røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1"

Transkript

1 røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

2 Er det kun de radikale der slingrer? Marianne Wiltrup I ethvert parti kan der være forskellige opfattelser af dette og hint. I SF er meningerne om ungdomshuset, Muhammedtegningerne og trafikspørgsmål (også her på Frederiksberg) delte. Hos de konservative har der været voldsomme magtkampe, og er der stadig (Connie Hedegård versus Lene Espersen). Hos Venstre har det været Pind (og Brixtofte i sin tid) versus Fogh. De gamle fløjkrige hos sosserne er velkendte. I VS var det Jespersen (nu venstre!) mod Wilhjelm. Jeg synes ikke, at de radikale skal klandres specielt for, at der hersker divergerende meninger mellem Jelved og Khader. Tværtimod synes jeg, vi skal støtte Jelved! Jeg synes det hun står for, på langt flere punkter er i tråd med hvad vi står for, end hvad Thorning-Schmidt står for. Glem et øjeblik den manglende socialisme. For hvad vil det sige her andet end økonomisk Kort om dette nummer En ikke særlig led ikke-leder, af Rachid El Mousti traditionel politik? På kultur-, integrationsog indvandrings-, anti-skattestop-, miljø- og energi (bortset lige fra Auken), i humanistiske og nytænkende spørgsmål: på alle disse områder er hun og den del af de radikale,hun tilhører langt mere på bølgelængde med os end sosserne er. Der findes glimrende og progressive sosser, som fx. Mette Frederiksen, men så findes der alle de andre, som nu dem i København, der danner kø ved håndvasken (Ritt har nok sin egen vask)i forhold til Ungeren. Som først gi`r og siden ta`r. Er det ikke slingrekurs? Selvfølgelig skal vi sammen med sosserne danne en stærk opposition til den værste regering, vi har haft i min tid. Den skal stemmes ud! Men meget gerne sammen med de Radikale og med Enhedslisten. Jeg så gerne et sådant firkløver. Og hvis det skal være et trekløver, hvem skal så ud? Dette nummer har desværre drillet lidt layoutmæssigt. Forsidecollagen lykkedes ikke, ligesom illustrationer på en lang række artikler er faldet bort. Men det er ikke bare illustrationerne der er faldet ud, den artikel du kunne have skrevet til vores allesammens glæde og inspiration, fandt desværre ikke vej til redaktørens mailbox. Men det kan nås til næste meganummer, hvor især de mange aktive i SF-Frederiksberg opfordres til at dele deres viden, indsigt og overvejelser med alle os andre folkesocialister i byen i byen. Deadline for næste nummer: 2. juni Medlemsblad for SF-Frederiksberg

3 Ungdomshuset Der stod at læse: Alle partier på Christiansborg undtagen Enhedslisten har bifaldet politiets rydning af ungdomshuset. Jeg er SFer og er skuffet. Jeg synes ikke, det var en rigtig og fornuftig løsning. Claus Christoffersen taler i sit læserbrev (3.3.) om demokrati, flertal og retsstaten. Er demokrati lig med flertalsvælde? Læs igen på lektien. Jeg var lige ved at dumpe til eksamen i sociologi, fordi jeg NÆSTEN kom til at sige dette. Og retsstat? Er det at politiet rydder op efter politisk svigt, ansvarsforflygtigelse og inkompetance? er så rigelige mængder af, bliver brugt som våben. Brosten er dumt, de er bedst hvor de ligger, og de slår alt, alt for hårdt. Men bål i gaden og gaden tilbage til folket. Hånden på hjertet; Er det ikke en ur-trang, som man dybt, dybt nede godt kan forstå? Også selv man er et storbymenneske, hvad dertil hører. Marianne Wiltrup, Frederiksberg Og har vi ikke råd til det anderledes eksperimenterende uden formynderisk indblanding og rentabilitetsanalyser? De unge føler sig snydt, røvrendt og er rasende. Men raseriet indeholder en form for ukuelig optimisme som dikterer dem, at denne kamp er så vigtig at alle (og her er de nok naive) må kunne forstå dem. Læg mærke til sympatidemonstrationer rundt omkring i Europa. De MENER faktisk, at det er vigtigt, at der findes denne ungdomskultur, de er ikke terrorister. Alle der har været trængt op i en krog kender denne følelse af blind uretfærdighedssans, af David mod Goliath, af det alternative mod det etablerede. Brosten, hærværk o.lign bliver ALDRIG et anerkendt middel (bestemt heller ikke af mig), men når først processen er igang, er den båret af sine egen logik, hvori alle forhåndenværende primitive midler, nemlig affald, som der jo Medlemsblad for SF-Frederiksberg 3

4 Oplæg om SF s boligpolitik på Frederiksberg v/peter Frahm Forholdene på Frederiksberg. Der bor mennesker, det er pr. km 2, og det er ca. dobbelt så mange som i København og det højeste i Nordeuropa. De store grønne områder Frederiksberg Have og Søndermarken tilhører staten. På Frederiksberg er der boliger. 35 % er private udlejningsboliger, 27 % er ejerlejligheder, 25 % er andelsboliger, 9 % er almene udlejningsboliger og 3 % er private enfamilieboliger. Det er relativt mange ejerboliger, men meget få almene boliger sammenlignet med resten af hovedstadsområdet. Men antallet af ejerboliger med have er relativt meget lille, det er ejerlejligheder. Boligernes areal: 46 % er under 80 m 2, 38 % er 80 til 119 m 2, 10 % er 120 til 159 m 2 og 6 % er større. Fordelt på antal værelser: 5,6 % er på 1 værelse, 27,6 % er 2 værelser, 30,9 % er 3 værelser, 21,6 % er 4 værelser, 14,3 % er 5 eller flere værelser. Bortset fra at København har flere små lejligheder er det stort set gennemsnitligt for hovedstadsområdet. Antal m 2 pr. beboer er højt i Danmark sammenlignet med andre lande (f.eks. DK/S/D: 50,6/44,4/40,1). Boligernes alder (byggeår): 69 % er fra før 1940, 11 % fra , 12 % fra og ca. 8 % er bygget efter Det er som København, men ældre end resten af hovedstadsområdet. Ved byfornyelsen som SF støtter, forbedres ikke alene boligkvaliteten, men også områdets kvalitet (ved helhedsorienteret byfornyelse ) i 2001 havde 98 % toilet og 84 % også (godkendt) bad i lejligheden og 97 % opvarmes med fjerneller centralvarme. Dette er relativt lavt sammenlignet med andre lande (f.eks. har Sverige 100%!). Der er færre plejehjemsboliger og færre ældreegnede boliger end i København (pr ældre (dvs. 65+ årige) er der 56 mod 59 og 112 mod 131), men flere end i mange omegnskommuner (f.eks. har Gladsaxe 41 og 81 og Gentofte har 46 og 107). Der bor knap 8000 studerende på Frederiksberg (der er ca. 600 kollegie-/ ungdomsboliger), men der uddannes ca ! Befolkningens sammensætning på Frederiksberg er færre børn og flere ældre end i resten af hovedstaden. Boligsocialt arbejde. Der har lige været afholdt en boligsocial konference (d. 8/11/ 06). Den viste, at på Frederiksberg er der boligområder, med faresignaler, men ingen egentlige ghettoer. Der arbejdes på forskellig måde med problemstillingerne (af f.eks. boligsociale medarbejdere og Gadepiloterne), især ydes der støtte til beboeraktiviteter og indledende individuel rådgivning/lektiehjælp. Visioner for Frederiksberg 2010 (se ), her står en del vi kan bruge som løftestang til at få gennemført vores politik f.eks.: Der eksisterer fleksible boligmuligheder tilpasset den enkelte borgers muligheder og behov og Borgerne vælger tid og sted for evt. valg af specialiseret ældrebolig Hvad skal SF politik være her på Frederiksberg: Jeg mener, det skal være SF politik, at det skal være muligt for alle at få en passende lejlighed, også for mennesker der ikke er meget rige. Man skal ikke føle sig stavnsbunden og være uden reel mulighed for at 4 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

5 flytte: Det skal derfor være muligt at flytte til en anden lejlighed, f.eks. hvis man får et nyt job eller en ændret livssituation, uden at der skal betales en formue. Det kræver flere lejligheder, der kunne opnås ved, at ventelister til leje- og andelslejligheder bliver åbne. SF skal efter min mening når det bliver nødvendigt at vælge - støtte og hjælpe svage/ udsatte mennesker. Samtidig skal man selvfølgelig som samfund/myndighed være opmærksom på, at intet boligområde bliver så socialt belastet, at det kommer ind i en negativ spiral og ender med at forslumme. Derfor skal Frederiksberg udnytte muligheden (loven!) for at opnå anvisningsret til nogle af f.eks. pensionsforeningernes lejligheder. Og der skal sættes flere penge af til det boligsociale arbejde. Men for at stille det firkantet op, mener jeg ikke, at SF på Frederiksberg skal gå ind for, at en enlig eller et par på noget tidspunkt skal foretrækkes frem for en børnefamilie til en 4+ værelsers lejlighed! Vi har konsekvent stemt imod sammenlægninger af lejligheder, når det samlede areal blev over 130 m 2 (ifølge loven har beboeren ret til at sammenlægge lejligheder, så længe det samlede areal ikke overstiger 130 m 2 ). SF s politik/synspunkter er i øvrigt gennem årene kommet til udtryk i budgettalen. F.eks. sagde jeg ved budgettalen til budget 2003 om boligpolitik: Efter SF s mening er Frederiksberg næsten fuldt udbygget, det er ikke her på Frederiksberg, der skal bygges flere almindelige boliger, der jo er en mangelvare i hovedstadsområdet. Den plads, der er tilbage på Frederiksberg, skal bruges til ungdomsboliger og til at etablere et bredt udbud af ældreboliger. Dette er ikke mine opfindelser, men har i lang tid været SF-Frederiksberg s politik. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 5

6 Indkaldelse til generalforsamling SF-Frederiksberg På partiforeningens forårsgeneralforsamling lægges der jf. vedtægterne særlig vægt på behandlingen af kommunalpolitiske emner Dagsorden: 1 Velkomst ved formanden 2 Valg af dirigent og referent. 3 Oplæg om boligpolitik ved en endnu ikke navngiven boligsocial medarbejder Debat om boligpolitik på Frederiksberg. 4 Beretning om det kommunalpolitiske arbejde, herunder beretning fra medlemmer med poster i kommunalbestyrelsen, der udspringer af repræsentationen. 5 Valg af formand 3 bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter til bestyrelsen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 6 Indkomne forslag, herunder forslag om kontingentændring. 7 Behandling af forslag til programmer og udtalelser. Skriftlige forslag bør indsendes senest d til formanden. Der vil blive serveret mad og drikke til generalforsamlingen. Carsten Nørballe Formand SF-Frederiksberg TIRSDAG D KL PÆDAGOGISK CENTER LOLLANDSVEJ F 6 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

7 Mit arbejde i Kommunalbestyrelsen Af Peter Frahm Jeg sidder 1) i Bolig- og Ejendomsudvalget, 2) i Idræts- og Fritidsudvalget og 3) i Magistraten. 1) Bolig- og Ejendomsudvalget behandler mest sager om byfornyelse og om lejlighedssammenlægninger over de 130 m 2. Bliver lejligheden samlet under 130 m 2 efter en sammenlægning, giver loven retskrav på sammenlægningen. Men derudover er det også i dette udvalg den kommunale boligpolitik på Frederiksberg fastlægges, den endelige beslutning ligger naturligvis i den samlede Kommunalbestyrelse (i salen). Den kommunale boligpolitik på Frederiksberg skal vi tale om på generalforsamlingen den 24. april og jeg skriver andetsteds i bladet om boligpolitikken. 2) Idræts- og Fritidsudvalget behandler tilskud til foreninger ( Frederiksberg ordningen ). Det er her man skal søge penge til (nye) initiativer f.eks. sport for overvægtige, men pengene er små og der er mangel på både hal og på baneplads. Der er naturligvis et vist overlap til Kulturudvalget, hvor Kulturhuset er endt, til trods for at det i høj grad er Idræts- og Fritidsudvalget s kunder, der efterspørger den plads og de muligheder et Kulturhus vil give. 3) Endelig er Magistraten Kommunens økonomiudvalg, hvor alle sager, der har økonomiske konsekvenser behandles. Det giver SF mulighed for at give vores besyv med også for sager fra udvalg, hvor SF ikke har sæde. Har man som medlem af partiforeningen viden eller synspunkter, der vil være til gavn for Frederiksberg, og som derfor kan give SF en bedre mulighed for at vise flaget, er det vel nærmest en pligt at kontakte enten mig eller Anne-Mette, så vi får endnu bedre baggrund for at gøre vores arbejde. Hvad laver man som medlem af Kommunalbestyrelsen? Jeg er blevet spurgt om, hvordan min kalender er præget af at sidde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Det vil jeg hermed gøre, i en kortfattet dagbogsform : 3. januar med møde på Københavns Rådhus om SF s erhvervspolitik. Niels Borre var indleder, han har siddet i et udvalg præget af tunge erhvervsfolk og ganske få politikere, der sammen har lavet et udkast til erhvervspolitikken i hovedstadsregionen. Det bliver del af den regionale udviklingsplan, RUP en. Her vil SF tage et initiativ: der er stort fokus på miljø i offentligheden, og mange erhvervsvirksomheder er langt mere positive over for miljøinitiativer end regeringen. 5. januar var jeg til reception, Vibeke Thonboe, der er formand for Frederiksberg Kommunalforening blev 60 år. Disse receptioner giver en god mulighed både for at skabe netværk og for at høre nyt. 10. januar var jeg til åbning af Revymusæet i nye lokaler i Riis landsted, det er det gamle musikbibliotek. Det er blevet meget smukt. 15. januar var første mødedag i det nye år (det er altid mandag og næsten alle mandage) i Kommunalbestyrelsen Medlemsblad for SF-Frederiksberg 7

8 (udvalgsmøder). Sagerne kommer torsdag aften til mit hjem med bud, mellem 50 og 500 A-4 sider, der skal læses til om mandagen. Det går der en meget stor del af min weekend med. 17. januar var der temamøde om den regionale udviklingsplan, RUP en. Arrangeret af Kommunernes Kontaktråd (KKR), som jeg er valgt medlem af. Mødet foregik på Arken. Der var oplæg af Klaus Bondam, Monika Yngvesson (udviklingsdirektør i Skåne) og Flemming Madsen (direktør i eget firma, konsulent i kultur og kommunikation), til slut en kort debat. Det var spændende, men alle er afventende: Kommer det til at virke? Infrastrukturen offentlig transport, f.eks. bliver en vigtig prøve på sammenholdet. Bondam mente, at trængslen i dag kostede 6 mia. kr./år! RUP en skal tegne et samlet billede af den ønskede udvikling i Region Hovedstaden inden for (jeg nævner her de ord som loven om RUP en anfører!) Beskæftigelse, bosætning, erhverv (det var det, jeg var til et særligt møde om d. 3. januar), infrastruktur, kultur, miljø, natur, offentlig service og uddannelse. Et kæmpe arbejde. Men den regionale udviklingsplan, RUP en, bliver ikke bindende for den enkelte kommune. Tanken er, at RUP en er skabt i enighed, og derfor bliver den fulgt af alle. Umiddelbart virker det lidt utopisk. beslutning efter indstilling fra udvalgene). 30. januar Indvielse af Musik Højskolen i Smallegade. De har fået hele kælderen, hvor frisørskolen før har været. De her nyindrettede lokaler skal bl.a. bruges til øvelokaler for amatørmusikere, et punkt SF fik ind i budgettet. 2. februar møde i KKR (Kommunernes Kontaktråd), (Comwell i Holte), der er ca. 4 møder om året i KKR med en dagsorden + bilag på ca. 250 sider, hver gang. Materialet kommer elektronisk en uge før mødet. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge sin forberedelse, for det er rigtig mange sider, der både skal printes ud og læses. KKR er kommunernes mulighed for at udveksle synspunkter og dermed stå sammen og blive enige, sker det ikke, er der fare for at enkelte kommuner bliver sorteper, og dermed en fare for, at beslutningerne bliver taget af regionen eller af staten. Dette var en ganske normal måned. Som man kan se, er der stor forskel på arbejdsbyrden uge for uge, heldigvis ligger en stor del af arbejdsbyrden i weekenden. Jeg bruger mindst 20 timer i gennemsnit om ugen på det arbejde, som følger af min plads i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 18. januar var der medlemsmøde i vores partiforening om boligpolitikken, hvor jeg indledte. 22. januar igen mandag og møde i kommunalbestyrelsen (udvalgsmøder). 29. januar møde i Kommunalbestyrelsen (møde i salen: alle 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen tager her formelt 8 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

9 TAXATIONSKOMMISSION Peter Eriksen, medlem af Taxationskommissionen for veje. Jeg var i december til møde i taxationskommissionen for første gang i 4 år. Et ApS i byggebranchen havde købt en byggegrund på Nørrebro af et andet ApS i byggebranchen i den hensigt at bygge ejerlejligheder og sælge dem med fortjeneste. Byggeadministrationen i København lod vide, at der sikkert ville blive givet byggetilladelse. Københavns Borgerrepræsentation besluttede imidlertid efter høring og naboprotester, at grunden skulle stå ubebygget som grønt område. ApS et krævede så lovmedholdeligt, at Københavns Kommune skulle overtage grunden og prisforhandlinger gik i gang. Københavns Kommune tilbød at betale den samme pris, som ApS et havde givet 2 år før med tillæg af den generelle grundprisstigning i området. ApS et krævede hertil erstatning for den tabte profit i henhold til projektbudgettet eller ca. 4 gange kommunens tilbud. Taxationskommissionen gav enstemmigt kommunen ret. Man kan ikke få erstatning for luftkasteller. TAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR KØBENHAVNS AMTSRÅDSKREDS TRÆFFER AFGØRELSE OM BL.A.: -ERSTATNINGER VED EKSPROPRIATIONER TIL OFFENTLIGE VEJE -ERSTATNINGER FOR EKSPROPRIATIONER VED BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING -OVERTAGELSE AF EJENDOMME EFTER PLANLÆGNINGSLOVEN. TAKSATIONSKOMMISSIONER ER NEDSAT I HENHOLD TIL LOV OM OFFENTLIGE VEJE. EN TAKSATIONSKOMMISSION HAR EN DOMMER SOM FORMAND OG TO ANDRE MEDLEMMER, DER AF FORMANDEN UDTAGES TIL DEN ENKELTE SAG UD FRA EN LISTE PÅ 24 INDSTILLEDE. TAKSATIONSKOMMISSIONENS AFGØRELSER KAN PÅKLAGES TIL OVERTAKSATIOSKOMMISSIO-NEN. KLAGEFRISTEN ER 4 UGER. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 9

10 Niels Brock Kollegium Fasanhuset Tomas Munch Nielsen Jeg har siden kommunalvalget siddet i bestyrelsen for Niels Brock kollegium Fasanhuset. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, et budgetmøde i marts 2006 og et regnskabsmøde i november Næste bestyrelses møde er i marts Der er i den forløbene tid blevet ansat en ny ejendomsinspektør, som virker rigtig god. Samtidig er der blevet valgt to unge beboere ind i bestyrelsen, efter en længere tid uden beboer repræsentanter. Fasanhuset er et lille kollegium med mange udenlandske studerende. Det er blevet vedtaget at lejen skal stige lidt, således der er råd til lidt forbedringer, så som en ny vaskemaskine, nyt plankeværk og at der bliver malet i kælderen. Desværre er det en af de bestyrelsesposter som ikke giver honorar, men det er spændende at være med. Social-og Sundhedsskolen på Frederiksberg består! Lisbeth Mogensen. En midlertidig bestyrelse for So.-Su. skolerne på Frbg og Kbn. er nu opløst efter at have arbejdet i hele 2006, med det formål at sikre skolerne en sikker fremtid når Region Hovedstad i år bliver en realitet. Jeg har siddet i den midlertidige bestyrelse som menig SF-er, sammen med en del politikere, skoleforstandere fra de 2 skoler og Fagforeningsmedlemmer fra FOA. Fra Frbg. deltog Margit Ørsting (C) Frederiksberg So.-Su. Skole, beliggende på Diakonissestiftelsen, var i farezonen for at blive lukket og vi frygtede en sammenlægning af skolerne. Men den er nu godkendt til at fortsætte som selvejende institution. For mig var det vigtigt at bevare skolen af flere grunde: 1. Fortsat at være et velfungrende uddannelsessted på Frederiksberg Hospital (Assistent uddannelsen) 2. Og i Hjemmeplejen (både Assistent og Hjælperudd.) 3. Da 25-40% af eleverne er nudanskere, er skolen vigtig for at fremme integration, hvilket er gået rigtigt, rigtigt godt de sidste år netop inden for sundhedsfagene. 4. Fortsat at kunne rekrutere personale til Hospitalet og Kommunens institutioner (der bliver massiv mangel på personale fremover ca par hænder). Indtil nu har 10 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

11 mange valgt at blive i F.K. efter endt uddannelse. 5. At få mulighed for at søge flere voksenlærlinge pladser, et stort plus da det er svært at leve af S.U. alene. Uddannelserne levner ikke meget tid til fritidsjobs, da eleverne i forløbet af udd. arbejder fuldtids. Skolerne har nu dannet et netværk som fortsat vil inspirere hinanden og sikre den højeste standard, uanset hvilken af de 2 skoler eleverne vælger. Det har været meget spændende at være med i bestyrelsen. Vi har i alt holdt 5 møder i Men jeg var ikke forberedt på at møderne krævede meget, meget læsning og at det ikke er omfattet af Borligt ombud og lå i min arbejdstid, hvilket betød at jeg måtte afspadsere timer for at deltage. Når jeg nævner det er det for på detkræftigste - at opfordre andre til at deltage i lignende bestyrelsesarbejde (brænder man for det, løses tidsfaktoren ). Men undersøg hvad det indebærer for dig at blive valgt som medlem af et krævende bestyrelses arbejde! Referat Bestyrelsesmøde torsdag d , kl Tilstede: Peter E., Tomas, René, Carsten, Julie, Anders (SFU-lokalformanden), Balder, Lise Lisbeth Afbud: Eugen & Anne-Mette 1. Valg af dirigent og referent Carsten blev ordstyrer og René referent. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3. Godkendelse af referat fra d Godkendt. 4. Økonomi. Peter orienterede om kort om økonomien. Han har justeret budgettet lidt ned pga. faldende kontingentindtægt og partiskat. Peter har købt obligationer for kr. til vores kommunale valgopsparing. Budgettet ser helt normalt ud. 5. Hjemmeside/bladet. Bladet kom lidt senere end planlagt. Ros til layoutet i vores medlemsblad, det er utroligt flot lavet. Peter gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at opkrævning af kontingenter helst skal sendes ud senest d. 20 hver 3 de måned. 6. Kommende møder. Møde for nye medlemmer (Forslag: d kl ). Integrationsmøde d kl oplæg fra formanden for integrationsrådet. Bestyrelsesmøde samme dag fra kl Begge møder foregår på Frederiks- Medlemsblad for SF-Frederiksberg 11

12 berg Rådhus. Peter F. el. Anne-Mette lukker os ind. Vi mødes foran rådhuset. Offentlig møde i midten af marts måned med annonce i de 2 lokalaviser. Offentlig MBAmøde arr. af SF-Frb.: Det drejer sig om ansættelse af tidligere patienter i den psykriatiske verden. Modellen har bl.a. været brugt i Århus med succes. Der vil være brugere og ansatte til mødet. Økonomien omkring mødet udsat til næste bestyrelsesmøde. Møde for nye medlemmer d kl i lokalet på Vagtelvej. 7. Nyt fra SFU. Ny bestyrelse i SFU s lokalafdeling. Der er møde hver 14. dag hjemme hos dem selv. Aktion torsdag d mod indførelse af integrationseksamen for indvandrere. Nyt fra SF-køberhavn. Lise overtager, indtil Eugen er klar, kontakten til SF-køberhavn. René orienterede om regionbestyrelsen. Der er møde hver anden måned. SF s repræsentanter i regionrådet har ikke fået papirer endnu om den nuværende eller fremtidige situation for sygehusene. Planer om et offentlig møde arr. af SF for at diskutere den fremtidige erhvervsudvikling i regionen. Nyt fra Rådhuset. Peter F. orienterede om region og erhvervsudviklingsplanen. Planer op læserbreve i bladet. 8. Forslag om anden lokalitet til opbevaring af SF-remedier (Lisbeth). Det blev besluttet at beholde de nuværende lokaler. 9. Post og meddelelser. Kamel Qureshi nomineres som folketingskandidat i Falkonerkredsen. Øzlem Cekic nomineres som folketingskandidat i Frederiksberg slotskreds. Bestyrelsen tager stilling til kriterier for tildeling af støtte til folketingskandidater i valgkampen. 10. Evt. Intet at bemærke. Referent: René Hülz Referat Boligmøde torsdag d kl Tilstede: Peter F., Carsten, René, Tomas, Kira, Lene, Lisbeth, Bjarne, Lise, Balder og Julie. Bjarne: Ordstyrer René: Referent Peter F. kom både med et mundtlig og skriftlig oplæg om facts og forslag til SF s boligpolitik på Frederiksberg. Bestyrelsen samler op på konkrete forslag på mødet. Det blev besluttet, at mødet mønter ud i forslag, som Peter F. fremlægger til vores 12 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

13 generalforsamling. Peter kom med historien om den ældre, der ønskede sig en mindre bolig, hvor lejlighederne sættes i stand og prisen stiger både på den store lejlighed og den lille, så det ikke bliver attraktivt for den ældre at flytte. En boligsocialmedarbejder har stor betydning for et områdes standard. Der kom følgende forslag til vores boligpolitik: Kommunen bør opfordre de private udlejere i udlejningsbyggeri, ejerforeninger og andelsboligforeninger til at der laves fælles vaskerier både som social element, men også for at spare på vand og energi, hvis der ikke er individuelle målere i lejlighederne. Bjarne forslog, at man bryder ventelister hos almennyttige boligselskaber, så enlige kan gå foran en familie, der har brug for den store bolig. Baggrunden til hans forslag er, at det skal være med til at få en stærkere beboersammenhæng i sociale boligområder. Der bliver først taget stilling til det på forårsgeneralforsamlingen. Den nuværende politik forsættes uændret indtil videre. Balder forslog mere anvisningsret, det gjaldt også kollegier og almennyttige boliger. Carsten efterlyste mindre enklaver frem for store byggerier. Tomas gjorde opmærksom på at distriktpsykriatien ikke fungerer optimalt. Der skal sættes ind med mere støtte til den enkelte. Det er nødvendigt, at der afsættes flere penge til området. Afklaring mellem hvad der er landspolitik og lokalpolitik i boligpolitikken. Undersøg om hvilken grunde, der er kommunens og hvad man kan bestemme, hvad de kan bruges til. Lisbeth foreslog, at vi holder møde med en boligsocial medarbejder med baggrundsgruppen. Peter F. får fat på Knud Erik Hansen til en bedre boligpolitisk indsigt med baggrundsgruppen. Det er SF s politik at en gennemsnitlig familie eller en person med gennemsnits løn skal kunne have råd til en ordentlig bolig på Frederiksberg. Almindelige mennesker får tilbudt et års nedsat husleje for at se om de bliver hængende. Carsten efterlyste mangfoldighed så både stærke og svage beboere bor sammen. Flere velegnede boliger (bofællesskaber) til psykisk syge med dagligt opsyn. Variation i byggeriet, da folk er lige så forskellige med en psykisk sygdom, som alle andre mennesker. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 13

14 Irakkrigens femte år Af Rachid El Mousti For 4 år siden invaderede Danmark Irak sammen med USA og England. For 4 år siden håbede man, at invasionen ville give irakerne tryghed og økonomisk vækst. I dag hører vi om daglige selvmordsbombere. For 4 år siden håbede man, at man ville finde masseødelæggelsesvåben. I dag ved vi, at der ikke var nogen masseødelæggelsesvåben. For 4 år siden håbede man, at man ville finde beviser for Saddams samarbejde med terrornetværket al-qaida. Når en irakisk far ser sin søn i hænderne på amerikanske styrker, håber han, at de ikke vil gøre hans søn noget.. Han kommer måske løbende mens han på arabisk bønfaldende beder soldaterne sætte hans søn fri. Men hans håb kolliderer med soldaternes håb om at komme hjem igen. Og hans bøn kan blive opfattet som en trussel. Sprogbarrierne, de kulturelle fordomme og den konstante angst fører til tilfældige irakeres lemlæstelse og død. Sådan skaber man ikke fred Hvad har vi opnået i gennem de 4 år? Vi har fanget Saddam Hussein, gennemført 2 valghandlinger malet et par skoler og arbejdet på et par broer. I dag ved vi, at al-qaida opererer i Irak. Men de var der ikke før krigsudbruddet. For 4 år siden håbede man, at de danske, amerikanske og engelske besættelsestropper forlængst var taget hjem. I dag sender USA stadig flere tropper afsted. For 4 år siden håbede man på så meget. Man håbede, at alt ville gå godt; og så gik man i krig. I dag ved vi, at vi ikke ved, hvordan det hele skal ende. Men de danske soldater skal snart hjem. Virkeligheden er, at der i dag i Irak, patruljerer unge dansk- og engelsk-talende, svært bevæbnede militære styrker rundt og udfører politiopgaver blandt et arabisk talende folk. 14 Har det været det værd? Medlemsblad for SF-Frederiksberg SF har hele tiden været imod denne krig. Ikke fordi vi holdt med Saddam, men fordi vi holdt med irakerne. SF har hele tiden været imod denne krig, som Bush, Blair og Fogh, løgnagtigt har fortalt os, handlede om masseødelæggelsesvåben, terrorisme og demokrati. SF har hele tiden været i mod denne oliekrig. Denne krig som firmaer som Maersk og Halliburton har tjent styrtende med summer på. USA, England og Danmark har fejlet overfor de irakiske folk. Vi kan ikke gøre noget godt med vores soldater i Irak. Det har regeringen endelig indset. Men noget blod, kan ikke vaskes af hænderne. Vi vil stadig have en undersøgelse af hvorfor vi skulle i krig.

15 Carsten Nørballe Formand og medlem af Velkomstgruppen og Baggrundsgruppen, Godthåbsvænget 12, 3. th, 2000 F, , Peter Eriksen Kasserer, Norsvej 6b, st. th., 1916 Frb. C, , Rene Hulz Medlem af Velkomstgruppen, Adilsvej 8.st.tv., 2000 F, Tomas Munch Nielsen Medlem af Velkomstgruppen, Maglekildevej 9, 5.lejl.3, 1853 Frederiksberg C., , Anne-Mette Wehmuller medlem af Børne- og undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget desuden suppleant til bestyrelsen, C.F.Richs Vej 140, st. tv., 2000 F, , , Bjarne Nersting Fagligt ansvarlig og medlem af Bagrundsgruppen, Niels Ebbesensvej 3C, 3. th., 1911 Frederiksberg C, , Balder Mørk Andersen Medlem af Baggrundsgruppen, Howitzvej 46, 3. tv., 2000 F, , Telefontavle Bestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øvrige Julie Gravesen SFU-kontakt og medlem af Velkomstgruppen, Julie Gravesen, Rolfs Plads 15, 4. tv., 2000 F, , , Lisbeth Mogensen Medlem af Baggrundsgruppen og Velkomsgruppen, Pilealle 39, 1.sal, 2000 F, , Eugen Sølberg Webmaster og medlem af Baggrundsgruppen, Godthåbsvej 10 C, 1.th., 2000 F., / , Lise Muller 2. suppleant, Schlegels Alle 5, 4. tv., 1807 Frederiksberg, / , Peter Frahm medlem af Magistraten, Bolig- og ejendomsudvalget, Idræts- og fritidsudvalget, Carit Etlars Vej 13, 3. th., 1814 Frederiksberg C, , Claus Christoffersen Faneansvarlig, Jacob Danefærdsvej 5, 4.tv., 1973 Frederiksberg C, , Rachid El Mousti Folketingskandidat og redaktør, Svanholmsvej 5, 3. tv., 1905 Frederiksberg C, , Medlemsblad for SF-Frederiksberg 15

16 Kalender Medlemsmøde - Valg af delegerede til SFs Landsmøde i Vejle d april 2007 (dette er den officielle indkaldelse) Tirsdag d. 10. april 2007, Kl , Vagtelvej 9, kælderen 2000 F Generalforsamling primært om kommunalpolitik (se inde i bladet) Tirsdag d. 24. april 2007, Kl , Pædagogisk Center, Lollandsvej 40, 2000 F SF-Københavns årsmøde Søndag den 25. marts kl i Kulturhuset i Lyrskovgade på Vesterbro Fyraftensmøder om bæredygtighed Ulandsbistand og klima - med John Nordbo, der er klimamedarbejder i WWF og SF s klimaog energiordfører Anne Grete Holmsgaard. Torsdag d. 19. april kl Cykling og sundhed - Hvordan fremmer vi cyklingen i Danmark? Oplæg ved Poul Henrik Hedeboe, SF s trafikordfører, samt Karsten Hønge, byrådsmedlem i Odense. Torsdag d. 10. maj kl Møderne finder sted på Christiansborg og er arrangeret af Bæredygtigt Netværk og SF s Miljøudvalg. Tilmelding: til Ida Auken, formand for SF s Miljøudvalg eller ). Har du prøvet en Livøferie? Læs mere på 16 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn. www.lejerneslo.dk nr.4 november 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage Grov udlejer får sparket af sine egne Valgkamp i gang: Alvorlige konsekvenser af fri leje Særligt

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3 Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse Enhedslistens treogtyvende årsmøde 0 Årsmødehæfte Bekæmp arbejdsløsheden ikke de arbejdsløse Velkommen til Enhedslistens. årsmøde. I vores partidemokrati er

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen:

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen: NR. 1 NOVEMBER 2005 taburetten Jørgen Christensen: Regionen skal være forbillede Side 3 Kommunal- og regionsvalg 2005 Tema Bertel Haarder: Stærkere ledelse i skolen Side 4 Rikke Hvilshøj: Behov for en

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. 2Februar 2003. www.radikale.

Radikal Dialog. I dette nr.: Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. 2Februar 2003. www.radikale. 2Februar 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Inger Marie Bruun- Vierø om det frie valg Tema om København Information om Øst-Vest Møde Reportage fra

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

Trine Nebel Schou. Boginfo. Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik

Trine Nebel Schou. Boginfo. Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik Trine Nebel Schou Boginfo Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik Trine Nebel Schou Dansk udgave Trine Nebel Schou Pressefoto: (Forside) Lars Horn, Baghuset Pressefoto

Læs mere

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang 3F Ungdom side 4 Sygefravær side 7 Hvorfor blander vi os i politik side 11 3F Mølleåen Firskovvej 5 2800 Lyngby Tlf.: 70 300 952 Fax: 70 300 953 E-mail:

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 37. møde Onsdag den 13. januar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere