UN Global Compact Communication on Progress 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UN Global Compact Communication on Progress 2013"

Transkript

1 UN Global Compact Communication on Progress

2 Forord 2012 blev året, hvor Plesner tilsluttede sig FN s Global Compact. Et verdensomspændende initiativ til fremme af virksomheders arbejde med samfundsansvar. For os var denne tilslutning et naturligt led i det CSR-arbejde, vi har udført i mange år, hvor vi har fokuseret på at bidrage positivt til det samfund, vi er en del af. Det gælder via vores daglige arbejde, som altid udføres efter de højeste etiske og professionelle standarder, via udbredelse af viden, medarbejdertrivsel, fokus på miljø samt via gratis juridisk rådgivning til velgørende organisationer. At arbejde med CSR er en dynamisk proces, og med denne første rapport har vi taget et vigtigt skridt i retning mod at blive en mere og mere samfundsansvarlig virksomhed. Som forberedelse har vi i samarbejde med konsulentvirksomheden Global CSR gennemført en analyse af Plesner med det formål at finde interne og eksterne fokusområder for vores CSR-arbejde. På baggrund af denne analyse har Plesners partnere vedtaget vores CSR-politik, som den fremgår af denne rapport og af vores hjemmeside. Som medlem af Global Compact er vi kommet i selskab med andre virksomheder, som ligesom os støtter op om Global Compact s ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø. Vi ønsker at vedligeholde og udbygge vores arbejde med CSR, og vi har med tilslutningen forpligtet os til at rapportere om vores CSR-arbejde, og om de mål vi arbejder for at nå. God læselyst. Nicolai Ørsted, managing partner Juni

3 3

4 Indhold CSR-politik 5 Plesners CSR-team 8 Medarbejdertrivsel 9 Kvinder og karriere 10 Miljø og klima 12 Skoleprojektet 13 Student Volunteers 15 Global Compact 18 Ansvarshavende partner: Casper Münter Tekst: Nicoline Weih Layout: Lea Kirstine Gindin Foto: Lars Svankjær, Joachim Ladefoged, Søren Brissing, Nicolai Perjesi, Sine Fiig, Lea Kirstine Gindin Tryk: CJ Grafik 4

5 CSR-politik Som et førende dansk advokatfirma anerkender vi vores forpligtelser over for vores interessenter, herunder klienter, medarbejdere, leverandører og det samfund, som vi er en del af. Vores CSR-politik fokuserer på governance, sikring af et ambitiøst, nærværende og sikkert arbejdsmiljø samt anvendelse af vores kompetencer til velgørende arbejde for personer eller grupper i Danmark. Vi har tiltrådt FN s Global Compact, hvorved vi blandt andet forpligter os til at støtte op om ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi forpligter os til: At yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder At drive vores firma socialt og miljømæssigt ansvarligt At yde gratis juridisk rådgivning (pro bono) At støtte lokalsamfundet i øvrigt, f.eks. ved igangsættelse af skoleprojekter Juridisk rådgivning Vi anerkender, at vi som advokatfirma indtager en særlig stilling i et retssamfund. Vores partnere (firmaets ejere) har forpligtet hinanden til at virke på en måde, som tjener til advokatstandens anseelse, til at overholde de for medlemmer af Advokatsamfundet gældende regler og til at opretholde en standard, der såvel fagligt som med hensyn til service og fremtræden svarer til firmaets standing som et af Danmarks største og mest velrenommerede advokatfirmaer. I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en opgave. Inden vi påtager os en opgave, vurderer vi ligeledes, hvorvidt klienter og konkrete arbejdsopgaver harmonerer med firmaets etiske standard. Vi efterlever loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Vi efterlever lovgivningen om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer. Vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel. Én af firmaets partnere er udpeget til Compliance Officer, hvis primære opgave er at sørge for, at eksterne regler, der regulerer professionen, omsættes til interne regler, og at de overholdes. Vores Compliance Officer refererer til bestyrelsen. Vi har fastsat restriktive regler for vores partneres og ansattes forretningsmæssige virke ved siden af firmaet, og der er fastsat restriktive regler for vores partneres privatøkonomiske dispositioner. Firmaets eksterne revisor efterser årligt partnernes overholdelse af reglerne. Vi har udarbejdet en manual for materiel sagsbehandling og kvalitetssikring, ligesom vi har udarbejdet almindelige betingelser for vores rådgivning. Vores mål er at fastholde og tiltrække klienter, der efterspørger markedets mest specialiserede juridiske rådgivning, hvorfor vi til enhver tid skal kunne yde rådgivning efter den højeste professionelle standard. Vi ansætter således alene de bedst kvalificerede medarbejdere inden for deres felt. Vi lægger betydelig vægt på vedvarende praktisk og teoretisk uddannelse. En væsentlig del af vores medarbejdere skal være efteruddannet i udlandet, og alle partnere, senioradvokater og ledere i administrationen gennemgår en lederuddannelse. Vi sikrer faglig udvikling blandt andet ved etablering af specialeafdelinger, ved at skabe og opretholde relevante og engagerede faggrupper med højt fagligt indhold, ved ansættelse af videnmedarbejdere og ved at have den åbne dørs politik. Vores administrative funktioner skal til enhver tid være gearet til, at vi kan yde den mest professionelle service. Vi foretager løbende evaluering af vores partnere, ansatte jurister og administrative funktioner. Derudover opretholder vi et nært samarbejde med de førende advokatfirmaer i alle væsentlige samhandelslande. Social- og miljømæssig ansvarlighed Vi lægger betydelig vægt på medarbejdernes trivsel. Vores mål er, at vores medarbejdere vedvarende rangerer blandt de mest tilfredse i forhold til sammen-» 5

6 » CSR-politik... lignelige virksomheder. Dette skal dokumenteres ved at gennemføre almindeligt anvendte medarbejdertilfredshedsundersøgelser med passende mellemrum. Vi vil fokusere på de parametre, der har indflydelse på trivslen, herunder vores kultur, klienter, sagstyper, det faglige miljø, anerkendelse, ledelse, ansættelsesvilkår, karrieremuligheder, mangfoldighed, det psykiske arbejdsmiljø, sociale aktiviteter, vores domicil, arbejdspladsens indretning, kantinedrift, sundhedspolitik mv. Vi arbejder målbevidst med udvikling af alle vores talenter og deres karriereplanlægning. Vi ønsker lige muligheder for alle, der besidder de nødvendige faglige og forretningsmæssige egenskaber, til at blive partner i Plesner uanset køn, etnisk baggrund mv. Særligt blandt store danske og internationale advokatfirmaer er det en konstatering, at der er få kvinder i partnerkredsen. Det gælder også hos Plesner. Vi ønsker ikke at indføre kvindekvoter el. lign. Vi ønsker derimod at forbedre rammerne for vores talentfulde kvindelige jurister, der vurderes at kunne opfylde vores partnerkrav, således at de fortsætter deres karriere hos Plesner med henblik på optagelse i partnerskabet. Vi vil blandt andet etablere særlige udviklingsprogrammer og mentorordninger for vores talentfulde kvindelige jurister, arbejde med muligheden for større fleksibilitet og sikre fastholdelse gennem større gennemsigtighed og information. Firmaets miljøpåvirkning er begrænset, men som et samfundsansvarligt firma lægger vi vægt på at yde vores bidrag til at forbedre miljøet. Det er vores mål vedvarende at begrænse firmaets miljøpåvirkning. Vi fokuserer blandt andet på konstant reduktion af vores CO 2 -udledning primært ved nedbringelse af energiforbruget, nedbringelse af papirforbruget ved at optimere overgangen til elektroniske processer, øget anvendelse af miljømærkede produkter, øget anvendelse af mere miljørigtige papir- og kontorforsyningsartikler, korrekt bortskaffelse af affald med særligt fokus på genanvendelse og på størst mulig anvendelse af økologiske produkter i kantinen og ved mødeservering. Pro Bono Et centralt element i arbejdet med CSR er at anvende sin kernekompetence til velgørende arbejde i lokalsamfundet (pro bono). Vores kernekompetence er juridisk viden. Vi vil yde gratis juridisk rådgivning af sædvanlig høj kvalitet primært til udvalgte organisationer, der støtter fattige, mindre privilegerede eller marginaliserede personer eller grupper i Danmark. For at understøtte den juridiske uddannelse i Danmark og for at skabe opmærksomhed blandt de studerende om betydningen af pro bono-arbejde yder vi blandt andet rådgivning i samarbejde med jurastuderende udvalgt af foreningen af jurastuderende ved Københavns Universitet (JD). Rådgivningen ydes under vores ansvar. Samarbejdet kaldes Student Volunteers. Plesner allokerer hvert år et betydeligt antal timer til vores juristers deltagelse i pro bono-arbejde. 6

7 Mange danskere vokser op i miljøer, hvor der ikke er forståelse for betydningen af uddannelse, og hvor uddannelse ikke prioriteres. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel i sådanne miljøer. Støtte til lokalsamfundet Udover juridisk pro bono-arbejde støtter Plesner blandt andet op om igangsættelse af skoleprojekter. Det er en fundamental menneskeret, at alle uanset baggrund skal have fulde og lige muligheder for at tage en uddannelse. Danmark stiller de uddannelsesmæssige rammer til rådighed for alle uanset baggrund, men ikke alle danskere har de personlige rammer til rådighed, som ofte er en forudsætning for at få en uddannelse. Flertallet af vores medarbejdere er højt uddannede, og vi færdes i professionelle og private miljøer med højt uddannede mennesker. Vi oplever derfor i dagligdagen, hvor stor positiv effekt uddannelse kan have for den enkelte person. Mange danskere vokser imidlertid op i miljøer, hvor der ikke er forståelse for betydningen af uddannelse, og hvor uddannelse ikke prioriteres. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel i sådanne miljøer. Vi ønsker at etablere længerevarende samarbejder med udvalgte skoleklasser og»mønsterbrydere«, der fungerer som rollemodeller for eleverne. Formålet er at motivere eleverne til at fokusere på skolen og en uddannelse efter skolen og at få elevernes øjne op for de mange jobmuligheder og de frihedsgrader, som videreuddannelse kan give. Centrale elementer i motiveringen er jævnlig dialog mellem rollemodeller og elever samt en række årlige virksomhedsbesøg, hvor eleverne får et førstehåndsindtryk af de mange jobmuligheder. 7

8 Plesners CSR-team Plesners CSR-team har ansvaret for at implementere og udvikle CSR-politikken. Ud over teamet er et stort antal medarbejdere involveret i den praktiske udførelse af vores arbejde med CSR. Plesners CSR-team består af: Casper Münter Advokat, partner Ansvarsområde: Casper er ansvarlig for Plesners CSR-politik. Shaina Jabbar Advokat, associeret partner Ansvarsområde: Shaina er ansvarlig for Skoleprojektet. Torben Nørskov Advokat, partner Ansvarsområde: Torben er Plesners Compliance Officer og er blandt andet ansvarlig for overholdelse af advokatetiske regler. Anders Friis Advokat, partner Ansvarsområde: Anders er ansvarlig for medarbejdertrivsel. Mikkel Vittrup Advokat, partner Ansvarsområde: Mikkel er ansvarlig for pro bonoprojektet Student Volunteers. Pia Valentin Erichsen CFO Ansvarsområde: Pia er ansvarlig for klima og miljø. Henriette Stakemann Advokat, partner Ansvarsområde: Henriette er ansvarlig for Kvinder og karriere. Anne Mette Lykkeberg Servicechef Ansvarsområde: Anne Mette er ansvarlig for klima og miljø. 8

9 Medarbejdertrivsel Vores mål er at være førende blandt sammenlignelige virksomheder målt på medarbejdertilfredshed. Vi arbejder blandt andet strategisk med ledelse, medarbejderudvikling og vores kultur, da disse elementer påvirker dagligdagen og arbejdsmiljøet i Plesner. Derudover omfatter vores arbejde med medarbejdertrivsel fysioterapi, sundhedssikring, fleksibilitet, videreuddannelse m.m. Plesners lederuddannelse Vores strategiske fokus på ledelse udmønter sig i, at vi har udviklet vores egen lederuddannelse målrettet Plesners behov og forretning. På uddannelsen arbejder vi blandt andet med deltagernes evner til at møde medarbejdernes behov for: Rammesætning Udvikling Værdsættelse Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelser og lederevalueringer understreger, at disse tre temaer er essentielle for arbejdsmiljøet og dagligdagen i Plesner, og derfor danner de fundamentet for lederuddannelsen. Lederuddannelsen er bygget op som et treårigt forløb, der udvikler deltagernes kompetencer inden for personligt lederskab, klient- og markedsforståelse samt strategi- og forretningsforståelse. Uddannelsens fundament er den styrkebaserede ledelse, hvor lederen støtter medarbejderen i at gøre mere af det, de er bedst til, og hvert modul har fokus på at træne de ledelsessituationer, som medarbejderen oplever i hverdagen. Dermed er lederuddannelsen med til at styrke arbejdsmiljøet og trivslen i dagligdagen. Medarbejderudvikling Via afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) arbejder vi målrettet på at fremme vores medarbejderes udvikling i en kultur, hvor lederen støtter medarbejderne i at gøre mere af det, de er bedst til. I den forbindelse har vi implementeret et nyt koncept for MUS. Formålet med det nye koncept er at skabe de mest optimale rammer for en dialog mellem leder og medarbejder om potentialer og udviklingsmuligheder. En dialog, som giver lederen indsigt i de elementer, der motiverer medarbejderen, og i hvordan medarbejderen bedst muligt anvender sine faglige og personlige styrker. Der er samtidig med det nye koncept for MUS indført et forøget fokus på individuel karrieplanlægning og et stort medansvar for den enkelte medarbejder i denne henseende. Afholdelse af MUS er en god anledning til at arbejde med lederudvikling i praksis. Derfor får alle partnere personlig feedback i forbindelse med den første MUS afholdt i henhold til det nye koncept. Over for vores medarbejdere er implementeringen af det nye koncept blevet benyttet som anledning til at sætte yderligere fokus på den ledelseskultur, vi ønsker at fremme i Plesner. Kultur Vores dagligdag er kendetegnet af en let tone, humor, sammenhold, drive og ambition. Disse kendetegn sætter et positivt præg på arbejdsmiljøet i Plesner, og disse kendetegn ønsker vi at bibeholde. I relation til dette er det derfor en vigtig del af vores arbejde med medarbejdertrivsel at sørge for, at vi både internt i vores afdelinger og på tværs af afdelingerne kender hinanden godt, så vi skaber de bedste forudsætninger for at have og bevare en fælles kultur og skabe mulighed for en åben dialog. Netop den åbne dialog er også et centralt parameter for vores ledelseskultur og for MUS. Vi mødes med vores nærmeste kolleger og på tværs af afdelinger til blandt andet julefest, fredagsvin og sommerfest. Vi løber DHL-stafet og spiller badminton, og vi deltager hvert år i advokatfodboldturneringen. Vores advokatfuldmægtige og jurastuderende har derudover deres egne fester. Således søger vi fra begyndelsen af deres karriere at skabe et fagligt og socialt sammenhold, som skaber de rette forudsætninger for en åben dialog og for videreførelse af vores kultur. Kommunikation om medarbejdertrivsel Medarbejderne orienteres om forhold relateret til medarbejdertrivsel via intranettet og via løbende informationsmøder med ledelsen. I forbindelse med lederuddannelsen udsendes særlige informationsbrochurer, og i forbindelse med det nye MUS-koncept afholdes undervisning for både ledere og medarbejdere. Vores mål Vi har netop præsenteret en ny HR-strategi. Målet er fort-» 9

10 » Medarbejdertrivsel... sat at skabe optimale rammer for tiltrækning, udvikling og fastholdelse af vores medarbejdere samt at bidrage til medarbejdernes kontinuerlige udvikling og trivsel i Plesner. Strategien fokuserer blandt andet på kultur, ledelse, faglighed, udvikling samt løn- og ansættelsesvilkår. Fokusområderne er udvalgt for at understøtte Plesners strategiske forretningsmæssige mål og er baseret på medarbejdernes evalueringer af nærmeste ledere samt medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Mere konkret inde- holder strategien for eksempel retningslinjer for den enkeltes udvikling. Det primære værktøj i denne henseende er vores mesterlære, hvor erfaring gives videre i den daglige ledelse og sparring. Derudover indeholder strategien klare formuleringer om Plesners kultur, hvor vi ønsker at fastholde og sikre et uhøjtideligt arbejdsmiljø med fokus på åben og klar kommunikation. Implementeringsperioden for HR-strategien er tre år, og vi forventer at præsentere de første konkrete initiativer i vores næste COP-rapport. Kvinder og karriere Statistikken taler sit tydelige sprog: Flere mænd end kvinder når partnerkredsen. Vi undersøger årsagerne, så vi kan gøre en forskel for vores kvindelige talenter. Vi ønsker at forbedre rammerne for vores kvindelige talenter med henblik på optagelse i partnerskabet. Derfor har vi nedsat en intern arbejdsgruppe, som har holdt projektgruppemøder med en række kvinder, der repræsenterer Plesner bredt både i forhold til anciennitet og afdeling. Drøftelserne på disse møder har centreret sig om spørgsmålet:»hvilke initiativer kan bidrage til at skabe rammer, der gør det attraktivt for kvinder at fortsætte deres karriere hos Plesner, også som erfarne advokater?«ud fra disse projektgruppemøder og de svar, vi har modtaget på ovenstående spørgsmål, har vi udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen indeholder konkrete aktiviteter, som ifølge kvinderne vil have en karrieremæssig betydning. Der fokuseres blandt andet på fleksibilitet, mentorordning og barselssamtaler. Projektet er fortsat i sin indledende fase, og handlingsplanen danner derfor grundlag for yderligere drøftelser. Vores mål Vores ønske er at gøre en reel og mærkbar forskel for vores kvindelige talenter. Det kræver grundigt forarbejde og grundige overvejelser. Vi vil derfor i 2013/2014 fortsætte vores drøftelser og arbejde for at identificere og implementere de initiativer, som vi mener, vil gøre den største positive forskel for vores kvindelige talenter. kvinder i plesner Der er 65 partnere. Heraf er 13 kvinder Der er 76 advokater. Heraf er 28 kvinder Der er 49 advokatfuldmægtige. Heraf er 25 kvinder Der er 71 administrative medarbejdere. Heraf er 54 kvinder Der er seks administrative chefer. Heraf er fem kvinder Der er 52 sekretærer. Heraf er 52 kvinder Juni

11 11

12 Miljø og klima En naturlig del af vores arbejde med CSR er at begrænse vores negative miljøpåvirkning. Vi har identificeret fire hovedgrupper, inden for hvilke vi koncentrerer vores miljø- og klimaindsats. Disse fire er: Energi og CO 2 Indkøb Affald og rengøring Kantine Energi og CO 2 En årsag til vores CO 2 -udledning er vores varme- og klimaanlæg. For at kortlægge og nedbringe denne udledning har vi indgået et samarbejde med en ekstern klimakonsulent, som har gennemgået alle vores ejendomstekniske installationer. Målet med gennemgangen var at spare 100 ton CO 2 om året, hvilket vi har nået og mere til. Justeringerne har fra projektets begyndelse i september 2011 til primo 2013 resulteret i en reduktion på 133 ton CO 2. Vi har derudover udskiftet alle vores kopimaskiner og printere med nye maskiner med et lavere energiforbrug, og vi har etableret en funktion, Effektiv Sagsadministration, hvorigennem alle sagsoprettelser og fakturaer sendes og modtages elektronisk. Indkøb Vi benytter dagligt kuverter og brevpapir, når vi korresponderer med klienter og samarbejdspartnere. Dette er en uomgængelig del af vores måde at arbejde på, og både breve og brevpapir er FSC-mærkede, ligesom vores ringbind, omslag til sager og andre materialer påtrykt vores logo er FSC-mærkede. FSC-mærket giver sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over. Affald og rengøring I 2012 blev der hentet 36,5 ton affald hos Plesner. Af dette blev alt pap, papir, elektronik, jern, glas, tonere og lyskilder sorteret og genbrugt og madaffald kørt til biobrændsel. Vi sørger naturligvis for, at vores affald også behandles på denne måde fremover. Samtidig sikrer vi, at vores rengøring er så miljøvenlig som muligt via vores aftale med Danmarks eneste landsdækkende rengøringsselskab, der er godkendt og certificeret som svanemærket. Svanemærkningen baseres på opfyldelse af 19 omfattende krav fastsat af Miljømærkning Danmark, der både certificerer og kontrollerer overholdelse af kravene. Kravene dækker både miljø, gode medarbejderforhold og garanti for høj etik og ansvarlighed. Kantine Vores kantine serverer dagligt frugt, morgenmad, frokost og aftensmad til vores medarbejdere. Dertil yder kantinen service til husets gæster til møder og seminarer. Plesners kantine drives af Meyer Kantiner, der som den eneste danske kantineleverandør kan dokumentere sin økologiske profil. Alle deres kantiner anvender minimum 30 pct. økologiske råvarer, mens Plesners kantine når op på 49 pct. økologiske råvarer. Dette har givet os Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i bronze. Kommunikation om miljø og klima Vores medarbejdere orienteres løbende om udskiftning af printere, kopimaskiner og andre energivenlige tiltag via vores intranet. Derudover benyttes vores Facebook-side som kilde til ekstern kommunikation. Vores mål Vi fortsætter arbejdet med at reducere vores negative miljøpåvirkning. I 2013/2014 vil vi igangsætte en gradvis overgang til LED-belysning og implementere tiltag til nedbringelse af papirforbruget og øget genanvendelse af papir. Derudover vil vi formulere en indkøbspolitik, som sikrer, at vurdering af vores leverandørers miljøforanstaltninger bliver et delkriterium ved leverandørvalg. 12

13 Skoleprojektet Uddannelse giver indflydelse på liv og karriere. Denne indflydelse tydeliggør vi via Skoleprojektet, hvor vi inspirerer elever til at fokusere på skolen og en efterfølgende uddannelse. I foråret 2011 igangsatte vi vores første skoleprojekt. Projektet omfatter en klasse på Nørrebro Park Skole, som dengang var en 7. klasse, og som nu er en 9. klasse. I 2013 udvidede vi skoleprojektet til også at omfatte to 7. klasser på Blågård Skole. Begge skoler ligger på Nørrebro i København. Jeg oplever en klasse, som via samarbejdet har fået meget større selvtillid, og som ikke mindst er blevet i stand til at sætte mere realistiske mål for fremtiden. De er blevet mere opmærksomme på, hvad det betyder at gøre en indsats i skolearbejdet, og at man kan nå sine mål. Pernille Cordes Afdelingsleder, klasse, Nørrebro Park Skole Nørrebro Park Skole I tæt samarbejde med skolen følger vi og fire rollemodeller en klasse, hvor stort set alle eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er at inspirere eleverne til at forstå vigtigheden af at tage skole og uddannelse alvorligt og at få dem til at se, at en uddannelse har indflydelse på liv og karriere. De fire rollemodeller har alle en anden etnisk baggrund end dansk, og alle har en længerevarende uddannelse bortset fra én, som er uddannet inden for politiet. Det essentielle for eleverne er, at de kan identificere sig med rollemodellerne, som kender de udfordringer, eleverne møder i dagligdagen, og at de med rollemodellerne som forbillede kan se betydningen af en uddannelse. Eleverne inviteres en gang om måneden til et virksomhedsbesøg, eller de mødes i klassen med rollemodellerne. Virksomhedsbesøgene varer typisk to-tre timer, og under disse besøg fortæller medarbejdere fra de pågældende virksomheder om deres job, uddannelsesmæssige baggrund og en række forhold, som får eleverne til at se vigtigheden af at prioritere skolen, værdien af fritidsjobs, påklædning ved jobsamtaler og fremmøde. Ved alle besøgene møder eleverne medarbejdere med tilsvarende baggrund som deres. Møderne i klassen varer ca. halvanden time og foregår som en åben dialog, hvor elever og rollemodeller i grupper blandt andet taler om virksomhedsbesøgene, skolen og lektier. Blågård Skole Skoleprojektet blev i 2013 udvidet til også at omfatte to 7. klasser på Blågård Skole. Alle eleverne i de udvalgte klasser har anden etnisk baggrund end dansk, og projektet med disse klasser har samme formål og indhold som projektet med Nørrebro Park Skole. Elever og rollemodeller har været på et virksomhedsbesøg og har også afholdt et møde i klassen. På dette møde deltog eleverne aktivt, og de havde mange ideer til virksomheder, de ønsker at besøge fremover.» 13

14 » Skoleprojektet... Resultater Ifølge Nørrebro Park Skole har Skoleprojektet resulteret i, at eleverne er mere koncentrerede, at de interesserer sig for besøgene, at de stiller mange relevante spørgsmål om uddannelse og job, og at de stiller krav til projektets indhold. Vi har endnu ikke evalueret projektet i forhold til Blågård Skole, da vi befinder os i opstartsfasen. Kommunikation om Skoleprojektet Vores medarbejdere følger nøje med i Skoleprojektet via intranettet. Vores Facebook-side benyttes som en kilde til dels at informere øvrige interessenter om projektet, dels til at holde medarbejderne ajour. Der afholdes endvidere statusmøder med de to skoler, hvor projekterne evalueres, og det videre arbejde defineres. Vores mål Skoleprojektet har på kort tid udviklet sig fra én skoleklasse tilbage i 2011 til tre skoleklasser i Fra både skoler, elever og fra vores medarbejdere modtager vi mange positive tilbagemeldinger om Skoleprojektet. Lærerne giver udtryk for at kunne mærke en forandring hos eleverne, der kan spejle sig i rollemodellerne og i deres prioritering af skolen. På den måde viser projektet de døre, som åbner sig med uddannelse. I 2013/2014 fortsætter vi Skoleprojektet med de to klasser fra Blågård Skole, og vi forventer at påbegynde samarbejde med en ny klasse fra Nørrebro Park Skole. Skoleprojektet Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere i Danmark har 40 pct. af mændene og 62 pct. af kvinderne afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende tal for 30-årige med dansk oprindelse er 73 pct. af mændene og 80 pct. af kvinderne. Kilde: Danmarks Statistik,

15 Student Volunteers Sammen med jurastuderende anvender vi vores juridiske kompetencer i den gode sags tjeneste. Plesner indgik i 2012 et samarbejde med foreningen af jurastuderende ved Københavns Universitet (JD). Samarbejdet kaldes Student Volunteers og er frivilligt arbejde med juridisk perspektiv, hvor jurastuderende og advokater fra Plesner i fællesskab yder rådgivning til udvalgte danske hjælpeorganisationer pro bono. Rådgivningen ydes under Plesners ledelse og i henhold til vores høje standarder, og de daglige opgaver varetages af teams bestående af en erfaren advokat fra Plesner og en eller flere jurastuderende. Hvert halve år udvælges 12 jurastuderende til at indgå i projektet. I alt arbejder 24 jurastuderende således som Student Volunteers pr. år. Student Volunteers yder rådgivning til følgende danske hjælpeorganisationer: Julemærkefonden Red Barnet Ungdom Børn og Unge i Voldsramte Familier Børns Vilkår Hjælpeorganisationernes fælles fokus er børn, der har det svært. Det gælder både mobbeofre, ensomme børn, børn med lavt selvværd, børn i sorg og børn i voldsramte familier. Målet for hjælpeorganisationerne er at give disse børn den hjælp, de har behov for, og at sikre børnenes ret til en god barndom og et godt liv. De fire hjælpeorganisationer lever primært af puljemidler fra det offentlige samt donationer fra private og fra erhvervslivet. Positiv opstart Både jurastuderende, vores medarbejdere og de fire hjælpeorganisationer har taget godt imod Student Volunteers. Således blev der i projektets første fase udvalgt 12 studerende til at indgå i projektet, og 17 advokater og fire partnere meldte sig til det frivillige arbejde fra» 15

16 » Student Volunteers... Plesners side. De fire hjælpeorganisationer har alle ønsket at fortsætte samarbejdet. Opgaverne Vi har med samtlige hjælpeorganisationer afholdt et opstartsmøde, hvor behovet for juridisk rådgivning er blevet klarlagt. Ud fra dette møde er opgaverne defineret, og arbejdet påbegyndt. Plesner har i alt brugt 434 juridiske timer på projektet i Dertil kommer et betydeligt timeantal fra sekretærer og administrativt personale. Kommunikation om Student Volunteers Student Volunteers involverer mange interessenter, og kendskabet til projektet er bredt forankret blandt vores medarbejdere og jurastuderende på Københavns Universitet. Medarbejderne informeres løbende om projektet via Plesners intranet, og ved projektets opstart blev der udarbejdet en brochure, som informerede om hjælpeorganisationerne og det frivillige arbejde, som projektet ville indebære for de advokater, der måtte melde sig. Projektet er endvidere omtalt på karriere.plesner.com vores hjemmeside målrettet jurastuderende. På denne side holder de studerende sig opdaterede om ansøgningsrunder, projektets indhold mv., og vores Facebook-side benyttes til samme formål. Derudover gives der jævnligt en status på projektet via artikler i studiemagasinet for jurastuderende på Københavns Universitet, Stud.jur. Disse artikler kan også læses på karriere.plesner.com. Vores mål Student Volunteers fortsætter med det overordnede formål at bistå hjælpeorganisationerne med at sikre deres juridiske rettigheder og med løsning af juridiske opgaver. Derved frigøres ressourcer, således at hjælpeorganisationerne kan fokusere på at hjælpe børn og unge. Vi vil fortsat samarbejde med de fire hjælpeorganisationer samt 12 studerende pr. halve år, som alle skal tilknyttes mindst én opgave. Disse opgaver skal løses i samarbejde med en erfaren advokat fra Plesner, således at den studerendes juridiske færdigheder styrkes, og kvaliteten i rådgivningen sikres. Vi vil løbende overveje, om der kan indledes samarbejde med flere hjælpeorganisationer. Som Student Volunteer har jeg styrket mine juridiske færdigheder og udvidet mit netværk. Herudover fik jeg mange kontakter, dels andre studenter fra Plesner, dels voluntører, som havde fast beskæftigelse et andet sted. Afshin Berahmand Stud.jur. og tidligere Student Volunteer 16

17 Student Volunteers har hjulpet os med at få løst opgaver, vi aldrig ville have haft økonomi eller overskud til at få løst. Vi bliver altid mødt med en professionel og positiv tilgang, og det er tydeligt, at Plesner har formået at få deres CSR-strategi implementeret i hele organisationen. Søren Ravn Jensen Direktør, Julemærkefonden 17

18 Sådan implementerer vi Global Compact Menneskerettigheder Skoleprojektet Student Volunteers Efteruddannelse og videreuddannelse af medarbejdere Lederuddannelse Arbejdstagerrettigheder Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Kvinder og karriere MUS 18

19 antikorruption Efterlevelse af loven mod hvidvask af penge Efterlevelse af loven om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer Etablering af procedurer til forebyggelse af insiderhandel Udnævnelse af en Compliance Officer Samarbejde med ekstern revisor med henblik på at sikre overholdelse af regler om ansattes og partneres forretningsmæssige virke ved siden af firmaet Efterlevelse af Advokatsamfundets regler og habilitetsprocedurer miljø Nedbringelse af energiforbrug Nedbringelse af papirforbrug Elektroniske processer Miljømærkede produkter Miljøvenlig bortskaffelse af affald Økologiske produkter i kantinen 19

20 Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med omkring 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. AMERIKA PLADS 37 DK-2100 KØBENHAVN TEL FAX CVR

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere