lærlinge inden for landtransport - området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærlinge inden for landtransport - området"

Transkript

1 Aftaler om løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for landtransport - området

2 ATL LÆRLING Indholdsfortegnelse: Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik... 7 Praktik i virksomheden... 8 Tilbage på skolens hovedforløb Når du bliver udlært Gyldighedsområde / Lokalt samarbejde Organisationernes påtaleret Den normale arbejdstid Arbejde i holddrift / Mødepligt under skoleophold Skoleforberedelse Lønforhold Voksenlærlinge Frihed/feriefridage...33 Overarbejde Ferie ATP / Sygdom og tilskadekomst Løn til færdiguddannede Grænseoverskridende transporter Døgnbetaling turistchauffører Befordring / Studierejser Ikrafttræden og ophør Reglerne i dette hæfte kan være svære at forstå, men fortvivl ikke. Du kan altid kontakte din 3F afdeling og få den hjælp du har brug for. Teksten baserer sig på overenskomsten indgået april 2007 mellem 3F og Handel Transport og Service.

3 Hvem bestemmer? Der eksisterer to væsentlige stykker papir, der bestemmer de fleste forhold omkring din uddannelse. Det ene er loven om erhvervsuddannelser, som er besluttet af politikerne i Folketinget og kan ændres, når politikerne har lyst til det Sidste gang de lavede store ændringer var i 2004 da partierne Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti fjernede muligheden for at komme i skolepraktik for tusindvis af elever. Til daglig sidder der et såkaldt fagligt udvalg, de holder bl.a. øje med, at mestrene og skolen overholder reglerne, så man hele tiden er sikker på, at uddannelsen fungerer. Fagforeningen 3F deltager i dette udvalg sammen med en repræsentant fra virksomhederne. Det andet stykke papir er overenskomsten. Den er forhandlet mellem fagforeningen og arbejdsgiverne og indeholder regler om løn, arbejdstid, kørepenge, ferieregler osv. Overenskomsten forhandles med nogle få 3

4 ATL LÆRLING års mellemrum og sendes til afstemning blandt os medlemmer, før den godkendes. Du kan bestille et eksemplar af overenskomsten gennem din lokale 3F afdeling. På grundforløb Når man starter på teknisk skole vælger man en af de syv indgange: Bygge- og Anlægsområdet Det merkantile handel, kontor og finansuddannelserne Fra jord til bord hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrugsuddannelserne Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Teknologi og kommunikation

5 Et grundforløb tager normalt 20 uger, men kan forlænges helt op til 60 uger. Hvis ikke du allerede er i gang med din uddannelsesaftale og derfor modtager løn fra en virksomhed, kan du modtage SU fra staten, hvis du er over 18 år. Ellers er der desværre ingen penge at få Du har nok allerede bemærket, at en Teknisk Skole er meget anderledes end folkeskolen. Her skiftes der mellem undervisning i klasseværelset og ude i værkstederne. Ligesom aldersforskellen mellem eleverne er større, end man normalt er vant til. Derfor er undervis ningen tilrettelagt rimelig frit. Man er selv ansvarlig for sin egen uddannelse. Mens du går på grundforløbet, er det vigtigt, at du så tidligt som muligt begynder at søge læreplads. Det bedste, du kan gøre, er at tage de gule sider i telefonbogen og finde den type virksomheder, der har ansatte inden for det pågældende fag. Derudover har vejlederen på din skole en liste over de virksom heder, der allerede er godkendt til at tage elever. Grib knoglen og spørg, om du ikke må komme ud og få 5

6 ATL LÆRLING en snak med dem. Husk: Personligt fremmøde er altid det bedste. På internettet kan du via finde en samlet liste over de virksomheder, der er godkendt til lærlinge. Om kontrakten Din lærekontrakt eller uddannelsesaftale er et vigtigt stykke papir. Aftalen skal skrives på et godkendt skema. Sådan et kan du få på skolen. Hvis du har lavet en aftale med to eller flere arbejdsgivere, skal der stå, hvilken virksomhed der har ansvaret i uddannelsens forskellige perioder. Husk, at kontrakten skal skrives under af begge parter, før den er gyldig. Hvis du er under 18 år, skal din forældre/værge underskrive for dig. De første 3 måneder af en lærekontrakt er en prøveperiode, derefter kan aftalen ikke opsiges, medmindre både elev og virksomhed er enige. Eller hvis enten eleven eller

7 virksomheden har brudt nogle af spillereglerne, f.eks. hvis eleven udebliver fra arbejde, eller hvis virksomheden ikke kan finde ud af at lære fra sig Men husk: Kontrakten skal underskrives fra første dag. I skal altså ikke vente med at underskrive, til prøveperioden er udløbet, det vil blot udløse endnu en prøveperiode på 3 måneder, og det er ikke meningen. Hvis du er over 25 år, er der inden for nogle fag mulighed for at komme i voksenlære. Som voksenlærling tjener du som minimum fagets mindsteløn, ellers er reglerne de samme som for almindelige lærlinge. Det skal tydeligt fremgå af din lærekontrakt, om du er voksenlærling. Hvis man bliver uenig med sin arbejdsgiver i løbet af uddannelsen, kan man brokke sig til fagforeningen, der vil indbringe sagen for det faglige udvalg, som derefter træffer en afgørelse. I skolepraktik Det bedste er at få skrevet rigtig lærekontrakt med en virksomhed. Men hvis 7

8 ATL LÆRLING ikke, det lykkes dig at finde en læreplads, er der på nogle uddannelser mulighed for at komme i praktik på skolen. Som skolepraktikelev (SKP er) har du din daglige gang på et specielt SKP-værksted. Det er ikke altid så spændene som ude i en rigtig virksomhed, men det er trods alt en mulighed for at komme videre i uddannelsen. Mens du går i SKP, skal du blive ved med at søge læreplads giv aldrig op! Lønnen for elever i skolepraktik er lavere end for almindelige lærlinge. SKP-lønnen er fastsat efter de samme takster som ydelsen til unge på produktionsskolerne. Lønnen udgør kr. 555,- om ugen, hvis du er under 18 år, og kr. 1329,- om ugen, hvis du er over 18 år. Beløbene er før skat. Praktik i virksomheden Praktiktiden i virksomheden er som regel en god og lærerig tid. Det er altid spændene at komme ud på en ny arbejdsplads og se, hvordan tingene fungerer. Men det

9 kan samtidig være en forvirrende og hård periode, hvor du skal til at vænne dig til en masse nye regler. Også virksomheden har en række regler, de skal overholde over for dig som lærling. De vigtigste står beskrevet her: Uddannelsesplan: Først og fremmest skal virksomheden sørge for, at du lærer alle de forskellige arbejdsdiscipliner, der hører til faget. Spørg din arbejdsgiver, om der er en plan for, hvornår du skal lære de forskellige ting, ellers bør der laves en. Løn: Overenskomstens regler omkring lønnens størrelse skal overholdes. Dvs. virksomheden må godt udbetale mere, end der står i reglerne, men aldrig mindre. Som lærling skal du have fuld løn under sygdom og ferie. Arbejdstid: Normalarbejdstiden er som regel 37 timer om ugen. Men der kan være specielle regler i din overenskomst. Lærlinge må i hovedreglen godt arbejde over, men det er vigtigt, at du får overarbejdsbetaling for alle timer. De nærmere regler om overarbejde står i din overenskomst forrest i denne håndbog. 9

10 ATL LÆRLING Forsikring: Når du arbejder for virksomheden, er du automatisk dækket af arbejdsgiverens forsikring. I fritiden er du dækket af 3F s fritids- og ulykkesforsikring (medmindre du har afmeldt den). Hvis du kommer ud for en ulykke, mens du er på arbejde, skal din arbejdsgiver anmelde ulykken. Fagforeningen er også altid behjælpelig med, at din sag kører, som den skal. Ring hellere en gang for meget. Arbejde efter skoletid: Mens du går på skole, kan du ikke tvinges på arbejde. At passe skolen og lektierne er et fuldtidsjob. Hvis du selv vælger at sige ja til at arbejde for din mester efter skole, skal du huske at have overarbejdsbetaling. På dette område er der særlige regler for chaufførelever i turistbranchen. Barsel: Hvis du bliver gravid under uddannelse, er der en lang række muligheder for barsel og orlov, både for mødre og fædre. De konkrete regler afhænger bl.a. af din overenskomst. Kontakt derfor fagforeningen og få en snak. Din læretid vil som regel blive forlænget med det antal

11 uger, du går hjemme. Din lærekontrakt kan aldrig blive ophævet, medmindre du selv godkender det Session: Hvis du bliver indkaldt til session, skal du meddele din arbejdsgiver det i god tid. Virksomheden skal give dig fri og fuld løn, mens du er af sted (undtagen inden for visse gartneroverenskomster). Ferie: Som lærling har du ret til seks ugers betalt ferie om året, og det må ikke lægges den tid, du er på skole. Hvis du er startet i virksomheden før d. 1. juli, har du ret til alle ferieugerne i det ferie år, der allerede er taget hul på (fra 1. maj til 30. april). Hvis du er startet efter 1. juli, må du vente indtil næste 1. maj, før du får ret til alle seks uger med fuld løn. Hvis du ønsker de nøjagtige regler på dette område, må du kigge i din overenskomst. 11

12 ATL LÆRLING Arbejdsmiljø: Mens du er i praktik, er du dækket af arbejdsmiljøloven, der sikrer dig en lang række rettigheder. Du vil blive undervist i arbejdsmiljø på skolen så husk at lytte efter, det kan blive afgørende. Sørg altid for at overholde reglerne, også selvom de nogen gange virker lidt besværlige. I de fleste virksomheder er der valgt en sikkerhedsrepræsentant, der er parat til at forklare, hvis du er i tvivl om noget. Tilbage på skolens hovedforløb Din uddannelse er opbygget efter et princip om at veksle mellem praktik og skoleophold. Både din tid i virksom heden og ugerne på skolen skal opfattes som undervisning. Alligevel ved vi godt, at det typisk går meget stærkt ude i virksomhederne. Derfor er det særlig vigtigt, at undervisningen i skolen lever op til lovens krav. Hvis du føler, at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser, for eksempel ved at have for mange lærerfri timer, bør du brokke dig til skolen og til elevrådet. Hvis det ikke hjælper, bør du henvende dig i fagforeningen. I 3F tager vi uddannelse meget alvorligt. Det er i sidste ende det,

13 vi skal leve af i Danmark i fremtiden. Hvis skolen holder lukket på en hverdag, har du pligt til at møde i virksomheden denne dag Hvis du har en læreplads og bor mere end 10 km fra skolen, kan du få transportgodtgørelse, dvs. få dækket udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Det er skolens ansvar at fortælle din virksomhed, hvor store udgifter du har haft. Pengene skal til udbetaling, når du stopper på dit skoleophold. Hvis du af forskellige grunde kører i egen bil (knallert, motorcykel osv.), får du penge pr. kørt kilometer. Satsen reguleres i overenskomsten og skifter derfor fra fag til fag. 13

14 ATL LÆRLING Mens du går på skole, er du ikke dækket af arbejdsmiljøloven, men af en undervisningsmiljølov. Det har en række dårlige konsekvenser, f.eks. i forhold til indretningen af klasselokaler og værksteder. Alligevel bør du, mens du arbejder i skolens værksteder, altid stille krav om personlige beskyttelsesmidler, ordentlig afskærmning af maskiner og ordentlig udluftning i lokalerne. Sørg for aldrig at gå på kompromis med din egen sikkerhed! Som håndværker er en hel og velfungerende krop altafgørende. Mens du arbejder på skolens værksteder, er du stadig dækket af din egen mesters forsikring, hvis der skulle ske noget. Hvis du bor længere væk fra skolen end fem kvarters transport med bus eller tog, har du ret til at blive indkvarteret på et skolehjem tættere på. Det koster typisk omkring 420 kr. om ugen at bo på skolehjemmet. Hvis du har forsørgerpligt eller er under 18 år og uden ud dannelsesaftale, er det typisk gratis.

15 Eleverne på de tekniske skoler i Danmark har ret til at danne elevråd, og deltage i skolens bestyrelse og i de lokale uddannelsesudvalg, der leder de enkelte uddannelser på skolen. Det kan være svært at få et elevråd til at fungere ordentligt, når man kun er på skolen i korte perioder af gangen. Derfor er det godt, at der eksisterer en landsdækkende organisation for erhvervsskoleelever, som blandt andet forsøger at skabe forbindelse mellem de enkelte elevråd og tale elevernes sag over for politikere og presse. Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) kan kontaktes på tlf eller

16 ATL LÆRLING Når du bliver udlært Når du har bestået den afsluttende svendeprøve og endelig er blevet udlært, begynder et helt nyt arbejdsliv. Mange af reglerne i lovgivningen og overenskomsterne er nu helt anderledes. Noget af det mest afgørende er, at du nu kan afskediges. For at sikre dig, når du bliver arbejdsløs, har 3F en a-kasse, der udbetaler dagpenge til ledige medlemmer. Det maksimale dagpengebeløb, man kan modtage er kr. 683,- om dagen før skat. Men det bedste er selvfølgelig at være i arbejde. Som nyudlært skal du sørge for at melde dig ind i A-kassen senest 14 dage, efter at du er blevet udlært. På den måde er du sikret, hvis du skulle blive arbejdsløs. Hvis du har været lærlingemedlem af fagforeningen 3F de sidste 12 måneder af din læretid, har du ret til dagpenge fra første dag, hvis du skulle blive ledig, lige efter du er udlært. Ellers må du vente en måned på at få penge. Dagpengene som nyudlært udgør i starten kr. 560 om dagen før skat. Kontanthjælpen fra kommunen for en udeboende under 25 år uden børn er kr. om måneden før skat.

17 Selvom man har et svendebrev, kan det være en god idé at være opmærksom på videre uddannelse. Gennem fagforeningen 3F kan du få oplysninger om, hvilke efteruddannelsesmuligheder der eksisterer inden for dit fag

18 e Erhvervsskolernes Elev Organisation EEO er en sammenslutning af elevrådene på erhvervsskolerne. De arbejder for, at vi som elever får mere indflydelse på skolen. EEO Vibevej København NV Tlf

19 Gyldighedsområde Denne aftale gælder for lærlinge i virksomheder, der gennemfører en af transport- og logistikområdets erhvervsuddannelser, eller anden hermed ligestillet uddannelse, som er godkendt af organisationerne Lokalt s a m a r b e j d e Spørgsmål vedrørende uddannelse af lærlinge på den enkelte virksomhed kan behandles i samarbejdsudvalget, hvor et sådant findes, eller af ledelsen og tillidsrepræsentanten. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan 3F s lokalafdeling medvirke ved sagens behandling. Kan en afgørelse af eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne ikke herved tilvejebringes, skal sagen behandles i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsuddannelse. 19

20 ATL LÆRLING Organisation ernes påtaleret Klager over mangelfuld uddannelse forelægges for områdets faglige udvalg. TUR-udvalget behandler herefter sagen i henhold til bestemmelserne i Lov om Erhvervsuddannelse og i øvrigt efter de mellem organisationerne aftalte regler.

21 Den normale arbejdstid Stk. 1. Ugentlig arbejdstid Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer Arbejdstiden er effektiv. Pauser er ulønnede med mindre andet fremgår af de enkelte ansættelsesaftaler. Pausen eller pauserne inden for normal arbejdstid må højst andrage 1 time. Pauser placeres naturligt i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Daglig arbejdstid Den normale daglige arbejdstid kan lægges mellem kl og kl Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør inden for de nævnte klokkeslæt fastsættes efter aftale mellem den pågældende arbejdsgiver og medarbejderne lokalt. Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, er den daglige arbejdstid for timelønnede og fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid 7,4 normaltime. 21

22 ATL LÆRLING Stk. 3. Varierende ugentlig arbejdstid Arbejdstiden kan efter aftale mellem den stedlige tillidsrepræsentant på virksomheden eller den lokale afdeling af 3F og virksomhedens ledelse fastsættes med varierende ugentlig arbejdstid, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den varierende ugentlige arbejdstid må ikke overstige 42 timer. Forudsætningen for varierende ugentlige arbejdstider er, at de fastsættes for minimum 4 uger og indtil 12 måneder ad gangen, og at det tydeligt er tilkendegivet ved opslag eller anden form for meddelelse, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden. Stk. 4. Afspadsering Der er enighed om, at virksomheden og de ansatte som led i ansættelsesvilkårene kan fastsætte afspadsering af overarbejde, idet organisationerne anbefaler afspadsering i den udstrækning, det er foreneligt med virksomhedens tarv. Overarbejde afspadseres time for time, og overarbejdstillægget udbetales løbende i forbindelse med overarbejdet.

23 Afspadsering sker for hele dage. Eventuelle overskydende timer udbetales Tidspunktet for afspadsering fastsættes mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Tilgodehavende afspadseringstimer skal være afviklet senest 6 måneder efter optjeningen, hvorefter eventuelle overskydende timer udbetales. Hvis den ansatte fratræder, udbetales tilgodehavendet ved førstkommende lønudbetaling. Under afspadsering udbetales den opsparede timeløn samt eventuelt anciennitetstillæg. Medarbejderen skal have løbende kendskab til saldo på afspadseringsopsparing 23

24 ATL LÆRLING Artikel 4 - maksimal ugentlig arbejdstid Den ugentlige arbejdstid kan højst være 60 timer. Referenceperioden for beregning af den gennemsnitlige maksimale arbejdsuge på 48 timer fastsættes til 6 måneder. Artikel 7 - natarbejde Natperioden fastlægges som en periode af minimum 4 timers varighed i tidsrummet , med mindre andet aftales skriftligt lokalt. Overenskomstparterne er endvidere enige om, at der på en af parternes foranledning skal genoptages forhandlinger vedrørende ovennævnte. Overenskomstparterne er da enige om, at en genforhandling er omkostningsneutral for begge parter. Stk. 6. Arbejde på ubekvemme arbejdstider 1. Der kan træffes aftale om placering af den daglige arbejdstid udenfor tidsrummet kl efter nedenstående retningslinier. Aftalen kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksomheden og virksomhedens ledelse. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en

25 aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af 3F som aftalepart. De indgåede aftaler kan opsiges med 8 ugers varsel til en uges udgang Forskydes arbejdstiden således, at der helt eller delvist starter eller slutter efter kl på hverdage, betales følgende tillæg pr. time: Tillæg pr. time kl kl Pr. 1. marts 2006 kr. 30,95 kr. 36,00 Forskudt arbejdstid kan kun lægges mellem mandag kl og lørdag kl Hvor der arbejdes højest 5 dage om ugen er der adgang til lokalt at aftale, at tidsrummet for forskudt arbejdstid kan placeres fra søndag kl til fredag kl Ved etablering eller ophør af arbejde efter nærværende bestemmelse, skal der gives mindst 3 x 24 timers varsel. Såfremt varsel ikke er givet, betales indtil varslets udløb overarbejdstillæg. 25

26 ATL LÆRLING 4. Når en arbejder på arbejdsgiverens foranledning, og uden skyld, hindres i at fortsætte arbejdet, betales han, for så vidt arbejdet ikke strækker sig over mindst 1 uge, med overarbejdstillæg. 5. Kræves der i tilslutning til arbejdet efter disse regler udført overarbejde, betales der under sådant arbejde foruden det i stk. 2 nævnte tillæg overarbejdstillæg regnet ud fra den fastsatte arbejdstid.

27 Arbejde i holddrift For elever gælder de samme regler og tillæg for arbejde i holddrift, som er fastsat i overenskomsterne for voksne arbejdere mellem underskrevne organisationer Er du i tvivl om reglerne for holddrift, bør du kontakte din 3F afdeling. Mødepligt under skoleophold Lærlingene er i den tid, de deltager i skoleophold, principielt afgivet til skolen. Lærlingene har derfor ikke pligt til at arbejde på virksomheden før eller efter skoletidens afslutning og heller ikke på eventuelle undervisningsfri dage, som indhentes gennem den øvrige del af skoleopholdet. Under skoleferier, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse, har eleverne, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at møde på hverdage, der måtte indgå i ferien, idet disse dage tillægges undervisningstiden. 27

28 ATL LÆRLING Skole forberedelse og uddannelsesevaluering Lærlingene skal i de perioder, hvor de deltager i undervisningen på skole, forberede sig uden for skoletiden i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen på tilfredsstillende måde. Lærlingen har ret til en samtale med arbejdsgiveren og den uddannelsesansvarlige før hver skoleperiode påbegyndes. Her evalueres i fællesskab den forudgående skole- og praktikperiode m.v.

29 Lønforhold EUD-lærlinge aflønnes efter nedenstående satser i kr marts 2007 Sidste år af lærekontraktperioden Næstsidste år af lærekontraktperioden Tredjesidste år af lærekontraktperioden kr. 73,98 kr. 66,97 kr. 59,91 EGU-elever kr. 52,27 Ved lønindplacering af lærlinge, der har indgået uddannelsesaftale med virksomheden om delkompetenceforløb eller afstigningsforløb i henhold til erhvervsuddannelsesloven, tages der udgangspunkt i, hvordan lærlingen skulle have været indplaceret ved et forløb afsluttende med sædvanlig svendeprøve. Herefter afkortes der i den del af lønforløbet, der svarer til den fravalgte del af det ordinære erhvervsuddannelsesforløb. Virksomheden betaler det til enhver tid fastsatte gebyr for svendeprøve. 29

30 ATL LÆRLING Virksomheden betaler udgifter forbundet med lærlinges obligatoriske studierejse til et andet land, dog maximalt kr ,-. Beløbet kan reguleres af områdets uddannelsesfond. Hvis lærlingen af skolen afkræves betaling for undervisningsmidler mv. i henhold til lovgivningens bestemmelser herom, refunderes dette af virksomheden. Parterne er enige om, at medlemmer af en af underskrevne arbejdsgiverorganisationer bør kunne få disse udgifter refunderet i de mellem parterne på området eksisterende uddannelsesfonde. Parterne er enige om, via deres indflydelse i de pågældende fondsbestyrelser, at medvirke til, at sådanne refusionsordninger vedtages.

31 Voksenlærlinge Medarbejdere, der påbegynder Meritvejen eller et andet særligt tilrettelagt voksenerhvervsuddannelsesforløb, får under uddannelsesforløbet sædvanlig overenskomstmæssig løn som øvrige medarbejdere inden for pågældende overenskomstområde Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. I sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Hvis uddannelsesaktiviteten er af kortere varighed end den overenskomstmæssige arbejdstid, beregnes den sædvanlige overenskomstmæssige løn i forhold til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer). Virksomheden kan tilrettelægge de resterende timer op til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer) i henhold til bestemmelserne herom. 31

32 ATL LÆRLING For disse medarbejdere gælder i øvrigt, at de efter uddannelsen indtræder i virksomheden med de samme rettigheder som før påbegyndelsen af voksenlærlingeforløbet, medmindre ansættelsesforholdet forinden er bragt til ophør med overenskomstmæssigt varsel. Uddannelsestiden ved særligt tilrettelagte voksenlærlingeforløb medregnes i enhver henseende i henhold til overenskomstens anciennitetsbestemmelser. På samme måde medregnes uddannelsestiden i optjeningen af ferie, feriepenge, SH-betaling og pension. Voksenlærlingebegrebet i denne aftale svarer til det voksenlærlingebegreb, der anvendes i AER-reglerne. Bestemmelserne om løn for voksenlærlinge har som forudsætning, at virksomheden har mulighed for at modtage lønrefusion iht. AER-reglerne for den pågældende voksenlærling, og at denne sats ikke reduceres eller bortfalder. Såfremt dette sker, genforhandles lønbestemmelserne vedr. voksenlærlinge.

33 Frihed/ feriefridage Lærlingenes forhold under frihed på overenskomstmæssige fridage, f.eks., 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag, søgnehelligdage og 5 feriefridage er de samme, som er fastsat i de enkelte overenskomster mellem de underskrevne organisationer for voksne arbejdere, idet lærlingene er ansat på fuldlønsordning, og holder fri på ovennævnte dage uden afkortning af lønnen

34 ATL LÆRLING Overarbejde Lærlinge under 18 år kan ikke pålægges overarbejde. Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan pålægges overarbejde efter samme retningslinjer og i samme udstrækning, som er gældende for fagets voksne arbejdere. 1. Overarbejde betales med følgende tillæg ud over den gældende overenskomstmæssige timeløn. 1. marts 2007 Timetillæg før normal arbejdstids begyndelse 1., 2., og 3. time efter normal arbejdstids ophør Derefter samt søn- og helligdage kr. 30,35 kr. 30,35 kr. 74,40

35 2. Ved opgørelse af betaling for overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgående tid, ligesom også forsømt tid inden for lønningsperioden fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en af lærlingen utilregnelig grund, som rettidigt er anmeldt til virksomheden og godkendt af denne. Ved fradrag for forsømt tid inden for en lønningsperiode modregnes der først i de i samme lønningsperiode sidst præsterede overarbejdstimer Hvor der forefindes varslingsregler for overarbejde i den mellem de underskrevne organisationers overenskomst for voksne arbejdere, skal overarbejde for lærlinge varsles efter samme regler. I modsat fald ydes der et beløb svarende til laveste tillæg (jvf. stk. 1), hvis overarbejdet varer mere end 1/2 time. 4. Ved tilsigelse til arbejde, der ikke udføres i forbindelse med normal arbejdstid, kan der ikke afregnes for mindre end 4 timer. 35

36 ATL LÆRLING Ferie 1. Lærlingene er omfattet af Ferielovens bestemmelser. 2. Feriegodtgørelse udgør 12 ½ % af den skattepligtige indkomst jf. Ferielovens 26. Der ydes ikke feriegodtgørelse af betaling for befordring og kostpenge. Ved beregning af feriegodtgørelse ses der bort fra løn, der er udbetalt under ferien og ydet feriegodtgørelser. Feriegodtgørelsen kan aldrig udgøre mindre end normallønnen i henhold til de ovenfor nævnte satser beregnet på 37 timer pr. uge. 3. Den årlige ferie udgør 5 uger (30 hverdage), - i de i parentes angivne hverdage

37 er inkluderet lørdage. Hvor ferie gives delt på virksomheder med 5-dages uge, svarer således 5 arbejdsdage til en uges ferie I det første hele ferieår (perioden 2. maj til 1. maj), efter at uddannelsesforholdet på virksomheden er påbegyndt, har lærlingen ret til ferie som angivet i stk Er uddannelsesforholdet på virksomheden begyndt inden for de første 2 måneder af et ferieår, dvs. inden 1. juli, har lærlingen også i dette ferieår ret til ferie som angivet i stk Har lærlingen ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedage i de i stk. 4 og 5 angivne tilfælde, giver virksomheden løn i de resterende antal dage. 7. Holder en virksomhed lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 31. marts, har lærlingen, som er antaget den 1. juli eller senere, i samme ferieår ret til løn for de feriedage, som de ikke har optjent ret til feriegodtgørelse for dog højst for 1 uge. 37

38 ATL LÆRLING ATP Lærlingene er omfattet af bestemmelserne vedrørende medlemskab af ATP fra det fyldte 16 år. Bidraget hertil udredes af parterne efter de herom fastsatte regler. Sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing og pension Lærlingenes forhold under sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing og pension er de samme, som er fastsat i overenskomsterne mellem de underskrevne organisationer for voksne arbejdere. (Det betyder bl.a., at hvis du er fyldt 20 år, har du krav på pensionsindbetaling med den gældende sats). Er du i tvivl, bør du kontakte din 3F afdeling.

39 Løn til færdiguddannede Den færdiguddannede lærling indplaceres på det anciennitetstrin, som ansættelsestidspunktet berettiger til i forhold til områdets overenskomst. NB! Færdiguddannede har krav på kvalifikationstillæg. Dette er pr på 3,00 kr. pr. time Grænseoverskridende transporter For lærlinge, der deltager i grænseoverskridende transporter, aflønnes som følger: For ture af en varighed på mindre end 24 timer aflønnes i henhold til normale lønforhold. 39

40 ATL LÆRLING For ture af en varighed på mindst 24 timer betales for samtlige timer: 1. marts 2006 Sidste år Næstsidste år Tredjesidste år Timeløn kr. 16,07 kr. 13,78 kr. 11,29 Rejsegodtgørelse kr. 17,38 kr. 17,38 kr. 17,38 I alt pr. time kr. 33,45 kr. 31,16 kr. 28,67 Døgnbetaling kr. 802,84 kr. 747,82 kr. 687,98 NB! Ovenstående satser er reguleret pr Du kan få de præcise tal i din lokale 3F afdeling. Der ydes ikke feriegodtgørelse af den del af rejsegodtgørelsen, der er omfattet af Ligningsrådets regler (pt. kr. 399,00), jf. dog bestemmelsen 13, stk. 2.

41 chauffører marts 2006 Over liggedøgn Sidste år Næstsidste år Tredjesidste år kr. 538 kr. 482 kr. 450 Køredøgn kr. 824 kr. 733 kr. 684 Resterende timer kr. 69,45 kr. 63,50 kr. 57,05 NB! Ovenstående satser er reguleret pr Du kan få de præcise tal i din lokale 3F afdeling. 41

42 ATL LÆRLING Befordring Virksomheden udbetaler befordringstilskud til lærlinge i henhold til AER s regler (AER: Arbejdsgivernes Elevrefusion). Er du i tvivl, bør du kontakte din 3F afdeling. Protokollat vedrørende studierejser Under henvisning til den mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark indgåede overenskomst af 26. marts 1997 vedrørende løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for Landtransportområdet er der mellem nedenstående organisationer

43 enighed om, at udgifter til den i uddannelsesbekendtgørelsen fastsatte obligatoriske studierejse betales af arbejdsgiveren med et beløb, der årligt fastsættes af bestyrelsen for ATL s og 3F s Uddannelsesfond Beløbet er p.t. fastsat til kr ,00, idet støtten dog ikke kan overstige de faktiske udgifter til rejse og ophold. Medlemsvirksomheder under ATL vil efterfølgende få refunderet beløbet fra den mellem ATL og 3F oprettede uddannelsesfond. Ikrafttræden og ophør Nærværende aftale træder i kraft den 1. marts 2007 og kan tidligst opsiges til ophør den 1. marts

44 ATL LÆRLING Notat

45 Notat

46 ATL LÆRLING Notat

47 Notat

48 ATL LÆRLING Kampmannsgade Kbh. V. Tlf.: grafisk trykcenter as

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 45 33 29 70 00 def.dk DI nr. 794656 VERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Tel. +45 70 30 03 00 Fax +45 70 30 03 01 3f@3f.dk www.3f.dk Elevoverenskomst 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen

Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen TransporTgruppen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen Overenskomst mellem BOA Benzin- og Oliebranchens

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 1 Organisationernes navn

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere