røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1"

Transkript

1 røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

2 Er det kun de radikale der slingrer? Marianne Wiltrup I ethvert parti kan der være forskellige opfattelser af dette og hint. I SF er meningerne om ungdomshuset, Muhammedtegningerne og trafikspørgsmål (også her på Frederiksberg) delte. Hos de konservative har der været voldsomme magtkampe, og er der stadig (Connie Hedegård versus Lene Espersen). Hos Venstre har det været Pind (og Brixtofte i sin tid) versus Fogh. De gamle fløjkrige hos sosserne er velkendte. I VS var det Jespersen (nu venstre!) mod Wilhjelm. Jeg synes ikke, at de radikale skal klandres specielt for, at der hersker divergerende meninger mellem Jelved og Khader. Tværtimod synes jeg, vi skal støtte Jelved! Jeg synes det hun står for, på langt flere punkter er i tråd med hvad vi står for, end hvad Thorning-Schmidt står for. Glem et øjeblik den manglende socialisme. For hvad vil det sige her andet end økonomisk Kort om dette nummer En ikke særlig led ikke-leder, af Rachid El Mousti traditionel politik? På kultur-, integrationsog indvandrings-, anti-skattestop-, miljø- og energi (bortset lige fra Auken), i humanistiske og nytænkende spørgsmål: på alle disse områder er hun og den del af de radikale,hun tilhører langt mere på bølgelængde med os end sosserne er. Der findes glimrende og progressive sosser, som fx. Mette Frederiksen, men så findes der alle de andre, som nu dem i København, der danner kø ved håndvasken (Ritt har nok sin egen vask)i forhold til Ungeren. Som først gi`r og siden ta`r. Er det ikke slingrekurs? Selvfølgelig skal vi sammen med sosserne danne en stærk opposition til den værste regering, vi har haft i min tid. Den skal stemmes ud! Men meget gerne sammen med de Radikale og med Enhedslisten. Jeg så gerne et sådant firkløver. Og hvis det skal være et trekløver, hvem skal så ud? Dette nummer har desværre drillet lidt layoutmæssigt. Forsidecollagen lykkedes ikke, ligesom illustrationer på en lang række artikler er faldet bort. Men det er ikke bare illustrationerne der er faldet ud, den artikel du kunne have skrevet til vores allesammens glæde og inspiration, fandt desværre ikke vej til redaktørens mailbox. Men det kan nås til næste meganummer, hvor især de mange aktive i SF-Frederiksberg opfordres til at dele deres viden, indsigt og overvejelser med alle os andre folkesocialister i byen i byen. Deadline for næste nummer: 2. juni Medlemsblad for SF-Frederiksberg

3 Ungdomshuset Der stod at læse: Alle partier på Christiansborg undtagen Enhedslisten har bifaldet politiets rydning af ungdomshuset. Jeg er SFer og er skuffet. Jeg synes ikke, det var en rigtig og fornuftig løsning. Claus Christoffersen taler i sit læserbrev (3.3.) om demokrati, flertal og retsstaten. Er demokrati lig med flertalsvælde? Læs igen på lektien. Jeg var lige ved at dumpe til eksamen i sociologi, fordi jeg NÆSTEN kom til at sige dette. Og retsstat? Er det at politiet rydder op efter politisk svigt, ansvarsforflygtigelse og inkompetance? er så rigelige mængder af, bliver brugt som våben. Brosten er dumt, de er bedst hvor de ligger, og de slår alt, alt for hårdt. Men bål i gaden og gaden tilbage til folket. Hånden på hjertet; Er det ikke en ur-trang, som man dybt, dybt nede godt kan forstå? Også selv man er et storbymenneske, hvad dertil hører. Marianne Wiltrup, Frederiksberg Og har vi ikke råd til det anderledes eksperimenterende uden formynderisk indblanding og rentabilitetsanalyser? De unge føler sig snydt, røvrendt og er rasende. Men raseriet indeholder en form for ukuelig optimisme som dikterer dem, at denne kamp er så vigtig at alle (og her er de nok naive) må kunne forstå dem. Læg mærke til sympatidemonstrationer rundt omkring i Europa. De MENER faktisk, at det er vigtigt, at der findes denne ungdomskultur, de er ikke terrorister. Alle der har været trængt op i en krog kender denne følelse af blind uretfærdighedssans, af David mod Goliath, af det alternative mod det etablerede. Brosten, hærværk o.lign bliver ALDRIG et anerkendt middel (bestemt heller ikke af mig), men når først processen er igang, er den båret af sine egen logik, hvori alle forhåndenværende primitive midler, nemlig affald, som der jo Medlemsblad for SF-Frederiksberg 3

4 Oplæg om SF s boligpolitik på Frederiksberg v/peter Frahm Forholdene på Frederiksberg. Der bor mennesker, det er pr. km 2, og det er ca. dobbelt så mange som i København og det højeste i Nordeuropa. De store grønne områder Frederiksberg Have og Søndermarken tilhører staten. På Frederiksberg er der boliger. 35 % er private udlejningsboliger, 27 % er ejerlejligheder, 25 % er andelsboliger, 9 % er almene udlejningsboliger og 3 % er private enfamilieboliger. Det er relativt mange ejerboliger, men meget få almene boliger sammenlignet med resten af hovedstadsområdet. Men antallet af ejerboliger med have er relativt meget lille, det er ejerlejligheder. Boligernes areal: 46 % er under 80 m 2, 38 % er 80 til 119 m 2, 10 % er 120 til 159 m 2 og 6 % er større. Fordelt på antal værelser: 5,6 % er på 1 værelse, 27,6 % er 2 værelser, 30,9 % er 3 værelser, 21,6 % er 4 værelser, 14,3 % er 5 eller flere værelser. Bortset fra at København har flere små lejligheder er det stort set gennemsnitligt for hovedstadsområdet. Antal m 2 pr. beboer er højt i Danmark sammenlignet med andre lande (f.eks. DK/S/D: 50,6/44,4/40,1). Boligernes alder (byggeår): 69 % er fra før 1940, 11 % fra , 12 % fra og ca. 8 % er bygget efter Det er som København, men ældre end resten af hovedstadsområdet. Ved byfornyelsen som SF støtter, forbedres ikke alene boligkvaliteten, men også områdets kvalitet (ved helhedsorienteret byfornyelse ) i 2001 havde 98 % toilet og 84 % også (godkendt) bad i lejligheden og 97 % opvarmes med fjerneller centralvarme. Dette er relativt lavt sammenlignet med andre lande (f.eks. har Sverige 100%!). Der er færre plejehjemsboliger og færre ældreegnede boliger end i København (pr ældre (dvs. 65+ årige) er der 56 mod 59 og 112 mod 131), men flere end i mange omegnskommuner (f.eks. har Gladsaxe 41 og 81 og Gentofte har 46 og 107). Der bor knap 8000 studerende på Frederiksberg (der er ca. 600 kollegie-/ ungdomsboliger), men der uddannes ca ! Befolkningens sammensætning på Frederiksberg er færre børn og flere ældre end i resten af hovedstaden. Boligsocialt arbejde. Der har lige været afholdt en boligsocial konference (d. 8/11/ 06). Den viste, at på Frederiksberg er der boligområder, med faresignaler, men ingen egentlige ghettoer. Der arbejdes på forskellig måde med problemstillingerne (af f.eks. boligsociale medarbejdere og Gadepiloterne), især ydes der støtte til beboeraktiviteter og indledende individuel rådgivning/lektiehjælp. Visioner for Frederiksberg 2010 (se ), her står en del vi kan bruge som løftestang til at få gennemført vores politik f.eks.: Der eksisterer fleksible boligmuligheder tilpasset den enkelte borgers muligheder og behov og Borgerne vælger tid og sted for evt. valg af specialiseret ældrebolig Hvad skal SF politik være her på Frederiksberg: Jeg mener, det skal være SF politik, at det skal være muligt for alle at få en passende lejlighed, også for mennesker der ikke er meget rige. Man skal ikke føle sig stavnsbunden og være uden reel mulighed for at 4 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

5 flytte: Det skal derfor være muligt at flytte til en anden lejlighed, f.eks. hvis man får et nyt job eller en ændret livssituation, uden at der skal betales en formue. Det kræver flere lejligheder, der kunne opnås ved, at ventelister til leje- og andelslejligheder bliver åbne. SF skal efter min mening når det bliver nødvendigt at vælge - støtte og hjælpe svage/ udsatte mennesker. Samtidig skal man selvfølgelig som samfund/myndighed være opmærksom på, at intet boligområde bliver så socialt belastet, at det kommer ind i en negativ spiral og ender med at forslumme. Derfor skal Frederiksberg udnytte muligheden (loven!) for at opnå anvisningsret til nogle af f.eks. pensionsforeningernes lejligheder. Og der skal sættes flere penge af til det boligsociale arbejde. Men for at stille det firkantet op, mener jeg ikke, at SF på Frederiksberg skal gå ind for, at en enlig eller et par på noget tidspunkt skal foretrækkes frem for en børnefamilie til en 4+ værelsers lejlighed! Vi har konsekvent stemt imod sammenlægninger af lejligheder, når det samlede areal blev over 130 m 2 (ifølge loven har beboeren ret til at sammenlægge lejligheder, så længe det samlede areal ikke overstiger 130 m 2 ). SF s politik/synspunkter er i øvrigt gennem årene kommet til udtryk i budgettalen. F.eks. sagde jeg ved budgettalen til budget 2003 om boligpolitik: Efter SF s mening er Frederiksberg næsten fuldt udbygget, det er ikke her på Frederiksberg, der skal bygges flere almindelige boliger, der jo er en mangelvare i hovedstadsområdet. Den plads, der er tilbage på Frederiksberg, skal bruges til ungdomsboliger og til at etablere et bredt udbud af ældreboliger. Dette er ikke mine opfindelser, men har i lang tid været SF-Frederiksberg s politik. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 5

6 Indkaldelse til generalforsamling SF-Frederiksberg På partiforeningens forårsgeneralforsamling lægges der jf. vedtægterne særlig vægt på behandlingen af kommunalpolitiske emner Dagsorden: 1 Velkomst ved formanden 2 Valg af dirigent og referent. 3 Oplæg om boligpolitik ved en endnu ikke navngiven boligsocial medarbejder Debat om boligpolitik på Frederiksberg. 4 Beretning om det kommunalpolitiske arbejde, herunder beretning fra medlemmer med poster i kommunalbestyrelsen, der udspringer af repræsentationen. 5 Valg af formand 3 bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter til bestyrelsen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 6 Indkomne forslag, herunder forslag om kontingentændring. 7 Behandling af forslag til programmer og udtalelser. Skriftlige forslag bør indsendes senest d til formanden. Der vil blive serveret mad og drikke til generalforsamlingen. Carsten Nørballe Formand SF-Frederiksberg TIRSDAG D KL PÆDAGOGISK CENTER LOLLANDSVEJ F 6 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

7 Mit arbejde i Kommunalbestyrelsen Af Peter Frahm Jeg sidder 1) i Bolig- og Ejendomsudvalget, 2) i Idræts- og Fritidsudvalget og 3) i Magistraten. 1) Bolig- og Ejendomsudvalget behandler mest sager om byfornyelse og om lejlighedssammenlægninger over de 130 m 2. Bliver lejligheden samlet under 130 m 2 efter en sammenlægning, giver loven retskrav på sammenlægningen. Men derudover er det også i dette udvalg den kommunale boligpolitik på Frederiksberg fastlægges, den endelige beslutning ligger naturligvis i den samlede Kommunalbestyrelse (i salen). Den kommunale boligpolitik på Frederiksberg skal vi tale om på generalforsamlingen den 24. april og jeg skriver andetsteds i bladet om boligpolitikken. 2) Idræts- og Fritidsudvalget behandler tilskud til foreninger ( Frederiksberg ordningen ). Det er her man skal søge penge til (nye) initiativer f.eks. sport for overvægtige, men pengene er små og der er mangel på både hal og på baneplads. Der er naturligvis et vist overlap til Kulturudvalget, hvor Kulturhuset er endt, til trods for at det i høj grad er Idræts- og Fritidsudvalget s kunder, der efterspørger den plads og de muligheder et Kulturhus vil give. 3) Endelig er Magistraten Kommunens økonomiudvalg, hvor alle sager, der har økonomiske konsekvenser behandles. Det giver SF mulighed for at give vores besyv med også for sager fra udvalg, hvor SF ikke har sæde. Har man som medlem af partiforeningen viden eller synspunkter, der vil være til gavn for Frederiksberg, og som derfor kan give SF en bedre mulighed for at vise flaget, er det vel nærmest en pligt at kontakte enten mig eller Anne-Mette, så vi får endnu bedre baggrund for at gøre vores arbejde. Hvad laver man som medlem af Kommunalbestyrelsen? Jeg er blevet spurgt om, hvordan min kalender er præget af at sidde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Det vil jeg hermed gøre, i en kortfattet dagbogsform : 3. januar med møde på Københavns Rådhus om SF s erhvervspolitik. Niels Borre var indleder, han har siddet i et udvalg præget af tunge erhvervsfolk og ganske få politikere, der sammen har lavet et udkast til erhvervspolitikken i hovedstadsregionen. Det bliver del af den regionale udviklingsplan, RUP en. Her vil SF tage et initiativ: der er stort fokus på miljø i offentligheden, og mange erhvervsvirksomheder er langt mere positive over for miljøinitiativer end regeringen. 5. januar var jeg til reception, Vibeke Thonboe, der er formand for Frederiksberg Kommunalforening blev 60 år. Disse receptioner giver en god mulighed både for at skabe netværk og for at høre nyt. 10. januar var jeg til åbning af Revymusæet i nye lokaler i Riis landsted, det er det gamle musikbibliotek. Det er blevet meget smukt. 15. januar var første mødedag i det nye år (det er altid mandag og næsten alle mandage) i Kommunalbestyrelsen Medlemsblad for SF-Frederiksberg 7

8 (udvalgsmøder). Sagerne kommer torsdag aften til mit hjem med bud, mellem 50 og 500 A-4 sider, der skal læses til om mandagen. Det går der en meget stor del af min weekend med. 17. januar var der temamøde om den regionale udviklingsplan, RUP en. Arrangeret af Kommunernes Kontaktråd (KKR), som jeg er valgt medlem af. Mødet foregik på Arken. Der var oplæg af Klaus Bondam, Monika Yngvesson (udviklingsdirektør i Skåne) og Flemming Madsen (direktør i eget firma, konsulent i kultur og kommunikation), til slut en kort debat. Det var spændende, men alle er afventende: Kommer det til at virke? Infrastrukturen offentlig transport, f.eks. bliver en vigtig prøve på sammenholdet. Bondam mente, at trængslen i dag kostede 6 mia. kr./år! RUP en skal tegne et samlet billede af den ønskede udvikling i Region Hovedstaden inden for (jeg nævner her de ord som loven om RUP en anfører!) Beskæftigelse, bosætning, erhverv (det var det, jeg var til et særligt møde om d. 3. januar), infrastruktur, kultur, miljø, natur, offentlig service og uddannelse. Et kæmpe arbejde. Men den regionale udviklingsplan, RUP en, bliver ikke bindende for den enkelte kommune. Tanken er, at RUP en er skabt i enighed, og derfor bliver den fulgt af alle. Umiddelbart virker det lidt utopisk. beslutning efter indstilling fra udvalgene). 30. januar Indvielse af Musik Højskolen i Smallegade. De har fået hele kælderen, hvor frisørskolen før har været. De her nyindrettede lokaler skal bl.a. bruges til øvelokaler for amatørmusikere, et punkt SF fik ind i budgettet. 2. februar møde i KKR (Kommunernes Kontaktråd), (Comwell i Holte), der er ca. 4 møder om året i KKR med en dagsorden + bilag på ca. 250 sider, hver gang. Materialet kommer elektronisk en uge før mødet. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge sin forberedelse, for det er rigtig mange sider, der både skal printes ud og læses. KKR er kommunernes mulighed for at udveksle synspunkter og dermed stå sammen og blive enige, sker det ikke, er der fare for at enkelte kommuner bliver sorteper, og dermed en fare for, at beslutningerne bliver taget af regionen eller af staten. Dette var en ganske normal måned. Som man kan se, er der stor forskel på arbejdsbyrden uge for uge, heldigvis ligger en stor del af arbejdsbyrden i weekenden. Jeg bruger mindst 20 timer i gennemsnit om ugen på det arbejde, som følger af min plads i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 18. januar var der medlemsmøde i vores partiforening om boligpolitikken, hvor jeg indledte. 22. januar igen mandag og møde i kommunalbestyrelsen (udvalgsmøder). 29. januar møde i Kommunalbestyrelsen (møde i salen: alle 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen tager her formelt 8 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

9 TAXATIONSKOMMISSION Peter Eriksen, medlem af Taxationskommissionen for veje. Jeg var i december til møde i taxationskommissionen for første gang i 4 år. Et ApS i byggebranchen havde købt en byggegrund på Nørrebro af et andet ApS i byggebranchen i den hensigt at bygge ejerlejligheder og sælge dem med fortjeneste. Byggeadministrationen i København lod vide, at der sikkert ville blive givet byggetilladelse. Københavns Borgerrepræsentation besluttede imidlertid efter høring og naboprotester, at grunden skulle stå ubebygget som grønt område. ApS et krævede så lovmedholdeligt, at Københavns Kommune skulle overtage grunden og prisforhandlinger gik i gang. Københavns Kommune tilbød at betale den samme pris, som ApS et havde givet 2 år før med tillæg af den generelle grundprisstigning i området. ApS et krævede hertil erstatning for den tabte profit i henhold til projektbudgettet eller ca. 4 gange kommunens tilbud. Taxationskommissionen gav enstemmigt kommunen ret. Man kan ikke få erstatning for luftkasteller. TAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS TRÆFFER AFGØRELSE OM BL.A.: -ERSTATNINGER VED EKSPROPRIATIONER TIL OFFENTLIGE VEJE -ERSTATNINGER FOR EKSPROPRIATIONER VED BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING -OVERTAGELSE AF EJENDOMME EFTER PLANLÆGNINGSLOVEN. TAKSATIONSKOMMISSIONER ER NEDSAT I HENHOLD TIL LOV OM OFFENTLIGE VEJE. EN TAKSATIONSKOMMISSION HAR EN DOMMER SOM FORMAND OG TO ANDRE MEDLEMMER, DER AF FORMANDEN UDTAGES TIL DEN ENKELTE SAG UD FRA EN LISTE PÅ 24 INDSTILLEDE. TAKSATIONSKOMMISSIONENS AFGØRELSER KAN PÅKLAGES TIL OVERTAKSATIOSKOMMISSIO-NEN. KLAGEFRISTEN ER 4 UGER. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 9

10 Niels Brock Kollegium Fasanhuset Tomas Munch Nielsen Jeg har siden kommunalvalget siddet i bestyrelsen for Niels Brock kollegium Fasanhuset. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, et budgetmøde i marts 2006 og et regnskabsmøde i november Næste bestyrelses møde er i marts Der er i den forløbene tid blevet ansat en ny ejendomsinspektør, som virker rigtig god. Samtidig er der blevet valgt to unge beboere ind i bestyrelsen, efter en længere tid uden beboer repræsentanter. Fasanhuset er et lille kollegium med mange udenlandske studerende. Det er blevet vedtaget at lejen skal stige lidt, således der er råd til lidt forbedringer, så som en ny vaskemaskine, nyt plankeværk og at der bliver malet i kælderen. Desværre er det en af de bestyrelsesposter som ikke giver honorar, men det er spændende at være med. Social-og Sundhedsskolen på Frederiksberg består! Lisbeth Mogensen. En midlertidig bestyrelse for So.-Su. skolerne på Frbg og Kbn. er nu opløst efter at have arbejdet i hele 2006, med det formål at sikre skolerne en sikker fremtid når Region Hovedstad i år bliver en realitet. Jeg har siddet i den midlertidige bestyrelse som menig SF-er, sammen med en del politikere, skoleforstandere fra de 2 skoler og Fagforeningsmedlemmer fra FOA. Fra Frbg. deltog Margit Ørsting (C) Frederiksberg So.-Su. Skole, beliggende på Diakonissestiftelsen, var i farezonen for at blive lukket og vi frygtede en sammenlægning af skolerne. Men den er nu godkendt til at fortsætte som selvejende institution. For mig var det vigtigt at bevare skolen af flere grunde: 1. Fortsat at være et velfungrende uddannelsessted på Frederiksberg Hospital (Assistent uddannelsen) 2. Og i Hjemmeplejen (både Assistent og Hjælperudd.) 3. Da 25-40% af eleverne er nudanskere, er skolen vigtig for at fremme integration, hvilket er gået rigtigt, rigtigt godt de sidste år netop inden for sundhedsfagene. 4. Fortsat at kunne rekrutere personale til Hospitalet og Kommunens institutioner (der bliver massiv mangel på personale fremover ca par hænder). Indtil nu har 10 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

11 mange valgt at blive i F.K. efter endt uddannelse. 5. At få mulighed for at søge flere voksenlærlinge pladser, et stort plus da det er svært at leve af S.U. alene. Uddannelserne levner ikke meget tid til fritidsjobs, da eleverne i forløbet af udd. arbejder fuldtids. Skolerne har nu dannet et netværk som fortsat vil inspirere hinanden og sikre den højeste standard, uanset hvilken af de 2 skoler eleverne vælger. Det har været meget spændende at være med i bestyrelsen. Vi har i alt holdt 5 møder i Men jeg var ikke forberedt på at møderne krævede meget, meget læsning og at det ikke er omfattet af Borligt ombud og lå i min arbejdstid, hvilket betød at jeg måtte afspadsere timer for at deltage. Når jeg nævner det er det for på detkræftigste - at opfordre andre til at deltage i lignende bestyrelsesarbejde (brænder man for det, løses tidsfaktoren ). Men undersøg hvad det indebærer for dig at blive valgt som medlem af et krævende bestyrelses arbejde! Referat Bestyrelsesmøde torsdag d , kl Tilstede: Peter E., Tomas, René, Carsten, Julie, Anders (SFU-lokalformanden), Balder, Lise Lisbeth Afbud: Eugen & Anne-Mette 1. Valg af dirigent og referent Carsten blev ordstyrer og René referent. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3. Godkendelse af referat fra d Godkendt. 4. Økonomi. Peter orienterede om kort om økonomien. Han har justeret budgettet lidt ned pga. faldende kontingentindtægt og partiskat. Peter har købt obligationer for kr. til vores kommunale valgopsparing. Budgettet ser helt normalt ud. 5. Hjemmeside/bladet. Bladet kom lidt senere end planlagt. Ros til layoutet i vores medlemsblad, det er utroligt flot lavet. Peter gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at opkrævning af kontingenter helst skal sendes ud senest d. 20 hver 3 de måned. 6. Kommende møder. Møde for nye medlemmer (Forslag: d kl ). Integrationsmøde d kl oplæg fra formanden for integrationsrådet. Bestyrelsesmøde samme dag fra kl Begge møder foregår på Frederiks- Medlemsblad for SF-Frederiksberg 11

12 berg Rådhus. Peter F. el. Anne-Mette lukker os ind. Vi mødes foran rådhuset. Offentlig møde i midten af marts måned med annonce i de 2 lokalaviser. Offentlig MBAmøde arr. af SF-Frb.: Det drejer sig om ansættelse af tidligere patienter i den psykriatiske verden. Modellen har bl.a. været brugt i Århus med succes. Der vil være brugere og ansatte til mødet. Økonomien omkring mødet udsat til næste bestyrelsesmøde. Møde for nye medlemmer d kl i lokalet på Vagtelvej. 7. Nyt fra SFU. Ny bestyrelse i SFU s lokalafdeling. Der er møde hver 14. dag hjemme hos dem selv. Aktion torsdag d mod indførelse af integrationseksamen for indvandrere. Nyt fra SF-køberhavn. Lise overtager, indtil Eugen er klar, kontakten til SF-køberhavn. René orienterede om regionbestyrelsen. Der er møde hver anden måned. SF s repræsentanter i regionrådet har ikke fået papirer endnu om den nuværende eller fremtidige situation for sygehusene. Planer om et offentlig møde arr. af SF for at diskutere den fremtidige erhvervsudvikling i regionen. Nyt fra Rådhuset. Peter F. orienterede om region og erhvervsudviklingsplanen. Planer op læserbreve i bladet. 8. Forslag om anden lokalitet til opbevaring af SF-remedier (Lisbeth). Det blev besluttet at beholde de nuværende lokaler. 9. Post og meddelelser. Kamel Qureshi nomineres som folketingskandidat i Falkonerkredsen. Øzlem Cekic nomineres som folketingskandidat i Frederiksberg slotskreds. Bestyrelsen tager stilling til kriterier for tildeling af støtte til folketingskandidater i valgkampen. 10. Evt. Intet at bemærke. Referent: René Hülz Referat Boligmøde torsdag d kl Tilstede: Peter F., Carsten, René, Tomas, Kira, Lene, Lisbeth, Bjarne, Lise, Balder og Julie. Bjarne: Ordstyrer René: Referent Peter F. kom både med et mundtlig og skriftlig oplæg om facts og forslag til SF s boligpolitik på Frederiksberg. Bestyrelsen samler op på konkrete forslag på mødet. Det blev besluttet, at mødet mønter ud i forslag, som Peter F. fremlægger til vores 12 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

13 generalforsamling. Peter kom med historien om den ældre, der ønskede sig en mindre bolig, hvor lejlighederne sættes i stand og prisen stiger både på den store lejlighed og den lille, så det ikke bliver attraktivt for den ældre at flytte. En boligsocialmedarbejder har stor betydning for et områdes standard. Der kom følgende forslag til vores boligpolitik: Kommunen bør opfordre de private udlejere i udlejningsbyggeri, ejerforeninger og andelsboligforeninger til at der laves fælles vaskerier både som social element, men også for at spare på vand og energi, hvis der ikke er individuelle målere i lejlighederne. Bjarne forslog, at man bryder ventelister hos almennyttige boligselskaber, så enlige kan gå foran en familie, der har brug for den store bolig. Baggrunden til hans forslag er, at det skal være med til at få en stærkere beboersammenhæng i sociale boligområder. Der bliver først taget stilling til det på forårsgeneralforsamlingen. Den nuværende politik forsættes uændret indtil videre. Balder forslog mere anvisningsret, det gjaldt også kollegier og almennyttige boliger. Carsten efterlyste mindre enklaver frem for store byggerier. Tomas gjorde opmærksom på at distriktpsykriatien ikke fungerer optimalt. Der skal sættes ind med mere støtte til den enkelte. Det er nødvendigt, at der afsættes flere penge til området. Afklaring mellem hvad der er landspolitik og lokalpolitik i boligpolitikken. Undersøg om hvilken grunde, der er kommunens og hvad man kan bestemme, hvad de kan bruges til. Lisbeth foreslog, at vi holder møde med en boligsocial medarbejder med baggrundsgruppen. Peter F. får fat på Knud Erik Hansen til en bedre boligpolitisk indsigt med baggrundsgruppen. Det er SF s politik at en gennemsnitlig familie eller en person med gennemsnits løn skal kunne have råd til en ordentlig bolig på Frederiksberg. Almindelige mennesker får tilbudt et års nedsat husleje for at se om de bliver hængende. Carsten efterlyste mangfoldighed så både stærke og svage beboere bor sammen. Flere velegnede boliger (bofællesskaber) til psykisk syge med dagligt opsyn. Variation i byggeriet, da folk er lige så forskellige med en psykisk sygdom, som alle andre mennesker. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 13

14 Irakkrigens femte år Af Rachid El Mousti For 4 år siden invaderede Danmark Irak sammen med USA og England. For 4 år siden håbede man, at invasionen ville give irakerne tryghed og økonomisk vækst. I dag hører vi om daglige selvmordsbombere. For 4 år siden håbede man, at man ville finde masseødelæggelsesvåben. I dag ved vi, at der ikke var nogen masseødelæggelsesvåben. For 4 år siden håbede man, at man ville finde beviser for Saddams samarbejde med terrornetværket al-qaida. Når en irakisk far ser sin søn i hænderne på amerikanske styrker, håber han, at de ikke vil gøre hans søn noget.. Han kommer måske løbende mens han på arabisk bønfaldende beder soldaterne sætte hans søn fri. Men hans håb kolliderer med soldaternes håb om at komme hjem igen. Og hans bøn kan blive opfattet som en trussel. Sprogbarrierne, de kulturelle fordomme og den konstante angst fører til tilfældige irakeres lemlæstelse og død. Sådan skaber man ikke fred Hvad har vi opnået i gennem de 4 år? Vi har fanget Saddam Hussein, gennemført 2 valghandlinger malet et par skoler og arbejdet på et par broer. I dag ved vi, at al-qaida opererer i Irak. Men de var der ikke før krigsudbruddet. For 4 år siden håbede man, at de danske, amerikanske og engelske besættelsestropper forlængst var taget hjem. I dag sender USA stadig flere tropper afsted. For 4 år siden håbede man på så meget. Man håbede, at alt ville gå godt; og så gik man i krig. I dag ved vi, at vi ikke ved, hvordan det hele skal ende. Men de danske soldater skal snart hjem. Virkeligheden er, at der i dag i Irak, patruljerer unge dansk- og engelsk-talende, svært bevæbnede militære styrker rundt og udfører politiopgaver blandt et arabisk talende folk. 14 Har det været det værd? Medlemsblad for SF-Frederiksberg SF har hele tiden været imod denne krig. Ikke fordi vi holdt med Saddam, men fordi vi holdt med irakerne. SF har hele tiden været imod denne krig, som Bush, Blair og Fogh, løgnagtigt har fortalt os, handlede om masseødelæggelsesvåben, terrorisme og demokrati. SF har hele tiden været i mod denne oliekrig. Denne krig som firmaer som Maersk og Halliburton har tjent styrtende med summer på. USA, England og Danmark har fejlet overfor de irakiske folk. Vi kan ikke gøre noget godt med vores soldater i Irak. Det har regeringen endelig indset. Men noget blod, kan ikke vaskes af hænderne. Vi vil stadig have en undersøgelse af hvorfor vi skulle i krig.

15 Carsten Nørballe Formand og medlem af Velkomstgruppen og Baggrundsgruppen, Godthåbsvænget 12, 3. th, 2000 F, , Peter Eriksen Kasserer, Norsvej 6b, st. th., 1916 Frb. C, , Rene Hulz Medlem af Velkomstgruppen, Adilsvej 8.st.tv., 2000 F, Tomas Munch Nielsen Medlem af Velkomstgruppen, Maglekildevej 9, 5.lejl.3, 1853 Frederiksberg C., , Anne-Mette Wehmuller medlem af Børne- og undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget desuden suppleant til bestyrelsen, C.F.Richs Vej 140, st. tv., 2000 F, , , Bjarne Nersting Fagligt ansvarlig og medlem af Bagrundsgruppen, Niels Ebbesensvej 3C, 3. th., 1911 Frederiksberg C, , Balder Mørk Andersen Medlem af Baggrundsgruppen, Howitzvej 46, 3. tv., 2000 F, , Telefontavle Bestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øvrige Julie Gravesen SFU-kontakt og medlem af Velkomstgruppen, Julie Gravesen, Rolfs Plads 15, 4. tv., 2000 F, , , Lisbeth Mogensen Medlem af Baggrundsgruppen og Velkomsgruppen, Pilealle 39, 1.sal, 2000 F, , Eugen Sølberg Webmaster og medlem af Baggrundsgruppen, Godthåbsvej 10 C, 1.th., 2000 F., / , Lise Muller 2. suppleant, Schlegels Alle 5, 4. tv., 1807 Frederiksberg, / , Peter Frahm medlem af Magistraten, Bolig- og ejendomsudvalget, Idræts- og fritidsudvalget, Carit Etlars Vej 13, 3. th., 1814 Frederiksberg C, , Claus Christoffersen Faneansvarlig, Jacob Danefærdsvej 5, 4.tv., 1973 Frederiksberg C, , Rachid El Mousti Folketingskandidat og redaktør, Svanholmsvej 5, 3. tv., 1905 Frederiksberg C, , Medlemsblad for SF-Frederiksberg 15

16 Kalender Medlemsmøde - Valg af delegerede til SFs Landsmøde i Vejle d april 2007 (dette er den officielle indkaldelse) Tirsdag d. 10. april 2007, Kl , Vagtelvej 9, kælderen 2000 F Generalforsamling primært om kommunalpolitik (se inde i bladet) Tirsdag d. 24. april 2007, Kl , Pædagogisk Center, Lollandsvej 40, 2000 F SF-Københavns årsmøde Søndag den 25. marts kl i Kulturhuset i Lyrskovgade på Vesterbro Fyraftensmøder om bæredygtighed Ulandsbistand og klima - med John Nordbo, der er klimamedarbejder i WWF og SF s klimaog energiordfører Anne Grete Holmsgaard. Torsdag d. 19. april kl Cykling og sundhed - Hvordan fremmer vi cyklingen i Danmark? Oplæg ved Poul Henrik Hedeboe, SF s trafikordfører, samt Karsten Hønge, byrådsmedlem i Odense. Torsdag d. 10. maj kl Møderne finder sted på Christiansborg og er arrangeret af Bæredygtigt Netværk og SF s Miljøudvalg. Tilmelding: til Ida Auken, formand for SF s Miljøudvalg eller ). Har du prøvet en Livøferie? Læs mere på 16 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti

Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti SF ere i Folketinget - Godt nytår Læs også: Røde Frede

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7

Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i SF Gladsaxe fredag d. 25. marts 2011. Side 1 af 7 1. Velkomst: Formand Poul Reher Jensen bød velkommen og præsenterede Saeid Tayyebi, som optog generalforsamlingen på video

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Ø- posten, september 2015

Ø- posten, september 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten 1 Træffetid og telefontid 1 Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland d. 23. august 2 Aalborg Øst dagen 3 Medlemsmøder i Aalborg 4 Ny mødestruktur i Aalborg 4 Kalender

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti

Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti Ny hjemmeside. Læs mere side 6 Desuden: Debat, beretning,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SF Gladsaxe, fredag d. 22. februar 2013

Referat af generalforsamling i SF Gladsaxe, fredag d. 22. februar 2013 Generelforsamlingen blev indledt ved SF s næstformand Peter Westermann om partiets tilstand og aktuelle politiske emner. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ø- posten, januar 2017

Ø- posten, januar 2017 Indholdsfortegnelse: Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland 2 Nytårskur i Enhedslisten 3 Medlemsmøde: Et alternativ til konkurrencestaten 4 Medlemsmøde om Europol 4 Vinterfest lys i mørket 5 Kalender

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Mandag den 12. september 2016 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Mandag den 12. september 2016 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Mandag den 12. september 2016 kl. 17.30 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Flemming Holst

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere