EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering."

Transkript

1 Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser ind på alle taxametrene i budgetårene Herudover vil der løbende skulle gennemføres administrative effektiviseringer som følge af store besparelser udmeldt på FL Derudover har UCSJ sine egne økonomiske udfordringer som følge af den store bygningsmasse. Samlet set er vi derfor nødt til løbende at have fokus på økonomien. Akkreditering af læreruddannelsen Som bestyrelsen blev orienteret om pr. mail den 9. december har EVA offentliggjort vurderingsrapporterne vedr. de 16 læreruddannelser i Danmark. Disse rapporter vil nu ligge til grund for Akkrediteringsrådets endelige beslutning om akkreditering den februar EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk opfylder 14 kriterier og delvist opfylder 3 kriterier og uddannelsen er indstillet til betinget positiv akkreditering. De tre delvist opfyldte kriterier ligger indenfor Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2), Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) og Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14). Vi har haft rapporterne til høring i november og har i den forbindelse i vort høringssvar den 30. november kommenteret de delvist opfyldte kriterier. Høringssvaret har desværre ikke givet anledning til ændring i indstillingen. Hvis Akkrediteringsrådet fastholder EVA s indstilling vil vi få 1 år til at rette op på de påtalte forhold og fremsende en rapport om disse tre kriterier. Status for vinteroptag Bortset fra læreruddannelsen er alle pladser til vinteroptaget nu besat. Vi når ikke dimensioneringen på læreruddannelsen, men tallene viser at der er basis for vinteroptag på læreruddannelsen, hvilket vi er det første UC som har givet mulighed for. Nedenfor fremgår oversigt over optagne, ledige pladser og venteliste pr. 9. december. 1

2 KOT-nr - Uddannelse, sted Optagne Ledige pladser Venteliste E&S, vinter E&S, e-læring, vinter Lærer, Roskilde, vinter Lærer, Vordingborg, vinter Fysio, Næstved, vinter Pæd, Roskilde, vinter Pæd, Roskilde, e-lær, vinter Pæd, Slagelse, vinter Pæd, Nykøbing, vinter Pæd, Vordingborg, vinter Soc, Roskilde, vinter Soc, Nykøbing, vinter Soc, Nykøbing, e-lær, vinter Syg, Roskilde, vinter Syg, Slagelse, vinter syg, Slagelse, e-lær, vinter Syg, Næstved, vinter Syg, Nykøbing, vinter Besøg af Morten Østergaard på Campus Næstved Som led i uddannelsesminister Morten Østergaards besøg på institutionerne under ministeriet kommer han på besøg i Campus Næstved den 6. januar. Ministeren får mulighed for at møde studerende, medarbejdere og ledelse. Vi har orienteret ministeren om at vi gerne vil tage følgende fire emner op: UCSJ s geografiske og demografiske udfordringer UCSJ s digitale læringsaktiviteter Campus Næstved det lille campus Tværgåede projekter på sundhedsuddannelserne Det endelige program vil blive udsendt til bestyrelsen til orientering. Besøg af OECD på Campus Næstved OECD besøger UCSJ (Campus Næstved) den 11. januar. Vi har af nysgerrighed spurgt til baggrunden for valget af Næstved. Næstved er valgt, dels på grund af transporttid, dels fordi det er en samlet campus. 2

3 Baggrunden for besøget er at Danmark deltager i OECD s initiativ 'Skills beyond School', som sætter fokus på de erhvervsrettede videregående uddannelser og de institutioner, der udbyder dem. OECD vil udarbejde en analyse af uddannelsessektorens udfordringer samt komme med anbefalinger til udvikling af de erhvervsrettede videregående uddannelser såvel som institutionelle strukturer baseret på internationale erfaringer og komparativ analyse. Som led i analysen ønsker OECD at besøge nogle af de udbydende uddannelsesinstitutioner. Ved besøget ønsker OECD at tale med: rektor undervisere medlemmer af bestyrelsen (herunder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter) medlemmer af uddannelsesudvalg medarbejdere der arbejder med realkompetencevurderinger praktikansvarlige hos UCSJ og på praktiksteder Status for byggeriet af Campus Roskilde Byggeriet af Campus Roskilde er nu så langt fremme at apteringsarbejderne på etape 1 forløber med stor aktivitet på alle områder og udførelse af installationer, gipsvægge, malerarbejde og lofter etc. E&P har revideret tidsplanen på etape 1 en del gange i efteråret, men oplyser fortsat aflevering den 30. marts 2012 på trods af store forsinkelser. De udvendige arbejder er ligeledes forsinket, men udførelsen af belægninger på parkeringspladsen er netop påbegyndt. Råhuset på etape 2 er væsentligt forsinket, hvilket primært skyldes leveringsproblemer på glasfacaderne og manglende indsats og resurser hos E&P til at løse opgaven. Aflevering af etape 2 forventes medio maj, men E&P oplyser, at afleveringsdato vil blive fastlagt og oplyst ultimo december. Der afholdes fortsat ugentlige bygherremøder, som er nødvendige for at følge E&P tæt, men det kræver en vedholdende indsats på alle områder lige fra færdiggørelse af projektet til udførelse af alle entrepriser for at sikre byggeriet i overensstemmelse med byggeprogrammet og tilbudsprojektet. E&P har rejst en række økonomiske krav, som vil blive forhandlet i de kommende uger hvorefter der vil kunne oplyses nærmere om økonomien vil kunne holdes inden for budgettet. E&P har dog ikke rejst økonomisk og tidsmæssige krav som følge at ekstraordinær meget regn i sommer. 3

4 Udstykningen af grunden er godkendt hos Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune, hvilket har betydet lavere tilslutningsafgifter som oplyst på seneste styregruppemøde. Der har netop været afholdt licitation på det faste og løse inventar, hvor tilbuddene ligger inden for de budgetmæssige rammer. Byggeudvalget vil i de kommende uger tage stilling til valg af møbler med inddragelse af brugere. Planer for indflytning bliver udarbejdet i de kommende måneder og tilpasset når datoen for aflevering af etape 2 et fastlagt. Møderne med Statens Kunstfond er forløbet planmæssigt og der er nu valgt tre kunstnere, hvoraf der er skrevet kontrakt med den ene, Nanna Debois Buhl, som skal lave et hukommelsesatlas på glasvæggene. Kontrakt med de to øvrige kunstnere er under udarbejdelse. Udviklingskontrakt og den kommende udviklingskontrakt for Processen omkring udviklingskontrakterne er blevet forsinket af overgangen fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Det nye ministerium har således sat hele indsatsområdet på stand by, hvilket betyder, at vi endnu ikke har fået en tilbagemelding omkring vores forslag til ændrede milepæle for Vi ved heller ikke endnu hvornår processen med forberedelse af de kommende udviklingskontrakter sættes i gang. Det forventes dog, at der kommer et fælles koncept for universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Status for rektors resultatlønskontrakt 2012 Processen for retningslinjer for rektors resultatlønskontrakt er i lighed med udviklingskontrakten blevet forsinket som følge af ressortændringen. Vi afventer en udmelding. Ny fleksibel merkantil diplomuddannelse for praktiserende fysioterapeuter Mange fysioterapeuter, der er selvstædige klinikledere eller -ejere, efterspørger kompetencer inden for udvikling og drift af deres klinik. Derfor har vi i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter udviklet en ny merkantil diplomuddannelse, der skal giver praktiserende fysioterapeuter en målrettet videreuddannelse med fokus på drift og udvikling af fysioterapeutisk virksomhed. De fleste klinikledere eller -ejere har ikke mulighed for at rive flere måneder ud af kalenderen. Derfor er uddannelsen fleksibelt tilrettelagt med en fremmøde dag pr. modul. Den øvrige studieaktivitet er tilrettelagt som et fleksibelt e-læringsforløb. Status for EASJ Pr. 1. januar 2012 overgår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) fra at være en såkaldt lightmodel til en classic-konstruktion det betyder at alle erhvervsskolernes akademiaktiviteter 4

5 udspaltes til EASJ, som herefter vil udbyde erhvervs- og professionsbacheloruddannelser i 5 campus byer i Region Sjælland. I forhold til UCSJ betyder det, at partnerskabsaftalen med EASJ, der er indgået med det nuværende light-akademi, udfases. Der arbejdes pt. i UCSJ på et forslag til en revideret partnerskabsaftale. Underviserne på Leisure Management fra henholdsvis CELF og Roskilde Handelsskole vil blive virksomhedsoverdraget, således at de vil blive ansat i EASJ. University College Sjælland i Vietnam Nedenfor fremgår fyldig beskrivelse af rejse til Vietnam, som uddannelsesdirektør Hanne Fischer, seniorkonsulent Kirsten Fugl og leder af internationalt kontor Morten Pristed har deltaget i. Opfinderpris til sygeplejerskestuderende Sygeplejerskestuderende Mette Svendstorp har netop vundet Dansk Sygeplejeråds opfinderpris for sit nye sondeprogram, der kan beregne hvor meget sondeernæring en patient skal have. Programmet har været afprøvet med gode resultater på neurologisk afdeling på Næstved Sygehus og er ved at blive implementeret på endnu et sygehus i regionen. Vinderen blev kåret af en jury. 2. og 3. pladsen blev kåret gennem en afstemning blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Mette Svendstorp har vundet 2. præmien. Ulla Koch Rektor 5

6 Rejse til Vietnam 25/11 7/ Baggrund Danmarks Udenrigsministerium besluttede tidligt i 2011 at lave et eksportfremstød i Vietnam i anledningen af 40-året for etablering af de diplomatiske forbindelser mellem de 2 lande. På baggrund af det Memorandum of Understanding (MoU) der blev underskrevet mellem de to landes undervisningsministre i december 2010 forslog Undervisningsministeriets internationale sekretariat at der skulle kobles et uddannelsesfremstød på eksportfremstødet. Fremstødet skulle koordineres af Danmarks Ambassades handelsafdeling i Hanoi, og på grund af den officielle anledning var det muligt at placere Kronprins Frederik i spidsen for den fælles delegation. Undervisningsministeriet udsendte en invitation gennem Rektorkollegiet og 5 UC ere valgte at deltage i fremstødet: VIA (TEKO), Ingeniørhøjskolen i Ballerup, UCN, UC C og UCSJ. Herudover deltog også Niels Brock, Skive Tekniske Skole og Århus Universitet (DPU). UCSJs beslutning om at deltage skal ses i lyset af to overvejelser: UCSJ er som en af bare 4 danske uddannelsesinstitutioner skrevet direkte ind i den omtalte MoU, og således meget centralt placeret i uddannelsessamarbejdet med Vietnam. Altså en overvejelse om at UCSJ bør stille op når Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet i øvrigt for første gang inviterer til et fælles uddannelsesfremstød. Det var fra starten også klart at UCSJ ikke direkte var på jagt efter nye partnere blandt vietnamesiske uddannelsesinstitutioner, men havde et klart behov for at deltage i de planlagte møder med MOET (det vietnamesiske undervisningsministerium) når der var en officiel dansk deltagelse fra Danmarks undervisningsministerium. For det andet var temaet for erhvervsfremstødet CSR - Corporate Social Responsibility et tema UCSJ har valgt at udvikle og arbejde med på både interne og eksterne linjer. Det kombinerede erhvervs- og uddannelsesfremstød var således en oplagt mulighed for at afprøve konceptet på et marked hvor UCSJ står solidt placeret med et betydeligt antal gode kontakter på institutions- og ministerieniveau. Direktionen besluttede i september at UCSJ skulle deltage i fremstødet og at direktionen lod sig repræsentere ved Uddannelsesdirektør Hanne Fischer. Da seniorkonsulent Kirsten Fugl stod overfor at gennemføre Mission 13 i SAEPS projekt (Arts Education) blev den mission slået sammen med uddannelsesfremstødet og turen planlagt og koordineret af leder af internationalt kontor, Morten Pristed. Samtidigt var det oplagt at bruge deltagelsen i uddannelsesfremstødet til at besøge UCSJs partnere, der i foråret 2012 står overfor at skulle modtage i alt 35 UCSJ studerende som skal i praktik inden for uddannelserne pædagog, sygeplejerske, bioanalytiker, fysio- og ergoterapi. Det er det største antal studerende UCSJ endnu har sendt til noget enkelt land, og forankringen og kvaliteten i de enkelte praktikpladser er selvsagt af rigtig stor betydning for UCSJs internationale arbejde. Resultater Eksport- og Uddannelsesfremstødet Uddannelsesfremstødet blev i UC sektoren planlagt i fællesskab, og det gav anlednings til gode drøftelser om en fælles platform, en erkendelse af at hvert enkelt UC i sig selv kun er en lille aktør på et stort marked, og at der er behov for koordinering og/eller direkte samarbejde. Fremmødet til præsentationerne i Hanoi og Ho Chi Minh City var rigtigt godt, og der blev 6

7 gennemført et antal besøg i ministerier og på uddannelsesinstitutioner som var stærkt berigende, selvom en række institutioner som sådan ikke nødvendigvis var oplagte partnere for UCSJ. Den største gevinst ved deltagelse i det fælles program var dog den snak og de kontakter der blev etableret til dansk erhvervsliv. Erhvervslivet står med en lang række meget konkrete udfordringer hvor UC sektoren kan bidrage med praktikanter og uddannelsesforløb til gavn og glæde for de pågældende virksomheder, men i høj grad også til gavn og glæde for danske studerende som hvis tilrettelagt ordentligt kan få muligheder for spændende og alternative praktikforløb. Der må selvfølgelig påregnes en del benarbejde inden sådanne aftaler i større omfang kan falde på plads. Fremstødet havde selvfølgelig også et betydelig element af repræsentation på grund af den kongelige deltagelse. Den direkte målbare værdi af dette for UCSJ er naturligt nok begrænset, men UCSJ var på denne vis dog med til at repræsentere en stærkt dansk tradition for uddannelsessamarbejde med Vietnam. Partnerbesøgene De planlagte partnerbesøg havde en række praktiske formål med underskrivelse af diverse aftaler. Herudover og nok så vigtigt var forankringen af de overordnede aftaler med ledelserne på de respektive institutioner. Når UCSJ møder op med repræsentation for direktionen opleves det rigtigt positivt og som et klart tegn på UCSJs seriøsitet i aftalerne. Der kom også nye muligheder på bordet i form af at det medicinske universitet nu med eksterne midler er klar til at betale for UCSJs underviseres deltagelse i Advanced Programs, et ambitiøst, engelsksproget program. Det i sig selv bliver næppe et stort forretningsområde for UCSJ men dog et vigtigt skridt i retningen af at UCSJ kan opbygge en fornuftig økonomi omkring etablering af praktikpladser i Vietnam. Et møde med de 3 danske studerende gav yderligere stof til drøftelserne med partnerne om udviklingen af den helt nødvendige kvalitet i vores praktikpladser. I takt med at kravene til vores rapportering og kvalitetsudviklingen af det internationale arbejde er præcisering af vores respektive krav og forventninger en nødvendig og logisk udvikling. Men de gennemførte partnerbesøg blev der sat fokus på dette kvalitetsarbejde og konkrete initiativer blev aftalt med de respektive partnere. SAEPS Support to Arts Education in Primary Schools (SAEPS) projektet gik med denne mission ind i fase 2 der strækker sig frem til udgangen af UCSJ har kontrakt med UM der dækker denne periode. Med Hanne Fischers deltagelse i Steering Group Meeting mellem den Danske Ambassade (EDK) og MOET fik mødet den formelle karakter det skulle have og perspektiverne og de konkrete initiativer for de næste 2 år lagt fast. Endvidere blev det helt klart og entydigt lagt frem fra MOETs side, at det der startede som et lille projekt til støtte for billedkunstundervisningen i det nordlige Vietnam nu får nationale implikationer. Eksemplariske metoder og didaktiske tilgange fra projektet vil blive udbredt og indarbejdet i andre fag ud over hele landet. Foreløbig er der planlagt at inddrage 630 lærere fra i alt 12 provinser som så i næste omgang skal undervise og træne yderligere undervisere i nye provinser. Et på alle måder eksemplarisk projekt som samtidig er løftestang for yderligere UCSJ aktiviteter i Vietnam. Projektet er fuldt ud finansieret af UM. 7

8 Mødereferat af forretningsudvalgsmøde Mødedato: Torsdag den 8. december 2011 Mødested: Rektorkollegiet Ny Vestergade 17, st. tv. Journalnummer: Til stede: Fraværende: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Maj-Britt Petersen, Ulla Koch, Niels Benn Sørensen og Nanna Ferslev (referent). Per B. Christensen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Drøftelse af budget Opsamling på bestyrelsesseminaret Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår Eventuelt /3

9 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1 Resumé Dette punkt refereres ikke. 3. Drøftelse af budget Resumé Niels Benn Sørensen uddelte arbejdspapirer for budget 2012 og gennemgik dem. Niels Benn Sørensen oplyste supplerende, at UCSJ skal finde besparelser for hhv. 4, 7 og 9 mio. kr. ind i 2012, 2013 og 2014 som følge af reduktion af institutionstilskuddet, der er bundet op på effektivisering af administrationen. Der er afsat en engangsbevilling på 128 mio. kr. i 2012 til sektoren for at understøtte effektiviseringen af administrationen, som fx kan anvendes til fælles it systemer i sektoren eller sammenlægning af fælles administrative funktioner i sektoren. Knud Henning Andersen opfordrede til fornyet overvejelse om finansiering af Campus Roskilde set i lyset af vanskelighederne med at få solgt bygninger. 3.2 Beslutning/konklusion Efter bestyrelsesmødet udsendes orientering om budget 2012 til medarbejderen fra bestyrelsen. På bestyrelsesmødet i maj forelægges en bench mark analyse af UCSJ s udgiftsfordeling 2011 sammenlignet med de øvrige UC er. 4. Opsamling på bestyrelsesseminaret 4.1 Beslutning/konklusion Opsamling på bestyrelsesseminar og foreløbig procesbeskrivelse af strategiprocessen blev taget til efterretning. 2/3

10 5. Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december 5.1 Resumé Forretningsudvalget gennemgik udkast til bestyrelsesdagsorden. 5.2 Beslutning/konklusion Under dagsordenspunktet om kommunikation tilføjes, at der udsendes orientering om budget 2012 til medarbejderen fra bestyrelsen. 6. Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår Beslutning/konklusion Forud for bestyrelsesmødet den 28. september 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde den 10., 11., 12. eller 13. september. Forud for bestyrelsesmødet den 12. december 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde den 21., 22., 23. (formiddag), eller 29. november. De eksakte datoer fastsætter efter kontakt med Per B. Christensen. 7. Eventuelt 7.1 Resumé Ulla Koch orienterede om, at vi fredag eftermiddag får EVA s indstilling til ACE vedr. akkreditering af læreruddannelsen, hvorefter der udsendes pressemeddelelse fra hhv. rektorkollegiet og UCSJ. Bestyrelsen får tilsendt pressemeddelelserne til orientering. 3/3

11 Budget 2012 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET

12 Budget 2012 Indholdsfortegnelse Budgetudfordringen Hovedelementer i budgetet... 5 Budgettets hovedtal... 5 Aktivitetsniveauer / STÅ produktion... 8 Indtægtsbilledet i budget Budget udfordringen fremadrettet Bilag 1 Budget pr. hovedansvarsområde Bilag 2 - Aktivitetsudvikling over tid

13 Budget 2012 Budgetudfordringen 2012 Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen for 2012 baseret på en analyse v. uændret aktivitetsniveau fra 2011 og med indarbejdet konsekvenser fra finanslovforslaget august 2011, udviste UCSJ et forventet resultat på 11,8 mio. kr. Et forventet resultat, der indeholdt tilbageførsel af de større afløbsomkostninger i forbindelse med fratrædelser i år 2011 på 10,5 mio. kr. samt tilbageførsel af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio. kr. Hertil kom indarbejdelse af den iværksatte CFU handleplan, der skulle sikre imødegåelse af bevillingsfaldet på 33 %. Resultatet på de 11,8 mio. kr. afveg således negativt fra det ønskede resultat mål på 20 mio. kr. En vurdering af konkret aktivitetsniveau for året 2012 betyder en samlet stigning i indtægtsniveauet med 25 mio. kr. (Korrigeret for intern omsætning mellem campus og studieunderstøttende funktioner) Aktivitetsstigningen på grunduddannelserne medvirker til en vækst i tildelingen af ressourcer til opgaven. Grundet forsigtig STÅ prognose er niveauet for fælles campus buffer til at imødegå negative aktivitetsudsving sat til 3 mio. kr. Der er etableret en strategisk pulje på 4 mio. kr., der skal tjene til dækning af nye initativer og tage statslige besparelsesudmeldinger i årets løb. Der er for alle områder indarbejdet et effektiviseringskav svarende til den ministerielt udmeldte pris- og løntalsudvikling på personale og driftsomkostninger. BUDGETUDFORDRING - driftsbudget i kr Indtægter i alt incl. korrektioner Indtægter p/l som i FFL korrektion takstudvikling i FFL ex. trepart ÅU korrektion dispositionsbegrænsning korrektion bevilling CFU korrektion bevilling globaliseringsmidler 0 - overført ej forbrugte "gl." globaliseringsmidler Personale omkostninger i alt incl. korrektioner Personaleomkostninger p/l 1, personaleomkostninger (tilpasning i 2011) tjenestetidsaftale - ny aftale fra 1/ Omkostninger i alt incl. korrektioner Driftomkostninger p/l 2, Driftomkostninger (vedl. bygninger) p/l 2, handleplan iværksat 2011 på CFU området Finansielle poster Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Budgettets takstafhængige indtægter bygger på takster jf. takstkatalog i FFL Med udgangspunkt i FFL 2012 er der indarbejdet forventning til konkret udmøntning af administrativ effektivisering på 4,0 mio. kr. Som følge af aftale 3

14 Budget 2012 om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at igangsætte en analyse af de administrative opgaver på professionshøjskolerne med henblik på at opnå en bedre og billigere opgaveløsning. Der er i budgettet indregnet de udmeldte bevillingsreduktioner på CFU området, hvilket i store træk modsvares af den af bestyrelsen vedtagne plan for omlægning af CFU området. Da den i planen indregnede effekt af overgangen til bygningsselveje ikke kan opnås, ligger der et behov for justering af planen i forhold til den fulde indfasning i 2013 med ca. 3 mio.kr. Ultimo november måned skete yderligere en tilpasning af budgettet, som følge af udmelding om konkret udmøntning af administrativ effektivisering, som en reduktion af institutionstilskuddet. UCSJ s andel af sektorens samlede besparelse på 4 mio. kr. blev fundet ved effektivisering på forskning og udvikling samt CFV. Herudover blev effektiviseringskrav indarbejdet i fælles administrative funktioner samt bygningsdrift. Der er desuden udmeldt en reduktion på 0,2% af de uddannelsesvendte taxametre som følge af bortfald af gennemførselsvejledning, som vil have en samlet økonomisk konsekvens på ca. 06 mio.kr. for UCSJ i Der kan fremkomme yderligere bevillingsreduktioner i løbet af 2012som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010 samt aftale om BoligJobplan med indvirkning på nye indkøbstaler pr. 1. januar. Disse er udmeldt, men uden angivelse af den økonomiske konsekvens og derfor ikke indregnet i budgettet. En del af disse besparelser kan i 2012 tages over den strategiske pulje. Finansiering og behov for likviditetsoverskud Det endelig finansieringsforslag fra Nykredit på byggeriet i Roskilde kombineret med en forventning til faldende salgspriser på bygninger i Haslev og Roskilde betyder et behov for en yderligere likvid egenfinansiering. Finansiering af byggeriet i Roskilde Ultimo 2013 Ultimo finansiering af byggeri t.kr Byggesum Afvigelse fra Byggesum - Finansiering Salg af ejendomme (nettovirkning efter indfrielse) Haslev (forventet) Køgevej (forventet) Ibsgården (forventet) Vordingborg grund Indtægt v. salg af ejendomme i alt Salg af andre grunde/ejendomme (nettovirkning efter indfrielse) - Finansiering (Byggeri - salg) Nyt lån Roskilde byggeri Nye lån eksisterende bygninger Manglende finansiering byggeri Samtidig betyder de kommende års forbrug af hensatte globaliseringsmidler et behov for en opbygning og en konsolidering af vores likviditetsberedskab. Det er derfor nødvendigt, at UCSJ er i stand til at generere drifts- og likviditetsoverskud over de kommende 2 år på 20 mio. kr. pr. år. 4

15 Budget 2012 Hovedelementer i budgetet Budgettets fordeling af omkostningsrammer bygger på en fortsættelse af modellen fra Budgettet indeholder følgende hovedelementer: Et overskudsmål på 20 mio. kr. til genopbygning af likviditet og finansiering af byggeri. En buffer pulje på grunduddannelserne til imødegåelse af STÅ udsving på 3,0 mio. kr. En strategisk pulje til nye initiativer, samt imødegåelse af dele af eventuelle statslige stramninger i Omkostninger til de fælles administrative samt fælles studieunderstøttende funktioner fastholdes for de enkelte områder på 2011 omkostningsniveau, undtagen hvor der er etableret opgaveændringer. Der foretages en omkostningstilpasning/effektivisering på alle områder svarende til P/L Der fastlægges for året et dækningsbidragsniveau for CFV og CFU på 9 mio.kr. Budgettets hovedtal I forhold til budget 2011 ses en stigning i eksterne indtægter fra 441 mio. kr. til 462 mio. kr. I alt en omsætningsstigning på 25 mio. kr. Der budgetteres med et resultat på 20,1 mio. kr. Der er i budgettet regnet med interne omflytninger gennem afregninger mellem områderne på 66 mio.kr. hvilket trækker omsætnignen i det interne regnskab op på 529 mio.kr. Budget 2012 Forcast Budget 2011 Ansvar UCSJ ialt (+) Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Antal fælles STÅ Antal bygnings STÅ RESULTATOPGØRELSE * Indeholder intern omsætning på mio. kr. Indtægter * Personaleomkostninger Driftsomkostninger (11999) Budgetregulering drift (MS31) Driftsomkostninger (lokalt) (MS32) Betaling for studieunderstøt.telse Finansielle poster Afskrivninger Stigningen i omkostningsniveauerne ses som følge af den stigende STÅ produktion Personaleomkostningsniveauet stiger fra budget 2011 fra 289 mio. kr. til 293 mio. kr. i budget En stigning på 3,5 mio. kr. Da budget 2011 indeholdt engangsafløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio. kr. er der reelt tale om en stigning på 14 mio. kr. Dette betyder at der specielt grunduddanneslerne er et øget råderum til i et vist omfang at supplere med underviserressourcer til at håndtere det øgede optag. Driftsomkostningssiden udviser en stigning på 4,6 mio. kr. fra et niveau i budget 2011 på 126 mio. kr. til 130 mio. kr. De finansielle poster stiger fra år 2011 til år 2012 med 3,0 mio. kr. som følge af hjemtagelse af lån til nybyggeri i Roskilde samt renteomkostninger af byggekredit 2. halvår

16 Budget 2012 Budgettallene fordeler sig som nedenstående på de enkelte hovedansvarsområder: BUDGET 2012 i kr. Ansvar UCSJ *Indtægter indeholder en intern omsætning/afregning på 66,4 mio. kr. Der er i budget 2012 indarbejdet 4 puljer: Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm CFU/CFV Forskning og udvikling Fælles understøt tende ressource Studieun derstøttende ressouce Kantiner ne Bygningsunderstøttende ressource Teori STÅ Praktik STÅ Færdiggjorte Fælles STÅ Bygnings STÅ Resultatopgørelse i alt Indtægter heraf intern omsætning/afregning Personaleomkostninger Driftsomkostninger (11999) Budgetregulering drift (MS31) Driftsomkostninger (lokalt) (+) (MS32) Betaling for studieundst Finansielle poster Afskrivninger Tabel 1 en strategisk reserve på 4,0 mio. kr. til nye tiltag. en buffer på 3 mio. kr. til aktivitetsudsving på grunduddannelserne. en pulje til selvforsikring på 1,0 mio. kr. en pulje på 0,7 mio. kr. til ny løn. Puljerne til strategisk reserve, aktivitetsbuffer og selvforsikringspuljen er budgetlagt under de studieunderstøttende funktioner. Puljen til ny løn er budgetlagt på de enkelte ansvarsområder. De fire campus budgetlægges med de direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt dertil hørende ledelse og lokal studieadministration. Tildeling af omkostningsniveau til området tager udgangspunkt i samme fordelingsmodel som budget 2011 korrigeret for overførsel af midler til etablering af fælles studie- og karrierevejledningscenter, P/L effektivisering samt effektivisering svarende til ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i år Den fælles aktivitetsbuffer for grunduddannelserne er samlet fælles for området under de tværgående puljemidler og er budgetlagt med 3,0 mio. kr. Samlet ses i forhold til budget 2012 en udvidet omkostningsramme på 11 mio. kr. som følge af aktivitetsvækst. Ved en sammestilling af indtægter i form af direkte statstilskud og andre indtægter med udgifterne på UCSjs funktioner fremgår det at det budgetterede overskud fremkommer efter at der først er inddækket er 30,1 mio. kr. til bygnignsdrift og 2,8 til kantinedrift. 6

17 Budget 2012 Det kan ikke forventes at bygningsomkostningerne komme ned på et niveau der svarer til de direkte indtægter på området. Men det er fortsat de store bygningsomkostninger der forstærker UCSJs økonomiske udfordring, da disse omkostninger udgør en forholdsmæssig stor andel af de samlede omkostninger. Også i 2012 skal der arbejdes med effektivisering på området. Der er fortsat fokus på omflytninger og optimering af bygningsanvendelsen, men en del af de lediggjorte bygningsarealer er vanskelige at afhænde eller udleje, hvorfor der må forventes driftsomkostninger på et fortsat højt niveau i 2012 og Effekten af sammenflytningerne i Roskilde kan først forventes fuldt indfaset i 2013 eller herefter når ejendommen på Ibsgarden 222 i Roskilde og Haslev Seminarium er afhændet. 7

18 Budget 2012 Aktivitetsniveauer / STÅ produktion Detail budgettering af aktivitet i form af teori, praktik og færdiggjorte STÅ bygger på en grundig gennemgang af aktivitetsgrundlag samt forventninger til fremtidige frafaldsmønstre. Vurderingen af den forventede aktivitet er valideret i tæt samarbejde med de enkelte uddannesudbud på campus og CFV. Der har i gennem året 2011 kunnet konstateres et stigende frafald på grunduddannelserne og der kan tolkes en sammenhæng til de stigende optag. Stå grundlaget for 2012 er derfor estimeret på et grundlag hvor der er taget højde for denne erfaring. Budget 2012 STÅ nøgletal - grunduddannelser UC Campus ialt Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm Sygeplejerske ialt (+) Teori STÅ Sygeplejerske ialt (+) Praktik STÅ Sygeplejerske ialt (+) Færdiggjorte Ernæring og sundhed ialt (+) Teori STÅ Ernæring og sundhed ialt (+) Praktik STÅ Ernæring og sundhed ialt (+) Færdiggjorte Fysioterapeut ialt (+) Teori STÅ Fysioterapeut ialt (+) Praktik STÅ Fysioterapeut ialt (+) Færdiggjorte Ergoterapeut ialt (+) Teori STÅ Ergoterapeut ialt (+) Praktik STÅ Ergoterapeut ialt (+) Færdiggjorte Bioanalytiker ialt (+) Teori STÅ Bioanalytiker ialt (+) Praktik STÅ Bioanalytiker ialt (+) Færdiggjorte Folkeskolelærer ialt (+) Teori STÅ Folkeskolelærer ialt (+) Praktik STÅ Folkeskolelærer ialt (+) Færdiggjorte Merit lærer ialt (+) Teori STÅ Pædagog (+) Teori STÅ Pædagog (+) Praktik STÅ Pædagog (+) Færdiggjorte Merit pædagog ialt (+) Teori STÅ Socialrådgiver ialt (+) Teori STÅ Socialrådgiver ialt (+) Praktik STÅ Socialrådgiver ialt (+) Færdiggjorte Leisure Management ialt (+) Teori STÅ Leisure Management ialt (+) Praktik STÅ Leisure Management ialt (+) Færdiggjorte Stigningen i aktivitet fortsætter fra 2011 til Samlet forventes en stigning på 340 Teori STÅ samt en stigning på Praktik STÅ på

19 Budget 2012 FærdiggørelsesSTÅ falder udviser stadig et fald som en konsekvens af det faldende optag frem til Der bugetlægges med færdige hvorimod 2009 niveauet var på Det er hovedsagelig socialrådgiver uddannelsen samt pædagog uddannelsen, der bidrager til stigningen i Teori STÅ. Aktiviteten på efter og videreuddannelsesområdet forventes på et niveau svarende til forventning for året Aktiviten på pædagog og lærer faglige diplomuddannelser forventes at falde, men faldet opvejes af en forventning til aktivitet på den nye merkantile diplomuddannelse. Budget 2012 STÅ nøgletal CFV Åben uddannelse i øvrigt ialt (-) 436 DP i form. af kunst og kultur 11 Åben uddannelse budget konto 13 Sundhedsfaglige diplomudd. 63 Pædagoiske diplomuddannelser 60 PD - liniefag (21) 87 Voksenunderviser 14 Diplomuddannelse i ledelse 117 Den merkantile diplomuddannelse 44 Diplomuddannelse i udd.- og erhvervsvejledning 25 Sundhedsfaglige kurser 3 Den budgetlagte aktivitetsforventning er genereret udfra, at væsentlige takstnedsættelser på en række videregående uddannelser under åben uddannelse har affødt stigning i deltagerbetalinger, som i princippet vil betyde at der opereres i et nyt marked i år Indtægtsniveauet til drift af administration og bygninger bygger på antal af grundlagsstå i form af fælles STÅ og bygningsstå. Grundlagsstå er forventet realiserede STÅ for år Der forventes indtægter genereret på baggrund af fælles STÅ og på baggrund af bygningsstå. Grundlagsståene udviser som teori og praktik STÅ en stigning. Indtægtsbilledet i budget 2012 UCSJ største indtægtskilder er statstilskuddet og andre tilskud, budgetteres i år 2012 til 402 mio. kr.mod et forventet tilskud år 2011 på 386 mio. kr. En stigning på 16 mio. kr. i forhold til til forecastet for 2011 og 25 mio. kr. i forhold til budgetet (+) 2011 (+) 2011 (+) Budget 2012 Forcast Budget 2011 Indtægter (-) UVM Statstilskud og andre tilskud (+) Særlige internationale tilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Rammebevilling/interne afregninger (+)

20 Budget 2012 Statstilskuddet præges tildels af finanslovens fastlæggelse af udvikling i taxametre pr. STÅ, - tildels af de fastlagte effektiviseringer på CFU og administrationsområdet. I forhold til forventning for år 2011 er der tale om en stigning på statstilskudder på 4 procent inklusiv P/L regulering i år 2012 mod en stigning i teori STÅ produktionen på 7,4 %. Procent 2012 Grunduddannelser Undervisningstaxameter 0,4% Fællesudgiftstaxameter 1,2% Bygningstaxameter 0,9% Færdiggørelsestaxameter 0,8% Refusionstaxameter 0,9% Åben uddannelse Undervisningstaxameter 0,7% Bygningstaxameter 0,9% I ovenstående tabel vises takstudvikling ekskl. pris og lønregulering. Undervisnings,- fællesudgifts-, praktik og færdiggørelsestakster opregnes med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,5%. Refusionstaxametret opregnes med den skønnede pris og lønudviklingfor kommunderne på 2,4 %.Bygningstaxameter opregnes med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,8 %. Reelt set, er der tale om et fald i udviklingen af taxametrene siden 2009 idet procentstigningen i tabellen indeholder en tilbageførsel af den den i 2010 og 2011 udmøntet dispositionsbegrænsning på 1,5% på alle taxametre. Det varslet fald i FFL 2011 på tilskud til drift af Center for undervisningsmidler fastholdes i FFL 2012 og tilskuddet er budgetlagt med et fald på 9,5 mio. kr. I år 2011 tilførtes institutionstilskuddet et særligt udkantstilskud, for UCSJ på 0,9 mio. kr. Nu pålægges den i finansloven indarbejdet effektivisering af administrative funktioner på 4,0 mio. kr. institutionstilskuddet, som et fald på 4,0 mio. kr. Som følge af udløb af trepartsaftalerne fra år 2007, udløber de særlige givet takstforhøjelser i for en række videregående uddannelser under åben uddannelse. Dette medfører en omfattende takstreduktion på de omfattede uddannelser på pct. Til en vis grad er der forsøgt kompenseret ved forhøjelse af deltagerbetalingen. Samlet betyder omstruktureringen et fald i taxameter indtægtsniveauet på Center for efter- og videreuddannelse fra forventning år 2011 til år 2012 på 5,0 mio. kr. og der forventes at kunne kompenseres på deltagerbetaling med 1,5 mio. kr. Bygningstaxameter indtægterne stiger som udover som følge af udvikling i grundlagsstå fra år 2011 til år 2012 med 2,7 mio. kr. som følge af Center for undervisningsmidler s overgang af bygningsdrift fra UBST til UCSJ. Øvrige indtægter er budgetlagt med et indtægtsniveau på 59,8 mio. kr. Heraf udgør deltagerbetaling 26,4 mio. kr.og salg af øvige undervisning- og konsulentydelser 9,7 mio. kr. Øvrige indtægter budgetteres med 20,6 mio.kr. heraf indgår kantinernes omsætning med 12 mio. kr. Husleje og bolig indtægter budgetlægges med 3,1 mio. kr. De samlede øvrige indtægter falder med 4-5 mio. kr. i forhold til budget 2011 og forventning til året Faldet kan konstateres som følge af bortfald af CFU trykkeri indtægter ved nedlukning af trykkeri samt som følge af manglende lejeindtægter fra UBST også som følge af bygningdrifts overgang fra UBST til UCSJ. Under rammebevillinger er budgetlagt indtægter vedr. intern afregning af kopi og print området samt IP telefoni. I år 2012 kommer en intern afregning mellem campus og det studieunderstøttende område til i alt en intern afregning på 66,4 mio. kr. 10

21 Budget 2012 Budget udfordringen fremadrettet I forhold til vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Dette tilsiges dels af den generelle takstudvikling der i overslagsårene reduceres med op til 4,9 %. Dog er det sådan at reduktionen på undervisningstaxametrene i overslaget falder med 4% i forhold til Samtidig er det således at UCSJ i 2011 er nået grænsen for hvor mange institutionen må optage på alle andre uddannelser end socialrådgiver og lærer. Her er vist optagelse og dimensionerering for alle andre uddannelser end socialrådgiver, lærer og BLM. Fortsætter det gode optag vil antallet af studerende vokse i 2012, for i 2013 at nå et maksimum for antallet af studerende på de fleste af UCSJs uddannelser. UCSJ vil med dette udfald sandsynligvis ramme grænsen for organisk vækst i Det er derfor afgørende at omkostningsudviklingen specielt på de understøttende funktioner holdes på et lavt niveau. Dette betyder, at der næppe kan forventes bedre økonomiske vilkår end de der er de kommende to år for etablering af stordriftsfordele og sikring af økonomisk frirum til indre udvikling af uddannelserne. Der skal indfases administrative besparelser med baggrund i Finanslovsoverslagtet svarende til ca. 4, 7 og 9 i henholdsvis 12, 13 og 14. Her er de første 4 mio. indarbejdet i 2012, hvorefter resten skal hjælpes på vej af fælles initiativer i sektoren på baggrund af en særlig bevilling på 128 mio.kr. til digitaliserering og fælles proceseffektiviseringsprojekter. Sektoren er i dag præget af en homogen opgaveporteføge på det administrative område, men en mangfoldighed i løsninger. Besparelserne og intentionerne med en fælles udviklingspulje, vil på sigt 11

22 Budget 2012 medføre en højere grad af fællessektorstandarder for de administrative processer, for IT anvendelse som muliggør en højere grad af digitaliserede løsninger, ligesom der kan forventes en fremvækst af administrative fællesskaber og outsourcing på flere af de administrative og understøttende delområder. For at sikre frirum til andre formål vil det være en klar opgave at fortsætte optimeringen af bygningsmassen med henblik på en reduktion i omkostningerne til indhusning af institutionens aktiviteter. Der er i budgetoverslagsårene ikke indarbejdet globaliseringsmidler eller andre puljer til udviklingsaktiviteter på professionshøjskoleområdet i FFL. Det er derfor afgørende at disse sikres enten gennem politisk prioritering af midler til sektoren eller interne omprioriteringer i UCSJ. Der er sikret finansiering i af allerede etablerede aftaler i form af et engangsbeløb på ca. 18 mio. kr. gennem periodisering af allerede indhentede statstilskud. Endelig vil der skulle etableres en justeret plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2012, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2013 og frem. Der skal i budgetåret arbejdes med et paradigmeskift i budgetmetodikken, der vil bygge på en reel omkostningsmodel med prissætning af aktiviteter pr. hold og studerende pr. uddannelse pr. semester. 12

23 Budget 2012 Bilag 1 Budget pr. hovedansvarsområde Ansvar UCSJ ialt (+) Budget 2012 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Antal fælles STÅ Antal bygnings STÅ Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Særlige internationale tilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Rammebevilling/interne afregninger (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Husleje m.v. (+) Leje og leasing (+) Skatter og afgifter (+) Energi (+) Kommunekøb (+) Kantinetilskud (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Diverse (+) Reparation og vedligehold (+) Betaling for studieunderstøttelse (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+)

24 Budget 2012 Budget 2012 UC Campus ialt (-) Campus Næstved ialt (+) Campus Roskilde ialt (+) Campus Slagelse ialt (+) Campus Storstrøm i alt Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Deltagerbetaling (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Driftsomkostninger (-) Driftsomkostninger (lokalt) (-) Kommunekøb (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Betaling for studieunderstøttelse (+)

25 Budget 2012 Budget 2012 Efter- og videreudd, kurser og formidling Drift CFU ialt (+) Drift CFV ialt (+) Fælles EVKF ialt (+) Teoristå ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Driftsomkostninger (lokalt) (-) Husleje m.v. (+) Leje og leasing (+) Skatter og afgifter (+) Energi (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Reparation og vedligehold (+) Afskrivninger (+)

26 Budget 2012 Budget 2012 Forskning og udvikling Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Rammebevilling/interne afregninger (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Afskrivninger (+)

27 Budget 2012 Budget 2012 Fælles understøttende ressourcer ialt (+) Indkøb (+) Institutionsledelse og Løn og bestyrelse (+) personale (+) Regnskab og økonomi (+) Sekretariat (+) Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) Antal fælles STÅ Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Øvrige indtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Betalingsordninger (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+)

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Der er Ipad introduktion kl. 13-14 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

Marie Josée Jensen, Karin Melbye Holm, Betina Mærsk, Jette Rau, Elise Maltzahn, Stine Linde Christensen

Marie Josée Jensen, Karin Melbye Holm, Betina Mærsk, Jette Rau, Elise Maltzahn, Stine Linde Christensen Mødereferat Mødedato: Onsdag den 9. marts 2011 Mødested: Roskilde Handelsskole Roskilde Journalnummer: Til stede: Laila Pawlak, Ove Pedersen, Vibeke Toft Müller, Poul Faarup, Jon Sundbo, Anders Sørensen,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 23. marts 2011 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Birgitte Andersen, Majbrit Berlau,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 13. september 2011 Mødested: Campus Storstrøm Sygeplejerskeuddannelsen Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Journalnummer: Tilstede: Afbud: Helle Dirksen (formand) Helle Kehlet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for udvikling af UCSJ s bibliotek indenfor campus.

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for udvikling af UCSJ s bibliotek indenfor campus. Lars Thore Jensens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Aftalt 1 Målrettet prioritering af undervisernes arbejdstid til undervisning og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 4. november 2010/CL Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering Med mail af 27. oktober har Undervisningsministeriet udsendt udkast til tilsynsundersøgelse af erhvervsakademierne. DE-L har

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere