anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed"

Transkript

1 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

2 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik... 7 Praktik i virksomheden... 8 Tilbage på skolens hovedforløb Når du bliver udlært Uddannelsesaftale... 3 Arbejdstid... 4 Løn... 6 Overarbejde... 9 Snerydning og glatførebekæmpelse Køregrænser og kørepenge Anvendelse af eget køretøj Befordring under skoleophold Værktøj Lønudbetaling Sikkerhed og arbejdsmiljø Opholdsrum Sygdom, tilskadekomst og barsel Antagelse af arbejdere privat arbejde...27 Ferie Tillidsrepræsentantbestemmelser Medarbejdersamtaler...35 Overenskomstens varighed...35 Teksten baserer sig på gældende overenskomst og har ingen fagretslig betydning. Ønskes de præcise formuleringer henvises til relevant overenskomst.

3 Hvem bestemmer? Der eksisterer to væsentlige stykker papir, der bestemmer de fleste forhold omkring din uddannelse. Det ene er loven om erhvervsuddannelser, som er besluttet af politikerne i Folketinget og kan ændres, når politikerne har lyst til det Sidste gang de lavede store ændringer var i 2004 da partierne Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti fjernede muligheden for at komme i skolepraktik for tusindvis af elever. Til daglig sidder der et såkaldt fagligt udvalg, de holder bl.a. øje med, at mestrene og skolen overholder reglerne, så man hele tiden er sikker på, at uddannelsen fungerer. Fagforeningen 3F deltager i dette udvalg sammen med en repræsentant fra virksomhederne. Det andet stykke papir er overenskomsten. Den er forhandlet mellem fagforeningen og arbejdsgiverne og indeholder regler om løn, arbejdstid, kørepenge, ferieregler osv. Overenskomsten forhandles med nogle få 3

4 Anlægsgartner Elev års mellemrum og sendes til afstemning blandt os medlemmer, før den godkendes. Du kan bestille et eksemplar af overenskomsten gennem din lokale 3F afdeling. På grundforløb Når man starter på teknisk skole vælger man en af de syv indgange: Bygge- og Anlægsområdet Det merkantile handel, kontor og finansuddannelserne Fra jord til bord hotel, køkken, levnedsmiddel og jordbrugsuddannelserne Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Teknologi og kommunikation

5 Et grundforløb tager normalt 20 uger, men kan forlænges helt op til 60 uger. Hvis ikke du allerede er i gang med din uddannelsesaftale og derfor modtager løn fra en virksomhed, kan du modtage SU fra staten, hvis du er over 18 år. Ellers er der desværre ingen penge at få Du har nok allerede bemærket, at en Teknisk Skole er meget anderledes end folkeskolen. Her skiftes der mellem undervisning i klasseværelset og ude i værkstederne. Ligesom aldersforskellen mellem eleverne er større, end man normalt er vant til. Derfor er undervis ningen tilrettelagt rimelig frit. Man er selv ansvarlig for sin egen uddannelse. Mens du går på grundforløbet, er det vigtigt, at du så tidligt som muligt begynder at søge læreplads. Det bedste, du kan gøre, er at tage de gule sider i telefonbogen og finde den type virksomheder, der har ansatte inden for det pågældende fag. Derudover har vejlederen på din skole en liste over de virksom heder, der allerede er godkendt til at tage elever. Grib knoglen og spørg, om du ikke må komme ud og få 5

6 Anlægsgartner Elev en snak med dem. Husk: Personligt fremmøde er altid det bedste. På internettet kan du via finde en samlet liste over de virksomheder, der er godkendt til lærlinge. Om kontrakten Din lærekontrakt eller uddannelsesaftale er et vigtigt stykke papir. Aftalen skal skrives på et godkendt skema. Sådan et kan du få på skolen. Hvis du har lavet en aftale med to eller flere arbejdsgivere, skal der stå, hvilken virksomhed der har ansvaret i uddannelsens forskellige perioder. Husk, at kontrakten skal skrives under af begge parter, før den er gyldig. Hvis du er under 18 år, skal din forældre/værge underskrive for dig. De første 3 måneder af en lærekontrakt er en prøveperiode, derefter kan aftalen ikke opsiges, medmindre både elev og virksomhed er enige. Eller hvis enten eleven eller

7 virksomheden har brudt nogle af spillereglerne, f.eks. hvis eleven udebliver fra arbejde, eller hvis virksomheden ikke kan finde ud af at lære fra sig Men husk: Kontrakten skal underskrives fra første dag. I skal altså ikke vente med at underskrive, til prøveperioden er udløbet, det vil blot udløse endnu en prøveperiode på 3 måneder, og det er ikke meningen. Hvis du er over 25 år, er der inden for nogle fag mulighed for at komme i voksenlære. Som voksenlærling tjener du som minimum fagets mindsteløn, ellers er reglerne de samme som for almindelige lærlinge. Det skal tydeligt fremgå af din lærekontrakt, om du er voksenlærling. Hvis man bliver uenig med sin arbejdsgiver i løbet af uddannelsen, kan man brokke sig til fagforeningen, der vil indbringe sagen for det faglige udvalg, som derefter træffer en afgørelse. I skolepraktik Det bedste er at få skrevet rigtig lærekontrakt med en virksomhed. Men hvis 7

8 Anlægsgartner Elev ikke, det lykkes dig at finde en læreplads, er der på nogle uddannelser mulighed for at komme i praktik på skolen. Som skolepraktikelev (SKP er) har du din daglige gang på et specielt SKP-værksted. Det er ikke altid så spændene som ude i en rigtig virksomhed, men det er trods alt en mulighed for at komme videre i uddannelsen. Mens du går i SKP, skal du blive ved med at søge læreplads giv aldrig op! Lønnen for elever i skolepraktik er lavere end for almindelige lærlinge. SKP-lønnen er fastsat efter de samme takster som ydelsen til unge på produktionsskolerne. Lønnen udgør kr. 555,- om ugen, hvis du er under 18 år, og kr. 1329,- om ugen, hvis du er over 18 år. Beløbene er før skat. Praktik i virksomheden Praktiktiden i virksomheden er som regel en god og lærerig tid. Det er altid spændene at komme ud på en ny arbejdsplads og se, hvordan tingene fungerer. Men det

9 kan samtidig være en forvirrende og hård periode, hvor du skal til at vænne dig til en masse nye regler. Også virksomheden har en række regler, de skal overholde over for dig som lærling. De vigtigste står beskrevet her: Uddannelsesplan: Først og fremmest skal virksomheden sørge for, at du lærer alle de forskellige arbejdsdiscipliner, der hører til faget. Spørg din arbejdsgiver, om der er en plan for, hvornår du skal lære de forskellige ting, ellers bør der laves en. Løn: Overenskomstens regler omkring lønnens størrelse skal overholdes. Dvs. virksomheden må godt udbetale mere, end der står i reglerne, men aldrig mindre. Som lærling skal du have fuld løn under sygdom og ferie. Arbejdstid: Normalarbejdstiden er som regel 37 timer om ugen. Men der kan være specielle regler i din overenskomst. Lærlinge må i hovedreglen godt arbejde over, men det er vigtigt, at du får overarbejdsbetaling for alle timer. De nærmere regler om overarbejde står i din overenskomst forrest i denne håndbog. 9

10 Anlægsgartner Elev Forsikring: Når du arbejder for virksomheden, er du automatisk dækket af arbejdsgiverens forsikring. I fritiden er du dækket af 3F s fritids- og ulykkesforsikring (medmindre du har afmeldt den). Hvis du kommer ud for en ulykke, mens du er på arbejde, skal din arbejdsgiver anmelde ulykken. Fagforeningen er også altid behjælpelig med, at din sag kører, som den skal. Ring hellere en gang for meget. Arbejde efter skoletid: Mens du går på skole, kan du ikke tvinges på arbejde. At passe skolen og lektierne er et fuldtidsjob. Hvis du selv vælger at sige ja til at arbejde for din mester efter skole, skal du huske at have overarbejdsbetaling. På dette område er der særlige regler for chaufførelever i turistbranchen. Barsel: Hvis du bliver gravid under uddannelse, er der en lang række muligheder for barsel og orlov, både for mødre og fædre. De konkrete regler afhænger bl.a. af din overenskomst. Kontakt derfor fagforeningen og få en snak. Din læretid vil som regel blive forlænget med det antal

11 uger, du går hjemme. Din lærekontrakt kan aldrig blive ophævet, medmindre du selv godkender det Session: Hvis du bliver indkaldt til session, skal du meddele din arbejdsgiver det i god tid. Virksomheden skal give dig fri og fuld løn, mens du er af sted (undtagen inden for visse gartneroverenskomster). Ferie: Som lærling har du ret til seks ugers betalt ferie om året, og det må ikke lægges den tid, du er på skole. Hvis du er startet i virksomheden før d. 1. juli, har du ret til alle ferieugerne i det ferie år, der allerede er taget hul på (fra 1. maj til 30. april). Hvis du er startet efter 1. juli, må du vente indtil næste 1. maj, før du får ret til alle seks uger med fuld løn. Hvis du ønsker de nøjagtige regler på dette område, må du kigge i din overenskomst. 11

12 Anlægsgartner Elev Arbejdsmiljø: Mens du er i praktik, er du dækket af arbejdsmiljøloven, der sikrer dig en lang række rettigheder. Du vil blive undervist i arbejdsmiljø på skolen så husk at lytte efter, det kan blive afgørende. Sørg altid for at overholde reglerne, også selvom de nogen gange virker lidt besværlige. I de fleste virksomheder er der valgt en sikkerhedsrepræsentant, der er parat til at forklare, hvis du er i tvivl om noget. Tilbage på skolens hovedforløb Din uddannelse er opbygget efter et princip om at veksle mellem praktik og skoleophold. Både din tid i virksom heden og ugerne på skolen skal opfattes som undervisning. Alligevel ved vi godt, at det typisk går meget stærkt ude i virksomhederne. Derfor er det særlig vigtigt, at undervisningen i skolen lever op til lovens krav. Hvis du føler, at skolen ikke lever op til sine forpligtigelser, for eksempel ved at have for mange lærerfri timer, bør du brokke dig til skolen og til elevrådet. Hvis det ikke hjælper, bør du henvende dig i fagforeningen. I 3F tager vi uddannelse meget alvorligt. Det er i sidste ende det,

13 vi skal leve af i Danmark i fremtiden. Hvis skolen holder lukket på en hverdag, har du pligt til at møde i virksomheden denne dag Hvis du har en læreplads og bor mere end 10 km fra skolen, kan du få transportgodtgørelse, dvs. få dækket udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Det er skolens ansvar at fortælle din virksomhed, hvor store udgifter du har haft. Pengene skal til udbetaling, når du stopper på dit skoleophold. Hvis du af forskellige grunde kører i egen bil (knallert, motorcykel osv.), får du penge pr. kørt kilometer. Satsen reguleres i overenskomsten og skifter derfor fra fag til fag. 13

14 Anlægsgartner Elev Mens du går på skole, er du ikke dækket af arbejdsmiljøloven, men af en undervisningsmiljølov. Det har en række dårlige konsekvenser, f.eks. i forhold til indretningen af klasselokaler og værksteder. Alligevel bør du, mens du arbejder i skolens værksteder, altid stille krav om personlige beskyttelsesmidler, ordentlig afskærmning af maskiner og ordentlig udluftning i lokalerne. Sørg for aldrig at gå på kompromis med din egen sikkerhed! Som håndværker er en hel og velfungerende krop altafgørende. Mens du arbejder på skolens værksteder, er du stadig dækket af din egen mesters forsikring, hvis der skulle ske noget. Hvis du bor længere væk fra skolen end fem kvarters transport med bus eller tog, har du ret til at blive indkvarteret på et skolehjem tættere på. Det koster typisk omkring 420 kr. om ugen at bo på skolehjemmet. Hvis du har forsørgerpligt eller er under 18 år og uden ud dannelsesaftale, er det typisk gratis.

15 Eleverne på de tekniske skoler i Danmark har ret til at danne elevråd, og deltage i skolens bestyrelse og i de lokale uddannelsesudvalg, der leder de enkelte uddannelser på skolen. Det kan være svært at få et elevråd til at fungere ordentligt, når man kun er på skolen i korte perioder af gangen. Derfor er det godt, at der eksisterer en landsdækkende organisation for erhvervsskoleelever, som blandt andet forsøger at skabe forbindelse mellem de enkelte elevråd og tale elevernes sag over for politikere og presse. Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) kan kontaktes på tlf eller

16 Anlægsgartner Elev Når du bliver udlært Når du har bestået den afsluttende svendeprøve og endelig er blevet udlært, begynder et helt nyt arbejdsliv. Mange af reglerne i lovgivningen og overenskomsterne er nu helt anderledes. Noget af det mest afgørende er, at du nu kan afskediges. For at sikre dig, når du bliver arbejdsløs, har 3F en a-kasse, der udbetaler dagpenge til ledige medlemmer. Det maksimale dagpengebeløb, man kan modtage er kr. 683,- om dagen før skat. Men det bedste er selvfølgelig at være i arbejde. Som nyudlært skal du sørge for at melde dig ind i A-kassen senest 14 dage, efter at du er blevet udlært. På den måde er du sikret, hvis du skulle blive arbejdsløs. Hvis du har været lærlingemedlem af fagforeningen 3F de sidste 12 måneder af din læretid, har du ret til dagpenge fra første dag, hvis du skulle blive ledig, lige efter du er udlært. Ellers må du vente en måned på at få penge. Dagpengene som nyudlært udgør i starten kr. 560 om dagen før skat. Kontanthjælpen fra kommunen for en udeboende under 25 år uden børn er kr. om måneden før skat.

17 Selvom man har et svendebrev, kan det være en god idé at være opmærksom på videre uddannelse. Gennem fagforeningen 3F kan du få oplysninger om, hvilke efteruddannelsesmuligheder der eksisterer inden for dit fag

18 e Erhvervsskolernes Elev Organisation EEO er en sammenslutning af elevrådene på erhvervsskolerne. De arbejder for, at vi som elever får mere indflydelse på skolen. EEO Vibevej København NV Tlf

19 Uddannelsesaftale Senest ved uddannelsesforholdets start i praktikpladsen skal der oprettes en uddannelsesaftale i henhold til Lov om erhvervsuddannelser med tilhørende bekendtgørelser samt de af Det Faglige Fællesudvalg fastsatte regler. Uddannelsesaftalen skal altid omfatte hele læretiden eller den resterende del af denne inkl. skoleophold. Prøvetiden er 3 måneder i første praktikplads. Prøvetiden kan under ganske særlige omstændigheder forlænges efter behandling i Det faglige Fællesudvalg. 19

20 Anlægsgartner Elev Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt med op til 8 timer og ikke under 7 timer pr. dag på ugens fem første dage. Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Der kan lokalt træffes aftale mellem enkeltarbejdere og/eller grupper af arbejdere om at forøge eller nedsætte den daglige henholdsvis ugentlige arbejdstid, således at den normale ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er som anført ovenfor. Den normale ugentlige arbejdstid kan fastsættes til 42 timer, mod at de overskydende timer efter lokal aftale afspadseres fortrinsvis som hele dage inden 12 måneder

21 fra optjeningsperioden. Ved en afviklingsperiode ud over 6 måneder forudsættes dog lokal enighed En sådan aftale giver ikke anledning til afspadsering, med mindre der arbejdes udover den aftalte tid. Afspadseringen fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Afspadseringen af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratrædelse fra virksomheden. Ud over de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søn- og helligdage er 1. maj og 5. juni hele fridage. Elever på skoleophold skal dog altid følge skolens arbejdstider. Ansatte optjener årligt 5 fridage ud over de 25 dage der sikres gennem ferie loven. 21

22 Anlægsgartner Elev Løn Elever aflønnes med følgende lønninger pr. uge inklusiv søgne/helligdagsgodtgørelse, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage. Elever indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før afsluttende eksamen (udregnes til en 1/6) er 4. uddannelsesår. De to følgende 12 måneders perioder fra dette tidspunkt er 3. henholdsvis 2. uddannelsesår. Uanset sidste periode tæller mere eller mindre end 12 måneder, er denne at regne for 1. uddannelsesår. Voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelsesloven, anbefales lønnet som voksne arbejdere. Ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Voksne elever, som i mindst 12 måneder forud for uddannelsesaftalens oprettelse har været ansat i den pågældende virksomhed, aflønnes dog som voksne arbejdere. Dette gælder dog kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. marts 2005.

23 Ugeløn under skole- og praktikophold (almindelige EUD-elever): Pr. 1. marts uddannelsesår kr uddannelsesår kr uddannelsesår kr uddannelsesår kr Elever under voksenerhvervsuddannelse Elever, som påbegynder en voksenerhvervsuddannelse (VEU) i henhold til bekendtgørelse om anlægsgartneruddannelse aflønnes således: Elever, som fortsætter et ansættelsesforhold med en uddannelsesaftale aflønnes med den løn pågældende hidtil har oppebåret. Elever, som indgår uddannelsesaftale med en ny virksomhed, aflønnes pr. 1. marts 2007 med kr. 110,65 pr. time. Personer som går fra almindelig beskæftigelse af over 6 måneders varighed over i et læreforhold som voksenelev (VEU) har ret til arbejdsmarkedspension. Dette gælder også, når lønmodtageren ved ansættelse inden 23

24 Anlægsgartner Elev for overenskomstens område eller fra tidligere ansættelsesforhold er omfattet af en arbejdsmarkeds-pensionsordning. Personer som kommer direkte fra gaden, som er uden branche-anciennitet og/eller ej heller er omfattet af anden arbejdsmarkedspensionsordning i forvejen, som påbegynder en VEU uddannelse, skal have 6 måneders anciennitet for at være omfattet af gældende pensionsordning.

25 Overarbejde Overarbejde kan finde sted, når ganske særlige forhold taler derfor Opstår der på en arbejdsplads en akut situation, kan overarbejde forlanges udført i indtil 2 timer ud over de fastsatte tider, og hvor ikke tvingende grunde hindrer arbejdernes forbliven på pladsen. Arbejde på helligdage kan tillades i indtil 8 timer. Kontinuerligt overarbejde må ikke finde sted. Overarbejde afspadseres med to timer for hver overarbejdstime. Overarbejdstillægget kan udbetales, mens merarbejde skal afspadseres. Der kan ikke afregnes mindre end fire timer for arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Ved flere daglige tilkald på disse dage afregnes minimum to timer pr. gang. Afspadsering sker efter lokal aftale inden 12 måneder efter, at overarbejde har fundet sted. Tidspunktet for afspadsering aftales forud. Der skal dog 25

26 Anlægsgartner Elev for så vidt angår en afviklingsperiode ud over 6 måneder foreligge lokal enighed. Efter udførelsen af overarbejdet udarbejdes der en opgørelse over den tid, der skal afspadseres. Snerydning og glatførebekæmpelse Såfremt en arbejdsgiver har snerydningspligt, og der aftales med den ansatte, at han selv skal konstatere, hvorvidt der skal mødes før normal arbejdstids begyndelse, aftales der under medvirken af den lokale 3F-afdeling en betaling herfor. Overarbejde ved snerydning og glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid afspadseres med 1,5 time pr. overarbejdstime. Ved snerydning og glatførebekæmpelse på søn- og helligdage i tidsrummet 7-12 afspadseres for de første 3 timer 1,5 time pr. overarbejdstime. Overarbejdstillægget kan udbetales, mens merarbejde skal afspadseres. For øvrige timer afspadseres 2 timer pr. overarbejdstime. Ved udkald til snerydning og glatførebekæmpelse skal der afregnes mindst 4 timer.

27 Køregrænser og kørepenge Ved arbejde for en arbejdsgiver, hvor arbejdspladsen ligger inden for en cirkel med en radius på 8 km i forhold til virksomhedens adresse eller afdelingens adresse, betales ikke kørepenge. For kørsel til og fra arbejdspladsen uden for den nævnte grænse betales kørepenge pr. påbegyndt km uden for køregrænsen. Satsen er: Pr. 1. marts 2007 kr. 2,70 27

28 Anlægsgartner Elev Der betales ikke kørepenge, når arbejderen i arbejdstiden befordres til og fra arbejdsstedet. Der betales ikke kørepenge, når en arbejder ansættes lokalt på en ikke-permanent arbejdsplads. Såfremt arbejderen flyttes fra denne betales ifølge ovenstående. Såfremt arbejdsgiveren stiller transportmiddel til rådighed, betales køretid for fører (a.) og passagerer (b.) uden for arbejdstiden. Satserne er pr. km.: a b Pr. 1. marts 2007 kr. 2,37 kr. 1,61

29 Anvendelse af eget køretøj Når arbejderen på arbejdsgiverens forlangende benytter eget befordringsmiddel i firmaets tjeneste, ydes følgende vederlag pr. km: Bil og motorcykel. For kørsel indtil km i et regnskabsår kr. 3,30. Bil og motorcykel. For kørsel udover km i et regnskabsår kr. 1,78. Satserne reguleres efter statens takster. Der kan dog ikke ved brug af noget køretøj ydes godtgørelse under kr. 20,00 pr. dag, og der betales for det køretøj arbejderen benytter eller stiller til rådighed. Kørsel med egen anhænger/trailer betales med yderligere 25 % af statens takster. Kørsel med arbejdsgiverens anhænger/trailer betales med yderligere 15 % af statens takster. Parterne er i øvrigt enige om, at den enkelte arbejder er frit stillet med hensyn til, hvorvidt han vil stille sit befordringsmiddel til rådighed. 29

30 Anlægsgartner Elev Befordringsgodtgørelse under skoleophold Virksomheden bestemmer efter drøftelse med eleven på hvilken skole, undervisningen skal følges, og godtgør herefter elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller lærested. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige transportmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter mod dokumentation. Befordringen skal efter forudgående godkendelse af arbejdsgiveren foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Arbejdsgiver refunderer ved aflevering af bilag afholdte udgifter til elevers befordring med billigste offentlige transportmiddel under skoleophold. Snarest efter sko-

31 leopholdet afleveres originale bilag til arbejdsgiveren Anvendes eget befordringsmiddel ydes en befordringsgodtgørelse på 50 øre pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover, dog maksimalt svarende til taksten for billigste offentlige transportmiddel. Til indkvarterede elever/lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen er opfyldt. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette punkt. Er befordringen mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstand. Det er en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren modtager hel eller delvis refusion af de afholdte udgifter fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). 31

32 Anlægsgartner Elev Værktøj Arbejderne har ansvar for, at det af arbejdsgiveren udleverede værktøj tilbageleveres efter brugen, dog bortfalder dette ansvar, såfremt der ikke fra arbejdsgiverens side er truffet foranstaltning til, at værktøjet kan opbevares under forsvarligt aflåset lukke, samt når værktøjet bortkommer ved et af tredje person foretaget indbrud. Arbejderen er ikke pligtig til at transportere arbejdsgiverens værktøj på eller i eget køretøj.

33 Lønudbetaling dages lønnede: Lønningsperioden er 2 uger. Afregningsdagen fastlægges som sidste dag i lønningsperioden. Lønudbetaling finder sted senest en uge efter afregningsdagen til en torsdag. Falder lønudbetalingsdagen på en helligdag, udbetales den sidste bankdag forud. Månedslønnede: Under forudsætning af lokal enighed, kan der indføres månedsvis lønudbetaling. Lønperioden er fra den 21. i måneden til den 20. i næste måned. Lønudbetalingen finder sted den sidste bankdag i måneden. I forbindelse med overgang fra 14 dages 33

34 Anlægsgartner Elev løn til månedsvis lønudbetaling, skal der på begæring udbetales et á conto beløb, svarende til en halv måneds løn. Der aftales en afdragsordning for á conto beløbet. Hvis lønnen ikke udbetales rettidigt, betales der under forudsætning af, at ugeseddel er afleveret rettidigt, almindelig timeløn + 50 % for de første 2 timer, hvor arbejderen må undvære sin løn, derudover almindelig timeløn % tillægget, dog må arbejderen først henvende sig på arbejdsgiverens bopæl enten personligt eller pr. telefon. Skyldes manglende rådighed over lønudbetaling misligholdelse fra et pengeinstituts side bortfalder foranstående regler. Såfremt lønnen ikke er til rådighed på lønudbetalingsdagen pga. edb fejl udbetales et rimeligt á conto beløb.

35 Sikkerhed og arbejdsmiljø Af sikkerhedsmæssige grunde må elever i 1. uddannelsesår ikke beskæftige sig med motorsave, motoriserede plantebor eller andre beslægtede maskiner medmindre kurser i redskabernes sikkerhedsmæssige betjening er gennemgået. Ligeledes må elever i 1. uddannelsesår ikke arbejde selvstændigt med sprøjtning. Uanset om virksomheden har pligt til at udpege sikkerhedsrepræsentanter, hen vises til følgende regler: Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser, regler om faste arbejdssteders indretning, skiftende arbejdssteders indretning, byggepladsers indretning, skurvogne, arbejdstøj og værnemidler, brug af kemiske bekæmpelsesmidler, brug af maskiner mv. 35

36 Anlægsgartner Elev Love og bekendtgørelser skal være tilgængelige og skal løbende ajourføres. Vinterbeklædning/termotøj samt relevant sikkerhedsudstyr som regntøj, sikkerhedsfodtøj, knæbeskyttere, beskyttelsesbriller, arbejdshandsker mv. udleveres af arbejdsgiveren.

37 Opholdsrum Der henvises til Arbejdsministeriets relevante bekendtgørelser om bl.a. faste arbejdssteders indretning, skiftende arbejdssteders indretning og indretning af byggepladser og lignende Ved øvrige gartneriske arbejder: Ved vedligeholdelsesarbejder, beskæring og sprøjtning samt arbejde, der ikke henhører under stk. 1. anvises et antageligt opholdsrum. Benyttes biler som opholdsrum, skal disse være indrettet med bordplade, som skal være fastmonteret under spisning. Bilerne skal kunne opvarmes i perioden 15. september til 1. maj uafhængigt af bilens motor. Opholdsrum skal i tiden 15. september til 1. maj kunne opvarmes. I forbindelse med opholdsrum skal der være adgang til toilet og håndvask, eller medarbejderne skal have tilladelse til at køre til nærmeste offentlige toilet eller andet anvist toilet i nærheden af arbejdspladsen. 37

38 Anlægsgartner Elev Sygdom, tilskadekomst og barsel Sygdom: Til arbejdere med 12 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder i virksomheden yder arbejdsgiveren løn i indtil 8 uger. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Maksimumbetalingen er pr. 1. marts 2007 kr. 130 pr. time. Tilskadekomst: Kommer en arbejder til skade i virksomheden og må forlade arbejdspladsen efter aftale med arbejdsgiveren, erholder arbejderen løn under fraværet i op til 8 uger. Maksimumbetalingen er som angivet under sygdom.

39 Barns sygdom, barsel: Ansatte med 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med dagpenge fra arbejdsgiveren, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Frihed gives til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed er etableret. Frihed kan højst omfatte barnets første sygedag. Fravær på grund af børns sygdom skal anmeldes ligesom egen sygdom, og virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring/sygemeldingsblanket Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring kunne fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling med samme sats som ved egen sygdom. 39

40 Anlægsgartner Elev Løn under barsel: Arbejdsgiveren betaler til arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, løn under barsel/adoption i indtil 14 uger. Lønnen svarer til normal løn dog maksimalt kr. 125,- pr. time. Beløbet indeholder den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under Fædreorlov. Medarbejderne har ret til frihed til pasning af alvorligt syge slægtninge i hjemmet i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. Med virkning fra 1. juli 2005 udbetaler arbejdsgiveren til medarbejdere, der har ret til løn under barsel, løn under fravær

41 fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil fødslen. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov med løn, yder arbejdsgiveren med virkning fra 1. juli 2005 løn under fraværet i indtil 6 uger. Betaling af disse 6 uger svarer til lønnen under barselsorlov, dog maksimalt 130,- kr. pr. time Denne betaling ydes enten til faderen eller moderen. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er be- 41

42 Anlægsgartner Elev rettiget til en refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Parterne er endvidere enige om, at der senest den 1. juli 2006 indføres en overenskomstbaseret udligningsordning for arbejdsgivernes overenskomstmæssige udgifter til løn under barsel, således at udgiften ikke påhviler den enkelte arbejdsgiver alene. Parterne er enige om at arbejde for, at alle arbejdsgivere, uanset om de er organiserede eller uorganiserede, omfattes heraf. Medarbejdere har ret til frihed til pasning af alvorligt syge slægtninge i hjemmet i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere