Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye stier i den kommunale idrætspolitik"

Transkript

1 Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

2 Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger man, at politikken har nået en korsvej, hvor alternative stier kan vælges. Enhver politik er påvirket af tidligere politikker. Der kan skiftes sti, men der skal meget til, og det forudsætter ofte særlige omstændigheder.

3 Dansk idrætspolitik i komparativ belysning Idrætspolitik i international komparativ belysning Henning Eichberg

4 Undersøgelse af syv kommuner Skive Kommune Horsens Kommune Fredericia Kommune Sønderborg Kommune Odense Kommune Greve Kommune Gentofte Kommune Undersøgelse af forskellige problemstillinger

5 Fælles træk ved den kommunale idrætspolitik 1. Den apolitiske karakter 2. Stræben efter konsensus 3. Stærk tro på idrættens nytte 4. Kommunerne skal skabe rammerne, mens foreningerne skal udfylde dem uden indblanding 5. Det handler først og fremmest om faciliteter 6. Idrætsforeningernes stærke involvering i styringen af idrætspolitikken 7. Den relative svage kommunale forvaltning

6 1. Idrætspolitikkens apolitiske karakter Idrætspolitikken afhænger i lille grad af, hvilket parti der har domineret i kommunen. I 2006 før kommunalreformen havde to ud af fem af kommunerne en formel, skriftlig idrætspolitik, hver tiende havde en skriftlig eliteidrætspolitik, og kun hver femte kommune havde en overordnet plan for udbygningen af idrætsanlæg. Med dannelsen af større kommuner, har mange flere kommuner formaliseret idrætspolitikken Men tvivlsomt om det gør den store forskel. Idrætspolitikken er ikke af den grund blevet mere politisk med tydelige værdier og mål for den kommunale støtte

7 2. Stræben efter konsensus Det er svært at registrere væsentlige forskelle i holdningen til idræt og idrætspolitik mellem foreningsledere, embedsmænd og politikere mellem politikere fra de forskellige partier. forskelle er mere personbestemte end positionsbestemte. Foreningerne ønsker ikke at drive politik de lægger vægt på, at idrætten selv skal bestemme, og det opfattes som upolitisk. Der er meget stor tilfreds blandt foreningerne med den kommunale politik og de vilkår, foreningerne har. Tilsvarende er politikerne meget varsomme med at blande sig i idrætten derfor overlades de idrætspolitiske diskussioner og beslutninger i vidt omfang til Idrætssamvirket og Folkeoplysningsudvalget.

8 3. Stærk tro på idrættens nytte Den kommunale støtte til idræt er altid blevet retfærdiggjort af dens påståede gavnlige effekt Sundhedsfremme Forebyggelse af kriminalitet Branding Mv. Kommunerne er imidlertid usikre på idrættens rolle i forhold til den kommunale forpligtelse inden for sundhedsfremme Indtil kommunalreformen var det de færreste kommuner som tænkte på eliteidræt men det er ændret med kommunalreformen Tendens til at Folkeoplysning (støtte til det som folk selv finder meningsfuldt) erstattes af Velfærd (støtte til det som kommunen finder værdifuldt) som politisk mål for den kommunale støtte? Viden vil i stigende grad erstatte tro i idrætspolitikken (??): Hvad kommer der ud af den kommunale støtte? Er pengene givet rigtigt ud? Får vi det for pengene, som de er givet for at fremme? Kunne pengene bruges bedre på en anden måde?

9 Kommunal støtte til hvad og hvorfor? Støtte til selvorganiseret virke Forudsætter krav om Indflydelse og demokrati Væsentlig selvfinansiering Frivilligt arbejde Støtte til fremme af kommunalt definerede velfærdsmål Krav om effekt og value for money Forudsætter målinger af effekten

10 Forskellige krav til evidens Har idræt den påståede effekt Bliver udøverne sundere? Skaber det social integration? Har kommunal støtte til idræt en effekt? Får det flere til at dyrke idræt? Får det flere inaktive til at dyrke idræt? Er den måde kommunen støtter den mest effektive måde at fremme formålet? Kunne pengene være brugt mere effektivt på en anden måde?

11 Hvad ved vi? Sundhed Social integration Demokrati Effekt af idræt Ja I nogle tilfælde?? Effekt af kommunal støtte Sandsynligvis???? Den mest effektive støtte??????

12 4. Kommunerne skaber rammerne, mens foreningerne udfylder dem uden indblanding fra kommunen. De nye kommuner er dog mere proaktive og mindre afhængige af idrætsforeningerne end de kommunerne typisk var tidligere Stærk tro på og tillid til foreningerne Men en klar tendens til, at kommunerne udvider den idrætspolitiske sti, fx I 2006 havde hver femte kommune aktiviteter for inaktive voksne Gentofte Kommune: Idræts og bevægelsespolitik Greve Kommune: der skal skabes grundlag for, at alle borgere kan dyrker idræt både i organiserede og i uorganiserede sammenhænge. Truer dog ikke foreningernes position Nye kommunalt initierede tiltag søges næsten altid gennemført i samarbejde med idrætsforeninger Flere kommuner søger at kvalificere foreningerne til nye opgaver (fx Fredericia)

13 Grundstøtte Ret til gratis benyttelse af ledige offentlige lokaler og anlæg, skattefordele og anden indirekte støtte Krav om demokratisk organisering, men ingen krav til mål og aktiviteter Aktivitetsstøtte Den offentlige støtte går til politisk prioriterede mål, aktiviteter og grupper Driftsstøtte Økonomisk støtte til fortjenestefri velfærdsproduktion (non-profit)

14 5. Det handler om idrætsanlæg og faciliteter De er mest interesserede i faciliteter Diskussioner om støtteordninger handler først og fremmest om idrætsanlæg. 90 pct. af de kommunale udgifter til idræt går til faciliteter Det er næsten kun om opførelsen af nye idrætsfaciliteter, at der er politiske kampe Hvilke anlæg skal prioriteres? Hvor i kommunen? Nye stier på facilitetsområdet Givet adgang for andre brugere end foreningerne og de kommunale institutioner. Nye facilitetstyper, som især Lokale og Anlægsfonden har udviklet og støttet de seneste år. Begyndende interesse for en overordnet planlægning af idrætsfaciliteternes udbygning. Voksende interessere for en mere effektiv drift af idrætsanlæggene.

15 6. Idrætsforeningernes stærke involvering i styringen af idrætspolitikken. Store dele af den kommunale forvaltning overlades til foreningsidrætten Folkeoplysningsudvalget Idrætssamvirket ol. Selvforvaltning af idrætsanlæg Store forskelle mellem kommunerne, fx Korporativ styring i Skive Netværksstyring i Gentofte og Fredericia I mange kommuner har den kommunale forvaltning fået en stærkere rolle Fuldtidsansatte, akademiske medarbejdere med faglig indsigt på området

16 7. Relativ svag kommunal forvaltning I 2006 havde halvdelen af kommunerne kun én person til at varetage idrætsspørgsmål godt hver tiende kommune en medarbejder med en idrætsfaglig akademisk uddannelse. Under forandring i disse år Egentlige forvaltningsenheder (fx center for kultur og idræt) Ansatte idrætskonsulenter med idrætsfaglig uddannelse Bliver ansat for at sætte en ny dagsorden på området

17 Variationer i den idrætspolitiske sti Overvejende overladt til kommunen at bestemme niveauet for og i vid udstrækning også karakteren af den offentlige støtte Derfor også meget store forskelle på den kommunale støtte og facilitetsdækningen Men også væsentlige forskelle på den måde idrætten styres i kommunerne

18 Kommunale støtte til idræt og fritid (kr.) pr. indbygger i gennemsnit fra 1993 til 2005 opdelt på de 10 pct. der gav mest og de 10 pct. der gav mindst Antal indbyggere pr. idrætshal opdelt på de 10 pct., der har den højeste facilitetsdækning, og de 10 pct. der har den laveste facilitetsdækning

19 Står idrætspolitikken ved en korsvej? Langt den største del af den kommunale idrætspolitik fortsat følger den idrætspolitiske sti, som blev dannet i 1950 erne og 1960 erne. Supplerende politikker (projekter for særlige grupper, faciliteter for selvorganiseret idræt mv.) udgør en lille andel af de samlede udgifter og aktiviteter i den kommunale politik. Kommunerne bestræber sig på at integrere de nye aktiviteter i idrætsforeningerne. Ingen væsentlige ændringer i forholdet mellem kommunen og idrætsforeningerne, som fortsat har en stor legitimitet hos politikerne. Idrætspolitikken har tidligere stået ved en korsvej Fritidsundervisningsloven i 1968 (interessegrupper) Folkeoplysningsloven i 1991 (kredsbegrebet, 10 pct. puljen)

20 Nye stier i den kommunale idrætspolitik? Formalisering af idrætspolitikken. Den kommunale støtte til idrætsforeningerne suppleres med aktiviteter og faciliteter for selvorganiseret fysisk aktivitet, projekter for særlige grupper, partnerskaber mellem foreninger og kommunale institutioner mv. Der er fokus på nye typer af idrætsfaciliteter Forebyggelse og sundhedsfremme har fået en mere fremtrædende rolle i idrætspolitikken. Samtidig ønsker en del kommuner også at være eliteidrætskommune. Nogle kommuner har valgt andre samarbejds og styringsmodeller for idrætten end den traditionelle korporative model. Mange kommuner har styrket forvaltningen af idrætspolitikken med særlige administrative enheder og medarbejdere med en idrætsfaglig uddannelse. Endelig er der også tegn på, at inddragelsen af andre interesser i idrætspolitikken især kommercielle interesserer udfordrer den traditionelle konsensus om idrætspolitikken.

21 Hvorfor træder kommunerne nye stier i idrætspolitikken? Kommunalreformen Større kommuner Gav anledning til at nytænke idrætspolitikken Nye opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse Begyndende skifte i de kommunale styrings og ledelsesprincipper på kultur og fritidsområdet Kommunitaristisk ideal med selvstyre og brugerdemokrati New Public Management med sigte på en fleksibel, resultatorienteret og effektiv offentlig sektor Efterligning af nye politikker og organiseringsformer i kommuner, hvis idrætspolitik har vakt opmærksomhed

22 Hvilken sti skal den kommunale idrætspolitik følge i fremtiden?

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Bevægelse, leg og idræt

Bevægelse, leg og idræt Tre ph.d. projekter i forskningsprogrammet Bevægelse, leg og idræt Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Kontinuitet og forandring i foreningslivet

Kontinuitet og forandring i foreningslivet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Kontinuitet og forandring i foreningslivet Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen 2013:11 Kontinuitet og forandring i foreningslivet Analyser

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Guf og Gab Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet December 2005 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Peter Bundesen Lektor, cand.mag. University College Lillebælt Socialrådgiveruddannelsen Må anvendes med

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere