der er moms på.

5 Rettelser til version : Når man havde søgt patient aftaler frem, og ville udskrive disse, generede systemet en AccessViolation. På undtagelsesredegørelsen kan man nu skrive fritekst i feltet undtagelsesredegørelse beskrivelse. På status- og undtagelsesredegørelsen var der uoverensstemmelse med indstilling, kontra hvor krydset blev sat på udskrevet blanket. Kriterier og limitering for vederlagsfri fysioterapi- udskrives nu som et særskilt udskrift. Nogle sundhedskort blev fejlagtigt ikke genkendt, selvom patient var oprettet og havde aftale. Falck aftaler blev ikke automatisk godkendt, hvis tiden var ledig. Ved online afbud af patient, viste systemet ikke altid afbudsikon på aftalen. Hvis man havde givet en rabatydelse på en Efaktura kunne Efaktura ikke sendes fejl: Faktura'ens totalbeløb stemmer ikke overens med summen af fakturalinier. Ved Personaleafregning kunne systemet være lang tid om at udregne og udskrive. Fejl ved overførsel af epikrise, hvis der var tilknyttet en læge/lokation uden ydernr. Hvis man i fitnessmodulet havde lagt bero perioder ind på medlemmet, udregnede systemet forkert i særlige tilfælde. Finansposteringsarket var lang tid om at åbne. Overførselsdato på epikrise manglede. Henvisningsbillede kunne maksimeres forkert. Hvis man højre klikkede på en dag og valgte send SMS til alle med aflyst, vises kvitteringsliste uden cpr-nr. Dette er rettet så man hurtigere kan finde patient uden mobilnr. Når en aftale fra Falck blev slettet eller flyttet, kunne det ske, at afbudsikon ikke blev vist på den oprindelige aftale. Nogle kunder kunne ikke opdatere deres Xdont. Nogle indlæsninger af sundhedskort fejlede mht. postnummer. Patientkortlæser (profort) kunne fejle ved indlæsning af sundhedskort. Finanskontoudtog var lang tid om at åbne. Antal af holddeltager kunne vise fejlagtigt 0 ved forlængelse af aftale. Når man lukkede en periode eller en enkelt dag i kalenderen, kunne dette fejle i få tilfælde.

6 Rettelser til version : Oprettelse af nye aftaler i aftalebogen kan i særlige tilfælde være meget langsom. Finans udskrifter i funktionen Finans kan være meget langsom til at åbne. Man kan nogle gange få en Epikrise overførselsfejl,- dette er rettet. Ved oprettelse af patient via elektronisk henvisning kan der komme en access violation Der var kommet en knap Opret patient og henvisning på holdaftale i aftalebog. Der kan nu vælges kodeord på personalerelaterede funktioner (provision på behandler og diverse udskrifter). Nogle sygesikringskort bliver ikke genkendt i Xdont. I den nye krop journal kan man i særlige tilfælde ikke skrive i fig-tekst. Man kan nu få vist epikriser afsendt fra klinikken i Info Center/ drift oplysninger. Patienter kan ikke registres flere gange på samme hold på samme dag, når man en gang har valgt registrer fremmøde og oprettet regningslinier på et hold.

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 06-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, 17. -18. April 2008

Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, 17. -18. April 2008 Fredagens program Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, 17. -18. April 2008 Torben Andersen bød velkommen og fortalte lidt om, hvad der skulle foregå på dette årsmøde. Bla. at Søren Hansen og

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere