CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv"

Transkript

1 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

2 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter i Holland, Tyskland, Norge og Sverige. Fuld fradragsret for alle energiafgifter på campingpladser. En investeringsordning, der giver de danske campingpladser investeringstilskud til at installere solcelleanlæg. Et markant løft af de offentlige midler til markedsføring af dansk camping i udlandet. Det er Campingrådets ønsker i prioriteret rækkefølge. I nærværende notat gennemgår vi nærmere, hvordan og hvorfor dansk camping kan og bør have politisk hjælp. Til sidst giver vi en mere detaljeret gennemgang af Campingrådets ønsker. 2. Camping i Danmark Camping i Danmark udgør i foråret godkendte campingpladser, spredt over hele landet. Det er et erhverv, der har flyttet sig meget langt over de sidste år, og fremstår nu både som et professionelt erhverv og danskernes foretrukne ferieform i Danmark 1. Dansk camping: 11,8 millioner overnatninger i 2009 En samlet omsætning på 3,9 mia. kroner i Heraf 1,4 mia. kroner i udenlandsk valuta i 2008 Ca skabte fuldtidsjobs i 2008 Det danske campingprodukt har i den ovennævnte periode gennemgået store forandringer. Store investeringer, hårdt arbejde for et bedre brand og et vedvarende arbejde i Campingrådet med at højne standarderne på pladserne, har gjort, at det danske campingprodukt nu er i toppen af den europæiske rangstige. Desværre afspejler antallet af udenlandske overnatninger ikke produktets høje standard. Siden 1995 har Danmark støt mistet 1 I 2009 foregik 41 procent af danskernes overnatninger i Danmark på campingpladserne. Samtidig er der ca indregistrerede campingvogne i Danmark. 2 Det skal bemærkes, at danskernes førrejseforbrug på campingudstyr ikke er medregnet. Den reelle omsætning er dermed markant større. Tidligere har førrejseforbruget ligget i størrelsesordenen 500 mio. kroner.

3 udenlandske campingovernatninger. I 2009 var antallet 1,8 millioner lavere end i Det betyder et tab af store summer i valutaindtægter, år efter år. Samlet set har dansk turisme haft en udvikling præcis magen til udviklingen i campingovernatninger. Fra 1994 og til i dag, har dansk turisme mistet over 6 millioner årlige udenlandske overnatninger. 3. Udfordringen Når camping er et udfordret erhverv, så er det først og fremmest på grund af de rammevilkår camping opererer indenfor: Rammerne gør det for dyrt for udlændinge at være turist i Danmark. Siden år 2000 er de danske priser steget 14 procent i forhold til det europæiske gennemsnit (tal fra Eurostat i Mandag Morgen). Det er noget, der har haft en effekt. Eksempel: Tidligere lejrchef og Master i oplevelsesøkonomi Peter Lützen fortæller i et oplæg til Campingrådets Fremtidsudvalg, at en overnatning på en italiensk campingplads typisk var procent dyrere end en sammenlignelig dansk plads i slutningen af 90 erne. Situationen i 2010 er, at overnatningen på den danske plads typisk vil være en smule dyrere end den italienske.

4 En rapport fra Tourism Economics, bestilt af VisitDenmark, viser da også, at de høje danske priser forklarer ca. halvdelen af det danske tab af udenlandske overnatninger i perioden Den tyske udgave af FDM, ADAC, beregner hvert år, hvad en typisk campingferie for en familie med to voksne og to børn koster i forskellige europæiske lande. I Danmark koster en campingferie ca. 25 procent mere end hvad en tilsvarende ferie koster i Tyskland, Sverige, Norge, Holland, Frankrig og Østrig. Vi kan ganske simpelt ikke længere konkurrere med vores nærmeste konkurrenter. Prisen ER vigtig Hvis man er tilbøjelig til at mene, at priseffekten er overvurderet, så gav 2009 et meget håndgribeligt svar herpå. Føromtalte rapport fra Tourism Economics beskriver således, at langt størstedelen af den svenske fremgang i samme periode skyldes den lave svenske kronekurs og medfølgende lave prisleje. Og det er en effekt der er til at tage og føle på: Danmark mistede fra 2008 til procent af vores svenske gæster, mens Sverige i 2009 havde 44(!) procent flere danskere på campingferie end året før. Signalpriser Før den potentielle campinggæst begiver sig ud i verden med sin campingvogn, så har han typisk søgt information om steder han kunne tænke sig at besøge ikke mindst, hvad det vil komme til at koste. Sådan tænker de fleste af os. Hos tyske ADAC vil vedkommende således

5 kunne se, at el-prisen på de danske campingpladser er ca. 50 procent højere end i andre lande. De danske el-afgifter og den danske moms samt de medfølgende høje priser er tilpasset danske lønninger. For potentielle campinggæster fra resten af Europa er ADAC s beregninger af ferieprisen og listen med elpriser med til at sende et utvetydigt signal: Ferie i Danmark er dyrt. 4. Løsninger Campingrådet har på baggrund af de ovenfor beskrevne udfordringer udarbejdet en liste over mulige politiske løsninger på dansk campings problemer. Først er det dog værd at spørge sig selv, hvad gevinsten ved at hjælpe de danske campingpladser ville være: Hvorfor skal problemerne løses? 1. Camping i Danmark er et eksporterhverv, der hvert år eksporterer danske oplevelser til glade tyskere, hollændere, svenskere, nordmænd osv. Til gengæld får Danmark en betydelig valutaindtægt. 2. Camping i Danmark er et erhverv, der kan beskæftige mennesker med ingen eller meget kort uddannelse. Rundt regnet en tredjedel af de skabte jobs i 2008 var direkte på campingpladserne. Af disse, er en stor del ufaglært arbejdskraft. Dem er der ikke så mange andre der kan beskæftige længere.

6 3. Campingpladserne i Danmark har derudover en geografisk placering, der gør deres problemer endnu mere påtrængende. Nedenfor ses Jyllandspostens kort over de danske kommuner, hvor de er inddelt efter et Udkantsindeks. De lyse kommuner er der, hvor der er mindst vækst og fremgang.

7 På det næste kort har vi prøvet at gennemgå de dårligst stillede kommuner på JP s kort. Har den pågældende kommune over campingovernatninger om året (2009-tal), så bliver den campinggrøn : Det er tydeligt, at mange af de i forvejen dårligt stillede kommuner vil have meget svært ved at leve med en yderligere nedgang i turismen campingovernatninger svarer gennemsnitligt til en omsætning på ca. 35 mio. kroner samt en beskæftigelse på ca. 55 fuldtidsjob om året. Nogle af de berørte kommuner har mere end campingovernatninger. 4. Turisme, herunder camping, er et erhverv med vækstpotentiale. Forventningen hos eksempelvis UNWTO 3 er, at turisme globalt set vil vedblive med at vokse i årene frem. Skal Danmark tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser, så er ordentlige rammevilkår en afgørende forudsætning. Nuværende løsninger Campingrådet vil gerne understrege, at vi er tilfredse med, at den kommende ændring af campingreglementet giver mulighed for at bygge hytter op til 35m² på campingpladsen. Dog er Campingrådet ked af, at den maksimale højde er blevet fastsat til fire meter i stedet for fem. 3 United Nations World Tourism Organisation

8 Alt i alt er ændringen af campingreglementet et skridt i den rigtige retning. Campingrådet mener dog, at det, der kan vindes ved investeringer efterhånden er vundet. Hvis dansk turisme og Danmark skal have gavn af de mange investeringer, så er der ingen vej udenom en forbedring af dansk campings rammevilkår: Campingrådets forslag til løsninger prioriteret rækkefølge: - Nedsæt momsen på overnatninger til 12 procent Momsen på overnatninger er i Danmark 25 procent, uanset om du er dansker eller udenlandsk turist. Det stiller camping som eksporterhverv ganske dårligt. I dag er momsen på overnatninger hos vores nærmeste konkurrenter markant lavere end i Danmark: Sverige 12 procent, Norge 8 procent, Tyskland 7 procent og Holland 6 procent. Campingrådet har i forbindelse med den tyske momsnedsættelse regnet på de økonomiske konsekvenser af en sænkning af momsen på overnatninger. Udregningerne er baseret på en undersøgelse Campingrådet har foretaget, der viser, at 13 procent af danskerne og 17 procent af tyskerne ville overveje at ændre feriemål, hvis prisen på overnatningen faldt 10 procent i Tyskland. Et tab af 13 procent af de danske og 17 procent af de tyske overnatninger i tilfælde af lavere priser i Tyskland, vil give et provenutab til staten på ca. 170 mio. kr. En tilsvarende forøgelse af de danske og tyske overnatninger pga. en dansk momssænkelse vil mere end halvere provenutabet. En sænkelse af momsen vil være den ideelle løsning til at forbedre de danske campingpladsers konkurrenceevne. Campingrådet erkender dog, at det for nuværende er en svær politisk løsning. - Fuld fradragsret for alle energiudgifter på campingpladser Udgifterne til energi er ofte den tungeste post på budgettet for en dansk campingplads. Eksempelvis betalte Rødby Lystskov Camping i 2009 over kroner i energiafgifter, ud af en samlet omsætning på knapt kroner. Samtidig har vi ovenfor beskrevet den signalværdi vi sender til potentielle udenlandske gæster, når vores el-priser er så meget højere end vore nabolandes. Vil man hjælpe camping, så er energiafgifterne et godt sted at starte. Campingrådet ønsker fuld fradragsret for alle energiafgifter, og ikke som i dag, hvor noget af energiforbruget er fradragsberettiget mens meget andet ikke er. Campingrådet ønsker, at camping i denne henseende sidestilles med andre eksporterhverv som landbrug eller gartnerier, hvor rammebetingelserne er bedre.

9 En indførelse af fuld fradragsret for alle energiafgifter på danske campingpladser vil umiddelbart medføre et provenutab for staten på ca mio. kroner. På sigt vil det dog medføre en række positive effekter, der vil opveje det mistede provenu. - Støtte til etablering af solcelleanlæg i stor skala på danske campingpladser Campingrådet ønsker, at der skabes en investeringsordning der gør, at tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg nedbringes til under 5 år i stedet for de nuværende år. Det betyder, at staten skal støtte investeringen i forholdet 2:1. Et anlæg der producerer KWh om året koster kroner. En almindelig campingplads betaler 1,74 øre per KW. Dermed sparer anlægget campingpladsen ca kroner om året. Hvis tilbagebetalingsperioden er under 5 år, så skal staten medfinansiere solcelleanlægget med kroner. En standardstørrelse campingplads anvender ca KWh om året, og anlægget vil således kunne dække ca. 13 procent af pladsens energi. Priseksempel leveret af Dansk Solenergi For ca. 100 mio. kroner årligt vil man altså kunne hjælpe 200 campingpladser til et anlæg i den ovennævnte størrelsesorden. Det vil have flere positive effekter: Campingpladserne vil få en bedre økonomi pga. færre udgifter til energi. Campingpladsens lokalområde vil få direkte gavn af investeringen i form af håndværkerarbejde og knowhow. 200 af ovennævnte anlæg vil spare Danmark et CO² udslip på ton CO² 4. Det vil gavne Dansk Solenergi, som er Campingrådets partner i denne sag. Dansk Solenergi Dansk Solenergi er en dansk højteknologisk virksomhed, der fremstiller og rådgiver om solceller. De har indtil for nylig haft en mindre fabrik på 4 Camping i Danmark er i forvejen et grønt erhverv. 43 procent af de danske campingpladser havde allerede i efteråret 2009 installeret en eller flere former for VE. Er man interesseret i Campingrådets undersøgelse af VE på de danske campingpladser, så eftersender Campingrådet gerne det materiale vi havde med på Dansk Erhvervs stand på COP15.

10 Nordhavn i København, men har nu også åbnet en fabrik på Lolland. En støtte til camping er altså i denne sag også en støtte til Dansk Solenergi og deres nye satsning på Lolland. El-lovene Hvis der virkelig er et seriøst politisk ønske om at få et grønnere erhvervsliv, så er det dog nødvendigt også at se på el-loven og loven om el-afgifter. Som det er nu, er det kun private og offentlige institutioner der har afgiftsfrihed for el produceret af solceller. Samtidig, er det i øjeblikket ikke muligt for en erhvervsvirksomhed at sælge el produceret af solceller tilbage til el-nettet til en ordentlig pris. Dermed kræves det, at campingpladsen selv forbruger al den strøm som solcelleanlægget kan producere, hvis de skal opnå den ovennævnte besparelse. Bredere aftale Campingrådet har med forslaget om solceller, haft et meget konkret fokus. Den tilgang gør det nemmere at udregne præcise tal, men kan samtidig også blokere for videre dialog. Campingrådet vil derfor gerne understrege, at vi er villige til at kigge på støtteinitiativer der indbefatter alle former for vedvarende energi eksempelvis jordvarme eller biobrændsel. - Markedsføring af dansk camping Sidste bud på en løsning af de problemer dansk camping står overfor, er en markant styrkelse af markedsføringen af dansk camping i udlandet. Vi har ikke den samme synlighed som vi kunne ønske, og et markant løft af markedsføringen vil helt sikkert have en positiv effekt på de udenlandske overnatninger i Danmark. Campingrådet forestiller sig et årligt pristalsreguleret provenu på ca. 50 mio. kroner til markedsføring af dansk camping. Beløbet kan afsættes som en specialbevilling på VisitDenmarks budget og kun effektueres gennem Erhvervspartnerskabet Camping.

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER Kontakt: Claus Frelle-Petersen cfp@copenhageneconomics.com Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015 Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Indledning Dansk økonomi er fortsat under pres, og de op mod 175.000 arbejdspladser, som er forsvundet siden krisen

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Dansk turisme har de seneste år tabt markedsandele til landene omkring os. Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Udenlandsk hæder til dansk camping

Udenlandsk hæder til dansk camping FEBRUAR 2006 LÆS OM: Udenlandsk hæder til dansk camping! Studietur Rundt om Kattegat det kan nås endnu Kursus for nye lejrchefer Kvalitetsmærke for godkendte campingpladser Ingen nye fire- og femstjernede

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere