Corporate Social Responsibility. Fra defensiv pligt til offensivt lederskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility. Fra defensiv pligt til offensivt lederskab"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility Fra defensiv pligt til offensivt lederskab

2 Corporate Social Responsibility - Corporate Social Responsibility er blevet et vigtigt strategisk spørgsmål i bestyrelseslokaler over hele verden. Det er heller ikke ukendt i Danmark, hvor de danske virksomheder længe har arbejdet med. Udfordringen skal fi ndes i at arbejde med begrebet på strategisk niveau og indarbejde i den eksisterende forretningsstrategi. En strategi skal ikke stå alene, eller ved siden af den almindelige forretningsstrategi, men for netop at kunne blive et strategisk element, skal den være en integreret del af den samlede, overordnede forretningsstrategi. At være proaktiv og på forkant med de stadigt stigende krav til er et must, som vil ruste virksomheden til den stigende konkurrence som globaliseringen medfører. Social ansvarlighed overfor mennesker og miljø er derfor ikke længere et luksusparameter, men et benhårdt strategisk værkstøj. Arbejdet med kan desuden være anledning til at begynde arbejdet med at skabe et nyt eller forbedret image for virksomheden, med andre ord - en ny corporate identity. Et bedre image der vil gøre det attraktivt at arbejde for virksomheden. I en tid med mangel på arbejdskraft, vil dette være af stor betydning i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Rådgivning om tilbydes af Care Consulting, der har mange års erfaring indenfor den store -paraply. Vi dækker behovene fra kortlægning af hvilke aktiviteter virksomheden har i dag - herunder risici og muligheder, til udvikling af mål og strategi samt implementering og integration med den overordnede forretningsstrategi. Hvorvidt behovet er for hele strategiprocessen eller kun delvist, kan afklares ved et uforpligtende møde. Af modellen til højre ses og arbejdes der med en opdeling i temaer som: kommunikation, medarbejdere, stakeholders, kunder/, samfundet og miljøet 2 - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab 3

3 Introduktion til faserne skal ikke være en sideaktivitet men en del af måden virksomheden drives på. Det kræver en systematisk og strategisk tilgang. Ikke mindst vigtigheden af, at se i et paraplyperspektiv med en række temaer. Vi arbejder med en model, hvor vi kommer rundt om disse temaer i form af fokusering på virksomhedens politikker, ledelsessystemer, værdier, interessantdialog (via interessant-analyse) og selve rapporteringen og organiseringen af. Fase1 Definition af proces Fase 2 Analyse - herunder intern og ekstern interessentanalyse Selve faserne i arbejdet kan inddeles således Fase 1 Defi nition og design af proces, tidsplan og projektmodel Fase 3 Strategier og handlingsplaner for -aktiviteter Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Analyse/kortlægningsproces intern og ekstern interessentanalyse. Herunder interviews i virksomheden, kortlægning af nuværende aktiviteter m.m. Formulering af strategier og handlingsplaner for aktiviteter. Identifi kation af strategiske udfordringer og muligheder. Herunder fastlæggelse af fokusområder og prioriteringer. Implementering af aktiviteter ud fra handlingsplanerne og eventuelle delmål. Rapportering, organisering og evaluering. Ansvarsplacering. Fase 4 Implementering af -aktiviteter Fase 5 Rapportering, organisering og evaluering 4 - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab 5

4 / markedsføring Kunder og En af de største kommunikationsudfordringer i dag er, hvordan virksomhederne fremstiller sig selv som etiske og socialt ansvarlige. For nogle virksomheder er balancen svær, og nogle overser samtidigt medarbejderne som den allerbedste kommunikationskanal. Medarbejdernes loyalitet er ikke længere givet, og mange virksomheder kæmper i disse år med at få den arbejdskraft de har brug for. Interessen rettes mod arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene, men for mange har det stor betydning, om virksomheden har et godt omdømme. i et stakeholderperspektiv handler om, at virksomheden lytter til sine stakeholders og er i dialog med dem. Dialogen bliver strategisk og kan bruges til at imødekomme eller afstemme forventninger og krav fra stakeholders til virksomheden. Uetisk adfærd kan skade virksomheden, omdømmet og samarbejdspartnerne. Derfor er det vigtigt at have overblik over virksomhedens s håndtering af miljø, sociale og etiske spørgsmål. Ligesom det er vigtigt, at kende virksomhedens kunders forventninger og krav til virksomhedsetikken. Samfundsaktiviteter handler om virksomhedens involvering i samfundet lokalt, nationalt eller internationalt. Hvordan engagerer og involverer virksomheden sig? Følger det virksomhedens overordnede forretningsstrategi og hvad kan den enkelte virksomhed bidrage med som andre ikke kan? Vi vil fokusere på mulige miljøaktiviteter i bred forstand. Ikke mindst fordi en bevidst miljøprofi l er god for naturen og samtidig bliver en miljøprofi l en større og større konkurrencefordel for danske virksomheder nu og i fremtiden. Udarbejde strategi for kommunikation og markedsføring af virksomhedens -aktiviteter Indarbejde i den eksisterende kommunikationsstrategi Systematisere kommunikationen internt samt eksternt i fx jobannoncer, produktkatalog og brochurer, på hjemmesiden samt i uformelle sammenhænge Fastholde virksomhedens medarbejdere og se hvilke muligheder der er ud fra virksomhedens værdier Forebygge virksomheden mod sygefravær og optimere arbejdet med sygefraværet og trivslen Fokusere på integration af andre slags medarbejdere og ikke mindst muligheder for det? Analysere nuværende og kommende medarbejderes oplevelse af virksomhedens omdømme? Analysere interne og eksterne stakeholders Kortlægge virksomhedens stakeholders, udarbejde strategi for stakeholderdialog herunder kommunikation af tiltag og aktiviteter til stakeholders. Skabe grobund for innovation ved hjælp af virksomhedens stakeholders Kortlægge kundernes (potentielle) krav til Opstille virksomhedens egne krav til udarbejde og implementere code of conduct Udarbejde strategi for risikostyring af Fokusere på muligheder for branchefællesskab Udarbejde en strategi for virksomhedens håndterring af kundernes krav og hele tiden være på forkant og i dialog. Kortlægge virksomhedens nuværende aktiviteter på området samt komme med mulige forslag til andre tiltag Udarbejde strategi for, hvordan aktiviteterne kan bruges på et strategisk plan: profilering, markedsføring, internt i virksomheden (i forhold til medarbejderne), udvikling af virksomheden selv, etc. Kortlægge virksomhedens nuværende aktiviteter på området samt komme med mulige forslag til andre tiltag Udarbejde strategi for, hvordan aktiviteterne kan bruges på et strategisk plan: profi lering, markedsføring, internt i virksomheden (i forhold til medarbejderne), udvikling af virksomheden selv, etc. 6 - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab 7

5 Referencer R98 Bygma Københavns Lufthavne DSB Cembritt Care Consulting har flere års erfaringer med hele spektret af udfordringer omkring. Både i form af deciderede strategiprocesser, men også i delområder. Vi har valgt at fremhæve nogle af dem i nogle korte Casestories. To historier, eller virksomheder, vil aldrig være ens, da en strategi ikke kan overføres fra virksomhed til virksomhed. Den har nødvendigvis sit specifi kke udgangspunkt i den enkelte virksomheds kerneprodukt og historie. Vores viden og erfaring, på tværs af forskellige brancher, er netop funderet i at afstemme -processen med den overordnede forretningsstrategi og samtidigt operationalisering af social ansvarlighed i dagligdagen. Kvalitativ analyse på sygefraværsreducering og bedre trivsel Vi har bragt Helene Djursø fra CareConsulting ind i vores projekt om Sundhed, i en enkelt afdeling med et usædvanligt højt sygefravær. Helene fik hurtigt lavet en analyse med en efterfølgende rapport, som både afdelingslederen og Sundhedsprojektet kan bruge i det videre arbejde med at nedsætte sygefraværet. Vi har nu bedt Helene om at lave en tilsvarende analyse og rapport for de resterende produktionsafdelinger. Det er vores opfattelse at Helene arbejder utrolig målrettet og holder fokus på de indsatsområder der er gennemførlige. Det betyder, at det materiale vi får leveret, kan bruges direkte og er til stor gavn for både medarbejdere og ledere. Vi er meget optimistiske med det videre forløb, hvor vi i samarbejde med Helene, arbejder på at få nedbragt sygefraværet og samtidig være en social ansvarlig virksomhed. Rekruttering af Human Resource Chef Vi skulle have rekrutteret en Human Resource chefstilling indenfor vor koncern, og kontaktede i den forbindelse CareConsulting V/Helene T. Djursø. Helene T. Djursø gennemførte rekrutteringsprocessen til punkt og prikke og vi fi k leveret det aftalte kvalifi cerede antal kandidater til den aftalte tid, på trods af at der var opsat en relativ stram tidsplan. Helene T. Djursø udviste stor empati i processen, hvilket gjorde, at processen forløb hurtigt og gnidningsfrit og vi herved opnåede en stor tidsbesparelse. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med CareConsulting og kan anbefale dem til lignende opgaver. Peter H. Christiansen, Adm. Director, Bygma Rådgivning af opsagte medarbejdere Care Consulting yder rådgivning og konsulenthjælp til Københavns Lufthavne A/S på følgende områder: - Outplacement af opsagte medarbejdere i forbindelse med omstrukturering i foråret Konsulenthjælp som socialrådgiver til medarbejdere i CPH løbende efter behov. Samarbejdet med Care Consulting har fungeret upåklageligt og Københavns Lufthavne har været meget tilfreds med den professionelle og kompetente indsats, som Care Consulting har ydet vores medarbejdere. Henrich Krogsgaard, Personalechef, Københavns Lufthavne A/S Strategiprojekt I forbindelse med udarbejdelsen af en strategi i DSB har vi arbejdet sammen med Helene Djursø, Care Consulting. Udarbejdelsen af strategien omfattede en dybdegående analyse hvor de eksisterende aktiviteter i DSB skulle kortlægges og en intern interessentanalyse udarbejdes. Interessentanalysen omfattede en lang række interviews af nøglepersoner og chefer i virksomheden samt koncernledelsen, og formålet var at afdække styrker og konkrete muligheder indenfor -området i DSB. Vores samarbejde med Helene Djursø har igennem hele forløbet fungeret upåklageligt og Helene har med stor energi og entusiasme gennemført analysen, produceret gennemarbejdede oplæg samt været en yderst kompetent sparringspartner. Fokusområder indenfor Miljødokumentation, HR og Cembrit Holding A/S Care Consulting har i perioden december juni 2008 arbejdet på konsulentbasis for Cembrit Holding A/S i Aalborg. Care Consulting har arbejdet med forskellige fokusområder inden for Cembrit gruppen som fx miljødokumentation, kommunikation og HR, og har ydet en helt igennem kompetent og meget anvendelig indsats. Kendetegnende for Care Consulting s bistand er professionalisme, vedholdenhed og en evne til at få strategi bragt til konkrete handlingsplaner. Vi kan give Care Consulting vores bedste anbefalinger. Jette Lis Jensen, Chef for koncernkommunikation og HR, Cembrit Holding A/S R98 Merete Ruager, Kontorchef, DSB 6 - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab 7

6 Profil Helene Tølbøll Djursø Indehaver af Care Consulting siden opstart i Mange års erfaring i strategiprocesser og analyser indenfor og delområder af. Optaget i KVINFO s ekspertdatabase. Redaktør og forfatter på bogen Social ansvarlighed - Fra idealisme til forretningsprincip. udkommet 2006 fra forlaget Academica. Forfatter på portalen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bred erfaring fra ansættelser henholdsvis i private og offentlige virksomheder i rådgivningsfunktioner. Uddannet fra Aalborg universitet samt Danmarks Forvaltningshøjskole. Derudover er der tilknyttet fl ere dygtige konsulenter med hver deres kompetencer indenfor. har sine naturlige snitfl ader ind i hele virksomheden, hvorfor vi også løser opgaver indenfor: Genplacering Kvalitative undersøgelser indenfor afdelings-/virksomhedsniveau Rekruttering Øvrige HR-opgaver Bogudgivelse: Social ansvarlighed Fra idealisme til forretningsprincip Denne bog må være den mest omfattende og mest ajourførte danske fremstilling om emnet. Bogen er på næsten 400 sider og samtidig overskuelig og veldisponeret. Det er prisværdigt, at der netop nu udkommer en sådan bog på dansk. Professor Steen Hildebrandt Bogen beskriver den store mangfoldighed i tilgang til og praksis med og er derfor samtidig et billede af den kompleksitet der møder dem der arbejder med området. Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Det er ikke nogen pixi-bog. Det er en vægtig sag. Den gode redigering og interviewene bidrager til, at man sidder tilbage med et godt perspektiv og overblik og kan uddrage nogle holdninger til, hvad virksomhedernes sociale ansvar er og ikke er. Niels Holger Poulsen, Berlingske Tidende Mange danske virksomheder udviser et udstrakt socialt ansvar. Endnu fl ere kunne gøre det, og jeg vil opfordre dem, der går med overvejelserne til at læse bogen. For den viser den mangfoldighed der er i tilgangen til. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Øvrige referencer fi ndes på hjemmesiden Fra defensiv pligt til offensivt lederskab - Fra defensiv pligt til offensivt lederskab 11

7 Care Consulting v/helene T. Djursø Øverødvej Holte Telefon:

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse FORUM FOR KVALITET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE -NYT nr. 33 september 2 0 07 Mangfoldighedsledelse overblik og gode råd Pjecen er udgivet af: FOKUS c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere