Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik"

Transkript

1 Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference 2010 Sund workshop

2 Rammen på DUN-konference Sund, Workshop Centrale spørgsmål (DUN-oplæg): 1. Hvilke undervisningsformer og praksisser er særligt anvendelige på mit fagområde og hvorfor? 2. Hvordan anvender man fagdidaktisk viden i den konkrete universitetsundervisning? Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 2

3 Disposition 1. Refleksionsspørgsmål til deltagere på workshoppen 2. Baggrund 3. Formål med undervisningsforløbet 4. PBL som sin egen fagdidaktik - herunder FOKUS-slide omkring fagdidaktisk design 5. Eksempler 6. Evaluering af forløbet 7. Afrunding (DUN) 8. Refleksionsspørgsmål til deltagere på workshoppen faglig diskussion Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 3

4 1. Refleksionsspørgsmål til deltagere på workshoppe Under oplægget bedes du reflektere over følgende spørgsmål: 1) Kan dele af det problembaserede fagdidaktiske design med fordel anvendes i din undervisning evt. hvordan? 2) Hvordan udvikler du dit fagdidaktiske design, således fagområdets centrale indhold og metoder integreres og anvendes i den enkelte undervisningsgang? Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 4

5 2. Baggrund Implementering af ny studieordning på uddannelsen Idræt og sundhed, SDU, studieåret Grundprincipperne i problembaseret læring (PBL) udgør en central del af det pædagogiske fundament og læringssyn på uddannelsen. I det første quarter af det første studieår følger de studerende et proces- og anvendelsesorienteret forløb i Problembaseret læring din læreproces og metodiske værktøjskasse (kaldenavn) som en del af et samlet modul på 15 ECTS-point. Jeg (MH) var ansvarlig for forløbet i 2009 og underviste fire hold af cirka 25 studerende over ni uger. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 5

6 PBL, fakta, Idræt og Sundhed 1. Problembaseringen fungerer som en trigger til læring. 2. PBL er ikke én bestemt type eller metode af undervisning eller læring. PBL er en overordnet betegnelse for et grundlæggende læringssyn og nogle pædagogiske principper, hvorunder mange undervisningsformer kan anvendes. 3. PBL er fleksibelt, forskelligt og dynamisk og afhænger af den konkrete kontekst. - Fra diverse referencer: Se bagerst Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 6

7 3. Formål med undervisningsforløbet I udviklings- og planlægningsfasen var jeg meget optaget at sammensætte et forløb, hvis konkrete indhold, opbygning og undervisningsformer tog direkte afsæt i fagområdets teori og metoder. Mit formål med forløbet var således, blandt andet, at anvende problembaseret læring som sin egen fagdidaktik i det konkrete undervisningsforløb for at skabe et godt læringsmiljø og stimulere de studerende til læring inden for fagområdet. (Den del som er interessant på DUN-konferencen.) Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 7

8 4. PBL som sin egen fagdidaktik Fagdidaktiske valg under udvikling, planlægning, afvikling og evaluering af forløbet: 1) konstant hensyntagen til grundprincipperne problembasering, studentercentrering og gruppebasering*, 2) en synlig teori-praksis-kobling, 3) afsæt til konkret anvendelse uden for PBL-undervisningen, 4) og kobling til modulets opbygning og øvrige fagområder. *Tre grundprincipper, fra: Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring for elever, studerende og lærere, Dafolo. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 8

9 Fagdidaktisk design (niveau: den konkrete undervisnin De tre grundprincipper: 1. Studentercentrering Indhold: Tema/teori /værktøj 2. Problembasering 3. Gruppebasering Teori-praksis-kobling Anvendelse Kobling til modul PBL, Modul 1, 2009, Idræt og Sundhed, Mads Hovgaard 9

10 ProPrak Pro Problem Prak Praksis En ProPrak er en problembaseret praksis, som: bygger på og anvender de tre grundprincipper, fungerer som en trigger til læring (... the starting point for learning should be a problem, a query, or a puzzle that the learner wishes to solve (Boud 1985)), og indeholder dagens tema og (PBL-) teori. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 10

11 5. Eksempler (bilag) Dagens tema G3: Individet i gruppen (Roller, typologier, læringsstile ) ProPrak Sammensæt fiktiv gruppe G4: Fasemodel til læreproces (7-trinsmodel, modificeret, ) G5: Gruppemødet (Styring, opbygning, vidensdeling, ) Udfærdig to fasemodeller (viden og færdigheder) Teamopgave med legoklodser G6: Kontekstens betydning 3 på stribe, ude og inde Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 11

12 6. Evaluering af forløbet Studerende (uddrag fra skriftlig evaluering): ProPrak giver energi, en sjov og anderledes måde at lære på. Teori bliver bundet til praksis, så den er lettere at forholde sig til. En super afveksling i timerne. Jeg går aldrig død. Vi skal jo finde vores egen mening. Dejligt at kende til rammen (MH: i undervisningen). Det er nemt at fokusere på indholdet når form kendes. Vi har fået sat ord på de ting i gruppearbejde, som vi alle kendte til i forvejen, men aldrig har arbejdet bevidst med. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 12

13 7. Afrunding (DUN) 1. Hvilke undervisningsformer og praksisser er særligt anvendelige på mit fagområde og hvorfor? 2. Hvordan anvender man fagdidaktisk viden i den konkrete universitetsundervisning? Hovedpointe: Anvend dit fagområdets centrale indhold og metoder direkte som del af din undervisnings fagdidaktiske design. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 13

14 8. Refleksionsspørgsmål til deltagere på workshoppe Under oplægget bedes du reflektere over følgende spørgsmål: 1) Kan dele af det problembaserede fagdidaktiske design med fordel anvendes i din undervisning evt. hvordan? 2) Hvordan udvikler du dit fagdidaktiske design, således fagområdets centrale indhold og metoder integreres og anvendes i den enkelte undervisningsgang? Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 14

15 Referencer Andersen, Hanne L. & Tofteskov, Jens (2008): Eksamen og eksamensformer betydning og bedømmelse, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Azer, Samy (2008): Navigating Problem-based learning, Elsevier, Australia. Berthelsen, Jens et al (1985): Grundbog i projektarbejde, Unge Pædagoger, (fra Roskilde Universitetscenter). Boud, D. (1985): Problem-based Learning in Education for the Professions, Sydney, Higher Education Research and Development Society of Australia. Biggs, J. (1999): Teaching for Quality Learning at University, Society for Research into Higher Education, Buckingham. Davis, M.H. & Harden, R.M. (1999): AMME Medical Education Guide No. 15: Problem-based learning: a practical guide. In: Medical Teacher, Vol. 21, No 2, p Dibbern-Andersen, Ole & Larsen, Verner (2004): Problem-Baseret Læring en anden måde at tænke uddannelse på, DEL, Internet-udgave. Dolmans, D. & Snellen-Balendong, H. (2007): Problem construction, Educational Development and Research, Maastricht University. Hesketh, E. A. & Laidlaw, J. M. (2002): Facilitating Learning, in: Medical Teacher, Vol. 24, No 5, p Hiim, Hilde & Hippe, Else (1993): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling En studiebog i didaktik, 2. udgave på dansk, 2007, Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København. Jæger, Kirsten (2008): Projektarbejdets principper et bud på fornyelse. I: Krogh, Lone et al. (red), Projektpædagogik Perspektiver fra Aalborg Universitet, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 15

16 Referencer Kolmos, Anette (2008): PBL og projektarbejde. I: Krogh, Lone et al. (red), Projektpædagogik Perspektiver fra Aalborg Universitet, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s Kolmos, Anette et al. (2002): Udvikling af proceskompetencer gennem projektarbejdet udvikling af et fagområde. I: Kolmos, Anette & Krogh, Lone (red.): Projektpædagogik i udvikling, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s Krogh, Lone (2002): Argumenter for projektpædagogik. I: Kolmos, Anette & Krogh, Lone (red.): Projektpædagogik i udvikling, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s Laursen, Erik: Problembaseret læring som organisationsform for læring og undervisning ved universitetet. I: Krogh, Lone et al. (red), Projektpædagogik Perspektiver fra Aalborg Universitet, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s Macdonald, Ranald (2001): Problem-Based Learning: Implications for Educational Develoers. In: Educational Developments, SEDA, May 2001, p Pettersen, Roar C. (2001): Problembaseret læring for elever, studerende og lærere, Dafolo. Posel, N. et al (2009): 12 Tips: Guidelines for authoring virtual patient cases. In: Medical Teacher, 2009, 31, p Qvortrup, Lars (2001): Det lærende samfund hyperkompleksitet og viden, Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, København. Schmidt, H.G. et al (2009): Impact og problem-based, active learning on graduation rates for 10 generations of Dutch medical students. In: Medical Education 2009, 43, p van Til, Cita & van der Heijdem, Francy (?): PBL Study Skills an overview, Educational Development and Research, Maastricht University. Wragg, E.C. (1997): the cubic curriculum, Routledge, USA. Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 16

17 Kontaktinformationer Mads Hovgaard Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Telefon: Tværfaglighed udelukker ikke faglighed heller ikke didaktisk 17

18 Bilag Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik - Mads Hovgaard 18

Situationsbaseret projektvejledning

Situationsbaseret projektvejledning Situationsbaseret projektvejledning Anette Kolmos og Jette E. Holgaard, hhv. professor og adjunkt på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Situationsbaseret projektvejledning,

Læs mere

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Francesco Caviglia, lektor i italiensk, Aarhus Universitet. Christian Dalsgaard, lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus

Læs mere

Rie Troelsen og Lotte Rienecker (red.)

Rie Troelsen og Lotte Rienecker (red.) 17 ting du kan gøre ved din undervisning I maj 2012 afholdtes Dansk Universitetspædagogisk Netværks 18. årlige konference. Temaet for denne konference var Gode undervisnings- og vejledningspraksisser hvordan?,

Læs mere

Samskabelse af engagement

Samskabelse af engagement Samskabelse af engagement om fastholdelse af de studerendes deltagelse i undervisning Ulla Thøgersen, adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Ulla Thøgersen er ansat som adjunkt ved

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

kollektiv opgave- og skrivevejledning

kollektiv opgave- og skrivevejledning Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning! Hanne Nexø Jensen, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Hanne Nexø Jensen er lektor ved Institut for Statskundskab. Hun

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.) FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt ISBN 87-7307-715-1 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag BOGEN ER UDGIVET

Læs mere

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel en Læringsgenerator for opfyldelse af Fælles Mål? Kirsten Hyldahl Pedersen Cand.mag. Læring og forandringsprocesser. Institut for Læring

Læs mere

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen

Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen Principper for problem- og projektbaseret læring PBL-Aalborgmodellen AALBORG, MARTS 2011 2 PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring Indholdsfortegnelse Indledning 4 Centrale begreber 5 01. Vision

Læs mere

Fra projektledelse til undervisningsplanlægning.

Fra projektledelse til undervisningsplanlægning. Fra projektledelse til undervisningsplanlægning. Af Andreas Bolding Christensen & Torben Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet En af de væsentligste årsager, til at projekter kuldsejler,

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning?

Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning? Hvad skal ph.d.-studerende på naturvidenskab vide om undervisning?, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 10, 2011 Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning? Birgitte Lund

Læs mere

»Constructive alignment«og risikoen for en forsimplende. i universitetspædagogik

»Constructive alignment«og risikoen for en forsimplende. i universitetspædagogik »Constructive alignment«og risikoen for en forsimplende universitetspædagogik, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010»Constructive alignment«og risikoen for en forsimplende universitetspædagogik

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Praktikvejledning af PGU- og sosuelever 45864 Udviklet af: Else

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer en praktisk målrettet analyse af mulighederne for netbaseret uddannelse og læring på Master of Drug Management uddannelsen Use and design

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer - en belysning af behovet for kompetenceudvikling af undervisere Cecilia Krill Musiker og musikpædagog Stud.

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Jens Ejbye Schmidt er lektor ved Institut for Miljø & Ressourcer DTU og LearningLab DTU, og har gennem

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) 2013 Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) Et tværprofessionelt uddannelsesmodul Samarbejdspartnere University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Samarbejde kooperation eller kollaboration?

Samarbejde kooperation eller kollaboration? Samarbejde kooperation eller kollaboration? Jørgen Bang Lektor, mag.art. Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet jbang@imv.au.dk Christian Dalsgaard Ph.d.-studerende, cand.mag.

Læs mere

Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Pernille Rattleff Lektor, ph.d., cand. polit., studieleder Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Leif Glud Holm

Læs mere

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 Ved opgaveperiodens udløb afleveres opgavebesvarelsen i tre eksemplarer på ansættelsesskolen. På baggrund af ministeriets udmelding

Læs mere