OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ"

Transkript

1 OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr Revision nr. 00 Udgivelsesdato Udarbejdet: MLA

2 Indholdsfortegnelse 1 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OG PERSONALEFORHOLD Overtagelse af personale Medarbejdernes kvalifikationer, løn og overenskomst m.v Løn, pension og ferie MED-aftalens særlige beskyttelsesregler 6 2

3 1 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE OG PERSONALEFORHOLD Dette bilag beskriver rettighederne for de medarbejdere, der i dag er ansatte i Greve Kommune og som efter en virksomhedsoverdragelse skal løse opgaver i driftskontrakten hos leverandøren (OPS-selskabet). Bilaget beskriver de forpligtelser leverandøren som udgangspunkt indtræder i på overdragelsestidspunktet. 1.1 Overtagelse af personale Den udbudte opgave løses i dag af Greve kommunes Park og vejafdeling og løses som udgangspunkt af kommunens egne medarbejdere. Leverandøren er forpligtet til at overtage de medarbejdere, der er beskæftiget med de pågældende opgaver omfattet af driftskontrakten på overtagelsesdagen og indtræde i samtlige forpligtelser Greve Kommune har i relation til pågældende medarbejdere på overtagelsesdagen, og dække omkostningerne i henhold til disse forpligtelser. Medarbejderne er omfattede af de overenskomster og aftaler, KL har indgået eksempelvis med de relevante faglige organisationer (se bilag 8, hvor blandt andet er stillingsbetegnelse samt konkret overenskomst er angivet). Af de enkelte overenskomster følger, hvilke dele af protokollatet for generelle ansættelsesvilkår, der er vedtaget på de enkelte overenskomstområder. Udover de centrale overenskomster og aftaler, gælder følgende lokale aftaler og kutymer dags dato for de pågældende medarbejdere: Lokale aftaler: Greve Kommunes personalepolitik bilag 7.1 Personalets ABC (retningslinjer mv.) bilag 7.2 o Ansattes mærkedage bilag o Lokalt supplement til rygereglerne bilag Greve kommunes MED-aftale bilag 7.3 Retningslinjer for anvendelse af firmakø- bilag 7.4 retøjer Aftale vedr. arbejdstid og pauser indgået mel- bilag 7.5 lem 3 F og Park og Vej Tøj regulativ indgået mellem markpersonale, bilag 7.6 driftsledere og Park og Vej Aftale om overvågning af medarbejdere ind- bilag 7.7 gået i det Lokale MED-udvalg i Park & Vej 3

4 Forhåndsaftaler om løn tillæg til tillidsrepræsentanter(aftaler for de respekt. grupper) o TR aftale HK bilag o TR aftale 3F bilag Helbredsforsikring via Pension-Danmark bilag 7.9 Mulighed for psykologhjælp samt genop- bilag træning i arbejdspladsens eget regi i bilag forbindelse med arbejdsrelaterede fysiske og psykiske gener. Adgang til at træne/svømme i fitnesscenter/ bilag 7.11 svømmehal for 5 kr. pr gang. Medarbejderen er selv opmærksom på grænsen for skattefrihed for så vidt angår den arbejdsgiverbetalte del af prisen. Adgang til at leje af feriefondens sommerhuse, bilag 7.12 også efter pensionering. Aftale om smuds og genetillæg bilag 7.13 Lokal overordnet uddannelsesaftale bilag 7.14 Kutymer: Kutymerne gælder i dag for de berørte medarbejdere, og Leverandøren skal forholde sig til i hvilken form og hvilket omfang kutymerne skal videreføres eller opsiges: Der leveres frugt to gange om ugen uden beregning for medarbejderne. Medarbejderne har fri adgang til kaffe og the. Der afholdes hvert år én høstfest og én julefrokost for personalet, der gives efter aftale frihed i begrænset omfang med løn til deltagelse. Der er en egenbetaling på kr. Arbejdsgiver betaler resten. Greve Kommune har hidtil årligt forhandlet en konkret aftale med 3F om udkald af medarbejdere til arbejde med sne og glatførebekæmpelse. Der er på overdragelsestidspunktet ingen gældende aftaler. Greve Kommune kan fremsende tidligere aftaler om ovenstående. Greve Kommune har hidtil årligt forhandlet en konkret aftale med driftslederne om vagtordning i vinterhalvåret. Der er på overdragelsestidspunktet ingen gældende aftaler. Greve Kommune kan fremsende tidligere aftaler om ovenstående. Greve Kommune har hidtil årligt forhandlet en konkret aftale med driftslederne om vagtordning i sommerhalvåret. Der er på overdragelsestidspunktet ingen gældende aftaler. Greve Kommune kan fremsende tidligere aftaler om ovenstående. 4

5 Ved udkald af vintervagthold til rydning af veje (uden for normal arbejdstid) serveres der morgenmad og varme supper betalt af arbejdsgiver. Administrativt personale har mulighed for at tilgå arbejdspladsens IT systemer via en Citrix løsning (2 medarbejdere) eller via en hjemmearbejdsplads med direkte opkobling (3 medarbejdere) og derigennem mulighed for at arbejde hjemme fra. Konkrete hjemmearbejdsdage aftales med nærmeste leder. Den person fra ledelsen der har tilkaldevagten kan benytte firmabil til/fra hjemmeadressen ved udkald i henhold til skats regler. Fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag. De overenskomstmæssige rettigheder, der varierer fra overenskomst til overenskomst er suppleret med en lokal kutyme om, at alle ansatte har fri hele dagen med fuld løn på de pågældende dage. Leverandøren er forpligtet til at overtage overenskomstansatte medarbejdere i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse jf. Lovbekendtgørelse 710 af 20. august For så vidt angår leverandørens muligheder for at frasige sig overenskomsterne henvises til Arbejdsrettens praksis om koncernforhold, idet det bemærkes, at Greve Kommune ejer 50 % af aktierne i det selskab, der er leverandøren. Herudover følger det, at leverandøren, i det omfang der er enighed i ejerkredsen på generalforsamlingen, kan indmelde sig i en arbejdsgiverforening, hvorefter der vil skulle ske tilpasningsforhandlinger. Leverandøren er endvidere forpligtet til at respektere indgåede lokalaftaler samt kutymer, indtil sådanne eventuelt opsiges med gyldigt varsel. 1.2 Medarbejdernes kvalifikationer, løn og overenskomst m.v. De enkelte medarbejderes anciennitet, løn samt overenskomstmæssige forhold pr. juli 2013 fremgår af vedlagte medarbejder oversigt (bilag 8). Hertil kommer den pension, der følger af de respektive centrale overenskomster. Det fremgår af oversigten, såfremt en medarbejder besidder et tillidshverv. Det fremgår hvilke medarbejdere, der har indgået en senioraftale i henhold til kapitel 2 i Rammeaftale om seniorpolitik, hvorefter de eksempelvis går ned i tid med lønafkortning, men oppebærer pension i henhold til fuld tid. Sådanne aftalers eksistens fremgår af oversigten. 5

6 Alle medarbejdere har fået tilbud om, at indgå en aftale om privat brug af deres arbejdsmobil indenfor nogle nærmere angivne beløbsgrænser. Langt de fleste medarbejdere har benyttet sig af denne mulighed og har således fri telefon som en del af deres samlede lønsammensætning. Det fremgår af bilag 8, hvem der har helt eller delvist fri telefon. Enkelte primært ledende medarbejdere har en ipad til rådighed til arbejdsbrug. Disse medarbejdere har endvidere adgang til at bruge denne til privat brug uden for arbejdstid. Det fremgår af bilag 8, hvem der har fået udleveret en ipad. Oversigten vil blive ajourført umiddelbart efter kontrakttildeling og endelig ajourført ved kontraktstart. Oversigten udviser således ikke det endelige antal elle sammensætning. Leverandøren skal selv indregne evt. overenskomstmæssige stigninger i perioden fra juli 2013 til kontraktstart. Ved aftaleindgåelse skal leverandøren udfærdige ansættelsesbreve pr. overtagelsesdagen. Økonomiske konsekvenser af evt. fagretlige sager, der vedrører de virksomhedsoverdragede medarbejderes ansættelsesvilkår og forhold afholdes af leverandøren. 1.3 Løn, pension og ferie Aktuel Løn (ekskl. Pension) pr. juli 2013 fremgår af vedlagte oversigt. Lokal løndannelse er hidtil sket løbende i Park & Vej. Pensionen er reguleret af den enkelte overenskomst. Såfremt medarbejderne ikke længere kan fortsætte medlemskabet af nuværende pensionskasse grundet overdragelsen, er Leverandøren forpligtet til at indbetale tilsvarende pensionsbidrag som medarbejderen er berettiget til efter nuværende ansættelsesvilkår, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 3. De virksomhedsoverdragede medarbejdere afholder ferie med løn hos leverandøren herunder 6. ferieuge i henhold til overenskomsten. Leverandøren afholder omkostningerne hertil i fuldt omfang. 1.4 MED-aftalens særlige beskyttelsesregler Greve Kommune har i henhold til KL og KTOs Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået en MED-aftale, der danner rammen for medarbejderindflydelsen i Greve Kommune. Aftalen har en række præceptive bestemmelser om inddragelse af medarbejderne samt omkring særlige rettigheder for de medarbejdere, der deltager i MEDarbejdet. 6

7 Af aftalen følger en særlig beskyttelse for tillidsrepræsentanter og deres suppleanter, fællestillidsrepræsentanter og deres suppleanter, MEDrepræsentanter og deres suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med afsked. Disse rettigheder vil i henhold til aftalen bestå for den enkelte i en periode efter overdragelsen uanset om den pågældende fortsat varetager hvervet. 7

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold 2. marts 2015 Løn- & personaleforhold Indhold 1. Resume... 3 2. Grundlag og afgrænsning af opgaven... 3 3. Kollektive rettigheder og lokalaftaler... 4 4. SU-/MED-system og Arbejdsmiljøorganisation... 6

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise DRI-OD-5 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Landsoverenskomst 2013 2015 mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Indholdsfortegnelse 1 Oprettelse af overenskomst... 3 2 Område... 3 3 Organisationsforhold... 3 4 - Ansættelseskontrakt...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Overenskomst 2015-2017. mellem. Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV. CVR nr. 25 47 71 54. FOA Fag og Arbejde (FOA)

Overenskomst 2015-2017. mellem. Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV. CVR nr. 25 47 71 54. FOA Fag og Arbejde (FOA) Overenskomst 2015-2017 mellem Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Ellebjergvej 52, 1. 2450 København SV CVR nr. 25 47 71 54 og FOA Fag og Arbejde (FOA) Side 1 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning...3

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere