EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering."

Transkript

1 Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser ind på alle taxametrene i budgetårene Herudover vil der løbende skulle gennemføres administrative effektiviseringer som følge af store besparelser udmeldt på FL Derudover har UCSJ sine egne økonomiske udfordringer som følge af den store bygningsmasse. Samlet set er vi derfor nødt til løbende at have fokus på økonomien. Akkreditering af læreruddannelsen Som bestyrelsen blev orienteret om pr. mail den 9. december har EVA offentliggjort vurderingsrapporterne vedr. de 16 læreruddannelser i Danmark. Disse rapporter vil nu ligge til grund for Akkrediteringsrådets endelige beslutning om akkreditering den februar EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk opfylder 14 kriterier og delvist opfylder 3 kriterier og uddannelsen er indstillet til betinget positiv akkreditering. De tre delvist opfyldte kriterier ligger indenfor Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2), Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) og Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14). Vi har haft rapporterne til høring i november og har i den forbindelse i vort høringssvar den 30. november kommenteret de delvist opfyldte kriterier. Høringssvaret har desværre ikke givet anledning til ændring i indstillingen. Hvis Akkrediteringsrådet fastholder EVA s indstilling vil vi få 1 år til at rette op på de påtalte forhold og fremsende en rapport om disse tre kriterier. Status for vinteroptag Bortset fra læreruddannelsen er alle pladser til vinteroptaget nu besat. Vi når ikke dimensioneringen på læreruddannelsen, men tallene viser at der er basis for vinteroptag på læreruddannelsen, hvilket vi er det første UC som har givet mulighed for. Nedenfor fremgår oversigt over optagne, ledige pladser og venteliste pr. 9. december. 1

2 KOT-nr - Uddannelse, sted Optagne Ledige pladser Venteliste E&S, vinter E&S, e-læring, vinter Lærer, Roskilde, vinter Lærer, Vordingborg, vinter Fysio, Næstved, vinter Pæd, Roskilde, vinter Pæd, Roskilde, e-lær, vinter Pæd, Slagelse, vinter Pæd, Nykøbing, vinter Pæd, Vordingborg, vinter Soc, Roskilde, vinter Soc, Nykøbing, vinter Soc, Nykøbing, e-lær, vinter Syg, Roskilde, vinter Syg, Slagelse, vinter syg, Slagelse, e-lær, vinter Syg, Næstved, vinter Syg, Nykøbing, vinter Besøg af Morten Østergaard på Campus Næstved Som led i uddannelsesminister Morten Østergaards besøg på institutionerne under ministeriet kommer han på besøg i Campus Næstved den 6. januar. Ministeren får mulighed for at møde studerende, medarbejdere og ledelse. Vi har orienteret ministeren om at vi gerne vil tage følgende fire emner op: UCSJ s geografiske og demografiske udfordringer UCSJ s digitale læringsaktiviteter Campus Næstved det lille campus Tværgåede projekter på sundhedsuddannelserne Det endelige program vil blive udsendt til bestyrelsen til orientering. Besøg af OECD på Campus Næstved OECD besøger UCSJ (Campus Næstved) den 11. januar. Vi har af nysgerrighed spurgt til baggrunden for valget af Næstved. Næstved er valgt, dels på grund af transporttid, dels fordi det er en samlet campus. 2

3 Baggrunden for besøget er at Danmark deltager i OECD s initiativ 'Skills beyond School', som sætter fokus på de erhvervsrettede videregående uddannelser og de institutioner, der udbyder dem. OECD vil udarbejde en analyse af uddannelsessektorens udfordringer samt komme med anbefalinger til udvikling af de erhvervsrettede videregående uddannelser såvel som institutionelle strukturer baseret på internationale erfaringer og komparativ analyse. Som led i analysen ønsker OECD at besøge nogle af de udbydende uddannelsesinstitutioner. Ved besøget ønsker OECD at tale med: rektor undervisere medlemmer af bestyrelsen (herunder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter) medlemmer af uddannelsesudvalg medarbejdere der arbejder med realkompetencevurderinger praktikansvarlige hos UCSJ og på praktiksteder Status for byggeriet af Campus Roskilde Byggeriet af Campus Roskilde er nu så langt fremme at apteringsarbejderne på etape 1 forløber med stor aktivitet på alle områder og udførelse af installationer, gipsvægge, malerarbejde og lofter etc. E&P har revideret tidsplanen på etape 1 en del gange i efteråret, men oplyser fortsat aflevering den 30. marts 2012 på trods af store forsinkelser. De udvendige arbejder er ligeledes forsinket, men udførelsen af belægninger på parkeringspladsen er netop påbegyndt. Råhuset på etape 2 er væsentligt forsinket, hvilket primært skyldes leveringsproblemer på glasfacaderne og manglende indsats og resurser hos E&P til at løse opgaven. Aflevering af etape 2 forventes medio maj, men E&P oplyser, at afleveringsdato vil blive fastlagt og oplyst ultimo december. Der afholdes fortsat ugentlige bygherremøder, som er nødvendige for at følge E&P tæt, men det kræver en vedholdende indsats på alle områder lige fra færdiggørelse af projektet til udførelse af alle entrepriser for at sikre byggeriet i overensstemmelse med byggeprogrammet og tilbudsprojektet. E&P har rejst en række økonomiske krav, som vil blive forhandlet i de kommende uger hvorefter der vil kunne oplyses nærmere om økonomien vil kunne holdes inden for budgettet. E&P har dog ikke rejst økonomisk og tidsmæssige krav som følge at ekstraordinær meget regn i sommer. 3

4 Udstykningen af grunden er godkendt hos Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune, hvilket har betydet lavere tilslutningsafgifter som oplyst på seneste styregruppemøde. Der har netop været afholdt licitation på det faste og løse inventar, hvor tilbuddene ligger inden for de budgetmæssige rammer. Byggeudvalget vil i de kommende uger tage stilling til valg af møbler med inddragelse af brugere. Planer for indflytning bliver udarbejdet i de kommende måneder og tilpasset når datoen for aflevering af etape 2 et fastlagt. Møderne med Statens Kunstfond er forløbet planmæssigt og der er nu valgt tre kunstnere, hvoraf der er skrevet kontrakt med den ene, Nanna Debois Buhl, som skal lave et hukommelsesatlas på glasvæggene. Kontrakt med de to øvrige kunstnere er under udarbejdelse. Udviklingskontrakt og den kommende udviklingskontrakt for Processen omkring udviklingskontrakterne er blevet forsinket af overgangen fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Det nye ministerium har således sat hele indsatsområdet på stand by, hvilket betyder, at vi endnu ikke har fået en tilbagemelding omkring vores forslag til ændrede milepæle for Vi ved heller ikke endnu hvornår processen med forberedelse af de kommende udviklingskontrakter sættes i gang. Det forventes dog, at der kommer et fælles koncept for universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Status for rektors resultatlønskontrakt 2012 Processen for retningslinjer for rektors resultatlønskontrakt er i lighed med udviklingskontrakten blevet forsinket som følge af ressortændringen. Vi afventer en udmelding. Ny fleksibel merkantil diplomuddannelse for praktiserende fysioterapeuter Mange fysioterapeuter, der er selvstædige klinikledere eller -ejere, efterspørger kompetencer inden for udvikling og drift af deres klinik. Derfor har vi i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter udviklet en ny merkantil diplomuddannelse, der skal giver praktiserende fysioterapeuter en målrettet videreuddannelse med fokus på drift og udvikling af fysioterapeutisk virksomhed. De fleste klinikledere eller -ejere har ikke mulighed for at rive flere måneder ud af kalenderen. Derfor er uddannelsen fleksibelt tilrettelagt med en fremmøde dag pr. modul. Den øvrige studieaktivitet er tilrettelagt som et fleksibelt e-læringsforløb. Status for EASJ Pr. 1. januar 2012 overgår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) fra at være en såkaldt lightmodel til en classic-konstruktion det betyder at alle erhvervsskolernes akademiaktiviteter 4

5 udspaltes til EASJ, som herefter vil udbyde erhvervs- og professionsbacheloruddannelser i 5 campus byer i Region Sjælland. I forhold til UCSJ betyder det, at partnerskabsaftalen med EASJ, der er indgået med det nuværende light-akademi, udfases. Der arbejdes pt. i UCSJ på et forslag til en revideret partnerskabsaftale. Underviserne på Leisure Management fra henholdsvis CELF og Roskilde Handelsskole vil blive virksomhedsoverdraget, således at de vil blive ansat i EASJ. University College Sjælland i Vietnam Nedenfor fremgår fyldig beskrivelse af rejse til Vietnam, som uddannelsesdirektør Hanne Fischer, seniorkonsulent Kirsten Fugl og leder af internationalt kontor Morten Pristed har deltaget i. Opfinderpris til sygeplejerskestuderende Sygeplejerskestuderende Mette Svendstorp har netop vundet Dansk Sygeplejeråds opfinderpris for sit nye sondeprogram, der kan beregne hvor meget sondeernæring en patient skal have. Programmet har været afprøvet med gode resultater på neurologisk afdeling på Næstved Sygehus og er ved at blive implementeret på endnu et sygehus i regionen. Vinderen blev kåret af en jury. 2. og 3. pladsen blev kåret gennem en afstemning blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Mette Svendstorp har vundet 2. præmien. Ulla Koch Rektor 5

6 Rejse til Vietnam 25/11 7/ Baggrund Danmarks Udenrigsministerium besluttede tidligt i 2011 at lave et eksportfremstød i Vietnam i anledningen af 40-året for etablering af de diplomatiske forbindelser mellem de 2 lande. På baggrund af det Memorandum of Understanding (MoU) der blev underskrevet mellem de to landes undervisningsministre i december 2010 forslog Undervisningsministeriets internationale sekretariat at der skulle kobles et uddannelsesfremstød på eksportfremstødet. Fremstødet skulle koordineres af Danmarks Ambassades handelsafdeling i Hanoi, og på grund af den officielle anledning var det muligt at placere Kronprins Frederik i spidsen for den fælles delegation. Undervisningsministeriet udsendte en invitation gennem Rektorkollegiet og 5 UC ere valgte at deltage i fremstødet: VIA (TEKO), Ingeniørhøjskolen i Ballerup, UCN, UC C og UCSJ. Herudover deltog også Niels Brock, Skive Tekniske Skole og Århus Universitet (DPU). UCSJs beslutning om at deltage skal ses i lyset af to overvejelser: UCSJ er som en af bare 4 danske uddannelsesinstitutioner skrevet direkte ind i den omtalte MoU, og således meget centralt placeret i uddannelsessamarbejdet med Vietnam. Altså en overvejelse om at UCSJ bør stille op når Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet i øvrigt for første gang inviterer til et fælles uddannelsesfremstød. Det var fra starten også klart at UCSJ ikke direkte var på jagt efter nye partnere blandt vietnamesiske uddannelsesinstitutioner, men havde et klart behov for at deltage i de planlagte møder med MOET (det vietnamesiske undervisningsministerium) når der var en officiel dansk deltagelse fra Danmarks undervisningsministerium. For det andet var temaet for erhvervsfremstødet CSR - Corporate Social Responsibility et tema UCSJ har valgt at udvikle og arbejde med på både interne og eksterne linjer. Det kombinerede erhvervs- og uddannelsesfremstød var således en oplagt mulighed for at afprøve konceptet på et marked hvor UCSJ står solidt placeret med et betydeligt antal gode kontakter på institutions- og ministerieniveau. Direktionen besluttede i september at UCSJ skulle deltage i fremstødet og at direktionen lod sig repræsentere ved Uddannelsesdirektør Hanne Fischer. Da seniorkonsulent Kirsten Fugl stod overfor at gennemføre Mission 13 i SAEPS projekt (Arts Education) blev den mission slået sammen med uddannelsesfremstødet og turen planlagt og koordineret af leder af internationalt kontor, Morten Pristed. Samtidigt var det oplagt at bruge deltagelsen i uddannelsesfremstødet til at besøge UCSJs partnere, der i foråret 2012 står overfor at skulle modtage i alt 35 UCSJ studerende som skal i praktik inden for uddannelserne pædagog, sygeplejerske, bioanalytiker, fysio- og ergoterapi. Det er det største antal studerende UCSJ endnu har sendt til noget enkelt land, og forankringen og kvaliteten i de enkelte praktikpladser er selvsagt af rigtig stor betydning for UCSJs internationale arbejde. Resultater Eksport- og Uddannelsesfremstødet Uddannelsesfremstødet blev i UC sektoren planlagt i fællesskab, og det gav anlednings til gode drøftelser om en fælles platform, en erkendelse af at hvert enkelt UC i sig selv kun er en lille aktør på et stort marked, og at der er behov for koordinering og/eller direkte samarbejde. Fremmødet til præsentationerne i Hanoi og Ho Chi Minh City var rigtigt godt, og der blev 6

7 gennemført et antal besøg i ministerier og på uddannelsesinstitutioner som var stærkt berigende, selvom en række institutioner som sådan ikke nødvendigvis var oplagte partnere for UCSJ. Den største gevinst ved deltagelse i det fælles program var dog den snak og de kontakter der blev etableret til dansk erhvervsliv. Erhvervslivet står med en lang række meget konkrete udfordringer hvor UC sektoren kan bidrage med praktikanter og uddannelsesforløb til gavn og glæde for de pågældende virksomheder, men i høj grad også til gavn og glæde for danske studerende som hvis tilrettelagt ordentligt kan få muligheder for spændende og alternative praktikforløb. Der må selvfølgelig påregnes en del benarbejde inden sådanne aftaler i større omfang kan falde på plads. Fremstødet havde selvfølgelig også et betydelig element af repræsentation på grund af den kongelige deltagelse. Den direkte målbare værdi af dette for UCSJ er naturligt nok begrænset, men UCSJ var på denne vis dog med til at repræsentere en stærkt dansk tradition for uddannelsessamarbejde med Vietnam. Partnerbesøgene De planlagte partnerbesøg havde en række praktiske formål med underskrivelse af diverse aftaler. Herudover og nok så vigtigt var forankringen af de overordnede aftaler med ledelserne på de respektive institutioner. Når UCSJ møder op med repræsentation for direktionen opleves det rigtigt positivt og som et klart tegn på UCSJs seriøsitet i aftalerne. Der kom også nye muligheder på bordet i form af at det medicinske universitet nu med eksterne midler er klar til at betale for UCSJs underviseres deltagelse i Advanced Programs, et ambitiøst, engelsksproget program. Det i sig selv bliver næppe et stort forretningsområde for UCSJ men dog et vigtigt skridt i retningen af at UCSJ kan opbygge en fornuftig økonomi omkring etablering af praktikpladser i Vietnam. Et møde med de 3 danske studerende gav yderligere stof til drøftelserne med partnerne om udviklingen af den helt nødvendige kvalitet i vores praktikpladser. I takt med at kravene til vores rapportering og kvalitetsudviklingen af det internationale arbejde er præcisering af vores respektive krav og forventninger en nødvendig og logisk udvikling. Men de gennemførte partnerbesøg blev der sat fokus på dette kvalitetsarbejde og konkrete initiativer blev aftalt med de respektive partnere. SAEPS Support to Arts Education in Primary Schools (SAEPS) projektet gik med denne mission ind i fase 2 der strækker sig frem til udgangen af UCSJ har kontrakt med UM der dækker denne periode. Med Hanne Fischers deltagelse i Steering Group Meeting mellem den Danske Ambassade (EDK) og MOET fik mødet den formelle karakter det skulle have og perspektiverne og de konkrete initiativer for de næste 2 år lagt fast. Endvidere blev det helt klart og entydigt lagt frem fra MOETs side, at det der startede som et lille projekt til støtte for billedkunstundervisningen i det nordlige Vietnam nu får nationale implikationer. Eksemplariske metoder og didaktiske tilgange fra projektet vil blive udbredt og indarbejdet i andre fag ud over hele landet. Foreløbig er der planlagt at inddrage 630 lærere fra i alt 12 provinser som så i næste omgang skal undervise og træne yderligere undervisere i nye provinser. Et på alle måder eksemplarisk projekt som samtidig er løftestang for yderligere UCSJ aktiviteter i Vietnam. Projektet er fuldt ud finansieret af UM. 7

8 Mødereferat af forretningsudvalgsmøde Mødedato: Torsdag den 8. december 2011 Mødested: Rektorkollegiet Ny Vestergade 17, st. tv. Journalnummer: Til stede: Fraværende: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Maj-Britt Petersen, Ulla Koch, Niels Benn Sørensen og Nanna Ferslev (referent). Per B. Christensen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Drøftelse af budget Opsamling på bestyrelsesseminaret Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår Eventuelt /3

9 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser 2.1 Resumé Dette punkt refereres ikke. 3. Drøftelse af budget Resumé Niels Benn Sørensen uddelte arbejdspapirer for budget 2012 og gennemgik dem. Niels Benn Sørensen oplyste supplerende, at UCSJ skal finde besparelser for hhv. 4, 7 og 9 mio. kr. ind i 2012, 2013 og 2014 som følge af reduktion af institutionstilskuddet, der er bundet op på effektivisering af administrationen. Der er afsat en engangsbevilling på 128 mio. kr. i 2012 til sektoren for at understøtte effektiviseringen af administrationen, som fx kan anvendes til fælles it systemer i sektoren eller sammenlægning af fælles administrative funktioner i sektoren. Knud Henning Andersen opfordrede til fornyet overvejelse om finansiering af Campus Roskilde set i lyset af vanskelighederne med at få solgt bygninger. 3.2 Beslutning/konklusion Efter bestyrelsesmødet udsendes orientering om budget 2012 til medarbejderen fra bestyrelsen. På bestyrelsesmødet i maj forelægges en bench mark analyse af UCSJ s udgiftsfordeling 2011 sammenlignet med de øvrige UC er. 4. Opsamling på bestyrelsesseminaret 4.1 Beslutning/konklusion Opsamling på bestyrelsesseminar og foreløbig procesbeskrivelse af strategiprocessen blev taget til efterretning. 2/3

10 5. Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december 5.1 Resumé Forretningsudvalget gennemgik udkast til bestyrelsesdagsorden. 5.2 Beslutning/konklusion Under dagsordenspunktet om kommunikation tilføjes, at der udsendes orientering om budget 2012 til medarbejderen fra bestyrelsen. 6. Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår Beslutning/konklusion Forud for bestyrelsesmødet den 28. september 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde den 10., 11., 12. eller 13. september. Forud for bestyrelsesmødet den 12. december 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde den 21., 22., 23. (formiddag), eller 29. november. De eksakte datoer fastsætter efter kontakt med Per B. Christensen. 7. Eventuelt 7.1 Resumé Ulla Koch orienterede om, at vi fredag eftermiddag får EVA s indstilling til ACE vedr. akkreditering af læreruddannelsen, hvorefter der udsendes pressemeddelelse fra hhv. rektorkollegiet og UCSJ. Bestyrelsen får tilsendt pressemeddelelserne til orientering. 3/3

11 Budget 2012 UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET

12 Budget 2012 Indholdsfortegnelse Budgetudfordringen Hovedelementer i budgetet... 5 Budgettets hovedtal... 5 Aktivitetsniveauer / STÅ produktion... 8 Indtægtsbilledet i budget Budget udfordringen fremadrettet Bilag 1 Budget pr. hovedansvarsområde Bilag 2 - Aktivitetsudvikling over tid

13 Budget 2012 Budgetudfordringen 2012 Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen for 2012 baseret på en analyse v. uændret aktivitetsniveau fra 2011 og med indarbejdet konsekvenser fra finanslovforslaget august 2011, udviste UCSJ et forventet resultat på 11,8 mio. kr. Et forventet resultat, der indeholdt tilbageførsel af de større afløbsomkostninger i forbindelse med fratrædelser i år 2011 på 10,5 mio. kr. samt tilbageførsel af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio. kr. Hertil kom indarbejdelse af den iværksatte CFU handleplan, der skulle sikre imødegåelse af bevillingsfaldet på 33 %. Resultatet på de 11,8 mio. kr. afveg således negativt fra det ønskede resultat mål på 20 mio. kr. En vurdering af konkret aktivitetsniveau for året 2012 betyder en samlet stigning i indtægtsniveauet med 25 mio. kr. (Korrigeret for intern omsætning mellem campus og studieunderstøttende funktioner) Aktivitetsstigningen på grunduddannelserne medvirker til en vækst i tildelingen af ressourcer til opgaven. Grundet forsigtig STÅ prognose er niveauet for fælles campus buffer til at imødegå negative aktivitetsudsving sat til 3 mio. kr. Der er etableret en strategisk pulje på 4 mio. kr., der skal tjene til dækning af nye initativer og tage statslige besparelsesudmeldinger i årets løb. Der er for alle områder indarbejdet et effektiviseringskav svarende til den ministerielt udmeldte pris- og løntalsudvikling på personale og driftsomkostninger. BUDGETUDFORDRING - driftsbudget i kr Indtægter i alt incl. korrektioner Indtægter p/l som i FFL korrektion takstudvikling i FFL ex. trepart ÅU korrektion dispositionsbegrænsning korrektion bevilling CFU korrektion bevilling globaliseringsmidler 0 - overført ej forbrugte "gl." globaliseringsmidler Personale omkostninger i alt incl. korrektioner Personaleomkostninger p/l 1, personaleomkostninger (tilpasning i 2011) tjenestetidsaftale - ny aftale fra 1/ Omkostninger i alt incl. korrektioner Driftomkostninger p/l 2, Driftomkostninger (vedl. bygninger) p/l 2, handleplan iværksat 2011 på CFU området Finansielle poster Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Budgettets takstafhængige indtægter bygger på takster jf. takstkatalog i FFL Med udgangspunkt i FFL 2012 er der indarbejdet forventning til konkret udmøntning af administrativ effektivisering på 4,0 mio. kr. Som følge af aftale 3

14 Budget 2012 om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at igangsætte en analyse af de administrative opgaver på professionshøjskolerne med henblik på at opnå en bedre og billigere opgaveløsning. Der er i budgettet indregnet de udmeldte bevillingsreduktioner på CFU området, hvilket i store træk modsvares af den af bestyrelsen vedtagne plan for omlægning af CFU området. Da den i planen indregnede effekt af overgangen til bygningsselveje ikke kan opnås, ligger der et behov for justering af planen i forhold til den fulde indfasning i 2013 med ca. 3 mio.kr. Ultimo november måned skete yderligere en tilpasning af budgettet, som følge af udmelding om konkret udmøntning af administrativ effektivisering, som en reduktion af institutionstilskuddet. UCSJ s andel af sektorens samlede besparelse på 4 mio. kr. blev fundet ved effektivisering på forskning og udvikling samt CFV. Herudover blev effektiviseringskrav indarbejdet i fælles administrative funktioner samt bygningsdrift. Der er desuden udmeldt en reduktion på 0,2% af de uddannelsesvendte taxametre som følge af bortfald af gennemførselsvejledning, som vil have en samlet økonomisk konsekvens på ca. 06 mio.kr. for UCSJ i Der kan fremkomme yderligere bevillingsreduktioner i løbet af 2012som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010 samt aftale om BoligJobplan med indvirkning på nye indkøbstaler pr. 1. januar. Disse er udmeldt, men uden angivelse af den økonomiske konsekvens og derfor ikke indregnet i budgettet. En del af disse besparelser kan i 2012 tages over den strategiske pulje. Finansiering og behov for likviditetsoverskud Det endelig finansieringsforslag fra Nykredit på byggeriet i Roskilde kombineret med en forventning til faldende salgspriser på bygninger i Haslev og Roskilde betyder et behov for en yderligere likvid egenfinansiering. Finansiering af byggeriet i Roskilde Ultimo 2013 Ultimo finansiering af byggeri t.kr Byggesum Afvigelse fra Byggesum - Finansiering Salg af ejendomme (nettovirkning efter indfrielse) Haslev (forventet) Køgevej (forventet) Ibsgården (forventet) Vordingborg grund Indtægt v. salg af ejendomme i alt Salg af andre grunde/ejendomme (nettovirkning efter indfrielse) - Finansiering (Byggeri - salg) Nyt lån Roskilde byggeri Nye lån eksisterende bygninger Manglende finansiering byggeri Samtidig betyder de kommende års forbrug af hensatte globaliseringsmidler et behov for en opbygning og en konsolidering af vores likviditetsberedskab. Det er derfor nødvendigt, at UCSJ er i stand til at generere drifts- og likviditetsoverskud over de kommende 2 år på 20 mio. kr. pr. år. 4

15 Budget 2012 Hovedelementer i budgetet Budgettets fordeling af omkostningsrammer bygger på en fortsættelse af modellen fra Budgettet indeholder følgende hovedelementer: Et overskudsmål på 20 mio. kr. til genopbygning af likviditet og finansiering af byggeri. En buffer pulje på grunduddannelserne til imødegåelse af STÅ udsving på 3,0 mio. kr. En strategisk pulje til nye initiativer, samt imødegåelse af dele af eventuelle statslige stramninger i Omkostninger til de fælles administrative samt fælles studieunderstøttende funktioner fastholdes for de enkelte områder på 2011 omkostningsniveau, undtagen hvor der er etableret opgaveændringer. Der foretages en omkostningstilpasning/effektivisering på alle områder svarende til P/L Der fastlægges for året et dækningsbidragsniveau for CFV og CFU på 9 mio.kr. Budgettets hovedtal I forhold til budget 2011 ses en stigning i eksterne indtægter fra 441 mio. kr. til 462 mio. kr. I alt en omsætningsstigning på 25 mio. kr. Der budgetteres med et resultat på 20,1 mio. kr. Der er i budgettet regnet med interne omflytninger gennem afregninger mellem områderne på 66 mio.kr. hvilket trækker omsætnignen i det interne regnskab op på 529 mio.kr. Budget 2012 Forcast Budget 2011 Ansvar UCSJ ialt (+) Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Antal fælles STÅ Antal bygnings STÅ RESULTATOPGØRELSE * Indeholder intern omsætning på mio. kr. Indtægter * Personaleomkostninger Driftsomkostninger (11999) Budgetregulering drift (MS31) Driftsomkostninger (lokalt) (MS32) Betaling for studieunderstøt.telse Finansielle poster Afskrivninger Stigningen i omkostningsniveauerne ses som følge af den stigende STÅ produktion Personaleomkostningsniveauet stiger fra budget 2011 fra 289 mio. kr. til 293 mio. kr. i budget En stigning på 3,5 mio. kr. Da budget 2011 indeholdt engangsafløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio. kr. er der reelt tale om en stigning på 14 mio. kr. Dette betyder at der specielt grunduddanneslerne er et øget råderum til i et vist omfang at supplere med underviserressourcer til at håndtere det øgede optag. Driftsomkostningssiden udviser en stigning på 4,6 mio. kr. fra et niveau i budget 2011 på 126 mio. kr. til 130 mio. kr. De finansielle poster stiger fra år 2011 til år 2012 med 3,0 mio. kr. som følge af hjemtagelse af lån til nybyggeri i Roskilde samt renteomkostninger af byggekredit 2. halvår

16 Budget 2012 Budgettallene fordeler sig som nedenstående på de enkelte hovedansvarsområder: BUDGET 2012 i kr. Ansvar UCSJ *Indtægter indeholder en intern omsætning/afregning på 66,4 mio. kr. Der er i budget 2012 indarbejdet 4 puljer: Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm CFU/CFV Forskning og udvikling Fælles understøt tende ressource Studieun derstøttende ressouce Kantiner ne Bygningsunderstøttende ressource Teori STÅ Praktik STÅ Færdiggjorte Fælles STÅ Bygnings STÅ Resultatopgørelse i alt Indtægter heraf intern omsætning/afregning Personaleomkostninger Driftsomkostninger (11999) Budgetregulering drift (MS31) Driftsomkostninger (lokalt) (+) (MS32) Betaling for studieundst Finansielle poster Afskrivninger Tabel 1 en strategisk reserve på 4,0 mio. kr. til nye tiltag. en buffer på 3 mio. kr. til aktivitetsudsving på grunduddannelserne. en pulje til selvforsikring på 1,0 mio. kr. en pulje på 0,7 mio. kr. til ny løn. Puljerne til strategisk reserve, aktivitetsbuffer og selvforsikringspuljen er budgetlagt under de studieunderstøttende funktioner. Puljen til ny løn er budgetlagt på de enkelte ansvarsområder. De fire campus budgetlægges med de direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt dertil hørende ledelse og lokal studieadministration. Tildeling af omkostningsniveau til området tager udgangspunkt i samme fordelingsmodel som budget 2011 korrigeret for overførsel af midler til etablering af fælles studie- og karrierevejledningscenter, P/L effektivisering samt effektivisering svarende til ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i år Den fælles aktivitetsbuffer for grunduddannelserne er samlet fælles for området under de tværgående puljemidler og er budgetlagt med 3,0 mio. kr. Samlet ses i forhold til budget 2012 en udvidet omkostningsramme på 11 mio. kr. som følge af aktivitetsvækst. Ved en sammestilling af indtægter i form af direkte statstilskud og andre indtægter med udgifterne på UCSjs funktioner fremgår det at det budgetterede overskud fremkommer efter at der først er inddækket er 30,1 mio. kr. til bygnignsdrift og 2,8 til kantinedrift. 6

17 Budget 2012 Det kan ikke forventes at bygningsomkostningerne komme ned på et niveau der svarer til de direkte indtægter på området. Men det er fortsat de store bygningsomkostninger der forstærker UCSJs økonomiske udfordring, da disse omkostninger udgør en forholdsmæssig stor andel af de samlede omkostninger. Også i 2012 skal der arbejdes med effektivisering på området. Der er fortsat fokus på omflytninger og optimering af bygningsanvendelsen, men en del af de lediggjorte bygningsarealer er vanskelige at afhænde eller udleje, hvorfor der må forventes driftsomkostninger på et fortsat højt niveau i 2012 og Effekten af sammenflytningerne i Roskilde kan først forventes fuldt indfaset i 2013 eller herefter når ejendommen på Ibsgarden 222 i Roskilde og Haslev Seminarium er afhændet. 7

18 Budget 2012 Aktivitetsniveauer / STÅ produktion Detail budgettering af aktivitet i form af teori, praktik og færdiggjorte STÅ bygger på en grundig gennemgang af aktivitetsgrundlag samt forventninger til fremtidige frafaldsmønstre. Vurderingen af den forventede aktivitet er valideret i tæt samarbejde med de enkelte uddannesudbud på campus og CFV. Der har i gennem året 2011 kunnet konstateres et stigende frafald på grunduddannelserne og der kan tolkes en sammenhæng til de stigende optag. Stå grundlaget for 2012 er derfor estimeret på et grundlag hvor der er taget højde for denne erfaring. Budget 2012 STÅ nøgletal - grunduddannelser UC Campus ialt Campus Næstved Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Storstrøm Sygeplejerske ialt (+) Teori STÅ Sygeplejerske ialt (+) Praktik STÅ Sygeplejerske ialt (+) Færdiggjorte Ernæring og sundhed ialt (+) Teori STÅ Ernæring og sundhed ialt (+) Praktik STÅ Ernæring og sundhed ialt (+) Færdiggjorte Fysioterapeut ialt (+) Teori STÅ Fysioterapeut ialt (+) Praktik STÅ Fysioterapeut ialt (+) Færdiggjorte Ergoterapeut ialt (+) Teori STÅ Ergoterapeut ialt (+) Praktik STÅ Ergoterapeut ialt (+) Færdiggjorte Bioanalytiker ialt (+) Teori STÅ Bioanalytiker ialt (+) Praktik STÅ Bioanalytiker ialt (+) Færdiggjorte Folkeskolelærer ialt (+) Teori STÅ Folkeskolelærer ialt (+) Praktik STÅ Folkeskolelærer ialt (+) Færdiggjorte Merit lærer ialt (+) Teori STÅ Pædagog (+) Teori STÅ Pædagog (+) Praktik STÅ Pædagog (+) Færdiggjorte Merit pædagog ialt (+) Teori STÅ Socialrådgiver ialt (+) Teori STÅ Socialrådgiver ialt (+) Praktik STÅ Socialrådgiver ialt (+) Færdiggjorte Leisure Management ialt (+) Teori STÅ Leisure Management ialt (+) Praktik STÅ Leisure Management ialt (+) Færdiggjorte Stigningen i aktivitet fortsætter fra 2011 til Samlet forventes en stigning på 340 Teori STÅ samt en stigning på Praktik STÅ på

19 Budget 2012 FærdiggørelsesSTÅ falder udviser stadig et fald som en konsekvens af det faldende optag frem til Der bugetlægges med færdige hvorimod 2009 niveauet var på Det er hovedsagelig socialrådgiver uddannelsen samt pædagog uddannelsen, der bidrager til stigningen i Teori STÅ. Aktiviteten på efter og videreuddannelsesområdet forventes på et niveau svarende til forventning for året Aktiviten på pædagog og lærer faglige diplomuddannelser forventes at falde, men faldet opvejes af en forventning til aktivitet på den nye merkantile diplomuddannelse. Budget 2012 STÅ nøgletal CFV Åben uddannelse i øvrigt ialt (-) 436 DP i form. af kunst og kultur 11 Åben uddannelse budget konto 13 Sundhedsfaglige diplomudd. 63 Pædagoiske diplomuddannelser 60 PD - liniefag (21) 87 Voksenunderviser 14 Diplomuddannelse i ledelse 117 Den merkantile diplomuddannelse 44 Diplomuddannelse i udd.- og erhvervsvejledning 25 Sundhedsfaglige kurser 3 Den budgetlagte aktivitetsforventning er genereret udfra, at væsentlige takstnedsættelser på en række videregående uddannelser under åben uddannelse har affødt stigning i deltagerbetalinger, som i princippet vil betyde at der opereres i et nyt marked i år Indtægtsniveauet til drift af administration og bygninger bygger på antal af grundlagsstå i form af fælles STÅ og bygningsstå. Grundlagsstå er forventet realiserede STÅ for år Der forventes indtægter genereret på baggrund af fælles STÅ og på baggrund af bygningsstå. Grundlagsståene udviser som teori og praktik STÅ en stigning. Indtægtsbilledet i budget 2012 UCSJ største indtægtskilder er statstilskuddet og andre tilskud, budgetteres i år 2012 til 402 mio. kr.mod et forventet tilskud år 2011 på 386 mio. kr. En stigning på 16 mio. kr. i forhold til til forecastet for 2011 og 25 mio. kr. i forhold til budgetet (+) 2011 (+) 2011 (+) Budget 2012 Forcast Budget 2011 Indtægter (-) UVM Statstilskud og andre tilskud (+) Særlige internationale tilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Rammebevilling/interne afregninger (+)

20 Budget 2012 Statstilskuddet præges tildels af finanslovens fastlæggelse af udvikling i taxametre pr. STÅ, - tildels af de fastlagte effektiviseringer på CFU og administrationsområdet. I forhold til forventning for år 2011 er der tale om en stigning på statstilskudder på 4 procent inklusiv P/L regulering i år 2012 mod en stigning i teori STÅ produktionen på 7,4 %. Procent 2012 Grunduddannelser Undervisningstaxameter 0,4% Fællesudgiftstaxameter 1,2% Bygningstaxameter 0,9% Færdiggørelsestaxameter 0,8% Refusionstaxameter 0,9% Åben uddannelse Undervisningstaxameter 0,7% Bygningstaxameter 0,9% I ovenstående tabel vises takstudvikling ekskl. pris og lønregulering. Undervisnings,- fællesudgifts-, praktik og færdiggørelsestakster opregnes med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,5%. Refusionstaxametret opregnes med den skønnede pris og lønudviklingfor kommunderne på 2,4 %.Bygningstaxameter opregnes med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,8 %. Reelt set, er der tale om et fald i udviklingen af taxametrene siden 2009 idet procentstigningen i tabellen indeholder en tilbageførsel af den den i 2010 og 2011 udmøntet dispositionsbegrænsning på 1,5% på alle taxametre. Det varslet fald i FFL 2011 på tilskud til drift af Center for undervisningsmidler fastholdes i FFL 2012 og tilskuddet er budgetlagt med et fald på 9,5 mio. kr. I år 2011 tilførtes institutionstilskuddet et særligt udkantstilskud, for UCSJ på 0,9 mio. kr. Nu pålægges den i finansloven indarbejdet effektivisering af administrative funktioner på 4,0 mio. kr. institutionstilskuddet, som et fald på 4,0 mio. kr. Som følge af udløb af trepartsaftalerne fra år 2007, udløber de særlige givet takstforhøjelser i for en række videregående uddannelser under åben uddannelse. Dette medfører en omfattende takstreduktion på de omfattede uddannelser på pct. Til en vis grad er der forsøgt kompenseret ved forhøjelse af deltagerbetalingen. Samlet betyder omstruktureringen et fald i taxameter indtægtsniveauet på Center for efter- og videreuddannelse fra forventning år 2011 til år 2012 på 5,0 mio. kr. og der forventes at kunne kompenseres på deltagerbetaling med 1,5 mio. kr. Bygningstaxameter indtægterne stiger som udover som følge af udvikling i grundlagsstå fra år 2011 til år 2012 med 2,7 mio. kr. som følge af Center for undervisningsmidler s overgang af bygningsdrift fra UBST til UCSJ. Øvrige indtægter er budgetlagt med et indtægtsniveau på 59,8 mio. kr. Heraf udgør deltagerbetaling 26,4 mio. kr.og salg af øvige undervisning- og konsulentydelser 9,7 mio. kr. Øvrige indtægter budgetteres med 20,6 mio.kr. heraf indgår kantinernes omsætning med 12 mio. kr. Husleje og bolig indtægter budgetlægges med 3,1 mio. kr. De samlede øvrige indtægter falder med 4-5 mio. kr. i forhold til budget 2011 og forventning til året Faldet kan konstateres som følge af bortfald af CFU trykkeri indtægter ved nedlukning af trykkeri samt som følge af manglende lejeindtægter fra UBST også som følge af bygningdrifts overgang fra UBST til UCSJ. Under rammebevillinger er budgetlagt indtægter vedr. intern afregning af kopi og print området samt IP telefoni. I år 2012 kommer en intern afregning mellem campus og det studieunderstøttende område til i alt en intern afregning på 66,4 mio. kr. 10

21 Budget 2012 Budget udfordringen fremadrettet I forhold til vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Dette tilsiges dels af den generelle takstudvikling der i overslagsårene reduceres med op til 4,9 %. Dog er det sådan at reduktionen på undervisningstaxametrene i overslaget falder med 4% i forhold til Samtidig er det således at UCSJ i 2011 er nået grænsen for hvor mange institutionen må optage på alle andre uddannelser end socialrådgiver og lærer. Her er vist optagelse og dimensionerering for alle andre uddannelser end socialrådgiver, lærer og BLM. Fortsætter det gode optag vil antallet af studerende vokse i 2012, for i 2013 at nå et maksimum for antallet af studerende på de fleste af UCSJs uddannelser. UCSJ vil med dette udfald sandsynligvis ramme grænsen for organisk vækst i Det er derfor afgørende at omkostningsudviklingen specielt på de understøttende funktioner holdes på et lavt niveau. Dette betyder, at der næppe kan forventes bedre økonomiske vilkår end de der er de kommende to år for etablering af stordriftsfordele og sikring af økonomisk frirum til indre udvikling af uddannelserne. Der skal indfases administrative besparelser med baggrund i Finanslovsoverslagtet svarende til ca. 4, 7 og 9 i henholdsvis 12, 13 og 14. Her er de første 4 mio. indarbejdet i 2012, hvorefter resten skal hjælpes på vej af fælles initiativer i sektoren på baggrund af en særlig bevilling på 128 mio.kr. til digitaliserering og fælles proceseffektiviseringsprojekter. Sektoren er i dag præget af en homogen opgaveporteføge på det administrative område, men en mangfoldighed i løsninger. Besparelserne og intentionerne med en fælles udviklingspulje, vil på sigt 11

22 Budget 2012 medføre en højere grad af fællessektorstandarder for de administrative processer, for IT anvendelse som muliggør en højere grad af digitaliserede løsninger, ligesom der kan forventes en fremvækst af administrative fællesskaber og outsourcing på flere af de administrative og understøttende delområder. For at sikre frirum til andre formål vil det være en klar opgave at fortsætte optimeringen af bygningsmassen med henblik på en reduktion i omkostningerne til indhusning af institutionens aktiviteter. Der er i budgetoverslagsårene ikke indarbejdet globaliseringsmidler eller andre puljer til udviklingsaktiviteter på professionshøjskoleområdet i FFL. Det er derfor afgørende at disse sikres enten gennem politisk prioritering af midler til sektoren eller interne omprioriteringer i UCSJ. Der er sikret finansiering i af allerede etablerede aftaler i form af et engangsbeløb på ca. 18 mio. kr. gennem periodisering af allerede indhentede statstilskud. Endelig vil der skulle etableres en justeret plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2012, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2013 og frem. Der skal i budgetåret arbejdes med et paradigmeskift i budgetmetodikken, der vil bygge på en reel omkostningsmodel med prissætning af aktiviteter pr. hold og studerende pr. uddannelse pr. semester. 12

23 Budget 2012 Bilag 1 Budget pr. hovedansvarsområde Ansvar UCSJ ialt (+) Budget 2012 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Antal fælles STÅ Antal bygnings STÅ Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Særlige internationale tilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Rammebevilling/interne afregninger (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Husleje m.v. (+) Leje og leasing (+) Skatter og afgifter (+) Energi (+) Kommunekøb (+) Kantinetilskud (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Diverse (+) Reparation og vedligehold (+) Betaling for studieunderstøttelse (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+)

24 Budget 2012 Budget 2012 UC Campus ialt (-) Campus Næstved ialt (+) Campus Roskilde ialt (+) Campus Slagelse ialt (+) Campus Storstrøm i alt Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Deltagerbetaling (+) Øvrige indtægter (+) Husleje og boligindtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Driftsomkostninger (-) Driftsomkostninger (lokalt) (-) Kommunekøb (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Betaling for studieunderstøttelse (+)

25 Budget 2012 Budget 2012 Efter- og videreudd, kurser og formidling Drift CFU ialt (+) Drift CFV ialt (+) Fælles EVKF ialt (+) Teoristå ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Deltagerbetaling (+) Salg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) Øvrige indtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Anden løn (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Driftsomkostninger (lokalt) (-) Husleje m.v. (+) Leje og leasing (+) Skatter og afgifter (+) Energi (+) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Reparation og vedligehold (+) Afskrivninger (+)

26 Budget 2012 Budget 2012 Forskning og udvikling Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Rammebevilling/interne afregninger (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Refusion/tilskudsordninger (+) Betalingsordninger (+) Løn øvrige (+) Særlige lønposter (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Afskrivninger (+)

27 Budget 2012 Budget 2012 Fælles understøttende ressourcer ialt (+) Indkøb (+) Institutionsledelse og Løn og bestyrelse (+) personale (+) Regnskab og økonomi (+) Sekretariat (+) Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) Antal fælles STÅ Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (-) UVM Statstilskud (+) Øvrige indtægter (+) Personaleomkostninger (-) Løn fastansatte (-) Faste løndele (+) Variable løndele (+) Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) Betalingsordninger (+) Driftsomkostninger (-) Budgetregulering drift Driftsomkostninger (lokalt) (-) Rejser og befordring (+) Repræsentation, møder m.m. (+) Tjenesteydelser (+) Varekøb (+) Inventar og udstyr (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+)

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001

18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001 Konsolidering af en stærk udviklingskurs Danske Professionshøjskolers strategiske mål 18. september 2013/GB J. nr. 2013-2.21-0001 Professionshøjskolerne uddanner til en lang række funktioner i vores samfund.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler årsrapport 2010 årsrapport 2010 professionshøjskolen ucc 5 Indledning 6 Forord 7 Hovedtal 2010 12 Professionshøjskolen UCC 14 UCC s organisation 16 Uddannelsesudvalg 17 Regional tilstedeværelse 18 Strategiimplementering

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere